Anboto 481

938 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
274
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anboto 481

 1. 1. 2012ko azaroaren 23a anboto 10. urtea - 481 zk. Herririk Herri 5 durangaldeko astekaria Berbaz 8 Azaroaren 25a www.anboto.org Abadiñoko trinketean BTT zentroa R. Bermejo: Ez naiz Mugarrara joaten ez zabalduko du Amankomunazgoak dudalako dauden lubakietatik pasa gura GehigarriaATXONDO 4 Atxondoren sorreraren 50. urteurrena gogoratuko dute Fusioa gauzatzeko batzordean parte hartu zuen Victor Basetak. Sasoi hartan, zinegotzia zen Axpen, eta Atxondon ere zinegotzi jardun zuen lehenengo legegintzaldian DURANGO 2 Jesusen Mirabeen kongregazioak Intxaurron- Etxebakoei laguntzeko don daukan etxean jarriko dute martxan proiek- tua. Bertan egon diren mojek etxea utziko etxea zabalduko du dute, eta etxea Caritasi uztea erabaki du kon- gregazioak. Eguneko zentroa, gaueko egoitza Caritas elkarteak eta etxe tutelatu edo autonomoak ipini gura dituzte. Jose Agustin Maiz Andra Mariko parro- Intxaurrondon koak dioenez, 2013an zabaldu gura dute. Durangaldea 6 Sortu talde politikoa eratzeko eztabaida prozesua martxan da Zaldibar 7 Helmuga elkarteak botako du txupina San Andresetan Berriz 6 Musika etxeko lokalak herritarrei erakutsiko dizkiete Durango 3 Toponimiari buruzko ikerketa Interneten kontsulta daiteke
 2. 2. Herririk herriH 2 2012ko azaroaren 23a, barikua anboto Anboto Komunikabideak HERRIRIK HERRI @anboto DURANGOEtxebakoentzako egoitzazabalduko du CaritasekIntxaurrondoko Jesusen Mirabeen etxean zabalduko dute hamar urterako aritas Tabira elkarteak etxe- zitzaigun beste eskaintza hau, etaC bakoentzako egoitza zabal- duko du Durangon. Intxau-rrondon Jesusen Mirabeen kongre- Eguneko zentroa, gaueko egoitza eta etxe tutelakuak ipini gura dituzte zoragarria izan da”. Horrez gainera, Caritasek bes- te proiektu bitan dihardu: bigarrengazioak daukan etxean egingo dute eskuko arroparena eta lana bila-proiektua. Izan ere, bertan egon tzeko laguntza ematekoa. Aurten,diren mojek etxea uzteko eraba- tzak egin ahal izango dituzte etxe- ume behartsuei laguntzekoa erekia hartu dute, eta kongregazioak bakoek. Gaua pasatzeko egoitzan ipini gura dute martxan.Caritasi utziko dio hamar urtean dozena bat gela prestatuko dituz-erabiltzeko. Jose Agustin Maiz tela esan du Maizek. Pisu tutela- Mojei eskerrakAndra Mariko parrokoak azaldu du tu edo autonomoak egokitzea Joan zen domekan omenaldia eginCaritasen ideia: eguneko zentroa, hirugarren pausoa izango ei da. zieten Jesusen Mirabeei. Ia mojagaueko egoitza eta etxe tutelatu edo “Laguntza publikoak lortu gura gehienek beste leku batzuetarakoautonomoak ipini gura dituzte. ditugu aurrera ateratzeko”. bidea hartu dute jadanik; lau batMaizek esan du 2013ko udaberri- Badira ia urte bi Caritas Tabi- bakarrik geratzen ei dira. Maizekrako zabaltzea gura dutela, baina ra egoitzaren egitasmoa lantzen azaldu du 90 urtean egon direlaoraindik ez dagoela data guztiz hasi zela. Etxepel legez bataiatu Durangon, gaixoak zaintzen etaargi. dute. Andra Mariko parrokiak gaubelak egiten, besteak beste. Eguneko zentroan, arropa dauzkan lokaletan ipini gura zuten “Jendeak maite zituen”. Eskerrakgarbitu, bazkaldu, internet erabi- hasieran, Maizek azaldu duenez: eman dizkie Maizek Jesusenli, ikastaroak jaso eta antzeko ekin- “Horretan genbiltzala agertu Mirabeei. M.Onaindia Intxaurrondon egoitza zabalduko du Caritas Tabirak.Hamazortzi ikaslek Urki-Hegoalde “Gazteoi beharrezkoa eta Montorretabolondres jardungo kaleetako lanak zaigu era kolektiboandute laguntza ematen atzeratuta pentsatzea”San Jose Jesuitak ikastetxean laugarren aldiz Durangoko PSE-EEk EAJ kritika- Independentzia eta sozialismoa helburu, gaztegaratuko dute boluntariotza esperientzia tu du prentsa ohar bidez, obra erakunde bat sortzeko prozesuan daude batzuk atzerapenagaz daudela leporatuta. Urki-Hegoalde erre- pidearen zortziren bat baino ez “Antolatzen ez bagara, hau izan- bita egin diote: “Gazteoi beharrez- dela gauzatu gogoratu du Pilar go da gure etorkizuna: kale gorria”. koa zaigu era kolektiboan pentsa- Rios bozeroale sozialistak: “Bere Mezu horregaz irten zuten joan tzea”. Hurrengo asanblada dome- osotasunean hartzen dituen zen zapatuan hamarnaka gaztek ka honetan izango da, arratsalde- 500 metroetatik 40 baino ez dira Ezkurdira. Banketxe baten parean ko 16:00etatik aurrera, Ibaizabal egin. Hala ere, aurreikusi diren etzanda egin zuten ekimena. ikastolan. 4,4 milioi euroetatik milioi bat Euren ustez, borrokatu ezean, Gazteen arabera, egungo gastatu da dagoeneko". Elorrio, egoera horretara heldu ahal dira. sistema orokorrean, balio indibi- Arrasate edo Abadiñora joateko Gazte horiek independentzia eta dualista eta konformistekin hezi sozialismoa helburu dauzkan dira gazteak. Norbanakotik kolek- nazio mailako erakunde bat sor- tiborako pausoa dela ulertzen Urki-Hegoalde errepidearen tzeko prozesuan murgilduta dau- dute: “Arazo berdinak dauzkate- zortziren bat baino ez dela de –Gazte Zukgua–, eta Durango- nekin harremanak sortzera iga- gauzatu gogoratu du ko gazteriari parte hartzeko gon- ro behar dugu”. M.O. Durango zeharkatzea saihestu- ko du Urki-Hegoalde errepideak.Agirre eta Kapanaga, ezker-eskuma, prentsaurrekoan. Bestalde, Montorreta kalea otsailaren 6tik dago itxita Faus-San Jose Jesuitak ikastetxeko hama- Euren ekimenak eta gero bide tegoienako hirigintza lanen era-zortzi ikasle herriko erakundeetan horretatik jarraitzeak poza eman ginez. "Hilabete pare bat iraunlaguntzaile legez ibiliko dira. Lauk die ikastetxeko arduradunei. "Gure behar zuten lanok hamar hila-Astarloa erresidentzian lagundu- hezkuntza proiektuan berebiziko bete diraue, eta ez dira amaitu",ko dute, bik Gorabiden, lauk etor- garrantzia dauka pertsonak arlo dio Riosek. Horren ardura gober-kinak hartzen dituen Jesuiten guztietan hezteak; akademikoan nu taldeari bota dio, bere ustezEtxean, eta zortzi ikastetxeko Lehen gaitasunekoak izatea, baina baita proiektuarengan jarraipen ezaHezkuntzako ikasleen begirale giza eta fede balioetan ere". erakusten duelako. A. B. / M. O.izango dira. Laugarrenez garatu- Aitziber Agirre irakaslea dako dute esperientzia; guztira, koordinatzailea, eta esan du oso82 ikaslek parte hartu izan dute pro- kobentzituta daudela proiektua- Montorreta otsailaren 6tikgraman. "Batzuk udan ere joate- gaz. Kapanagaren ustez, gizartea- dago itxita Faustegoienakoko engantxatu izan dira", esan du rentzat berri ona da gazteak kobra- hirigintza lanen eraginezIsabel Kapanaga zuzendariak. tu barik bolondres ibiltzea. M.O. Gazteak, joan zen zapatuko ekimenean, Ezkurdin.
 3. 3. Herririk herrianboto 2012ko azaroaren 23a, barikua 3 HToponimiari buruzkoikerketaren emaitzaInterneten ipini dute1.681 lekuren izenak batu ditu Alberto Erraztiikertzaileak; udalak 2008an eman zion beka lberto Erraztik egin du kokatuta daude toponimoak, gaurA Durangoko toponimiaren ikerketa, eta udalak Inter-neten eskegi du lan horren emai- egungoak zein galdutakoak. Bakoi- tzaren gainean klikatuz gero, argaz- kiak eta datuak agertzen dira. Esa-tza. Baserriak, mendiak, iturriak, terako, Munalarrinetaaukeratuta,eraikinak, elizak eta antzeko 1.681 heretikoak bertan erre zituztelalekuren izenak batu ditu Erraztik. azaltzen du aipamenak –gaurInformazio guztia eskuragarri dago egungo Montevideo kalearen ingu-www.durango-euskaraz.net/topo- ruan–. Gainera, 1489tik hona hain- Toponimia ikerketaren emaitzak www.durango-euskaraz.net/toponimia atarian daude ikusgai.nimia webgunean. Mapa batean bat eratan idatzi dela ikusi ahal da: Vlalarreneta,Vlalarryneta,Ulana- propioa daukate, eta umeentza- egindakoa. Adierazi du emaitzaIzen bakoitzaren gainean rrieta, Ulibarrineta... ko jolas bat ere txertatu dute. Aitziber Irigoras alkateak Durangoko ondarearen parte dela, Beste zenbait atal gehitu diz- Udalak 2008an eman zion eta udalaz gainera herritarrek ereklikatuz gero argazkiak eta adierazi du emaitza Durangoko kiote webguneari. Toponimoak Erraztiri ikerketa egiteko beka. eskura daukatela tresna hori. Adi-datuak agertzen dira ondarearen parte dela ezagutzeko bilatzaile bat instala- Aitziber Irigoras alkateak esan du bidez, etxe edo komertzio berriei tu dute. Argazki zaharrek espazio lan serioa eta zorrotza izan dela izena ipintzeko. M.Onaindia IURRETA MALLABIA Merkatu plazaren bueltan zaramagaz sortutako arazoa, konponduta Pakistanera bideratuko da Baserritarren produktuen garapenerako dirua katalogoa egin New Khande-ko ur hodiak berreraikitzeko erabiliko dituzte udalak emandako 9.381 euro gura du udalak Mallabiko Udalak martxan jarri Felix Baltistan Fundazioari eman- ru, bertako populazioaren onu- du Baserritik Kalera ekimena. go dizkio udalak garapenerako rarako: 1. 577 laguni eragingo Herriko baserritarrak salgai lankidetza proiektuetarako gor- die. Proiektua 2011ko irailean dituzten produktuen katalogoa detako 9.381 euro. New Khande- abiatu zuten, eta 2013ko amaie- kaleratzea da ekimen horren hel- ko (Pakistan) ur hodiak berrerai- ran bukatu gura dute. Aurkeztu- burua. Katalogo horretan parte kitzeko erabiliko da diru hori. tako zortzi egitasmoren artean hartzeko interesa duten baserri- Udal arduradunek azaldu lez, hautatu dute honakoa, interes tarrei dei egin diete, udalarekin New Khandetik hurbil dauden sozial handiena duelakoan. hartu-emanetan jarri eta katalo- Merkatu plazaren bueltan dauden Monagotorre eta Kanpatorros- laborantza eremuetan ureztatze Proiektuak 121.355 euroko goa osatzeko. Prest dagoenean teta kaleetako bizilagunak jendaurrean kexatu ziren pasa den astean, sistema bat eraikitzea dute helbu- inbertsioa eskatuko du. Tokiko buzoiz buzoi banatuko dutela esanez lurpeko zakarrontzien inguruan zabor ugari pilatzen dela. elkarteek 3.104 euro (%3) jarriko azaldu dute udal arduradunek. Antza denez, edukiontzien funtzionamendua ez da egokia izan. ditu, eta Felix Baltistan Funda- Zortzi egitasmoren artean Hatsa, zikinkeria, arratoiak... Hainbat argudio erabili zituzten kexa- zioak 9.381,18 euro (% 8). Pakis- tzeko. Bada, udalak kanpoko kontainerrak ipini ditu, eta bizila- hautatu dute honakoa, interes tango gobernuak ere lagundu du, Baserrian ekoiztutako gunek esan dute arazoa konpondu dela. sozial handiena duelakoan ubidearen burua berreraikitzea produktuak ezagutzera finantzatuz (10.910 euro). A. B. eman eta salmenta zuzena egin gura duteEuskararen bizi dugu euskaldunok”. Efemeri- dearen harira, mobilizazioa deitu Larrakozelaira ren esku egon behar dela uste du udalak, hala, auzokoen eskaerei Katalogo honen bidez, kon- tsumitzaileek herriko baserrita-Legearen harira, du EHEk biharko, Durangoko uda- letxearen aurrean, 12:30ean. Era- doan bidea ere erantzun ahal izateko. rren berri izateaz gainera, zer produktu ekoizten dituzten eza-mobilizazioa gile horrek gai bi eztabaida poli- udalarena Hobetze lanak amaitzean gutzeko aukera izango dutela tikora eroatea eskatu du: euska- Behin premiazko hobetze lanak azaldu du Mila Mondragon alka-deitu du EHEk raren ezagutza eta espazioak izango da amaituta, Foru Aldundiak udala- teak. Baserrian ekoiztutako pro- euskalduntzea. “Gaur egungo bal- ren esku utziko du bide zati hori. duktuak ezagutzera eman eta30 urte dira Euskararen Legea onar- dintza soziolinguistikoekin euska- Foru Aldundia ere ados egonda, Iturburutik Amatzarako sarrera- salmenta zuzena egin gura dute.tu zela, eta Euskal Herrian Euska- raren erabilerak goia jo du”, esan N-634 errepideko biribilgunetik ra arte oinezkoentzako bidea ego- Baserritarrak udalagaz harre-razek (EHE) uste du mugak ezarri dute EHEko ordezkariek. Larrakozelai futbol zelaira doan kitu dute jada, eta Larrakozelai manetan jartzeko 943 17 14 61dituela: “30 urteren buruan, zer- Abenduaren 1erako Kontsei- bide zatia udalaren esku geratzea inguruan espaloia ere jarri dute. telefono zenbakira deitu deza-bitzu oinarrizkoenak ere norbera- luak manifestazioa deitu du onartu du udalbatzarrak. Ahoba- Iñaki Totorikaguena alkateak argi- kete, edo mezu elektronikoaren hizkuntzan jasotzeko ezinta- Donostian, eta bertara joateko tez hartu dute erabakia. BI-334 tu duenez, zebrabideak jartzea bidali mallabiaudala@euskal-suna, euskaraz bizitzeko debekua deia ere egin du EHEk. M.O. bide zati hori (810 metro) herria- geratzen da oraindik. A. B. net.net helbidera. J.G.
 4. 4. Herririk herriH 4 2012ko azaroaren 23a, barikua anboto ATXONDO“Hirurok bat egiteakomenigarri ikustengenuela dut gogoan”1962an Arrazola, Axpe eta Apata fusionatzekosortu zen batzordeko kidea izan zen Victor Baseta rrazolak, Axpek eta Apatak egitea komenigarri ikusten genue-A bat egin eta Atxondo uda- lerria sortu zutela 50. urtebete dira azaroaren 4an. Bihar la gogoratzen dut”, azaldu du. Hasieran, herritar batzuek fusioa erreparoekin ikusten zute-urrats esanguratsu hori gogoratu- la dio: “Batez ere edadeko pertso-ko dute hiru auzoetan. nek, bizi osoa hantxe zeramate- Victor Baseta Aguirre zinegotzia izan zen Axpen lehenengo, eta Atxondon ondoren. 1962an Apatamonasterioko nek, hirurak bat egitea aginteaalkatea zen Claudio Urizarrek jarri beste batzuen esku uztea zela zio-zuen martxan fusioa. Hiru herriek ten. Baina hasiera-hasieran izanbanan baliabide ekonomiko urriak zen. Gerora, bateratzea denonzituztela-eta, bat egitea proposa- onerako zela ulertu zutela ustetu zuen. Gerediaga elkartearen dut”. Izan ere, salbuespenak sal-Astola aldizkariko erreportajean buespen, hiru herrietako bizilagu-jasotzen denez, fusio hori bidera- nek hartu-eman ona zutela gogo-tzeko batzorde bat eratu zuten ratzen du Basetak: “Esaterako,hiru herritako ordezkariekin, eta gogoan dut Asentzio egunean eta errogatiba egunetan Arrazolara joaten ginela meza entzutera, etaSasoi bateko udaletxeak eurak ere Axpera etortzen ziren.zeuden eraikinetan plaka Hartu-eman ona geneukan”.bana ipiniko dute bihar Biharko ekitaldiak Hiru auzoek herri izaera eta anto-bertako kidea izan zen Victor Base- lamendua zuten sasoian udale-ta (87 urte, Axpe, Elixaburu base- txeak izandako eraikinetan urteu-rria). Batzorde hartatik bera da rrena gogoratzen duen plaka banagaur egun bizi den bakarra. Base- ipiniko dute bihar udal ordezka- Herritarrak sasoi bateko ‘pullman’ autobusari tiraka. Eraz aldizkariko artxiboata zinegotzia izan zen Axpen, eta riek. Herritar denei dei egin dieteondoren, baita Atxondon ere: “Ez tokian tokiko ekitaldietara berta- 12:00etan ipini dute hitzordua. tak. Azkenik, 13:00etan, Apatan tik bestera gertatzen zen boteregeneukan ia industriarik. Diru ratu eta urteurrena elkarrekin Frontoi ondoko eraikina da uda- batuko dira gaur egun udaletxea aldaketa. Apatan zeremonia horisarrerak behera zihoazen eta gas- gogoratzeko. Arrazolan batuko letxe zaharra, eta bertan ezarriko dagoen eraikinean. Trikitilarien gogoratu bakarrik ez, berresku-tuak gora. Ordezkariok nork bere dira lehenengo, 11:00etan. Orain dute plaka. Ondoren, Gorka Osto- musikak girotuko du plaka jartze- ratu egingo dute, aurrerantzeanherriko nortasuna eta interesak etxebizitza sozialak dauden erai- laza bertsolariak urteurreneko ko unea. Horrekin batera, ohitu- alkatea aldatzen den bakoitzeandefendatzen genituen batzordean, kina da sasoi bateko udaletxea. Pla- bertso batzuk kantatuko ditu. ra zahar bat berreskuratuko dute. errepikatzeko helburuagaz. Ahalbaina ez dut gogoan eztabaida ka ipini ondoren, Andasto dantza Axpeko ekitaldia bertatik bertara Sasoi batean, aginte makila eskuz badu, ekitaldi horretan ere egon-handirik sortu zenik. Hirurok bat taldeak saioa eskainiko du. Axpen, jarraitzeko asmoa du Victor Base- aldatuz islatzen zuten alkate bate- go da Baseta. J.Derteano ELORRIO GARAIDatorren urterako zergak eta teei begira, alokairua ordaintze- ko 250 euroko laguntza emango Paperezko dutela esan du. Bilduko Idoia trajeen museoatasak %2,5 igotzea onartu dute Buruagak adierazi du, diru kon- tuak orekatzeko bada, ez daude- bisitatuko dute la zergak igotzearen kontra, bai-EAJk eta PPk babestu dute proposamena, eta Bildu abstenitu egin da na jeltzaleek ez dietela igoeraren nagusiek helbururik azaldu. Enpresetara-Durangaldeko hainbat udalen du beharko ditu eguneko. EAJk ko hobaria ez dela berria dio Datorren astelehenean Gueñe-antzera, Elorriokoak ere %2,5 igo- Mujikaren arabera, datorren eta PPk babestu dute proposame- Buruagak, iaz ere bazegoela, eta serako txangoa egingo dute hain-ko ditu herritarrentzako zergak eta urtean udalak 45.000 euro na, eta Bildu abstenitu egin da. diru-laguntzen gaiagaz hobari bat lagunek, herriko nagusientasak. Beste era batera esanda, gehiago lortuko ditu horrela Joseba Mujika alkateordeak (EAJ) falta estali gura izatea leporatu San Migel elkarteak antolatuta.herritar bakoitzak 0,02 euro ordain- esan du 2013ko aurrekontuetara- dio. “Joan zen urtean, izoztean, Bertan, paperez egindako soine- ko aurtengorako baino 725.000 harro-harro kaleratu zuten egin- koen edo trajeen museoa bisita- euro gutxiago edukiko dituztela dakoa. Oraingoan, herritarren tuko dute, antolatzaileek adiera- –400.000 Udalkutxara bueltatu egoera okerragoa denean, igoe- zi dutenez. beharrekoa eta 325.000 eraikuntza- ra proposatzen dute”. Goizeko 09:00etan irtengo ko zergen beherakada–. Zergen Mujikak Bildu kritikatu du, dute Garaitik, eta 10:15 inguruan igoera, aurreikuspen horri erantzu- bere ustez udaletan irizpide des- Gueñeseko udaletxera joango teko erabili gura dute zati batean. berdinak erabiltzen dituelako. dira. 11:30ean egingo dute bisi- Mujikaren arabera, datorren urtean Buruagaren iritziz, udal bakoitzak ta, eta ostean Sudupera joango udalak 45.000 euro gehiago lortu- egoera propioa bizi du, eta ezin dira, han ere gai beragaz lotuta- ko ditu horrela, eta 2014an 90.000. dira alderatu. PPko Carlos Gar- ko ekintza bat egiteko. Sudupe- Bestalde, udaleko gastuetan ere ciak proposamena babestu du: tik bueltan, Gueñeseko Erreka neurriak hartu beharko dituztela “Salbuespeneko egoeran gaude- jatetxean bazkalduko dute garai- adierazi du, “zerbitzuak eta gastu nez, neurri horiek hartu behar tarrek, 14:30ean. Jaki askoko soziala mantendu gura badira”. dira”. M. O. menua edukiko ei dute dastatze- Igoeraren aurrean, hobari bi ko. Gainera, bazkalosterako dan- eskainiko dituztela aurreratu du tzaldia ere prestatu diete. Mujikak: alargunei %50 Ondasun Buruagak adierazi du Egun osoko irteeraren Higiezinen gaineko Zergan, eta jeltzaleek ez dietela igoeraren ostean, arratsalde partean buel- lana sustatzen duten enpresei %50 helbururik azaldu tatuko dira garaitarrak Enkarte-Elorriarrek %2,5 gehiago ordaindu beharko dute zergetan. eraikuntza zergan. Gainera, gaz- rrietatik. M. O.
 5. 5. Herririk herrianboto 2012ko azaroaren 23a, barikua 5 H DURANGALDEA OTXANDIOBTT zentroa zabaldu gura sidenteak eguaztenean prentsau- rrekoan adierazi zuenez. Egitas- moaren lehenengo fasea diseina- Bertso afaria egingo dute Jondute Abadiñoko trinketean tuko dute datozen hilabeteetan: mendi bizikletaz ibiltzeko hama- bost ibilbide prestatuko ditu Sen- Maia eta Maialen Lujanbiogaz doa enpresak. Guillermo Ruiz deMendi bizikletaz ibiltzeko hamabost ibilbide prestatuko dituztela esan dute Erentxun dabil behar horretan, eta esan zuenez, momentuz 30 Azaroaren 30ean, bertso afaria endi bizikletan ibiltzeko Tornosolo trinketean. Eskaintza ibilbide irudikatu dituzte hainbat antolatu dute Mainondo ikaste-M Durangaldean dagoen zaletasunari erantzunasmoz, BTT zentro bat zabalduko Afizioa zabaltzea eta turismoa elikatzea ere helburuen artean dauzka Amankomunazgoak hori ez da bakarrik zaletuei egin- dakoa; afizioa zabaltzea eta turis- moa elikatzea ere helburuen artean aditu eta zaleturen laguntzagaz. Ernesto Lejarreta da horietako bat, eta agerraldian egon zen ekime- txeko gimnasioan. Jon Maia eta gaur egungo Euskal Herriko ber- tsolari txapelduna, Maialendu Amankomunazgoak Abadiñon, dauzkate, Oskar Zarrabeitia pre- nari babesa ematen. Ruiz de Eren- Lujanbio, ibiliko dira bertsotan, txunen arabera, datorren hilean eta Asier Ibaibarriagak jarritako itxiko dute ibilbideen zerrenda, gaien inguruan jardungo dute. baina gura duenak oraindik ekar- Bertso afaria 21:30ean hasiko penak egiteko aukera dauka, btt- da, eta sarrerak Fonda tabernan durangaldea@gmail.comhelbide- egongo dira salgai datorren mar- ra idatzita. Ibilbide guztiak Torno- titzenera arte. Ekimena Otxan- solon hasi eta amaituko dira, eta dioko Udal Euskara Batzordeak lursail publikoetatik pasatuko dira. eta Otxandioko Gazte Asanbla- dak antolatu dute. Ibilbideak pentsatu eta gero, seinalizazio eta prestatze Sarrerak Fonda tabernan lanetan hasiko dira egongo dira salgai datorren martitzenera arte EAEko bosgarren BTT zen- troa izango da Abadiñokoa. Pai- Bertso afarian herri ginka- saje eta ibilbideengatik, erakarga- nako sari banaketa egingo dute. rria izango dela uste du Ruiz de Irabazleek jasoko dituzten sariez Erentxunek. Ibilbideak pentsatu gain, aurten, nobedade moduan, eta gero, seinalizazio eta presta- beste bost sari banatuko dituz- tze lanetan hasiko dira. Zentroa te parte-hartzaile guztien artean. bigarren fase batean garatuko Parte-hartzea sustatzea da hel- dutela azaldu du Zarrabeitiak. burua. Horrela, astebururen Aldagelak eta bizikletak konpon- batean galderei erantzun ez tzeko eta gordetzeko lekua eduki- arren, inor ez da aukera barik ko du Tornosoloko BTT zentroak, geratuko; beti dago zer edo zerBTT zentroaren bultzatzaile eta diseinugileak, eguazteneko prentsaurrekoan. besteak beste. M. Onaindia irabazteko aukera. J. D.Gabonetako otzarak Anboto, Hekimen euskarazkoeskainiko ditu hedabideen elkarteko kide“oizegin.com” atariak Publikoak ez diren euskarazko 52 hedabideek osatzen dute elkarte berriaBertako nekazaritza produktuak ezagutarazteko Indarrak batzea. Horixe da atzo aritu dira elkarrekin eta elkarte Hekimenen kide. Anboto Komu- Donostian aurkeztu zuten Heki- hau da haren “fruitua”. nikabideak-ek, Tokikomen bazki-eta saltzeko sortu dute oizegin.com proiektua men euskarazko hedabideen Desafioak ez dira makalak. de den heinean, egitasmoagaz elkartearen helburua. Aurkezpe- Esaterako, egunotan ari da eratzen bat egin du. Guztira 52 hedabideDurangaldeko eta Lea Artibaiko Gainera, abenduaren 31 baino nean azaldu dutenez, “euskal Eusko Jaurlaritza, eta haren ordez- batu dira elkarrekin bideari eki-ekoizleen produktuekin Gabone- lehen eskatuz gero, bidalketa doan hedabideen elkarlana bideratze- kariekin harreman finkoa bidera- teko asmoz.tako otzarak egiteko aukera ipini egingo dute. ra dator Hekimen”. Gaineratu tzeko asmoa dute: “Serio berba Besteak beste, Euskaldute oizegin.com atarian. Urkio- Oizegin.com webgunean, dutenez, “euskararen hiztun egin beharko dugu diru-laguntzez, Hedabideen Behatokia sortula eta Lea-Artibai landa garapene- dendaz gainera, baserritarrei egin- komunitateak behar duen eremu publizitate instituzionalaz, min- nahi du, Hekimenek, unibertsi-rako elkarteek sortu zuten egitas- dako elkarrizketak, produktuen komunikatibo sendoa garatzera tzakidetza iraunkorraz, etab.”. tateak, instituzioak, eta hedabi-moa ekainean, eta webgune horre- informazioa, eta aholkuentzako dator”. Proiektuan bat egin duten de publikoak bilduko dituena.tan, besteak beste, erosketak online tartea dago, besteak beste. Juan hedabideen ezaugarri nagusiak, Parte-hartze zabala Ikerketa jorratuko duena,egiteko aukera ematen dute. Mari Totorika Urkiola Landa Gara- euskara hutsez jardutea eta publi- Argia, Berria, Euskal Irratiak, Gaur audientziak,teknologia berriak,Eskualde bietako ekoizleen pro- pena elkarteko arduradunak azal- koak ez izatea dira. Gipuzkoa 8, Gazteberri, 11amaika Telebis- beste hizkuntzetako esperien-duktuak ezagutarazi eta saltzeko du duenez, helburua 30 ekoizle Berritzenen laguntzarekin, lanean ta, Tokikom eta Xaloa Telebista dira tziak aztertuko dituena. J. G.helburua dauka oizegin.com-ek. baino gehiagok proiektuagaz bat Gabonetako otzarak eskatu egitea da: “atariaren online den-gura dituenak abenduaren 14ra dan egunetik egunera produk-arte eskatu ahal izango ditu, web- tuen eskaintza zabalagoa izateagunetik bertatik. Banaketak aben- gura dugu”.duaren 14tik 18ra egingo dituzte. Biltegia, Muruetan Erosketen biltegia AbadiñokoUrkiola eta Lea-Artibai landa Murueta baserrian dago. Gabo-garapenerako elkarteek sortu netako eskaintza bereziaz gaine-zuten egitasmoa ekainean ra, urte osoan astean banaketara- ko egun bi egoten dira: martitze- nak eta eguenak. Produktu freskoak martitzenetan banatzen dituzte.Otzarak eskatu gura dituenak Antolatzaileek azaldu dutenez,abenduaren 14ra arte eskatu "produktuen freskotasuna eta kali-ahal izango ditu, webgunean tatea segurtatu gura dugu". Infor- mazioa eskuratzeko 94 620 36 11 zenbakira deitu daiteke, edo info@oizegin.com-era idatzi. Hedabideek atzo Donostian deitutako agerraldia.
 6. 6. Herririk herri H 6 2012ko azaroaren 23a, barikua anboto DURANGALDEA MAÑARIA Bigarren eskukoSortu talde politikoa eratzeko 9an barne hauteskundeak egingo dituzte, eta prozesua otsailaren 23an amaituko dute kongresuagaz. azokan parteeztabaidari ekin diote Ildo politikoarekin bat Ezker Abertzaleak prentsa ohar hartzeko izenaLehenengo batzarrean oinarri ideologikoak berrikusiko dituzte, azaldu dutenez bidez adierazi duenez, eztabaida eman ahal da parte-hartze sakon eta demokra- tikoan oinarrituko dute. "Ezker Abenduaren 16an egingo dute zker Abertzaleak bere talde Abertzaleak martxan jarri duen Mañarian bigarren eskuko azo- E politiko berria izango dena eratzeko prozesua ipini du martxan. Orain arteko alderdiak Zutik Euskal Herriaildo politikoa- rekin bat datorren pertsona orok, orain arte Ezker Abertzalekoa izan ka, frontoian. Udalak antolatu du ekimena, eta Ainara Areitio kultura zinegotziak esan du par- legez kanpo utzi ostean, Sortu ala ez, parte hartu dezan nahi te hartu gura dutenek badutela baliozkoa dela onartu du Espai- dugu". M.Onaindia dagoeneko izena emateko auke- niako justiziak. Hori dela-eta, zelan ra. Durangaldeko biztanleei ere antolatu eta zein ildo politiko gara- gonbita egin die Areitiok. Azaroa- tu eztabaidatuko dute batzarretan. HITZORDUAK ren 30ean itxiko dute parte-har- Gainera, oinarri ideologikoak ere tzaileen zerrenda. Bigarren esku- berrikusiko dituzte, eta horixe AZAROAREN 24an koa den edozer ipini ahal izan- izango da prozesuko lehenengo Otxandio 09:00etan, go da salgai. Iaz, esaterako, arropa, Haurtzaindegian liburuak, bizikletak edota altza- ∫ Abadiño 09:30ean,Txanportan riak egon ziren saltzeko. Partai- Zelan antolatu eta zein ildo Berriz 10:00etan, deek euro bi ordaindu beharko politiko garatu eztabaidatuko Kultur Etxe zaharrean dute postua ipintzeko; udalak dute batzarretan Mañaria 10:00etan, utziko dizkie mahai eta aulkiak. Udal aretoan (izurtzarrak ere bai) Udalak berak ere postua ipini zuen iaz, eta aurten errepikatu- Durango 16:00etan, eztabaidagaia. Iurretan joan zen Ibaizabal ikastolan ko du. Areitiok esan du aulkiak, zapatuan landu zuten 40 lagun mahai bat eta idaz-makina bat Atxondo 16:00etan, inguruk. Independentzia, sozialis- ipiniko dituztela, besteak beste. Herri eskolan moa, feminismoa edota euskara hausnartu zituzten, esaterako. Zaldibar 16:00etan, Jaietako argazkiak ikusgai Liburutegi zaharrean Durangaldeko gainerako herrietan Bestalde, jai batzordeak aurten- bihar batuko dira asmo beragaz. Elorrio 16:30ean, go jaietako argazkiak batu ditu, Abenduaren 15ean ildo poli- Arriolan eta datorren barikuan erakutsi- tikoa jorratuko dute, eta urtarri- Mallabia 22:00ean, ko dituzte. Bideo-muntaia eginJoan zen zapatuan Iurretako batzarrean hartutako irudia. laren 26an antolaketa. Otsailaren Izar Gorrin dute argazkiekin. M. O. BERRIZ IZURTZA Azokarako IrisgarritasunHerriko taldeak badabiltza euskarazko arloan errepideMusika Etxean entseatzen materiala inguruak sortzenGaur 19:00etan lokaletako ateak zabalduko dituzte herritar denek ikusteko batzen dabiltza du kezka gehien Abenduaren 1ean euskarazko Joan zen astean herrian daudenAzken aste bi hauetan hamabi lokalak “bizi-bizirik” egongo dire- komuna eta dutxa ere bertan. Aste- bigarren eskuko liburu eta disko irisgarritasun gabeziak jakitekomusika talde eta berrogei pertso- la uste du. BREA lokalen faltaga- ko egun guztietan goizeko azoka egingo dute Olakueta pla- herri batzarra egin zuten, eta 16natik gora ibili da Musika Etxeko tik sortu zuten musika taldeek, eta 10:00etatik gaueko 22:00ak arte zan. Azoka horretan liburu, dis- bat herritar batu ziren. Irisgarri-lokaletan aurrera eta atzera. Entse- lokaletan, euren hartu-emana dago zabalik Musika Etxea.“Hasie- ko eta ipuinak eskuratu ahal izan- tasun plana diseinatzeko ardura-gurako lokalen premiei erantzute- indartu egin dela azaldu du Cha- ran denok eguenetan entseatzen go dira, beste batzuen trukean, dunetako bat da Kimetz Munitxako atondu dute Musika Etxea Itu- vezek: “Taldeetako jendea elkar- genuela konturatu ginen, baina edo euro bat, bi edo hiru ordain- injinerua, eta haren esanetanrritza kalean, mahaijokoak dauden tuta, proiektu berriak ere jaio ahal konpoduko gara. Orain arte, Gaz- duta. Trukea egin gura duenak, “batez ere, errepide inguruanplazaren azpian. Udala BREA izango dira”. Gerora kontzertuak tetxean adibidez, bospasei talde azaroaren 29ra arte eroan deza- nabaritzen dituzten gabeziak azal-Berrizko Rock Elkartearekin elkar- edo ikastaroak antolatzeko ideia egon gara”, azaldu du Chavezek. ke materiala liburutegira, udale- ∫lanean ibili da proiektuan, eta gaur ere badaukate: “Herriak zerbait BREAk kudeatuko du Musika txera, Gaztelekura edo institutu- Izurtzatik Durangorakoherritarrei zabalduko dizkiete bueltan jasotzea gura dugu”. Etxearen erabilera. Berriztik kan- ra. bidean dagoen biribilguneaateak, 19:00etatik aurrera. poko taldeek ere badute bertan Euskararen Nazioarteko ez ei dago ondo Asteotako mugimendua iku- Taldeen elkarbizitza entsaiatzeko aukera, alokairua- Eguna dela-eta antolatuko dutesita, Tres41 taldeko Ion Chavezek Entsegurako lau lokal dituzte, ren prezioa ordainduta. A. U. euskarazko bigarren eskuko libu- oinezkoentzat ru eta disko azoka. Aurtengoa, bigarren edizioa izango da. Libu- du zituzten”. Esaterako, Izurtza- rua, diskoa edo ipuina eroaten tik Durangorako bidean egin duenak, trukerako txartel bat duten biribilgunea oinezkoen- eskuratuko du, eta abenduaren tzako ez dela egokia azaldu zuten 1eko azokan, bono horregaz esku- herritarrek. Errepidea gurutza- ratu ahal izango du materiala. tzeko zebrabidea ez dago lekurik Parte-hartzaile guztien seguruan eta, gainera, inguru hura artean, 50 euroko txartel bi zoz- ez dago oinezkoentzako behar katuko dituzte, Berrizko dende- bezala egokituta. Horregatik, tan euskarazko liburu, disko edo umeen kotxeagaz eta gurpildun jostailuak erosteko. Azokaz gai- aulkiagaz doazenek zailtasunak nera, Olakueta plazan umeentza- izaten dituzte ingurune horretan. ko jolasak ere egongo dira, zapa- Horrez gain, errepide inguruko tu horretan. A. U. baserri edo auzo sarreretan sor- tzen diren estuguneak izan ziren ∫ gainerako kezka nagusiak. Abenduaren 1ean euskarazko Adituek egindako azterketa- bigarren eskuko liburu eta gaz eta herritarrek egindako ekar- disko azoka egingo dute penekin irisgarritasun plana disei- natu, eta abenduan aurkeztukoZain taldeko kideak eguazten honetan, maketarako prestaketak egiten. dute udalean. J.D.
 7. 7. Herririk herrianboto 2012ko azaroaren 23a, barikua 7 H Durangaldean laburIrigorasek Agenda 21eko Ayurveda terapia zer den Fracking-ari buruzko “Lan duinaren alde”jardunaldietan parte hartu du azalduko dute Elorrion hitzaldia Elorrion kontzentratuko diraRio+20: jasangarritasunerako bidean. Udalerrien Ayurveda terapia motari buruzko hitzaldia Martitzenean, 19:30ean, frackingari Irailaren 26ko greba deitzaileek sor-erronkak eta erantzunak jardunaldian parte hartu emango dute azaroaren 30ean, 19:00etan, Ore- buruzko hitzaldia eskainiko dute Elo- tutako guneak “lan duinaren etadu asteon Durangoko alkate Aitziber Irigorasek. ka izeneko lokalean, Andotxeta kalean (Elorrio). rrioko kultur etxean. Elorrixa Ekolo- eskubide sozialen aldeko” hainbatMahai-inguru batean jasangarritasunaren errenta- Jatorria Indian duen medikuntza sistema da gi Taldeak eta Ekologistak Martxanek ekimen eta mobilizazio egingo ditugarritasun sozialari buruz berba egin du. Udalen arte- Ayurveda. Pertsonen osasun fisikoa zein emo- antolatu dute. Frackinga lurpetik datozen egunotan. Bide horretatik,ko sareak aprobetxatu behar direla adierazi du Iri- zionala zaintzea bilatzen du terapia horrek, bes- gasa ateratzeko prozedura azkartzen datorren astelehenean, 19:00etan,gorasek, eta nabarmendu duenez, “Tokiko Agenda teak beste, belarrekin egindako olio-masajee- duen sistema da, eta ingurugiro kontzentrazioa egingo dute Duran-Plana estrategikoa da 2020ko Durangori begira”. kin. Informazio gehiago: aiciber@hotmail.com. arloan, eztabaida handia eragin du. gon, Ezkurdin. ZALDIBARHelmuga emakumeelkarteak emango dieSan Andresei hasieraHerriko hamaika elkarteren laguntzagaz antolatudute egitaraua. Eguenean botako dute txapligua zaroaren 29an, 19:00etan prest: udalak bakarrik ezin duA botako dute San Andres jaien hasiera iragarrikoduen txapligua. Helmuga emaku- honelako egitaraua antolatu”. Txapligua bota aurretik hasi- ko da, baina, jai egitaraua. Arkumeen elkarteak urteetan egin duen Tiro taldeak antolatuta, esatera-lana eskertzeko, udalak eurei egin ko, San Andres txapelketa egingodie aurten proposamena. Udale- dute azaroaren 25ean, kirolde-txeko balkoitik botako dute txapli- gian, 08:00etatik 15:00etara.gua, eta ondoren, azken urteetanbezala, kalejira egingo dute Koral Artisautza azokaelkarteko trikitilariekin. Durangaldeko 14 artisauren lana Horren ostean, jaiak gozatze- erakusgai eta salgai ipiniko dute,ko hainbat ekintza izango dira abenduaren 1ean. Goiz eta arra- Arantza Baigorri alkateak eta Rafa Urizar zinegotziak aurkeztu dute jai egitaraua.azaroaren 30ean eta abenduaren tsaldez egongo da azoka zabalik,1 eta 2an, goiz zein arratsaldez. eta nahi duenak, artisautza taile- la eskainiko du abenduaren 1ean, Gaztetxean,kontzertua eta ∫ Herriko hamaika elkarteren rretan parte hartu ahal izango du. rokodromoan. bazkari herrikoia antolatu dituz- Durangaldeko 14 artisaurenlaguntzagaz antolatu dute egita- Azaroaren 30ean, umeentza- Ilargi argazki taldearen lehia- te, besteak beste. Abenduaren 2an,raua. Rafa Urizar zinegotziak esan ko parkea egun osoan egongo da ketara aurkezturiko lanak jaiek lana erakusgai eta salgai Euskal Herriko trikitilari gazteenduenez, “lan itzela egiten dute zabalik. Zaldua mendi taldeak, iraun bitartean egongo dira ikus- ipiniko dute, abenduaren 1ean txapelketaren finala jokatuko duteelkarteek, beti daude laguntzeko berriz, umeentzako eskalada esko- gai, udaletxe zaharrean. jaien barruan. I.E. ABADIÑOPreso eta iheslarien aldeko Preso eta iheslarien alde Herrira plataformak antolatuta, Elkartasun 17:00etatik 20:00etara, eta zapa- tu-domekan goiz eta arratsaldezhainbat ekimen martxan bertso saioa ere izango da, bes- talde, abenduaren 14an, Aba- azoka egingo egongo da azoka zabalik. Jendeak emandako gauzak diñoko probalekuan. Peru Magdalena duranga- dute asteburuan salduko dituzte azokan, eta jaso- tako dirua Caritas erakundeariAzaroaren 30ean jokatuko dituzte txapelketakopartiduak. Herrira plataformak antolatu ditu rra ibiliko da abenduaren 14ko saio horretan gai-jartzaile lane- Matienan emango diote. Liburuak, CDak, jostailuak eta beste hainbat gau- tan, eta Amets Arzallus, Sustrai Traña-Matienako eskolako gura- za egongo dira salgai.Abadiñoko Herrira plataformak Futbito txapelketa horretan Colina, Maialen Lujanbio, Ando- so elkarteak antolatu du elkarta- Azokagaz kolaboratu guraantolatuta, preso eta iheslarien parte hartu gura izan duten taldeek ni Egaña eta Aitor Bizkarra herri- sun azoka txikia. Barikuan, zapa- duenak, azaroaren 29ra arte emaneskubideen aldeko futbito txapel- gaur arte eman ahal izan dute ize- ko bertsolari gazteak jardungo tuan eta domekan, Traña-Matie- ditzake hondatu bako gauzak etaketako partiduak jokatuko dituzte, na Maitena, Vancouver, Mesoi, dute Abadiñoko probalekuan nako frontoian atonduko dute janari ez galkorrak, guraso elkar-azaroaren 30ean. Larrano eta Xirimiri tabernetan. bertsotan. I.E. elkartasun azoka hori. Barikuan tearen egoitzan. I.E.
 8. 8. B 8 2012ko azaroaren 23a, barikua anboto BERBAZ“Krisiagaz, Abiadura Handiko Trenakgeroago eta zentzu gutxiago dauka”Espainiako Gobernua diru arazo larriekin, AHT lehentasuna ez dela esan du Frantziak... Zer gertatuko da obrarekin? Roberto Bermejo • Injineru industriala, ekono- mian doktorea eta EHUko irakaslea Durangarra da Luis Bilbaok behin egunkari batean esan zuenez, Supersurra guk, gure seme-alabek eta bilo- betako batzuk ordaindu beharko dute. Munduko beste edozein lekutan ergeltzat hartu eta dimi- titzeko eskatuko zioten. Egoera ekonomikoa dela eta, gobernuek gehiago pentsatuko dute errentagarritasunean? Eusko Jaurlaritzak agindutako ikerketetan AHTak lanpostu asko sortuko dituela eta miraga- rria dela jaso dute. Edozerk sortu ditzake lanpostuak; Keynes eko- nomialariak esaten zuen, zuloak egin eta tapatzen bazabiltza ere Argazki Press lortzen dituzula lanpostuak. AHT egin ahal zen inbertsio txa- ArgazkiPress rrena da. Trenbidean inbertsio Obrak hasita krisia etorri da. eta bitartean hezkuntzatik, osa- egiteko inbertsioak egin ditu. puntualak egin eta sistemaG arraio azpiegituretan aditua da Roberto Orain inork ez dauka dirurik eta sunetik eta gizarte arlotik Behin AHT Lion eta Paris artean osoaren akatsak konpontzea bai, Bermejo ekonomia- gutxiago Espainiako Gobernuak. murrizketak egiten. Euskadiko eginda, eta Londres eta Brusela hori beharrezkoa da eta merkan- Abiadura Handia mantentzen konexioaren istorio guztia berri- lotuta... Bidaiariei begira, popu- tziak ateratzeko premia dago,laria. Abiadura Handiko Tre- da, baina ez da ia inbertitzen. tsukeria politikoa da. Gu desko- lazio handiko lekuetatik ibilbide baina horrelako obra... Jasokonaren egitasmoa hurretik Euskal Herrian Madrilek ordain- nexionatzen eta erasotzen dabil- laburrak bai, baina bestela ez diren onuren artean deborajarraitu du. Bere txostenetan, tzen ditu obrak, baina Eusko tza. Ni jada ez naiz Mugarrara zaio AHT interesatzen. aurreztea dagoela diote, bainaAHT errentagarria ez dela Jaurlaritzak Gipuzkoako zatia joaten, ez dudalako dauden denbora kontuak eta bidaiarieta bestelako alternatibak aurreratzea erabaki zuen. lubakietatik pasatu gura. Behin Trenak trafikoa kenduko zuela kopurua puztu egin dituzte.behar direla defendatu du. Madrilgo Gobernua ordainketak Orozketarantz joan nintzen, eta zioten, baina errepideak eraiki- Hiriburutik hiriburura joan-eto-Krisian azpiegitura handi atzeratzen dabil, kupoaren kal- buelta egin nuen... Maite izan tzen jarraitu dute. rri guztien %2 baino gutxiagohonek duen egoerari buruz kuluagaz ados ez daudela dio- duzun paisaia guztiz hondatuta Bai, eta ez dute errentagarritasu- izaten da, eta hortik gehienakhitzaldia eman du Durangon. te... Orain bertan, Eusko Jaurla- ikustea izugarria da. nik lortzen. Supersurrean, ikasleak dira. Ikasle≠ek ez dute Artxandako tuneletan... Horixe AHT ordainduko, eta ez dieUrteak daroatzazu Abiadura gertatu da. Askotan pentsatu behar duten zerbitzua emango.Handiko Trena bideragarria ez izan dut badela horrelako harre- Autobusek unibertsitatetik hiri-dela esaten. “Orain bertan, Eusko Jaurlaritza dabil obra man sinbiotiko bat komunikabi- burura eroan eta geltokiak iza-Astakeria itzela da. Jatorrizkobekatu bat dauka. 1990eko ordaintzen, eta bitartean hezkuntzatik, de, enpresario eta botere zen- troen artean. Artxandako tune- ten dituzte auzoka. Zer egingo du jendeak? Leioatik bajatuhamarkadan, Europako Batasu- osasunetik eta gizarte arlotik murrizketak lak inauguratu zirenean, El RENFEra, handik Gasteizko kan-na bazebilen Europa kohesiona- Correok zazpi orri eskaini ziz- poaldera joan, eta autobusa har-tzeko ideiari bueltak ematen, eta egin dituzte” kion, bigarrenetik bederatziga- tu hiri barrura?1994rako, hamalau proiektu ate- rrenera; “La obra del siglo”.ra zituen, gehienak abiadura ritza dabil obra ordaintzen. Aur- Zure ustez, ordaindu eta amaitu Orain porrot ekonomikoa da, eta Zure ustez, epe labur-ertainera,handiko lineen ingurukoak. Bru- tengo aurrekontuan ia 400 milioi ahal izango ote da AHT? gu gabiltza ordaintzen, enpresak AHTaren lanetan geldialdi batselak babesa ematen du, baina euro bideratu ditu, eta guztia Arazo nagusia da Europak abia- hondoa jo duelako. Horiek dira egongo da?abiadura handiaren oso defini- gastatzen dabil. Kontua da, dura handiko lineak gura ditue- hemen egiten diren obrak. Jose Argi daukadana da, Madrilekzio lightagaz. Abiadura handia azkenean guk ordainduko dugu- la. Absurdua da, esan dudan geratu egingo dutela. Gelditzen200 km/orduko mugan ezarri la. Azpiegitura guztietan gerta- guztiaz gainera, halakorik ez dabil dagoeneko. Baina EAJkzuen, eta abiadura hori lor dai-teke, teknologia aldatzeko beha- tzen da, gainera, aurreikusitakoa baino gastu handiagoak egoten duela gura esan duelako Fran- tziak. Ez zaio interesatzen. “Oparoaldian ere esan du lehentasuna duela. Opa- roaldi garaian obra hauek egitearrik barik. Tuneletan trena ezin direla. Ekonomia sailburuari 2020ra arte atzeratuko dutela obra hauek egitea faraonikoa zen. Orain, inkestadaiteke 130 km/ordutik pasatu, behin esan nion 400 milioi esan dute, eta hori politika guztien arabera, herritarren inte-eta oker ez banago, AHTaren horiek bertan inbertitzeko beste arloan benetako data barik atze- faraonikoa zen” reseko gaietan murrizketak egi-bidearen %40 tuneletatik doa; leku batetik kendu dutela, eta ratzea da. Frantziari merkan- ten dabiltzan momentuan? Kri-nik munduko metro handiena hark; “gero Madrilek ordainduko tziak interesatzen zaizkio, eta siagaz AHTk geroago eta zentzudeitzen diot. du” erantzun zidan. Hor gaude, arlo horretan errepide berriak gutxiago dauka. A.Ugalde
 9. 9. anboto 2012ko azaroaren 23a , barikua 9 K @anbotokultura KULTURAANTZERKIA ESTREINALDIAJon Kepa Garro zinegotzia, Iñaki Rikarte zuzendaria, eta Txefo Rodriguez eta Gorka Ganso aktoreak, aurkezpenean. Gorka Gansok. Umeek eta gura-Antzoki barrurako lehenengo obra soek izango dute gustuko. “Umeei asko gustatuko zaiela uste dut”, esan du Arantza Arrazola San Agus-estreinatuko du Ganso & Cia taldeak tin kulturguneko kudeatzaileak. Umorea eta humanitatea oinarri dituen komedia poetikoa da, egileen berbetan, Babia. Egu-San Agustin kulturgunean aurkeztuko dute azaroaren 30ean eta abenduaren 1ean Ganso & Cia taldearen Babia lan berria nerokotasunaren heroiak diraE Ganso & Ciaren clownaren protas- manaldi bikoitza eskaini- gaude, antzezten gaudela bat- Bereziki sei urtetik gorako gonistak, tentel eta gardenak: ikus- ko du Ganso & Cia kon- batean txakur batek eszena guru- ikusleentzako dago antzezlana learengan barrea eta samurtasu- painiak azaroaren 30ean tzatzera...”. Horregatik, ez daude “Publiko guztiarentzat, pentsatuta, eta berbarik barik, kei- na sortzen dutenak.eta abenduaren 1ean, Durango- ohituta antzokian bezala elemen- nuen bitartez bakarrik, adiskide- “Antzerkian ibilbide oso des-ko San Agustin kulturgunean. tu guztiak “hain kontrolpean” edu- bereziki pertsonentzat tasunari eta imajinazioari buruz- berdinak izan ditugu hiru sortzai-Babia antzezlanaren aurrestrei- kitzera. “Dena dela, lan honetan egindako lana da” ko istorio bat kontatzen du. “Ikus- leok, eta hiruron ukitua daukanaldia egingo dute. Hain zuzen, ere gertatzen dira hainbat ezus- kizuna publiko guztiarentzat, ikuskizunak”, azaldu du Rikartek:Durangoko antzoki horretako teko”, dio Rikartek. bereziki pertsonentzat”, dela dio “Horregatik da berritzailea”. I.E.oholtzan prestatu ditu azken urtee-tan Ganso & Cia taldeak bere lanak. Clown teknika baliatu duBabia honetan ere Ganso & Cia tal-deak, Renato eta Mediopelo lane- Bakoitza bere munduan, ilar- gian, bizi diren lagun bi dira Babia lanaren protagonistak. Ganso: “Hainbeste ezagutzen dutetan bezala. Oraingoan, baina, Gor-ka Gansogaz batera Txefo Rodri- Elkarren ondoan urte mordoa eman arren, ez dutela elkar eza- elkar, ezezagun bilakatu direla”guez aktoreak ere jardungo du gutzen dirudi: “Hainbeste ezagu-antzezle lanetan. tzen dute elkar, ezezagun bilaka- Inguratzen dituenetik eta euren buruengandik ere “deskonektatuta” bizi diren lagun biri buruz tu direla”, esan du Gorka Gansok. Kartoizko kaxaz betetako tai- “Naufrago bi dira protago- Kartoizko kaxaz betetako nez, “fabula bat da Babia, eta Apirilean hasi ziren Iñaki ler batean bizi eta lan egiten dute. nistak”, Gorka Ganso aktorearen negatiboa dirudien zerbaitetik Egun batean, telefonoak jotzea- berbetan: “Mundu guztiak ahaz- tailer batean bizi dira gauza positiboak sor daitezkee- Rikarte zuzendari ri uzten dio, eta elkarri begiratze- tu ditu”. Iñaki Rikartek esan due- protagonista biak la erakutsi gura dugu”. gasteiztarragaz lanean ra behartzen ditu. Lehenengo aldiz, taldetik kan- “Inguratzen dituenetikpoko zuzendari batekin prestatudute antzezlana. Apirilean hasi deskonektatuta bizi diraziren lanean, besteak beste André pertsonaia biak”eta Dorine obra zuzendu duen etahainbat sari jaso dituen IñakiRikarte gasteiztarrarekin. Leongo (Espainia) herri Duela bost urte Ganso & Cia baten izena da Babia: egileektaldea sortu zutenetik, sekula ez kontatu dutenez, Leongo erregeadute antzokirako ikuskizun bat bertara erretiratzen ei zen des-sortu taldekideek. Zentzu horre- kantsatzera. Hortik obraren izen-tan, antzokian “publikoa hain burua: “Inguratzen dituenetikurrun edukitzea arraro egiten zai- eta euren buruengandik desko-gu”, esan du Gorka Ganso antzez- nektatuta bizi dira pertsonaiak”.leak: “Kalean lan egitera ohituta

×