Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aprendizaxe Integrada de 
Linguas e Contidos 
Traballo de fin de grao 
Andrea Comesaña Estévez 
Curso 2012 - 2013
Que? 
Cando 
? 
(inicios 
) 
Quen? 
Inconvenientes 
Beneficios 
Como? 
• Comunicación 
• Programación 
Como se 
aplica? 
•...
Qué? 
AICLE, CLIL ou EMILE 
Tratamento integral das linguas a 
través de contidos curriculares. 
Sinerxia de metodoloxías ...
• Uso da linguaxe na 
aula. 
• Pedagoxía baseada 
no diálogo. 
• Coñecemento e 
valoración doutras 
linguas e culturas. 
•...
Cando? 
Inicios do programa e primeiras 
referencias 
1992 → Tratado de Mästricht 
1994 → Consello de Europa: AICLE. 
1996...
Cando? 
Regulación 
Real decreto 1513/2006 das Ensinanzas 
mínimas de Educación Primaria. 
Lei Orgánica de Educación 2/200...
Profesorado Alumnado 
Especialidade curricular + 
Nivel B2 (MCER das 
linguas). 
Traballo por 
competencias 
Cooperación e...
Como? 
Comunicación efectiva na aula 
Clasificación do vocabulario 
Facilitadores da comprensión: 
soportes visuais e audi...
Programar 
 Competencias: traballo global. 
 Obxectivos: 
 Consciencia do alumnado. 
 Taxonomía adaptada de Bloom  Ch...
Beneficios 
• Diversidade lingüística. 
• Facilita a mobilidade. 
• Desenvolvemento 
cognitivo. 
• Carácter global. 
• Mel...
Retos e apostas futuras 
Incrementar a comunicación entre os profesionais 
→ crear espazos comúns de traballo (intelixenci...
Fomentar a cooperación entre centros → E-twinning. 
Maior fincapé na competencia oral. 
Formación profesorado en competenc...
Concusións 
AICLE 
Promove a aprendizaxe de linguas. 
É Positivo para as competencias cognitivas. 
Facilita a creación dun...
“Quen non coñece outras 
linguas nada sabe da súa 
propia” 
(Wolfgang von Goethe)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AICLE - Aprendizaxe integrada de contidos e lingua estranxeira

399 views

Published on

Análise da metodoloxía AICLE na que se basean as dinámicas empregadas nas seccións bilingües e centros plurilingües.

Published in: Education
 • Be the first to comment

AICLE - Aprendizaxe integrada de contidos e lingua estranxeira

 1. 1. Aprendizaxe Integrada de Linguas e Contidos Traballo de fin de grao Andrea Comesaña Estévez Curso 2012 - 2013
 2. 2. Que? Cando ? (inicios ) Quen? Inconvenientes Beneficios Como? • Comunicación • Programación Como se aplica? • Centro • Grupo clase Retos e apostas futuras
 3. 3. Qué? AICLE, CLIL ou EMILE Tratamento integral das linguas a través de contidos curriculares. Sinerxia de metodoloxías (Construtivismo e traballo por proxectos) Aumento da exposición a unha lingua estranxeira Dúas formas de aplicación en Galicia: Seccións bilingües (Orde do 12 de maio de 2011). Centros plurilingües (Orde do 12 de maio de 2011).
 4. 4. • Uso da linguaxe na aula. • Pedagoxía baseada no diálogo. • Coñecemento e valoración doutras linguas e culturas. • Desenvolvemento do pensamento. • Traballo das HOTS (competencias cognitivas de orde superior). • Axeitados á contorna. • Interesantes para o alumnado. Contidos Cognición Cultura Comunicación
 5. 5. Cando? Inicios do programa e primeiras referencias 1992 → Tratado de Mästricht 1994 → Consello de Europa: AICLE. 1996 → Acordo British Council e MEC. 2002 → Consello de Europa Barcelona. ◦ Simposio Promoting Language learning and diversity. ◦ EuroClil.
 6. 6. Cando? Regulación Real decreto 1513/2006 das Ensinanzas mínimas de Educación Primaria. Lei Orgánica de Educación 2/2006 do 3 de maio. Decreto 79/2010 do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. Orde do 12 de maio de 2011: Regulación Seccións Bilingües. Orde do 12 de maio de 2011. Regulación Centros
 7. 7. Profesorado Alumnado Especialidade curricular + Nivel B2 (MCER das linguas). Traballo por competencias Cooperación entre o profesorado Coordinación Autorización paterna Obtención de capacitación lingüística Maior exposición á lingua Formación paralela (CUALE)
 8. 8. Como? Comunicación efectiva na aula Clasificación do vocabulario Facilitadores da comprensión: soportes visuais e auditivos, TIC, etc. Scaffolding Avaliación PEL Avaliación formativa. Avaliación entre iguais. Autoavaliación.
 9. 9. Programar  Competencias: traballo global.  Obxectivos:  Consciencia do alumnado.  Taxonomía adaptada de Bloom  Churches (2009) ◦ Metodoloxía: materiais coas 4Cs e exploración do medio (aprendizaxe por descubrimento). ◦ Actividades: xogos dominó, identificación de palabras, etc. ◦ Criterios de avaliación lingüísticos e de contidos. ◦ Secuenciación dos contidos: scaffolding. ◦ Educación en valores: traballo en equipo. ◦ Atención á diversidade: materiais duais.
 10. 10. Beneficios • Diversidade lingüística. • Facilita a mobilidade. • Desenvolvemento cognitivo. • Carácter global. • Mellor competencia lingüística. • Plasticidade cerebral. • Aumento capacidade de contidos abstractos. • Exposición intensiva á LE. • Coñecementos socioculturais. Inconvenientes • Empobrecemento das linguas oficiais. • Hexemonía do inglés. • Recursos humanos e materiais. • Certificación oficial do alumnado.
 11. 11. Retos e apostas futuras Incrementar a comunicación entre os profesionais → crear espazos comúns de traballo (intelixencia colectiva). Ferramentas para a avaliación cuantitativa Comunicación efectiva → competencias cognitivas. Incorporación do Portfolio (PEL) Formación do profesorado en AICLE → Plan Internacionalización lingüística Uvigo. Adecuar o límite de alumnado as áreas (diferenciar as áreas rurais das urbanas → igualdade de oportunidades).
 12. 12. Fomentar a cooperación entre centros → E-twinning. Maior fincapé na competencia oral. Formación profesorado en competencia dixital. Incorporar Sistema de avaliación de AICLE → exemplo precursor de Holanda. Aumentar o uso de preguntas abertas que conduzan á reflexión e o desenvolvemento das HOTS*. Conceptualizar o programa. Manter a diversidade lingüística. Informar sobre a metodoloxía.
 13. 13. Concusións AICLE Promove a aprendizaxe de linguas. É Positivo para as competencias cognitivas. Facilita a creación dunha sociedade plurilingüe e multicultural. Conecta os coñecementos de diferentes linguas (Non esquezamos que aprender unha lingua axuda a mellorar a capacidade lingüística noutras).
 14. 14. “Quen non coñece outras linguas nada sabe da súa propia” (Wolfgang von Goethe)

×