Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 448

529 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 448

 1. 1. 2012ko otsailaren 24a Herririk Herri anboto 10. urtea - 448 zk. durangaldeko astekaria 3 Berbaz 10 Kirola 17 www.anboto.org Gerediaga-Beasain errepidea eraiki Josune Ariztondo: “Euskal herritarrok Profesionaletara pasatzeko atari den arren biribilgunea gura du Atxondok adiskidetzeko bidea egin behar dugu” Biharko Izarrak txapelketa hasi daDURANGALDEA 2 KULTURA 13Sei urtean hirukoiztu 25. urteurrena ospatuko du Kriskitin taldeakegin da langabe kopurua Erakusketa bat, emanaldi bat, erromeriak eta Kriskitin Eguna antolatu dituzte, besteak beste, Durangon, 1987an sortu zutenIurretan dago langabeturik gehien, %14,6ko 2012ko kontratuen %95 behin-behinekoak dantza taldearen urteurrenatasagaz. Hurrengoa Izurtza da, %14koagaz direla salatu dute sindikatuek ospatzeko. DURANGO 4 Aralar eta Bildu elkarrekin, EAJren udal kudeaketa kritikatuz ABADIÑO 6 Traña-Matienan topatu dituzten gorpuzkiak ikertzen dabiltzaINEMek kudeatu beharrean, Lanbidek kudeatzen du orain Iurretako bulegoa. Kepa Aginako Izurtza 6 Semaforoa eta autobus geltoki bi eraikiko dituzte laster Iurreta 7 Argiteriaren ikuskaritza egin gura dute, energia aurrezteko Otxandio 6 Eragileekin diseinatuko dute lehenengo berdintasun plana Mallabia 6 Gazteak euskaraz ikasten jarraitzera animatu ditu udalak
 2. 2. H 2 2012ko otsailaren 24a, barikua anboto Anboto Komunikabideak HERRIRIK HERRI @anboto DURANGALDEALangabezia tasahirukoizteko bideanda Durangaldean3.612 langabetu daude 2012ko urtarrilean,Lanbideren datuen arabera; 2006an 1.292 ziren risiak gogor kolpatu du murriztu esaterakoan. RaxoirenK Durangaldea. Eskualdeko langabezia datuek ez dutezalantzarako tarterik uzten. azken lan erreformaren inguruan azaldu dutenez, kaleratzeak “erraz- teko” balioko du.2006tik hona langabetuen tasahirukoizteko bidean da. 2006an1.292 lagun zeuden langabezian. Sindikatuek lan kontratuen2012ko urtarrileko datuen arabe- prekarietatea salatu dute:ra, 3.612 dira lan barik daudenak. “Egiten diren kontratuen %95 behin-behinekoak dira”HerrikaOrain sei urte Durangaldea osatzenduten herrietako langabezia tasa%5era ez zen heltzen, eta gaur Kontratazioa Durangaldeanegun herri gehienek %10eko lan- Kontratazio motari dagokionez,gabezia gainditu dute. Durangal- 2006tik 2011ko amaierara behin- Industria eta zerbitzuetan gertatu da lanpostu galerarik handiena Durangaldean. Kepa Aginakodeko langabezia tasa altuena due- behineko kontratazioek nabar- men egin dute gora. 2006an kon- 2006 2008 2012 urtarrila tratuen %92,8 behin behinekoakIurretak du langabezia tasarik Abadiño 173 (%4,6) 353 (%10,3) 457 (%12,1) ziren, eta gaur egun %95,2ra hel-handiena Durangaldean, du da. 2006an 3.659 kontratu sina- Atxondo 28 (%3,2) 50 (%7,2) 85 (%11,8)%14,6agaz. Hurrengoa Izurtza tu ziren eta 2011n berriz 2.880. “Kri- Berriz 108 (%4,3) 228 (%9,7) 321 (%12,3)da, %14ko langabezia tasagaz si sasoian kontratuek behera egin Durango 602 (%4,9) 1138 (%9,1) 1718 (11,6) dutela eta sortutako lanpostue- tan prekarietate mailak gora” egin Elorrio 135 (%3,9) 227 (%7) 367 (%10,2)na Iurreta da, %14,6ko langabezia duela salatu dute sindikatuek. Lan Garai 3 (%1,79) 2 (%1,3) 4 (%1,9)tasagaz. Hurrengoak Izurtza erreformetan sortutako kontratu Iurreta 111 (%5,9) 192 (%11,4) 275 (%14,6)zerrendan (%14) eta Zaldibar berriek prekarietatea bultzatzen(%13,9) dira. Durangoko tasa ere dute sindikatuen berbetan. Izurtza 10 (%7,9) 15 (%11,7) 23 (%14)%10etik gorakoa da, %11,6koa, Sektoreka, industria eta zer- Mallabia 15 (%2,4) 42 (%6,9) 65 (%9,9)hain zuzen ere. bitzuetan gertatu da Durangal- Sindikatuek egoeraren ira- dean lan galera handiena. Sindi- Mañaria 9 (%4,3) 15 (%6,5) 23 (%9,2)kurketa egiterakoan lan errefor- katuek azaldu dutenez, erregula- Otxandio 26 (%4,38) 46 (%8,3) 64 (%8,9)mak ekarri dituzte gogora. Ados zio espedienteak ugaritu egin dira Zaldibar 72 (%5,16) 148 (%9,3) 210 (%13,9)daude denak Zapateroren lan erre- enpresetan, eta kaleratze indibi-formak ez duela langabezia dualak ere bai”. J. Guenetxea Durangaldea 1.292 2.456 3.612 “Langile borroka inoiz baino “Raxoiren erreformak are Erreakzioak garrantzitsuagoa da orain” beltzago uzten du egoera”“Lana sortuko duten politikak Eulate Zilonizaurrekoetxea - LAB Uri Irigoras - ELAbilatu behar dira” Durangaldean azken bost urteetan langabetu kopurua Ikusten denez, langabezia tasa handia da. Dena dela, ia hirukoiztu egin da. 2010ean PSOE eta EAJren lan erre- gaur egongo egora sozioekomikoa ikusita, langabeziaMauricio Garcia - UGT forma egin zen, eta langabeziak gora egin du. PPren lan tasa igo egingo dela argi dago, enpresa askok ERE akAzken urteotan lan arloan egin diren murrizketek lan- erreformagaz kaleratzeak erraztu dituzte. Eskualdean dituzte, kaleratze indibidualak nabari igon dira azkengabezia handitzen dutela argi eta garbi geratu da datuei industria sektorea garrantzitsuena denez, datozen hila- denboran, eta enpresa txiki eta ertain asko itxi dira, gai-begira. Lana sortuko duten politikak bilatu behar dira, beteetan lan suntsiketa izugarria egongo da. Herriak nera. Raxoik egindako lan eta negoziazio kolektibokoeta ez langabezia bultzatzen dutenak. Kontsumoa sus- gelditu behar du basakeria hau, langile borroka inoiz erreformak are beltzago ixten du aurretik zeharo txa-tatu beharra dago lana sortzeko. baino garrantzitsuagoa da. rra zen egoera.“Nekazaritzarekiko interesa “Enpresek bidea libre izango “Krisia denon arteanpiztu zaio jendeari krisialdian” dute langileak kaleratzeko” ordaintzea lapurreta da”Iñigo Etxebarria Elosegi - EHNE Roberto Martin - CCOO Jabier Meruelo - CNTProduktu batzuk saltzeko zailtasunak asko aregotu Hemendik aurrera, lan erreformaren ondorioz, enpre- Occupy Wall Street mugimenduak bete-betean asma-dira; gazta, esaterako. Baina, oro har, krisi ekonomiko sariek bidea libre izango dute langileak kaleratzeko; bai- tu du: %99k ezin ditu jasan %1aren gutiziak.Langile-garaietan jendeari nekazaritzarekiko interesa pizten zaio, ta flexibilitatea nahi duten eran inposatzeko ere. Horrek riak galga bezala jokatu behar du kapitalismoak bul-bizibidea topatzeko edo aktibitate gehigarri moduan. inola ere ez du lanpostuak sortzen lagunduko, alderan- tzatzen dituen hondamenei aurre egiteko. Harro defen-Autokontsumorako ortuak eta ganadua gehitu egin dira. tziz. Hau guztia dela-eta, CCOO sindikatuak, otsaila- datu behar dugu ideia hau: langilkeok ez badugu krisiaKrisiagaz sindikatura jende gehiago gerturatu da, neka- ren 29an arratsaldeko 19:00etan Bilbon manifestazioa sortu, denon artean krisia ordaintzea lapurreta hutsazaritza arloari ekiteko interesagaz. egiteko deialdia aukeztu du. da; lapurreta legala.
 3. 3. Herririk herrianboto 2012ko otsailaren 24a, barikua 3 HS oldatak murrizterakoan, ordutegiak eta egutegiak aldatzerakoan, erregulazio ko giroa dago: "Oso haserre dau- de, eta beldurra ere badaukate, kaleratzeak erraztu direlako. Bai- Lan harremanetan erabakitzekoespedienteak zabaltzerakoan..."erabakitzeko eskubide guztiaenpresak izango du". Hori da LAB na kalera irteteko gogoak aurre egi- ten die beldurrei". eskubidea, sindikatuen aldarrisindikatuaren ustez azken lan erre-formak ekarriko duen aldaketa ELA: “Politikariek krisia eragin Martxoaren 29ko greba prestatzen dabiltza LAB eta ELA sindikatuakhandiena. dutenen aginduak jarraitu Euskal Herria erabaki, langi- dituzte azken neurriekin”leok erabaki dezakegu, orain dagaraia! lema aukeratu du LABekmartxoaren 29ko greba orokorre- Erreforma iragarri zenetik,rako. Eulate Zillonizaurrekoetxea eskualdeko bost-sei enpresatanLABeko kideak nabarmendu due- soldatak bajatzeko asmoak ager-nez, burujabetza eskatzen dute tu direla azaldu du LABek.Euskal Herriarentzako eta langi-leentzako, "lan harremanetan ELAren asanbladaesparru propioa" izateko. Datorren barikurako deitu du ELAk Greba orokorrak "erantzun eskualdeko delegatuen asanblada.zabala" izango duela aurreikusten 09:30ean Durangoko Institutuandu LABek. Zillonizaurrekoetxeak batzartuko dira, eta gero Ezkurdi-azaldu duenez, joan zen barikuan ra manifestazioan irtengo dute.Durangaldeko 120 delegatu bai- ELAtik nabarmendu dute-no gehiago batzartu ziren, eta nez, erreformak eskubideak ken-enpresetan erreformaren kontra- duko dizkie langileei: “Gaur egun- go lan harremanen eredua eta gizarte ongizate eredua jokoanLAB: “Lan erreformak daude”. Politikoek neurriekin “kri-erabakitzeko eskubide guztia siaren erantzule diren enpresari,enpresen esku utziko du” bankari eta espekulatzaileek agin- dutakoa egiten dute”. A.U. Barikuan LABeko ordezkari sindikalek asanblada eta elkarretaratzea egin zuten.Errepide berriagaz ere, beharrezko Udan Beasaindik Durangora arte- ko erradial zatia egiten hasiko dire- la jakinarazi du oraintsu Jose Luis ne horren kargu udala egitea ere aukeratzat hartzen dute, baina “berez Aldundiaren eskumena da,ikusten du biribilgunea Atxondok Bilbao ahaldun nagusiak. Lehen- tasunezkotzat jo dituzten proiek- tuen artean dago Abadiño, Atxon- eta eurak egin beharko lirateke horren kargu”. Erradial berriari buruz, mota do eta Elorrio zeharkatuko dituen horretako azpiegituren gainekoEz dute ulertzen inguruko herrietan biribilguneak egitea eta Atxondon ezn errepidea. Abadiñon eta Atxon- hausnarketa berregin beharko don, orain BI-632 errepideak har- litzatekeela uste du. Gainera, ‘itza- tzen duen trafiko emariaren zati leko peajea’ deitua salatu du. Erre- bat hartuko du erradial berriak. pide berriaren kostu osoa enpre- Hala ere, Apatan urte askoan eska- sa pribatuen esku dago (200 milioi tzen dabiltzan biribilgunearen inguru), baina gero kanon bat eskakizunak aurrera darrai: “Tra- jasoko dute Aldundiaren aldetik fikoa gutxitu arren, besteak beste, bertatik igarotzen den ibilgailuko: gehiegizko abiaduraren arazoak “Jakina, horrelako inbertsio han- jarraitu egingo du, eta beharrezko diak enpresa handien eskuetan ikusten dugu biribilgunea”, adie- daude; gutxi dira, beti berberak”. razi du Juanjo Nora Atxondoko alkateordeak. “Onura” Elorriorentzat Ana Otadui Elorrioko alkateak Ana Otadui Elorrioko hainbat onura ikusten dizkio erra- dial berriari. Elorrion helburu estra- alkatearen ustez, “enpresei tegikoetako bat turismoa sustatzea eta turismoari mesede” dela dio, eta errepideagaz herria egingo die erradialak “hobeto komunikatuta” geratuko dela. Trafiko emaria malgutzeagaz Biribilgunea egin dadin eska- batera, “Elorrioko enpresak lehia- tzen dabiltzala “20 bat urte” dira, korragoak izatea ekarriko du”. eta “inguruko herrietan egin diren Desjabetze denak amaituta bitartean Atxondon ezin dela” daude Elorrion. Obren ondorioz, dirudiela diote. Antolamendu Pla- baserri bat eraitsi beharko dute SanBI-632 herrigunetik pasatzen den tokian biribilgunea egitea aspaldiko eskakizuna da Atxondon. na onartzen dutenean, biribilgu- Agustin auzoan. J.D.
 4. 4. Herririk herriH 4 2012ko otsailaren 24a, barikua anboto DURANGOAurrekonturik aurkeztu ez izana L aster martxoa dela eta gober- nu taldeak “aurrekontuen zirriborroa ere ez” dietela edo ordenantza fiskal batzuk iriz- pide sozial barik izoztu izana" kri- tikatu du.“larria” da Bildu eta Aralarrentzat aurkeztu salatu dute Aralarrek eta Bilduk. "Prebisio eta erantzukizun falta" leporatu diote gobernu tal- Parte-hartzea "Etorkizuneko Durango diseina-Gobernu taldeari “aurreikuspen eta erantzukizun falta” leporatu diote deari, eta orokorrean udala kudea- tzeko momentu klabea" da orain- tzeko eredua salatu dute. Aurre- goa Aralar eta Bilduren ustez. Pre- kontuak herritarren parte-hartzea- miazko ikusten dute aurrekon- gaz diseinatzeko pausoak eman tuak herritarrekin batera behar dira, Bildu eta Aralarreko diseinatzea. Eider Uribe Bilduko zinegotzien ustez. zinegotziak nabarmendu du par- te-hartze prozesua hasteko auke- ra badagoela: "Lehenengo pau- “EAJren kudeaketa soak eman dira Parte Hartuz iker- txarragatik aurten oso gaitza keta taldearen txostenagaz". izango da diru-sarrera eta Iazko ekainean aurkeztu zuen gastu arruntak bat etortzea” Parte Hartuzek Durangoko parte- hartzeari buruzko lana. Salatu dutenez, emaitza ez dute orain- Iker Urkiza Aralarreko zinego- dino batzordean landu. Uribek tziaren arabera, "udalaren egoe- adierazi duenez, "udalaren eta ra ekonomikoa ikusita larria da Durangoko gizartearen arteko oraindino Durangok aurrekontu- urruntasunaren diagnosi argia rik ez izatea". Baloratu duenez, ageri da" txostenean; "hutsuneei "EAJren kudeaketa txarragatik aur- aurre egiteko lehen pausoa" izan ten oso gaitza izango da diru- daitekeela nabarmendu du. Par- sarrera eta gastu arruntak bat etor- te-hartze prozesuan herritarrek tzea". Gobernu taldearen kudea- erabaki ahalmena eduki beharkoUdaleko kudeaketari buruzko gogoeta plazaratzeko agerraldi bateratua egin dute. ketan "obra publikoen garestitzea luketela aldarrikatu du. A.U. ATXONDOKonpromisoak ez Atzera bota dutebetetzea leporatu dio ogasun batzorde Eskola ondoko bostPSE-EEk Irigorasi berezia sortzeko kale-argi apurtuTrenbidea lurperatzeko lanen amaiera-data idatziz EAJren eskaera zituzten asteburuan Udalaren egoera ekonomikozehazteko eskatu dio alkateak garraio sailburuari “kezkagarria” aztertzeko ogasun Eskolaren eta elizaren arteko parkean ipinitako batzorde berezi bat eratzea pro- kale-argi berriak dira zapatuan apurtutakoakEAJk Durangori hainbat proiektu tza proiektuari lehentasuna eman posatu zuen EAJk asteleheneko“zor” dizkiola salatu du asteon zaio”, Riosen berbetan, “hutsune udalbatzarrean. Mozioa ez zenAlderdi Sozialistak: kanpo eraztu- asko dituzten auzoetan milaka aurrera irten, Bilduk kontra boz- Joan zen zapatu gauean apurtu Baina lapurretak ere izan dirana, San Faustoko zentro zibikoa, herritar zain dauden bitartean”. katu zuelako: “Udal kontuak zituzten elizaren eta eskolaren herrian; batez ere, azken urtekultur etxea eta Frai Juan Zuma- aztertzeko ohiko Ogasun Batzor- arteko parkean dauden bost kale- erdian: ezezagunek 15 bat estol-rragako biribilgunea. Egitasmo Alkateak Arriolari dea dago, eta gura izanez gero argi. Zutoinak bakarrik utzi zituz- da ostu baitituzte. Herriko edo-horiek egin barik daudela kritika- Sozialistek Irigorasi egindako kri- EAJk aukera dauka batzordea ten zutik. Udal ordezkariek argi- zein txokotan dela ere, estolda battu du Pilar Rios PSE-EEko zinego- tika alkateak Garraio Sailari egin- batzeko eskaera egiteko”. tu dutenez, kontsumo txikiko kale falta bada udaletxean abisua ema-tziak. “Alkateak trenbidearen lur- dakoaren ondoren etorri da. EAJk “egindako kudeaketa- argiak ziren oraintsu ipinitakoak. teko eskatu dute, “oinezkoentza-peratzeagatik Eusko Jaurlaritza Aitziber Irigorasek trenbidea ren auditoria zehatza egitea” ere Aseguruagaz berba egin dute, eta ko zein bizikletan dabiltzanentza-erasotzea” salatu du, “bere alder- lurperatzeko lanak direla-eta eskatu zuen mozio berean. Horri oraindino ez dakite kale-argi ko oso arriskutsua izan daitekee-diak Durangori hainbat proiektu gobernu sozialistaren “inprobi- buruz, “orain horretan ez dute- berriak ipintzearen kostua zein l a k o”. E s t o l d e z g a i n e r a ,zor dizkion bitartean”. sazioa eta data-dantza” salatu ditu. la dirurik gastatuko” adierazi izango den. “Erasoaren helburua bidegorrian 25 bat metroko hesia Sozialistek Durangoko saihes- Iñaki Arriola sailburuari lanen zuen Juanjo Nora alkateordeak: ez zen izan ezer lapurtzea, ez ere ostu zuten, eta iturrietakobidea amaitzeko premia nabar- amaiera-data zehazteko hitzar- “Gure datuak Kontuen Tribuna- bonbilak ez bestelakoak, kale- txorrotak ere falta izan dira. Azkenmendu dute: “Kanpo eraztunari mena sinatzeko eskatu dio. lean daude, eta beharrezko ikus- argiak apurtzea baino”, dio Juan- hileetan herriko txabola bitandagokionez, Urki kaleko hirigin- Alkatearen berbetan, eman- ten badute eurek egingo dute jo Nora alkateordeak. lapurreta egin dute. J.D dako azken data ezin du "ontzat" auditoria. Bestela, EAJk eskatuRios: “Kanpo eraztunari barik eman, "duela hile gutxi lanak diezaioke auditoria egitea”. EAJk 2013ko udaberria baino lehen honela erantzun zion Norari:Urkiko hirigintza proiektuari amaitzea ezinezkoa dela esan “Aurreko urteetan zeuek izaneman diote lehentasuna” zuen-eta". A.B./A.U. zarete eskatu duzuenak”. J.D. Kale argiak zapatu gauean apurtu zituztela uste dute.
 5. 5. Publizitateaanboto 2012ko otsailaren 24a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herriH 6 2012ko otsailaren 24a, barikua anboto ABADIÑOTraña-Matienanaurkituriko gorpuzkiaknorenak diren ikertzenZantzu guztien arabera, gorpuzkiak gizon batenakdirela dio Ertzaintzak, baina ikertzen darraite ildako baten gorpuzkinak gaz alderatu behar dute Traña-H (ia hezurdura osoa) aurki- tu zuten domekan, Traña-Matienako tren geltoki ondoan. Matienan hartutako lagina. “Itxura guztien arabera, gor- puzkiak gizonezko batenak” dire- Herritar batek eman zuen la dio Ertzaintzak, eta “ikertzaileendomeka eguerdian abisua, eta susmoa hildako behartsu bate-aspaldi hildako pertsona baten nak”ote diren dela ere azaldu dute.hezurrak direla ohartu zen, ber-taratuta, Ertzaintza. Gorpuzkiaren DNA probak “Itxura guztien araberaegiten dihardu polizia zientifi- gizonezko batenak dira Beste herri batzuetan egin dituzten aparkalekuak ikustera joan dira udal ordezkariak.koak, eta ikerketaren emaitzak gorpuzkiak” Ertzaintza dioenezjakin arte “luze joango” dela azal-du du Ertzaintzak: besteak beste,ustezko hildakoaren familiarena- Bilboko Auzitegiko medikua- Lur azpiko aparkalekua zelanHerritar batek topatu zituen, renera bidali zituzten gorpuzkiak domekan, eta bertan burutu dituz- te DNA identifikatzeko probak. egin aztertzen dihardutedomeka eguerdian, Gorpua norena den jakiteko,tren geltokiaren atzealdean Ertzaintzaren datu baseagaz alde- Traña-Matienako aparkaleku faltari konponbidea topatu gura diote ratuko dituzte emaitzak. J.D./I.E. Gobernu taldeak eskatuta Gizaker Luis Navarro alkateak azaldu due- dihardute udaleko ordezkariek. enpresak burutu duen inkestaren nez, "proiektuagaz aurrera egin ala “Erabakirik ez da hartu, bainaAitek umeei euren haurtxoen arteko hartu- emana estutzea" dira martxoan emaitzen arabera, Traña-Matie- nan lurpeko aparkalekua eraiki- ez eta zelan garatu erabakitzeko", zer aukera leudekeen aztertzen lurpeko aparkalekua egitekotan zer eratakoa egin aztertzeko”, bes-masajeak burutuko duten tailer honen hel- tzeko proiektuak aurrera egingo teak beste, beste herri batzuetan buruak, eta 0 eta 9 hilabete arte- balu "bertan plaza bat eskuratze- egin dituzten aparkalekuak joanemateko tailerra, ko seme-alabak dauzkaten aitei ko interesa 220 herritarrek" izan- “220 herritarrek agertu dute direla azaldu digu EAJko Eneko dago zuzenduta. go lukete, Jose Luis Navarro alka- plaza bat eskuratzeko Etxebarria bozeroaleak.udalak antolatuta Errota kultur etxean, mar- teak azpimarratu duenez. interesa”, alkateak dioenez 2008an proposatu zuen Aba- txoaren 10etik 31ra arteko zapa- Orain hiru-lau urte ere gal- diñoko Independienteak taldeakTraña-Matienako Errota kultur tuetan elkartuko dira tailerrean deketa bera burutu zutenean, 300 Traña plaza azpian lurpeko apar-etxean, atzo iluntzean, aurkeztu parte hartzeko izena ematen duten herritar inguruk agertu zuten inte- Aparkalekua egitekotan, zer kalekua egitea. Oposizioak “gober-zuten martxorako udalak eskaini- aitak. Tailerraren aurkezpen egu- resa. Eskariak behera egin arren, eratakoa izan daitekeen nuaren formak” salatu, eta proiek-ko duen aitentzako haur-masaje nean edo Udaleko Berdintasun Traña-Matienan garaje falta tuaren kontrako jarrera adierazi aztertzen dabiltza udaleaneta afektibitate tailerra. "Umeen sailean eman ahal izan dute ize- dagoela, “beharrizana badagoe- zuen orduan, eta egitasmoak ezgarapena sustatzea" eta "aiten eta na interesdunek, doan. I.E. la” interpretatu dute udalean. Jose zuen aurrera egin. I.E. OTXANDIO ZALDIBARLehen berdintasun plana Dirua Lodosa-Sartagudako dako ikastola. Hori dela-eta, "ez du ia diru-laguntzarik jasotzen, etadiseinatuko dute herriko ikastolari laguntzeko egoera oso larrian dago" azaldu du Arantza Baigorri alkateak. Eus- karazko hezkuntza jasotzeko eska-eragileen laguntzagaz Euskararen Informazio-batzordean onartu dute ri "nahikoa" dagoela dio Baigorrik: "Hainbat familiak, oztopo guz- Nafarroako ikastolari diru-kopuru osoa ematea tien gainetik, hezkuntza hori emanUdal jarduera, hezkuntza eta guraso diren gura diete euren seme-alabei". Ikastolei urtero zatika ematen izan Alkatearen ekimenez etaemakumeak izango dira planaren zutarriak zaizkien 665 euroak Lodosa-Sar- babesa agertu guran, ikastolei Baigorri: “Diru-laguntzarik ez tagudako zentroari emango diz- urtero zatituta ematen dieten dute ia jasotzen, eta egoeraGiza Eskubideen Batzordeak lehe- bizitzarako proiektu bat martxan, kiote, "egoera larrian" dagoela- diru-laguntza aurten osorik ikas-nengo berdintasun plana diseina- eta bide horretatik eragin daiteke”. eta. Nafarroako Euskararen Legeak oso larrian dabiltza lanean” tola horretara bideratzea onartutuko du aurten, 2013an indarrean Ama diren emakumeei dagokienez, dioenez, ‘eremu ez-euskaldunean’ dute, aho batez, Euskararen Infor-ipintzeko asmoz. 2009an eginda- “lan esparrua eta etxeko lanak kokatuta dago Lodosa-Sartagu- mazio-batzordean. M.O.ko diagnostikoa, herriko kultur uztartzeko zailtasunak” dituzte-eta kirol elkarteen zein norbana- nei zuzentzea da asmoa.ko eragileen ekarpenekin defini- MALLABIAtu eta aberastea da asmoa. Martxoak 8ko ekimenak Otxandio herri txikia denez,plan integral bat ez dute “bidera- Plana diseinu fasean dagoen arren, martxoaren 8ari begira, (Emakume Gazteak euskal ereduan gok eskatu euskal ereduan matri- kulatzeko, orduan eta ugariagoakgarri” ikusten, Eider Ajuria batzor-deko zinegotziaren esanetan.Horregatik, etorkizuneko proze- Langileen Nazioarteko Eguna) prest dituzte hainbat ekimen. Otsailean abiatu zuten argazki lehiaketaren matrikulatzeko gonbita izango dira euskarazko ikasketa eskaintzak”, azaldu du udalak ikas- leei zuzendutako gutunean.su parte-hartzaileak eragin ditza- harira (‘emakume langilea’ da gaia), Udalak euskaraz ikasten jarraitzeko gutuna bidali Gaineratu dutenez, euskarakkeen aldaketei atea zabalik utzi- martxoaren 2an, 3an eta 4an argaz- bizitza profesionalean espektati-ta, oraingoz hiru esparruri eman kiak udaletxe azpian erakutsiko die aurten hamazortzi urte betetzen dituztenei bak zabaldu ahal dizkie. “Zorio-diete lehentasuna: udalari eta udal dituzte, eta herritarrek aukeratuko nez, euskara jakitea gero eta gehia-jarduerari, hezkuntzari eta gura- dute bigarren saria; lehenengoa Udalaren gutuna jaso dute aurten tzen duten ibilbide horretan Malla- go baloratzen da hainbat lanpos-so diren emakumeei. epamahaiak erabakiko du. Mar- hamazortzi urte bete edo beteko biko Udalak euskararen bidetik tutako profilak diseinatzerako Berdintasun plan horretan txoaren 8an egingo dute sari bana- dituzten gazteek. Adin honetan jarraitzera gonbidatu ditu gaz- orduan. Administrazioan lan eginhezkuntza txertatzea ez da hutse- keta, udaletxean. Lehiaketagaz bete aukeratu ohi dute heziketa ziklo teak. “Geroago eta ikasketa gehia- gura baduzu, berriz, ia ezinbes-tik hasiko duten prozesua: “Esa- gura izan dituzten helburuak ere bat ikasi, unibertsitatera joan edo go egin daitezke euskara hutsean. tekoa zaizu euskaraz prestatutaterako, Mainondon badago elkar- jakinaraziko dituzte. J.D. lan munduan murgildu. Aukera- gainera, zenbat eta jende gehia- egotea”, dio gutunak. J.G.
 7. 7. Herririk herrianboto 2012ko otsailaren 24a, barikua 7 H GARAI ELORRIO IURRETADiru-laguntzen Indarkeriamenpe, matxista, zineegitasmoak eta kooperaziogaratzeko emanaldiko gaiGaraiko Udalak aurrera begira esku Elorrioko Udalak indarkeriaartean dauzkan proiektuak egoe- matxistaren aurkako zinemaldiara ekonomikoak baldintzatuta dau- eratu du Mugarik Gabe GKEagazdela dio Gontzal Sarrigoitia alka- batera. Dokumental zikloan mur-teak. Une hauetan, auzuneetan gilduta daude dagoeneko, hiruzaborrontziak ipintzea, frontoiko egunetan banatutako egitaraua-aldagelak berriztea eta wi-fi siste- ri otsailaren 16an ekin zioten-eta.ma ezartzea dira udalaren lehen- Saio bakoitzean ikus-entzunez-tasunak. ko luze eta labur bana eskaintzen Sarrigoitiak probabilitate han- dute, eta ondoren eztabaidara-dia ematen dio zarama batzeko ko tartea uzten dute. Oraingoz, Argitasunaren maila eta kutsadura murriztu gura dute, udal arduradunek azaldu dutenez. A.B.kokagune berrien plana betetzea- Nagoreeta Pantojismolako lanakri, baina ez du hainbesteko segur- dira, besteak beste, Iturri kulturtasuna erakutsi aurretik etorri dai-tezkeen gainerako proiektuen etxean proiektatu dituztenak. Ikerketa egingo dute argiteriakasuan. “Diru-laguntzak eskatu-ta ditugu, eta horiei itxaron behar-ko diegu”, dio alkateak. Datorren eguenean, martxoaren lehenagaz, instalazioa eraginkorragoa izateko amaituko da zinemaldiaWi-fiaren deialdia Energia aurrezpena hobetzeko, ikuskaritza energetikoa egingo duteInterneteko zerbitzua herrianeskaintzeko proba-epea martxan Datorren eguenean, mar- rgiteria instalakuntzen era- ko kontsumo energetiko guneak ko proposamenak landu, ustiapendu udalak, eta bando bidez jakineragin die herritarrei zerbitzuaerabili gura dutenek udaletxera txoaren lehenagaz, amaituko da zinemaldia. 19:00etatik aurrera, lehenengo Lydia Cacho mexika- A ginkortasuna eta energia aurrezpena hobetzea hel- buru hartuta, kanpo argiteria identifikatu eta ezagutzeko; datuok osatu eta egiaztatu egin- go dira. Gero, argiteria publikoa- kostu ekonomikoa, energia kon- tsumoa eta argitasunaren kutsa- dura gutxitu eta kontrola zeinjotzeko. M.O. rrak pederasta sare bat salatzea- publikoaren ikuskaritza energeti- ren egoera aztertu eta ebaluatu- mantenua hobetze aldera. gatik jasandako atxiloketa eta koa egingo du udalak. Argitasuna ko dute, eta instalazioak hobetze- Argiteria publikoko sektore tratu txarrak kontatzen dituen eta argitasunaren kutsadura bakoitzeko txostena idatziko daSarrigoitiak aukera handia lana eskainiko dute. Gero El Sal- murriztu gura dute, eta instala- azkenik. Deskribapen teknikoaikusten du zaborrontzi berrien vadorreko emakumeen egoera zioen eraginkortasuna bultzatu. Argiteria publikoaren egoera egingo da, argi-kontsultoretzakoplana bete ahal izateko islatzen duen Una de tantasbota- Beharrezko datu teknikoak aztertu eta ebaluatuko informazioagaz, energia elektro- ko dute. Eztabaidara Joana Etxa- batuko dira lehenengo: argiteria du Iurretako Udalak nikoaren kontsumoa eta kostuak no gonbidatu dute. M.O. publikoen instalazioekin lotuta- ere kontuan hartuta. A.B.
 8. 8. Herririk herriH 8 2012ko otsailaren 24a, barikua anboto Durangaldean laburEuskara konplexu barik Asteburuetan Txiki Park-a Asier Aginakok gaur ‘Spinning begiraleerabiltzeko teknikak, martxoan zabalik, maiatzera arte deklaratuko du ikastaroa’ martxoanOtxandioko Euskara Batzordeak tailerra antolatu du Arratsalde hotzetarako jolas gune bat eskai- Euskal preso politiko durangarra atzo Berrizko kiroldegian spinning begi-martxorako, euskara konplexu barik erabiltzen ikas- ni guran, Durangoko Landako Erakustazo- eroan zuten Parisetik Madrilera, ETA- rale izan gura dutenentzako ikasta-teko aukera eta baliabideak lantzeko; martitzene- ka 2-5 adin tarteko umeentzako parke izan- gaz lotuta Frantzian ezarritako zigo- roa eratu dute, 45 eurotan. Klaseaktan, Andresa Landan, 18:30etik 21:00etara. go da asteburuetan. 17:00etatik 20:00etara rra bete ondoren. Espainiak euroa- martxoko lau zapatuetan izango dira, Astelehena da izena emateko azken eguna; zabalduko dute, sarrera doan dela. Ando- gindua eskatu zuen, eta gaur dekla- 09:00etatik 13:30era arte.otsailaren 27a. Matrikula 20 eurokoa da, eta lehe- ni Iruarrizaga kultura zinegotziak dioenez, ratuko du Audientzia Nazionalean. Xaker Kirol Zerbitzuko Amaianengo klasean ordaindu beharko da. 20 lagunek inte- helburua "elkarrekin batzeko, dibertitzeko 2004an atxilotu zuten Aginako, Aitzi- Bidarte begiralea izango da klaseakresa agertu zutelako eratu dute tailerra. eta gustura egoteko toki bat eskaintzea da”. ber Coellogaz batera. emango dituena. BERRIZ IZURTZA MAÑARIABatxilergoan Semaforoa ipini ondoren, autobus Umeentzakozein LHn euskarazkoeuskaraz ikastea geraleku bi atontzen hasiko dira filmak, hilerosustatuz Semaforo eta zebrabidea botika parean dabiltza egiten; autobus geraleku liburutegianUdalak DBHko 3. eta 4. mailetako bat ere ipiniko dute bertan, eta bestea plaza ondoko aparkalekuan Otsailaren 25ean, zapatu hone-ikasleei begirako kanpaina ipini du tan, egingo du udalak umeeimartxan, ziklo hori amaituta zuzenduriko film emanaldiarenhurrengo ikasketak ere –Batxiler- lehenengo proba . Bihar, 16:30eangoa eta Lanbide Heziketa– euska- hasita, liburutegian ipini duteraz jarraitzeko aukera dutela azal- hitzordua Ice Age filmaren eus-tzeko helburuz. "Gazteek euren karazko bertsioa ikustera hurre-etxetik gertu dauden ikastetxeetan ratu gura dutenentzat.gustuko ikasketak euskaraz egite- Lehenago herriko gurasoko aukera ugari dute", diote, eta talde bat arduratu izan da aste-www.nahidudalako.com web buruetan herriko umeentzatgunea zabaldu dute; gainera, gaz- aproposa izan zitekeen filmateen iritzi eta iradokizunak jaso eskuratu eta emanaldia antola-gura dituzte gune horretan. Lehia- tzeaz. Aurrerantzean, udalakketa eratu dute, tablet formatuko berak hartuko du ardura hori.gailuekin eta antzeko sariekin. Otsailaren 25ean, 16:30ean, izango da lehenengo filmGazteek etxetik hur gustuko emanaldia: ‘Ice Age’ikasketak euskaraz egin ahaldituztela nabarmendu dute Bihar hasita eta maiatz alde- Botika, Megavideo eta beste enpresa txiki batzuk daude semaforoa ipiniko duten tokian. ra arte, hileko azken asteburue- tan eskainiko dute umeei zuzen- erria zeharkatzen duen eta ipintzen dabiltzan berria kon- kiko dute geltokia. Horretarako, duriko filmaren bat: udaleko kul-Web gunearen bitartez,gazteen iritzi eta iradokizunakjaso eta lehiaketa eratu dute H errepidean proiektu nagu- si bi gauzatuko dituzte datozen asteetan. Lehenengoa, mutatuta egongo dira, eta bate- ko botoia zapaltzean bestea ere gorri ipiniko da. bide ondoko horma zati bat erai- tsi beharko dute. Gasteizerako noranzkoan, tur arloko arduradunek azaldu digutenez, “batez ere negu sasoi- rako –eguraldiak haurrak kalean dagoeneko egiten dabiltzana, Semoforoa eta zebrabidea plazaren eta errepidearen arteko egotea errazten ez duenerako– oinezkoei dagokie: botika parean amaitzen dituztenean hasiko da aparkalekuan egingo dute gelto- aukera izateko pentsatu dituguGaztezulo semoforoa eta zebrabidea ipin- udala aubobus geltoki biak egi- kia. Mediku kontsultaren aldetik film emanaldiok”.Adin horretako gazteentzat, gaine- tzea. Bigarrena garraio zerbitzua- ten. Proiektua gauzatzeko diru- dagoen espaloi zatia estutu eta gel- Emango dituzten filmakra, Gaztezulo aldizkaria banatuko ri dagokio: botika parean eta Herri- laguntza eskatuko dute Aldun- tokiak aparkalekuaren erdia har- euskarazkoak izatea hartuko dudute doan datozen bost hilabetee- ko Taberna ondoan autobus gera- dian, otsaila amaitu baino lehe- tuko du. Beraz, zazpi bat autoren- udalak hautaketa egiteko orduantan. Udalak, hirugarren urtez, akor- lekuak eraikitzea. nago. Durangorako noranzkoan, tzako tokia geratuko da oraindik oinarri nagusi moduan. I.E.dioa sinatu du Gaztezulogaz, "gaz- Semaforo berriagaz, udalaren semaforo berriaren ondoan erai- Herriko Tabernaren aldetik.teen artean euskaraz irakurtzea urteetako eskakizunari ari zaio Era berean, Antonio Txikibultzatu asmoz". Maiatzean aldiz- erantzuten Aldundia. Mañari- okindegi inguruan ispilu bat ipin- Maiatz aldera arte, hilekokariko arduradunak gazteekin eta rantz doan espaloian dabiltzan Geltokia egin arren, plaza tzea ere lehentasunen artean dute, azken asteburuetan eskainigurasoekin hartu-emanetan ipini- oinezkoek, laster, botika parean ondoko aparkalekuak zazpi autoen sartu-irtenetan ikuspena gura dute emanaldiako dira, euren iritzia jaso eta urte- izango dute bidea gurutzatzeko autorentzako tokia izango du handitzeko; bihurgune arrisku-ko harpidetza eskaintzeko. M.O. aukera. Herriguneko semaforoa tsua dago bertan. J.D.
 9. 9. Publizitateaanboto 2012ko otsailaren 24a, barikua 9 P
 10. 10. B 10 2012ko otsailaren 24a, barikua anboto BERBAZ“Adiskidetze bidea egin beharra daukagu;urte asko dira eta min asko batu dugu”EAJko idazkari kargua hartu duen lehen emakumea izan da Josune Ariztondo. Formazioz kimikaria da Josune Ariztondo• Ondarrutarra da Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur diputatua da “PSOEren gobernuak arduraz jokatuko balu, ez litzateke urte amaierara helduko ”P lateruena kafe antzo- gelditu eta beste batzuk hara Gaur egun, berriz, ETAk ekintza artean ebatzi behar dugu. dute hizkuntza politika bat. kian Berbertan zikloa bidaltzea; beraz, neure armatuak bertan behera utzita, Denon erantzukizunak ez Oinarriak berberak dira, bai- zabalduz, Bingen burua aurkeztu nuen. egoera politiko berri honek zer dira berdinak. Gizarteko era- na praktikak ezberdinak izanZupiria Deia egunkariko lehentasun ditu? gile eta gizabanakoez gain, behar dira bakoitzean.zuzendari berriak Josune Erabaki horrek faktura pasatu Lehentasunen mapan gune alde politikoa dago bide hori zizun Ondarroan? handi bi bereizi beharko e g i t e k o. B i b i d e e k e z d u t e Eguneroko politikara etorrita,Ariztondo kultur diputatua Bai. Eta ez nuke gurako fak- genituzke.Bata Madrilen zertan erritmo bera izan, Lopezek EAEko hauteskundeakelkarrizketatu du. 50 urtegaz tura hori bizitza guztirako inguruan kokatuko litzateke; ezta protagonista berberak aurreratuko dituela uste duzu?irakaskuntzatik politikara- izatea, baina oso barruan erabaki ahalmenari dagokio- ere. Ez dakit aurrekontu berria-ko jauzia egin zuen Arizton- sartuta daukadan faktura nez esan gura dot. Behar gaz zelan moldatuko den.do ondarrutarrak. Bere ibil-bidearen errepaso zabala pasatu dit. diren bitar tekar iekin, esta- tuak eta indarkeria utzi duen “Estatuak eta ETAK Pe n t s a t z e n h a s i t a n a g o e z o t e d i t u g u n 2 0 1 2 k o a u r re -egin du asteon EAJko ordez- erakunde armatuak lan egin lan egin beharko kontuak ostera ere mahaikariak, kafe antzokiko publi-koaren aurrean. “Ondarroako b e h a r k o d u t e g e r a t u d i re n g a i e t a n u r r a t s a k e m a t e k o. dute geratu diren gainean edukiko.Esaten ar i dira akaso ez direla beteko, gestoran parte Gainera, alderdi politiko bat gaietan urratsak eta murrizketak etorrikoHasi gaitezen 2007tik.Udal hau- daukagu legeztatu barik direla. Beraz, egoera oso kas-teskundeen ondoren, Ondarroa- hartzeak faktura dagoena. emateko” karra da. Lopez lehendaka-ko Udaleko gestorako kide izanzinen. Zelan gogoratzen duzu? pasatu dit. Ez nuke Eta bestea? riak bere burua Espainian jarri du hurrengo urratsEAJ ilegalizazioaren kontra gura hori bizitza Ho r re n b e s t e k o g a r r a n t z i a Gaia aldatuz,zelan ikusten duzu m o d u a n . Ga i n e ra , g o b e r n uagertu zen beti. Ez zen lortu duena eta epe luzera garran- euskararen normalkuntzaren eta horren euskarria Alderdialderdi politiko guztiak legal guztirako izatea ” tzia erabakiorra izango due- erabileraren bidea? Popularra da: ez dio honiizaterik –oraindik ez da lor- na, Euskal Herr ian dago Eu s k a ra i k a s t e n e t a e ra b i l - babesik kenduko, ezinbeste-tu–, eta Alderdi Popularreko fokalizatuta. Adiskidetze tzen ikasten dabilen herri koak onartuko dizkio,bainazinegotzi bakarra izan zen Eta politikoa? bidea egin beharra daukagu. bat da gurea. Horrek beragaz umilazioa umilazioaren gai-bere kargua hartu zuena.Ez EAJk azken udal hauteskun- Urte asko izan dira; gorroto dakar txarto berba egitea, netik eroan beharko du etazegoen modurik udala deetan aurrekoetan baino asko pilatu da. Min asko ingelesa ikasten dugunean hori ez dakit noraino aguan-g o b e r n a t z e k o, e t a l e g e a k boto gutxiago jaso ditu. Hala daukagu bilduta, eta kalte moduan. Baina, txarto egiten tatuko duen Alderdi Sozialis-gestora baten aukera ematen ere, uste genuen alderdi asko egin zaio gizarte honi. ez baduzu ondo egiten ere ez tak. Nik ez dut uste urtedu, Diputazioak aukeratuta. legalen artean alderdi bota- Biktimak hor daude, eta bik- duzu ikasten. Bestetik, Biz- amaierara helduko direnik.EBBko idazkari izanda eta tuena izanda ezin genuela tima horiek eragin dituzten kaian ditugu Euskal Herriko A rd u r a a p u r b a t b a l u t e, e zondarrutarra izanda, ez nuen 10.000 biztanleko herr i bat pertsonak ere bai. Hori guz- eskualde euskaldunena eta lirateke urte amaierara aile-egoki ikusi bosgarren pisuan udal gobernu barik utzi. tia Euskal Herr ian denon erdaldunena. Guztiek behar gatu beharko. J. Guenetxea
 11. 11. anboto 2012ko otsailaren 24a, barikua 11 K @anbotokultura KULTURAMUSIKA ELKARRIZKETA onez eta kolorez betetzen dugu. Erritmo dantzagarriak eta festa- giroa alkohol eta izerdiz bustita eskaintzen dugu: ondo pasatzeko aukera ezin hobea. Eta duela pare bat urte zuen kon- tzertu batean egon zenak zer berritasun igarriko du? Disko berria atera dugunez, set lis- ta berritu dugu. Biziagoa eta azka- rragoa, atsedenerako tarte gutxia- gokoa izango da kontzertua. Bes- telakoan, lehengoak gara: lehen bezain gaizki jotzen dugu! Gura beste aukera duzue zuze- nekoetarako? Ezin dugu kexatu: taldea sortu eta lehenengo urtean, diskorik izan gabe ere, 50 kontzertu eman geni- tuen; bigarrenean, diskoa kalera- tuta, 80. Iaz gutxiago joko genue- la esan genuen, baina azkenean 60 izan ziren... Aurten saiatu gara negua apur bat lasaiago hartzen, baina astebururo dugu zerbait. Datozen hileetarako, zer asmo? Oraingoz kontzertuak ematea da gure helburu bakarra, baina egunKalerarock jauziz, korrikaldiz eta batetik bestera asmo guztiak alda- tzeko gaitasuna daukagu; beraz, batek daki zer gertatu daitekeen.kolorez bustera dator Ze Esatek! Bidaia baten ondoren ondu zenu- ten ‘Rock and Ron’diskoa.Badu- zue beste bidairik aurreikusita? Badarabilgu bidaiaren baterakoLandakoguneko biharko Kalerarock elkartasun jaialdian joko du Ze Esatek! taldeak. Hamarreko honez gainera, ideiaren bat buruan bueltaka, tal-Betagarri, Des-kontrol, Vomito, Bizardunak, Habeas Corpus eta Obrint Pas taldeek ere joko dute Durangon dearen aitzakiagaz beste herrial- deren bat ezagutzeko berriro Eus- kal Herritik ateratzeko. Baina‘Rock and Ron’diskoa aurkezte- tekatuko ditugu. Hala ere, denbo- Zuen kontzertu batean sekula oraingoz ezer ez daukagunez lotu-ko emanaldi bikoitza egin zenu- ra apur bat murriztua izango dugu, egon ez denari zelan azalduko “Negua lasai hartzeko ta, hobeto gaude ahoa itxita.ten Durangoko Azokako egune- eta set lista laburtuko dugu. Kola- zeniokete zer den Ze Esatek!?tan. Zer oroitzapen daukazue? borazio bereziren bat edukitzea Hamar lagunek osatutako taldea asmoa geneukan, Zerbait gehitu gura duzue?Dokumentala aurkezteko aukera espero dugu, baina egunean ber- gara, kontzertu dinamikoak baina astebururo dugu Eskerrak eman nahi ditugu etaparegabea eskaini zigun Ahotse- tan ikusiko duzue; badaezpada, ez eskaintzen saiatzen dena. Eszena- espero dugu jende piloa gertura-neak, eta oso gustura egon ginen. dugu ezer aurreratu nahi. tokia saltoz, korrikaldiz, umore kontzerturen bat” tzea bihar Kalerarockera, helbu-Jende piloa zegoen, ez genuen ruak merezi duelako. I.Estebanhainbeste espero. Gero, gauean,kontzertua izan genuen: ohitua-go gaude horretara. Kontzertu onaizan zen, birako bigarrena, etaoraindik ez genekien abesti berriek Laurogeiko hamarkadako musi- ka mugimenduan sorturiko eta 1998an hamar urterako dese- dute Irlandako tradizioko doi- nuak bestelako moldetan eskai- ni dituzten The Dubliners eta Hainbat musika estilozelako harrera izango zuten. Bai-na argi geratu zen festa itzelak gindako Vomito taldea ere bada- tor, bihar, Durangoko Kalera- The Pogues taldeen jarraitzai- le diren nafar hauek. uztartuko dituen jaialdiaegingo ditugula aurten ere. rock jaialdian parte hartzera. Punk, Oi! eta streetpunk Orain hiru urte Siempre fue doinuak ekarriko dituzte, bes-Zelan hartu duzue Kalerarock- terror diskoagaz bueltatu ziren talde, Arrasateko Des-Kontrolen parte hartzeko proposamena? Euskal Herriko eta Espainiako seikotekoek; eta Euskal HerrianBatetik, pozez, festibal handietan oholtzetara, eta En la zona zero zein munduan zehar euren skaeta hainbeste taldegaz jotzea gus- dihardute orain aurkezten. doinuak zabaldu dituzten Gas-tatzen zaigulako. Askotan guk atse- Ze Esatek! lako lagun eta teizko Betagarrikoek ere jokogin ditugun taldeak zuzenean ikus- musikari talde zabala den Bizar- dute biharko jaialdian.teko eta parranda egiteko aukera dunak ere badator Landakogu- Kalerarock elkartasun jaial-ere izaten dugulako: ezin hobe! neko oholtzatik “euskal folk diko deneriko musika eskain-Bestetik, baina, ezin da ahaztu erradikala” eskaintzera: jai giroa tza hardcore doinuekin osatze-Hatortxu Rock eta Kalerarockek kutsatzen trebetasun handia ra datoz, bestetik, Habeas Cor-duten motibazioa eta helburua. pus taldeko madrildarrak.Espero dugu egoera behin betira- 2011ko Todo o nada diskokoko aldatzea, eta preso eta ihesla- Vomito ere badator, kantak eta 1994tik kaleratuta-ri guztiak etxean daudelako hone- ko zazpi diskoetako kantaklako azkena izatea. 2008ko ‘Siempre fue eskainiko dituzte Durangon. Plateruenean dantzatuzZelako kontzertua prestatu terror’ diskoagaz emango dute amaitutzat jaial-duzue? Kolaboraziorik? dia, Trikiziogaz, 03:00etan.Azken hilabeteetan egiten ari garenbezala, abesti zahar eta berriak tar-

×