Successfully reported this slideshow.

Anboto 433

532 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 433

 1. 1. 2011ko urriaren 21a Herririk Herri anboto 10. urtea - 433 zk. durangaldeko astekaria 3 Berbaz 10 Kultura 12 www.anboto.org Berbalagun egitasmoaren ikasturte Iñaki Iriondo: “Durangaldean dantzariei Euskadiko Orkestrak Egigureren obra berria aurkeztu dute Durangaldean esker mantendu dira udal banderak” eskainiko du Hamabostaldiaren baitanMAÑARIA 29,2 milioikokalte-ordainajasoko duZalloventakAuzitegi Nagusiak EAEANk “ondareankalte-ordaina ematera eragindako kaltea”zigortu du Jaurlaritza argurdiatu du epaian ELORRIO 6 Futbol entrenatzaileak euskaraz trebatzera etorri da Koikili ‘Futbola oinarritik euskaraz’ ekimenean dihardu Durangaldeko hainbat entrenatzailek, Koikili Ler- txundiren esanetara. Astelehenean Elizalde futbol zelaian batu ziren saio praktikoa egiteko. Zalloventa harrobiaren inguruko auzi ugari izan dira azkeneko urteotan epaitegietan.Otxandio 2Nagusiendako babeseko etxeakzine zaharrean egin gura dituzteMallabia 3Gatibu, KOP Zain eta Esne ,Beltza urriko jaietan entzungaiBerriz 6Berriz-Oiz igoera, EsklerosiAnizkoitz elkartearen aldeAbadiño 4Gaztetxearen 13. urteurrenaospatuko dute asteburu honetan
 2. 2. H 2 2011ko urriaren 21a, barikua anboto HERRIRIK HERRI MAÑARIA9,2 milioi ordaindu beharkodio Jaurlaritzak ZalloventariAuzitegi Nagusiak Zalloventari 9,2 milioi euroko kalte-ordaina ordaintzerazigortu du Eusko Jaurlaritza, “ondarean eragindako kalteengatik” usko Jaurlaritzako gobernu gindako kaltearen % 20” ordaindu uzteko” agindu zion. JaurlaritzakE batzordeak 9,2 milioi euro- ko kalte-ordaina ordaindubeharko dio Zalloventa harrobia- beharko dio Jaurlaritzak Zalloven- ta enpresari, hau da, aurreikusita- ko irabazien (46.185.765 euro) %20; sasoi hartan azaldu zuenez, “balio- bakotutako ebazpenaren babes- pean” jardun zuen enpresak harro-ri, Auzitegi Nagusiak plazaratuta- 9,2 milioi euro zehazki. biaren ustiaketan.ko epaiak hala aginduta, “2006tik Auzitegi Gorenak Mañarikoondareari eragindako kalteagatik”. Aralarrek Jaurlaritzari eskatu bizilagunen aldeko sententzia ere Jaurlaritzatik azaldu dutenez, kaleratu zuen 2004an, Eusko Jaur- dio Legebiltzarrean “zer“ondarean eragindako kaltea” laritzak Zalloventari “C” sailean gertatu den argitu dezala”2006an gertatu zen Urkiolako Par- jarduteko baimena baliobakotuta.ke Naturaleko Plana errebisatuzutenean. Aldaketa horrek Zallo- Jaurlaritzak dioenez, “Urkiola- “Onartezina”ventaren ustiapen eremua txikitu ko Parkearen sorrerako dekretuak Dani Maeztu Aralarreko legebiltzar-zuen, eta harrobiaren mendebal- harrobi berriak zabaltzea debeka- kidearen berbetan, "onartezina dadea ustiatzeko baimenari ezezkoa tzen du, lehendik daudenak erres- eta ezin da ulertu ondarean eragin-eman zioten. Auzitegi Nagusiko petatzen ditu, eta parkearen erre- dako kalte ordaina ordaindu beharsententziak azaltzen duenez,”era- gulazioak eragindako muga eta izatea herritar guztion diruagaz; arebaki horregaz enpresari bere ustia- murrizketek ondare eskubidean gutxiago, Auzitegi Gorenaren sen-pen eskubidearen zati garrantzitsua eragin ditzaketen kalte-ordainak tentzia batek esaten dueneankendu zitzaion”. Epaitegietako eskatzeko aukera aitortzen du”. enpresak esplotaziorako eskubi-ebazpenak dioenez, “ondarean era- Epaitegietan bide luzea egin derik ez zuela harrobia ustiatzeko du Zalloventa harrobiaren auziak. Urkiolako Parke Naturalaren ingu- Eusko Jaurlaritzak 2010eko uztai- ruan". Gaineratu duenez, "arduraEAEANren sententziak dioenez, lean Auzitegi Gorenak ekainaren politikoa argitu beharra dago”.Parkeko Plana errebisatu 9an eman zuen epaia betearaziz Horregatik, Jaurlaritzari eskatu diozenean sortu zen “kaltea” Zalloventa harrobiari “erauzketa- Legebiltzarrean argitu dezala auzi jarduera berehala bertan behera honetan zer gertatu den. J.G. Zalloventa harrobia Mañariko Urkuleta auzoan dago.Ursula Donearen OTXANDIO IZURTZAeguna ospatu Nagusientzat babeseko Herriko taberna errentandute gaur, egun bizilekuak egin gura emateko lehiaketa irekiaosoan zeharUrriaren 21ean, gaur, ospatzendute Mañarian herriko patroiaren dituzte zine zaharrean Lehiaketa publikoa deitu dute herrikoaukeragaz alokatzeko; bost urterako, luzatzeko tabernaeguna, Ursula Donearen eguna.Eguerdian ekin diote izen bereko Eraikinaren jabetza lortu ondoren, etorkizunean Azken hamar urteetako herriko bost urtez, herriko taberna ustia-jubilatuen elkarteak eta udalak taberna ustiatzeko kontratua tzeko aukera. Taberna esleitzeko,antolaturiko egitarauari. Hildako anbulatorioa ere bertan kokatzea da helburua amaituta, lehiaketa publikoa dei- “ekonomikoki onurazkoen iriztenelkarteko kideen omenezko urte- tu du Eleizalde 20ko lokalaren den proposamena” aukeratukoroko meza burutu dute, 13:00etan, Udala akordio batera heldu da naga joan den uztailean hil zen, jabetza daukan udalak, taberna dutela dio udalak kaleratutakoeta elkarteak antolaturiko bazka- ‘zine zaharra’ izenez ezagutzen baina aurretik sinatu zuen akor- errentan emateko. baldintza orriak.ria egin dute, ohiturari jarraituz, den eraikinaren jabeekin, eta bere dioa. Astorkia aspaldi hil zen, eta Udaleko alderdi bien ordez- Udalaren webgunean batu14:30ean, Astei jatetxean. jabetza eskuratu du. Akordioa bere ordezkari moduan Nieves kariek osatzen duten kontratazio dute lehiaketa publikoan parte honako hau da: eraikina dohai- eta Matilde arrebek sinatu dute mahaiak erabakiko du zer eska- hartu gura duten guztientzakoGaztetxoei zuzenduriko nik jasotzearen truke eraikin hori akordioa udalagaz: “Eskerrak tzaileri eman, luzatu daitezkeen informazioa eskuragai. I.E.ekintzak antolatu ditu gaur hirugarren adineko pertsonen eman nahi dizkiegu Otxandiore- bizitza kalitatea hobetzera bide- kiko erakutsi duten konpromisoarratsalderako udalak, ratzeko konpromisoa hartu du sozialarengatik; jarrera berekoiak GARAIlehenengo biderrez udalak: “Printzipioz, anbulatorio eta diruzaleak nagusi diren garai Herriko gaztetxoenei zuzen- berria eta adinekoentzako babe- seko etxebizitzak eraikiko lirate- hauetan, benetako lezioa eman dute”. J.D. Interneteko Wi-Firako –udaletxean, kultur etxean eta frontoian hartzenduriko ekintzak antolatu ditu uda-lak gaurko egunerako, lehenengoz. ke bertan”, udal ordezkariek adie- razi dutenez. konexioa zelan dena– sarrera librea izango da, gako-hitz barik. Zerbitzua herriArratsaldeko 18:00etan hasita,umeendako tailerrak izango dira Oraindino asmoak errealita- te bihurtzeko hainbat pausu fal- “Proiektuak ahalik eta arinen errealitate bihurtzen” ipini aztertzeko osora zabaltzean, gune horieta- ko konexio mota bera heldukofrontoian. Bitxiak egiten ikastekoaukera izango dute, besteak bes- ta diren arren, “udala lanean dabil dagoeneko anbulategia zein etxe- ahaleginduko da udala proba-epea litzateke, 256 k-koa. Proba egin eta interesa ager-te, hurreratzen direnek. bizitzak ahalik eta arinen errea- Udalak interneteko konexioa ego- tzen dutenek udaletxera jo behar- Ursula Donearen urriaren litate izan daitezen”. kitu gura du herri osoan, Wi-Fi sis- ko dute izena emateko. Interes-21eko egunerako hitzorduekin Eraikinak hiru jabe zituen, eta temaren bitartez. Hala ere, azal- dunen arabera zehaztuko dute zeramaitzeko, txokolate jana ere anto- Jabeak zirenekiko esker ona hirurek dohaintzan eman du digutenez, hasteko probak egin lekutan ipini konexioa; 7 antenalatu dute Ursula Donea jubila- Zine zaharra zen eraikinak hiru diote Otxandioko Udalari gura dituzte, eta jendeari aukera aurreikusi dituzte auzoetan. Altatuen elkarteak eta Mañariko Uda- jabe zituen: Bittor Kapanaga, Emi- eskaini zerbitzua ezagutzeko. Aza- eman eta ordaindu egin beharkolak, elkarlanean. I.E. lio Donado eta Jose Astorkia. Kapa- roaren 1etik 30era, herriguneko lukete guztiek. M.O.
 3. 3. Herririk herrianboto 2011ko urriaren 21a, barikua 3 H DURANGALDEA MALLABIA Urriko jaietan rock kontzertua kartelburu Gatibu, KOP, Zain eta Esne Beltza rock taldeek kontzertua eskainiko dute urriaren 29an Mallabiko urriko jaiak atejoka dauz- bidelagun. Oilasko pintxoak afal- kagu. Urriaren 28an, 16:30ean, tzeko aukera egongo da 21:30ean, umeentzako tailerra izango da, Lumagorriren eskutik –txartela 1,50 eskolako frontoian, guraso elkar- euro–, eta erromeriak girotuko du teak antolatuta. Txupinazoa gaua, Trikileku taldeagaz, plazan. 18:00etan jaurtiko dute, eta enkar- Urriaren 29an, arratsaldeko teladan batuko dira. Elizpeko pilo- 16:00etan, umeedako olinpiadak ta txapelketaren finala 19:00etan prestatuko dituzte. Gauean, berriz, jokatuko dute. Tabernetan egingo Gatibu, KOP, Zain eta Esne Beltza duten bertso-poteoan Beñat Ugar- taldeek kontzertua eskainiko dute. tetxea eta Gorka Imaz izango dira Urriaren 30ean, meza ondo- ren, gaztetxoen pilota partidak jokatuko dituzte. Arratsaldean, Txupinazoa urriaren 28an mus, tute, asto eta briska txapelke- jaurtiko dute, 18:00etan tak jokatuko dira tabernetan. Aiz- udaletxeko balkoitik kolaien erakustaldia eta txokolata- da plazan izango dira. J.G.Ibarretxe kultur etxean aurkeztu dute euskararen erabilera sustatu gura duen egitasmoa. A. B.Euskara atsegin duten guztieizabalik dator BerbalagunAzaroan abiatuko dute Berbalagun Durangaldean, eta parte hartzekodei berezia egin diete euskaraz ondo moldatzen diren laguntzaile guztiei uskara atsegin eta maite roan Berbalagun, DurangaldekoE duen edonori zabaldu diz- kio ateak aurten ere Berba-lagunek. Euskara atsegin dut lelo- 200 lagun inguruk parte hartu zuten iazko ikasturtean, 30 berba-taldetan banatuta AEKk, Durango Udal euskaltegiak, Hizkuntza Eskolak, eta, Eixu! eta Berbaro euskara elkarteek anto-pean abiatuko dute, aldi berean, latuta.“sinple” eta “erakargarria” den egi- Berrizko Zain taldea Mallabiko jaietan izango da.C.Martintasmoa. Horretarako esparruak “Egitasmo finkatuta”sortuz euskararen erabilera susta- Azken urteotan “nahiko finkatu”tu gura du, eta “gizarte zein jen- Udalek, Amankomunazgoak den egitasmoa dela diote sustatzai-tartearentzat mesedegarri” ez eze eta euskalgintzak babesturiko leek, eta parte hartzera deitu dute:“eraginkorra” ere badela diote: “Iaz ekimena da Berbalagun “Deialdi berezia egin gura diegu200 bat lagunek parte hartu zuten, laguntzaile horiei, euskaraz ondo30 berba-taldetan. Kopuru polita moldatzen diren horiei, eta ikas-da, handitu daitekeena”. konpromisoa hartzen dute parte- le-irakasle topikoagaz apurtu. Edo- “Hutsune bat” bete guran sor- hartzaileek, euskaraz egiteko. zeinek eduki leike-eta laguntzekotu zen Elorrion lehenengo Berba- Horrezaz gainera, ekitaldi “xume aukera. Euskaltzaletasuna edolaguna, 2000 urtean; gero etorri eta hurbilak” antolatzen dituzte. albokoari lagundu gura izatea izanziren Durango eta Berriz (2003), Eskualdeko udal guztiek, daiteke motibazioa, norberakZaldibar (2008), Abadiño (2009), Durangaldeko Amankomunaz- dakien lez berba eginez”. Informa-eta iaz Iurreta. Otxandion ere hasi goak eta euskalgintzak emanda- zioa: durangaldea@aek.org /dira aurten. Astean ordubeteko ko babesari esker hasiko dute aza- 639 400 786 A. Basauri ‘Bertsogintza ikastetxeetan’ proiektuan 360 ikasle Durangaldean Urrian ipini dute martxanBizkaiko hain- bat ikastetxetan bertsolaritza gaztetxoen- gana gerturatzeko Bertsogintza ikaste- txeetan egitasmoa. Ekimena 10 eta 16 urte bitarteko ikasleentzat da, eta Duran- galdean, aurten, 360 ikaslek jardungo du egitasmoan; Durango, Abadiño, Iurreta, Berriz eta Zornotzan. Bizkaiko herri gehienetara zabaldu Durangaldeko dute proiektua, eta ikasturte honetan : Behargintza 6.000 ikasle baino gehiagok parte hartzen du. Bertsogintzaren gaineko klaseak har- tzeaz gain, Bizkaia Irratian kolaborazioak, bertso kantaldiak eta Bilbertsoak izene- ko bertso bilduma egiten dute egitasmo horren baitan. A. U.
 4. 4. Herririk herriH 4 2011ko urriaren 21a, barikua anboto ABADIÑOGaztetxeak asteburuhonetan ospatuko du13. urteurrenaBariku, zapatu eta domekarako antolatu dituGazte Asanbladak urteurrena ospatzeko ekintzak iru egunetarako egitaraua Gazte Asanbladak atondu duenH antolatu dute asteburu honetarako Zelaietan, Gaz-tetxearen hamahirugarren urteu- egitaraua. Luntxa eta 18:30eko umeentzako antzerki emanaldia izango dira, besteak beste, Gazte-rrena ospatzeko. Barikuan, zapa- txean, eta Humprey bakarlariarentuan eta domekan hainbat ekin- kontzertuak itxiko du barikurakotza burutuko dituzte. prestatu duten egitaraua. Urriaren 21ean, gaur, arra- Zapatuan ere, urriaren 22an,tsaldez burutuko duten kalejira eta goizetik zabalduko dute urteurre-dantza emanaldiagaz abiatuko neko jai-giroa Zelaietako Gazte-dute urteurrenerako Abadiñoko txearen inguruan eta herrian zehar. Jende asko batu zen iazko urteurrenean Gaztetxe parean “familia argazkia” egitera. Abagaztetxea Bizikleta martxa burutuko dute, 11:00etan hasita; herri-bazkarian punk doinuak jorratzen jardun 18:00etan; eta su artifizialak, txo-Luntxa, umeentzako antzerki batuko dira 14:30ean; elektrotxa- duen Vómitok eskainiko dute kon- Bajo Presión eta Vómito kolate jana eta azken traka buru-emanaldia eta Humprey rangaren emanaldiak girotuko du tzertua lehenengo, eta errome- taldeeak eskainiko dute tu dituzte, azken urteetan legez,bakarlariaren kontzertua bazkalostea, eta kontzertuak izan- riagaz amaituko dute eguna. kontzertua zapatuan, eta Abadiñoko Gaztetxearen hamahi-daude aukeran, gaur go dira gauean. Bajo Presión tal- Domekan, urriaren 23an, kale erromeria izango da gero rugarren urteurreneko egitaraua deak eta 1980ko hamarkadatik antzerkia izango da ikusgai ixteko. I. Esteban ATXONDO Mariano Raxoi PPko presidenteak Estampaciones Bizkaia bisitatu du Lan batzordeen egunak Arkitektura zehaztu dituzte udalean teknikaria kontratatu du Batzarrak aste honetan hasi dituzte, eta euretan parte hartzeko deia egin diete atxondarrei udalak Atxondoko Udalak arkitektura Aste honetan hasi dira Atxondon teknikaria kontratatu berri du. udaleko batzar informatiboak. Azken 30 urteetan Benancio Bil- Batzar informatiboak hilero Rosa Elizburu alkateak gogoratu bao aparejadorea ibili da udale- du batzarrak irekiak direla, eta egingo dituzte; guztiak ko arkitektura arloko aholkulari atxondar gutziak parte hartzera 19:00etan hasiko dira, beharretan. Jubilatu egin behar gonbidatu ditu. udaletxeko pleno aretoan da, eta udalak bere ordez arkitek- Batzar guztiak 19:00etan tura teknikari bat hartu du, Ges- izango dira. Hirigintza Batzor- public S.L. enpresaren bitartez. dea, hileko bigarren eguaztene- eguaztenetan izango dituzte Datozen hileotan Benancio Diego Crespo tan batuko da. Ongizate, Berdin- batzarrak. Gazteria, Kultura, Hez- Bilbaok Atxondoko Udalean tasun eta Sozioekonomia Batzor- kuntza, Kirola eta Aisialdi batzor- egindako beharraren berri eman- PPko ordezkariek Gestamp enpresa bisitatu dute asteon; horien dea, bigarren eguenetan; Ogasun, dea hileko bigarren astelehene- go dio arkitektura teknikariari. artean alderdi popularreko presidente Mariano Raxoik eta Anto- Langile eta Kontu Batzordeak tan batzartuko da, eta Ingurumen Arkitektura teknikaria bariku goi- nio Basagoitik. Abadiñoko enpresan eskainitako berbaldian alder- eguazten honetan izan du lehen Batzordea, berriz, laugarren zetan ibiliko da udalean beha- di popularreko presidenteak azaldu duenez, "gure politika fiska- batzarra, eta hilero hirugarren eguaztenetan. A.U. rrean. A.U. laren printzipioa ekintzaileei laguntzea izango da". IURRETASinadurak tik erantzunen bat jasotzea da eki- men horrekin lortu gura dutena. Kofradietan zehar mendi XXIII. Kofradietako Martxara men- di bizikleta gogoko duten kirola-bildu dituzte Udaletxean aurkezteko 200 auzotarren sostengua edukitzea ibilia bizikleta hartuta ri guztiak daude gonbidatuta; “baita natura maite duten guz-udaletxean izan dute helburu. Atzo udaletxe- ra joan zirenean, "garabia jausi tiak”, azaldu dutenez. Lizentzia duten txirrindulariek 5 euro XXIII. Kofradietako Martxa eratu dute domekan;aurkezteko ondoren udalak eduki zuen jarre- ra salatu eta erantzunen bat eska- 41 kilometroko ibilbidea prestatu dute ordainduko dute; gainerakoek 17 euro. Izen ematea, berriz, bertanMuntsarazko Arlozabal plazako tu" ziotela gobernu taldeari esan egunean egingo dute, 08:30etiklau etxebizitza-blokeetako bizila- dute bizilagunek. Herriko kofradietan zehar men- go dute; aurten, gainera, antola- aurrera, plazan.gunen sinadurek lagunduta, urria- Kexa formala aurkeztu diote di bizikleta ibilaldia antolatu dute, tzaileek zirkuitu berria prestatu Informazio gehiagorakoren 7ko gauerdian euren etxe alda- udalari, eta auzoan hainbat etxe- domekan, urriaren 23an. Aurten dute. Aita San Migel plazatik irten- www.iurretatxirrindulari.commenean jausi zen garabiaren auzia- bizitza eraikitzea aurreikusita 23. aldia izango duen Kofradie- go dute, domekan, 09:30ean. webgunean sartu daiteke, edori buruzko kexa udaletxera eraman dagoenez, aurrerantzean neurriak tako Martxan parte hartzen dute- Bizkaiko txirrindulari federa- iurreta.idazkari@gmail.com pos-dute auzotarrek; udalaren parte- hartu ditzala eskatu. I.E. nek 41 kilometroko ibilbidea egin- zioko egutegian sartuta dagoen ta elektronikoa erabili. A.B.
 5. 5. Publizitateaanboto 2011ko urriaren 21a, barikua 5 P DURANGODurangoko Disuasio-aparkalekuaelkarteak lagun,indarkeria zabalduko dute azaroansexista salatzeko San Roken, 82 plazagazAndereak elkarteak indarkeria Sanfausto jaietan zabalik egon bada ere, berrirosexistaren kontrako kontzentra-zio kanpaina berria hasi du. Ande- itxiko dute azarora arte, lan batzuk falta direlakoreakek eguenero elkarretaratzeakegiten ditu Andra Mariko elizpean, San Roken disuasio-aparkaleku aparkalekua zabalik egon deneta hemendik aurrera, astero, berria egin dute, inguru hartako arren, berriro ere itxi egin dute aza-Durangoko elkarte bat gonbida- urbanizazio lanetako proiektuan rora arte, azkeneko lanak amai-tuko dute kontzentrazioan parte jasota dagoena jarraituz. Horre- tzeko. Promotoreek lanak amai-h a r t z e r a . E l k a r re t a r a t z e a k la, gaur egun autoak aparkatzeko tzean, Udalaren jabetzara pasa-20:00etan izaten dira. dagoen arazoari irtenbidea bila- tuko da aparkalekua. Aste honetako gonbidatua tu gura izan diote.Sanfaustoetako pregoilari eta txu- 477 bizilekuko zonaldeapinero izan den Durangoko Zonalde hartan 477 etxebizitzaOrfeoia izan da, eta datorren egue- Promotoreek lanak amaitzen egingo dituzte, proiektuan jaso-nerako Kriskitin dantza taldea dituztenean, aparkaleku berria tzen denez; horietatik 143 babe-gonbidatu dute. Andereak elkar- udalaren jabetzakoa izango da sekoak izango dira, eta gainerakotetik adierazi dutenez, Durango- 334, berriz, libreak. Jose Antonioko elkarteen parte-hartzeagaz eta Olabarri Construcciones S.L. dalaguntzagaz agerian utzi gura dute Guztira, 82 plaza ditu; horie- lanak egiten ari den enpresa, eta“indarkeria sexista gaitz larria dela tatik 2 mugikortasun murriztua hiru milioi euro pasatxoko aurre-gure gizartean”. A.U. dutenentzako dira. Sanfaustoetan kontua dute. J.Derteano Jose Antonio Olabarri Construcciones-ek dihardu lanak egiten. eta ondoren Karrika antzerki tal-Aurten mendea egin Faxismoaren kontra jardun deak Lurra astinduz izeneko lana aurkeztuko du. Antzezlan horre- tan gerraosteko durangarren bizi-duela ospatu du ELA zutenak omenduko dituzte penak kontatzen dituzte: “Urte haietako sentimendu eta bizipe-sindikatuak Durangon Karrikak ‘Lurra astinduz’ lana erakutsiko du gaur ‘Agurrik gabeak’ ekimenaren barruan nei argia eta hitza ipintzen saiatu gara amodiozko istorio baten bitartez”, adierazi dute antzerki tal-Sindikatuaren ibilbidea batzen duen erakusketa deko kideek. Durango 1936 kultur elkarteak Lana osatzeko Durango 1936ikusteko aukera egon da asteon San Agustinen antolatuta, gaur 20:00etan, ‘Agu- kultur elkarteak batutako testi- rrik gabeak’ ekitaldia burutuko Urte haietako sentimendu gantzak hartu dituzte abiapuntuELA sindikatuak ehun urte egin ko xehetasunen berri. Sindika- dute Santa Ana plazan, faxismoa- eta bizipenei argia ipintzen moduan, baina hala ere gaitz eginditu 2011n, eta hori ospatzeko sin- tuak urteetan zehar argitaratuta- ren kontra borrokatu zuten herri- ahalegindu da Karrika zaiela diote: “Informazio falta,dikatuaren ibilbidea batzen duen ko informazio orri informatibo tarrak omentzeko helburuagaz. aurreiritziak eta gaiakdaukan gor-erakusketa ibiltaria antolatu dute. zein satiraz betetakoekin batera, Aurreskuagaz eta lore eskain- dintasuna erronka izan dira sor-Hainbat eskualdetan izan ondoren, ELAk bere sasoian ekonomatuen- tza bategaz hasiko da ekitaldia, men prozesuan”. J.D.asteon Durangoko San Agustin tzako sortutako txanpona ere ikus-kulturgunean ikusgai egon da era- gai egon da bertan.kusketa aste honetan zehar. Martitzenean, ekitaldi baten Gomezen ustez, “eskubideen alde borrokatzeko beharrak gaur- Udala eta Txosna Jendaurreanbidez, ELAren orain arteko ibilbi- kotasun osoa du”. Izan ere, “patro- berba egitendeari buruzko datuak eta bitxike-riak zein etorkizunari begira dituz- nalak zein botere ekonomikoek beti izan dute eskubideak murriz- Batzordea gustura ikastekoten erronkak azaldu zituzten ber-taratu zirenen artean. ManuRobles Arangiz Institutua funda- teko nahia”. ELAko ordezkari Jose- ba Zamakonaren ustez, “hezkun- tzan zein osasungintzan murriz- daude Sanfaustoekin ikastaroazioko presidente den Dani Gome- ketak egin gura dituzte, eta horren Jaietan 63.000 kilo zabor erretiratu dituzte Ahozko komunikazio gaitasunazek eman zuen erakusketari buruz- kontra egin behar dugu”. J.D. hobetzeko ikastaroa hasiko da garbitzaileek; iaz baino %14,5 gehiago azaroan Ibaizabal ikastolan. Bost barikutan emango du ikastaroa Sanfaustoen balorazio ona egin du lak apurtzeagatik, eta 9 akta kalean Manu Marañon komunikazio Aitziber Irigoras alkateak: "Lasai- txiza egiteagatik. coach edo trebatzaileak. tasuna izan da nagusi eta arazo Ikastaroaren helburuak barik burutu dira ekintzak". Iri- “Jende uholdea” txosnetan honakoak dira, besteak beste: gorasek eskerrak eman gura izan Txosna Batzordea Sanfaustoeta- modu konstruktiboan komuni- dizkie jaietan ekintzak antolatzen ra gerturatu den jende kopurua- katzea, segurtasuna indartzea, parte hartu duten elkarteei, eta gaz “oso pozik” agertu da. Hain- ideiak ordenatzen ikastea, egoe- zabor bilketako datuak eta udal- bat datu eman dituzte; esaterako, ra gaitzei aurre egitea eta bilere- tzaingoan jasotako gorabeherak txosnetan 29.000 edalontzi erabil- tan, aurkezpenetan, eztabaide- jakinarazi ditu. garri banatu zituztela, iaz baino tan... interbentzioak hobetzea. Iaz baino lan handiagoa izan 4.000 gehiago. Jende gehien biga- Ikastaro praktikoa izango da, dute aurten Sanfaustoetan kale rren barikuko kontzertuetan izan batez ere, eta ikasle bakoitzaren garbitzaileek. Irigorasek jakinara- zela adierazi dute: “Ahaztezina beharretara moldatuko dituzte zi duenez, etxeetako zaborraz gai- izan zen jende uholdea”. praktikak. nera, 63.000 kilo zabor –iaz bai- no % 14,5 gehiago– erretiratu dira 29.000 edalontzi erabilgarri Ibaizabal ikastolan emango kale, txosna, taberna, lorategi eta banatu dituzte txosnetan; iaz dute ikastaroa, azaroaren etxepeetatik. Kaleak garbitzeko baino 4.000 gehiago 4tik abenduaren 2ra 920.000 litro ur erabili dute, iaz baino % 11,5 gehiago, 520 litro desinfektatzailegaz nahastuta. Nabarmendu dutenez, “aur- Azaroaren 4tik abenduaren Udaltzaingoak jasotako gora- tengo datuek argi erakusten dute 2ra izango da ikastaroa, 17:00eta- behera batzuen berri ere eman du Durangoko Txosnek babes zaba- tik 21:00etara. Izena emateko alkateak. Besteak beste, 22 lapu- la daukatela herrian, eta garran- m.maranon@euskaltel.nethelbi- rreta salaketa egon dira, 9 salake- tzitsua dela txosnak Alde Zaha- dera idatzi daiteke, edo 650 470Martitzenean San Agustinen batu ziren ELAko ordezkariak. ta kristalak eta autoetako krista- rretik hur egotea”. A.U. 251 telefonora deitu. A.U.
 6. 6. Herririk herriH 6 2011ko urriaren 21a, barikua anboto ELORRIOPraktikak hasita‘Futbola, oinarritikeuskaraz’ zikloanElizalde futbol zelaian batu ziren asteleheneanentrenatzaileak, Koikili Lertxundiren esanetara urangaldeko Amankomu- Zaldua, Iurreta, Berrizko esko-D nazgoak, Berbarok eta Itza- rri enpresak sustatuta, Fut-bola, oinarritik euskaraz egitas- la eta kluba, Durangoko Jesuitak ikastetxea, Durangoko Kulturala eta Elorrioko futbol taldeko entre-moan parte hartzen dihardu natzaileek osatzen dute ikasle tal-eskualdeko zenbait entrenatzaile dea. Elorrion elkartu ziren astelehe-gaztek. Helburua futbol taldeetan nean, bertako entrenatzaile Joneuskararen erabilera indartzea eta Gurtubairen praktikarako lan-saioametodologikoki saioak hobetzea batera ikusi eta behatzeko. Euska-da. Hiru fasetan banatu dute ikas- raren erabilera beroketan eta lautaroa: lehenengoa apiriletik ekai- ariketatan kualifikatu zuten, eta arlo metodologikoan azalpenak eta haurren arreta maila aztertuEuskararen erabilera indartzea zituzten, besteak beste. Kokili Ler-eta metodologikoki saioak txundi Itzarri enpresakoa da, etahobetzea dute helburu berak gidatzen du ikastaroa. Orain Ikastaroko parte-hartzaileetako batzuk, Elizalde zelaiko aulkian. artekoagaz "pozik" dagoela azal- du zuen: "Teoria beharrezkoa da tako nahiz partidetako behaketak euskaraz egiten izan du, bainanerako lan teorikoa izan zen; biga- oinarrizko kontzeptuak euskaraz egin ondoren. “Berba espezifikoak ikasteak zikloak "motibazioa" eman ei die.rrena, berriz, oraingo saio prakti- ikasteko. Emaitzak, edozelan ere, Partaideei galdetuta, "materi- asko laguntzen du”, diote Gainera, "berba espezifikoak ikas-koek osatzen dute; hirugarrena hirugarren fasean ikusiko dira al gehiago" dutela orain eta anto- teak asko laguntzen du", euskara parte-hartzaileekjarraipenekoa izango da, 2012ko nagusiki", zioen. Hileotako bilakae- laketa ere "hobetzen saiatzen" erabili arren sarri gaztelerara jotzenudaberrian. ra baloratuko dute orduan, saioe- direla zioten. Zenbaitek lehendik ei zuten-eta. M. Onaindia. BERRIZDenboraren Bankuaren Menpeko gaixoen XII. Berriz-Oizaldi berria aurkeztu dute zainketarako ikastaroa Igoera egingo dute domekaZerbitzu trukaketara batzeko deialdia egin dute Urriaren 26an hasita, eguneroko zainketaasteon antolatzaileek; 19 kide daude gaur egun lanetarako baliabideak eskainiko dituzte honetan Udalak eratuta eta azken urtee-Berrizko Denboraren Bankua eki- Gaur egun 19 lagunek osatzen Ohean daudenean zelan jokatu, 30era bitartean eguaztenero gara- tan hartutako ohiturari jarraituz,menak ikasturte berriari ekin dio, dute egitasmoa. Parte-hartzaileek postura egokiak lantzen, gaixoa tuko da Kultur Etxean. Ordu biko XII. Berriz-Oiz igoera egingo duteeta, ezagutzera emateko, sabel- euren denbora eskaintzen diote jarrita ipintzen, altxatzen, gurpil iraupena izango dute saioek, domeka honetan. Aisialdiari begi-dantza ikastaroa antolatu zuten beharrizana daukan pertsonari, aulkia erabiltzen… menpeko gai- 17:30etik 19:30era. rakoa izateaz gainera, ongintza-eguaztenean, Kultur Etxean. dakienetik laguntzeko. Pastel bat Ikastaro praktikoa da udalak ekitaldia da igoera, bertan ins- egitea, entxufeak aldatzea, ara- antolatu duena. Batez ere, gaixoen kripzioekin batuko den dirua Biz- biar eta euskarazko klaseak ema- Urriaren 26tik azaroaren mugimendu eta postura aldake- kaiko Esklerosi AnizkoitzEuren denbora eskaintzen tea edo erosketak egitea lako zer- 30era bitartean, eguaztenero ten gaineko ezagutza landuko Elkarteari emango diote-eta.diote beharrizana daukanari, bitzuak eskaini dituzte, esate bate- garatu da Kultur Etxean dute ikastaroan, prentsa oha- Goizeko 09:00etan ipini dutedakienetik laguntzeko rako, orain arteko trukeetan. rrean azaldu dutenez. zita Elizondo plazan, aldapan Ikasturte berrian, gainera, gora joateko. Izen-ematea irtee- antolatzaileek azaldu dute Zabal- xoen zainketan egunero egin Izen-ematea ran bertan egin daiteke, hiru tzen-Sartu programan parte har- behar izaten diren lanetarako Ikastaroan parte hartzeko ins- euroren truke. AntolatzaileekIkasturte berrian Zabaltzen- tzen duten ikasleek ere zerbitzua baliabideak eskainiko ditu Berriz- kripzioa doakoa da. Udaleko gizar- diotenez, gora ailegatuko direnSartu programako ikasleek eskainiko dutela; iturgintza, elek- ko Udalak, antolatu berri duten te zerbitzuen sailean eta 94 682 lehenengo 200 mendizaleentza-ere eskainiko dute zerbitzua trizitatea, pintura eta arotzeria, ikastaro baten bitartez. Urriaren 45 25 telefono zenbakian egin ko otartekoa eta edaria presta- adibidez. M.O. 26an hasiko da, eta azaroaren daiteke. M.O. tuko dituzte. M.O.
 7. 7. Herririk herrianboto 2011ko urriaren 21a, barikua Durangaldean labur 7 HUmeen Euskal Jaia Egutegi solidarioa San Faustoko eskoladomeka honetan kaleratu du Open-ek eraisten hasi diraDurangoko Tronperri eta Txoritxu Open gimnasioak egutegi soli- Astelehenean hasi ziren SanAlai taldeek antolatuta, domekan 45. darioa argitaratu du. 1.500 ale, Fausto auzoko eskolako eraiki-Umeen Euskal Jaia ospatuko da. bost euroko prezioan, salgai nak botatzen, eta asteon amai-500 ume inguruk parte hartuko du egongo dira + Dendak elkarte- tuko dute. Ingurua berrantola-jaialdian. Goizean 11:00etan kalejira ko komertzioetan. Batutako tu eta zentro zibikoa eraikikoegingo dute, eta 17:00etan dantza dirua kantzerraren kontrako dute. Eraiste-lanak Construc-alardea Ezkurdiko plazan. Euria egi- elkarte bati emango diote ciones Zabalandi S.L. enpresarinez gero, Azokan izango da alardea. dohaintzan. esleitu dizkiote, 46.000 eurotan. ZALDIBARIzarren Distira lehiaketaren iazko edizioak arrakasta handia izan zuen Durangaldean.Izarren Distirako artista gazteekbideoklipa grabatu duteZaldibar, Berriz eta Elorrioko bederatzi gaztek parte hartu dute grabazioan azteen sormena bultza- ra eman du Topaguneak. Beraz, tezkeela izan da. Beraz, gazteekG tzea helburu duen Izarren Distira ekimenak bideo-klipa grabatzeko aukera eskaini laster ikusiko ditugu Durangalde osoko talentu gazteak ikus-entzu- nezkoan parte hartzen. bideoklipak, film laburrak zein bestelako bideoak aurkezteko aukera izango dute.du aurten. Joan zen domekan Zal-dibar, Berriz eta Elorrioko bede- Erakustaldiaratzi gaztek Revolta Permanent Aste honetan catingak egiten jar- Erakustaldia urriaren 29anrap taldearen Kantuka singlearen dun dute Durangaldean. Hautake- eskainiko dute gazteek,bideokliparen grabazioan extra ta proba epaimahai profesional Durangoko San Agustinmoduan parte hartu zuten. Gra- batek burutu du, gazteei aholkuak kulturgunean, 19:00etanbazioak Bizkaiko lau eskualdeta- eman eta euren ikuskizunak hobe-ko gazteekin egin dituztela jakite- tzen laguntzeko. Urriaren 29an erakustaldia Hainbat sari aurreikusi dituz- antolatuko dute San Agustin kul- te antolatzaileek parte-hartzai-Zaldibarren‘Kantuka’ turgunean, 19:00etan. Gazte sor- leendako, bideokamerak, argazkisinglearen bideoklipa grabatu tzaileak taula gainera igo eta euren kamerak eta MP5ak. Izarrendisti-dute, extra moduan, talentua ezagutzera emango dute. ra.com webgunean informazioDurangaldeko gazteek Aurtengo berrikuntzarik nabar- gehiago jasotzeko aukera eskain- menena ikus-entzunezko forma- tzen dute, eta baita Tuenti erabi- tuko ikuskizunak aurkeztu dai- lita ere. J.G. ziren. “20 eskakizun edo ardura-Auzotarrekin batu da gaz” irten ei zuten batzarretik. Kotxe eta kamioien abiadura han-udala aste honetan dia, pasabide txarrak, farolak, A8ko zarata, harrobirako bidea, ermi- tako argi zein teilatua eta ibai zeinBizilagunen iritziak jaso ondoren, gaiak landu eta parkearen garbiketa lako gaiak aztertu zituzten. Sallabenten,beste batzar batean emango dituzte erantzunak “oinarrizko hainbat gauza” landu zituzten: Argiteria, zaborrontziak,Eitzagako auzotarrekin martitze- aparkaleku falta eta bideen egoe-nean elkartu ziren udal ordezka- ra, zuloak daude-eta. Ermuagazriak, eta eguaztenean Sallabente Ermuagaz “koordinazio falta” muga egitera, “koordinazio falta”eta Olarreagakoekin. Arantza Bai- dagoela eta horretan hobetu dagoela eta horretan hobetugorri alkateak azaldu du “pozik” beharko dutela adierazi du beharko dutela dio; batzuetandaudela izandako erantzunagaz. Arantza Baigorri alkateak baserria Zaldibarren egon arren, Eitzagan 13 lagun eta Bildu, bidea Ermuaren lurretan egonEAJ eta PPko odezkariak batu daiteke, gestioak zailduz. M.O.
 8. 8. B 8 2011ko urriaren 21a, barikua anboto BERBAZ“Gutxienez azken 300-400 urtean dantzanerabili direlako iraun dute udal banderek”‘Mañariko bandera: Bizkaiko zaharrena’ berbaldia eskainiko du Iñaki Iriondok, bihar, Mañariko Udaletxean Iñaki Iriondo• Folklore ikertzailea Bilbotarra “Zoritxarrez, Mañariko Udalaren artxiboa oso urria da” zegoen, eta baita txilinak ere d a n t z a r i e n t z a k o. D a t u b a t dagoenean ez du esan gura orduantxe sortu zela; orduan bazegoela baino. Dokumentu zaharretan sarri agertzen da “s e g u n c o s t u m b r e”, e t a horrek esan gura du aspaldi- tik datorren kontua dela. Biharko berbaldian Mañariko jatorrizko dantzen inguruan ere jardungo duzu.G ordeta dagoen udal datuetan agertzen denez, Bai. Dantzari dantza da ber- banderarik zaharre- na da 1802ko Maña- “Aspalditik izan dira banderak herrietako dantzariak bandera XVIII. m e n d e a n b e h i n t z a t e ra b i l - takoa, eta Durangaldeko bes- te herrietan moduan egitenriko bandera, baina horrek sinbolo; herritarrak gerrarako prestatzen tzen zuten. Azken 300-400 izan da dantza, argi agertzen urte bitartean, garbi erabili d a d o k u m e n t u e t a n . Ma ñ a -ez du esan gura banderahori denik sortu zen lehenen- zirenean ere erabiltzen zituzten” dira banderak Dantzari dan- rian, gainera, txistulariak, tzan. Eskerrak horr i, gorde urte askoan izan dira Patxi-goa. Iñaki Irigoien folklore egin dira herriko bandera kotarrak, Amezuatarrak,ikerlariak XVI. mendeko taina izaten zen, eta urtero dituzte, batez ere, Dantzari zaharrak. Hi p o l i t o A m e z u a , e t a b e redokumentuetan ere topatu arma alardeak egiten zituz- dantzaren sinbologian sartu- aita-eta... eta txistulariek eredu banderen inguruko infor- ten. Orduan herriek bande- ta. Banderak mantentzea Mañarikoari buruz zer dakigu? parte hartzen zuten dantze-mazioa. Berbaldia emango rak izaten zituzten sinbolo gaitza izan da. Abadiñoko Zoritxarrez, Mañariaren tan, askotan erakusten.du bihar, Europako Ondare m o d u a n . He r r i t x i k i e n e t a n zaharra galdu zen, batzuk artxiboa oso urria da.Jardunaldien baitan. Maña- ere banderak daude horrega- diote Berrizko bat, 1.700 XVIII. mendeko datu batzuk Durangaldeko dantzen gaineanriko Udaletxean, 17:30ean, tik; eurak ere gerrarako pres- i n g u r u k o a , g e r ra d e n b o ra n badaude, baina gehienak hainbat lan egin duzu. Orainhasiko du hitzaldia. tatzen zirelako. Historialari galdu zutela... Apurtu ere X I X . m e n d e t i k a u r re ra k o a k bazabiltza gairen bat sakontzen? batek esaten du 100 pertso- egiten dira, eta berriak egite- dira. Bandera 1802an egin Da n t z a n i b i l i t a k o a n a i z n i ,Dantzariekin lotu ditugu beti natik gorako herr ietan sin- rakoan zaharrak bota. zen, eta 1804ko akta batean eta dantzatik aparte Euskalbanderak,baina izenez‘udal ban- bologia hori egon behar iza- agertzen denez, bandera bat Herri guztian ibili naiz dan-derak’ dira. Zer jatorri daukate? ten zela. Dantzariei esker mantendu dira tzak ikusten, eta dokumentuHerr ien sinbolo moduan gordeta daudenak, beraz? zaharretan arakatu gura izanasko erabili dira banderak. Mañarian 1802ko bandera man- Durangaldean bai. Beste “XVIII. mendean dut, ikusteko egiten ditugunHerri guztiek erabiltzen izan tentzen da, Bizkaiko zaharrena. herri batzuetan, Antzuolan, dantzak ez direla oraingoak;d i t u z t e. Ta r t e a n , g e r ra ra k o Gorde direnen artean zaha- esate baterako, bandera ede- behintzat dantzariek historian oinarrituta argiere erabiltzen ziren. Karlista-den aurretik, ez zegoen ejer- rrena da, bai, baina bande- ra k l e h e n a g o t i k e re b a ze u - r r a a t e r a t z e n d u t e Mo r o e n Ja i a n , e t a e s a t e n d u t e E rd i bandera erabiltzen ikusten da aspalditik dato- zen dantzak direla. Momentuzitorik, eta herri bakoitzak den. Asko apurtu egin dira, Arokoa dela. Baina Bizkaian, zutela diote honetan Durango eta Garai-b e re k o n p a i n i a p re s t a t z e n edo desegin egin dira. eta batez ere Durangaldean, ko Dantzari dantzaren ingu-zuen; herritarrak soldadu Durangaldeko bandera zaha- Dantzari dantzaren ingu- Durangoko datuek” ruko infomrazioa batzenegiten zituzten. Alkatea kapi- rrak dantzariek mantendu ruan gorde dira. Durangoko nabil. A.Ugalde
 9. 9. Publizitateaanboto 2011ko urriaren 21a, barikua 9 P
 10. 10. Ir 10 2011ko urriaren 21a, barikua anboto Sei hankako mahaia IRITZIA ✑ gutunak@anboto.orgGutunak @ Sarri-Sarri, zirri-zirri, gorri-gorri Joseba Sarrionandiak, Moroak gara behelaino artean? liburuagaz, Aitziber Irigoras Nonbait zeruertzean, begientzat Premio Euskadi delako saria irabazi dau, eta Gobernutik dirua EAJ ikusgai! gorde deutse bere egoera legeztatu bitartean. Hara, gure mutila, Eskerrik asko, amalur, zure barnean ernaldutako zintzota- berriro be berbagai! Bera den isilagaz, zelan lortu leiteken hain- beste oihartzun be! “Lasai Joseba, banku barrian gordeko deu- Jaietan lan sunaz, tontortxoz beteriko lurralde bat erditzea lortu bai- tsue dirua, eta erredituakaz eta KPIa kontuan hartuta bueltatu- Horixe izan leiteke Sanfaustoetan tzenuen. Eskerrik asko, Europako azken glaziazioa, beste ko igual”. Ez da bakarra izango dirurik gabe gelditzen dena, agin- hainbat eta hainbat elkarte duran- gizaki mota batzuen arteko elkarbizitzari aukera berriak eman tarien gustuko ideologia ez izateagaitik. Ez daigun ahaztu, sigla garren leloa. Urte batzuk izango baitzenizkion. Eskerrik asko, Kiputz izenez bataiatutako lei- desberdinen pean baina Ezker Abertzaleari ere hainbat diru ken- dira Bilboko Konpartsaren batek zea, euskarazko deiadarrek eragindako izuaren ondorioz du jakola hauteskunde zenbaitetan lorturiko aulkiengatik, toka- Jaietan jaiizeneko pegatinak sor- tu ebazala. Eta egia da, jaiak apro- ihesean zebiltzan hainbat abereren azken gotorleku bila- menezkoa izanik. Gobernutik eta udaletatik. Nik dakidala ezer ez posak dira urte osoan zehar gara- katu baitzinen. Eskerrik asko, Eneko Aritza, ardiz mozorro- jako bueltatu. tzen dogun bizimoduari etendu- tuta zetorren otsoen artaldea harrika akabatzea lortu bai- Sarri esan digute gauzak ez direla nahastu behar. Kultura, kul- ra-haginkada emoteko eta, gure tzenuen. Eskerrik asko, Fernando Katolikoa, ilargibeteko tura dela, kirola kirola baino ez, eta hizkuntza, komunikatzeko era ardura baltzak egun batzuetan iluntasunetan hegazti bihurtutako sorginen hegaldien joan- bat dela. Bai, hala beharko leuke beharbada, baina gure kasuan ez zehar poltsikoan sarturik, ekital- etorriak maiz behatzearen ondorioz, hil aurretik idatzita- da horrela. Gure kasuan dena bihurtzen jaku politikagai. Hainbes- dietan parte hartzeko. Baina hori ko ordenuan zure damuen berri adierazteko adorea eraku- tean gagoz geure herriarekin lotuta, ze egiten duguna egiten dogu- zorionez gauzatzeko, ezinbeste- tsi baitzenuen. Eskerrik asko, Katalina Fox, Irun eta Hon- la beti horren erreferentzia bihurtzen dogu edo bihurtzen gaitue. koa da pertsona batzuek eta elkar- darribiko herrietan berriki birmoldatutako gudarosteen lehen Ala koloreak dauka errua? Gorriegiak gara agian, eta norbaitzuei te batzuek euren lana buru-bela- aurrekaria zeu izan baitzinen. Eskerrik asko, Bernard Goihe- begian min egiten deutsegu? Josebaren liburuak saria irabazi dau, rri egitea Durangoren eta duran- netxe “Matalaz”, Euskal Herria noraino hedatzen den adie- nire ustez merezita. Baina idazlea gorriegia da Gobernuarentzat. garren mesedetarako. Badagoz, razteko poesiaz baliatu baitzinen. Eskerrik asko, Manuel Kirolean Euskal Herriko Selekzioa nahi dogu eukitea. Baina horren euren lan etenbakoa Jaietako Santa Kruz Loidi, lege zaharrak azkeneraino defendatzeko aldeko borrokan gorriegiak dabilz, antza. Horiak, Euskadi Komuni- Batzordean jartzen daben pertso- hartutako erabakiaz itsututa jaungoikoaren esanak ere tateaz konforme dagoz. Iurretan euskaraz bizi gura dozula? Ba ezin, nak. Eta badagoz, baita be, jai hankartetik igaro baitzenituen. Eskerrik asko, Francisco Fran- ze korreosetako langileak ez daki euskerarik eta jakin gura be ez. ospakizunak irudikatu, antolatu, co Bahamonde, zure tamaina txikiak eragindako gutxiago- Eta Osakidetzako harrerakoak be ez. Norbere herrian bitxorraroa (arrakastaz) gauzatu eta, eskuza- tasun-konplexuaren erantzukizun nagusi euskaldunak egin sentitu beharra ez da gozoa. Eta Administrazioak, jakin arren, zer baltasunez, besteen ekimenetan baitzenituen. Eskerrik asko, Kandido Saseta, borroka zelaian egiten dau horrlakoetan? Ezer ez. Berak egindako legea ere ez dau parte hartzen daben elkarteak anai-arreben aurrean erakutsitako ausardiarekin, sorterri- betetan. Interesatzen jakonean bai, interesatzen ez jakonean ez. Lean- be. dro Jaioenak: “Taluek eta legiek, eiten dien modukuek” Mota guztietako elkarteak ra itzultzeko egin beharreko azken bidaiarako baliabideak doguz gure herrian, gurea elkar- aurrez jarri baitzenituen. Eskerrik asko, Juan Carlos I.a, zure Josebaren liburua oso interesgarria dela iruditzen jat. Eta tez bilbaturiko gizartea baita. izendapenak ahalbidetutako amnistia orokorreko legeak Txi- durangarrei batez be gomendatzen deutset irakurtzeko, dakarzen Gehienak (guztiak ez badira) ki eta Otaegi bezalako borrokalarien gorputzak zulatu zituz- Durangaldeko aipamen pilloagaitik be. euren lana egunean-egunean ten borreroei ere zorrak kitatu baitzizkien. Eta amaitzeko, Gainera, zer kontxo!, kontrakanpaina bat antolatu daigun, garatzen dabe, egunerokotasuna- eskerrik asko Hispanitate Eguna, euskal herritarren aska- Sarrionandiaren liburu saritua erosiz. Gobernuak ez deutsala diru- ren xumetasunean, ilusioz bete- tasun egarriak asetzeko bide horretan zuk ere gogobetez rik emon gura? Emon deiola editorialak. Opari bat egiteko be ede- rik. Askok eta askok areto txiki bat lagundu baitzenuen. rra da. Eta paper gorriz batu, gainera. baino ez daukie euren egoitza fin- katzeko eta durangarren onura- Aritz Soloeta Garmendia Kristina Mardaras rako egingo dabezan ekitaldiak prestatzeko. Irabazi asmo barik, boluntarioen lan eskerga erabi- lita, diru-laguntza publikoekin mirariak eginez eta, udal lokal urrietan, askoz gehiago eskatu barik, emaitza ikaragarriak lortuz, Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia elkarte durangarrak gure Jaieta- ko gatza eta piperra izan dira! helarazteko helbideak: Kritikak entzungo dozuez: “hau txarto egin dozue”, “bestea beste era batera egin behar zan”. Aurpegi gogorreko kritikari pro- Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org fesionalak dira; ez kezkatu. Nor- Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN berak ez dabenean ezer egiten zorrotzago aztertzen ditu ingu- zenbakiagaz batera bialdu behar dira. rukoen lanak... ez daukalako bes- te zereginik edota beste interes batzuk babesten dabezalako! Kontrara, ohikotasunaren gerra isilean borrokatzen dozuenok Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta nahikoa lan daukazue inoren ber- ANBOTOren irizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. ba hutsei kasu egiteko. Doaz, DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO bada, lerro hauekaz, gure esker onak eta, zinez, nire mirespena, eta jaso egizuez, otoi, zuen elkar- tekideen ordezkari legez. Zuzendaria: anboto durangaldeko astekaria Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar. Anboto komunikabideak Elkartea Administrazioa: Miren Abasolo. 2011ko urriaren 21a - 10. urtea - 433 zk. Publizitatea: Goretti Alonso, Amaia Huarte. Eta honako udal guztiak: Laguntzailea: Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia, Amaia Ugalde. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz. Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

×