Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Atziņas par datu aizsardzību
Eiropas Cilvēktiesību tiesas
spriedumos
Mg.iur. Gundega Bruņeniece
Tiesībsarga birojs
2014.ga...
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
 Likums „Par 1950.gada 4.novembra Eiropas
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konven...
Datu aizsardzība ECK
Tiesības uz privāto dzīvi:
ECK 8.pants
1. Ikvienam ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves,
...
Tiesības uz privāto dzīvi
 Fiziskā, garīgā integritāte
 Gods un cieņa
 Personas dati, to iegūšana,
apstrāde
 Uzvārdu r...
Nosacījumi cilvēktiesību
ierobežošanai
 Ierobežojums noteikts ar likumu
 Tam ir leģitīms mērķis
 Ierobežojums ir nepiec...
Tiesības uz privāto dzīvi
Valsts pienākumi:
 Negatīvs pienākums atturēties no
iejaukšanās
- izņēmumi, kad var iejaukties
...
Vispārējie principi
 Informācijas par personas privāto dzīvi
uzglabāšana, ja to dara valsts institūcija,
rada iejaukšanos...
 Cīņa ar terorismu– dalībvalstis nedrīkst,
cīņas ar terorismu vārdā, pielietot jebkādus
līdzekļus, kas tām šķiet piemērot...
Saziņas kontrole
 Telefonsarunu noklausīšanās – policija,
slepenie dienesti, tiesa
Sk. Malone v. The UK, A v. France, P.G...
Brīvības atņemšanas vietā
 Korespondence
Korespondence ar juristiem ir saistīta ar privāta
vai konfidenciāla rakstura jau...
Piekļuve datiem
Publiska informācija var kļūt par privātās
dzīves aizsardzības objektu, ja valsts to
sistemātiski vāc un u...
Nodarbinātības jomā
 Slepenu reģistru izmantošana
pieņemot darbā – Leander v. Sweden
 Telefonsarunu noklausīšanās, e-pas...
Medicīniskie dati
 Medicīniska rakstura informācijas
konfidencialitātei ir ārkārtīgi liela nozīme
ne vien no personas pri...
Paldies par uzmanību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014 - Digital Era Seminary #1 - Gundega Bruneniece - Eiropas Cilvektiesibu tiesa un personas datu aizsardziba

583 views

Published on

DSS pirmais, kopīgi ar “Latvijas Sertificēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju” rīkotais, seminārs “Privātums. Personas dati. ES jaunā regula.”

Paredzams, ka šis seminars aizsāks veselu semināru ciklu, kurā centīsimies stāstīt par visdažādāko nozaru specifiskām aktualitātēm digitālās pasaules drošībā no likumdošanas un juridiskā skatpunkta, gan no tehnoloģisko apdraudējumu un aizsardzības metožu skatpunkta. Jautājums par privātumu internetā, kā arī par datu aizsardzību, uzņēmumos izmantojot visdažādākās datorprogrammas, kļūst arvien aktuālāks ne tikai tehnoloģiju straujās attīstības rezultātā, bet arī kibernoziedznieku izsmalcinātības un, kas visvairāk šokē un ko atklāja kāds nu jau ļoti slavens „informācijas nopludinātājs” Eds Snoudens – dažādu valstu algotu specdienestu aktivitātes dēļ.

Lai uzņēmumi un valsts iestādes labāk saprastu jaunās tehnoloģiju ēras izaicinājumus, riskus, nepieciešamos preventīvos veicamos soļus (juridiskais, administratīvais, tehnoloģiskais, personālpārvaldes, finansiālais un citi faktori), runāsim paši un esam priecīgi, ka uz aicinājumu piedalīties ir atsaukušies arī svarīgākie nozares valsts „spēlētāji” šo jautājumu kontekstā.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2014 - Digital Era Seminary #1 - Gundega Bruneniece - Eiropas Cilvektiesibu tiesa un personas datu aizsardziba

 1. 1. Atziņas par datu aizsardzību Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos Mg.iur. Gundega Bruņeniece Tiesībsarga birojs 2014.gada 7.aprīlī gundega.bruneniece@tiesibsargs.lv
 2. 2. Eiropas Cilvēktiesību tiesa  Likums „Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1., 2., 4., 7. un 11.protokolu” 4.pants nosaka – Latvija atzīst par obligātu ipso facto bez īpašas vienošanās Eiropas Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju visos jautājumos, kas attiecas uz ECK un tās Protokolu interpretāciju un pielietojumu
 3. 3. Datu aizsardzība ECK Tiesības uz privāto dzīvi: ECK 8.pants 1. Ikvienam ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un korespondences neaizskaramību. 2. Sabiedriskās institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, izņemot gadījumos, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai valsts labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai morāli, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. +(Tiesības uz vārda brīvību: ECK 10.pants)
 4. 4. Tiesības uz privāto dzīvi  Fiziskā, garīgā integritāte  Gods un cieņa  Personas dati, to iegūšana, apstrāde  Uzvārdu rakstība  Apkārtējās vides aizsardzība  u.c.
 5. 5. Nosacījumi cilvēktiesību ierobežošanai  Ierobežojums noteikts ar likumu  Tam ir leģitīms mērķis  Ierobežojums ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā
 6. 6. Tiesības uz privāto dzīvi Valsts pienākumi:  Negatīvs pienākums atturēties no iejaukšanās - izņēmumi, kad var iejaukties  Pozitīvie pienākumi
 7. 7. Vispārējie principi  Informācijas par personas privāto dzīvi uzglabāšana, ja to dara valsts institūcija, rada iejaukšanos tiesībās uz privāto dzīvi atbilstoši ECK 8.pantam. Leander v. Sweden, 26.03.1987; Kopp v. Switzerland, 25.03.1998; Amann v. Switzerland, 16.02.2000.  Personas datu aizsardzībai ir fundamentāla nozīme, lai persona varētu īstenot tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. M.S. v. Sweden, 27.08.1997.
 8. 8.  Cīņa ar terorismu– dalībvalstis nedrīkst, cīņas ar terorismu vārdā, pielietot jebkādus līdzekļus, kas tām šķiet piemēroti. Klass and Others v. Germany, §49  Modernās tehnoloģijas – moderno zinātnisko tehnoloģiju izmantošana krimināltiesību sistēmā nedrīkst tikt pielietota nekontrolēti un bez uzmanīgas potenciālo ieguvumu un privātās dzīves aizskāruma līdzsvarošanas.. S. and Marper v. the United Kingdom, 04.12.2008.
 9. 9. Saziņas kontrole  Telefonsarunu noklausīšanās – policija, slepenie dienesti, tiesa Sk. Malone v. The UK, A v. France, P.G.and J.H. V. The UK, Van Vondel v. The Netherlands, Kruslin v. France, Halford v. The UK, Association “21 December 1989” and Others v. Romania, Drakšas v. Lithuania  Dzīvokļa noklausīšanās – Sk. Vetter v.France  Ziņojumapmaiņas sistēma (Messaging systems) – peidžeri, e-pasti, u.tml. – Taylor- Sabori v. The UK, Copland v. The UK  Izslūkdienestu datu bāze – Shimovolos v.Russia, 21.06.2011
 10. 10. Brīvības atņemšanas vietā  Korespondence Korespondence ar juristiem ir saistīta ar privāta vai konfidenciāla rakstura jautājumiem. Būtībā, saskaņā ar 8.pantu šādas vēstules ir priviliģētas Sk. Przyjemski v.Poland, Bista v Poland, Golder v. The United Kingdom, Cotlet v. Romania  Sarunu noklausīšanās Sarunu starp aizturētajām personām un viņu radiniekiem noklausīšanās sistēma apmeklētāju pieņemšanas telpās cietumā kā 8.panta pārkāpums Sk. Wisse v. France, 20.12.2005.
 11. 11. Piekļuve datiem Publiska informācija var kļūt par privātās dzīves aizsardzības objektu, ja valsts to sistemātiski vāc un uzglabā lietā. Rotaru v.Romania, §43  Piekļuve datiem – sociālais dienests, nacionālā drošība – Gaskin v. UK, Segerstedt- Wiberg and Others v.Sweden  Piekļuve slepeno dienestu uzkrātajiem datiem – Rotaru v.Romania, Haralambie v.Romania, 27.10.2009  Policijas datu bāzes – Bouchacourt v. France, 17.12.2009, Dimitrov-Kazakov v.Bulgaria, 10.02.2011, Khelili v. Switzerland, 18.10.2011
 12. 12. Nodarbinātības jomā  Slepenu reģistru izmantošana pieņemot darbā – Leander v. Sweden  Telefonsarunu noklausīšanās, e-pastu kontrole – Halford v. UK, Copland v. The United Kingdom Telefona zvani no uzņēmuma telpām ir ietverti jēdzienā „privātā dzīve” un „korespondence”. Loģiski, ka e-pastus, kuri tiek sūtīti no darba un informāciju, kas iegūta no personīgās interneta lietošanas, tāpat aizsargā Konvencijas 8.pants.”
 13. 13. Medicīniskie dati  Medicīniska rakstura informācijas konfidencialitātei ir ārkārtīgi liela nozīme ne vien no personas privātuma aizsardzības viedokļa, bet arī sakarā ar uzticību medicīnas darbinieku profesijai un veselības aprūpes sistēmai kopumā sk. Gillberg v. Sweden, 02.11.2010.  Dati par psihisku saslimšanu, HIV/AIDS, u.c. – Chave v France, Z v. Finland, Mitkus v. Latvia
 14. 14. Paldies par uzmanību!

×