Anboto 444

788 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anboto 444

 1. 1. 2012ko urtarrilaren 27a Herririk Herri anboto 10. urtea - 444 zk. durangaldeko astekaria 3 Berbaz 8 Kultura 11 www.anboto.org Durangoko Udalari Abasoloren Durangaldeko hiru gazteren esperientzia Otsailaren 3an eta 4an estreinatuko indultuaren kontra egiteko eskatu diote Finlandian, enpresa arloan murgiltzeko duen obra aurkeztu du La PapakDURANGO 2 DURANGO 3Eztabaida piztu du Kontu Eneko Egibar kaleratu egin dute ErraldetikEpaitegiaren txostenak Teknikari bat plangintza osatzen dabil araudia bete eta hiltegia “ahalik eta2009ko udal kontuen fiskalizazioaren berri EAJk “pozarren” hartu du ebazpena. Aralareman du Kontu Epaitegiak asteon eta Bilduk kritika ugari egin dizkiote EAJri arinen” zabaldu dezaten. KIROLA 17 Urte bi eta gero berriz antolatuko dute ‘Balcón de Bizkaia’ rallya Durango• Trena lurperatzeko obren Trena 2012an atzerapena salatu dute asteon EAJko dutenez, ez-legezko proposamena aurkeztu dute Legebiltzarrean, lurpetik joateko Juan Antonio Arieta-Araunabeña legebiltzarkideak, Andoni Ortuzar “urtea amaitu aurretik trenbidea lur- peratzea posible delako”. Ortuzarrek eskatu du EAJk BBBko presidenteak eta Aitziber Iri- goras Durangoko alkateak. Azaldu kritikatu du Garraio Sailak “zigor politikoa” darabilela Bizkaian”. 2 Izurtza 7 Etxebizitza beharrei buruzko galdeketa martxan da Durango 3 Gazteen lokalen araudia onartu dute Hirigintza Batzordean Berriz 6 Aukera Azoka antolatu dute, merkataritza bultzatu guran Iurreta 4 BBK-ko asanbladan parte hartzea erabaki du udalak
 2. 2. H 2 2012ko urtarrilaren 27a, barikua anboto Anboto Komunikabideak HERRIRIK HERRI @anboto DURANGO2009ko kontuenfiskalizazioakeztabaida sortu duEAJk “pozarren” hartu du txostena; Aralarreketa Bilduk gogor kritikatu dute gobernu taldea erri Kontuen Euskal Epai- Elkarteen diru-laguntzeiH tegiak 2009ko aurrekon- tuen gainean egindakoauditoriaren emaitza ezagutzera dagokionez, aurrekontu luzapena zela-eta 500.000 euroko diru- laguntzak mantendu zituztelaemateak hautsak harrotu ditu azaldu du EAJk, “elkarteei arazoDurangoko Udalean. EAJk “poza- ekonomikorik ez sortzeko”.rren” hartu ditu txosten horren Bestalde, udaleko langileenemaitzak. Prentsa oharrean azal- kontratazio batzuk hautaketa pro-du dutenez, “epaitegi honen iritziz, zesu barik eta publizitaterik eginDurangoko Udalak 2009. urtean barik gauzatu direla ere azaltzenbete egin du bere egoera ekono- du Epaitegiak.miko-finantzarioa arautzen duenarautegia”. Hala ere, “hanka-sartze Aralar eta Bilduren kritikakadministratiboren bat gertatu zite- “Aurrekontuak garestitzea Duran-keela” aitortu dute. gon egin diren obra garrantzitsu Herri-kontuen Euskal Epaitegiak hainbat ondorio eman ditu jakitera. guztietan gertatu dela salatu du Aralarrek; liburutegia eta igerile- ratu duenez.Txostenak urte bat ko prezioa” dela adierazi dute.Igerilekuen eta liburutegiaren kuez gainera, Hizkuntza Eskolaren aztertzen badu ere, irregulartasu- “Gardentasun falta” ere kritikatuproiektuak garestitu izana proiektua %30 garestitu zela gogo- nak “sistematikoak” direla salatu dute, oposizioko alderdiei epaite-nabarmendu du epaitegiak ratu du. Obretako kontratu baten du Maeztu zinegotziak, eta “ardu- giak sei hilean egin duen lana ere ez dela legeak eskatzen duen ra publikoa izateak exijitzen duen Bilduk eta Aralarrek proiektuek “ezkutatu” egin dietela azalduz. derrigorrezko proiektuen ikuska- erantzunkizuna” hartzeko eskatu ikuskapena behar dutela diote, Diru-laguntzak batzuei bai eta Epaitegiak igoerak sumatu pena egiten azaldu du Dani Maez- dio EAJri. beste batzuei ez emateko irizpi- halakorik ez egin izana salatuzditu Landakoko igerilekuen tu zinegotziak. Kontratazioen Proiektuak garestitzeari buruz deak zeintzuk diren ere galdetzenproiektuan, %32ko igoeragaz, eta arloan, Durangoko Udalak “gaitz Bilduk kritikatu duenez, ikuskapen dute. Gobernu taldeak hanka-sar-Udal Liburutegian, %37ko gares- kronikoa” duela eta horrek udal barik proiektuek ez daukate eze- tze administratibo definizioa era-tzeagaz. EAJk igoerak osoko bilku- ekonomia nabarmen kaltetzen lako zehaztapenik eta, “durangar biltzea “zinismo erakustaldia” delarak onartu zituela argudiatu du. duela agerian gelditu da”, gaine- guztion artean ordaindu beharre- ere salatu du Bilduk. J.G.Trenbidea 2012an lurperatzeko dako prentsaurrekoan, Aitziber Durangon, trenbidearen lurpera- Irigoras alkateak, Andoni Ortuzar tzearen obragaz". Legebiltzarrean BBBko buru eta legebiltzarkideak eskatu dutena "aurrekontuetaneskatu du EAJk Legebiltzarrean eta Juan Antonio Arieta-Arauna- beña EAJko legebiltzarkideak. Trenbidea amaitzeko "diru esandakoa betetzea baino ez" dela nabarmendu gura izan du Ando- ni Ortuzarrek. arazorik ez" dagoela-eta obreiEAJk obren atzerapena salatu eta ez-legezko proposamena aurkeztu du lehentasuna emateko eskaria egin dute EAJko kideek. Arieta-Arau- Udalak ez dauka GarraioUrtea amaitu aurretik trenbidea ko proposamena aurkeztu dutela nabeñak salatu duenez, azken Sailagaz hartu-eman zuzenik:lurperatzeko lanak amaitzea “tek- “Diru arazorik ez” dagoela jakinarazi dute, lanak aurten amai- urteotan trenbidearen obran “Albisteak komunikabideennikoki posible” dela nabarmendu esanez, obrei lehentasuna tzea eskatzeko. Obraren atzerape- "aurreikusitako partidak baino bidez heltzen zaizkigu”dute asteon EAJko ordezkariek, ematea eskatu du EAJk na eta haren gaineko “informazio gutxiago exekutatu da". Datuaketa Eusko Legebiltzarrean ez-legez- falta” salatu dute Durangon egin- eman ditu: 2010ean aurreikusita- koaren % 54 exekutatu zen, eta Udalak berririk ez 2011n % 55. Aitziber Irigoras alkateak adierazi "Gezurrez eta atzerapenez duenez, Durangoko Udalak ez dau- betetako historia" da trenbidearen ka Garraio Sailagaz hartu-eman lurperatzea, Andoni Ortuzarren zuzenik: "Albisteak komunikabi- berbetan. Ortuzarrek kritikatu du deen bidez heltzen zaizkigu". Garraio Sailak "zigor politika" dara- Horrela jardunda durangarrei bilela “Bizkaian, eta, batez ere, "mespretxu hutsa" azaltzen diete- la salatu du Irigorasek: "Ahaztu egi- ten dira herritarrak direla egoera- “2010ean eta 2011n, obrarako ren biktima, eta ez dute atzerape- aurreikusitako partidak baino nen arrazoiak azaltzerik lortu". gutxiago exekutatu da” Obren gaineko informazioa eska- tzeaz gainera, trenbideagaz egon- dako arazoen gainean berba egin du alkateak: "Hesiekin egondako arazoek arriskuak sortzen dituzte, Andoni Ortuzarrek salatu du eta kontu handiz zaindu beharre- Garraio Sailak “zigor politika” ko arazoak dira". A.U. darabilela proiektu honekiko Bideoa: www.anboto.orgTrenbidearen segurtasun falta nabarmendu dute EAJko ordezkariek.
 3. 3. Herririk herrianboto 2012ko urtarrilaren 27a, barikua 3 HEneko Egibar Erraldeko Udalak Abasolorengerentea kaleratu egin dute indultuaren kontraTeknikari bat plangintza osatzen dabil “ahalik arinen zabaldu ahal izateko” egiteko eskatu dute Plataforma Feministak eta PSE-EEk gogor salatu rralde hiltegiko gerente Ene- Gauzak horrela, Osasun Sai- Ansotegi Erraldeko presidenteak.E ko Egibarrek azaldu due- nez, gerente eta albaitarimoduan bere funtzioa “goitik behe- lean aurkezteko plangintza osa- tzen dihardu Erraldek. Urtarrila- ren 14an produkzioa eten zuten Osasun Sailak gaia txostena esku artean duenean aztertuko duela erantzun du. dute sexu-erasoen gaineko zigorra arindu izana Sexu-abusuengatik zigortuta gizarte osoari dagokion gaia da".ra” bete du Erralde hiltegian. Egoe- Osasun Sailaren aginduz. Harrez- Plangintza osatzeko teknika- zegoen Paul Abasolori indultu Hori dela-eta, udaleko Berdinta-raren inguruan ez duela “ezer uler- kero Eusko Jaurlaritzagaz eginda- ri berria kontratatu dute. Ansote- partziala eman izanak zeresan sun batzordean eta Berdintasuntzen” aitortu du. Proiektua “bide- ko batzarrean araudira egokitze- giri gerentearen kaleratzearen handia eman du Durangoko era- Kontseiluan indultuaren kontraragarri” egin duela adierazi du ko plangintza aurkezteko konpro- inguruan galdetuta, “Erralde gileen artean. Udaleko Berdinta- egiteko eskatu du Plataformak.gerente ohiak. “Ekonomikoki parra misoa hartu dute, hiltegia berriro barruko” gaia dela eta teknikari sun Batzordean gaia lantzeko PSE-EEren izenean, Pilar Riosegin dugu. 2011 urtean 9.504 abel- zabaltzeko. “Ahal den eperik labu- barriagaz ez duela zerikusirik argi- eskatu dute Durangoko Platafor- zinegotziak Paul Abasoloren alde-buru hil ditugu, eta Bizkaiko Bil- rrenean zabaldu gura dugu, eta tu du. “Teknikaria kontratatzera- ma Feministak eta PSE-EEk, eta ko indultua "lotsagarria" deladotsa komertzializatu dugu”. Osa- horretarako behar egiteko modu koan kanpoko pertsona bat har- sozialistek gaineratu dute Fiskal- adierazi du: “Berrezteko progra-sun Sailaren txostenetan argi gera- berria aztertzen gabiltza”, dio Mikel tu gura izan dugu, Erraldegaz lotu- tzari eskaria egingo diotela Aba- metan parte hartzera bakarriktzen da araudiaren arabera rarik bakoa, aholkularitza ahalik solok zigorra kartzelan betetzeko. derrigortzea oso zigor urria da;hiltegiak egitura akatsak dituela, eta objektiboena egiteko”. alperrekoa da administrazioekgogorarazi duenez. Teknikari alde- Ansotegik azaldu duenez, Bitartean, behargin batzuek milaka euro bideratzea kontzien-tik Euskal Herriko albaitari onenak “kaleratzeak ez dauka teknikari mantenimenduan dihardute, eta PSE-EEk jakinarazi duenez, tziazio kanpainak egiteko, geroizan dituztela aholkulari zehaztu berriarekin zerikusirik” besteak oporretan daude. “Aboka- Fiskaltzari zigorra kartzelan horrelako erabakiekin pikutaradu. “Elikadura subiranotasunaren tuekin gabiltza langileen egoera betearazteko eskatuko dio bidaltzen badira”.alde lan egin dut”, gaineratu du. zelan kudeatu zehazten”. J.G. Horrelako erabakiek admi- nistrazioaren irmotasuna “kolo- Plataforma Feminista "hase- kan” jartzen dutela azaldu du Rio- rre" agertu da Espainiako Gober- sek: “Sexu-abusuen gaitza ekin- nuaren neurriagaz:"Emakumeen tzekin geratu behar dugu, eta ez duintsuna eta osotasun fisikoa kanpainekin bakarrik”. J.D./ A.U. Gazteen lokalen gaineko ordenantza, aurrera Hirigintza batzordean onartu egin dute lokalei baldintza minimo batzuk ipintzeko ordenantza “Segurtasunagaz, intsonoriza- denuntzia sartu dituztela nabar- zioagaz eta garbitasunagaz lotu- mendu du Durangoko PSE-EEk. tako minimo batzuk” arautuko Alderdi sozialistak aurkeztu zuen dituen lokalen ordenantza Hiri- Hirigintza Batzordera ordenan- gintza Batzordean onartu dute. tzaren zirriborroa. Sozialisten Ordenantzan zehaztu dutenez, ustez, arazoaren aurrean “ezin- besteak beste, suteen prebentzio- bestekoa” da udalak lokalentza- rako sistema edukitzea derrigo- ko baldintza minimoak adostea. rrezkoa izango da gazte lokaletan. Datorren asteko osoko bilku- Azken bi urteetan lokalek ran onartuko dute behin betira-Urtarrilaren 14tik ez dago produkziorik Erralde hiltegian. eragindako eragozpenengatik 230 ko ordenantza. A.U.
 4. 4. Herririk herriH 4 2012ko urtarrilaren 27a, barikua anboto IURRETA ABADIÑO Lau egun eman Zaharren etxea ditu Zarrabeitia eraikitzeko euskal presoak proiektua gose greban kolokan dago Preso dauden Frantziako Poi- "Egoera ekonomikoak horrela tiers Vivonne espetxean, “borro- behartuta", Bizkaian eraikitzea ka indartsu bat aurrera erama- aurreikusita zeukan hainbat teko asmoz” burutu duten lau zahar etxe atontzeko proiektuak eguneko gose grebaren ondo- bertan behera geratu direla ira- ren, “barruan borrokan jarraitu- garri du Aldundiak; Abadiñon ko” dutela iragarri dute Eneko eraikitzekoa zen horietako bat. Zarrabeitia preso abadiñarrak Orain hiru urte iragarri zuen eta Gorka Azpitarte kideak. Abadiñoko Udalak herriak har- tuko zuela Durangaldeari zego- kion zahar etxea; ordutik, uda- Etxerat: “Euskal presoak laren eta Aldundiaren elkarlana- etengabe zigortzen eta ren baldintzak jasotzen dituenGruas Artetxek dioenez, enpresa “dimentsionatuta” egon da eta orain “egokitu” egin behar du. bakartzen ari dira Frantziako hitzarmena lotzeko negoziatzen hainbat espetxetan jardun dute erakunde biek. Biz- kaiko Aldundiak bertan zaharGruas Artetxek “ezinbestean” Euskal errepresaliatu politi- koen senide eta lagunen Etxerat etxea eraiki zezan, lursaila Aba- diñoko Udalak urbanizatzea adostu zuten erakunde biek.egokitu egin behar duela dio elkarteak joan zen barikuko age- rraldian adierazi zuenez, “euskal presoak etengabe zigortzen eta "Zahar etxearen proiektua bertan behera geratzen den Aldundiaren iragarpen ofizialik bakartzen ari dira Frantziako ez" daukala adierazi du Jose LuisProdukzioa %40 jaitsi dela eta “ezinbestean” egokitu beharra dutela diote espetxetan”. Adibide moduan Navarro alkateak. azaldu zuen Etxeratek, “beste Bizkaiko Aldundiagaz rodukzioa %40 jaitsita, ratze iragarri ditu. "Ez dago ez onik preso baten gurasoak besarka- batzartu eta erakunde harenP "ezinbestean" gaur egungo egoerari "egokitu beha-rrean" dagoela arrazoitu du Gruas Lan-taldearen %31,5 dagoela greban dio Gruas Artetxek; 35etik 11 langile ez txarrik, egoera dena da. Denok dihardugu egoerara egokitzen". ELAk dio ez duela "kaleratze tzeagatik zigortu dute Zarrabei- tia, eta beste preso batzuekin hitz egiteagatik Azpitarte”. I.E. lehentasunen berri jakin arte, urbanizazio lanei ez die ekingo Abadiñoko Udalak. I.E.Artetxek, ELAk salatutakoei eran- traumatikorik" gura eta enpresa-tzun guran. Argitu du 35 lagunek neurriak hartu behar izan ditugu". gaz batzartuko direla. Gruas Arte-osatzen dutela lan-taldea, eta 11 Egoera ekonomikoa kontu berria txek onartu du zenbait batzar egin OTXANDIOdaudela greba mugagabean: “Lan- ez dela gogoratu dute; 2009tik dutela, eta negoziatzen jarraitze-taldearen %69 dago lanean”. Enpresak ukatu egin du ELAk egoera ez dela ona gogoratuz. Gruas Artetxekoek diotenez, ko asmoa daukatela. A.B. Euskara konplexu barik Zuzenketa: Joan zen astekoleporatutako "gestio txarra": "Bizidugun egoera ekonomikoa dena "benetako arazoa" da sortutakoa: "Enpresa dimentsionatuta egon zenbakian argitaratu genuen Gruas Artetxen 24 behargin erabiltzen ikasteko tailerrada, eta ordainketei aurre egin da, eta produkzioa %40 bajatu da. greban zeudela, baina jakinbehar izan diegu. Gerrikoa asko Hori da errealitatea. Produkzioa ahal izan dugunez 11 dira. Bar- Euskara beti eta deserosotasunik barik erabiltzekoestutu behar izan dugu. Ahal izan egokitu behar dugu, aktiboak eredugun arte eutsi dugu langileen bai... Eta ezinbestean lan-taldea ere kamenak irakurleei eta zuze- teknikak erakutsiko dituzte otsailaren 2an nean eragiten dienei.ordainketetan, baina horretan ere egokitu beharra dago". 10-14 kale- Euskaldunek euskara erabiltzen “tailerra euskaraz bizi gura duen dutenean jasotzen dituzten eran- pertsonentzat da; euskaraz egi-BBK-ko asanbladan parte ten uste du berak ere: "Eskas sama- rra da hor egin genezakeena". tzun desegokien aurrean zelan jokatu aztertzen duen eta egoera deseroso horietan zer estrategia teko gogoa izan eta sarri egoera deserosoen aurrean aurkitu behar izaten duten hiztunak dira taile-hartzea erabaki du udalak Ordezkatuta egoteko aukera BBK- ko estutuek eta araudiak erabili ahal diren erakusten duen tailerra eskainiko du Inma Elex- rreraren hartzaileak”. Ikastaroak ordu eta erdi iraungo du. emandako aukera aintzat hartu- puru markinarrak otsailarenPSE-EE eta Bilduren botoekin egin du aurrera ta, asanbladaren aukeraketa pro- 2an,19:00etan, Kultur Etxean. Sagardotegira martxoan zesuan parte hartzeko Iurretak Euskara Batzordearen eki- Bestalde, Otxandioko Gazte Asan-BBKren asanbladaren %50 berritu PP eta EAJ agertu dira Bilduk beste sei herrigaz batzeko eraba- mena da eta, adierazi dutenez, blada sagardotegirako irteera pres-behar dela-eta, Iurretan aurrera aurkeztutako mozioaren kontra. kia jasotzen duen idatzia PSE-EE tatzen dabil martxoaren 3rako.egin du Ermua, Zaldibar, Berriz, PPren ustez, "gaiak ez du batere eta Bilduren botoekin onartu da. Gaztetxean, Danoena tabernan Inma Elexpuru markinarrakOtxandio, Atxondo eta Zarautzekin onurarik ekarriko". Iñaki Totorika- PSE-EEren ustez, "askorako ez bada edo Herriko Tabernan eman dai-batera hauteskunde-elkarte baten guena alkateak dio "bokazio alder- ere, ordezkatuta egoteko aukera da. eskainiko du hitzaldia hilaren teke izena. Izena ematen duen jen-batzeko proposamenak. Berrizen, dikoi eta politiko argia" duela, eta EAJren esku egon den asanbladan 2an, 19:00etan, Kultur Etxean de konpuaren arabera erabakikoaldiz, uko egin diote. herriari “ekarpenik” ez diola egi- aniztasun bat izan genezake”. A.B. dute zer sagardotegira joan. J.D.
 5. 5. Publizitateaanboto 2012ko urtarrilaren 27a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herriH 6 2012ko urtarrilaren 27a, barikua anboto BERRIZAukera Azokagazmerkataritzabultzatu gura duteAsteburu honetan Olakueta frontoira aterakoditu produktuak herriko hainbat merkatarik errikomerkataritza ezagu- antolatzen dugun bigarren aldiaH tarazteko eta bultzatzeko helburuagaz eratu duteasteburu honetarako Aukera Azo- da, eta udan ere egiten dugu mota honetako ekintza. Herrian giro ona sortzea eta gure produktuakka, 11 saltokiren parte-hartzeagaz. saltzea da gura duguna”, azalduBerrizko Merkatari Elkarteak du du Saturnina Blanca merkatariekimenaren ardura, udalaren elkartearen presidenteak. Aukera Azokaren aurreko edizio bateko irudia; probalekuan garatutakoa aldi hartan.laguntzagaz. “Azoka hau neguan Olakueta frontoia izango da azokaren bilgune, bi egunetan tzuna beti besteko ona izatea itxa- ria, zapatagintza, umeentzako ateak zabalduz. Zapatuan roten dugu”, esan du elkartearen arropa, elikagaiak eta loradenda-Zapatuan 10:00etatik 19:00ak 10:00etatik 19:00ak arte eta dome- ordezkariak. Sektore askotako 11 ko produktuak eskainiko dituzte,arte zabalduko dute; domekan kan 11:00etatik 14:00ak arte egon- Sektore askotako 11 komer- merkatarik pilotalekura azaldu dutenez. “Denetarik bes-11:00etatik 14:00etara go da produktuak erosteko tzio lekualdatuko dira, bi egunez, eroango dute denda te era batean” erosi ahal izateari modua. “Jende guztia parte har- dendatik pilotalekura. Kirola, bur- “interesgarri” irizten diote anto- tzera animatu gura dugu, eta eran- dindegia, papergintza, mertze- latzaileek. M.Onaindia ELORRIO ZALDIBAR GARAIBizikidetza landuko dute Etorkinentzako Batzarra egingo da ere eskuragarri ipini dute dagoeneko. Agurraren ondorengaur Txintxirri ikastolan ikastaroan 19 dute domekan aurreko akta irakurri eta bidezko baderitzote onartzea izango dute lagunek parte elkartean lehenengo behartzat. Kideen altak eta bajak aztertuko dituzte gero,Bizikidetza Egunaren bigarren edizioan batukodira arratsaldez ikasleak, irakasleak eta gurasoak hartuko dute Otea-Loran elkarteak urteroko zuzendaritza batzorde berria osa- ohiko batzarra burutuko du tu baino lehenago. Amankomunazgoko Gizarte domeka honetan, urtarrilaren 2011ko kontuak emangoIazko esperientzia ona izan zela- harira, “batak bestea edo elkar Ongizate Sailagaz batera herrira 29an. Goizeko 11:00etan lehe- dituzte jarraian, eta 2012rakoeta, gaurko Bizikidetza Egunaren laguntzera bultzatzen duen senti- etorri berrientzako AISA ikasta- nengo deialdian eta 11:30ean biga- aurrekontuak ere plazaratukobigarren edizioa antolatu dute mendua garatu gura dugu” gaine- roa eratu du udalak, eta, adiera- rrenean, batzeko gonbita egin dituzte bazkideen aurrean. Itaun-Txintxirri ikastolan. Elkarbizitzak ratu dute. zi dutenez, 19 lagunek hartuko dute zuzendaritza batzordeko eskaerentzat gordeko dute azke-zera suposatzen ei du: “Sozialki har- “Bizikidetza hobetzeko 9 esal- dute parte. Astelehenean hasi ordezkariek. Gainera, gai-zerren- neko puntua. M.O.monian bizitzea, batez ere, pertso- diak” gogoratuz ekingo diote ziren eskolak, eta martxoarennen eta taldeen arteko tolerantzia 14:45ean, eta 15:00etatik aurrera 28ra arte iraungo dute. “Gehie-eta elkartrukeak erraztu eta bul- jolas kooperatiboen zirkuituan nak gizonezkoak dira, Maroko eta ATXONDO MALLABIAtzatzen direlako”, diote. Horren parte hartuko dute taldeka. M.O. Nigeriakoak, baina tartean badi- ra venezuelar bat eta lau erruma- niar”, diote arduradunek. Eskolan izena Erregistroak emateko epea euskaraz Euskal kultura, ohiturak eta hizkuntzaren nozio batzuk hasiko dute egiteko aukera ezagutzeko aukera dute astelehenean Bake Epaitegian Atxondoko eskolak matrikulazio Hemendik aurrera jaiotza-erre- Euskal kultura, ohiturak eta epea hasiko du datorren astelehe- gistroa, ezkontza-erregistroa eta hizkuntzaren nozio batzuk eza- nean. Urtarrilaren 30ean abiatu heriotza-erregistroa euskaraz gutzeko aukera emango die ikas- eta otsailaren 10era arte iraungo egin ahalko dute mallabitarrek. taroak, erantsi dutenez. Osota- du 0-12 urte bitarteko irakas- Udal ordezkariek jakitera eman ra, 60 orduko ikastaroa izango kuntza eskaintzen duen eskolan dutenez, “azkeneko 20 urteotan da, astelehen, martitzen eta izena emateko epeak. hainbat herritar eta eragilek erre- eguaztenetan banatuta, iluntze- Eskolak eskaintzen dituen gistroa euskaraz egin ahal izate-Aurreko esperientzia bateko unea, Txintxirri ikastolan. ko 19:00etatik 21:00etara. M.O. hainbat zerbitzu ere jakinarazi ko borrokatu dute. Zerbitzu hori dituzte. Besteak beste, garraio, euskaraz jaso ahal izango dute jantoki eta laguntza-gela zerbi- orain”. tzuak eskaintzen dituzte. Horre- gaz batera, Proa proiektuan eta igeriketa ikastaroan ere parte “Hainbat herritar eta eragilek hartu daiteke. Horrez gainera, borrokatu dute erregistroa gogorarazi dute herrian ospa- euskaraz egiteko” tzen diren jai edo egun berezie- tan parte hartzen jarraituko dutela: Olentzero, inauteriak, Mila Mondragon alkateak Korrika… azaldu duenez, Inforeg izeneko Bestalde, datorren irailetik aplikazio informatiko bategaz aurrera eskola berrian egongo dokumentu horiek euskaraz direla gogoratu dute. J.D. beteko dituzte Mallabiko Bake Epaitegian. Erregistroko agiriak euskaraz egin gura dituenak Datorren irailetik aurrera zalantzaren bat izanez gero, eskola berrian egongo UEMAko 94 627 9195 telefono direla gogoratu dute zenbakira deitu dezake gaiaren inguruan informazio gehiago eskuratzeko. J.G.
 7. 7. Herririk herrianboto 2012ko urtarrilaren 27a, barikua 7 H Durangaldean laburLau kontratazio berri egin Biolentzia Ezaren Eguna ‘Humanitates’ zikloa Janari-bilketarakoditu Urkiola LGAk astelehenean, eskoletan otsailean hasiko da azken txanpa ElorrionLanbideren diru-laguntza bitartez egin du kontra- Kristau Eskolako Durangoko eskolek eta Arte eta Historia Museoko jardunal- Sahararen aldeko Lajwad elkarteaktazioa Urkiola Landa Garapen Alkarteak. Interneten Tabira Pastoral Barrutiak Mahatma Gandhi- dietarako izen-ematea hasita dago. janari-bilketa egin du Eroskin etaDurangaldearen presentzia nabarmentzeko egitas- ren heriotzaren urteurrena eta Biolentzia Zazpi modulu iragarri dituzte: Filo- herriko ikastetxeetan, eta hilabetemo bitan jardungo dute lau beharginetako bik. GR Ezaren Eguna oroituko dute. Guztion bakea, sofiaren Historia,Munduko Historia, hau ipini dutenez epe-muga, ekar-Mikeldi mendi ibilbidea zein eskualdeko beste ibil- guztion artean dute lema. Nevers, Jesuitak, Artearen Historia, Musikaren Histo- pena egiteko azkeneko aukera izan-bide homologatuak "txukundu eta berritzea" izan- Maristak eta San Antonio-Santa Ritako ikas- ria,Matematika,Munduko Literatu- go dute egunotan elorriarrek. Uda-go dute ardura beste biek. Horrez gainera, Zaldigo- leek eta Pastoral Barrutiko abadeek ekintza ra eta Klasikoak. Izen-ematea eta lak gutuna bidali du etxeetara bilke-rri zaldi-ibilbide berria prestatzeaz arduratuko dira. iragarri dute, 11:45ean, Andra Marian. ordainketa ere atalka egin behar da. tan parte hartzera gonbidatuz. IZURTZAEtxebizitza beharrei buruz A urreko legegintzaldian ere burutu zuten izurtzarren etxebizitza beharrei buruz- etxebizitza eraikitzeko egitasmoa- gaz jarraitzeko oinarri moduan edukitzeko. Herriko buzoietangaldetu die udalak herritarrei ko antzeko galdeketa bat, eta alka- teak azaldu duenez, datuak egu- neratzeko asmoz eskatu diete orain banatu dute, besteak beste, etxe- bizitza alokairuan hartu edo eros- tea gurago luketen; gela bat, bi edo herritarrei iritzia. hiruko etxea gura luketen ere gal-Herriko buzoietan zabaldu du udalak etxebizitza beharrei buruzko inkesta detzen dien inkesta. Hamabost Frontoi aldamenean 2009an erosi zuen lursailean 15 etxebizi- izurtzarrek erantzun diote inkes- tza aurreikusten dituen udalaren tari orain arte. proiektuari lotuta, herritarren etxe- Oraindino beste bi astean bizitza beharrizanen berri jaso herritarren iritziak jasoko dituz- gura du Izurtzako Udalak galde- ten arren, nabariak dira zenbait keta honegaz: herrian babeseko 15 joera: alkateak azaldu digunez, erosketaren aukera hautatu dute gehienek (bederatzik), eta hiru Besteak beste, alokairuan bizi gelako etxebizitza erosteko prest ala etxea erosi gurago duten leudekela adierazi. galdetu diete interesdunei 2012rako udal aurrekontu proposamenean jaso dute 15 etxe- bizitza horiek eraikitzeko proiek- tuaren idazketarako diru-atala. Frontoi aldamenean 2009an Etxebizitzak eraiki gura dituzten erositako lursailean 15 zonalde hori “babesgune akusti- etxebizitza daude aurreikusita ko berezi” izendatzeko eskatu du Aldundiak, eta eguazteneko ple-Frontoi aldamenean sustatu gura du udalak hamabost etxebizitzen eraikuntza. noan jorratu zuten gaia. I.E.EAJk dio “eskua jeltzaleek. “Ez da desberdintasu- nak azpimarratzeko sasoia”, adie- MAÑARIA nez, Andra Mari kaleko argiterialuzatu” diola razi zuen EAJk, “aurrekontu honek gura genituzken proiektu guztiak Andra Maria kalean argiteria berrizteko proiektua diruz lagun- tzeko eskatu diote erakunde horri.gobernuari aintzat hartzen ez dituen arren, berrizteko diru-laguntza Aipaturiko zonaldeko kale argie- urtebete daukagu elkarrekin lan tan LED sistema ipini gura dute.Eguaztenean egin zuten 2012rako egiteko, eta horregatik eskua luza- Aste honetanaurkeztu du gober- Endika Jaio alkateak azalduudal aurrekontuen proposame- tu gura diogu udal gobernari”. nu taldeak Agenda 21 ekimena- Jaio: “Argiteria berrizteak duenez, kontuan hartzeko modu-naren gaineko udalbatzarra. Oga- Aho batez onartu zuten, beraz, ren barruan Bizkaiko Aldundiak epe luzera dirua aurreztea ko hasierako inbertsioa eskatzensun batzordean udaleko alderdi urtarrilaren 25eko udalbatzarrean, eskaintzen dituen diru-lagun- ekarriko duela uste dugu” duen proiektua da aipaturikoa,biek landutako proposamenaren guztira, 716.000 euro jasotzen tzak jaso ahal izateko eskaria. baina “epe luzera aurreztea eka-alde egingo zutela iragarri zuten dituen udal aurrekontua. I.E. Endika Jaio alkateak azaldu due- rriko duela uste dugu”. I.E.
 8. 8. B 8 2012ko urtarrilaren 27a, barikua anboto BERBAZ“Gure kabuz sortu dugu enpresa;zenbat eta sarriago jausi, gehiago ikasi”Lidergo Ekintzailea eta Berritzailea izeneko karreran lehenengo mailatik murgiltzen dira enpresa munduan Andoni Olaso, Andrea Moreno eta Laura Estankona • Smash izeneko enpresa sortzen dabiltza karrerako 1. mailan Laura eta Andoni durangarrak dira; Andrea, zornotzarra “Guk antolatu behar dugu denbora bulegoko lana eta bisitak egiteko” dugu, eta gero guk antolatu behar dugu denbora bulegoko lana eta bisitak egiteko. Ordu asko sartzen ditugu bulegoan, eta astean birritan Trainning Session edukitzen dugu, ara-K arrerako lehen egu- beti egin dugu teoria eta teo- faseetan gaude, eta oraindik genuen, idatzita eta oso ondo zoen inguruan berba egiteko, na da. Enpresa bat ria: han hasi eta berehala ez daukagu lan arlo bat irten zen; diru askotxo irabazi marketina lantzeko, koordi- sortzen hasi behar eskema guztiak apurtzen zehaztuta; hirugarren mailan genuen. Kalean joaten ginen naziorako...duzuela esaten dizuete. dizkizute. Kontua desikastea aukeratu beharko dugu espe- Ikusi mendizaleak-eta kanta-Eta hiru aste barru Finlan- d e l a d i o t e , g e r o i k a s t e k o. zialitatea. t z e n , j e n d e a h u r re r a t z e k o. Bulegoa daukazuela diozue?diara zoaztela, bertan Gure beheraldiak ere izan Finlandiarrak denak isilik, gu Bai. Han gaude bigarren mai-enpresa moduan lan egi- ditugu; “Non sartu naiz?”. Zelakoa izan da Finlandiako zarata ateratzen... Egia esan, l a k o b i e n p re s a k e t a l e h e n esperientzia? traturako nahiko hotzak dira. mailakoak. Kanpotik ere ibil-teko. Horrela hasi dute Benetako enpresa da zuena edo Batzuk finlandiarren etxeetan tzen gara bezeroak bisitatzen.karrera Laurak, Andreak simulazio bat da? egon gara, eta beste batzuk Gehiago bidaiatuko duzue? Horregatik, denok elkarrekineta Andonik. Oñatin Lider- Enpresa erreal bat da sortzen e r r e s i d e n t z i a n . Ha n g u r e Bigarren mailan San Frantzis- egoteko batzar horiek behargo Ekintzailea eta Berri- gabiltzana. Oraindik ez gara kabuz sortu behar genuen kora joan behar dugu, hilabe- ditugu. Talde moduan lan egi-kuntza izeneko karrera hasi esatutuekin, baina idatzi negozioa, eta hile eta erdian te batean; Google eta Apple tea oso garrantzitsua da.ikasten dabiltza. bisitatzera, Standfordeko uni- bertsitatera... Bidaia hori egi- Karrera hasi eta gutxira beze-Zelan sentitu duzue zuen burua “Finlandian enpresa bati marketing teko guk lortu behar dugu roei bisitak egiten...enpresa bat sortu eta Finlan- dirua, eta horretan gabiltza. Filosofia Learning my doingdiara bidaian? planifikazioan lagundu genion, eta egun Hirugarren mailan Txina eta da: zenbat eta sarriago jausi,Batxilergoan karreraren berrieman zigutenean oso or iji- batez lokal bat jatetxe bihurtu genuen” Indiara joango gara lau hila- b e t e ra k o ; h a z t e n d a b i l t z a n gehiago ikasi. Zuk bakarr ik irten behar duzu aurrera, ahalnala iruditu zitzaigun. Lehe- herriak izanda, han ere egin- duzun moduan. Kurtso erdi-nengo mailan bi enpresa sor- go dugu lan. Bigarren mailan rako 25 bezero bisitatuta izantu ditugu, 14 pertsonako tal- behar ditugu erregistratzeko. jardun dugu proiektuak sor- txinera ikasten hasiko gara. behar genituen, hainbat libu-deetan. Karrera hasi eta Enpresak bere logoa edukiko tzen. Aukera batzuk izan ditu- Lehenengo mailan elkar eza- ru irakurrita, eta irabazi etagutxira Finlandiara joan du, bere marka, bezeroak, gu. Esaterako, Metso izeneko g u t z e n g a b i l t z a , b a t e z e re ; fakturazio batzuk lortuta. Ezginen; bertan sortu zuten helburuak... paper fabrika baten egon astean behin teoria ematen gara heldu helburuetara, bai-ikasketa eredu hau, eta ber- ginen, eta marketing planifi- na enpresa munduan mustu-tatik bertara ikusi ahal izan Smash da zuen enpresaren ize- kazio berri bat diseinatu rra sartzen hasi gara. Oñatindugu zertan datzan. Hemen na. Zertan diharduzue? genien. Horrez gainera, one- hiru urte daramatza karrerak,teoria ere ematen dugu, bai- Orain arte proposamen berri- na Restaurant Day egunekoa “Bigarren mailan eta oraindino ez da inor gra-na han praktikoa da baka-rrik, eta denbora guztian tzaileak eskaini dizkiogu hainbat enpresari: padel tor- izan zen. Egun horretan jate- t x e g u z t i e k p re z i o b e rez i a k San Frantziskora d u a t u . 3 . m a i l a k o e k k a r re ra amaitzean beharbada jarrai-enpresagaz lanean dabiltza; neo bat, Youtube-ko kanal bat izaten dituzte. Guk lokal bat goaz; hirugarrenean tuko dute euren enpresagaz,gradua barik modulua da. Basque Culinary Center-eko alkilatu genuen, eta han torti- eta oraindik goiz da ezer esa-Hasieran oso deskolotatuta ikasleentzat... proiektuak oso lak, paella... egin genituen. Txina eta Indiara” teko, baina agian guk ere edu-geunden; klasean orain arte desberdinak dira. Lehenengo Ba s q u e - Sp a n i s h Fo o d i p i n i kiko dugu aukera! A.Ugalde
 9. 9. Publizitateaanboto 2012ko urtarrilaren 27a, barikua 9 P elespejodelcoaching.es OIZ, 6 BEHEA DURANGO 94 603 06 74 - 609 432 948 tf. 94 620 00 52 • tf. 94 681 03 87
 10. 10. Ir 10 2012ko urtarrilaren 27a, barikua anboto Sei hankako mahaia IRITZIA ✑ gutunak@anboto.orgGutunak @ Aitziber Irigoras Udalaren fiskalizazioa Klik batean @ EAJ Zelan gertatu daiteke Herri Kontuen Euskal Epaitegia Durangoko Udalean bederatzi hilabetean lanean aritzea, Ondo ibili eta eta oposizioan gauden taldeei informazio hau izkuta- gitxi gastatu tzea? Erantzun bakarra dago: gardentasun falta. Amari ehunka bider entzundako Tribunalak egindako txostena irakurri eta gero, begi esaldia; lagunen artean sarritan en- bistakoa da Durangoko Udalean izugarria dela gardenta- tzuten doguna. Eta egun, gure ingu- sun falta. Osoko bilkuran onartu beharreko obrak ruabar ekonomikoak ikusita, sakon “Alkatearen dekretuaren bidez” izan dira onartuak, per- barruratu dogun leloa da. Familiek tsonala kontratatzerako orduan gardentasun faltako pro- horixe galdetzen deutsie euren zedurak erabili dira, diru-laguntzak modu zuzenean eman buruei, posible da gitxi gastatzea eta dira … ondo ibilitzea? Ditugun sarrerak Beste alde batetik, obretako aurrekontuetan egonda- nahiko izango dira? Posible izango ko igoerak ere kezkagarriak dira. Azken urteetan eginda- dogu etxeko kreditua, umeek behar ko obrek –Landakoko piszinak, Liburutegia, Hizkuntza ditueen arropak eta kotxe zaharra- Eskola– %30etik gorako igoera izan dute. 2009 urtean egin- ren konponketa ordaintzea eta, aldi dako obretan 4.000.000euroko igoera. Diru kopuru hone- berean, bizirautea? Zelan ibiliko kin beste proiektu batzuek aurrera irten ahalko zuten: alo- gara? Milaka familiok galdera horiek katzeko etxebizitza sozialak, kultur etxe bat… Udal batek etengabe egiten bizi dira, lanak ezin du herritarren etorkizuna mugatu bere aurreikuspen dakarren diru-iturriari lotuta, lan- faltagatik. gabeziaren mamua egunero-egune- ro uxatzen. Eta zentimo bakoitzari Ez gaituzte kontuan hartzen oposizioan gauden tal- egokitzen jakon garrantzia emo- deok, baina larriagoa dena: ez dituzte herritarrak kontuan ten, egin beharreko ordainketak hartzen. Trenbideko lanak noiz amaituko dira? lehentasunez mailakatzen. Bilduk parte-hartzearen alde egiten du. Herrian, Berriztar batek bidalitako argazki honen bidez Berrizko tren- Begi-bistakoa da gure gastu benetan zer gauza diren beharrezko jakiteko, ba al dago bideko lanak gehiegi irauten ari direla salatu gura du. Gune maila eta gure diru-sarrerak bat eto- herriari galdetzea baino gauza hoberik? Lehentasunak eza- horretan trenbidea gurutzatzeko pasabide bi daude eta bata rri behar direla. Eta erakundeok be gutzeko, zergatik ez diogu herriari galdetzen? Herriaren lanen ondorioz itxita dagoenez, derrigior trenbideko hesieta- egin behar dogun erantzukizun erantzuna entzuteko prest al dago PNV? ra joan beharra dagoela dio. Horrek, treneko erabiltzaileei ere apustua da. Udalok beren beregi gal- zuzenean eragiten die. detu behar deutsogu gure azpiegi- Durangoko Bildu turari, zeintzuk dira gure sarrerak? Zeintzuk dira gure gastuak? Ezinbes- tekoak dira danak? Lehentasun ber- bera daukie? Hau egingo dogu? Nork ordainduko dau? Zelan ordain- duko da? Posible dogu hemendik edo handik diru pixka bat aurrez- tea, ezustekoren bat gertatuz gero estu eta larri ez ibiltzeko? Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia Udal guztiak prozesu honi hel- du behar izan deutsogu, edonola- helarazteko helbideak: koa izanda udal-gobernuaren kolo- re politikoa, eta gure kontuak“argal- tzen” saiatu gara. Aurrekontuetan nabaria da saiakera hori. Donostia- ko alkateari orain dala pare bat egun Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org entzundako berben arabera, kon- Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN tuak egokitu behar dira egoera eko- nomikoak bultzatuta, eta hori uler- zenbakiagaz batera bialdu behar dira. tzeko moduko errealitatea da. Logi- koa danez, egoerari begiratuta, oposizioari axolagabekeriaz ez joka- tzea eta erantzukizunez aurrekon- Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten tuak babestea eskatzen eutson. Suposatzen dogu, bere udalean izenean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak eskatutakoa bere talde politikoa jarraituz zuzenduta publikatuko dira. beste udaletan emoteko prest DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO dagoela, hau da, oposizioari eska- tzen jakon erantzukizunaren pode- rioz posible izango dogula behar doguzan aurrekontuak onartzea. Hala bedi!Laguntzaileak: Zuzendaria: Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar. Administrazioa: Miren Abasolo. Publizitatea: Goretti Alonso, Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du anboto Amaia Huarte, Itxaso Altuna Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia, durangaldeko Amaia Ugalde. astekaria Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. 2012ko urtarrilaren 27a Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 10. urtea - 444 zk. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz. Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

×