Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

From Business Model to User stories

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 33 Ad

From Business Model to User stories

Download to read offline

Here I show a way to visualize the most important question "How shall we make money?" and communicate it within the company to align coworkers and products.

I use the "How" as a starting point for understanding what needs to be developed.

This way we reach a 2-way communication between CEO and value builders.

Here I show a way to visualize the most important question "How shall we make money?" and communicate it within the company to align coworkers and products.

I use the "How" as a starting point for understanding what needs to be developed.

This way we reach a 2-way communication between CEO and value builders.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to From Business Model to User stories (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

From Business Model to User stories

 1. 1. Creating and delivering value, profitably Anders Holmberg 2013 October 16 Softhouse consulting 0768 640325
 2. 2. Anders Holmberg • Coach and instructor • • • • • anders.holmberg@softhouse.se Agile Lean Lean Startup Visualize information Internal communication
 3. 3. How shall we make money? Why are we doing this?
 4. 4. How shall we make money? Why are we doing this?
 5. 5. If think we can find money over there. Go! Okay… This makes no sense
 6. 6. If think we can find money over there. Go! I don’t think we can do it. Is it worth going there? Can we check the business model first? The what?
 7. 7. “A business model describes the basics of how to profitably create and deliver value.”
 8. 8. Business Model Canvas HWRetail stores Design + Assemble China Factory Developing + building + commercials VoiceTwitter with HW Meetups + forums Communicative persons Web + Physical stores Price per unit + monthly fee
 9. 9. Business Model Canvas
 10. 10. Business Model Canvas Started with value Started with customers
 11. 11. Development Canvas
 12. 12. Development Canvas Think it – Release 1 Build+Ship it – Release 2 Tweak it – Release 3
 13. 13. Development Trello
 14. 14. Development Trello
 15. 15. Development Trello
 16. 16. How shall we make money? Business Model Canvas Development Canvas Development Trello
 17. 17. How shall we make money? Business Model Canvas Development Canvas Development Trello Why are we doing this?
 18. 18. Business Model Canvas Building Block Building Block Building Block Building Block Building Block Building Block Building Block Building Block Building Block
 19. 19. Business Model Canvas Building Guess Block Building Guess Block Building Guess Block Building Guess Block Building Guess Block Building Guess Block Building Guess Block Building Guess Block Building Guess Block
 20. 20. Picture by Alex Osterwalder
 21. 21. Business Model Canvas Validated Business Model! Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Validated Building Guess Guess Block Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess
 22. 22. Business Model Canvas Validated Business Model! Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess Validated Building Guess Guess Block Building Validated Guess Block Guess Building Validated Guess Block Guess
 23. 23. Thank you! My blog: Twitter: Contact me: agilcoach.se @andersholmberg anders.holmberg@softhouse.se

Editor's Notes

 • Så här går spelet till1) Produktchefen går igenom Produktvisionen med teamet (produktvision är skriven från början så inget jobb för er där)2) Produktchefen går igenom CustomerJourney med teamet. (där kommer stora delar att vara skrivna från början)3) Teamet + produktchef skriver stories under respektive steg i CustomerJourney.4) Teamet + produktchef prioriterar vad som ska göras i förstudie/prototyp, i första releasen, i andra releasen eller inte göras alls5) Teamet räknar ut ett estimat på respektive release.6) Produktchefen berättar beräknad vinst per release.7) (eventuellt) Produktcheferna gör en enat körschema för utveckling av produkter för att få högsta möjliga vinst.8) (eventuellt) Visualisering av produktutvecklingens status.NEEDärkundensbehovavprodukten.Behöver en pennaBehöverrefillmöjlighetBehöver eco-ink
 • Så här går spelet till1) Produktchefen går igenom Produktvisionen med teamet (produktvision är skriven från början så inget jobb för er där)2) Produktchefen går igenom CustomerJourney med teamet. (där kommer stora delar att vara skrivna från början)3) Teamet + produktchef skriver stories under respektive steg i CustomerJourney.4) Teamet + produktchef prioriterar vad som ska göras i förstudie/prototyp, i första releasen, i andra releasen eller inte göras alls5) Teamet räknar ut ett estimat på respektive release.6) Produktchefen berättar beräknad vinst per release.7) (eventuellt) Produktcheferna gör en enat körschema för utveckling av produkter för att få högsta möjliga vinst.8) (eventuellt) Visualisering av produktutvecklingens status.NEEDärkundensbehovavprodukten.Behöver en pennaBehöverrefillmöjlighetBehöver eco-ink

×