Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 471

563 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 471

 1. 1. anboto 2012ko irailaren 14a 10. urtea - 471 zk. Herririk Herri 3 durangaldeko astekaria Kultura 11 Gehigarria www.anboto.org Kirol taldeen partaidetza bultzatu Ismael Iglesias: “Artea harreman gura dute Mugikortasunaren Astean komertziala baino askoz gehiago da” Eskolara bueltaDURANGALDEA 2 Ardi jaia, artzaintzaren balioa erakutsi guran Gaurtik domekara artzaintzagaz lotutako ekitaldiak antolatuko dituzte Abadiñon, Durangon eta Atxondon KIROLA 16 ABADIÑO 6 Olazar txapelketak 25. Gerediaga-Iurreta tartea urteurrena ospatuko du doan izatea eskatu du Bilduk Eguenean Olazar pilota txapelketako A8 autobidean Gerediaga-Iurreta arteko zatia debalde 25. aldia hasiko da afizionatu mailako izatea eskatu dute Abadiñoko, Atxondoko, Mallabiko, pillotaririk onenekin. Urteurrena ospatzeko, Berrizko, Zaldibarko eta Elorrioko Bilduren ordezkariek. ikus-entzunezko bat prestatzen ari dira. Eskaera mozio bidez aurkeztuko dute udal horietan. Durango 3 Iaz baino 166 bisitari gehiago joan dira Turismo Bulegora Abadiño 6 Irailaren 21ean zabalduko dute Matienako posta bulego berria Otxandio 2 Guraso elkarteak harrera gela antolatu du Mainondon Zaldibar 4 Euskara biziberritzeko plana batzar irekietan egingo dute
 2. 2. Herririk herriH 2 2012ko irailaren 14a , barikua anboto Anboto Komunikabideak HERRIRIK HERRI @anboto DURANGALDEAArtzaintzarenbalioa ikusgaiII. Ardi JaianAstebururako, artzaintzagaz lotutako egitarauaeratu dute Durangon, Abadiñon eta Atxondon arikutik domekara arte Ardi mugarik, baina gazteei begira lanB Jaiaren bigarren edizioa ospatuko dute Durangon,Abadiñon eta Atxondon. Geredia- berezia egin gura izan dute. Horre- tarako, Abadiño eta Durangoko ikastetxeetan tailer eta berbaldiakga, Urkiola Landa Garapena eta egingo dituzte.+Dendak elkarteek bultzatu dute,eta artzaintzagaz lotutako egita- Artzain txakur onenakraua eratu dute. Atxondoko uda- Ardi Jaiaren baitan, tradizio han-letxean martitzenean egindako diko ekitaldia burutuko dute: Eus-prentsaurrekoan aurkeztu zituz- kal Herriko artzain txakur txapel- Ezkerretik hasita, Azkorbebeitia, Oarbeaskoa, Totorika eta Solana.ten ekintzak. Patxi Solana artzai- keta. 1967tik Gerediagak antola-na Abadiñoko ekintzak prestatzen tzen du, Durangaldean. Domekaibili da, eta helburuetako bat azal-du zuen: "Artzaintza eta baserri goizean, Axpen izango da txapel- keta horren 46. edizioa. Astelehe- Kultura eta gastronomiaz artzainek. Artaldeak abelbide naturaletatik joaten ziren, etamunduak Euskal Herrian daukan neko agerraldian, Oihana Azkor- halako bide bat Durangotik pasa-garrantzia erakutsi gura dugu".Juan Mari Totorikak, Urkiola Lan- bebeitia Gerediagako kideak eman zuen lehiaren berri. Bizkaia, Ara- beteriko ekintza sorta tzen zen. Horren antzezpena izango da biharkoa.da Garapeneko ordezkariak, esan ba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparral- Ofizialki Abadiñon hasiko da, Hotelean. 18:00etan hasiko da,zuen artzainek ardiekin egindako deko txapeldun eta azpitxapeldu- gaur, Ardi Jaiaren egitaraua. Goi- azaldu dutenez. Produktu berria dakartelanari eskerrak dagoela dagoen nek eta iazko irabazle nagusiak ere zean tailerrak eta berbaldiak egin- Bihar Durangon jarraituko Artzaintza sustatzeaz gainera,paisaia Euskal Herrian. Prestatu parte hartuko dute. Onenak egon- go dituzte Traña-Matienako ins- du egitarauak. Goizean Duran- komertzioa ere bultzatu guraduten egitarauak ez dauka adin go dira, beraz. 11:00etan hasiko da. titutuan, eta arratsaldean asko- galdeko gaztaren azoka ezarri- dute. +Dendak elkartearen ize- Aurretik, 10:00etan, artzainen tariko erakusketa ipiniko dute ko dute udaletxe atarian. Eguer- nean harburgesa jana lako eki- ibilbide gidatua egingo dute Asun- frontoian. Artile mozketaren era- dian, trashumantzia gidatuko taldiak aurkeztu zituen Guiller-Abadiño eta Durangoko tze mendi taldearen laguntzagaz. kustaldia ere eskainiko dute du Krispin Arregi garaitarrak mo Oarbeaskoak. Betizu meat-ikastetxeetan tailer eta Eguerdian Eusko Label produk- 18:30ean. Baita arratsalderako Durangoko kaleetatik. Antzina, burger produktu berriaberbaldiak egingo dituzte tuen dastaketagaz jarraitu, eta ere, baina Durangon, gazta das- urtaroetara egokitzeko artaldea aurkeztuko dute Andra Marin, bazkaria eginda amaituko dute taketa eratu dute Kurutziaga larre hobeagoetara eroaten zuten 18:00etatik aurrera. M. O. jaialdia. M. OnaindiaHildako OTXANDIO MAÑARIAmendizaleak Guraso elkarteak harrera zaintzaile baten ardurapean. Mai- nondo guraso elkarteko gurasoek Ehiza postuenoroitzeko eguna eskatuta sortu du zerbitzua gura- lehenengodomeka honetan gela eratuko du Mainondon so elkarteak. Oraingoz, sei umek erabiliko dute eta zerbitzuak era- zozketa, 21ean gindako gastuen kargu sei umeMendizaleak Betsaidera igoko dira Seme-alabak zaintzaile bategaz utzi ahalko horien gurasoak egingo dira. Zer- egingo dutedomeka honetan mendi istripuz dituzte eskolako klaseak hasi baino goizago bitzua herri eskolako ikasle guz-hil diren mendizaleak gogoratze- tien gurasoei irekita dago. Inte- Saibi-Iturriotz eta Bitañoko ehi-ko Oroimen Egunean. Elorriotik Lanagatik edo bestelako konpro- do herri eskolan. Horrela, urria- resatuek nahikoa dute 24 ordu za postuetarako zozketak egin-igotzeko Erdella Mendizale Tal- misoengatik goizean goiz ibili ren 1etik aurrera, klaseak hasi lehenago zaintzaileari abisatzea. go dituzte Mañariko udaletxean.deak 08:30ean ipini du hitzordua behar duten gurasoei begira, Mai- aurretik, 07:30etik 09:00etara, Guraso horiek zerbitzua erabil- Lehenengoa, irailaren 21eanplazan, eta Atxondon Asuntze nondo guraso elkartekoek harre- gurasoek eskolako harrera gelan tzen duten egun bakoitzeko izango da, 22:30ean. AurrekoMendi Klubak ordu bererako egin ra zerbitzua sortu dute Mainon- utzi ahalko dituzte seme-alabak ordainduko dute. J.D. egunerako aurkeztu beharkodu deia, Arrazolako plazan. dituzte eskaerak interesdunek. Adjudikazio horrek urrirakoElorriotik igotzeko Erdellak balioko du. Mugarra ehiza talde-08:30ean ipini du hitzorduaplazan; Asuntzek ordu bererako Basobisitan irtengo dute Plazatik irtenda, Gomilaze- ra heltzean bi taldetan banatuko ko bazkideen zozketa hilaren 24an egingo dute, 19:00etan. dira. Talde bat Aramaiogaz muga Azaroan postuak nork erabilikoegin du deia Arrazolako plazan domekan mugarrietatik egiten duen eremurantz joango da. Eremu hartan dagoen lur zati dituen, ostera, urriaren 5ean eta 22an erabakiko dute. Aurten Euskal Herriko hamar baten eskuduntzak eztabaida era- Bestalde, ehiza kontrolatu-mendizale hil dira mendi istri- Iraileko hirugarren domekan ohi duten legez gin izan du herri bien artean. rako baimenak ere zozkatukopuz. Eurek oroitzeko ekitaldiak Otxandioko mugarriak bisitatuko dituzte Otxandiarrek eta aramaioarrek, dituzte udaletxean. Urritik urta-10:30ean hasiko dira Betsaiden, biek diote eurena dela. Ohi legez, rrilera bitartekoak izango dira.txistu eta txalaparta soinuagaz. Urteroko ohiturari eutsiz, dome- aizkoragaz zonalde horretako Urriaren 4an eta 25ean, azaroa-11:00etan, meza edukiko dute, eta kan Basobisitan irtengo dute goi- Plazatik irtenda, zuhaitzak markatuko dituzte, lur ren 22an eta abenduaren 20angero Euskal Mendizale Federa- zeko 08:00etan plazan batuko zati hori Otxandiokoa dela adie- egingo dituzte zozketak. Guz- Gomilazera heltzean bizioaren lehendakariaren berbal- diren herritarrek eta udal aginta- razteko. Ostean, hamaiketakoa tiak arratsaldeko 19:00etan hasi- taldetan banatuko diradia. Amaitzeko, dantzariak eta riek. Herriko mugarriak bisitatu- egin eta Anteparaluzetik herrigu- ko dira, antolatzaileek azaldutxistulariak ariko dira. ko dituzte. nera bueltatuko dira. J.D. dutenez. M. O.
 3. 3. Herririk herrianboto 2012ko irailaren 14a , barikua 3 H DURANGO Turismo bulegora iaz baino 166 lagun gehiago joan dira 2.429 bisitari jaso ditu aurtengo udan turismo bulegoak; Espainiatik etorri dira turista gehienak Bisitari kopuruak gora egin du Jatorri urrunenen artean, AEBeta- Durangon. Ekaina, uztaila eta tik 38 etorri dira eta Japoniatik 17. abuztuko datuak hartu dituzte Esanguratsua da turismo kontutan neurketa egiteko. 2.429 bulegoak 560 durangarren bisita bisitari jaso ditu aurtengo udan jaso duela. Kanpoko lekuen infor- turismo bulegoak. Iazko kopurua- mazioa eskatu du gehiengoak. gaz alderatuta 166 lagun gehiago Audiogida zerbitzua bisita- joan dira bulegora, udal ordezka- rietako askok erabili ei dute. Mar- riek ohar bidez esan dutenez. "Kri- txan ipini zenetik, 446 lagunek si egoera dela-eta, igoera hau posi- ezagutu dute Durango tresna Hainbat gai landuko dituzte domekatik aurrera; tartean, bizikletaren erabilera bultzatuko dute. tibotzat ematen dugu". Espainia- horregaz. M.O. tik etorri dira bisitari gehienak: 640. Horien baitan, madrildarre- na izan da kopuru handiena: 226. Jatorri urrunenen artean, AEBetatik 38 etorri dira eta Zelan osasuntsuago EGITARAUA Irailak 16 Bestalde, Herrialde Katalanetako bisitariak ere asko izan dira: 382. Japoniatik 17 mugitu berbagai, 08:00. Neberondora irteera. Aire kalitatearen azterketa. 12:00. Marrazki tailerra,PSE-EEk futbol eta kontsultatu barik”. Sozialisten domekatik aurrera Andra Marin. 13:00. EMJAren aurkezpen herrikoia. ustez, udala finantza egoera txa- Mugikortasun Iraunkorraren Asterako, gizarte Irailak 17zelai berriko rrenean dagoen unean hartu du erabakia gobernu taldeak. “Inber- eta kirol elkarteen partaidetza handituko dute 10:00. EMJAren aurkezpen ofiziala.inbertsioa tsio hau 2006an planteatu zen, egoera ekonomikoa oso bestela- erri mailako mugikorta- Aste osoan zehar burutuko Irailak 18 18:00. Bizikleten konponke-kritikatu duDurangoko PSE-EEk Tabiran egin- koa zenean”. Gaia EAJren kudea- ketaz berba egiteko aprobetxatu du Riosek. “EAJk txarto kudeatzen H sun iraunkorra eta kalita- tezkoa bultzatzea. Helbu- ru hori ezarri diote domeka hone- dituzte ekintzak. Edozelan ere, sustatzaileen arabera, egun garrantzitsuena irailaren 22koa ta tailerra Landakon. Irailak 19 - 20 08:30. Ikastetxera bizikletan.go den Futbol 7ko zelai berriko du, eta ez du mahai gainean ipin- tan hasiko den Mugikortasun izango da: Auto Bako Eguna. 17:00. Bizikleta ginkanainbertsioa kritikatu du. Sozialis- tzen Durangoko beharrizanak lehe- Iraunkorraren Asteari. Durango- Zumalakarregi kalea eta Monte- Andra Marin.ten arabera, EAJren gobernu tal- netsiko dituen proposamenik”. ko Udalak eta IK4-Azterlanek video etorbidea itxita egongo dira Irailak 21deak 300.000 euro bideratu ditu Sozialistak esan duenez, esko- antolatu dute egitaraua. Diotenez, trafikoarentzat, oinezkoek eta 16:00. Gidatze eraginkorra-proiekturako. Pilar Rios PSE-EEko la kiroleko ordezkariekin batu dira, aurten gizarte eta kirol elkarteen bizikletariek erabiltzeko. Goizeko ren ikastaroa.bozeroaleak jeltzaleen aurka egin eta zelai faltagatik kexatu zaizkien partaidetza handituko da. Ondo- 10:00etan bizikleta martxa atera- 17:00. Autoa elkarbanatzeadu: “Abuztuan agindu dute obra, arren, egungo baliabideak aprobe- rioz, parte-hartze orokorra han- ko da Ezkurditik, eta 11:00etatik eta Ekoefizientzia azoka.oposizioko alderdiak informatu txatzeko eskatu ei dute. M. O. ditzea ere itxaroten dute. Herri- aurrera ibilgailu elektriko eta Irailak 22 tar guztiak gonbidatu dituzte eki- hibridoen erakusketa ipiniko dute Auto Bako Eguna. taldietara. Ezkurdin bertan. M.OnaindiaAnbulategiko beharginekprotesta egingo dute astero Maristak bisitatu dituzte Argoitia etaEspainiako Gobernuak egindako murrizketakkritikatzeko, beltzez jantziko dira beharginak Agirre futbolari ohiek Lan-taldearen baloreak eta arazoei aurreBarikuro protesta egingo dute murriztea kritikatu dute. Joan zen egiteko metodologia lehenengo egune-anbulategian, murrizketen kontra barikuan irten zuten lehenengoz tik ipini dituzte martxan Maristak ikas-egiteko. Espainiako Gobernuak kalera, beltzez jantzita. Beste leku tetxean. Baina, era ludikoan egin dute,eremu publikoan soldatak jais- batzuetan hasitako Bariku beltza proben bidez. Jose Mari Argoitia eta Kol-tea, abenduko aparteko saria ken- dinamikagaz bat egingo dute. do Agirre Athleticeko jokalari ohiak egontzea eta ordezkapen zerrenda ziren astelehenean sariak banatzen. ELAk manifestazioa Argotia eta Agirreren bisitaren hari- Bestalde, joan zen barikuan, ELA ra, gaur egungo Bilborentzako modu-Beste leku batzuetan hasitako sindikatuak manifestazioa egin ko gabarra bat diseinatu zuten ikasleek.‘Bariku beltza’ dinamikagaz zuen Durangon. 180 militante batubat egingo dute ziren, murrizketak salatu eta irai- laren 26ko grebara deitzeko. M.O.Joan zen barikuan, beharginak, anbulategi aurrean.
 4. 4. Herririk herriH 4 2012ko irailaren 14a , barikua anboto DURANGOErosketetan euskara erabiltzea A paratu elektronikoa opari, euskara erabiltzea saritzeko. Gaurtik aurrera, erosketak ka, tartean Durangoko Udala eta Berbaro elkartearena. Komer- tzioetan egitasmoa integratzekosarituko dute gaurtik aurrera egiterakoan euskaraz berba egi- teak saria edukiko du Durangon. Hainbat komertziotan, euskara bultzada +Dendak elkarteak eman du. ITGren izenean, Eneritz Izak garrantzia handia eman dio admi- erabiliz gero, tablet baten zozke- nistrazioen, elkarteen eta komer-Komertzioetan, euskara darabiltenen artean tablet-ak zozketatuko dituzte tan parte hartzeko txartel bat eman- tzioen arteko elkarlanari. go dute. Euskara indartzeko amua Aitziber Irigoras alkateak izango da tableta. 2013ko iraila gogoratu du aurreko belaunaldiek bitartean sei zozketa egingo dituz- euskaraz egiten zituztela saleros- te; lehenengoa azaroaren 1ean ketak. Euskarari komertzioan izango da. Euskarazko aplikazio- arnasbide berria emateaz berba dun I-pad markako tablet bana egin du: “Eremu hori berreskura- emango dute zozketa bakoitzean. tzea oso garrantzitsua da euska- Aurkezpenean emandako rarentzat”. Komertzioa indartze- datuen arabera, euskararen era- ko aukera ere izan ahal da, alka- bilera Durangon ez da %17ra hel- teak berak eta +Dendak elkarteko tzen. Komertzioan ere erabilera Santiago Reyesek esan dutenez. urria da, eta egoera horri buelta eman gura diote. Irabazi asmo Zozketa, hile birik behin bako ITG taldeak antolatu du Sale- Zozketak hile birik behin egingo rosketak be, euskeraz kanpaina. dituzte; azaroa, urtarrila, martxoa, Hainbat erakunderen babesa dau- maiatza, uztaila eta iraileko lehen egunetan izango dira. Zenbaki sarituak jakiteko, www.anboto.org 2013ko iraila bitartean sei eta www.durangon.com webgu- zozketa egingo dituzte; neetan kontsultatu ahalko dute lehenengoa azaroaren 1ean interesdunek. Gaur hasiko dira euskaraz erosten dutenak sari-Kanpainaren sustatzaileak, atzo, Durangoko udaletxean eginiko prentsaurrekoan. tzen. M. Onaindia ZALDIBAR GARAI IZURTZAEuskara Biziberritzeko plana Auzoko dantzarien saioa, Udala ez dabatzar irekietan egingo dute Santa Katalinako jaian batuko Udal Gaztedi planeraIrailaren 20rako antolatu dute lehen batzarra; Domekan egingo dute Santa Katalina ermitako Bizkaiko Foru Aldundiak gaz-herritar guztiei egin diete bertaratzeko gonbitea jaia; meza, dantza eta luntxa prestatu dituzte teen arloko politika bateratuak eta integralak adosteko UdalDatozen lau urteetan udalak gara- kariak, gurasoak, dendariak, aro- Domeka honetan ospatuko dute Herrigunean barik, ermitan Gaztedi koordinazio gunea sor-tuko duen Euskara Biziberritzeko tzak, mekanikoak, zaintzaileak...”. Santa Katalina ermitako jaia. ospatuko da domekako meza tu du. Izurtzako EAJk mozio batplangintzaren diseinuan, herritar Denak gonbidatu dituzte. Aspaldikoa da jaia baina, hainbat nagusia. Mezaren ostean etorri- aurkeztu zuen azkenengo udal-guztiek parte hartzeko deia egin Batzar birako hitzordua zabal- urteko hutsunearen ostean, doze- ko da dantza saioa, eta amaitze- batzarrean, eta udalak plandu udalak. Euskararen normaliza- du du udalak. Irailaren 20an eta na bat urte dira berreskuratu zute- ko luntxa dastatuko dute berta- horretan parte hartzeko eskatuzioan udalak datozen urteetan urriaren 4an izango dira, 18:30etik la. Tradizioak dioenez, auzoko ratzen direnek. zuen. Baina, gobernu taldekoegingo duen lana finkatzeko ekar- 20:30era, eta liburutegi zaharrean dantzariek egin behar dute dan- zinegotziek (Bildu) ezetz bozka-penak egitera gonbidatu dituzte batuko dira. tza saioa egun honetan. Ikastaro berria Umerrin tu zuten eta mozioa ez zen onar-zaldibartar guztiak. Elhuyar Aholularitza enpre- Garaiko Umerri elkarteak ikasta- tu. EAJko Oskar Zarrabeitia zine- Azaldu dutenez, “zaldibartar sak jardungo du prozesua dina- ro berria antolatu du irailaren 21 gotzia aurkeztu zuen mozioakguztien bizipen, proposamen eta mizatzeko beharretan. Parte har- Tradizioak dioenez, auzoko eta 22rako. Guraso eta hezitzai- jasotzen duenez, Udal Gaztedihausnarketak lagungarriak izan- tzeko interesa dutenek eguen@zal- dantzariek egin behar dute leen eta haurren arteko elkar uler- izeneko gune horrek “gazte arlo-go dira” lan-mahaian horretan: dibar.org helbidera idazteko edo dantza saioa egun honetan tzea landuko dute. Astelehenera ko politikak dinamizatzeko tres-“Gazteak eta nagusiak, langileak 946827016 zenbakira deitzeko arte eman ahal da izena, 675 704 na eta eztaibadagunea izaneta langabetuak, kirolariak, musi- eskatu du udalak. I.E. 031 zenbakira deituta. M.O. gura du”. J. D.Emakumezkoei MALLABIA ATXONDOzuzenduriko Betzueneko landabidea Rock kontzertu bi eskainikoautodefentsa konponduko du udalak dituzte gaur igerilekuanikastaroa, 29an Iazko azaroan botatako eurite gogorrek kalteak Gaur, 22:30etik aurrera Trastorno eta B.E.KNeska gazteei eta emakumeeizuzenduriko ikastaro bat antola- eragin zituzten; udazkenean hasiko dira obrekin taldeen kontzertuak daude igerilekuko karpantu du udalak: Autodefentsa Femi-nista. Biktimismotik aldendu eta Betzuen baserrira doan landa 6ko euriteek kalte handiak eragin Atxondoko igerilekuko tabernak antolatu duten lehenengo rockegoera arriskutsuei norberak aurre bidea konpontzeko diru-laguntza zituzten Betzuen baserrira heltzen rock kontzertu bi antolatu ditu kontzertua. Orain arte antolatuta-egiteko gaitasuna landuko dute jaso du udalak. Bizkaiko Foru den bidean. Mila Mondragon gaurko, 22:30erako, igerilekuan ko ekitaldietan giro ona sortu delasaioetan. Horretarako, alderdi fisi- Aldundiak 95.753 euroko diru- alkateak bide honen garrantzia egokitutako karpan: Mañariko diote tabernako arduradunek, etakoa ezezik, arlo psikologikoa eta laguntza eman dio udalari bidea azpimarratu du: “Inguru horretan Trastorno eta Durangoko BEK pozik daude erantzunagaz. Oroteorikoagoa ere jorratuko dituzte. konpon dezan. Urre S.A. enpre- lur-jausiak egoten dira eta Malla- (Beti Etxetik Kanpora) taldeek har, abuztu eguzkitsua izan dela Irailaren 19ra arte eman ahal- sari esleitu diote lanak egiteko bia eta Berrizko ur kaptazioetara joko dute zuzenean. Sarrera doa- eta igerilekuan jende asko ibili delako da izena ikastaroan parte har- ardura. 2011ko azaroaren 5eko eta heltzeko bide bakarra denez, oso koa izango da. diote. J. D.tzeko. Irailaren 29an izango da ikas- garrantzitsua da bidea konpon- Tabernako kideek hainbattaroa, goiz eta arratsaldez (10:00eta- “Ur kaptazioetara heltzeko tzea”. kontzertu eta ekimen prestatu Orainar teko ekitaldietantik 14:00etara, eta 15:30etatik bide bakarra denez, oso Obrak laster hasiko direla dituzte uda osoan zehar: hainbat giro ona sortu dela diote19:30etara), eta Solobarriako gim- garrantzitsua da konpontzea” aurreikusi du udalak. Alkateak gairen inguruko bideo emanal-nasioan batuko dira andrak, teoria azaldu duenez, “udazkenean diak, erromeriak, kontzertu akus- tabernako arduraduneketa praktika lantzeko. I.E. obrei ekitea da asmoa”. J.G. tikoak… Baina gaurkoa izango da
 5. 5. Publizitateaanboto 2012ko irailaren 14a , barikua 5 P • tf. 94 681 03 87
 6. 6. Herririk herri H 6 2012ko irailaren 14a , barikua anboto ABADIÑO Jabekuntza Eskola ipiniko dute Barikutik aurrera postariak Traña-Matienako bulegoan abian emakumeentzako, urrian Arduradunek azaldu dutenez, irailaren 21etik Bost ikastaro antolatu dituzte, “begirada kritikoa” lantzeko asmoz aurrera hasiko dira bulego berriko zerbitzuagaz Azken bost hileetan Correos zer- tzat. Datorren barikutik aurrera bitzuaren Traña-Matienako lokal hasiko dira, beraz, Correos-en berria atontzen jardun dute lan- banaketa eta bezeroaren arreta- gileek, eta datorren astean argi- rako zerbitzuak egoitza berri teriko lanak amaitzen dituzte- horretatik eskaintzen. nean zabalduko dute bulegoa. Oinezkoentzako nahiz Posta zerbitzuaren Bizkaiko autoentzako irisgarritasun han- arduradunek azaldu dutenez, diagoko 235 metro koadroko loka- eguenean emango dute Zelaieta la da Correos-en Abadiñoko bule- auzotik Traña-Matienako bulego go berria hartuko duena, eta berrirako lekualdatzea amaitu- Zelaietako bulego zaharreko zer- bitzu berak eskainiko dituzte lokal berrian ere. Arduradunek azaldu Oinezko nahiz autoentzako dutenez, "orain arteko zerbitzuak irisgarritasun handiagoko 235 mantentzea” baina "abadiñar metro koadroko lokala da gehienentzat eskurago" eskain- tzea da bulego aldaketarekin lor- tu gura dutena. I.E. Jose Luis Navarro alkatea eta Yanire Moreno zinegotzia, egitaraua aurkezten. erriko emakumeei begira, Ikastaro, tailer eta ekintzon beti aukeran izan dezaten. Jolasleku berria duko dituztela adierazi du gober- H formaziorako eta topake- tarako espazio bat eskaitze- ko helburuagaz, Abadiñoko Uda- bitartez, “begirada kritikoa landu gura dugu” azaldu dute aurkezpe- nean, “emakumeek eta feminis- “Momentuz udalak ez dauka espa- zio hori eskaintzeko aukerarik, baina espero dugu etorkizunean atonduko dute nu taldeak. "Haur jolasguneak sozializaziorako eta aisialdirako oso garrantzitsuak dira eta egoe- laren Berdintasun sailak Jabekun- moak gure errealitate pertsonal, lokal bat utzi ahal izatea helburu Errota kultur ra onean eduki behar ditugu", tza Eskola sortu du. sozial eta politikoari egin dioten horretarako”, esan du alkateak. azpimarratu du Jose Luis Nava- Urritik abendura arte, bost ekarpena ikusi eta ikustarazteko”. etxearen alboan rro alkateak. gairen inguruko ikastaroak eskai- Zelaietako Txaporta kultur Aurkezpen publikoa, 20an Lan horiek guztiak egiteko niko dituzte, gai bakoitzari dago- etxean eta Traña-Matienako Erro- Udalaren webgunean, Errota kul- Gobernu taldeak (Independien- 50.000 euroko diru-atala dauka kion aditu batek gidatuta. Yanire tan izango dira Jabekuntza Esko- tur etxean edo Mediatekan esku- teak) jakitera eman duenez, Abadiñoko udalak 2012ko aurre- Moreno Berdintasun zinegotziak laren hitzorduak. Ekimena egon- ragarri daude Jabekuntza Eskolan Traña-Matienako Errota kultur kontuan jasota. I.E. aurreratu ditu ikastaroen izenbu- kortu ahala Jabekuntza Eskolak izen-emateko orriak. Ikastaroen etxearen atzealdeko parkean pres- ruak: Emakumeendako Coaching; espazio fisiko finko bat izatea gura gaineko aurkezpen publikoa irai- tatuko dute umeentzako jolasle- Herriko txintxaun guztiak Gure gorputza ezagutzen; Dotore dute udal ordezkariek, aurkezpe- laren 20an egingo dute, Errota kul- ku berria, eta dagoeneko badau- garbitu eta txukunduko zahartu; Zuri zer kontatu dizute nen egunean Jose Luis Navarro tur etxean. Inma Merino egongo denak konponduko dituzte hil feminismoaz?, eta Neskentzako alkateak azaldu duenez: “Emaku- da aurkezpenean; ikastaroetako honetan. Izan ere, herriko txin- dituztela adierazi dute autodefentsa. meek erreferentziazko leku hori baten irakasle da bera. I. E. txaun guztiak garbitu eta txukun- ELORRIOA8ko peajeari buruzko A8 autobidearen Iurreta-Geredia- ga tartea erabiltzaile guztientzat m u s u t r u k i z a t e a e s k a t ze k omozioa aurkeztuko mozioak aurkeztuko ditu Bilduk, irailean, Durangaldeko hainbat Ludotekaren ikasturtedute hainbat udaletan udaletan. Horixe iragartzeko batu ziren astelehenean Traña-Matie- nako kultur etxean, Abadiño, Zal- berrirako, izena emanGerediaga eta Iurreta arteko tartea erabiltzaile dibar, Atxondo, Mallabia, Berriz eta Elorrioko udaletako Bilduren ahal da dagoenekoguztientzat debalde izatea eskatuko du Bilduk ordezkariak. Hain justu, udal horie- tan aurkeztuko dute mozioa. Ludoteka, partaidetza eta integrazioa indartuko Aitor Azueta Abadiñoko zine- gotziak azaldu duenez, A8aren dituen gunea izatea gura dute antolatzaileek Iurreta-Gerediaga errepide tarte horretan ezarri duten tarifa siste- Urriaren 8an zabalduko ditu ateak ren helburua. Heziketa, gainera, ma ez dela egokia uste du Bilduk. Elorrioko Ludotekak. 2012-2013 balore hauek landuz: errespetua, Iurreta-Gerediaga tartea bakarrik ikasturteari ekin ahal izateko, hasi elkartasuna, lankidetza, erantzu- burutzen duen erabiltzailearen- da dagoeneko izen-ematea. Irai- kizuna, autonomia eta ahalmen tzat autobidea doakoa izan arren, laren 28ra arte dago inskribatze- kritikoa. Ekimenaren bidez, aisial- "erabiltzaile gehienek Bilbo alde- ko aukera, 90 euroren truke, uda- dian euskararen erabilera susta- ra joateko abiapuntutzat hartzen letxeko erregistroan. Bi mailatan tzea ere gura dute antolatzaileek. dute Gerediaga", nabarmendu dute prentsaurrekoan. “Gure Protagonismoa, haurrari herrietako biztanleak ekonomi- Ekimenaren bidez, aisialdian Jolas librean oinarrituko da meto- koki kaltetuak izaten ari dira”. euskararen erabilera sustatzea dologia, protagonismoa haurra- Gainera, ordainsari berriak ere gura dute antolatzaileek ri eman gura diote-eta. Edozelan N-634 errepideko trafikoa murriz- ere, astean behin metodologia tu beharrean, "Iurretako biribilgu- gidatuaz egingo dute lan. Partai- nean trafikoa pilatzea", dakarrela banatuko dituzte umeak gero: detza eta integrazioa indartuko kritikatu dute. hiru eta zazpi urte artekoak, eta dituen gunea izatea gura dute. zortzi eta hamabi artekoak. Azal- Hiru eta hamabi urte artekoe- Onartu dute Berrizen du dutenez, lehenengo taldean 48 tan, hamabi umeko talde bakoi- Eguazteneko udalbatzarrean aur- ume hartuko dituzte gehienez, tzerako begirale bat egongo da; keztu zuen Berrizko Bilduk mozioa. eta bigarrenean hamabost. nagusien taldean bakarra egon- PSEko eta Bilduko zinegotziek boz- Haurrei jolasteko eta hartu- go da. Elorrion ikasten duen edo- katu zuten eskakizunaren alde, eta emanetarako gune egoki eta hezi- zein umek parte hartu ahalko duDurangaldeko sei herritako Bilduko ordezkarien agerraldia. kontra EAJk. I.E. garriak eskaintzea da Ludoteka- hastear dagoen Ludotekan. M.O.
 7. 7. Herririk herrianboto 2012ko irailaren 14a , barikua 7 H Durangaldean labur Nekazaritza Ekologikoaren Zaldibarren familientzako Agenda 21, hilaren Baserri hondakinen II. Azoka, zapatu honetan irakurketa kluba hasiko da 18an Durangon bilketa egingo dute Durangoko Andra Mariko elizpean produktu eko- Gurasoentzako eta hiru eta zortzi urte bitarte- Durangon irailaren 18an Tokiko Urkiola Landa Garapena elkarteak logikoen azoka atonduko du Marisatsa nekazaritza ko umeentzako irakurketa saio bereziak hasi- Agenda 21eko Ekintza Plana berri- antolatuta, hondakin fitosanitarioak ekologikoaren ekoizle eta kontsumitzaile taldeak. ko dituzte Zaldibarko liburutegian. Istorioak eta kusteko azterketarako partaidetza eta zoosanitarioak batuko dituzte Zapatu goizean izango da azoka eta hamalau-hama- ipuinak ezagutzeko umeen gogoa indartu gura foroa egingo dute. Gizarte eta ingu- DIBA kooperatibaren egoitzan, irai- sei ekoizle egongo dira euren produktuak saltzen. dute eta horretarako ipuin kontaketak eta ari- rumenaren diagnostikoa ikusi, eta laren 17an eta 18an. Plastikoen (negu- Ortuariez gainera, gazta, ogia, hazi ekologikoak eta ketak edukiko dituzte. Gurasoei irakurzaleta- egoeraren ahultasunak, mehatxuak, tegien eta belar-siloen plastikoen) bil- txakolina egongo dira, besteak beste, eta Marisatsa suna lantzeko ideia batzuk emango dizkiete. indarrak eta aukerak aztertuko dituz- ketan izena emateko egunak urria- taldeak berak ere postua ipiniko du. Irailean eman behar da izena liburutegian. te foroan. 19:00etan, Elkartegian. ren 15etik 19ra izango dira. BERRIZLekukoen garrantzianabarmendu duteOroimen EguneanFrancoren estatu kolpearen ostean gertatutakoagogoratzeko herri antzerkia egingo dute domekan artitzenean herritar asko liatu guztiak gogoan hartu zituz-M batu ziren oroimen ekital- dian, Berriz 1936 Gogora-tzen elkarteak udalaren babesa- ten Felipe Urtiaga plazan. Berriz 1936 Gogoratzen elkarteko kideek eta Orland Isoird alkateak hartugaz antolatuta. Frankismoaren bik- zuten lehenengo berba. Osteantimei egindako omenaldian gerra Xabier Amurizak bertso sorta kan- Martitzenean 75 urte bete ziren Felipe Urtiaga eta beste hainbat fusilatu zituztenetik.bizi izan zuten hainbat berriztar tatu zuen, eta gero lore eskaintzaeta errepresaliaturen senideak egin zuten. lekukotzak batzearen garrantzia 13:00etatik aurrera. Antzerkia pres-egon ziren. Ekitaldia eta gero, kultur etxea nabarmendu. Antzerkia prestatzen jardun tatzen jardun dute Txintxaun Francoren estatu kolpearen bete zuten herritarrek. Honezke- Domekan Berrizko gazteek Kolektiboa antzerki taldeak, gaz- dute Txintxaun Kolektiboak,ostean, 1937ko irailaren 11n, fran- ro hilda dauden hainbat herrita- herri antzerkia eskainiko dute. tetxeak, Iremiñe dantza taldeak gaztetxeak, Iremiñe taldeakkistek fusilatutako Felipe Urtiaga rren testigantzarekin elkarteak Estatu kolpearen osteko giroa iru- eta Pagotxa kultur eta aisialdi tal-alkatea, Jose Agirre eta errepresa- osatutako bideoa ikusi zuten, eta dikatuko dute udaletxeko parkean, eta Pagotxa taldeak deak. I.E./A.U.Euskara ikasleentzako IURRETAizen-emate epea hasi da 12.095 euro hezkuntza Herrira Eguna antolatu duteEuskaltegiko matrikulazioa diruz laguntzeko gastuei aurre egiteko zapaturako15.000 euro bideratuko ditu Berrizko Udalak Udalak 270 familiari eman die diru laguntza Herriko preso eta iheslarien egoe-Ikasturte berriagaz batera, hasi da dirulaguntza horietarako, eta raren berri emango dute bihar,euskaltegian eta euskara praktika- gutxieneko asistentzia hartzen 2011-2012 ikasturtean eskolatu- tera 20 euro; sei urtetik bede- Herrira Egunean. Pausoz pauso,tzeko Berbalagun egitasmoan ize- dute kontuan: eskolen % 80ra joa- tako seme-alaben gastu orokorrak ratzira 30 euro; hamar urtetik etxetik etxera! lelopean, "sorpre-na emateko epea. Irailaren 24ra arte nez gero, ikasleari osorik ordain- ordaintzeko 12.095 euro banatu hamabira 45 euro; eta, hamahi- saz beteriko ibilalditxoa" egingoeman ahalko da izena, eta hain- duko dio matrikula udalak. ditu udalak Iurretako familien ru urtetik hamasei urtera 75euro. dute 11:00etan, eta 12:30ean eki-bat ordutegi eta mailatako ikasta- artean. Iñaki Totorikaguena alka- 2011. urtean 236 eskaera egon taldia. 13:00etan, kantu poteoaroak eskainiko dituzte. Esaterako, Berrizburuko ikastaroak teak esan duenez, 287 eskari izan ziren (221 onartu ziren), eta 9.640 egongo da, eta herri-bazkariaeguerdietan gurasoei zuzenduta- Kiroldegiko ikastaroak ere laster dituzte eta 270 onartu dituzte. euro banatu. Aurten, 2.455 euro 14:30ean (izena emateko, Gauar-ko taldeak sortzeko aukera dago. hasiko dira. Irailaren 17ra arte eman Diru laguntzak orokorrak gehiago banatu dituzte. Alkateak gin edo Ibai-Ondon). Arratsal- Euskara ikasi gura duten daiteke izena igerilekuko eta gim- izan dira, eta banatutako lagun- dioenez, "ikasmaterialetan BEZa dean, Kimuakekin umeentzakoberriztarrek, Berrizko Udalaren nasioko kurtsoetan. Lekuak muga- tza kopurua seme-alaben adina- igo den honetan, familiek jaso jokuak izango dituzte; errome-dirulaguntza jaso ahalko dute. tuak dira eta zozketa bidez eraba- ren araberakoa izan da: bi urte- dezaketen edozein laguntza da ria ere bai Txomin Bedarrak tal-Udalak 15.000 euro gorde ditu kiko dira, irailaren 18an. A. U. ra arte 100 euro; hiru urtetik bos- ondoetorria”. A. B. deagaz. A. B.
 8. 8. B 8 2012ko irailaren 14a , barikua anboto BERBAZ“Mugen helburua umeek inteligentziagaratzea da, euren onena ateratzea”Haurraren Arimaren Zainketa proiektuaren sustatzailea da Gutierrez; Elorrion ikastaroa emango du urriaren 20tik aurreraC ristobal Gutierrezek 31 urte daramatza helduekin forma- Cristobal Gutierrez • zio lanetan eta hamazortziurte familien eta haurtzaroaren zain- Eskola libreak sortzentzan. Bere emaztea zenarekin, aitzin- aitzindaria Kataluniandaria izan zen 1995. urtean Katalu-niako lehen bi eskola libreak sor- Informazio gehiago:tzen eta zuzentzen. Gaur egun, bere www.fundacioncai.comardura umeak eta familiak zaintzeada, ikastaroak eta hitzaldiak tarte-ko, eta Haurraren Arimaren Zainke-taren (CAI) inguruko proiektu sor-tzaileak laguntzen ditu.Haurren hezkuntzari buruzko galderetansarri agertzen den gaia da mugena (zigo- “Helduok nekatzea ezrrak eta sariak).Gure haurrekiko mugak, gomendaga- litzateke mugakrriak izateaz gain, osasuntsuak eta beha- ipintzearen arrazoirrezkoak dira beraien hazkuntzarako.Alabaina, helduok muga hauekiko hain- nagusia izan behar”bat zehaztasun ahaztu egiten ditugu: guaspertu edo nekatzea ez litzateke mugak riak konpontzeaz gainera, gainetik pisujartzearen arrazoi nagusia izan beharko. handia eta estatusak kenduko ditu zain-Mugen helburua umeek euren inteligen- tzaileak, eta hainbesteko samintasuneztzia garatzea da, inguruarekin harreman- oroitzen duen alaitasuna bereganatutzeko gaitasuna eta euren onena atera- ahal izango du.tzea. Limiteak batu egin behar luke,banandu ordez. Hau da: azala, esaterako, Kasu bat: ume txiki bat jatun txarra dabarrualdearen eta kanpoaldearen artean eta jatorduetan segituan hasten da jolas-muga garbia jartzen duen organoa da; ten.Zelan jar daiteke praktikan zuk esan-bestela, hil egingo ginateke. Hala ere, dakoa? Janaria eman behar zaio? Jolasazalak ez gaitu ingurutik guztiz babes- egiten utzi?ten, kanpoaldearekin harremana izaten Lehenik eta behin, haur txikiaren jolaste-uzten digu, eta atsegina izateaz gainera, ko desioa une horretan benetako beha-beharrezkoa da arriskurik ba ote dagoen rra den ikusi behar dugu. Horrela bada,igartzeko, adibidez. Mugak jartzeko ez jolasten utzi beharko genioke, jolastea,da nahikoa jarraibide batzuk izatea; sarri, askoz osasuntsuagoa baita haurra-mugak momentu aproposenean ipini rentzat, jatea bera baino. Alderantziz,behar dira, intentsitate egokiagaz eta urduri dagoelako jolasten hasten bada,kanporatu ordez, integratuz. Hau guztia, atentzioa bereganatu nahian adibidez,ezinbesteko maitasunaren eskutik. orduan, besotan har dezakezu eta gauza maitagarriak esan. Arreta hori ematenMugak ez zaintzeak zer ondorio ditu? badiozu, bost minutura lasaitu egingo daMuga eskasiak mina eragiten du gugan, eta lasaitasunez jan gurako du.besteengan eta planetarengan. Ez dakigupentsamenduei, ikusiezinei, haserreal- Sarritan ez da astirik edukitzen umeekdiei, ezta beldurrei ere mugarik jartzen,eta horrela igarotzen ditugu gauak lorik “Mugak jartzeko ez da nahikoa jarraibide batzuk eskatzen duten guztia emateko. Bideetan injinerua den lagun bat daukat.egin gabe, norbaitek esan digunaren izatea; mugak momentu aproposenean ipini behar Behin autopista bateko zubi bat eraiki-ondorioz arduratuta, gure buruari minegin arte. Mugen kontu honetan helduok dira, intentsitate egokiagaz” tzen zebilela bisita egin nion eta, hormi- goiak jasan behar zuen prozesuarenhobetzeko premia daukagu eta gure garrantziaz hitz egin zidan; presa barikhaurrak hobetze horretarako aukera bat izateko, beraien potentzial eta gaitasu- bol txapelketa bat baino askoz konple- egin beharra zegoen, guztiz egin ordukodira, beraien muga faltek gure gabeziak netan konfiantza izaten jakin dezaten. xuagoa eta ustekabekoagoa da. pisua gainera jaurtitzen baldin bazi-eta nahasketak islatzen dituzte-eta. Jokalariak entrenatze horretan, mugak tzaion, zubiak behera egingo lukeelako. barne daude, baina baita beste ezinbes- Guraso edo zaintzaileek ere jasaten dute Haurtzaroa helduaroaren oinarria da, etaEz dago erantzun errazik... teko hainbat faktore ere. Argibide logi- bizitzaren konplexutasun hori. denbora behar da oinarri horiek finkatze-Horrelako erantzunak ondo hartzen dira, koak, baina une desegokian ematen Bai, eta jarraibideek esana egitea baino ko. Horiek dira, azken finean, helduarokobaina elbarritu egiten zaituzte, oztopatu dituen entrelatzaileari, azkenean ez zaio zerbait gehiago egitea dagokie, umeen bizitza sostengatuko dutenak. Haurraegiten dutelako norberagandik pentsatu jaramonik egiten. Unean uneko, serio bihotzetara heldu behar dira. Haurrak modu horretan zaintzen baldin badugu,eta ekitea. Imajinatu futbol entrenatzaile zein goxo jartzen ez dakien entrenatzaile zaindu behar dituzte, mundu konplexu nagusia egiten denean entzuten jakingobat zarela. Entrenatzailearen jarduna ez batek ezin du egokiro bere lana bete. honetan ekiten eta moldatzen jakin du, presioak eramangarri egingo ditu, ezda bakarrik egin ahal dena edo ezin dena Entrenatzaileak beharrezko afektua era- dezaten, eta hau dena norberaren beldu- da guztiaz kexatuko eta irtenbide bat iku-egin esatea. Bestela, edozein izan ahalko kusten badu ezin du bere jokalarietatik rrak, haserreak, ondoezak eta abar uler- siko du, baita ez dagoela iruditzen zaio-litzateke entrenatzaile ona. Futbol entre- beraien onena atera. Guraso edo zain- tzeko jarrerarekin soilik lor daiteke. Gai- nean ere. Horrela, gurasoek umeak zain-natzaile batek jokalariak zaindu beharko tzaileen lana askoz garrantzitsuagoa, nean daramagun zama horrek askotan tzearen gauzarik onena ikasiko dute; oso-lituzke, batez ere ezusteko uneetan delikatuagoa eta sakonagoa da futbol ez digu maitasunez aurrera egiten uzten. tasunean bizitzea. Jakintsuago izangojokaldi egokienak ikusi eta sortu ahal entrenatzaile batena baino. Bizitza fut- Bizitzan sakonduta, umeen bihurrike- dira. Janire Jaio / Amaia Ugalde
 9. 9. Publizitateaanboto 2012ko irailaren 14a , barikua 9 P
 10. 10. Ir 10 2012ko irailaren 14a , barikua anboto Sei hankako mahaia IRITZIA gutunak@anboto.org Dani Maeztu Aralar EAJren ✑Gutunak @ lehentasunak Ikasturte berri baten murgildu gara eta aurtengoa ere gogorra izango da. Ezin ukatu gero eta zai- Berrizen, 2012ko irailaren 11n Iluntzek 30 urte lagoa egiten zaigula familia edo etxe berean bi soldata izatea. Gure gastuei aurre egiteaz gain, umee- Hogeita bosnaka ospatzen dira urteurren handiak, nak ere hor izango ditugu: 75 urte bete dira gaur Felipe Urtiaga eta Jose Lopez berrizta- baina salbuespena egingo dugu. Ez galdetu zerga- garraioa, jantokia, materiala, esko- rrak Derioko hilerriaren horman fusilatu zituztela irailaren tik. Gogorik ez genuelako baztertu genuen 25. urteu- la kanpoko ekintzak, arropak… 11ko goizaldean. Ordurako lurrazpian zetzan abuztuaren 4an rrena; gogoa dugulako, aldiz, ospatuko dugu aur- Horiek guztiak gehitzen dira irai- fusilatutako Gregorio Urkijoren gorpuak. ten 30. urtemuga. leko malda malkartsu honetan. Beste behin ere, hementxe gaude gertaera haiek gogora Ideia aldrebesa dirudi honek guztiak, eta halaxe Etxe gehienetan doikuntzak egi- ekartzeko, dagoeneko 75 urte pasatu diren arren. da. tea erabaki dugu: kirola egiteko Agian baten batek galdetuko dio bere buruari zergatik Zer nahi duzue esatea, gure dantza taldearen iza- materiala berrerabiliko da eta jarraitzen ote dugun omenaldi hauetan biltzen, pasatu diren era ere aldrebeskeriarekin lotu daiteke. beharrezkoak ez diren gastuak urteak pasata… Nahasia delako Traña-Matienako Iluntze dan- murriztuko ditugu. Hori bai, gura- Hemen gaudenok oso argi daukagu. Lehenengo, familia- tza taldearen bilakaera: folklore aldarrikapen bate- sook argi dugu gure ingurukoei ez ren memoria dugulako eta zigor gabe errepresaliatutako per- tik sortu beharrean, AEK-ko gau eskola batetik sor- zaiela inoiz eskola, osasuna eta tsonenganako dagoen zorraren aitortza eskatzen dugulako. tu zen, ikas-elkarte gisa. dilistak faltako. Gogoeta horiek Baina, batez ere, gertatutakoaren egia ezagutzea beharrizan Abadiñon sortu zen, baina herriko koreogra- guztiak burutik pasako zaizkio bat dela uste dugulako gure herriaren ideia eta baloreentzat fiei sakrilegioa egin, eta Garaiko dantzarien urra- ANBOTOko irakurle askori. baita gaur eguneko gizartearentzat ere. tsak hobetsi zituen; dantza talde euskaldun gisa jaio Bai, egia da, dagoeneko 75 urte pasatu dira Mola genera- zen, non eta auzo ezin erdaldunago baten harridu- Kazikismoa indarrean dagoen laren eta Francoren tropak Berrizen sartu zirenetik. Baina ez rapean. Durango honetan eztabaida dugu ahazten, eta Berrizko herriaren historiak ezingo du ahaz- Sorrera hartatik hona lagun izan dugu dantza parte-hartzaileaz berba tu, legez aukeratutako autoritate eta herritar askoren aurka taldez nahasi ginen sentipena. Baina bidean goaz. hamarkada askotan zehar ezarritako terrore eta mendeku erre- Horrela bada, irailaren 22an ospatuko dugu 30. egitea utopia da gimena. urteurrena Traña-Matienan. Urteetan zehar Ilun- Erregimen autoritario eta faxista, oraindik ere gertaera tzeren parte izandako gehienok berriro bilduko gara. Politikaz ari garenean, sarri historiko moduan ofizialki ez dena aitortu espainiar estatu- Berdin-berdin gogora ekarriko ditugu jada gure arte- entzun izango zenituzten fami- ko hainbat botere eta talde politiko askoren aldetik. an ez daudenak, edota auzora bueltatu ezin dute- lia ekonomia oinarri hartuta jarri- Frankisten ideien irudikapena egunero ikusten dugu nak ere. Denok egongo gara, elkarrekin. tako ereduak. Familiak aurrekon- kaleen izenetan, monumentuetan, eta abar. Ez da astebete Eta ez espero su-artifizialik. Ahaztu meza san- tuetan doikuntzak egiten dituen gaur egungo faxistek “frankisten esklabuak” omentzeko egin- tua. Ospakizuna alarde erraldoiarekin hasiko dugu moduan, udaletako aurrekon- dako monolitoa txikitu dutela Bidangotzen, Nafarroako Erron- eta hortik eratorriko da guztia: Asterixen komikien tuetan ere gauza bera egiten da: karin, Berrizko herritar askok gatibu-lanak egin zituzten gisako herri bazkaria, omenaldia, bideo labur bat, ingurukoen (herritarren) lehen- lekuan. eta haurrentzako pailazo-ikuskizuna. tasunak finkatu eta inbertsioak Elizak ere ez du sekula ofizialki aitortu gurutzada deitu Erromeria ere egingo dugu, noiz eta arratsal- erabaki. Bada, badirudi Durango- zion horri emandako babesa. Espainiako eskuineko lider deko 19:00ak aldera, gure izenari gorazarre eginez, ko Udalean dagoen EAJk ez due- politikoek ez dute alde batera utzi beraien iragan frankista, iluntzean. la kontzeptua barneratu. Duran- gon 2.000 pertsona inguru dago eta abar. Gertatu zena nahasi eta izkutatzeko saiakerak aurre- Irailaren 22an, beraz, gogoz ospatuko dugu langabezian, 1.100 eskaera dau- ra darrai. Iluntze dantza taldearen 30. urteurrena, Traña- de Etxebiden eta 30.000 pertso- Horregatik guztiagatk, Berrizko herritarrok ez diogu utzi- Matienako kaleetan. Abadiñar, Durangaldeko herri- na daude kultur etxe duin bat ko zituzten askatasun eta justizia sozialaren ideiengatik erre- tar zein euskal herritar izanda ere, lerrootatik gon- barik. Horri muzin egin eta EAJk presaliatutakoak publikoki gogoratu eta ohoratzeari. Gure bidatzen zaituztegu festara. Portzierto, bazkarira- erabaki du, dekretuz, abuztuan, gizartearentzat adibide eta balio etikotzat ditugu. ko txartelak Hezgarri eta Petite liburudendetan, eta gutxienez 300.000 euroko kostua Omenaldi hauetan defendatu izan dugun moduan, per- Errota kultur etxean aurki daitezke. (eta ziurrenik hortik gorakoa izan- tsona hauenganako eta irudikatzen zituzten ideienganako Egon lasai, hurrengo zapatuan Trañako plaza- go da gastua) izango duen futbol- egiaren, justiziaren eta erreparazioaren beharrizana berres- ra etortzen bazarete, gogoz eskertuko dizuegu. 7ko zelaia egitea Tabiran. Herri- ten dugu. Urte askotarako Iluntze! Gora gu ta gutarrak! tarrak pentsatuko du herrian baditugula beste futbol zelai asko, modalitate horretarako moldatu daitezkeenak. Berriz 1936 Gogoratzen kultur elkartea Iluntze dantza taldea (Traña-Matiena, Abadiño) Abuztuan sinatu da dekre- tua, herritarrak oporretan geun- dela, eztabaida politikoa eta sozia- la ekidinez. Egia esan, kazikismoa indarrean dagoen Durango hone- tan eztabaida parte-hartzaileaz berba egitea utopia da. Marten biziko bagina moduan.Laguntzaileak: Zuzendaria: anboto komunikabideak Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Bixente Kapanaga, 9 Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar. 48215-Iurreta Administrazioa: Miren Abasolo. (Bizkaia) Publizitatea: Goretti Alonso, Tel.: 94 681 65 58 Amaia Huarte, Itxaso Altuna, Erredakzioa: Maialen Balanzategi. 94 623 25 23 Erredakzioa: Aitziber Basauri, Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du Publizitatea: Itsaso Esteban, Markel Onaindia, 94 621 79 02 Amaia Ugalde. publi@anboto.org Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 2012ko irailaren 14a Zuzentzailea: Ekaitz Goienetxea. Argazkilariak: Kepa Aginako, 10. urtea - 471 zk. Zaloa Fuertes. Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

×