Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CV-AMJ

182 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CV-AMJ

  1. 1. CURRICULUM VITAE ANDERS MØLLEVIK JACOBSEN Side 1 av 7 Filsti: K:Marked og TilbudCVerCV-AMJ.docx CURRICULUM VITAE  Dimensjonering og detaljprosjektering av VVS-tekniske installasjoner  Genuint interessert i tekniske fag og bygg generelt  3D-modellering og BIM  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Prosjektledelse VVS Anders jobber som prosjektleder innen VVS-teknisk prosjektering og rådgivning, med fokus på kultur- og undervisningsbygg. Anders har en grundig og strukturert tilnærming til nye problemstillinger, og han fremstår som svært effektiv og løsningsorientert i alle sammenhenger. Han er en aktiv og positiv deltager i prosjekt- og utviklingsarbeid. Gjennom utdannelse og prosjekter har han raskt opparbeidet seg faglig kompetanse og forståelse for problemstillinger rundt tekniske installasjoner i bygninger. Anders er med i firmaets faggruppe for ventilasjon og firmaets faggruppe for prosjektledelse. Han er utdannet VVS-ingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og har en master i energi og miljø i bygg fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Side 1 av 7 Filsti: H:CV-AMJ.docx OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: 22 02 63 00 E: oslo@erichsen-horgen.no LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: 61 27 59 00 E: lillehammer@erichsen-horgen.no SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: 35 58 85 00 E: skien@erichsen-horgen.no Anders Møllevik Jacobsen Sivilingeniør Født: 1986 Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk og engelsk Nøkkelkvalifikasjoner Resymé
  2. 2. CURRICULUM VITAE ANDERS MØLLEVIK JACOBSEN Side 2 av 7 Filsti: K:Marked og TilbudCVerCV-AMJ.docx Utdannelse og erfaring Stilling 2014 - Erichsen & Horgen AS - Sivilingeniør 2012 - 2014 Erichsen & Horgen AS - Ingeniør 2011 - 2012 Erichsen & Horgen AS avd. Skien - Ingeniør 2011 Sweco Porsgrunn, VVS-ingeniør* * Sommerjobb Utdannelse 2016 - Høgskolen i Hedmark, Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid 2012 - 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Master i energi og miljø i bygg 2008 - 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Maskiningeniør - studieretning VVS-teknikk Dataverktøy AutoCAD, MagiCAD, RevitMEP, Solibri Checker, G-prog, SIMIEN, Office-programmer. Generelt god databeherskelse. Etterutdannelse / Kurs 2016 Revit MEP – Videregående kurs, NTI CADcenter 2015 Sluttseminar ForKlima – forenklet behovsstyrt klimatisering, Sintef Byggforsk 2014 Heldagsseminar Byggautomasjon, VVS-foreningen 2014 Revit MEP – VVS grunnkurs, NTI CADcenter 2013 Brannsikre bygg - samspill i byggeprosessen, Tekna FBA 2013 Heldagsseminar om brann, VVS-foreningen 2013 Innregulering av ventilasjonsanlegg, SINTEF Byggforsk 2013 Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon, SINTEF & KVE 2012 Kurs i TEK/SAK - Erichsen & Horgen AS – 4 timer 2006 - 2011 Diverse kurs. Blant annet oppbygging av våtrom, utførelse flislegging, kursing
  3. 3. CURRICULUM VITAE ANDERS MØLLEVIK JACOBSEN Side 3 av 7 Filsti: K:Marked og TilbudCVerCV-AMJ.docx om VVS-utstyr (dusjer, blandebatterier, innbyggingstoaletter, rørdeler etc.) Utvalg og komitéer 2016 - Erichsen & Horgen AS – Faggruppe prosjektledelse 2014 - Erichsen & Horgen AS - Faggruppe ventilasjon Foreninger VVS-foreningen Tekna Annet Ruth og Willy Haugs legat for beste masterutdanning 2013, andre plass.
  4. 4. CURRICULUM VITAE ANDERS MØLLEVIK JACOBSEN Side 4 av 7 Filsti: K:Marked og TilbudCVerCV-AMJ.docx Referanseprosjekter Erichsen & Horgen AS 2016- 2017 Prosjekt: Youngskvartalet Oppdragsgiver: Randem & Hübert og ORAS under Veidekke Oppgaver/Ansvarsområder: Totalrehabilitering av tre verneverdige bygårder i Youngs gate og Torggata, samt oppføring av nytt tilbygg på 8 etasjer i tilknytning til Hammersborggata 12 (Politihuset). Detaljprosjektering av rør og ventilasjonsanlegg Stilling/Funksjon: Prosjektleder VVS Referanse: Bjørn Nordmo, tlf. 406 43 029. Frode Alm, tlf. 917 17 630. Bjørn- Einar Smith, Veidekke, tlf. 957 20 390 2015 Prosjekt: Fernanda Nissens Skole Oppdragsgiver: Haaland klima og VVS Comfort Oppgaver/Ansvarsområder: Detaljprosjektering og oppfølging for rør- og ventilasjonsentreprenør. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider 2014- 2015 Prosjekt: VVS-prosjektering, Sophus Bugges Hus, totalrehabilitering. Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo Oppgaver/Ansvarsområder: Total rehabilitering av vernet bygg, ca 5800 m². Nye ventilasjonsaggregater, nytt radiatoranlegg, kjøleanlegg og sprinkleranlegg. Ny energisentral med brønnpark. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Excellent. Detaljprosjekt med tilbudsunderlag ferdig til mars 2015. Prosjektering VVS-anlegg. Utarbeidelse og koordinering av tegninger. G-prog beskrivelse. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider Verdi: Rammeavtale Referanse: Marianne Rieber-Mohn, tlf. 926 47 020 2016- 2017 Prosjekt: Drammensveien 130 Oppdragsgiver: Malling & CO Oppgaver/Ansvarsområder: Forprosjekt med feilsøking av inneklimaproblemer. Detaljprosjekt med NS3420 beskrivelse. Oppfølging av entreprenør
  5. 5. CURRICULUM VITAE ANDERS MØLLEVIK JACOBSEN Side 5 av 7 Filsti: K:Marked og TilbudCVerCV-AMJ.docx Stilling/Funksjon: Prosjektleder VVS Referanse: Anna Ranmarker, tlf. 467 41 374 2015- 2016 Prosjekt: Gullhaug Torg 2B - Riksteatret Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom Oppgaver/Ansvarsområder: Oppgradering og energieffektivisering av tekniske anlegg. Detaljprosjektering og oppfølging av rør-, ventilasjon, og automatikkentreprenør. Stilling/Funksjon: Prosjektleder VVS 2015 Prosjekt: Hadeland VGS. Ny musikkpaviljong Oppdragsgiver: Hedmark Fylkeskommune Oppgaver/Ansvarsområder: Utarbeidelse av skisseprosjekt med inneklimasimuleringer og kostnadsoverslag. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider 2014- 2015 Prosjekt: Holmenkollen Driftsgarasje M10 Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ BYM Oppgaver/Ansvarsområder: Oppføring av ny driftsgarasje for Holmenkollen nasjonalanlegg. Prosjektering VVS-anlegg. Tegning, oppfølging endringer og oppfølging byggeplass. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider Areal: 300 m² Referanse: Oslo kommune, bymiljøetaten v/Kjersti Wilhelmsen 2014- 2015 Prosjekt: Holmenkollen VM 2016 Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ BYM Oppgaver/Ansvarsområder: Oppgradering og utbygging av Holmenkollen nasjonalanlegg til skiskytter VM 2016. Hovedelementene i oppgraderingen er tilbygg, ombygging og rehabilitering av arrangementshus, toaletter for publikum og permanente smøreboder. Tegning og oppfølging endringer. Oppfølging byggeplass. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider Verdi: Total entreprisekost 120 mill. kr Referanse: Oslo kommune, bymiljøetaten v/Kjersti Wilhelmsen
  6. 6. CURRICULUM VITAE ANDERS MØLLEVIK JACOBSEN Side 6 av 7 Filsti: K:Marked og TilbudCVerCV-AMJ.docx 2014- 2015 Prosjekt: UMB - Urbygningen Oppdragsgiver: Statsbygg Oppgaver/Ansvarsområder: Full rehabilitering av fredet bygg, verneklasse 1. Prosjektering av ventilasjon, sanitær, varme, sprinkler, kjøling. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider. Tegning og noe saksbehandling Verdi: Total entreprisekostnad ca. 390 mill. kr. 2012- 2013 Prosjekt: Haakon VIIs Gate 10 Oppdragsgiver: Storebrand Oppgaver/Ansvarsområder: Oppdatering og digitalisering av tegningsunderlag Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider 2012 Prosjekt: NVDPS - Linde ombygging Oppdragsgiver: Psykiatrien i Vestfold HF Oppgaver/Ansvarsområder: VVS-prosjektering og tegning i forbindelse med ombygging og utbygging av Psykiatrien i Vestfold. Fullsprinkling av bygg samt fem nye pasientrom. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider 2011- 2012 Prosjekt: Den Røde Skolen Oppdragsgiver: Kontorbygg AS Oppgaver/Ansvarsområder: Prosjektering og tegning av VVS-anlegg ved ny spesialskole i Skien. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider 2011- 2012 Prosjekt: RHI Fusion Plant Oppdragsgiver: BIS Production Partner AS Oppgaver/Ansvarsområder: Prosjektering og tegning av ventilasjon- og sanitæranlegg i forbindelse med nytt fabrikkanlegg på Herøya i Porsgrunn. Stilling/Funksjon: Prosjektmedarbeider Publikasjoner 2014 Drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg Forfatter: Anders Møllevik Jacobsen Utgivelse: Masteroppgave Høgskolen i Oslo og Akershus (30 studiepoeng) Utgiver: HiOA 2011 Energieffektivisering i bygg - TEK10 og NS3700 Forfatter: Anders Møllevik Jacobsen og Bjørge Bakketun
  7. 7. CURRICULUM VITAE ANDERS MØLLEVIK JACOBSEN Side 7 av 7 Filsti: K:Marked og TilbudCVerCV-AMJ.docx Utgivelse: Bacheloroppgave HiST (20 studiepoeng) Utgiver: Lukket tilgjengelighet (Skanska)

×