Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samlatbetygsdokument

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Samlatbetygsdokument

  1. 1. Anordnare och kommun Vuxenutbildningen i Strängnäs STRANGNÄS Samlat betygsdokument Ko m m u n al v uxen utbi I dn in g Datum för utfärdande 2014-11-07 Sida nr (antal sidor) Antat bitago. 1(t) Efternamn, tilltalsnamn Johansson, Anders Betyg lG (lcke godkänt), G (Godkänd), VG (Väl godkänt). MVG (N/ycket väl godkänt). För grundläggande vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning ges: lG G, VG. FÖr SFI ges: G VG.Förkursersompåbörjatsföre'1 juli 1994angesEtt,Två,Tre,Fyra,FemellerlG,G.Koder: V(KurslästellerprövadiKomvux),DK(Delkurs).LK(Lokal kurs),PK (Päbyggnadsutbildning), UT (Utokat timtal), AP (Amneslnuten praktik). .""(Ej betygsatVEi poängsatt) Kurs, utökat timtal, amnesanknuten praktik Kurskod Betyg Poäng Koder Datum Övriga upplysningar Arbetsmiliö och säkerhet ARL12O1 50 2010-06-1 1 Databashanterinq DTRl21 1 100 2009-1 0-30 Alternativ medicin oMV1201 50 2011-03-18 Folkhälsoku nskap oMV1203 50 2011-05-27 Geriatrik oMV1205 100 2010-11-04 Lindrande värd oMV1208 100 2010-11-30 Medicinsk qrundkurs oMV1209 100 2009-12-18 Omvårdnad oMV1210 150 2010-11-30 Siukvård oMv1212 204 2010-11-30 Vård- och omsorgsarbete oMV1215 200 2009-12-18 Etik- och Iivsfråqor soMS1201 100 201 0-06-1 1 Människan socialt och kulturellt soMS1202 100 2010-1 1-30 Rehabilitering och habilitering soMS'1203 100 2011-06-10 Socialomsorg soMS1204 150 201 0-06-1 1 Socialpsvkiatri soMS1205 100 201 1-06-10 Utveckl i nqsstö rn i nq/fu n ktionsh i nder soMS1207 200 2011-06-10 ************************** Personnummer Skolenhetskod 56505037

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

509

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×