Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framgångsrik datapublicering från Nordic APIs Sundsvall

979 views

Published on

En översikt av vad som krävs för att framgångsrikt publicera data, dvs publicera öppna data eller betal-API som uppnår de mål som har definierats för projektet.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Framgångsrik datapublicering från Nordic APIs Sundsvall

 1. 1. FramgångsrikdatapubliceringAV ANDREAS KROHN
 2. 2. INTERNTVEMSKAANVÄNDADATA?‣ Inom våra egna väggar‣ Egen mobilapp‣ Egen webbsajt‣ Egna integrationer
 3. 3. INTERNTPARTNERSVEMSKAANVÄNDADATA?‣ Utvalt fåtal‣ Strukturen klar‣ Snabb, billigintegration
 4. 4. INTERNTPARTNERSEXTERNTVEMSKAANVÄNDADATA?‣ Öppet för alla‣ Innovation‣ Nå fler slutanvändare‣ Fler plattformar
 5. 5. AFFÄRS-SYSTEMANVÄNDARE
 6. 6. cANVÄNDAREAPI/DATAAFFÄRS-SYSTEM
 7. 7. ANVÄNDAREAPI/DATAAFFÄRS-SYSTEMUTVECKLARE
 8. 8. DEFINIERA MÅLVADKRÄVSFÖRFRAMGÅNG?‣ Varför publicerar nidata?‣ Vem ska använda erdata?‣ Hur mäter niframgång?
 9. 9. DEFINIERA MÅLLÄTT ATT HITTAVADKRÄVSFÖRFRAMGÅNG?‣ Användare kommerinte av sig själva‣ Sökbart, listat & länkat‣ Marknadsföring
 10. 10. DEFINIERA MÅLLÄTT ATT HITTATILLFÖR VÄRDEVADKRÄVSFÖRFRAMGÅNG?‣ Är er data unik?‣ Kan er data vara avvärde för någonannan?‣ Begränsa er inte!
 11. 11. DEFINIERA MÅLLÄTT ATT HITTATILLFÖR VÄRDETEKNOLOGIVALVADKRÄVSFÖRFRAMGÅNG?‣ Välj teknologi utifrånmålgrupp‣ Välj autentiseringefter målgruppensoch era behov
 12. 12. DEFINIERA MÅLLÄTT ATT HITTATILLFÖR VÄRDETEKNOLOGIVALTYDLIGA VILLKORVADKRÄVSFÖRFRAMGÅNG?‣ Tydliga priser‣ Kommersielltanvändande?‣ Varumärke, PUL etc...
 13. 13. DEFINIERA MÅLLÄTT ATT HITTATILLFÖR VÄRDETEKNOLOGIVALTYDLIGA VILLKORSUPPORTVADKRÄVSFÖRFRAMGÅNG?‣ Dokumentation‣ Kontaktvägar‣ Hjälp användarehjälpa användare
 14. 14. DEFINIERA MÅLLÄTT ATT HITTATILLFÖR VÄRDETEKNOLOGIVALTYDLIGA VILLKORSUPPORTFÖRUTSÄGBARTVADKRÄVSFÖRFRAMGÅNG?‣ Kommuniceraförändringar!!!‣ Även i priser &licensvillkor‣ Versionshantering
 15. 15. DEFINIERA MÅLLÄTT ATT HITTATILLFÖR VÄRDETEKNOLOGIVALTYDLIGA VILLKORSUPPORTFÖRUTSÄGBARTLÅNGSIKTIGTVADKRÄVSFÖRFRAMGÅNG?‣ Tänk långsiktig‣ Börja enkelt‣ Ta till er feedback‣ Er data lever inte iisolering
 16. 16. Ikonerfrån....‣ twitter.com/kemie‣ thenounproject.com‣ gentleface.com‣ webalys.com/minicons
 17. 17. @andreaskrohnandreas@dopter.se mashup.seFrågor?

×