Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gamybos srauto analitika

549 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gamybos srauto analitika

 1. 1. Gamybos srauto analitikaDirektorius Andrius Gudaitis 2013.05.17
 2. 2. Apie kompaniją• Kompanija Proginta apjungė skirtingose šalyse dirbusiųkonsultantų patirtį Tiekimo grandinės valdyme, ITprogramų kūrime, jų diegime pagal paskutines ТОС irLEAN metodikas.• nuo 2008 metų Ukrainos ir Lietuvos rinkose teikia srautų(informacijos, produktų, finansų) valdymo paslaugą. Įpaslaugą įeina klasikinės konsultacijos, IT sprendimai ir jųįdiegimas, kasdienis darbas su srautu bei ataskaitomis irvisa tai nukreipta pasiekti konkretų finansinį rezultatą.
 3. 3. Apie kompanijąProgintos tikslas - pateikti analitinę informaciją taip, kad ir be konsultanto pagalbosįmonės vadovams būtų akivaizdu į ką sufokusuoti pastangas norint žymiai pagerintiesamus rezultatus.
 4. 4. Naudojamos metodikos
 5. 5. Proginta fokusuojasi į 3 srautus
 6. 6. Progintos savo klientamssiūlo dvi analitikos galimybes:- SISTEMINĖ ANALIZĖ visos įmonės mastu;- LOKALI ANALIZĖ pagal kliento pageidavimus(kurią Proginta linkusi vertinti kaip pilotinį projektą)
 7. 7. Sisteminėanalitika
 8. 8. Kvantinisšifravimasvs.verslas
 9. 9. Gamybos efektyvumas priklauso nuo to, kaip sėkmingai “sudirba”kiekviena grandis – tiekimas, gamybos padaliniai, logistika.Dažniausiai numanomos priežastys, dėl kurių gamybos plane įvykstasutrikimai ir gaisrų gesinimo principu visas problemas bandoma gesinti tąpačią ar sekančią dieną kai jos įvyksta.Gaisrų gesinimas neduoda sisteminio pagerėjimo. Tie patys gaisraikartojasi, nes buvo gesinami simptomai, o ne sisteminės priežastys.
 10. 10. Sisteminėanalizė turinurodytipriežasčiųreitingąlabiausiaineigiamaiįtakojančiąįmonėsrezultatą.
 11. 11. Gamybos sistema (procesas):UžsakymųišsiuntimasŽaliavųgavimasŽaliavųužsakymasŽaliavųIšdavimasRuošiniųperdavimasXbaruiRuošiniųperdavimasYbaruiGaminiopridavimasįsandėlį
 12. 12. Sisteminės analitikos pagalba matuojama:- Žaliavų tiekimo patikimumas;- Planinių užsakymų paleidimas į gamybą;- Perdavimo tarp gamybos padalinių savalaikiškumas;- Gamybos užduoties išpildymo savalaikiškumas.- Išsiuntimo klientui savalaikiškumas
 13. 13. Gamybos sistema (procesas):UžsakymųišsiuntimasŽaliavųgavimasŽaliavųužsakymasŽaliavųIšdavimasRuošiniųperdavimasXbaruiRuošiniųperdavimasYbaruiGaminiopridavimasįsandėlįNustatytuose taškuose matuojama:Ar išpildyta laiku ir visa apimtimi – DDP%Perteklius sandėlyje – OSLitadieniai - TVD
 14. 14. Rodiklių paskirtis:DDP% - parodo grandies patikimumą.Jei kitoje grandyje nėra pakankamo buferio arperteklinio gamybos pajėgumo, vėlavimaspersiduoda sekančiai grandžiai.Tipinės priežastys:-Ne laiku paduotos medžiagos-Nepaduotos medžiagos-Ankstesnėje grandyje sukeistos gamybos užduotysvietomis-Neteisingai suplanuotos darbų apimtys
 15. 15. Rodiklių paskirtis:OS – perteklius sandėlyje.Tipinės priežastys:-Per didelis “saugiklis” prieš butelio kakliuką-Per anksti paleistos užduotys ankstesniuosegamybos baruose-Neteisingai suplanuota darbų eilė ankstesniuosebaruose-Per didelės gamybos partijos
 16. 16. Rodiklių paskirtis:TVD – litadieniaiRodiklio pagalba matuojama finansinė vėlavimovertė.Tipinės priežastys:- Pasirinktas mažesnę vertę kuriantis užsakymas, onukeltas didesnę vertę kuriantis užsakymas
 17. 17. Reikalingi duomenis:DDP% - parodo grandies patikimumą.Reikalingi pradiniai duomenis –detalus gamybos planas:-Nuo kada iki kada koks kiekis turi būti pagamintas;-Koks įrengimo paruošimo laikas;-Koks vienos detalės apdirbimo ciklas;-Kada įrengimas laisvas.Operaciniai duomenis:-Kodėl buvo keistas planas?-Kiek ir ko pagaminta nuo X iki Y valandos?-Koks sukauptas atsilikimas?
 18. 18. Plano sudarymui reikalingi duomenis:Resursų kiekis padalinyjeResursų darbo grafikasPamainų darbo grafikas
 19. 19. Plano sudarymui reikalingi duomenis:- Žaliavų tiekimo grafikasInformacijos apie žaliavųtiekimo patikimumąpersiuntimas (kiek pagal planąbuvo užsakyta, kiek faktiškaigauta pilna apimtimi)Žaliavų pristatymoterminai (leadtime, pagal poreikį)Suformuojamaspirkimų planas
 20. 20. Plano sudarymui reikalingi duomenis:- Gamybos maršrutas- Sistema, planuojantipagal aprašytus gamybosmaršrutus.
 21. 21. Informacijos suvedimo formos:Jei esamos sistemosneturi galimybėsaprašyti reikiamąinformaciją...
 22. 22. Informacijos suvedimo formos:Jei esamos sistemosneturi galimybėsaprašyti reikiamąinformaciją...
 23. 23. Informacijos suvedimo formos:Jei esamos sistemosneturi galimybėsaprašyti reikiamąinformaciją...
 24. 24. Informacijos suvedimo formos:Jei esamos sistemosneturi galimybėsaprašyti reikiamąinformaciją...
 25. 25. Informacijos suvedimo formos:Jei esamos sistemosneturi galimybėsaprašyti reikiamąinformaciją...
 26. 26. Faktinių duomenų surinkimas:Tiekimas Gamyba Sandėlis
 27. 27. Faktinių duomenų surinkimas:Tiekimas Gamyba SandėlisInformacijos apie pirkimo užsakymus surinkimui reikia:1. Kokios žaliavos buvo užsakytos: žaliavos kodas, kiekis, planuojamapristatymo data?2. Kiek žaliavų yra gauta pagal planą visa apimtimi?3. Kokios žaliavų pristatymo vėlavimo priežastys?4. Kokios pristatymo laiko keitimo priežastys (dar nesuėjus pristatymoterminui)?Pirmi du punktai – turima VVS sistema.Trečias ir ketvirtas – analitika.
 28. 28. Faktinių duomenų surinkimas:Tiekimas Gamyba SandėlisInformacijos apie paleistas į gamybą užduotis surinkimuireikia:1.Ar yra visos užduočiai reikiamos medžiagos?2.Kokios užduotys paleistos pagal planą?3.Kokios plano keitimo priežastys?4.Kokios paleidimo į gamybą vėlavimo priežastys?5.Kokia seka turi būti vykdomos užduotys?6.Kokie darbo centrai/linijos bus naudojami?Realizavimui reiktų vertinti kiek informacijos yra SAPsistemoje, o kiek reiktų perduoti išorinėms sistemoms.
 29. 29. Faktinių duomenų surinkimas:Tiekimas Gamyba SandėlisInformacijos apie perduodamas iš baro įbarą užduotis surinkimui reikia:1.Koks buvo gamybos planas?2.Kiek ir ko pagaminta iki nurodytos valandos?3.Kokios atsilikimo priežastys?4.Kiek ir kokio tipo broko buvo pagaminta?5.Kokio pobūdžio žaliavų brokas?Jei bare yra perteklinių resursų atsilikimuipasivyti arba gaminama į buferį – galimainformaciją fiksuoti IT sistemoje (SAP arbaišorinė).
 30. 30. Faktinių duomenų surinkimas:Tiekimas Gamyba SandėlisInformacijos apie butelio kakliuko darbąsurinkimui reikia:1.Kokia gaminių gamybos eilė?2.Koks derinimo laikas?3.Koks detalės ciklo laikas?4.Kokios atsilikimo priežastys?5.Kiek ir kokio tipo broko buvo pagaminta?6.Kokio pobūdžio žaliavų brokas?Naudojamos automatizuotos duomenųrinkimo sistemos (Lean2S) ir IP kamerosdarbuotojų elgsenai identifikuoti.
 31. 31. Faktinių duomenų surinkimas:Tiekimas Gamyba SandėlisInformacijos apie pirkimo užsakymus surinkimui reikia:1. Koks užsakymų išsiuntimo planas?2. Kiek užsakymų išsiųsta laiku ir visa apimtimi?3. Kokios užsakymų išsiuntimo vėlavimo priežastys?4. Kokios išsiuntimo laiko keitimo priežastys (dar nesuėjus pristatymoterminui)?Pirmi du punktai – turima VVS sistema.Trečias ir ketvirtas – analitika.
 32. 32. Esmė – kasdien ir nustatytomis valandomisfiksuoti priežastis dėl kurių atsiranda vėlavimas arpradinio gamybos plano perplanavimas, beiužsakymo įvykdymo vėlavimas ar pagaminimas peranksti ar per daug.Tai leidžia suformuoti ataskaitas nurodančiaspagrindines pasikartojančias priežastis labiausiaineigiamai įtakojančias rezultatą.Bei atliekamas Kaizen tobulinimo mechanizmosisteminis paleidimas.
 33. 33. Automatizuotasduomenųrinkimas
 34. 34. Simple & Smart(lengvai ir greitai)sprendimas
 35. 35. Duomenų perdavimo patikimumo svarbastatistikaiIeškodami gamybos efektyvumo sprendimų įsitikinome informacijospatikimumo svarba:Pateiktame pavyzdyje matosi kaip išsikraipo informacija. (1) grafike matosi tikrasis įrengimo darboritmas, o (2) grafike atvaizduojama kas būtų jei tarp 5 ir 10 minučių dingtų ryšys su duomenųbaze:- nebūtų užfiksuota prastova tarp 7 ir 9 minučių;- tarp 5 ir 6 minučių užfiksuotas našumo šuolis išsilygintų ir “pasislėptų”- kadangi prastova susidarė iškarto po našumo šuolio, niekas neatkreiptų dėmesio kas tuo metuįvyko.Apibendrintiduomenisiškreipiainformaciją.Priimant sprendimusremiantis iškreiptainformacija diskusijosdalyviai pasidalina į keliasstovyklas – pritariantyssurinktiems duomenims irne.Nepasitikintysduomenimsneprisidedaprie priimtosprendimoįgyvendinimo.12
 36. 36. Apsauga nuo duomenų praradimoVertindami galimas duomenų praradimo rizikas, įrangojerealizavome visą eilę priemonių, kurios sumažintų duomenųpraradimo riziką iki minimumo:1. Duomenų surinkimo įranga nutrūkus ryšiui su duomenųimtuvu, detalius duomenis išlaiko iki 10 valandų įrengimodarbo, kurie persiunčiami atstačius ryšį.2. Esant duomenų bazės sutrikimui, duomenų imtuvasišlaiko duomenis neribotą laiką, kurie persiunčiamipašalinus duomenų bazės sutrikimus.3. Programinė įranga nesulaukusi informacijos iš duomenųsurinkimo įrangos ar nustačiusi duomenų bazės sutrikimussiunčia informaciją aptarnaujančiam personaluielektroniniu paštu ar SMSu. Tokiu būdu garantuojamasoperatyvus sutrikimų pašalinimas iki tol, kol duomenųsurinkimo įranga išlaikys detalius kaupiamus duomenis.
 37. 37. Duomenų vientisumo svarbaĮmonės paprastai naudoja skirtingų gamintojų irskirtingo tipo įrengimus.Apdorojant surinktus duomenis skirtingomisprogramomis gaunamos sekančios pasekmės:1. Skirtingos programos skirtingai pateikia rezultatus.2. Vartotojams reikia mokintis suprasti ką kokiaataskaita pateikia ir kurioje ataskaitoje į ką reikiaatkreipti dėmesį.3. Nėra galimybės suformuoti analitines ataskaitasapie susijusių įrengimų įtaką vienas kito darbui.4. Žmonėms, pereinantiems iš vieno padalinio į kitą,gali tekti mokintis iš naujo analizuoti ataskaitas, nesjos kardinaliai skirsis nuo naudotų anksčiau.
 38. 38. Mūsų siūlomos įrangos lankstumasEsame sprendimo autoriai! Tad turime galimybę adaptuotisprendimą konkretaus projekto poreikiams.Duomenų surinkimo įrenginys sukonstruotas naudojantpramoninį valdiklį (PLC), kuris suteikia:1. Galimybę nuskaityti duomenis iš bet kokio tipo daviklių.2. Adaptuoti duomenų nuskaitymo algoritmą pagal specifiniuskliento poreikius.3. Esant poreikiui valdyti išorinius įrenginius.4. Esant ryšio sutrikimams, kaupti duomenis vidinėje atmintyje.Duomenų perdavimui į PC naudojama:a) tiesioginis perdavimas per COM portą;b) panaudojant bevielį pramoninį ryšį.Duomenų priėmimas iš kitų sistemų:1. Programinėje įrangoje realizuotos duomenų apsikeitimo suišorinėmis sistemomis priemonėmis.2. Esame programinės įrangos autoriai, tad turime visas priemonesadaptuoti duomenų apsikeitimą su bet kokia aparatūrine beiprogramine įranga (duomenų mainai į abi puses).3. Sukauptus duomenis galima persiųsti į SAP verslo valdymosistemą.Duomenų mainai suišorinėm sistemom
 39. 39. Įrangos naudojimotikslai:- Analitinių ataskaitų formavimas (pasirinktamperiodui)Analitinių ataskaitų paskirtis pagal sukauptus istorinius duomenis nustatytidažniausiai įtakojančius gamybos procesą veiksnius ir juos pašalinti.- Operatyvinių rodiklių rinkimas.Operatyvinių rodiklių rinkimas susijęs su kasdienių ataskaitų formavimu,informacijos apie esamą gamybos proceso būklę siuntimu kas 2 valandas,informacijos persiuntimas SMSu apie neplanuotas ir per apibrėžtą laikąnepašalintas prastovas.
 40. 40. Analitinės ataskaitosMatuojama rodiklio reikšmė ir ∆ pokytis:EA – Įrenginių prieinamumas (Equipment Availability)EEP – Įrenginių efektyvumo charakteristika (Equipment Efficiency Performance)EQP - Įrengimų kokybės charakteristika (Equipment Quality Performance)OEE - Bendrasis įrengimų efektyvumasStaklių darbo laikas/derinimas
 41. 41. Broko analitika
 42. 42. Įrengimo darbo vizualizavimas
 43. 43. Operatyviniai rodikliai:- Kas 2 valandas išsiunčiama informacija apievykdomų darbų būseną.- Informavimas SMS`u apie neplanuotą prastovą,kuri buvo nepašalinta greičiau nei per nustatytą laiką(pvz. 10 min).- Informavimas SMS`u apie darbų grafiko atsilikimądaugiau nei nustatytą laiko intervalą (pvz. 30minučių).
 44. 44. Mūsųpasiūlymas...
 45. 45. Numatomi darbai:Esamo duomenų judėjimo tarp padalinių detali analizėKokiu būdu ir kokiu laiku juda informacija šiuo metuNustatyti priežastys, dėl kurių šiuo metu informacija vėluojaNustatoma ką iš turimos informacijos galima panaudotiNustatoma kokios yra nepanaudotos esamų IT sistemų galimybės, kurias pasitelkusgalima būtų formuoti sisteminę analitikąNustatoma kokių išorinių IT įrankių reikia norint formuoti sisteminę analitikąParengiamas projektas esamų sistemų trūkstamos informacijos papildymuiParengiamas informacijos suvedimo atsakomybių planasParengiamas projektas su darbų apimtimis bei sąmata sisteminės analitikos informacijaisurinkti ir suformuoti.
 46. 46. Andrius GudaitisTelefonas: 8 37 300812Mobilus: 8 699 92659El.paštas: andriusg@proginta.ltSvetainė: http://www.Lean2s.euhttp://www.facebook.com/progintaDarius RadkevičiusPARTNERISMobilus: 8 698 41027El.paštas: darius.radkevicius@gig-europe.eu

×