Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UTDRAG UR
Datum för utfärdande
BETYGSKATALOGEN
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
*§§
SrRÄNCtuÄs xotrr: MU h
Sida ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Utdragurbetygskatalog

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Utdragurbetygskatalog

  1. 1. UTDRAG UR Datum för utfärdande BETYGSKATALOGEN Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå *§§ SrRÄNCtuÄs xotrr: MU h Sida nr (antal sidor) 1(1 ) Antal bilagor Skolen hetskod 56505037 Efternamn, tilltalsnamn Johansson, Anders Personnummer Övriga upplysningar 2014-04-11 2013-11-06 2014-01-31 2014-07 -15 2014-09-10 *************** Betyg för godkända resultat betecknas med A B, C D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. lnom särskild utbildnlng för vuxna används inte betecknrngen F. Betyg sätts inte pa kurser rnom särskrld utbi dning för vuxna som motsvarar tränrngsskolan. Betyg sätts inte på onenteringskurser eller individuella kurser. Endast betyget E och F kan sättas pä gymnasiearbetet. För betyg satta före den 1 juli 201 3 inom särskild utbildning för vuxna pägymnasial niväanvändsbetecknrngarnaGellerVG.---(Betygharintekunnatsättas) "".(Spärrmarkering).DK(Omkursenärendekurs). Huvudn.ran och skolenhet

×