Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 457

600 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 457

 1. 1. 2012ko maiatzaren 4a Herririk Herri anboto 10. urtea - 457 zk. durangaldeko astekaria 6 Berbaz 8 Kultura 12 www.anboto.org Atxondon Barraskiko etxeak eraikitzen Nekane Jurado: “Bizi dugun krisia ez da Paulo Lameirok umeentzako tailerra jarraitzeko abal-emailea topatu dute ekonomikoa bakarrik; estrukturala da” emango du Durangoko Musika Eskolan “Aurten oso talde ona daukagu. Edozein egoeratan aurpegia emateko prest dago” Txema Lasa Athleticeko jokalari ohia Kepa AginakoKIROLA 15-16Durangaldeak ere egingo BERRIZ 2 CD, toner eta pilak batuko dituztendu bultza Bukaresten kontenedore berriak Arropa bakarrik ez; orain, bil- keta selektiborako kontainer osoagoak ipini dituzte udaletxeAthleticen hamaikakoan ariko dira Iturraspe Europako finalean, Durangaldeko hainbat alboan eta tren geltokian. Eki-abadiñarra eta Amorebieta iurretarra zale egongo dira animatzen, maiatzaren 9an men aintzindaria da Bizkaian. Durango 2 “Okupazio ilegala” salatu dute Fundifes enpresaren jabeek Iurreta 4 Kale Azoka antolatu dute Landa Garapenak eta udalak Elorrio 7 Leiz Miñotako Plan Berezia urtebetean gura du prest udalak Mallabia 6 Autobus ordu aldaketagatik kexa aurkeztu du Mallabiko Udalak
 2. 2. H 2 2012ko maiatzaren 4a, barikua anboto Anboto Komunikabideak HERRIRIK HERRI @anboto DURANGO“Okupazio ilegala”salatu dute Fundifesenpresaren jabeekGizon bat atxilotu zuten bertan sexu erasoagatik;eta iaz andra bat hil zen, leihotik behera eroritaTabirako Fundifes enpresa aban- emakumearen oihuak entzundonatuan gertatu diren bi erasoen zituzten bere senide eta lagunek,aurrean, enpresako jabeek “eran- eta laguntzera joan ziren. Ustez-tzunkizunez” jokatu dutela adie- ko erasotzaileak suzko arma bate-razi dute: “Okupazio ilegala sala- gaz mehatxu ere egin ziela zabal-tu genuen Ertzaintzan, eta polizia du du Ertzaintzak. Biktimarenindarren esku utzi dugu bertan ger- hurrekoek Ertzaintzari deitu eta 34tatzen dena”. Hainbat pertsonak urteko gizona atxilotu zuten.bizilekutzat hartua du abandona- Joan zen ekainean, berriz,tutako eraikina. abandonatutako fabrikako bule- Azken gertaera, joan zen egue- goko leihotik jausita, Bilboko 31nean jazo zen. Ertzaintzak 34 urte- urteko emakume bat hil zen. Egun Fundifes enpresa Durangoko Tabira auzoan kokatuta dago.ko gizon bat atxilotu zuen eraiki- batzuk beranduago, Ertzaintzaknean, ustez emakume bati sexu emakumearen bikotekidea atxilo-erasoa egin ziolakoan. Ertzain-tzaren bertsioa honakoa da: Tabi- tu zuen, hilketa egotzita. EAJ:“Jabego pribatua denez, PSE-EEko Pilar Riosen ustez, udalak gai honetan badu zer egi- Birkalifikazio eskaera nik: “Eraikina erortzeko dagoe- Fundifes enpresaren jabeak, ber- udalak ezin du ezer egin” ladeklara dezake, baina proze-Urteak daramatzate udalari tan eta Otsaila XXI enpresetan jar- su horrek urteak iraun ditzake.16.000 metro koadrodun dun zuten langileak dira. Urteak Udalak Fundifesen kasua gai zibil informatzea da eta, gura badu- Hobeto da jabeekin akordio bate-lurren birkalifikazioa eskatzen daramatzate udalari 16.000 metro edo penala dela azaldu du, “ez te, jabeei laguntzea”. ra heldu bota edo tapiatzeko”. koadrodun lurren birkalifikazioa administratiboa”. EAJren gober- Bilduk kritikatu egin du uda- Ildo beretik jarraituta, Ara- eskatzen. Urteotan hainbat mobi- nu taldeak dioenez, “jabego pri- lak eta udaltzaingoak oraindik larreko Dani Maezturen berbe-ra auzoan, 22:00etan, gizon batek lizazio antolatu dituzte. 2010eko batua denez, udalak ezin du gau- informaziorik eman ez izana: tan, udalak hondamen espe-fabrika batean lo zegoen emaku- martxoan itxialdia egin zuten uda- za handirik egin”. Montebideon “Eraso sexista honen aurrean dientea zabaldu beharko luke,me bati hartu-eman sexualak iza- letxean. Udalak birkalifikazioa egi- eta Artekalen antzeko kasuak gure elkartasun osoa adierazi “eraikina eta hari atxikita dagoentea proposatu zion, eta, ezetz eran- ten denean lurzoru horri dagokion gertatzen direla diote jeltzaleek: gura diogu erasoa jasan duen pabilioiaren hondamena dekla-tzun ostean, gizonak emakumea dentsitateagaz egingo dela azaldu “Egin dezakegun bakarra jabeak emakumeari”. ratzeko”.heldu eta arrastaka eroan zuen; du. M. O. / J.G.Lan arloan, kristauen Durango eta Izurtza arteko tik irtengo dira, 08:30ean, eta Dolo- meta eta Mendiganetik pasatuta, Neberondoraino joango dira ibi-konpromisoa eskatu dute mugarriei bisita, bihar laldian. Lau ordu inguruko ibilal- dia dela kalkulatu dute; guztira 6,4 kilometro egingo dituzte.Elizbarrutia ‘Lana bizigai’ kanpaina egiten dabil 30 mugarri inguru dira, 6,4 kilometroko bidean Eguraldi onagaz 200 bat per- tsona batu izan dira jaian. Gaur da Durango eta Izurtza arteko 30 izena emateko azken eguna, bai- mugarri ingurutatik ibilaldia egin- na bihar bertan han agertzeko ara- go dute bihar goizean. Alpino Dolometa eta Mendiganetik zorik ez da egongo. Azaldu dute- mendizale taldeak eta udalak 13. pasatuta, Neberondoraino nez, “jendea eguraldiari begira ego- aldiz antolatu dute Mugarri Egu- joango dira ibilaldian ten da, eta azken orduan ematen na. Herriko mugetatik egiten den dute izena askok”. Ibilaldia amai- ibilaldiaren lehen etapa izango da tzerakoan hamaiketakoa eta oroi- biharkoa; Andra Mariako elizpe- garriak banatuko dituzte. A.U. leek Nafarroako Rural Kutxara jo 200 landare zozkatuko beharko dute landereen bila.Elkarretaratzea, udaletxe aurrean. ditu merkatarien elkarteak Txartelaren abantailak Elkartekoek gogorarazi dutenez,"Prekarietatea handitu da, kontra- Lana bizigai kanpainan ari Durango Txartela doako kredituz-tu laburretan ez dago formaziora- dira eta, horren baitan, gaixotasun Durango Txartela erabilita eskuratu ahalko dira ko visa txartela da. Ez dauka komi-ko ia astirik eta murrizketak segur- profesionalak eta lan istripuak siorik eta edozein bankutan hel-tasunean egin dituzte hainbat aitortzeko eta biktima eta familiei Maiatzaren 25era arte, Durango naren helburua. Durangaldean 87 bideratu daiteke. Maiatzean abia-enpresek". Lan arloan kristau elkartasuna adierazteko ekitaldia Txartelagaz erosketak egiten denda daude Durango Txartelera tu duten kanpaina honen antzekokomunitateak konpromisoa har- egin zuten, pasa den barikuan, Lan dituzten herritarren artean batuta. egitasmoez gainera, nabarmendutu behar duela aldarrikatu dute Osasunaren Nazioarteko Eguna- kalanchoe motako landareak zoz- Merkatarien elkarteak 200 lan- dute %3ko deskontua egiten dute-Tabira Pastoral Barrutiak eta Lan- ren bezperan. Krisi garaian lan katuko ditu +Dendak merkatarien dare ditu zozketatzeko. Erostera- la elkarteko kide diren gasolinde-gile Pastoraltzako Elizbarrutiko istripu kopurua hazi egin dela kri- elkarteak. Durango Txartelaren koan, tiketean ipiniko du erosleak gietan; Otxandioko eta IzurtzakoIdazkaritzak. tikatu zuten. A.U. erabiltzaileak “saritzea” da kanpai- saria lortu duen edo ez, eta irabaz- Avia gasolindegietan. A.U.
 3. 3. Herririk herrianboto 2012ko maiatzaren 4a, barikua 3 H DURANGALDEA BERRIZHiltegi berriko obretarako, Kontainer berriak ipini dituzte,“inplikazioa” eskatu dute bilketa selektiboa erraztekoLanetarako 7,5 milioiren %60 behar omen dute Udaletxe alboan eta tren geltokian egokitu dituzte; aitzindari da BizkaianAbadiñoko alkateak, pasa den ustez, “Erralde disoluzio proze-astean, Erraldek 2,6 milioiko zorra suan dagoela esateko azalpenduela adierazi eta gero, adminis- bakarra esparru baten proiektuatrazio kontseiluko kide ohiek elkar- likidatzea erabaki dutela da”.tearen zorraren inguruko azalpe- Berrizko hiltegiko eraikitzenak eman dituzte EHNEren aldiz- faserako 7,5 milioi beharko direlakarian. Diotenez, bi milioi pasatxo azaldu dute: “%40 Eusko Jaurlari-dagokie hiltegi berriko lanen 1. tzak emango du”. Falta dena lortze-faserako eskatu zen maileguari. ko“udal berrien eta administrazioen Oharra izenpetu dute Jabier inplikazioa” lortu gura izan dela esanAzpitarte presidente ohiak, Niko dute. “Diru guztia eduki arte lane-Moreno presidenteorde ohiak eta kin ez hastea erantzukizunez joka-Alberto Llona idazkari ohiak. Euren tzea dela uste dugu”. A. U. OTXANDIOJai Batzorde bakarra 2008an izan zen. Lehiake- ta adinaren arabera banatu dute:biziberrituak hamasei urtera artekoak eta hor- tik gorakoak. Lanak aurkezteko Orlan Isoird alkatea, udaletxe alboko edukiontzia estreinatzen.kartel lehiaketa epea maiatzaren 29an amaituko rropa jasotzeko herrian Orlan Isoird alkateak, sastarberreskuratu du da, eta udaletxean edo helbide honetan aurkez daitezke lanak: jaibatzordea@gmail.com. A egon diren edukiontziak kendu eta beste bi ipini dituzte, berriak. Udaletxe alboan Zerbitzu honegaz hondakin kopurua asko murriztuko dela kopurua asko murriztuko dela uste du. Iaz, arropen ontzian 28.000 elementutik gora batu ziren.Santamaña jaiak antolatzen dihar- Ekaineko lehen asteburu bie- eta tren geltokian ipini dituzte aurreikusten du Isoirdek “Berrerabilpenaren bidez, tres-duen Jai Batzordea biziberritu egin tan lanak kontzejupean ipiniko edukiontziak. nen bizitza luzatu eta hondakindute. Ohiko bost-sei lagunak barik, dira ikusgai eta herritarren botoek Arropa eta tresnen berrera- bihurtzea ekiditen da”.25 bat dabiltza orain, eta ekitaldiak erabakiko dituzte irabazleak. Nagu- bilpena bultzatzeaz gainera, orain ten dutelako, objetu bakoitza Ingurumena zaintzen lagun-prestatzeko aukera zabalagoa dute. sientzako saria Orio hotelean aste- pilak, CDak eta tonerrak ere bota- dagokion zuloan botata. Telefono tzen duela azaldu du Isoirdek,Horrela, aurten Santamañetako buru pasa eta spa saio bat da. Gaz- tzeko aukera dago. Bizkaian mugikorrak, etxetresna elektri- kausa ondorio adibideekin: “Hirukartel lehiaketa berreskuratzea teen saria irabazlearen adinaren aitzindari da sistema, kontainer koak, jostailuak edota liburuak liburu berrerabiliz, 84 litro urerabaki dute. Orain arteko aldi arabera erabakiko dute. J. D. berriek bilketa selektiboa erraz- ere bertan bereiztu ahal dira. aurrezten da”. M.Onaindia.
 4. 4. Herririk herriH 4 2012ko maiatzaren 4a, barikua anboto IURRETAUdako tailerretanizena emateko, 25 postugazmaiatzaren 14raarte dago aukera abiatu du bideaUmeen aisialdia “hezitzailea eta,aldi berean, dibertigarria” izatea da Kale Azokakudako tailerren helburuetako bat. Urkiola Landa Garapen Elkarteagaz batera eratuBaita ikasteko interesa era ludikoanpiztea ere, edota, genero ikuspun- du udalak; hileko 1. eta 3. eguenetan izango datu batetik, umeen garapen integra-la sustatzea. urretarrek merkatua izango toko eta inguruko baserritarren Hiru eta hamalau urte artekoneska-mutilentzako izango diraudako tailerrak, eta uztailaren 2tik I dute hamabost egunean behin: Kale Azoka. Hileko lehenengo eta hirugarren eguenetan egingo produktuekin. Alkateak dioenez, orain herrian dagoen komertzio eta30era egingo dituzte. Izena ema- dute, Frai Juan Askondon eta Dan- ostalaritza establezimenduekinteko epea zabaldu dute dagoene- tzarin, 09:00etatik 13:30era. Urkio- “osagarria” izango da azoka. Oihalko, eta maiatzaren 14ra arte eman la Landa Garapen elkarteagaz bate- postuetan, arropak, kirola egite-ahalko dute izena interesa dauka- ra sortu du udalak. Merkataritza koak, oinetakoak, bitxiak edotatenek. eta ostalaritza jarduerari bultza- etxerako osagarriak egongo dira. da handiagoa ematea lortu gura Baserritarren produktuak, Aba- dute Kale Azokagaz, herrigunea diño, Mallabia, Zornotza, Duran-Umeen aisialdia “hezitzailea “suspertzeko”. gotik ekarritakoak izango dira:eta dibertigarria” izatea da ortuaria, fruta, ogia, sagardoa,tailerren helburuetako bat txakoliña, eztia eta gazta. Totorikaguena: “Erakargarri egin dezake herria, giroa “Beste kolore bat” Ibarretxe kultur etxean edota sortu. Horregatik, kalitatea Herriari "beste kolore bat" emanudaletxean aurkeztu daiteke izen- lehenetsi dugu” diezaiokeela uste du alkateak:emate orria. Matrikularen zenba- "Erakargarriago egin dezaketekoa, berriz, bankuaren bidez herria, giroa sortu. Horregatik,ordaindu behar da. Herrian errol- Iñaki Totorikaguena alkateak kalitatea lehenetsi dugu, postudatuta daudenentzat eta Maizte- gaineratu duenez, inguruko base- kopurua barik. Inguruetatik eto-giko ikasleentzat 194,75 euro; eta, rritarren produktuen kontsumoa rritakoek gure merkataritza etagainerakoentzat 292,12 euro. Onar- ere sustatu gura dute. 25 postu ostalaritza ezagutzeko aukeratutakoen zerrenda maiatzaren egongo dira: hamabost, oihal eta izango dute". Harrera ona izatea24an argitaratuko dute. A. B. telekin, eta beste hamarrak, ber- espero dute. A .B. Kale Azokak bisitarien jakinmina biztu du lehen egunean. A. B. ZALDIBARGoiuriako ibarbideen auzia Piboteekin aparkalekuakargitzeko galdetegia prest dago erregulatu gura dituzteAlkatearen kontrako errefusatze-intzidentziaren prozedura aurrera doa Haurreskola sarrera inguruan, Munibe kaleanLukupeko Troka eta Luku-Txiki arrazoitu dute kofradiakoek erre- eta Euskal Herria kalean ipini dituzte piboteakibarbideak (Luku-Baso S.A) lurrez fusatze-intzidentzia tramiterabetetzeko lizentzia aprobetxatuta Alkateak eta onartutako eroateko. “Behar ez den lekuan aparkatzen Haurreskolaren sarrera inguruanizan diren ustezko legez kanpoko Lukupeko Troka eta Luku-Txi- duten gidariekin arazo larria ipini dituzte aparkatzea debeka- lekukoek erantzutekojarduerak argitu guran pauso berri ki ibarbideen betetze egitasmoa- geneukan”. Horregatik hartu tzeko piboteak. galderak onartu dituztebat eman du udalbatzak. Horre- ri buruzko espedientean, 2007tik dituzte aparkalekuak erregula-tara, eta Goiuriako kofradiak Iña- ibarbideotako mugimenduei tzeko neurriak, Bilduren udal Jaietarako kartelaki Totorikaguena alkateaten kon- buruzko txostena batzea ere onar- gobernuak azaldu duenez. Muni- Bestalde, uztaileko jaiak iragarri-tra aurkeztutako errefusatze-intzi- riako kofradiakoek, 2009ko lur- tu dute udalbatzarrean. Txoste- be eta Euskal Herria kaleetan eta ko dituen kartela aukeratzeko,dentziaren barruan, alkateak eta jausiak sortutakoak konpontzeko nean jasotakoak baino ez dira lehiaketa antolatu du udalak.onartutako lekukoek erantzuteko sarbide-pistaren “legez kanpoko” onartuko errefusatze-intzidentzia Maiatzaren 25 artekoa da epea,galderak onartu dituzte. obratarako baimena aprobetxa- prozeduran. Kofradiak aurkeztu- Bildu: “Behar ez den lekuan eta 250 euroko lehenengo saria Iazko ekainean eta uztailean tuz; 2006tik ezin zitekeen ezer isu- tako froga gehienak baztertu dituz- aparkatzen duten gidariekin eta 150eko bigarrena banatukobaimen barik ehunka kamioien ri. Jarduera ez zutela eten ezta te. Hori berretsi dute EAJ, PP eta arazo larria geneukan” dituzte, eta baita hamalau urte-edukia isuri zela salatu zuten Goi- zehapen espedienterik agindu PSE-EEk; Bilduk ez. A. B. tik beherakoen saria ere. I. E.
 5. 5. Publizitateaanboto 2012ko maiatzaren 4a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herriH 6 2012ko maiatzaren 4a, barikua anboto ATXONDOAbal-emailea aurkitu duela B arraski zonaldean etxebizi- tzak egiteko proiektua gel- diarazi egin zuen udalak tuak aurrera egitea gura du, “Nor- visari dirua aurreratu dioten nor- banakoak daudelako eta horiek erejakinarazi dio Norvisak udalari 2010ean, Norvisa enpresa susta- tzaileak ordainketak egiteari utzi ziolako. Guztira, Norvisak udalari kezkatzen gaituztelako; baita enpresaren inguruan mugitzen diren gremioek ere”. zor dion diru kopurua 305.000 Barraski eremuan bost erai-Barraskiko etxebizitzen proiektua berriro martxan egon daiteke laster eurokoa da, eremua berriro par- kin eta 52 etxebizitza egiteko tzelatzeko eta urbanizatzeko. proiektua dago. Horietako eraikin Zorrek sortutako egoera, desblo- bi egiten hasi ziren sustatzaileak keatu egin daiteke orain. Konfian- eta oso aurreratuta zeudenean tzarako tarte hori agertu du Juan- agindu zuen udalak geratzeko. jo Nora alkateordeak. “Dirua utzi- ko dieten abal-emailea badutela Arratoiak obretan esan digute”. Zehazki, Bancaja ban- Agenda 21ari zegokion batzarre- kua da abal-emailea. tako batean, herritarrek erdi egin- Noraren esanetan, “negozia- da dauden etxebizitzetan arra- zioak bide honetik doaz eta, orain toiak zebiltzala adierazi zuten. eta hemen, proiektua aurrera joan- Alkateordeak dioenez, “sortu dai- go dela ematen du”. Udalak proiek- tekezkeen osasungarritasun ara- zoek asko kezkatzen gaituzte, bai- na eremu hartako erantzukizuna J. Nora: “Negozioazioak bide Norvisarena da”. Dena den, lasai- honetik doaz eta ematen du tasun mezua zabaldu du: “Sarritan proiektua aurrera joango dela” egon gara obretan eta ez dugu osa- sun egoera arriskuan ipintzekoBarraskiko lanak 2010ean geldiarazi zituen udalak, Norvisak zorrak zituela argudiatuta. egoerarik somatu”. J.Derteano IZURTZA MALLABIA GARAIJaien antolakuntzan parte hurrengo batzarrera joateko dei egiten diegu, ideia berriak eztabai- Autobusaren Herriko jaiak datu eta ahalik eta jai egitaraurik ordutegi antolatzen hasihartzera deitu du udalak zabalena lotzeko”. Hurrengo batza-Irailean ospatuko dituzte Erdoitza- jubilatuen elkartea…) eta norba- rra maitzaren 2an izango da, aste- lehena, 19:30ean, udaletxeko batzar aldaketagatik dira Trumoitteko Andra Maria jaiak, eta antola-tzeko batzarrak egiten hasi dira api- nakoak batu ziren, zortzi bat lagun guztira. Dena den, udal ordezka- gelan.Lehenengo batzarra eman- korra izan zela azaldu dute udal kexatu da udala elkartekoakrilean. Lehenengo batzar horreta- riek ahalik eta jai parte-hartzailee- ordezkariek: “Ideia interesgarriak EuskoTreneko autobusen ordu- Aurtengo herriko jaiei begirara herriko elkarteak (Argintxu, nak izatea gura dute: “Herritarrei egon ziren”. J. D. tegi berriak, zerbitzua nabarmen lanean hasi dira dagoeneko Tru- kaltetu duela kritikatu du udalak. moitte kultur elkarteko kideak. Orain arte Mallabitik ordu erdi- Hilabete pasatu da lehenengo ro ateratzen ziren autobusak. batzarra egin zutenetik, eta MAÑARIA Mendarora zihoan bata, eta bes- eguaztenetan batzeko asmoa tea Ondarrura. Apirilaren 16an dute, hamabost egunetik behin.Auzobideak argiztatzeko Arrankariak ordutegi berria martxan jarri zutenetik, hogei minutuko tar- askatuko tean bi autobusek irtetzen dute Herri-afaria eratzeariaraua onartu du udalak dituzte errekan herritik, eta beste 40 minutuan ez dago zerbitzurik Ermura, Eiba- garrantzia eman diote, jende asko batzen duelako rrera edo Mendarora joateko,Farola berriak kontsumo baxukoak izango dira Foru Aldundiaren ekimenez, azaldu dutenez. “Autobus guztien milaka arrain askatuko dituzte ibilbidea Mendaron bukatzen Uztailaren 24tik 31ra ospa-Udalak auzoetako argiteria publi- nukleoaren sarrerako auzobidea Bizkaiko erreketan. Horien da eta Ondarroarainoko zerbi- tuko dituzte jaiak Garain. Iazkoaren zerbitzua erregulatzeko argiztatzea proposatu dute. artean, Mañaria erreka ere auke- tzua, guztiz kendu dute. Orain abuztuaren 1ean amaitu zituz-ordenantza onartu du. Etxe baka- Udalak ipini eta mantendu- ratu dute. Azaldu dutenez, arran- arte orduro geneukan kostalde- ten, baina aurten ez dituzte luza-rrak diren kasuetan, eraikineko ko du argiteria. Salbuespena eza- kari autoktonoak ekarriko dituz- ra joateko aukera, orain, behin tuko, azaldu dutenez. Santiagosarrera nagusiko auzobidea argi- rri dute: "Sortu berri diren etxee- te datozen asteetan. ere ez”. eguna aste barruan tokatzeaktuko dute. Baserri nukleoa denean, takoak izan ezik; izan ere, argi-pun- Bizkaian ia 25.000 amua- Irtenbidea proposatu dute eragina izango ei du egitarauan. tuak titularren kontura joango rrain jaregitea da Aldundiaren udalekoek, Ermutik hamar gutxi- Musika taldeak kontratatzeak dira". Herrian erroldatutakoen asmoa. Horretaz gainera, udaz- tan irteten duena eta Ondarru- denbora eskatzen duela-eta zere-Herrian erroldatutakoen eremuan, udalak berak lagundu- kenean 9.000 izokin edo barba- raino laurden gutxitan doana, gin horretan murgilduta dabil-eremuan, udalak lagunduko ko du diruz kontsumoa. Farolak, rin ere askatuko dituzte Lea, biak Mallabitik ateratzea. Bi auto- tza . Gainera, herri-afaria eratzea-du diruz kontsumoa kontsumo baxuko LED bonbiladu- Karrantza, Barbaduneko ubidee- busak Mallabitik abiatzen ziren, ri garrantzia eman diote, jende nak izango dira. M. O. tan. M. O. bidaiaririk hartu ez arren. J.G. asko batzen duelako. M. O.
 7. 7. Herririk herrianboto 2012ko maiatzaren 4a, barikua 7 H Durangaldean laburBarne garapenari Munduko 50. Nagusientzakoburuzko tailerra jatetxe onena ariketak uretanElorrion, Lourdesko Ama ikastetxean, Axpeko Etxebarri jatetxeak mun- Berrizko igerilekuetan, nagusiekbarne garapenari eta programazio duko jatetxe onenen zerrendan uretan ariketa fisikoa egiteko jar-neurolinguistikoari buruzko tailerra 50.postua lor tu berr i du. duerak egiten hasi dira. Eguaz-emango dute. Helburuak hauek dira: Nazioarteko 800 kritikari gastro- tenetan 10:30etik 11:30era egi-“Sakonean norbera izatea eta giza nomikok iritzia eman eta gero, ten dituzte saioak, eta ez da derri-hartu-emanak hobetzea”. Maiatza- Restaurantaldizkariaren 50 jate- gorrezkoa igerian jakitea.ren 12an eta 13an izango da tailerra. txe onenen San Pellegrino Animatuz gero, izena edonoizIzena emateko: 658 726 654. zerrendan sartu da Etxebarri. eman daiteke jubilatuen etxean. ELORRIOLeiz Miñotako Plan Bereziaurtebetean egingo du udalakLurjabe bategaz hitzarmena sinatu du udalak, EAJk eta PPk babestuta eiz Miñota auzoko Plan Bere- zaio, eta “eskubide urbanistikoakL zia diseinatuko du udalak. Korporazioak hirigintza anto-lamenduaren gaineko hitzarmena Hamasei etxebizitza daude Leiz Miñotan, eta zortzi gehiago egin ahalko dira baldintzatzen dira”. Bestelako dis- tribuzio baten alde agertu da, eta auzotarren iritzia ez dela kontuansinatu du auzoko lurjabe bategaz, hartu kritikatu du. Bestalde, jabeaeta plana urtebetean egiteko kon- auzoan granja bat zeukan enpre-promisoa hartu du. sa bat da, eta eraikin hori erortze- Iaz onartutako Hiri Antola- ko zorian dagoela-eta, arriskutsuamendurako Plan Orokorrak Hitzarmenak, lurrak jasotzeko dela dio Bilduk. Ahal den arinen(HAPO) landa guneentzako esku- epea aurreratzea dakar, Plan botatzeko konpromisoa eskatu diobide urbanistikoak zehazten ditu. Berezia egin ahal izateko gobernu taldeari.Hamasei etxebizitza daude LeizMiñotan, eta zortzi gehiago egin Granja botatzeagaz, adosahalko dira. Udalagaz hitzarme- zioak edota eraikin berrien koka- Joseba Mujika alkateordea adosna sinatu duen jabeak, hiru etxe- pena zehaztuko dituzte Plan Bere- agertu da, erortzeko dagoen gran-bizitza egin ahalko ditu, bi eraiki- zian, besteak beste. jaren kasuan, eta eraisteko kon-netan. Udalak lurjabe horren promisoa hartu du. Baina, gai-12.000 metro koadroko lurra jaso- Bildu: “Onura handiegia” nontzean, erantzun du eskubideko du. Hitzarmenak, lurrak jaso- EAJk eta PPk alde bozkatu dute, bai- urbanistikoak HAPOn ezarrita-tzeko epea aurreratzea dakar, Plan na Bilduk ezezkoa eman dio hitzar- koak direla, eta auzotarren iritziaBerezia egin ahal izateko. Urbani- menari. Xabier Orbegozoren ustez, Denon artean parte-hartze proze-zazioak, ura eta argiaren instala- jabeari “onura handiegia” ematen suan hartu zela. M. Onaindia. ABADIÑOMende oso bat bete du Parte-hartze handiagazLorenza Plaza abadiñarrak hasi dira SanOmenaldia egin diote agintariek eta bere lagunek Prudentzio jaiak Hiru egun barru, domekan, Donien Atxa kendu arte, gaur, bihar eta etzirako programazio zabala egongo da Traña-Matie- nako jaietan. Joan zen asteburuan egural- diak ez zituen ospakizunak larre- gi lagundu. Hala ere, balorazio positiboa egin du Jose Luis Nava- rro alkateak, orain arteko egunez: “Urtero bezala, herritarren par- te-hartze handia egon da”. Anto- laturiko ekitaldiak ondo joan dira orain arte, alkateraren ber- betan. “Aparteko arazo barik”.Jubilatuen etxeko ekitaldia; hainbat opari jaso zituen Plazak. Hainbat hiri-altzariMende oso bat bete du. Ehun urte Hiru lore-sorta, plaka eta oroi- kaltetu dituzte egunotan:betetzeko bere sekretua, lana garria jaso zituen Lorenza Plazak zaborrontziak eta jardinerak“gogor” egitea izan dela esan zuen omenaldi horretan.Lorenza Plazak. Apirilaren 30ean, Ekitaldi amaieran, Traña-Traña-Matienako jubilatuen Matienako jubilatuen elkarteko Hala ere, hainbat hiri-altza-etxean jaso zuen Lorenza Plazak bere lagunek urtebetetze pastela ri kaltetu dituzte egunotan: zabo-senide eta lagunen omenaldia. ere eskaini zioten omenduari. Tal- rrontziak eta jardinerak apurtu-Udalaren eta Bizkaiko Aldundia- de Batuak dantza taldekoek ema- ta agertu dira. Etxebizitza batenren ordezkariek ere parte hartu naldia eskaini zuten, eta luntxa atarian eta igogailuan ere kalteakzuten ekitaldian. egin zuten gero. I. E. eragin dituzte. I. E.
 8. 8. B 8 2012ko maiatzaren 4a, barikua anboto BERBAZ“Ekonomia komunitatearen zerbitzura egonbehar da, merkatuen zerbitzura egon ordez”‘Krisiaren irtenbidea: ekosoziofeminismoa’ berbaldia emango du Juradok, gaur, 18:30ean, Durangoko AndraguneanN ekane Juradoren berbetan, egungo krisia ez da ekono- Nekane Jurado • mikoa bakarrik. Amalurraeta balore femeninoen bidea har- Ekonomialariatuta aldaketarako pausoak emate-ko premia ikusten du. Egungo ere- Egoera ekonomikoaridu ekonomikoa guztiz aldatu, eta buruz hainbat liburuauzolana aldarrikatuko du gaurko argitaratu dituberbaldian, Andragunean.‘Ekosoziofeminismoa’zer den labur azal-du ahal duzu? “Etxera begiratu beharBizi dugun krisia ez da ekonomikoabakarrik; estrukturala da. Lehengaien da, komunitatera, etakrisia dago, energiarena, osasunarena, bizitza premiei erantzun”genero hartu-emanena, baloreena...Horregatik, erabat berria izango den ere-du bat behar dugula pentsatzen dut. tzeko prest daudela. Valentzian etaAmalurra errespetatuko duen eredua Madrilen badabiltza horrelako pausuakizan behar da, eta sozialista, zentzu ematen. Momentu historiko honen gau-sozialean; ekonomia komunitatearen zarik onena da karetak kentzen dabiltza-zerbitzura egon beharko da, merkatuen la. Gerra Hotza amaitu zenetik, ongizatezerbitzura egon ordez. Horretarako, estatua deusezten ibili dira, eta krisiakbalore batzuk behar dira: elkartasuna, azkartu egin du prozesu hori. Duelababesaren ekonomia, baztertzailea izan urteak lege bidezko prekarizazioaribeharrean inklusiboa izango dena... buruz berba egiten genuenean jendeakBalore horiek femeninoak dira. ez zuen ulertzen. Orain hori azaleratu egin da, eta horregatik, aldaketarako egoera hobea dago. “Bizi dugun krisia ez da Krisiak emakumeengan eragin handia- ekonomikoa bakarrik; goa duela esan duzu inoiz. Zer ekarpen egin diezaioke feminismoak egoera honi? estrukturala da” Baloreak: elkartasuna, babesa, lan komunitarioa... Balore horiek denak femeninoak izan dira. Etxera begiratuBalore horiek krisian badaude, egoerari behar da, barnera, komunitatera, etabuelta emateko aldaketa handia egin bizitza premiei erantzun. Gure ama etabeharko da. amamek gauza gutxigaz guztien premiakErradikala izan behar da. Gertatzen asetzeko lana egiten zuten, eta emaku-dabilena ez da krisi ekonomikoagatik meek beti eduki dituzte baliabideak pre-gertatzen; zibilizazioaren krisiagatik bai- miei beste era batera erantzuteko.no. Oraindik aurre-krisian gaude, ezdugu krisiaren hondoa jo, eta honek Praktikan, ze ekintza proposatzen duzu?1929koa gainditu dezake. Horrez gaine- Auzolana. Baserrietan beti izan den horira, sistema globala lorpen sozialak herri eta hiri guneetara zabaldu behardeseuztatzen dabil, eta jendea horretaz da. Elkarbanatu eta gauzak beste erakonturatzen hasi da. Merkatuak Txina batera egiteko ekimen ugari sortu dira.lako herriekin dabiltza lehiatzen, eta han Denboraren bankua lako egitasmoak,ez dute ongizate estaturik. Ba, han “Barne Produktu Gordina igotzea ez da komunitatearen premietan komunitategutxiengoak ipini barik, hemen kentzendituzte eskubideak. Egoera ez da kon- bizitza kalitatea hobetzea; AEBtan arma osoa inplikatzeko moduak dira. Heldu gura dugun eredura heltzeko bideanponduko merkatuek nahikoa irabazten industriagaz igotzen da BPG” laguntzen dute horrelako ekimenek.dutenean, burtsa igotzen denean edoBarne Produktu Gordina (BPG) igotzean. Baikorra zara? Eredu hau aldatzekoEmaten du lana sortzeak eta gizarte gaz dugun oreka zaindu behar dugu. jarraitu edo hezkuntzan inbertitu, horiek modurik ikusten duzu?babesa edukitzeak ez daukala garran- aukera politikoak dira. Aldaketa horren zantzuak nabaritzen hasitziarik. Aldaketak iraultzailea izan behar Ekonomiaren osasuna baloratzeko BPG naiz hainbat lekutan. Ez dakit zelan, bai-du, bestela sistema honen esklabu izaten hartzen da kontuan. Bada, Prestigen gar- Murrizketak osasuna eta hezkuntza lako na uste dut eredu berrira bultzatuko gai-jarraituko dugu. biketa lanek diru asko mugitu zuten, eta arloetan egiten dituzte.Arlo horiek ez dire- tuen zerbait etorriko dela. Ez dakit langa- horrek BPG igo zuen. Errepideak egoera lako errentagarriak? beziak zifra handiak gaindituko dituen,Hazkunde ekonomikoa baino, zentzuagaz txarrean badaude istripuak egoten dira, Hori esaten dute, baina hain justu erren- lurrikara bat edukiko dugun edo petro-eroandako desazkundea proposatzen duzu. eta txapisten, lora saltzaileen eta funera- tagarriak direlako pribatizatu gura dituz- lioaren prezioa bikoiztu egingo den... Kri-Daroagun bizitza erritmoagaz jarraitze- rien gastuekin BPG igotzen da. BPG igo- te. Hasteko, esaten digute sektore publi- si guztiak zabalik daude, eta euretako batko ia hiru Euskal Herri beharko genituz- tzea ez da bizitza kalitate ona edukitzea. koan zor handiak daudela, eta gero, beste guztiak azaleratzeko detonagailuake: beste herrietako energia errekurtsoak AEBetan arma industriagaz igotzen da AEBetan legez, sektore pribatuak bete izango da. Gazteengan eta pertsonaerabiltzen ari gara, hondakinak beste BPG. Ongizate soziala sortzeko jardue- dezala paper hori. Jendeak beti beharko nagusiengan aldaketa horretarako gogoleku batzuetara eroaten ditugu... Ezin ren bidez igo beharko litzateke BPG. du osasun zaintza eta formazioa, eta handia ikusten dut. Auzolana eta balo-dugu muga barik hazten jarraitu. Lurra- Dirua hor dago; bankuei dirua ematen badakite familiak hori lortzeko ordain- reak landu behar dira. A. Ugalde
 9. 9. Publizitateaanboto 2012ko maiatzaren 4a, barikua 9 P
 10. 10. Ir 10 2012ko maiatzaren 4a, barikua anboto Sei hankako mahaia IRITZIA gutunak@anboto.org Dani Maeztu Aralar ✑Gutunak @ Iritsi gara eta gogoz gaude. Txori erraldoi bat hegoak astin- tzen eta danborjolearen erritmoa. Hasi da ibilbidea eta mezu bat daroa: justizia, egia eta erreparazioa. Bidaia emozioz bete- Politikariok kale! Euskaraz bizi gura dugulako… rikoa da; hor goaz, duathloiko korrikalarien artean. Kafka. Surre- alismoa. Santa Susana, San Agustin, Nevers…Gero eta herritar Honezkero denok izan dugu Iñi- gehiago txoriaren eta danborjolearen atzetik. Gero eta biziago go Cabacasen heriotzaren berri. Udaltzainarengana laguntza eske jo, saiatu eta ezin. Udalaren daroagun mezua. Ezkurdin mahaiak, hesiak eta jendea. Jendez Zoritxarrez, ez dugu benetan zer idazkariarenera paper kontuak egitera hurreratu, saiatu eta gainezka dago. Plazaren albo batean, pantaila txiki bat. 1937ko gertatu zen jakingo, ez behintzat ezin. Herriko politikariarengana proposamen bat luzatzera ger- egun hartako lekukoak ari dira berbetan. Plazan bildutako iturri ofizialetatik. Han ez zen turatu, saiatu eta ezin. Gura, saiatu eta ezin. Ezin euskaraz jar- batzuk, testigantzek eragiten duten negar gogoa ezin eutsi. Bes- ezbehar bat gertatu; poliziak kale dun, ezin euskaraz bizi. Euskararen herrian, erdaraz. te batzuk arratsaldeko aperitiboa hartzen, terrazetan eroso. Iru- hartan kargatzeko zeukan agindua Eta zer egiten du udalak egunerokotasunean herritarrok eus- di eskizoideak. ez zen ezbeharra izan; gomazko karaz jarduneko dugun ezintasunaren aurrean? Zer egiten du Ibilbidea bukatzear dago. Danborjoleak eta txoriak azkenen- pilotak jaurtitzen dituzten esko- euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatzeko? Ahoa ber- go indarrak gorde dituzte Andra Mariako elizpean sartzeko. Jen- petak patruila guztietan eramatea ba potoloz betetzen dute udal-agintariek, Euskara Biziberritze- dez goraino dago. Aulkiak beteta. Alboko terrazak ere bai. Has- ez da ezbeharra; eta erantzukizun ko Plan Nagusia, Euskararen Udal Araudia eta Udal barnerako tera doa azken ekitaldia. politikoa dutenak autopsia bat Euskara Plana badirela esanez. Baina, zer dago horien guztien Poza sentitzen dugu ibilbidea burutu dugulako. Amorrua egongo zela jakin arte publikoki atzean? Txakurraren putza! Plan eta sasi-araudi horiek guztiek eta etsipena ere bai, zelako baldintzatan lan egin behar izan dugun ez agertzea ere ezin da ezbehar- Euskal Herriko berezko hizkuntza den euskara antzokietako apain- konturatuta. Eta galdera hauek ditugu egiteko: tzat hartu. Horiek guztiak aldez garri legez azpiratua izatera kondenatzen dute. Izan ere, inda- -Ibilbidea eta Duathloia ekintza osagarriak ziren? aurretik pentsatutako erabakiak rrean dagoen erdararen menpeko hizkuntza-politikan oinarri- -Bonbardaketaren 75. urteurrenak nahasmen hau merezi dira, eta fakultatean irakatsi zigu- tzen dira; jaietako urteroko bertso saioa eta euskarazko antzer- zuen? ten moduan, borondatea tartean kiak euskara sustatzeko planean jasotzen dituen -Ikusirik egin den lan guztia, Udalaren Kultura, Kirola eta Gaz- sartzen denean, ezin da ezer hizkuntza-politikan. Negargarria. tediko sailak ez zuen beste ardura edo interesik agertu behar? ezbehartzat hartu. Bake garaian, Euskaraz bizi ahal izateko, udalak ere behar du izan euskal- -Inork imajinatu dezake Gernikan horrelakorik? gerran egongo bagina bezala jar- duten den polizia izateak hausnar- dun. Eta, gure iritziz, bai udala eta bai herria berreuskalduntze- Hurrengo ekimen batzuetarako ekitaldi bakoitzaren garran- ketarako bidea eman behar ligu- ko, euskarari lehentasuna eman, eta erdararekiko asimilazioa tzia herri ikuspegiarekin adostu eta modu egokian koordinatu ke. gaindituko duen hizkuntza politika burujabea behar dugu. ahal izango dugulakoan: baziren, bagara, memoria da lotura, Gertaera horren ondorioz, Beraz, esan dagigun ozenki: euskaraz bizi gura dugulako, hiz- ezin dogu ahaztu ta ez doguz ahaztu gura. Durangon, beste garai baten ohi- kuntza-politika burujabea! koagoak ziren pintada mehatxa- garriak agertu ziren, PSE eta Are- Berbaro taldea, Durango1937, Gerediaga, Karrika eta Kriskitin sen aurka. Horiek ere salatu egin Durangoko Euskal Herrian Euskaraz behar direla uste dugu. Pintadak gaitzesteko EAJren udal gober- nuak Bozeramaileen Batzordea Martxoak 31. Klik batean @ deitu zuen, adierazpen bateratua hitzartu guran. Baina EAJk, PSEk eta PPk adostu zuten testuan auzi Ibilbide kaltetu baten kronika. honen hanka bakarra aipatzen zen, alegia, pintadak gaitzesten Udaberriko eguraldi zoragarri bategaz agurtu gintuen 2012ko ziren bai, baina Cabacasen herio- martxoaren 31k. Astean zehar hainbat ekintza egin ziren tzaren nondik norakoak aipatzea- Durangon, eta gogora ekarri ziguten 75 urte arinago gertatu ri muzin eginez. Erabilitako argu- zen bonbardaketa. Zilar Astean parte hartu genuen kultura dioa, gainera, herrena zen: Duran- eragileok mota askotako euskarriak erabili genituen, histo- gon gertatutakoa soilik aipatu behar omen zen. Ez zuen ba udal- riako egun latz hura irudikatzeko: komikiak, pintura, bideoak, batza honek, Aralarrek barne, antzerkia, poesia, bertsoak, musika… Madrilgo T4ko atentatua gaitze- Durangoko bonbardaketa gogoratzeko hainbat egitarau tsi? Hurbiltasun geografikoaren antolatu ziren. Zilar Asteak, beste batzuen aldean, aurrekontu argudioa erabiltzen bada eta apala izan zuen. Dena dela, goazen Zilar Astearen barruan egin Madrilen gertatutakoa gaitzestu genuen ibilaldia errepasatzera. bazen, orain zergatik ez da Bilbon Ibilaldi horretan, Durangoko kultur eragileak 1937ko egun gertatutakoa gaitzesten? hura eta hurrengo urteak gogora ekartzen saiatu ginen. Kuru- Ez da geografia kontua. Urliak tziagako Kurutzea, Santa Susana, San Agustin, Nevers, Ezkurdi ez zuen zalantzan jarri gura izan eta Andra Mariako elizpea aukeratu genituen. Eraztun antzeko urtetan eratu duen alderdi-poli- bat Durangoko alde zaharrean. Kanpai hotsak entzuten dira; udal zia; eta Sandiak Aresen hipokre- agintariak hilerrian daude, eurek antolatutako omenaldia has- Txapligu kaxak sia eta gezurrak estali gura izan teko prest, herritik eta herritarrengandik urrun. Igandean, arratsaldeko zazpietan Matienan aterata dago argaz- ditu. Emaitza: hiru adierazpen Herriko kaleetan, ordea, festa giroa da nagusi. Une horre- ki hau, eta bertan larunbat gauean botatako txapliguen kaxak, ezberdin eta, garai berrietan, ira- tan ezerk ez du gogora ekartzen 75 urte arinago gertatu zena. kableak barne, ageri dira. Uste dut norbaiten ardura izango ganeko mezuak. Politikariok kale! Konturatu barik, 18:15. Ibilbidea hasteko ordua gainean dugu. dela berauek erretiratzea. Baten bat eztanda egin gabe geratu Baina, itxaron, duathloi froga dago ordu honetan. Batzuen iri- ezkero, gertatuko litzatekeenari buruz, pentsa dezatela eztan- Gomazko pilotak jaurtitzen tziz, bi ekintzak ‘osagarriak’ dira, baina gure ibilbidearen abia- darazi dituztenek. dituzten eskopetak patruiletan puntura iristeko, korrikalariei ixkin egin, petodun bidezainak Ibon Lizundia Leturiaga - Abadiño eramatea ez da ezbeharra saihestu eta zintak zeharkatu behar ditugu. Laguntzaileak: Zuzendaria: anboto komunikabideak Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Bixente Kapanaga, 9 Joseba Derteano. Administrazio burua: 48215-Iurreta Itziar Belar. (Bizkaia) Administrazioa: Miren Abasolo. Tel.: 94 681 65 58 Publizitatea: Goretti Alonso, Erredakzioa: Amaia Huarte, Itxaso Altuna 94 623 25 23 Erredakzioa: Aitziber Basauri, Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du Publizitatea: Itsaso Esteban, Markel Onaindia, 94 621 79 02 Amaia Ugalde. publi@anboto.org Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 2012ko maiatzaren 4a Zuzentzailea: Ekaitz Goienetxea. Argazkilariak: Kepa Aginako, 10. urtea - 457 zk. Juanra de la Cruz eta Zaloa Fuertes. Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
 11. 11. anboto 2012ko maiatzaren 4a, barikua 11 K @anbotokultura KULTURAPAULO LAMEIRO MUSIKARIA“Helduok gaitasunmurritza dugu umeeiezer erakusteko”Portugalgo Pousos herriko SAMP Arte Eskolaren zuzendaria daPaulo Lameiro. Urtebete arteko umetxoentzako eta musikairakasleentzako tailerra eskainiko du Durangoko Musika EskolanAsteburu honetan Bilbora eta Durangora Zelan antolatzen duzue agertokia?zatoz. Zelako emanaldiak izango dira? Eszenatokian publikoa ere egoten da. EzEmanaldi guztiz desberdinak izango dira Bil- dago palkorik edo jesarlekurik. Musikariakbokoa eta Durangokoa. Bilboko Orkestra Sin- erdian ipintzen dira, eta euren inguruko kol-fonikoak gonbidatuta, Euskalduna Jauregian txonetetan jesartzen dira gurasoak etaegingo duguna umeentzako kontzertu bat umeak. Kontzertua hasi aurretik oso oina-izango da. Bigarren aldia da hau Bilbora goa- rrizko arauak ematen dizkiegu: “Ez dituguzena. Prokófiev, Messiaen eta Stravinsky kon- umeak txalo jotzen ipiniko, eta inor ez daposatzaileen lanak hartuko ditugu oraingoan hasiko umeei ezelako azalpenik ematen,oinarritzat, XX. mendean sorturiko doinuak. konforme?”, esaten diegu. Ikasten umeakDurangon egingo duguna, aldiz, tailer bat dira espezialista handienak, guk baino ahal-izango da. Musika irakasleak umeekin egin men askoz handiagoa daukate gauza berriakdaitekeen lanaz kontzientziatzeko helburua- ulertzeko. Helduok oso gaitasun murritzagaz jardungo dugu. dugu umeei ezer erakusteko. Umetxoentzako kontzertuaz gainera,ber- “Musika irakasleak umeekin baldia ere eskainiko duzu Durangon. Bai. Hamabi hilabete arteko umetxoekin egin daitekeen lanaz egingo dugu tailerra, eta hitzaldia eskaini- ko dut, gero. Gure lanaren oinarri teorikoez, kontzientziatzeko eta neuk eta ni bezalako profesionalek helburuagaz jardungo dugu” dauzkagun zalantzez ere jardungo dut. Egunerokoan ere egiten duzu lan hain ume txikiekin, ala zerbait puntuala da?Zer doinu eskainiko dituzue? Haurdun dauden emakumeekin hasten Zelan erantzuten dute umetxoek kontzer-Musika klasikoa da proiektuaren oinarria, gara lanean gure musika eskolan. Zero eta tu horietan? Eta gurasoek?baina jazz musika, inprobisazioa eta musi- bost urte arteko ehundaka ikasle dauzka- Umeak oso ohituta daude euren bizitzetanka tradizionala ere asko jotzen dugu. Umeei gu, eta egunero ematen ditugu umetxoe- “Gure ikasleen %50ek baino aurkikuntza inportanteak egitera. Sei hila-eskaini ahal diegun gauzarik txarrena umeen- kin eskolak. Musika, antzerkia eta dantza gehiagok bost urte baino beteko umetxo bat 45 minutuz aho-zaba-tzako musika deitzen duguna da, gure ustez, uztartzen ditugu. Gure ikasleen %50ek bai- lik musika oso landua entzuten egon dai-eta beti gogoan izaten dugu hori. Musika no gehiagok bost urte baino gutxiago dauz- gutxiago dauzka” teke, eta gurasoak ohartu egiten dira. Eurengaraikideagoagaz jardungo dugu, horrega- ka, eta hogei urte daramagu kontserbato- umetxoak uste zutena baino konplexuagoaktik, Bilboko emanaldian. rioan umetxoekin lan egiten. direla konturatzen dira gurasoak. Adi eta geldi egoten dira umeak? Begiak eta ahoak zabal-zabalik egoten dira Umea magalean daukan amak kontzertu- umetxoak, bai, gozamena izaten da euren- ko musika ez badu sentitzen, ez bazaio gus- tatzen, igarri egiten du umeak: amaren Helduek ere gustuko duten tzat. Batzuetan, mugimendurako bultzada izaten da musika, oinez edo katamarka arnasa hartzeko edo umea eusteko moduak transmititzen dio hori guztia umeari, Lameirok baieztatzen duenez. Horregatik, musika jotzea da gakoa ikasten dabiltzan umeentzat: musikarion- gana hurreratzen dira, instrumentuak uki- tzen dituzte, dantza egin gura dute... Eta libre helduek ere gustoko izango duten musi- egiten dute hori guztia. Musika ez dela CD ka egiten dute Musicalmente izeneko saioe- distiratsuetan, autoetako irratietan edo tan. Umetxoak sumatu egiten baitu ama kutxa beltz batzuetan jaiotzen ikasten dute emozionatzen den edo ez. gure tailer hauetan umeek: musika zerbait “Umetxoak ez dira etorkizuneko publi- bizia, arnasa hartzen duten pertsonek sor- koa”, diosku Paulo Lameirok, “jaiotzatik tzen dutena dela ikasten dute. dira entzule”. Oso publiko zorrotza, gai- nera, musikologo portugaldarrak dioe- Zelan hasi zinen honetan? nez: “Ume batentzat jotzean ez baduzu ezer Hainbat faktoreren eraginez hasi nintzen interesekorik eskaintzen, negarrez, mugi- umeekin lan egiten. Edwin Gordon AEBe- tzen edo zarataka hasiko da”. tako ikerlariaren lanak bultzatu nau zentzu Umeak musika eskoletara berandu batean alor honetan aurrera egiteko eraba- ailegatzen direla uste du Paulo Lameirok. kia hartzera. Musikaren hezkuntzako teo- Bere ustez, oso garrantzitsua da dantza, rialaria da Gordon, eta berak defendatzen antzerkia eta musika jaiotzatik lantzea, eta duenez, jaiotzen garenekoa da gizakiok helduak umeek gauza berriak ulertu eta musikarako trebetasun gehien daukagun ikasteko duten gaitasunaz ohartzea. momentua. Hein batean berak inspiratuta sortu genuen eskola. I.Esteban
 12. 12. KulturaK 12 2012ko maiatzaren 4a, barikua anboto GEURE DURANGALDEABERTSOLARITZABizkaiko kanporaketetan kantatu ahal Iñakiizateko txartela dago jokoan Abadiñon Etxezarraga MusikariaMaiatzaren 11n kantatuko dute sei bertsolarik Durangaldeko saioan, eta lehenengoa zuzenean sailkatuko daB izkaiko 63 bertsolarik jardun dute argazkiak, etabar argitaratzeko aukera izan- ‘www.bizkaikotxapelketa.biz’ aurten lurraldeko eskualdeetako bertsolari txapelketan. Horietariko webgunean eta sare sozialetan go du blog horretan. Sare sozialetan ere egin ahalko da txapelketaren jarraipena. GH 2012sei dira Durangaldekoak: Garikoitz Sarriu- Bertso-eskolek urtean zehar egindako Izenburua ikusita, badirudi telebistakogartek, Eñaut Uruburu Lepotxok, Gorka Laz- jarraitu ahalko da txapelketa lana zabaltzeko eta eskolatik plazara salto programa bati buruz idazten ari naize-kanok, Julen Sololuzek, Ander Salaberriak egiteko asmoagaz jardungo dute. I.E. la, baina ez da horrela.eta Peru Magdalenak jardungo dute Duran- Aurreko bi asteburuetan, Platerue-galdeko finalean. Maiatzaren 11ko Aba- nean, jaialdi ederra antolatu zan Duran-diñoko probalekuko saioan. galdeko hainbat talderekin, nahiz eta Beste zazpi eskualdeetako finalak ere eszenatoki gainean eraldatuta agertu.maiatzean eta ekainean jokatuko dituzte: Mundu osoko artistak bildu ziren,Enkarterrieak, Hego-Uribe, Arratia, Lea- batzuk berpiztuta ere! AC/DC, Elvis Pres-Artibai, Uribe Kosta, Uribe Butroe eta Bus- ley, Lenny Kravitz, Off Spring, Amyturialdea. Eskualdeetako final horietako Winehouse, Bon Jovi, Eskorbuto, Her-txapeldunak zuzenean sailkatuko dira Biz- tzainak... Izugarria horrelako kartel batkaiko txapelkatako kanporaketa faserako, eta izatea. Kontzertu laburrak baina borti-puntuazioaren arabera sailkatuko dira gai- tzak izan ziren. Jendeak ez zuen hutsiknontzeko bertsolariak (guztira, 30). egin eta giroa bero-bero mantendu zen Eguaztenean aurkeztu zuten txapelke- emanaldi guztietan zehar.ta, Bilbon. Besteak beste, txapelketa inter-net bidez jarraitzeko aukera eskainiko dute-la iragarri zuten antolatzaileek aurkezpen Jendeak ez zuen hutsik eginhorretan. Saioei buruzko informazioa,www.bizkaikotxapelketa.biz webgunean eta giroa bero-bero mantendueskainiko dute. zen emanaldi guztietan Bertsozaleen parte-hartzerako, Plazaizeneko bloga sortu dute webgune horrenbaitan: gura duenak bideoak, bertsoak, Klasiko ugari zuzenean entzuteko aukera izan genuen eta antzokia jendez gainezka ikustea ere poztekoa da. Nor- malean zaila izaten da publiko beroa edu-MUSIKA kitzea, baina kasu honetan lehenengo taldearen lehen akordetik hasita jaial-Durangaldeko dozena bat kantari ariko dira dia amaitu arte jendea gogotsu egon zen. Askok abestu zituzten entzun ahal izan zituzten klasikoak.Euskal Kantu Txapelketaren lehen saioan Horrek, musikariak asko motibatzen ditu eta taldeek ez zuten hutsik egin. Tau- la gainera igotako talde bakoitzak bere gustoko musika aukeratu eta mozorroa-Plateruenean izango da aurreneko kanporaketa, bihar; eskualdeko lau taldek eta bi neskak parte hartuko dute rekin eszenatokian rock izar sentitzeko aukera izan zuen. Azken asteetako entse-Besteak beste, Ermua, Lekeitio, Durango, zak, Maialen Izagirrek eta Maite Molinak guak eta gero, zuzenean ederto aritu zirenAtxondo eta Abadiñoko kantariek hartuko kantatuko dute. Xaramel taldeko gazteek, musikari guztiak.dute parte Euskal Kantu Txapelketaren Biz- Euskal Herriko Haur Kantarien binaka eta bakarka ere parte hartuko dute, Jaialdiak, gainera, Durangaldekokaiko lehenengo kanporaketan. Bihar, txapelketaren bigarren saria gainera. Maite Molinak Malko bi kantatu- talde asko elkartzeko aukera eman du.19:00etan, Plateruenean izango da saioa. ko du eta Amaiur Azkaratek Itsasoa gara Giro ezin hobea egon zen musikarien Durangaldeko dozena bat abeslarik jaso zuen Xaramel taldeak interpretatuko du. artean eta argi dago gure eskualdekokantatuko dute Platerueneko saio horre- musika indartsu dagoela.tan: Atxondoko eta Abadiñoko Leire Pago- Finalak Bilbon eta Donostian Zorionak guztioi eta eskerrik askonabarraga eta Irati Armentia, eta Bi Gehi Euskal Kantuzaleen elkarteak antolatzen du antolatzaileei!Bi, Geu Be, Anbotopekuek eta Xaramel tal- txapelketa hau. Durangokoaren osteandeetako kantari gazteak ariko dira bihar Ekainaren 3an, Bilbon beste hiru saio egongo dira,Bizkaiko bes-Durangoko kafe antzokian. te horrenbeste herritan, eta ekainaren 3an, Azken asteetako entseguak izango da Euskal Kantu Iaz, Euskal Herriko Haur Kantarien BBKren Bilboko aretoan izango da Bizkai- eta gero, zuzenean edertotxapelketaren bigarren saria jaso zuen Xara- Txapelketaren Bizkaiko finala ko lehiaketaren hamargarren finala. Eus-mel taldeak. Taldekako lehiaketan, Ainhoa kal Herriko finala, ekainaren 16an izango aritu ziren musikari guztiakDevesak, Amaiur Azkaratek, Itziar Muger- da, Donostiako Antzoki zaharrean. I.E.

×