Anboto 449

744 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 449

 1. 1. 2012ko martxoaren 2a Herririk Herri anboto 10. urtea - 449 zk. durangaldeko astekaria 3 Berbaz 10 Kultura 11 www.anboto.org Trenbideko obrak urtea amaitzerako P Barrena: “Aintzat hartu behar ditugu . Saroa Bikandi ipuin kontalariak saio eginda egotea eskatu du Legebiltzarrak alderdi abertzale eta ezkertzale guztiak” berezia eskainiko du martxoaren 31nEMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA 7 DURANGO 3 Bonbardaketaren Martxoak 8: egiletza aitortzea eskatu du udalak Emakumearen egoera hiru Espainiako eta Italiako gobernuei belaunaldiren begiradatik Martxoaren 31ko erasoan izandako erantzukizuna aitortzeko eskatuko die Durangoko Udalak. KIROLA 16 Cafés Baqué txirrindulari taldea aurten ere errepidean ABADIÑO 7 Atxarteko berreskurapen plana salatu du Bilduk plenoanMari Carmen, Goiuri eta Geaxik martxoaren 8ari eta emakumeen egoerari buruzko iritziak trukatu dituzte. Zaloa Fuertes Iurreta 2 Orozketarrak kezkatuta daude goi-tentsioko lineagatik Durangaldea 4 Ingurugiro arloko aholkularitza eskainiko diete ehun enpresari Berriz 6 Lau biribilgune berri eraikiko dituzte N-634 errepidean Elorrio 4 Partaidetza arloko kudeaketa plana lantzen dabil udala
 2. 2. H 2 2012ko martxoaren 2a, barikua anboto Anboto Komunikabideak HERRIRIK HERRI @anboto DURANGALDEAJantoki sozialarenproiektuari ekiteaonartu duteAmankomunazgoko aurrekontua onartu duteEAJk eta PSE-EEk; Bilduk kontra bozkatu du azkoa baino %2,9 gutxiago jaso eta aterpetxea barneratuko lituz-I dute aurrekontuan: 6.893.000 euro. "Gastu eta sarreren arte-ko oreka landuz udalen diru ekar- keen egoitza bat sortzen hastea gura dute –15.000 euro–, besteak beste.pena arintzea gura izan dugu", Guztira, 3 milioi eurotik goraadierazi du Oskar Zarrabeitia pre- jasoko ditu Gizarte Zerbitzuensidenteak. 3,5 milioi euroko diru- atalak. Bilduk, ordea, murrizketasoberakina dauka Amankomu- egotea salatu du. Euskararen alo-nazgoak, eta horko 589.000 euro rrean ere, bestalde, "ez da logikoainbertsioetara bideratuko dituzte. Izarren Distira eta Futbola Oina- Astelehen arratsaldean burutu zuten Amankomunazgoko osoko bilkura, Astolan.Jantoki soziala, eguneko zentroa rritik Euskaraz egitasmoei kopu- ruak igotzea eta Berbalaguni jais- du ea zertarako dagoen 3,5 milioi- PSE-EE ere ez da ados azaldu tea", dio koalizioak. Izarren Dis- ko diru-soberakina, eta “gauden diru-soberakinagaz. Dena dela,Zarrabeitia: “Udalen ekarpena tirari buruz, nerabeen artean krisi egoeran” ea zergatik ez den 3,5 milioiko diru-soberakina pozik azaldu da aurrekontuekin etaarintzea gura izan dugu, gastu lehiakortasuna bultzatzen duela behar dutenei laguntzeko erabil- dago aurten; Bilduk eta hitzartzeko moldeagaz; batez ereeta sarrerak orekatuz” dio Bilduk, eta bigarrenaren tzen. Aurrekontuak ez diela Duran- PSE-EEk kritikatu egin dute jantoki sozialaren proiektuagaz, kasuan gazteek futbola baino kirol galdearen “beharrei erantzuten” "sozialisten aldarrikapen histori- gehiagotan dihardutela. Galdetu salatu du koalizioak. koa da-eta". M.OnaindiaEhun enpresa aholkatuko dituzte, IURRETA Orozketarrak kezkatutaingurugiro araudiak bete ditzaten daude argindar lineaUdalek aukeratu dituzte enpresak, eta Behargintzak bideratuko du zerbitzua"Ingurugiro araudiak betetzen ez ra lizentziarik, eta egoera legezta- kulariaren laguntzagaz. Udalek indartzeko lanengatikdituzten enpresen aurrean admi- tzeko beharrezko dute Europako aukeratuko dute zer enpresari “Nahitaezko desjabetzea” abiatu dela, eta ezernistrazioek bi bide dauzkate: zigor- Batasunak ezarritako ingurugiro eman zerbitzua; azaldu dutenez,tzea eta kontrolatzea, edo araudiak araudiak betetzea. Amankomu- "behar handiena daukaten enpre- ez dakitela salatu dute auzokoek osoko bilkuranbetetzeko baliabideak bilatzen nazgoak 2010ean esperientzia sak hartuko dituzte kontutan".laguntzea". Behargintzako zuzen- pilotu bat garatu zuen enpresa Egoeraren diagnostikoa egin Arduratuta daude Orozketan hasi behar dugu. Aldaketak edodari Augusto Uriarteren berbak batzuekin, eta aurten eskualdeko eta gero, hartu beharreko neu- argindar linea indartuko dela- alegazioak egiteko denboraz ibi-dira horiek. Gaia jorratzeko, Behar- 100 enpresatara zabalduko dute rriekin plangintza indibiduala eta. Asteon bertan ikusi dute li gura dugu, epeen eraginez ezgintzaren bitartez, Amankomu- zerbitzua, Ondoan enpresa ahol- egingo dute enpresa bakoitzaren- argitaratuta “nahitaezko desja- dadin gertatu ezinbestean lanaknazgoak enpresa ertain eta txikiei tzako. Erkuden Arrastua Behargin- betze” prozesua abiatu dela, eta aurrera joatea”. Udalari gaiazingurugiro araudiak betetzeko tzako teknikariak azaldu duenez, horrek zelan eragingo dien argi- jarduteko gune bat sortzea ereaholkularitza eskainiko die. 2008an aztertu zutenez, "enpresa txikietan batez ere, beha- tzeko eskatu diete udal aginta- eskatu diote, Tokiko Agenda Duela lau urte egindako diag- Durangaldeko enpresen erdiak rrezkoa da diagnostikoaz gainera riei. Ingurumenean ez eze, uhin 21ean, Alborg Gutunean edonostikoaren arabera, eskualdeko ez dauka jarduera lizentziarik jarraipena egitea, legeak ez dituz- elektromagnetikoek bizi kalita- landa inguruen defentsan har-enpresen % 50ek ez dauka jardue- telako ezagutzen”. A.Ugalde tutako konpromisoak gogora- tzeagaz batera. Aldaketa edo alegazioak egiteko denboraz ibili gura Elkartzeko konpromisoa dute Orozketako auzotarrek Eurokin batzeko prest dagoela azaldu die Iñaki Totorikaguena alkateak: “Beti egin dugu Iurre- ta eta bertako auzoen interesen Totorikaguena alkateak gaia alde, eta gai hau ere aztertu egin aztertu eta auzokoekin behar dugu, eman daitezkeen pausoekin batera. Asteon jakin hartu-emanetan jartzeko dugu guk ere horren berri”. konpromisoa hartu du Gueñes-Ezkio goi tentsioko argindar linearen aurrean, Iurre- ta “kalteez berbetan lehenen- tean eta osasunean izan deza- goa” izan zela gogoratu du alka- keten eragina nabarmendu teak, eta Bakixan merkantzia dute. “Umeen leuzemia arriskua garraiorako zentroa egiteko egi- handitu ei daiteke”. tasmoari aurre egin ziola Iurre- Udalbatzarrari egutegi bat tako Udalak. eskatu diote egitasmoari aurrea Auzokoekin hartu-emane- hartzeko pausoak emateko: tan jartzeko konpromisoa har-Enpresen diagnostikoa eta bete beharreko pausoak zehaztuko dituztela adierazi dute arduradunek “Hilabete dugu, eta albait arinen tu du alkateak. A.Basauri
 3. 3. Herririk herrianboto 2012ko martxoaren 2a, barikua 3 H DURANGOBonbardaketarenegiletza onartzeaeskatu duteEspainiako eta Italiako gobernuei erasoan izandakoerantzukizuna aitortzeko eskatu diete mozio bidez lemaniak Gernikaren gatik barkamenik eskatu", azalduA kasuan egin zuen moduan, Italiako eta Espainiakogobernuek Durangoko bonbarda- du Pilar Rios sozialistak. PPko Juanjo Gaztañazatorrek esan du Gerra Zibilean "bi aldeek" sufrituketen egiletza onartzea eta barka- zutela, eta trantsizioan "elkarbi-mena eskatzea eskatu dute, udal- zitzarako zutabeak" eraiki zirela:batzan, Durango 1936 Kultur Elkar- "Gertatutakoa memorian izanteak aurkeztutako mozioagaz. behar dugu, gorroto barik eta adis- Testua onartuta, bonbardake- kidetasun espirituagaz”. Aurten 75 urte beteko dira Durangoko bonbardaketetatik. Gerediaga elkarteataren ondoren herria berreraikizutenei eskerrak ematea ere alda- Aralarreko Dani Maeztuk Ger- ko Durango 1936 elkarteagaz batu, Bonbek “bereizketarik ez”rrikatu dute, eta “bonbardaketa- PSE-EE: “Gobernu demokratiko nikako bonbardaketaren 60.urteu- hain talde aberatsa izanda". Pleno amaieran, Durango 1936ko biktimei emandako tratamen- batek ez du gobernu faxista rrenean Alemaniako presidenteak Aitziber Irigoras alkateak sala- kultur elkarteko Andoni Barreñakdua eta Frankismotik hona egon batek egindakoengatik eskatutako barkamen berbak ira- tu du bonbardaketak ez zuela hel- hartu du hitza. Duela 75 urtekoden isiltasuna" salatu dituzte. barkamenik eskatu behar” kurri ditu. Nabarmendu duenez, buru militarrik, eta "kondenaga- bonbardaketan herritarren % 5 hil Mozioko puntu gehienak "Alemaniak kondolentzia eta rria" dela, "orduan eta orain". Iri- zela nabarmendu du: "Bonbarda-adostasun handiagaz onartu dolua konpartitzen duela adiera- gorasek senitartean gudariak, ketak ez zuen herritarrik bereizi;dituzte; PP abstenitu egin da. zi zuenean, gobernua ez zen nazia”. errefuxiatuak eta Durango berre- krudelkeriak ez du diskriminazio-Gobernuei barkamena eskatzeko Durango 1936 K.E.: Bilduk begi onez ikusi du uda- raikitzen ibilitakoak izan zituela rik egiten". Bonbardaketaren egi-eskariko puntuan, ordea, PSE-EE “Bonbardaketaren egiletza lak mozioko konpromisoak har- gogoratu du: "Ezkerraren eta esku- letza luzaroan isilik egon dela sala-ere abstenitu da. "Gobernu demo- luzaroan isilik egon da” tzea, baina “pena” adierazi du, maren arteko gerra izan zela esa- tu du, eta Durango berreraiki zute-kratiko batek ez dauka zertan "bonbardaketaren urteurreneko ten da, baina abertzaleen memo- nen lana aitortzeko eta eskertzekogobernu faxista batek egindakoa- ekintzetan udal gobernua ez dela- ria aldarrikatu gura dut". premia nabarmendu du. A.U.Legebiltzarrak trenbideko na sinatzeko eskatu diote. Eska- ria aurrera joan da alderdi guztien Aurrekontuakobrak aurten amaitzeko aldeko botoei esker; PSE-EEk kon- tra bozkatu du. negoziatzeko baldintzak Hitzarmenean zera zehazteaeskatu dio Jaurlaritzari gura dute; trenbideko lanetan izandako “gehiegizko esleipenen- ipini ditu PSE-EEk gatik” gainbalioa udalarentzat iza-Hitzarmena sinatu eta udalari trenbide gaineko tea, “gaur egun trenbide-sareak Urki Hegoaldeko eraztuna amaituko dutelalurrak urbanizatzeko dirua ematea eskatu dute betetzen dituen lurzoruak urba- bermatzea da sozialisten baldintzetako bat nizatzeko lanak ordaintzeko”.Eusko Jaurlaritzari trenbidearen Legebiltzarreko eztabaidara Horrez gainera, ETSk konpromi- Gobernu taldeagaz aurrekontuen Zumarragako biribilgunea” erelurperatzea aurten amaitzeko EAJk eroan du gaia, erdibideko negoziazio mahaian jesartzeko aipatu dituzte.eskatu dio Eusko Legebiltzarrak. zuzenketa baten bidez, eta Ara- baldintzak ipini ditu, Durangoko PSE-EEren ustez, “atzekoObrak “aurrekontu konpromisoak larrek eta PPk sinatu dute testua. Hitzarmena sinatuta, ETSk PSE-EEk: besteak beste, Urki atea” erabili du EAJk “aurrekon-betez eta sailburuak jendaurrean Hiru konpromiso eskatu udalari doan emango lizkioke Hegoaldeko eraztuna amaituko tuen luzapena bilatuz euren ino-egindako adierazpenekin uztar- dituzte zuzenketaren bitartez. lurrazaleko trenbideak dela eta San Faustoko zentro zibi- perantzia ezkutatzeko”. Salatutuz” egin ditzala eskatu du, Lanak aurten amaitzearen pun- okupatzen dituen lurrak koa egingo dela bermatzea eska- dutenez, “gutxiengo jeltzaleak“2012an hasi dadin tren-trafikoa tua aho batez onartu dute. Obra- tu dute. Proiektu bi horiekin bate- udalbatzarraren gehiengoa zapal-eta lurperatutako trenbide-zati ri dagozkion datak eta lurrazale- ra, “Montevideon okupatutako du” du: “Alkateak aurrekontuenguztian”. ko zirkulazioa kentzeko data soa hartuko luke udalari lurrak etxearen eraisketa eta Frai Juan eztabaida bahitu du, bidegabeki zehazteko ere eskatu diote Jaur- kutsadura garbituta eta doan ema- zirriborroaren aurkezpena atze- laritzari, talde politiko guztien teko, trenbide azpiegituraren ele- ratuz; horregaz legea hautsi dute,Trena 2012an lur azpitik aldeko botoagaz. mentu guztiak kenduta. San Faustoko zentro zibikoa Ogasun Lokalen Legea, hainibiltzea gura dute, eta datak Horrez gainera, trenbide gai- Legebiltzarrak eskatutakoa- egingo dutela bermatzea ere zuzen”. Durangoko alkatearen jar-zehazteko eskatu dute nean geldituko den lurzoruaren ren arabera, hitzarmen hori hila- eskatzen du PSE-EEk dunbide hori “udalaren egoera erabilerari buruz Jaurlaritzari beteko epean sinatu beharko luke- ekonomikoa baino arriskutsua- Durangoko Udalagaz hitzarme- te Jaurlaritzak eta udalak. A.U. goa” dela salatu dute. A.B/I.E.
 4. 4. Herririk herriH 4 2012ko martxoaren 2a, barikua anboto DURANGO ATXONDO OTXANDIO Aiako Harriak MainerrotaAukera Azoka “beste urte bisitatzera eta zelan mugatubatzuetan baino premiazkoago” sagardotegira galdetuko dieteAsteburu honetan antolatu du +Dendak elkarteak azoka, Landako Gunean joateko gonbita herritarrei Asuntze mendi taldeak Aiako Iturrizaharreko parkina handitze- aur goizean zabaldu ditu ri gehienak Durangokoak izango ta postuez gainera, umeei zuzen- Harrietara eta sagardotegira irtee- ko eta Bolalekutik plazara oinez-G ateak Landako Gunean 7. Aukera Azokak. +Dendakelkarteko presidente Guillermo dira, baina Iurreta, Abadiño eta Elo- rrioko dendari batzuk ere hurre- ratuko dira Landako Gunera. dutako hainbat ekintza antolatu dituzte; tartean, zapatuan poneyan ibiltzeko aukera egongo da. A.U. ra antolatu du martxoaren 10era- ko. Egunpasa horretarako izena emateko azken eguna domeka koen bidea zabaltzeko lanak eslei- tu dizkiete, asteon, Promocio- nes Ruiz de Infante enpresari.Orbeaskoak nabarmendu duenez, Araceli Guerrero merkataritza hau da; 50 euro izango da egun- Guztira, sei enpresa aurkeztu diraazokan “normalean baino prezio teknikariak nabarmendu duenez, pasa. prozesu negoziatura, eta lanakmerkeagoak" itxaroten dituzte: denetariko generoa egongo da: ORDUTEGIA Goizeko 08:30ean irtengo ekainaren 30erako amaituko“Azken denboraldian krisiak mer- arropa, zapatak, koltxoiak, optika, Barikuan dute Apatako plazatik. Mendi dituzte. Lan horiekin batera, Mai-kataritza txikiari eragin dio batez barruko arropak, altzariak, elektro- 11:00-14:00 eta 17:00-21:00 irteera 10:00etan hasiko dute, nerrotako autoen sarrera-irtee-ere, eta dendek beste batzuetan gailu txikiak, autoak... 18.000 bisi- Zapatuan eta ordu bi inguruko iraupena rak ere mugatuko dituzte. Bainabaino premia handiagoa dute tari inguru itxaroten dituzte. 10:00-14:00 eta 17:00-21:00 izango du. Aiako Harriak deritza- oraindik ez dute erabaki zelan.stock-eko produktuak ateratzeko”. Erosketak egiten dituzten per- Domekan na Gipuzkoako mendirik zaha- Eskualdeko 33 merkatarik tsonen artean, bizikleta bi, 15 11:00-14:00 eta 17:00-19:00 rrena da, Aiako Harriak naturaparte hartuko dute azokan, eta motxila, eta erosketetarako 50 gur- parkearen barruan kokatuta “Inguru hartako bizilaguneneuretako 14k leheengoz. Merkata- ditxo zozkatuko dituzte. Salmen- dago. Bazkalorduan sagardote- zein komertzioetako jabeen gira joango dira eta 19:00etan iritziak jaso gura ditugu” dute itzultzeko ordua. Gaztetxetik irteera Lanketa hori herritarren beharri- Atxondoko Gazte Asanbladak ere zanak eta iritziak ezagutuz egin beste irteera bat antolatu du gura du gobernu taldeak. Horre- sagardotegirako, eta kasu hone- tarako, oraindino noiz erabaki ez tan gaur amaitzen da izena ema- badute ere, herritarrekin batzar- teko epea; Gaztetxean edo Arra- tuko dira. no Bentamotz elkartean egin- “Inguru hartan bizi diren daiteke. Martxoaren 24an joango bizilagunen zein bertan komer- dira; autobusa goizean irten eta tzioak dituzten jabeen iritziak gauez itzuliko da. Ordutegiak eta jaso gura ditugu, sarrera-irteerak diru kontuak izena ematen dute- zehazteko ahalik eta informazio nekin zehaztuko dituzte. J.D. gehien pilatzeko”, azaldu du San- ti Uribe alkateak. Iturrizaharreko aparkalekua- Asuntze mendi taldeak gaz, herritarrei aparkatzeko tokia egunpasa antolatu du bermatu gura zaie eta, era berean, martxoaren 10ean herrigunean normalean izaten den trafiko emaria txikitu dadinAsteburuan 18.000 bisitari itxaroten dituzte Aukera Azokan. ere gura da. J.D. ELORRIO“Ametsak betetzen” segitu Harreraren ondoren trikipo- teoan irtengo dute, eta 14:30ean omenaldirako tartea hartuko dute. Udalak partaidetzagura dute Gaztetxean 15:00etan jesarriko dira bazkaltze- ko, eta arratsaldean familia argaz- lantzeko kudeaketa kia aterako dute.24. urtemugako ospakizunak dituzte zapatuan Musikagaz amaiera plana egingo duMende laurdena betetzeko urte- Iluntzetik aurrera, musikak hartu-bete bakarrik falta zaio Elorrioko ko du protagonismo nagusia Elo- “Herritarren eta eragileen ekarpena oinarriGaztetxeari, 24 egin berri ditu-eta. rrion. Gaueko kontzertuen atari-Sasoi hartan hasitako bidea gogo- 15:00etan jesarriko dira ko legez, Anttonek akustikoa eskai- duen eredua” gura dute udal kudeaketarako bazkaltzeko, eta arratsaldeanra ekarriz, egun osorako ekital- niko du 19:00etan. Ondoren,diak prestatu dituzte biharko. Gure familia argazkia aterako dute 22:30ean hasita joko dute Fiach- Hauteskunde kanpainan agindu- tea” ere jo dute begiz. Gardenta-ametsak dirauen bitartean,zuenak ras eta Vomito taldeek, eta Izargi takoa betetzera datorrela dio suna tresna legez erabiltzea pro-egin du! lemapean elkartuko dira taldeak erromeriagaz emango dio gobernu taldeak, udalaren kudea- posatzen dute, eta hori sustatze-gazteak, 12:30etik aurrera. amaiera jaiari. M.O. ketarako eredu parte-hartzailea ko ekimenak garatuko dituzte. osatzeko plana onartu denean. Informazioa eskuragarri ipintze- “Herritarren eta eragileen ekarpe- ko web gunean atalak sortzea eta netan oinarritutako eredua” dela asanblada zabalak burutzea dauz- dio talde jeltzaleak. Tokiko Gober- kate aukeren artean, esaterako. nu Batzarrean onartuta osatuko Bildu abstenitu egin zen boz- dute plana, prozesu bat garatuz, ketan, “parte-hartzearen alde egon azkeneko ondorio-dokumentua arren, ez dakigulako oso ondo idazteko. gobernu taldeak nondik nora Hain zuzen ere, egitasmoa- bideratuko duen”. Hala ere, “asko ren helburuetako bat dokumen- poztu gara gobernu taldea parte- tu horretan udal-sailetarako “lan- hartzea bermatzen hasiko dela- lerro estrategikoak definitzea” da; ko; badirudi guk bultzatuz egin- “herri-kontsulta bidez erabakiko dako lanak zerbaitetarako balio diren proiektu eta ekintzak zehaz- izan duela”, gaineratu dute. Ekarpenak “Herri-kontsulta bidez Partaidetzarako plana idazteko erabakiko diren proiektuak bidean, teknikari, alderdi eta era- zehaztea” jo dute begiz gileekin batuko dira planaren gai- neko proposamenak zein emen- dakinak jasotzeko. M.Onaindia
 5. 5. Publizitateaanboto 2012ko martxoaren 2a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herriH 6 2012ko martxoaren 2a, barikua anboto MALLABIA BERRIZLodosa-Sartagudakoikastolari laguntzekoElkartasun EgunaMartxoaren 24an tonbola antolatuko dutela-etaherritarren laguntza eskatu du Mallabiko UdalakLodosa-Sartagudako Ibaialde ikas- eragileek parte hartuko dutelatolak egoera ekonomiko larria bizi aurreratu dute udal arduradunek.du, Nafarroako Gobernuak diru-laguntzak murriztu eta gero. “Eus-kararen aurkako beste eraso bat da”, Herritarrei tonbolarakoazaldu dute Mallabiko udal ardu- materiala Kultur Etxeanradunek. uzteko eskatu diete Mallabitik ikastolari laguntzaeta bultzada ekonomikoa emanguran, martxoaren 24an Elkarta- Egun osoko egitaraurako pres-sun Eguna antolatuko dute. Eki- tatzen diharduten ekintzetako batmenean herriko kultur talde eta tonbola da. Herritarrei etxean dituzten arropa, bitxi... edozeinEkimenean herriko kultur material Kultur Etxera eramateko eskaera luzatu diete, martxoaren Gasolindegi parean hasi dituzte biribilgunea egiteko lanak.talde eta eragileek parte 22a baino lehenago. Batutako diruhartuko dutela azaldu dute guztia Ibaialde ikastolari emango diote. J.G. Lau biribilgune berri N-634an, IZURTZA bat Olakuetako bidegurutzeanHerritarrei galdetuta, hiru Trafikoa berrantolatzeko obrak hasita daude; 2013ra arte iraungo dutegelako etxeak salmentan izkaiko Foru Adundiak N- zatitua osoa izango da lanak gau-jartzea da aukera onena B 634 errepidean lau biribil- gune berri egingo ditu Aba- diñotik Berrizerako bidean. Erre- Beharrezkoa izango ei da Felipe Amezua hiltegiko zatu ondoren. N-634 errepideaz gainera, herriguneko eta Miota- rako bideei eragingo die.Frontoi ondoko etxebizitza berrien gaineko pide horretako trafikoa lasaitzea eraikina botatzea du helburu egitasmoak, eta baita Sarbideakgaldeketari 26 herritarrek erantzun diote Eituako industrialderako sarbi- Eituako industrialdeko sarbide deak berrantolatzea ere; 2011ko eta irteerak era argiagoan zehaz-Frontoi ondoan egitekotan diren izan ditu, eta gela bakarrekoak abenduan ekin zioten lanari, eta Olakuetan, gaur egun dagoen tuko dituzte, eta “posible den hei-etxebizitzen gainean udalak bana- lau besterik ez. Argitu behar da 2013ko apirilean amaitzea aurrei- zatitutako biribilgunea nean murriztu ere bai”, aldundi-tu duen galdeketa 26 lagunek eran- herritar batzuek aukera bat baino kusi dute. 2.852.530 euroko aurre- oso-osokoa izango da ko arduradunek diotenez. Ibilgai-tzun dute. Alokairuko ala eroske- gehiago aukeratu dituztela. Eran- kontua dauka proiektuak. luek ezkerrera biratzea saihestekotako etxebizitzak gurago dituzten tzunak eman dituztenen gehien- Lehenengo biribilgunea Feli- babesguneak egokituko dituzte,galdetuta, aukera biek antzeko goa 20-35 urteko gazteak dira. pe Amezua hiltegia izandakoaren garrena 300 metro aurrerago eta sartzeko lursail zabala dutenerantzun kopurua jaso dute; 21 Herritarren erantzunak balo- eta Mafisa enpresaren parean dagoen bihurgunean; “istripu eremu batzuetan hormigoizkoerantzun erosketaren aldekoak ratu ondoren, proiektua idaztea- kokatuko dute. Beharrezkoa izan- gehien gertatzen diren lekuan”, hesiak eta espaloiak altxatukodira, eta 18 alokairuaren aldekoak. ri ekingo diote. Udal ordezkariak go ei da hiltegiaren eraikina bota- jakin eragin dutenez. dituzte. Gainera, bazterbide zaba- Gela kopuruari dagokionez, pozik agertu dira “erantzun kopu- tzea, aldunditik diotenez. Bigarren Olakueta auzoan ezarriko leko guneak bi metrora murriztu-hiru gelakoek 22 boto jaso dituz- ruak eskaria badagoela adiera- biribilgunea gasolindegiaren dute laugarren biribilgunea. Hain ko dituzte, bertan aparkatzea eki-te; gela biko aukerak 13 erantzun tzen duelako”. J.D. zonaldean eraikiko dute, eta hiru- zuzen ere, egungo biribilgune diteko. M.Onaindia. MAÑARIA ZALDIBARFrontoiaren erabilerari Abenduan egin zuten batzarrean herritarrek egindako ekarpenak Gaztetxeak zortzi urteburuzko arau berriak, jasota, arautegi proposamenagaz aurrera egiteagaz ados agertu ziren udalak martitzenerako deitu zuen bete izana ospatuko duteherritarren foroan osatuta frontoiaren erabilerari buruzko ordenantzaren gaineko foroan par- datorren astean zeharGaia lantzeko foro irekia burutu dute asteon te hartu zuten sei herritarrak. Oga- sun batzordearen eta plenoaren Zortzi urte dira herriko gazteak Olazar gaineko oniritzia jaso ondoren ipiniko dute eraikinean lehenengo biderrez batu zirela ordenantza indarrean. Frontoia, oraingo moduan Zaldibarko Gaztetxeak ateak guekin jardunaldiari hasiera ema- egun osoan barik, ordutegi zehatz zabaldu zituenetik zortzi urte teko. Barikuan umeentzako jola- batean ahalko da alokatu: herri- beteko dira datorren martitze- sak prestatuko dituzte arratsaldez, tarrak eraikina baliatzeko aukera nean, martxoaren 6an. Ospakizu- eta gauez Etxeren kontzertua ikus- izan dezaten, asteburuetan, esa- nerako ekintzak prestatu dituzte, teko aukera edukiko dute. terako, 11:00etatik aurrera ezingo baina ez egun horretara mugatuz. da frontoia alokatu, eta herritarren Urtemuga egunean arratsal- Zapatuan, bazkaria erabilerarako libre geratuko da. deko 19:00etan elkartuko dira Martxoaren 10erako herri-bazka- Araudi berriak jasotzen due- Gaztetxean, luntxagaz eta txapli- rirako deia egin eta txartelak sal- nez, frontoia alokatzeko zortzi gai ipini dituzte Castet elkartean. euro ordainduko dute mañariarrek Eguenera arte eskuratu ahal izan- edo tartean mañariarren bat dau- Herri-bazkarirako deia egin go dira txartelak, 9 euroan; ikas- katen taldeek, eta hamar herritik martxoaren 10erako, eta le eta langabetuek 7 euro ordain- kanpokoek. Pilota eskolak barik, txartelak salgai ipini dituzte duko dute. Gauez jarraituko du fes- udalak kudeatuko du aurreran- tak, The Mockers eta Egurra TaAsteburuetan ezingo da frontoia alokatu 11:00etatik aurrera. tzean, bestalde, frontoia. I.E. Kitto musika taldeekin. M.O.
 7. 7. Herririk herrianboto 2012ko martxoaren 2a, barikua 7 H Durangaldean laburElorrioko Auzo Kontseiluaren Ehun urte egin ditu Teresa Zuhaitz landareakeraginkortasunari buruz Carreto durangarrak eskuragarri IurretanBilduk bere aldizkariaren bigarren alea kaleratu Teresa Carreto durangarrak ehun urte egin Zuhaitz Egunaren harira, Iurretakoberri du. Xabier Orbegozo zinegotziari elkarrizketa berri ditu. Asteon, urtebetetzea ospatzeko, Udalak 1.241 landara (haritza, pagoa,egin diote, eta Auzo Kontseilua “tresna baliagarria” Durangoko Udaletik eta Bizkaiko Foru Aldun- urkia…) banatuko ditu herritarren etaizan daitekeela dio, “dauden arazoak hurretik eza- ditik bertaratutako ordezkariek lore sorta opa- erakundeen artean. Interesatuekgutu eta adostutako konponbideekin bideratzeko”. ritu diote. Senitartekoak eta ezagunak aldame- martxoaren 6a baino lehenago Iba-Legealdi berrian Auzo Kontseilua behin bakarrik batu nean zituela, Teresa Carretok irribarrez eta rretxe kultur etxean eskatu behardela salatu du: “Ezin esan gobernu taldeak kontsei- umore onez hartu zuen lore sorta, eta esker dituzte landarak. Telefono bidez ereluari dagokion garrantzia ematen dionik”. oneko berbak izan zituen ingurukoentzat. egin daiteke eskaera: 94 620 03 42 GARAIGerediagatikGarairako bidekolanak amaitzenEspaloiaren zati guztiak eraiki dituzte, etaabiadura moteltzeko oztopoak estali ere bai zken lanetan murgilduta Zabortegira bideak egunean 108A dabiltza beharginak, dagoe- neko, Gerediagatik Garairadoan errepidean. Lebarion A8 kamioiren bueltan errepidetik iga- rotzea eskatzen zuen, eta oinez- koentzako zein zikloturistentza-autobideko aldaketak zein biribil- ko segurtasuna bermatzeko hel-gunea sortzeko lanek eraginda buruagaz hasi zituzten lanak.hasi zuten obra, orain hiru urte Oraindino arduradunek ezluze. Izan ere, Garaiko Aiartzun- dakite egitasmoa guztiz noiz amai-Goitia inguruan zabortegia edo tuko den. Azken asteetan, baina,soberakinen biltegia zabaldu zuten lanek aurrerakada nabarmena Errepideko lanak azkenetan direla, zabortegia ixtean amaituko dute egitasmoa.obra horiei guztiei erantzuteko. izan dute. Espaloia, bere zati guz- tietan, eraikita dago, eta ibilgailuen jakin eragin dute udal ordezkariek dute uneotan dagoen zuloa, eta abiadura moteltzeko ezarritako eta obraren arduradunek. ingurunea atonduko ei dute gero.Asteon, bideko marrak horitik sakangune edo oztopoak estali Zabortegiko zuloa lurragaz Trafikoaz gainera, zarata etazurira aldatzen ibili dira dituzte. Asteon, bideko marrak Zabortegia estali behar estaliko dute eta ingurunea poluzioan ere eragin dute lanek,beharginak horitik zurira aldatzen ibili dira Proiektua amaituta geratzeko, Aiar- atonduko dute gero eta Garaiko zein Gerediagako bizi- beharginak, eta bidegurutze bate- tzun-Goitiako zabortegia itxi lagunen kezka iturri izan dira hila- ko kanala ere konpondu dutela beharko dute. Lurragaz estaliko beteotan. M. Onaindia ABADIÑOBilduko Saioa Zuazubizkar zine-gotziak eroan zuen Atxarteko Atxarteko berreskurapen Zahar-egoitzetan lekurikharrobia berreskuratzeko proiek-tua martitzeneko plenora. Aba-diñoko Independienteak taldeko proiektua salatu du Bilduk ez dutenentzako laguntzagobernuakAbiadura Handiko Tre- Udaleko hiru alderdiek prestatu eta onartu dutenaren obrak burutzen diharduen Ingurumen inpaktuari buruzko txostenik ez dagoAdif enpresak aurkezturiko proiek- aldundiaren laguntza osatzen duen ordenantzatuagaz, “lehiaketa publikorik dei-tu barik” aurrera egiteko eta “enpre- Aho batez onartu zuten Abadiño- rik eduki ez arren beharrizanasa horri bidea lautzeko” asmoagaz ko Independienteak, EAJ eta Bil- badutenak laguntzeko helburua-diharduela dio Bilduk. du alderdietako zinegotziek zaha- gaz landutako arautegia” biltzen AHT eraikitzeko obretan sor- rren “egoitza zerbitzuetan sartze- du martitzeneko udalbatzarreantzen dituzten lur soberakinak ko udal laguntzen ordenantza”. onartutako ordenantzak. Udala-Atxarteko harrobia berreskuratze- “Bizkaiko Aldundiak eskaintzen ren diru-laguntza jasotzeko zerko erabiltzea jasotzen du Adif dituen zaharren egoitzetako pla- baldintza bete behar diren zehaz-enpresaren proiektu horrek. Eus- zetatik kanpo geratzen diren herri- ten du ordenantzak.ko Jaurlaritzari ingurumenaren tarrak, dependentzia maila larri- “Aldundiaren laguntza boro-gaineko inpaktuari buruzko txos- biltzen du ordenantza honek, etatena ez egiteko eskatzea egotzi oso beharrezko ikusten dugu kri-dio Bilduk gobernu taldeari. Aldundiaren zaharren si sasoian gizarte laguntzak gara- “Jaurlaritza da ingurumen- egoitzetan plazarik lortu ez tzea” esanez, alde bozkatu zuteninpaktuari buruzko txostenik ez dutenei laguntzeko araudia Bilduko zinegotziek. Oposiziokodela behar dioena, ez gu”, eran- beste alderdiak ere, EAJk, “osotzun zuen Navarro alkateak. I.E. Adif enpresak aurkeztu zuen berreskurapen proiektua. positibo ikusten” du. I.E.
 8. 8. B 8 2012ko martxoaren 2a, barikua anboto BERBAZ“Biktima guztiek behar dute aitortza etaeuskal gizartearen errekonozimendua”Barrenak euskal politikagintzari buruz Sotok egindako galderak erantzun ditu Platerueneko oholtza gainean Pernando Barrena• Iruinsemea Ezker Abertzaleko kidea “Guk ez diogu inoiz uko egingo ez EAJrekin ez beste inorekin hitz egiteari ”P ernando Barrena tzia pairatu duena. Norabide bezala, kapazak izan gaitez- tzeko aspirazioa, baina biz- Fronte zabalaren ondoren fron- (Iruña, 1965) Ezker horretan beharrezkoa zen keela egoera politikoa aintzi- tanlego guztiarentzako. te abertzalea dator? Abertzaleko kidea Ezker Abertzaleak alde natzeko eta etorkizun ertain Guk ez diogu inoiz uko egin-elkarrizketatu du asteon Iña- bakartasunetik urratsak eta laburrean sortu daite- go ez EAJrekin ez beste ino- ematea, eta min hori aitor- keen edozein erronkari aurre rekin hitz egiteari eta posibleki Soto Gara egunkarikozuzendariak Durangon. Ber- tzea. egiteko. Hor ixe da azpima- “Herri honetan izan daitezkeen denetar ikobertan elkarrizketa zikloko Zeintzuk izan daitezke alde rratu behar den gauzetako bat. Alde bakartasunak balio ezkertzale eta akordioak erdiesteari. Posi- zioak aldatzen ari dira. Ezkerbigarren saioak ikusminasortu du asteburuan Ezker bakartasunaren mugak? behar du herri presioa gero abertzale sentitzen Abertzaleak bigarrengoaren Epe ertain eta luzera begira- eta handiagoa izateko, alde papera eman dio bere burua-Abertzaleak ‘Konponbide tu behar dugu. Beste aldean biko dinamika horretan sartu diren guztiak hartu r i, EAJr i begira histor ikoki,haizea dabil’ dokumentuaaurkeztu ondoren. Testu ez dugu une honetan interlo- nahi ez duten horien jarrera inmobilista horiek jasangaitz behar dira aintzat” baina nik uste dut hori erro- tik aldatu dela. Etengabekohorretan, “trantsiziozko jus- bihurtu arte. eskaintzak egingo ditugutiziaren beharra” aldarrika- Nola baloratzen duzu une hone- a k o rd i o p o l i t i k o h a n d i t a r atu dute. “Alde bakartasunak tan Aralarren posizioa? h e l d u a h a l i z a t e k o. G a r a iZer egingo du Ezker Abertzaleak balio behar du Joan den asteburuan aurkeztuta- Nik uste dut Aralarrek ordez- katu duen esparrua kuantita- berri hauetan aldaketak dau- de taula politikoan, eta EAJkbiktimen gaiagaz? herri presioa gero ko dokumentuak berradiskide- tiboki erreparatu beharrean b e l d u r r e z b e g i r a t z e n d i o,Herr i honetan bor txazko tzea du berbagai. kualitatiboki baloratu behar k o n t u r a t u d e l a k o e z d i re l aegoera bat egon da, eta alde eta handiagoa Berraskidetzeaz hitz egiten dugula. Guztiok dugu iraga- joko banatzaile arituko, bes-g u z t i e t a t i k i z a n d i ra b i k t i -mak. Biktima guztiek behar izan dadin ” dugunean, Ezker Abertzaleak bi gauza esan nahi ditu. Bata, neko motxila bat. Hala ere, tripetatik egiten den diskur- teok ere jokatu dezakegulako b e re a k b a i n o h o b e a k d i re ndute aitortza eta biktima berradiskidetzea ez dugula tsotik haratago joaten jakin kartekin.guztiek behar dute gizarte kutore bat aurkitzen, baina ulertzen denok lagun egitea behar dugu, eta buruarekinhonek eskaini beharko dien nik uste dut azken hiru urte bezala, baizik eta hainbeste pentsatu. Inpor tanteena ez Nazioarteko komunitateak zererreparazio motaren bat. hauetan alde bakarretik faktura pasatu digun gatazka da nondik zatozen nora joan eman dio prozesuari?Hori kostako da egiten. Den- egindako bide honek erakus- baten ondorioz lan egin behar nahi duzun baino. Nora joan Bereziki Irlanda eta Hegoa-bora asko beharko dugu, bai- ten duela indarrak eta akor- dela Euskal Herrian bizi garen horretan kontatu egin behar frikako mugimenduek lagun-na nik uste dut igande hone- dioak bilduta eta autodeter- kultura politiko guztiok elkar dugu herri honetan ezkertza- tza handia suposatu dutetan Ezker Abertzaleak bazue- minazioaren eta konponbi- onartu dezagun. Eta bigarre- le eta abertzale sentitzen Ezker Abertzalearentzat,la helburu bat, eta da beste d e a re n a l d e k o p a n k a r t a re n nik, Ezker Abertzaleak edo- direnekin. Beraien arteko posizio politikoen garapene-aldean badagoela komunita- atzean gero eta jende gehia- zein alderdi politikok bezala gaztazkak beraiei utzi behar r a k o. Ha i e n a h o l k u e k a s k ote zabal bat ETAren biolen- go bilduta, gertatzen ari den baduela herri hau goberna- dizkiegu, errespetu osoz. lagundu digute. J. Guenetxea
 9. 9. Publizitateaanboto 2012ko martxoaren 2a, barikua 9 P
 10. 10. Ir 10 2012ko martxoaren 2a, barikua anboto Sei hankako mahaia IRITZIA Beste behin gutunak@anboto.org gertatu zan... ✑Gutunak @ Dani Maeztu Aralar Inork ez du gutaz berba egingo Klik batean @ Bazen behin eskualde eder bat, hilda gaudenean Abiadura Handiko Trenaren Aurretik daukagun izen ona (hainbat hedabidek ondo elika- obrez zeharkatua, harrobiz zula- tu dutena), telebista kateen interesik eza, atzeraldi ekonomi- tua. Herri horretan lanparra bai- koa, Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunaren (UCI) kan- no ohikoagoa zen zintzurra ardo paina globalizatzailea... gure tradiziozko txirrindularitza ingu- gorriz bustitzea. Halako batean, runea suntsitzeko moduko eragina izaten ari dira. lagun bi elkartu ziren tabernan, Urkiolako Igoera, Bira amateurra, pistako Euskadiko 6 txikito batzuk edateko. Batak Orduak desagertu ziren, badoakigu Igorreko ziklo-kros fro- egunkaria irakurtzen zuen; bes- ga. Orain Laudioko Sari Nagusirik barik geratuko gara eta aldi teak edalontziari begiratzen zion. Telebista piztuta zegoen, Valen- kritikoan sartu dira Euskal Herriko Itzulia eta Donostiako Kla- tziako Camps presidente ohia- sikoa. ren inguruko albisteaz berbe- La Oreja de Van Gogh da Euskadiren enbaxadore, Gug- tan ari ziren. Ustelkeria politi- genheim museoa ere badaukagu turismoa erakartzeko eta koa gora eta behera ziharduten. Espainiako Vuelta ere pasatzen da azkenaldian Euskal Herri- Lagun batek besteari esan zion tik. orduan, “tamalgarria da alderdi 50.000 euskal herritar joango dira Madrilera eta Athle- politiko bateko karneta izatea- tic-en finala ikusiko dute, edo beharbada lehenengoa baka- gatik hainbatek pribilegioak rrik egingo dute, Erreinuko hiriburuko hainbat gremioren poze- edukitzea”. rako. Eman dezagun euro bana gure herriko bi froga izarrak egiten jarraitu ahal izateko. Ekimen ona da. Tamalgarria da alderdi Gero eta gehiago dira desagertzen dabiltzan kadeteen bateko karneta izateagatik eta jubenilen pelotoiak eta maila horretako frogak, udalak pribilegioak edukitzea diruz larri dabiltzalako, zorretan ez bada. Eta ez ditzagun ahaztu Durango Emakumeen Saria eta Emakumeen bira ere, munduko talderik onenak batzen dituz- Edalontziari begira zegoe- tenak. Emakumeak ere lehiatzen dira. Zenbat denbora iraun- nak begirada altxatu eta hitza go ote dute nazioarteko bi froga horiek? hartu zuen. Ni metro batzueta- Gu zuhurrak izango gara: euro bat oraintxe bertan Askondoko zuhaixkak ra nengoen eta elkarrizketa Iurretako Askondo kaleko bidegurutzean dauden zuhaixka zime- entzuteko parada izan nuen. hasita. lek auto gidariei ikusteko gaitasuna erabat kentzen dietela sala- Lagun hark ezagutzen omen tu du herritar batek. “Gasolindegitik datozen autoak ez dira iku- zuen kasu deitoragarri bat: Patxi Torregrosa García - Iurretako Emakumeen Bira Ziklismo Kirol harrobi jakin baten jarduera bai- Elkarteko presidentea si ere egiten bidegurutze horretan”, azaldu du. mentzeko arauak aldatu zirene- koa, eta aldaketa horren atzean alderdi batean afiliatuta zegoen enpresari bat omen zegoene- koa. Alderdi hori boterean izan- da, arauak aldatzeko aukera Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko zuen. Kontakizun hori entzun ostean, besteak kendu zion hitza: helbideak: “Aizu, ba nik badaukat beste bat; sexu indarkeriagatik kondenatu- ta egon den futbolari bati indul- tua eman zioten orain dela gutxi, eta zurrumurrua dago influen- Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org tzia politikoa ere badagoela horren atzean, nekez gertatzen Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN baitira horrelakoak”, bota zuen. zenbakiagaz batera bialdu behar dira. “Eta zer ikusi daukate harrobiek sexu indarkeriarekin?”, itaundu zion lagunak azken esaldi hori entzun ostean. “Harrobiak aipa- tu dituzu, eta ez dakit zergatik Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten izenean sinatuta eta burura etorri zait”, bukatu zuen ANBOTOren erizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. besteak. DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO Eta hau hala ez bazan… Zori- txarrez, izan, bada. Eta Euzka- din, euzkotarren aberrian gerta- tzen da.Laguntzaileak: Zuzendaria: anboto komunikabideak Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Bixente Kapanaga, 9 Joseba Derteano. Administrazio burua: 48215-Iurreta Itziar Belar. (Bizkaia) Administrazioa: Miren Abasolo. Tel.: 94 681 65 58 Publizitatea: Goretti Alonso, Erredakzioa: Amaia Huarte, Itxaso Altuna 94 623 25 23 Erredakzioa: Aitziber Basauri, Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du Publizitatea: Itsaso Esteban, Markel Onaindia, 94 621 79 02 Amaia Ugalde. publi@anboto.org Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 2012ko martxoaren 2a Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Argazkilariak: Kepa Aginako, 10. urtea - 449 zk. Juanra de la Cruz eta Zaloa Fuertes Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
 11. 11. anboto 2012ko martxoaren 2a, barikua 11 K @anbotokultura KULTURAIPUIN KONTALARITZA ELKARRIZKETA“Kontatukoduzuna zeurigustatzea dagarrantzitsuena”Bonbardaketaren urteurrenean, martxoaren 31n, saioberezia egingo duen Durangoko Udal Liburutegikoumeen txokoan batu gara Saroa Bikandi ipuinkontalari durangarragaz, bere lanari buruz jardutekoDurangoko Liburutegi honetan harrera ona edukitzen dute, bai-hainbat ipuin saio eskaintzen na normalean horiek gurasoekdituzu. Zenbatero? kontatzen dituztenez, bestelakoakHilean behin antolatzen dituzte hautatzen ditut gehienetan. Noi-umeentzako ipuin kontalaritza zean behin, euskal kulturako ipuinsaioak Durangoko Liburutegian, laburrak sartzen ditut: egunero-eta iaz neu ere etorri nintzen ema- ko gauzetaz berba egiten dutenak.naldi bat eskaintzera. Aurten bes-te saio bat eskainiko dut, berezia:martxoaren 31n, bonbardaketaren “Semeagaz eta bereurteurrenerako prestatuko dut. lagunekin probatzenBonbardaketaren gaia bereziki ditut normaleanlanduko duzu, beraz.Bai, horrela eskatu zidaten: bon- ipuinak”bardaketaren urteurrenerako saioberezia prestatzea. Bestela egitendihardudan saioa Etxe poxpola Zeren arabera aukeratzen ditu-izenekoa da, eta horregaz dihar- zu kontatuko dituzunak?dut, batez ere, orain. Semeagaz eta bere lagunekin pro- batzen ditut, normalean, ipuinak:Zelan egiten duzu lan? Zeuk sor- eurekin esperimentatzen dut, eta gustatzen zaie umeei: ez da ohi- Zelan hasi zinen honetan?tzen dituzu istorioak? ikusten dut eurek zer eskatzen koa, eta umeek oso gustuko dituz- Ama izan nintzen, eta familia etaKontatzen ditudan ipuinak libu- duten eta abar. Garrantzitsuena, ten elementuak biltzen ditu. lana uztartzeko era bat topaturuetatik hartutakoak dira: album baina, kontatuko duzuna zeuri “Saio baterako hainbat behar nuen. Aurretik Atartegazilustratuetatik hartutakoak gehie-nak. Saio baterako hainbat libu- gustatzea da, istorio horrek zure barruan, dela barrea dela tristu- Zelan joan zen joan zen bariku- ko Elorrioko emanaldia? liburutatik hartutako liburutegiekin lan egin izan dut, eta Alaitz Muro laguna ere ipuinrutako istoriak uztartzen ditut. ra, baina zeozer eragitea. Iaz eskaintzen jardun nuen Txita istorioak baliatzen kontalaria da: oso gertuko senti- polita lanaren azkeneko emanal- tzen nuen hau guztia, eta horrelaBadaukazu bereziki gustuko Zer ipuinek dauka, esaterako, dia izan zen Elorrioko joan zen ditut gehienetan” ekin nion. Iurretako Liburutegianduzun edo umeen harrera ona arrakasta gehien? barikuko hori. Oso gustura jardun egin nuen lehenengo saioa.jasotzen duen autorerik? Ipuin klasikoek oso harrera ona nuen, eta batu zen ume piloagazEz nuke esango autore kuttunik izaten dute: Errusiako klasiko bat ere harritu egin nintzen: 40 ume Zelan lortzen da pareko 40 umeakdudanik. Ipuin klasikoek oso den Babayaga, esaterako, asko inguru batu ziren. adi mantentzea? Batzuetan, zelan lortu duzun jakin barik ere, oso pozik amaitzen ditu- “Zeu zelan zauden, zu saioak: umeen arreta harrapa- Haur masajea eta ipuin kon- tzea lortu duzu, eta motibatu egi- Masajeak eta kontuak: talaritza uztartzen dituen proiek- tu berri hau zein azken urteetan kontalaritza saioen emaitza ere halakoa ten zaitu horrek. Baina egunak eta egunak daude. Adoregabetu ‘Azalerako ipuinak’ eskaini dituenak lako ipuin kon- talaritza saioak “ahal den leku izan daiteke” egiten zaituzten saioak ere atera- tzen dira, baina, noizean behin. Zu guztietan eskaintzea” du Bikan- zelan zauden ere, zelako eguna Ipuin kontalaria eta haur masa- Bilboko Muxux Muxu den- dik helburu, eta proposamen duzun, eragina du emaitzan. jeko irakaslea ere bada Saroa dan egiten du hilero saio bat, eta berrietara ere zabalik dago Bikandi, eta zaletasun eta ogi- Aste Santu ostean Durangon ere (sakoamalakoi@yahoo.com). Zenbat dute zure ipuin saioek bide bi horiek uztartzen dituen eskainiko du Azalerako ipuinak. “Milaka pelikula eta bideo antzerkitik? Azalerako ipuinak proiektua eskura izan arren”, dio Bikandik, “Batzuetan, zelan lortu Ipuinak kontatzerakoan ni neu ahalik eta lekurik gehienetan “istorioak dira umeei gustatzen naiz, Saroa, eta errekurtso batzuk zabaltzeko helburuagaz dihar- Aste Santu ostean zaizkienak”. Istorio horiek kon- duzun jakin barik, badauzkadan arren, ez dut antzer- tatzerakoan, irudirik ez baliatzea du: masajeak, ipuinak, kantak, eskujolasak, magaleko kantak, Durangon ere eskainiko du erronketako bat: liburueta- oso pozik amaitzen kirik egiten. Badaude zarata eta gorputza asko erabiltzen duten etab. uztartzen ditu 0 eta 2 urte du ‘Azalerako ipuinak’ ko ilustrazioak baliatu barik, dituzu saioak” kontalariak, baina nik ez dut horre- bitarteko umeentzako saiootan. berbaz bakarrik jardutea. la egiten. Nik ez dut nire burua ezer berezia egitera behartzen, naizen bezala agertzen naiz. I.Esteban

×