Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Det man inte hittar finns inte. Presentation på Smarta sök, 4 februari 2015

User case kring Chalmers gemensamma söklösning presenterat på konferenden Smarta sök, 4 februari 2015.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Det man inte hittar finns inte. Presentation på Smarta sök, 4 februari 2015

 1. 1. Det man inte hittar finns inte Det man hittar kanske man inte borde se Och det är inte alltid lätt att veta vad användaren vill ha... Faktisk sökträff från den publika webbplatsen. ”Jag vill bara hitta allt som är relevant för mig just nu” (Användarsynpunkt från förstudie)
 2. 2. Ny sök på Chalmers Andreas Hallgren Digital kommunikation och kanaler Chalmers tekniska högskola KONTAKT: andreas.hallgren@chalmers.se TWITTER @hallgren ... eller sök på chalmers.se...
 3. 3. Utgångsläge chalmers.se Studentportalen Insidan Personsök EN SÖKLÖSNING / PLATTFORM ANVÄNDARNA ÖVERENS Medarbetare, studenter och externa besökare alla missnöjda med sök
 4. 4. chalmers.se 31.000 webbsidor Studentportalen 3.300 webbsidor + 1.300 kurser Insidan 6.000 webbsidor Personsök 5.200 personer "Ge enkel och effektiv tillgång till relevant information för att genomföra önskad aktivitet" VISION
 5. 5. Effektkartläggning EFFEKTMÅL Mätpunkter och mätverktyg för uppföljning. MÄTNING Generella: • Enkel tillgång till relevant information • Ökad nöjdhet med och användning av Chalmers sök Studenter: • Förbättrad självservice för befintliga studenter Medarbetare: • Underlätta för medarbetare att lösa sina arbetsuppgifter Externa användare: • Synliggöra Chalmers verksamhet och styrkor för externa besökare METOD Workshops och intervjuer visar användarbeteenden och behov.
 6. 6. Projektfaser Grundläggande sökfunktion. Få teknik och plattform på plats FAS 1 Utveckla och anpassa sökapplikationerna efter behov. Ta fram verktyg för analys. FAS 2 Tillföra fler källor. Utveckla avancerad sökdriven funktionalitet. FAS 3 Förstudie och teknikval FAS 0
 7. 7. Projektfaser Förstudie och teknikval FAS 0 Sommar 2012 Grundläggande sökfunktion. Få teknik och plattform på plats FAS 1 Utveckla och anpassa sökapplikationerna efter behov. Ta fram verktyg för analys. FAS 2 Tillföra fler källor. Utveckla avancerad sökdriven funktionalitet. FAS 3
 8. 8. Grundläggande sökfunktion. Få teknik och plattform på plats Projektfaser FAS 1 Förstudie och teknikval FAS 0 Sommar 2013Sommar 2012 RESULTAT Utveckla och anpassa sökapplikationerna efter behov. Ta fram verktyg för analys. FAS 2 Tillföra fler källor. Utveckla avancerad sökdriven funktionalitet. FAS 3 Bra resultat men… … 6 månader försenat och till dubbla utvecklingstiden mot beräknat Varför? • Alltför optimistiskt estimat • Komplex organisation • Svårt hitta rätt personer internt • Omfattande testning krävdes • Bristande kravställning • Ingen projektledare på Chalmers • Ingen ”product champion” som drev sökfrågan internt
 9. 9. Grundläggande sökfunktion. Få teknik och plattform på plats Projektfaser FAS 1 Förstudie och teknikval FAS 0 Sommar 2013Sommar 2012 Minskat fokus Minskad budget Tidsplan och ambitioner förändras Utveckla och anpassa sökapplikationerna efter behov. Ta fram verktyg för analys. FAS 2 Tillföra fler källor. Utveckla avancerad sökdriven funktionalitet. FAS 3 Överlämning från projekt till förvaltning…
 10. 10. • Relevansmodeller • Administrationsgränssnitt • Fler datakällor TEKNISK UTVECKLING • Nyckelträffar • Synonymer • Åtgärda informationsbrister (tillsammans med redaktörer) SÖKREDAKTÖRSSKAP Sök- redaktör 25% Arbetet framöver
 11. 11. Sökredaktörens basverktyg
 12. 12. Sökredaktörens basverktyg
 13. 13. Arbetet framöver • Relevansmodeller • Administrationsgränssnitt • Fler datakällor TEKNISK UTVECKLING SÖKANALYS • Nyckelträffar • Synonymer • Åtgärda informationsbrister (tillsammans med redaktörer) SÖKREDAKTÖRSSKAP Sök- redaktör 25% NÅGRA SNABBA SIFFROR Fokus på verktyg/tjänster – besökaren har en uppgift att lösa. Sökning är säsongsberoende EXEMPEL FRÅN SOMMAREN 2013 Juli • vpn (jobba hemma) • schema, tekniska basår, stipendier (inför studier) • New York (?) Augusti • schema, studentcentrum, mail, kåravgift (studier startar) September • matlab, pingpong, mail, eduroam (praktiska verktyg för studier) Topp 100-sökningar står för 14,2% av alla sökningar (feb 2014) 20.000-30.000 sökningar/månad (3-4%)
 14. 14. Vilken webb borde vi ge våra besökare? Kundnöjdhets- enkäter
 15. 15. Chalmers.se är inte vår hemsida, det är besökarens webbplats • Alla besökare har en uppgift att utföra. Vårt jobb är att göra det så enkelt som möjligt. • Bra sök och bra navigation är avgörande för ett bra besök (Bra innehåll hjälper också…) • Sökningar visar vad besökarna förväntar sig av oss, så att vi kan bli mer relevanta för dem. • Allt är föränderligt. Att följa upp och förbättra är en process, inte ett projekt.
 16. 16.  Ett gemensamt sök är svårare än man kan tro.  “Ägarskap” för söklösning och intern förankring viktigt.  När tekniken är på plats börjar jobbet.  Ett bra sök visar den information man har. På gott och ont.  Sökredaktör behövs från dag ett.  Man ser inte ett bra sök.  Mät, utvärdera och förbättra. Hela tiden. Att ta med dig hem
 17. 17. BILDER: Search sign: Pleuntje, CC BY-SA (https://www.flickr.com/photos/pleuntje) Thumbs down: Juhansonin, CC BY-SA (http://www.flickr.com/photos/juhansonin/) Long road ahead: Jon Rawlinson CC: BY-SA (http://www.flickr.com/people/94571281@N00) Diffussion of knowledge: Quinn.Anya, CC: BY-SA (http://www.flickr.com/photos/quinnanya/) Hoover Dam Construction: Alan Stark CC-BY-SA (https://www.flickr.com/photos/squeaks2569/) Books: Thorsten Becker CC BY-NC-ND (https://www.flickr.com/photos/alternatewords/) Stats. Lendingmemo CC BY (https://www.flickr.com/photos/lendingmemo/) Tape measure greyscale: antony_mayfield CC: BY-SA (http://www.flickr.com/photos/antonymayfield/) TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!

×