SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
Андреј Ђурековић I3
Рачунарска Гимназија “SMART”
Нови Сад
ПОЈАМ ХИДРОГЕОЛОГИЈЕ
• Вода се налази у атмосфери, на површини земље и у земљиној кори.
• То је једна од најраспрострањенијих материја у природи, која се јавља у различитим
агрегатним стањима и може бити различитог хемијског састава.
• Под појмом подземне воде подразумева се сва вода која се налази испод земљине
површине у:
- слободном стању, образујући површинске водотоке и акумулације (океане, мора, језера) и
највећи део подземних вода;
- чврстом стању;
- виду водене паре;
- виду физички везане воде (силама адхезије и кохезије);
- виду хемијски везане водеу минералима;
• Све подземне воде образују један омотач, тзв. подземну хидросферу која заједно са
надземном хидросфером чини јединствену целину
Мерење режима подземних вода
За мерење нивоа подземних вода
користе се бушотине које се
називају “бунари”и
“пијезометри”. Осматрањем
нивоа подземних вода на
одређеном подручју долази се до
увида у стање нивоа подземних
вода и правац кретања
Подземне воде растварају материје (минерале) од којих се састоји земљина
кора. Такве воде често кроз дубоке пукотине избијају на површину земље у
виду извора минералне воде.
Подземне воде из неке издани могу да се
појаве на површини терена, али да даље
не отичу површински. То се дешава у
ерозионим удубљењима чија се дна налазе
испод нивоа издани. Ова удубљења су
стално испуњена водом и називају се
изданска ока.
Изданско око у близини
Извори представљају
природно истицање изданских
вода на површину земље, без
обзира да ли су у питању
маломинерализоване или
минералне воде.
Узајамни однос површинских и подземних вода
• Узајамна веза подземних и површинских вода јавља се у виду два
супротна процеса:
1. Храњења површинских токова на рачун изданских вода (дренирајући
ток)
2. Храњења подземних вода на рачун инфилтрације површинских вода
(понирујући ток).
ЗАНИМЉИВОСТ
Поред концентрисаног
истицања изданских вода у виду
млазева (извори), оне могу и
дифузно истицати у једном
ширем подручју, при чему услед
сталног квашења долази до
замочваривања терена. Такве
појаве природног истицања
називају се пиштевине.

More Related Content

What's hot

Geografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina SrbijeGeografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina SrbijeTatjana Cakic
 
Постанак и унутрашња грађа Земље
Постанак и унутрашња грађа ЗемљеПостанак и унутрашња грађа Земље
Постанак и унутрашња грађа Земљеprijicsolar
 
Kлиматски елементи
Kлиматски елементиKлиматски елементи
Kлиматски елементиprijicsolar
 
Migracije stanovnistva
Migracije stanovnistvaMigracije stanovnistva
Migracije stanovnistvaprijicsolar
 
Разарање стена, обликовање рељефа радом ветра, река и морских таласа
Разарање стена, обликовање рељефа радом ветра, река и морских таласаРазарање стена, обликовање рељефа радом ветра, река и морских таласа
Разарање стена, обликовање рељефа радом ветра, река и морских таласаprijicsolar
 
Воде нашег краја
Воде нашег крајаВоде нашег краја
Воде нашег крајаNataša Jovanov
 
Vulkani i zemljotresi
Vulkani i zemljotresiVulkani i zemljotresi
Vulkani i zemljotresiljubicadj1
 
Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosferalucidobg
 
Polozaj, velicina i funkcije naselja
Polozaj, velicina i funkcije naseljaPolozaj, velicina i funkcije naselja
Polozaj, velicina i funkcije naseljaprijicsolar
 
Severna Evropa
Severna EvropaSeverna Evropa
Severna Evropatanjamz
 
Velicina i oblik teritorije drzave
Velicina i oblik teritorije drzaveVelicina i oblik teritorije drzave
Velicina i oblik teritorije drzaveprijicsolar
 
Litosferne ploce - postanak kontinenata
Litosferne ploce - postanak kontinenataLitosferne ploce - postanak kontinenata
Litosferne ploce - postanak kontinenataDragan Antić
 

What's hot (20)

Geografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina SrbijeGeografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina Srbije
 
Privreda
PrivredaPrivreda
Privreda
 
Vode na kopnu
Vode na kopnuVode na kopnu
Vode na kopnu
 
Reljef
Reljef Reljef
Reljef
 
Постанак и унутрашња грађа Земље
Постанак и унутрашња грађа ЗемљеПостанак и унутрашња грађа Земље
Постанак и унутрашња грађа Земље
 
Kлиматски елементи
Kлиматски елементиKлиматски елементи
Kлиматски елементи
 
Fluvijalna erozija
Fluvijalna erozijaFluvijalna erozija
Fluvijalna erozija
 
Podzemna voda Tanja Notaroš Gagić
Podzemna voda Tanja Notaroš GagićPodzemna voda Tanja Notaroš Gagić
Podzemna voda Tanja Notaroš Gagić
 
Migracije stanovnistva
Migracije stanovnistvaMigracije stanovnistva
Migracije stanovnistva
 
Разарање стена, обликовање рељефа радом ветра, река и морских таласа
Разарање стена, обликовање рељефа радом ветра, река и морских таласаРазарање стена, обликовање рељефа радом ветра, река и морских таласа
Разарање стена, обликовање рељефа радом ветра, река и морских таласа
 
Reke
RekeReke
Reke
 
Воде нашег краја
Воде нашег крајаВоде нашег краја
Воде нашег краја
 
Vulkani i zemljotresi
Vulkani i zemljotresiVulkani i zemljotresi
Vulkani i zemljotresi
 
Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosfera
 
Polozaj, velicina i funkcije naselja
Polozaj, velicina i funkcije naseljaPolozaj, velicina i funkcije naselja
Polozaj, velicina i funkcije naselja
 
Severna Evropa
Severna EvropaSeverna Evropa
Severna Evropa
 
Rijeke Bosne i Hercegovine
Rijeke Bosne i Hercegovine Rijeke Bosne i Hercegovine
Rijeke Bosne i Hercegovine
 
Рељеф Србије
Рељеф СрбијеРељеф Србије
Рељеф Србије
 
Velicina i oblik teritorije drzave
Velicina i oblik teritorije drzaveVelicina i oblik teritorije drzave
Velicina i oblik teritorije drzave
 
Litosferne ploce - postanak kontinenata
Litosferne ploce - postanak kontinenataLitosferne ploce - postanak kontinenata
Litosferne ploce - postanak kontinenata
 

Similar to Podzemne vode

Vode na kopnu - podzemne vode
Vode na kopnu - podzemne vodeVode na kopnu - podzemne vode
Vode na kopnu - podzemne vodeDragan Antić
 
Karakteristike tekućih kopnenih voda
Karakteristike tekućih kopnenih vodaKarakteristike tekućih kopnenih voda
Karakteristike tekućih kopnenih vodaIvana Damnjanović
 
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих силаОблици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих силаTatjana Cakic
 
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila Tatjana Cakic
 
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017Tatjana Cakic
 
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučkovićE r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučkovićdusanjerkovic
 
Екосистем стајаћих вода
Екосистем стајаћих водаЕкосистем стајаћих вода
Екосистем стајаћих водаНебојша Антић
 
Eкосистеми копнених-вода
Eкосистеми копнених-водаEкосистеми копнених-вода
Eкосистеми копнених-водаНебојша Антић
 
17_PID3_Voda_u_prirodi_kruzi.ppt
17_PID3_Voda_u_prirodi_kruzi.ppt17_PID3_Voda_u_prirodi_kruzi.ppt
17_PID3_Voda_u_prirodi_kruzi.pptssuser6cc26a1
 
загађивање водених екосистема
загађивање водених екосистемазагађивање водених екосистема
загађивање водених екосистемаDraženka Vujaković
 
Voda (korelacija više predmeta)
Voda (korelacija više predmeta)Voda (korelacija više predmeta)
Voda (korelacija više predmeta)Vera Milićević
 
Језера - Шкундрић Филип
Језера - Шкундрић ФилипЈезера - Шкундрић Филип
Језера - Шкундрић ФилипVioleta Djuric
 

Similar to Podzemne vode (20)

Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosfera
 
Vode na kopnu - podzemne vode
Vode na kopnu - podzemne vodeVode na kopnu - podzemne vode
Vode na kopnu - podzemne vode
 
Voda - prezentacija
Voda - prezentacijaVoda - prezentacija
Voda - prezentacija
 
Karakteristike tekućih kopnenih voda
Karakteristike tekućih kopnenih vodaKarakteristike tekućih kopnenih voda
Karakteristike tekućih kopnenih voda
 
Termomineralne vode Srbije Tanja Gagić
Termomineralne vode Srbije Tanja GagićTermomineralne vode Srbije Tanja Gagić
Termomineralne vode Srbije Tanja Gagić
 
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих силаОблици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
 
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
 
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
 
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučkovićE r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković
 
Екосистем стајаћих вода
Екосистем стајаћих водаЕкосистем стајаћих вода
Екосистем стајаћих вода
 
Eкосистеми копнених-вода
Eкосистеми копнених-водаEкосистеми копнених-вода
Eкосистеми копнених-вода
 
17_PID3_Voda_u_prirodi_kruzi.ppt
17_PID3_Voda_u_prirodi_kruzi.ppt17_PID3_Voda_u_prirodi_kruzi.ppt
17_PID3_Voda_u_prirodi_kruzi.ppt
 
Ekosistem kopnenih voda
Ekosistem kopnenih vodaEkosistem kopnenih voda
Ekosistem kopnenih voda
 
загађивање водених екосистема
загађивање водених екосистемазагађивање водених екосистема
загађивање водених екосистема
 
Voda
VodaVoda
Voda
 
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
 
вода
водавода
вода
 
Ekosistem kopnenih voda
Ekosistem kopnenih vodaEkosistem kopnenih voda
Ekosistem kopnenih voda
 
Voda (korelacija više predmeta)
Voda (korelacija više predmeta)Voda (korelacija više predmeta)
Voda (korelacija više predmeta)
 
Језера - Шкундрић Филип
Језера - Шкундрић ФилипЈезера - Шкундрић Филип
Језера - Шкундрић Филип
 

Podzemne vode

 • 1. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ Андреј Ђурековић I3 Рачунарска Гимназија “SMART” Нови Сад
 • 3. • Вода се налази у атмосфери, на површини земље и у земљиној кори. • То је једна од најраспрострањенијих материја у природи, која се јавља у различитим агрегатним стањима и може бити различитог хемијског састава.
 • 4. • Под појмом подземне воде подразумева се сва вода која се налази испод земљине површине у: - слободном стању, образујући површинске водотоке и акумулације (океане, мора, језера) и највећи део подземних вода; - чврстом стању; - виду водене паре; - виду физички везане воде (силама адхезије и кохезије); - виду хемијски везане водеу минералима;
 • 5. • Све подземне воде образују један омотач, тзв. подземну хидросферу која заједно са надземном хидросфером чини јединствену целину
 • 6. Мерење режима подземних вода За мерење нивоа подземних вода користе се бушотине које се називају “бунари”и “пијезометри”. Осматрањем нивоа подземних вода на одређеном подручју долази се до увида у стање нивоа подземних вода и правац кретања
 • 7. Подземне воде растварају материје (минерале) од којих се састоји земљина кора. Такве воде често кроз дубоке пукотине избијају на површину земље у виду извора минералне воде.
 • 8. Подземне воде из неке издани могу да се појаве на површини терена, али да даље не отичу површински. То се дешава у ерозионим удубљењима чија се дна налазе испод нивоа издани. Ова удубљења су стално испуњена водом и називају се изданска ока. Изданско око у близини
 • 9. Извори представљају природно истицање изданских вода на површину земље, без обзира да ли су у питању маломинерализоване или минералне воде.
 • 10. Узајамни однос површинских и подземних вода • Узајамна веза подземних и површинских вода јавља се у виду два супротна процеса: 1. Храњења површинских токова на рачун изданских вода (дренирајући ток) 2. Храњења подземних вода на рачун инфилтрације површинских вода (понирујући ток).
 • 11.
 • 12. ЗАНИМЉИВОСТ Поред концентрисаног истицања изданских вода у виду млазева (извори), оне могу и дифузно истицати у једном ширем подручју, при чему услед сталног квашења долази до замочваривања терена. Такве појаве природног истицања називају се пиштевине.