Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Letter dtek amcu

153 views

Published on

Лист до АМКУ щодо стану ринку е/е

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Letter dtek amcu

  1. 1. Лист у відповідь на опитування АМКУ. 14 березня на сайті Антимонопольного Комітету України було опубліковано повідомлення про опитування щодо концентрації на ринку розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. У зв’язку із цим хочемо повідомити вам наступне. Згідно законодавчих змін, що реалізуються у сфері електроенергетики, компанії, які раніше займалися передачею (розподілом) та поставкою електроенергії були формально розділені на дві компанії: 1) ті, які займаються розподілом, 2) ті, які займаються поставкою. Таким чином у Київській області була створена компанія ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», яка була створена на базі ПАТ «Київобленерго». У Одеській області на базі ПАТ «Одесаобленерго» була створена компанія ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія». Обидві ці енергопостачальні компанії є в тому числі і постачальниками універсальних послуг. Всього по Україні було створено 25 таких регіональних постачальників електричної енергії, які працюють при локальних операторах електромереж. Всі вони створені на базі місцевого оператора мереж (обленерго), є афілійованим з таким оператором та де-факто не можуть повноцінно працювати без використання активів відповідного оператора мереж. Працівники новоствореного постачальника знаходяться і виконують свої функціональні обов’язки у відповідних приміщеннях оператора мереж, відповідно здійснюється спільне управління діяльністю, спільне використання інформаційних технологій баз даних, абонентських баз тощо. Де-факто власник оператора мереж (обленерго) при такому лише формальному окремому існуванні постачальника електроенергії здійснює вирішальний вплив на господарську діяльність відповідного постачальника електроенергії. Повністю самостійне та незалежне функціонування постачальника у поточних умовах неможливе в силу технологічних та організаційних причин. Така інформація підтверджується і споживачами електричної енергії. Для підписання нових договорів поставки із новим постачальником електроенергії до споживачів звертаються ті самі фахівці, які одночасно займаються і оформленням договорів на постачання електричної енергії (зі сторони постачальника) і оформленням договорів на розподіл електричної енергії (зі сторони оператора електромереж). У зв’язку із цим є всі підстави стверджувати, що між відповідними постачальниками електроенергії (ТОВ), створених на базі енергозбутових підрозділів Обленерго, і відповідними операторами мереж і їх власниками існують відносини контролю у розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Тому є підстави розглядати концентрацію при поглинанні операторів мереж тільки разом із новоствореними ТОВ . Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», ринок постачання електричної енергії не є регульованим і цей ринок має функціонувати в умовах конкуренції. Однак при купівлі групою компаній ДТЕК компаній ПАТ «Київобленрего» та ПАТ «Одесаобленерго» ДТЕК автоматично отримає контроль над відповідними компаніями постачальниками (навіть якщо для маскування право власності буде оформлене на інших
  2. 2. 2 осіб). Частка групи компаній ДТЕК на ринку поставок електричної енергії стане понад 40 відсотків, а відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» становище суб’єкта господарювання на ринку з часткою понад 35 відсотків вважається монопольним (домінуючим). Враховуючи вищевказане, є всі підстави вважати, що дозвіл групі компаній ДТЕК на поглинання ПАТ «Одесаобленерго» та ПАТ «Київобленрего» буде суперечити ч.1 ст. 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції», оскільки призведе до монополізації ринку постачання електричної енергії. Тому необхідно відмовити групі компаній ДТЕК у дозволі на поглинання, щоб не допустити подальшу монополізацію ринку. Також вважаємо, що у даному випадку було б доцільним провести публічне обговорення цього питання, яке могло б пройти на базі Антимонопольного Комітету України. З повагою, Андрій Герус, голова ГО «Асоціація споживачів енергетики на комунальних послуг»

×