Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AVALUACIÓ

590 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

AVALUACIÓ

  1. 1. AVALUACIÓ. BASES DIDÀCTIQUES I DISSENY CURRICULAR http://blocs.cpnl.cat/avaluacio/
  2. 2. “La finalitat de lavaluació és la de millorar la intervenció pegagògica.” http://lascondes.olx.cl/educadora-de-parvulos-clases-particulares-iid-113185478
  3. 3. “Puesto que laevaluación suponereunir elementos quecertifiquen los cambiosde conducta de losestudiantes, todotestimonio válidoacerca de las pautasque procuran losobjetivos de laeducación constituyeun método idóneo deevaluación” JoséGimeno Sacristán
  4. 4. Lavaluació NO és un sistema declassificació dels alumnes on els uns estan més amunts que els altres.
  5. 5. A més, sha dentendre com un instrument dinvestigació del professorat que a través de la identificació, la recollida i el tracyament de dades, ens permet doncs,comprovar hipòtesis dacció amb els fi de confirmar-les o dintroduir-hi modificacions.
  6. 6. No avaluem únicament el progésdels alumnes, sinó el progés de tot el procés educatiu.

×