Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 425

491 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 425

 1. 1. 2011ko abuztuaren 26a Herririk Herri anboto 10. urtea - 425 zk. durangaldeko astekaria 2 Berbaz 9 Kultura www.anboto.org 11 Txosna Batzordeak sinadurak batzen Udan ume saharauiak etxean hartu DuranWOP elkartasun jaialdi kulturala, dihardu txosnak Pinondon jartzeko dituzten hainbat lagun berbalagun irailaren 30ean eta urriaren 1eanIzurtza eta Mañariabide segurtasun esketrafiko zuzendaritzan Baserritarren azokaDurangaldea • Izurtza eta Mañariazeharkatzen dituen BI-623 errepide-tik igarotzen diren ibilgailuen abia-dura kontrolatzeko presazko neurriak indartu gura du udalakhartzeko eskatu dute bi herrietakoalkateek Barne Saileko trafiko zuzen- Ordenantza gaurkotzea eta nekazariak Merkatuan birsaltzaileak alboratzeadaritzara bidalitako idatzian. Admi- PERCO mahaian egotea erabaki dute beharrezkoa dela diote baserritarreknistrazioak gaiarekiko agertutako 2“pasibitatea” salatu dute. 3Independienteeneserleku bi EAJrentzatAmankomunazgoanAbadiño • Durangoko Merinaldea-ren Amankomunazgoan AbadiñokoIndependienteek maiatzeko hautes-kundeetan eskuratutako bi eserle-kuak EAJren esku utzi dituzte. JoseLuis Navarro alkate izendatzeko oso-ko bilkuran EAJ abstenitu izana akor-dio horren ondorio dela azaldu duAIk prentsa oharrean. 6Motorzale euskaldungazteak trebatzekotalde berria sortu duteKIROLA • Aitor Martinez motor gida-ri abadiñarrak, Herri Torrontegi gida-ri ohiak eta beste hainbat eragilek FlyGroup Racing Team taldea sortudute. Motorzale euskaldunei mun-du horretan sakontzeko aukera eskai-niko die taldeak. 16 Durangaldeko hainbat nekazarik ipintzen du salmenta postua Durangoko merkatuan. Iban Gorriti•M a ñ a r i a Udalaren egoera ekonomikoa “txarra” dela azaldu du Bilduk 8•A t x o n d o Bi umegaz, Haurreskola ezingo dute ikasturte hasieran zabaldu 3•Berriz Euskara eskoletan izen-ematea 4
 2. 2. H 2 2011ko abuztuaren 26a, barikua anboto HERRIRIK HERRI DURANGOZapatuetakoazoka indartzekoneurriak hartukoditu udalakPERCO mahaian azokako saltzaileek merkatarielkarteen moduan parte hartzea onartu dute erkatuaren ordenantza Bolinagak zehaztu duenez, "sal-M eguneratzeko eta merka- taritza bultzatzea helbu-ru duen PERCO mahaian azokako toki handietan erositako produk- tuak saltzen dituzte batzuek". Sal- toki horiek, gainera, hein batean,saltzaileak egon daitezen eskatze- sektorean kalteak eragin dituzte-ko mozioa onartu du udalak azke- la gogoratu du Bolinagak.neko osoko bilkuran. Aho batez Mozioan proposatzen dute-onartu dute Bilduk eta Aralarrek na zapatuko azoka arautzen duenaurkeztutako mozioa. ordenantza eguneratzea da, eta araudi hori betetzeko baliabideak ematea; azokako ekoizle eta sal- Nekazariek merkatua bultzatzeko premia nabarmendu zuten maiatzean egindako agerraldian.Durangoko Udalak tzaileak herriko merkataritza bul-merkatuaren ordenantza tzatzeko PERCO mahaian sartzeagaurkotu gura du eta PERCOn merkatu hori bultza- tzeko ekintza plana sortzea . Merkatua biziberritzeko Horrez gainera, egoera hobetzeko beste proposamen Alderdi guztiek aldeko botoa batzuk ere badituzte baserrita- Merkatu plazan jardutenduten nekazariek lehenago sala- eman diote mozioari. PSE-EEko Pilar Rios merkatu plazako pos- baserritarren proposamenak rrek etorkizunera begira. Larun- bat goizetan baserritar ekoizleektu izan dutenez, “zapatuko azoka- tuetan salgai jartzen diren produk- Maiatzean eskainitako prentsau- ta arautuari ematen diote lehen- TAOrik ez ordaintzea, kasurako,ko araudia ez da betetzen”. Base- tu motak arautu eta Durangoko rrekoan baserritarrek Durango- tasuna. Horregaz batera, ‘birsal- karga eta deskarga guneetanrritarren kexei erantzun guran, baserritarrei lehentasuna ema- ko zapatu goizetako merkatua tzaileak’ alboratzea ere beha- “kaos apur bat” sortzen delakoordenantza aztertu eta nekaza- tearen alde agertu da. bultzatzeko beharra azpimarra- rrezkoa dela diote. sarritan.rien jarduna bultzatzea da mozioa- EAJ alderdiko Goiztidi Diaz tu zuten. Izan ere, merkatu egu- Era berean, herritarrei mer-ren helburua. Ordenantza 1986tik zinegotziak, berriz, bere taldeak nak “oihan txiki bat” izaten dira Etorkizunean merkaturako katura joateko ohiturak sortze-dago martxan, eta, Aralarreko Dani ekimena pozik hartu duela esan sarritan, Urdaspal Alberdi base- ohitura pizteko hainbat ko ekimenak bultzatu beharkoMaeztuk azaldu duenez, "araudia- du. Gaineratu duenez, "hautes- rritarraren arabera. Horregatik, ekimen egin beharko liretekeela uste dute; esaterako,ren arabera bertako produktuak kunde programan esaten genuen merkatua biziberritzeko bidean, Ordizian zein beste herri batzue- lirateke, baserritarren ustezsaldu beharko lirateke, eta dene- sustatu beharreko egitasmoa mahaien eta saltokien banake- tan egiten den antzera.tik saltzen da". Bilduko Urdaspal dela hau". A.Ugalde Txosnak Pinondon ipintzea eskatzeko sinadura bilketa Txosnagunea Zumar kalean beharrean Pinondon ipintzeko eskatu diote udalari, eta “herritarren babesa jasotzeko” sinadurak bilduko dituzte Txosnen kokapenak aurrez aurre txosnak ezartzeko gune legez. Txos- egokitzeko. “Udalak errotazio jarri ditu Txosna Batzordea eta nen arduradunek azaldu dutenez, horregaz jarraitu gura du”, salatu Durangoko Udala. Txosnagunea “akordioa lortzeko saiakera egin du Txosna Batzordeak prentsa ohar Zumar kalean jartzeko baimena gura dugu, herritarren atxikimen- baten bitartez. eman du udalak, baina Txosna dua sinadura bidez jasoz”. Gaine- Txosnek Pinondo gune legez Batzordea ez da kokapen horren ratu dutenez, udalaren azken eran- proposatzeko hainbat arrazoi aldekoa, eta Pinondo proposatu du tzuna txosnagunea Zumar kalean mahaigaineratu dute. Txosnen kokatzeko erabakia izan da. Jaiak komisioak adin guztietarako ekin- “arriskuan” daudela ohartarazi tzak antolatzen dituela azaldu dute, Jaiak “arriskuan” daudela dute txosnen arduradunek. Hala eta Zumar kalea, jende gutxiagok azaldu dute, baina akordioa ere, akordio berri bat topatzeko parte hartzeaz gainera, oso apar- topatzeko gertu daudela “zabalik” daudela adierazi dute. te geratzen dela herriko giroa abe- rasteko: “Elkarteondako diru-sarre- Akordioa rak askoz txikiagoak dira parte- Txosnak non egokitu erabakitze- hartze murritzagoaren ondorioz”. ko udalagaz sinatutako errotazio Elkarteen urte osoko aktibitatea Zumar kalean jende gutxiagok sistemarako akordioa 2009an baldintzatuta gelditzen dela sala- parte hartzen duela eta oso amaitu zen. Urte horretarako tre- tu dute. Txosnetako arduradunen aparte gelditzen dela diote naren lurperatzea eginda egotea berbetan, auzokideekiko kalteak aurreikusten zuten, eta Ezkurdin urriagoak dira Pinondon, zarata etaIaz txosnagunea Pinondon kokatu zuten. lekua egongo zela txosnagunea zabor mailei dagokienez. J.G.
 3. 3. Herririk herrianboto 2011ko abuztuaren 26a, barikua 3 H ELORRIO DURANGALDEAArgiñetakoindusketarako BI-623 errepideandiru-laguntzazalantzan ibilgailuen abiadaArgiñetako nekropoliaren ikerke-ta arkeologikoa egin ahal izateko moteltzekodiru-laguntza bertan behera gel-ditu da, EAJk dioenez, “aurrekogobernu taldeak ez dituelakoAldundiak eskatutako dokumen- neurriak eskatzentu guztiak aurkeztu”. Diru-lagun- Barne Saileko trafikoko zuzendaritzara bidalitza, gehienez, 30.000 eurokoa da.Joseba Mujika alkateordeak adie- dute Mañariko eta Izurtzako udalek eskaria Abuztuaren 11ko data eta Luis deko Udaltalde 21en datuen ara-Udalak ez dituela Aldundiak Jose Ballarin eta Endika Jaio alka- bera. Ibilgailuen gehiengoak abia-eskatutako dokumentu teen sinadurak daramatzan ida- dura mugak ez dituela betetzen,guztiak bidali dio EAJk tzian eskatu dute “Izurtza eta eta trafikoak 70dBA-ko zarata era- Mañaria zeharkatzen dituen BI-623 giten duela ere nabarmentzen errepidetik igarotzen diren ibilgai- dute, besteak beste, alkate biekrazi duenez, “Aldundiak eskatuta- luen abiadura kontrolatzeko pre- sinatutako idatzian.koa ez bidaltzean, eskaera balora- sazko neurriak hartzea”. Administrazioak gai honeki-tu ere ez dute egin”. Niko Moreno Trafiko oso astuna jasaten ko eta saihesbide baten eta biri-alkate ohiak adierazi duenez, “eska- duen errepidea dela herri biak bilgune baten beharraren eska-tzekotan erantzukizun adminis- zeharkatzen dituena diote: egu- riarekiko orain arte agertu duentratiboak eskatu beharko dituzte, nean 8.935 auto, eta horietatik “pasibitatea” salatu dute Maña-ez politikoak”. Proiektu honen bul- %12 ibilgailu astunak, Durangal- riko eta Izurtzako udalek.tzatzaile izan direla-eta, aurrera Iaz “herritar talde batek ipi-irtetzeko lehenengo interesatuak nitako radarren abisu kartelekeurak dira, Morenoren berbetan. Administrazioak gaiarekiko ibilgailuen abiadura moteltzea” Errekurtsoa jartzea aztertzen orain arte agertu duen eragin zutela-eta, “eraginkor suer-dabil udala, baina gaitza izango dela “pasibitatea” salatu dute, tatu arren kendu zituzten karteldiote: “Posible da urtebetean gel- besteak beste, idatzian haiek ipintzea eta trafikoa motel-ditu eta datorren urteko laguntza- tzeko beharrezko neurriak har-gaz indusketek jarraitzea”. J.G. tzea” eskatu dute. I.E. Egunean 8.935 ibilgailu igarotzen dira errepide honetatik. ATXONDOSan Agustingo jaiak, gaur Egun handia domekakoa bada ere, gaurko eta biharko ere ekitaldihasita domekara arte piloa eratu dute Elorrioko San Agustin auzoan. Txopoa gaur altxa- Haurreskola itxita egongoArratsaldeko 18:00etan jasoko dute txopoa tuko dute 18:00etan, eta ondoren trikitilarien txanda izango da, auzo-afariagaz jarraituz. Bihar goi- da ume kopuruagatik zean Artiabasora irteera egingo Ume bi daude izena emanda, eta gutxienez dute, eta 18:00etarako laguntza- txakurren taldearen erakustaldia hiru behar dira eskola zabalik mantentzeko prestatu dute. Musika DJ Xaibo- rrek eta Txabolakumeak taldeak Urtean zehar aukera egon daite- tsoan zehar irekitzeko aukera ipiniko dute, gauez. ke, baina irailean behintzat Atxon- egongo da”, ume gehiago matri- doko Haurreskolak ezingo ditu kulatuz gero. Informazioa gura ateak zabaldu. Gutxienez hiru duenak Udaletxera jo dezake. Domekan Luhartzen ume egon behar ziren matrikula- Orain arte hiru ume nahikoa erromeriak itxiko du auzoko tuta, eta bi egokeran umeen kopu- izan dira Haurreskola martxan jaietako egitaraua rua ez da gutxienekora heldu. edukitzeko, baina araudi berriak Rosa Elizburu Atxondoko haurreskola berriak zabaltzeko alkateak azaldu duenez, “kur- bost ume behar direla dio. Atxon- Domekan, 11:30eko mezaren dokoa zabalik egon denez, ez ostean, dantzak eta bazkaria eto- dakite Haurreskolen Partzuer- rriko dira. Umeek ez dute asper- Ume gehiago matrikulatuz goak araudi zaharra edo berria tzeko tarterik edukiko arratsal- gero, kurtsoan zehar zabaldu aplikatuko duen. Udalak hiru dean, eta Luhartzen erromeriak ahalko dute Haurreskola umeko kopuruaren alde jardun-Iazko moduan, aurten ere jaietan murgilduko dira auzotarrak. itxiko du egitaraua. M.O. go duela azaldu du alkateak. A.U.
 4. 4. PublizitateaP 4 2011ko abuztuaren 26a, barikua anboto
 5. 5. Herririk herrianboto 2011ko abuztuaren 26a, barikua 5 H ZALDIBAR IZURTZA Etxano auzokoMaisuen Etxea bota ur biltegikodute abuztuan hustubidea berrizteko lanakAzken hilabeteetan eskolako gurasoek kezka Etxanoko ur biltegian hustubideerakutsi izan dute eraikinaren egoeragatik berria egiteko lanak burutzeko proiektua garatuko du datozenZaldibarko hezkuntza eremuak talazio elektrikoak ipini zituzten hilabeteetan Bilbao Bizkaia Urzeresana eman zuen joan zen ikas- arrazoi moduan. Maisuen Etxea- Partzuengoak Izurtzan. Udaleanturtean, eskolako zein Haurres- ren kasuan, arazoa urteetan luza- ikusgai egon da azken asteotankolako guraso elkarteek kexak ager- tu dela salatu zuten gurasoek. proiektua, eta alegazioak aur-tu zituztelako eraikinen baldin- Horren aurrean, martxoan kezteko aukera egon da.tzen inguruan. Maisuen Etxea zena udalak aurrekontuetan onartu zuen“zatika erortzen” zebilela zioten hobekuntza zein eraiste-lanak udaneskolakoek, eta kezkatuta zeuden egitea, 181.000 euro bideratuz. 180.000 euro ingurukoeuren umeak “arriskuan” zeude- Zehaztutako moduan, abuztuko aurrekontua daukan obralako. Haurreskolakoek jolastokia- lehenengo astean bota zuten Mai- da burutuko dutenaren egoera, hezetasunak eta ins- suen etxea; herriko eragile batzuen elkargune ere izan da azken urtee- tan. Alboko Zumeagatarren etxeaMartxoan, aurrekontuetan legez ezagutzen zena ere eraitsi Urtebeteko epea izango duteonartu zuten hobekuntzak dute, alkateak adierazi digunez. ur biltegian hustubide berriazein eraistea udan egitea Egunotan ingurua atontzen egiteko lanak amaitzeko dabiltza, aurrefabrikatutako modu- lu bat –lau urtez erabili barik egon- dakoa– lekualdatu eta Haurresko- Guztira, 180.000 euro ingu- larako erabiltzeko. Modulu hau ruko aurrekontua daukan sanea-Ingurua atontzen dabiltza, urtarrilerako izan gura dute prest, menduagaz loturiko obra daaurrefabrikatutako modulu Partzuergoari baimena eskatu eta Etxano auzoan datozen hilabe-bat lekualdatu eta zabaltzeko. Alkateak dioenez, teetan burutuko dutena, eta urte-Haurreskolarako erabiltzeko “beharrezkoa da Haurreskolako beteko epea edukiko dute obra- zerbitzua zabaltzea, Zaldibar haz- ren arduradunek lanak amaitu- ten dabilelako”. M.Onaindia Jolasgunea handitu da lanen ondorioz. Delfin Zubizarreta tzat emateko. I.E.Udalaren egoera orokorra Correosen MALLABIAezagutzeko aukera, urrian erantzunik ez Antzinako ogibideak du oraindik Zengotitako jaietan“Gardentasuna” helburu, Arantza Baigorrik jaso udalakezinbestekotzat jo du herritarrak informatzea Zapatuan, txopoa jarrita, auzotarrendako Correosek bere bulegoan ezarri- tako ordutegi murrizketa dela- afari merienda prestatuko dute ZengotitanMaiatzeko hauteskundeetan jazo- batzarra deituko dute urrian. Aran- eta, sinadura bilketa bultzatutako gobernu aldaketaren ondo- tza Baigorri alkateak azaldu due- zuen udalak, beharginekin bate- Txopoa jarri eta afari-merienda- gazta egiten, Laudioko Miriamren, Bildu koalizioa udalaren egoe- nez, oraindik ez dute data zeha- ra. “Zaldibar handitzen dabilen gaz emango diete jaiei hasiera. artilea lantzen eta Imanol ardiakra ezagutu eta herritarrei helaraz- tzik finkatu: “Lehenengo pausoa herria dela kontuan izanda, era- Meza nagusia domekan 11:30ean mozten. Xabier Amuriza eta Beñatteko lanean dabil, hedabideei informazio osoa izatea da, gero bakia ez da ulergarria”, adierazi izango da, eta ondoren txerriaren Ugartetxea bertsolariek giroa alai-adierazitakoaren arabera. “Zaldi- antolatu eta era ulergarrian herria- du Arantza Baigorri alkateak. hanka eskegiko dute. Berrizko tuko dute. Txarriaren hankaren ri helarazi ahal izateko”. Batzarre- Guztira, 835 lagunen babesa jaso altuera neurtuta, auzo bazkarian ko gai-zerrenda ere aurrerago jakin du kanpainak, eta sinadura horiek elkartuko dira. ArratsaldekoUdalaren egoeraren berri eragingo dute. idatzi bategaz bidali zituen uda- Asto probak, bertsolariak, 17:30ean bolo txapelketa etaemateko, herri-batzarra Urriko ekimen horregaz, “par- lak Correosen ordezkaritzara, bolo txapelketa eta umeen 18:00etan umeen jolasak antola-deituko dute urrian te-hartzeari hasiera” eman gura uztaila amaiera aldera. jolasak antolatuko dituzte tuko dituzte. diote. M.O. Alkateak aurreratu digunez, Abuztuaren 29an, 12:00etan, oraindik ez dute jaso erantzunik, auzoko hildakoen aldeko mezabartarrek behin eta berriz galde- eta “iraila hasieran berriren bat San Lorentzo dantza taldearen eskainiko dute, eta gero bolo txa-tu izan digute udaleko egoerari Ekimen horregaz, izateko itxaropena” dute. Ordu- emanaldiaren ostean, omenal- pelketa. Arratsaldean asto probak,buruz”, diote. Bilduk programan “parte-hartzeari hasiera” tegi murriztua goizetik eguerdi- dia eskainiko dute. 13:00etan Lumagorri oilasko erre jana Eli-horren berri emango zuela agin- eman gura diote ra pasatu duten arren, arazoa ez antzinako ogibideen erakuske- zalde trikitilariagaz, eta karreti-du ei zuen eta, horretarako, herri- dela konpondu diote. M.O. tak batuko ditu Txurrukanekoa laren zozketa izango dira. J.G.
 6. 6. Herririk herriH 6 2011ko abuztuaren 26a, barikua anboto ABADIÑO OTXANDIOAIk postua biak EAJri Mendi bizikleta martxan izenaAmankomunazgoan emateko aukera,Durangoko Amankomunazgoko euren ordezkari irailaren 8ra artebiak “EAJri utzi” dizkiote independenteek Otxandion VII. Mendi Bizikleta Martxa ospatuko dute irailarenDurangoko Merinaldearen Aman- pendienteak taldeko gobernuak 10eko larunbatean. 40 kilometro-komunazgoan euren alderdiari ohar berean. ko martxa horretan parte hartze-zegozkion ordezkari biak “EAJri Jeltzaleen eta Independien- ko izen ematea irailaren 8ra arte-laga dizkio” Abadiñoko Indepen- teen arteko akordioaren barruan koa da. Udalaren webguneandienteak alderdiak, ohar batean onartu zuten alderdi biek, uztai- izen-emate orria eskuragarrijakitera eman dutenez, “bi alder- laren 26ko udalbatzarrean, Aman- dago, www.otxandio.net-en. Bes-dien artean adostutakoa betez”. komunazgoan Abadiñoko taldeAlkatea izendatzeko ekainean egin- independienteari zegozkion eser-dako osoko bilkuran “jeltzaleak leku biak EAJri lagatzea. Martxa irailaren 10eanabstenitu izanak ahalbidetu zuen “Ordezkaritza politikoagaz egingo dute; zazpigarrenJose Luis Navarro alkate izatea”, horrela jolastea onartezina” dela aldia izango da aurtenazpimarratu du Abadiñoko Inde- azpimarratuz, kontra bozkatu zuen bilkura hartan Bilduk, eta “ardu- ragabekeriaz jokatzea” iruditzen tela, martxaren egunean bertan,“Bi alderdien artean zaiela “herriak alderdi batek ordez- proba hasi aurretik, izena ema-adostutakoa bete” duela katzea erabaki dituen eserlekuak teko aukera ere izango da. Fede-nabarmendu du AIk beste alderdi bati ematea eta honek ratuentzat 10 euro izango da onartzea”, salatu zuten ohar batean. izen-ematea, eta federatuta ez Durangoko Amankomunaz- daudenetzat 12 euro. goan hamahiruna ordezkari dauz- Izaera lehiakorrik ez duen kate, horrenbestez, Bilduk eta EAJk; martxa 09:30ean hasiko dute pla-Hamahiruna ordezkari PSE alderdiko ordezkari bakarraren zan, eta hantxe bertan helmuga-dauzkate orain Bilduk eta bozkaren arabera erabakiko dute ratuko dira. Haurrentzat eta bizi-EAJk Durangoko Merinaldeko Durangoko Amankomunazgoko kletan ibiltzeko ohitura gutxia-Amankomunazgoan; bat PSEk mahaiburutza. Irailean burutuko go dutenentzat, zailtasun da Amankomunazgoa eratzerako txikiagoko ibilbidea ere presta- osoko bilkura. I.Esteban Irailean egingo dute Amankomunazgoaren osaketa plenoa. tuko dute. J.D.Abuztuko azken zapatuan, Kaleratutako udal GARAI UdaletxekoErrogatiba Eguna Urkiolan langilearen aldeko epaia teilatuarenUdaleko ordezkariak eta izena eman duten 190 Abadiñoko Udaleko langile baten kaleratzea konponketa,jubilatu batuko dira bihar bazkaritarako Urkiolan baliogabetzea ebatzi du Lan Arloko Epaitegiak martxanAbuztuaren 27an ospatuko dute Bizkarra, Lagunetxe eta Buenos ELA Sindikatuak hedabideetara lanpostura itzultzeko eskubidea Abuztuan hasi dituzte GaraikoErrogatiba Eguna Urkiolako San- Aires jatetxeetan bazkalduko dute bidalitako idatzi batean jakinara- aitortu”. Apiriletik gaur arteko sol- Udaletxeko teilatua konpontze-tutegian. Goizeko 09:00etan Zelaie- Abadiñoko ia berrehun jubilatuk. zi duenez, udaberrian kaleratze datak ordaindu beharko dizkio ko beharrak, eta hile honetantako Andra Maria ermitatik atera- Meza nagusia, 11:30ean, eta bidegabea salatu zuen langileari udalak, gainera, langileari. bertan amaitzea itxaroten dute.ta, prozesioan joango dira hainbat Talde Batuak taldeko dantzarien “arrazoia eman dio Bilboko Lan "Aldi baterako kontrataturi- Apirilean adjudikatu zituen lanoklagun San Rokegaz, eta 10:30ean emanaldia izango dira goizean. Arloko 9. Epaitegiak, eta Udaleko ko langileek finkoak diren postue- udalbatzarrak, eta epe hori ipiniautobusa hartuta abiatuko dira Bazkalostean, berriz, Kantu taldea- tan" zihardutela salatu zuen ELAk zuten burutzeko.Urkiolarantz beste zenbait. gaz erromeria izango da aukeran, udaberrian: dagokion lan-eskain- Egitasmoa aurrera ateratze- eta 18:00etan abiatuko dira herri- Lanpostura bueltatzeko tza publikoaren bitartez postu ko 112.120 euroko inbertsioa ra bueltan. Eguna amaitzeko, eskubidea aitortu dio horietan diharduten langileak lan egin du udalak. Ordezkarien esa-San Rokeren prozesioa Lotxorekin erromeria eta afaria epaitegiak langileari taldeko behargin finko bihurtu netan, itoginak agertu izana dago09:00etan abiatuko da Andra egingo dituzte Zelaietan. I.E. ordez, "sei hilabetetik sei hilabe- teilatua konpontzeko arrazoienMaritik Urkiolarantz terako” kontratuak egitea egotzi artean. Beharginak lanean topa- Meza nagusia, 11:30ean, eta AIko Jose Luis Navarro zion sindikatuak udalari. tu ditugu egunotan, eta eraiki- alkateak “kaleratzerik ez” Talde Independienteko Jose nak ez ohiko itxura hartu du, Talde Batuak taldeko Egun-pasa joandako hainbat zela egon dio, “kontratua Luis Navarro alkateak, “kaleratze- aldamioz inguraturik dago-eta. dantzariak, eguerdian rik ez zela egon, kontratua buka- Ikasturte berriagaz batera estrei-bisitari jasoko ditu, bihar goiz eta bukatu” egin zitzaiolaeguerdi partean, santutegiak; eta tu zela” azpimarratu du. I.E. natuko dute teilatu berria. M.O.
 7. 7. Publizitateaanboto 2011ko abuztuaren 26a, barikua 7 P
 8. 8. Herririk herriH 8 2011ko abuztuaren 26a, barikua anboto Durangaldean laburLau atxilotu Berrizen, lonja AHTaren Elorrio-Atxondo Pirinioetara irteera Lan poltsa berritu dubatean lapurtzen saiatzeagatik tartea esleituko dute egingo du Alpinok Abadiñoko UdalakDomekatik astelehenerako goizaldean, ordubata Abiadura Handiko Trenaren Elorrio-Atxondo Irailaren 1ean0 eta 11n Pirinioetan Guztira, 63 lagunek eman dute ize-aldera, Ertzaintzak 18, 21, 24 eta 32 urteko lau lagun tramua esleituko du Adif-ek. Irailean lanak dagoen Camillen Bidea egiteko irtee- na lan poltsarako. Bost lanetan jar-atxilotu zituen Berrizen, lonja batean lapurtzen esleitu eta urtea amaitu aurretik tramu horre- ra antolatu du Alpino-Tabira men- duteko pertsonak batu dira zerren-saiatzea leporatuta. Ertzaintza bertaratu zenean, ate- tako lanak hastea da asmoa. dizale taldeak. Bazkideentzat 55 euro datan. Umezainak (49 plagun), adi-ko itxidura bortxatuta zegoela ohartu ziren, eta Horrez gainera, Abadiño-Durango tartea da izen-ematea, eta gainerakoentzat nekoen zaintzaileak (18), eskolainguruak miatu zituzten. Lehenengo lagun bi aur- irailerako amaituta egotea itxaroten dute. 80 euro. Lehenengo egunean Urdos- partikularrak emateko lagunak (39),kitu zituzten, eta ondoren beste bi hesi baten atzean Abuztuan zehar Mañaria erreka gainetik doan Lescun ibilbidea osatuko dute, eta aisialdiko begiraleak (39) eta kirolgordeta. Atxilotutako bik aurrekariak dituzte. biaduktua ere amaitu dute. bigarrenean Linzaraino helduko dira. begiraleak (16). MAÑARIAZorpetzea udalaren kudeaketa baldintzatuko dituzte zor horiek: oharrean azpimarra- tu dutenez, “kreditu bi horienerrekurtsoen %120koa ondorioz, udalaren zorpetzea egu- neroko errekurtsoen %120koa da,dela dio Bilduk eta proiektuak eta obrak garatze- ko beste mailegurik eskatzeko aukerarik ez dauka udalak, Aldun- diak ez duelako baimentzen”.Udalaren egoera ekonomiko txarraren berrieman du idatzi batean, Bilduko gobernu taldeak Proiektuak eta obrakAlkatetza hartzean udala zer egoe- zuten 1.000.000 euroko mailegu- garatzeko beste mailegurikra ekonomikotan topatu duten tik udalak bueltatzeko daukana. ezin du eskatu udalak, legezherritarrei azaltzeko, gutun infor- Ezker abertzaleko gobernumatiboa banatu du uda honetan, berriaren esanetan, datozen urtee-etxerik etxe, Bilduk. Bertan azpi- tako udal funtzionamendua eta Idatzian, “herri programanmarratu dutenez, aurreko gober- hartu genuen konpromisoetakonu taldeak 2001ean eta 2008an bat gestio gardena egitea” zela diohitzartutako mailegu bi dauzka Aurreko gobernuak 2001ean Bilduk, eta gutun informatiboudalak: plaza egiteko eskatu zuten eta 2008an hitzartutako horregaz, konpromiso hori aurre-240.404 euroko maileguagatiko mailegu bi dauzka udalak, ra eramateari ekiteaz gainera, lehe-zorra 154.605 eurokoa da gaur Bilduko gobernuak dioenez nengo bi hileetan zer ikusi eta zeregun, eta 668.717 eurokoa Dan- egin duten “adierazi gura” izantzari taberna erostera bideratu dietela herritarrei. I.E. Dantzari eraikina erosteko eskatu zuten mailegu handiena. IURRETA BERRIZAsto bi, zaldia eta idia Harria herri kirol taldeak ekitaldi berezia antolatuko du irailaren Euskara eskolak jasotzekolehian probalekuan 3rako, gaueko 22:00etan. Herri kirolen erakustaldian asto bi, zal- dia eta idia lehiatuko dira zeinek matrikulazio epea iltze gehiago egin. Construcciones Irailaren 1etik 22ra eman daiteke izena klaseakHerri kirol erakustaldia irailaren 3an izango da Vitorio Zelaiaren asto bi, Urkiaga arostegiko zaldia eta Etxabe-Altu- jasotzeko; udalak diru-laguntza eskainiko du naren idia izango dira ekitaldian parte hartuko dutenak. Antola- Berrizko Udalak deialdia kalera- nek, administrazioak ohar bidez tzaileek azaldu dutenez, talde tu du euskara ikastaroetan izena azaldu duenez. bakoitzak 1.000 kiloko harria mugi- emateko. Matrikulazio aldia dato- Goizez, eguerdiz eta arratsal- tu beharko du, 20 minutuko den- rren eguenean hasiko da, eta irai- dez emango dituzte klaseak: boran. Sarrera doakoa izango dela laren 22ra arte egongo da izena 09:15etik 11:15era, 14:30etik jakitera eman dute elkartetik. emateko aukera. Udalaren diru- 16:00etara, eta 19:00etatik Orain lau urte Iurretan sortu- laguntza jaso dezakete interesdu- 21:00etara. Mailatan banatuko tako Harria taldeak hiru urte dara- dituzte ikasleak: B1, B2, C1, 3. mai- matza herri kirolen inguruko eki- la-EGA eta C2. Horrez gainera, taldiak antolatzen. Iaz asto eta Goizez, eguerdiz eta autoikaskuntzarako aukera ere zaldiekin prestatu zuten erakus- arratsaldez emango dituzte egongo da. Berbalagun egitas- taldia. Lehenengo urtea da hiru tal- euskara klaseak moan –euskaraz berba egiteko tal- deko norgehiagoka antolatzen de ez formalak– parte hartzeko ereIazko ekitaldian astoek eta zaldiek parte hartu zuten. dutena. J.G. matrikulatu daiteke. M.O.
 9. 9. anboto 2011ko abuztuaren 26a, barikua 9 B BERBAZ“Ume saharauiak ezagututa, ezin dugugeldirik egon hango egoeraren aurrean”Bertan zein Tindufeko kanpamentuetan bizitakoaz jardun dugu etxean ume saharauiak hartu dituzten familiekin Julian Izaga, Marije Orobio- Urrutia eta Garazi Etxebarria • Ume saharauiak hartu dituzte euren etxeetan, Herria elkartearen bitartez “Urte askoan horrela izan delako, egoerak horrela jarrraitu behar duela dirudi” Psikologikoki oso ukituta eto- rri nintzen. Hangoa ikusi eta gero, hemen ikustea edozer txorakeriagatik kexaka zelan gabiltzan... G.E.: Bai, baina motibazioa ematen du ikusteak daukaten apurragaz zelan egiten dutenM artitzen honetan dute, eta niretzat hau ezere- aurrera, familian zelako mai- hartu dute etxera- ko bidea Duran- zetik denerako aldaketa da. “Hemen materialak ez diren gauza asko tasuna eta errespetua dauka- Sentimentu nahasiak dauz- ten, auzokideen artean zelangon uda pasatu duten ume kat; gizartean geroago eta galtzen gabiltzala konturatzen zara laguntzen duten elkar... Beresaharauiek. Bederatziga-rren urtez, Herria elkartea- gutxiago elkarbanatzen dugun egunotan, elkartasuna kanpamentuetan” garaian, kanpamentua andrek atera zuten aurrera,ren bitartez etorri dira p i z t e n z a i z u . Na b a r m e n d u gizonak soldadu zebiltzalako.umeak. Tindufeko kanpa- egin behar da Herria elkarte- Apurka-apurka hori aldatzenmentuetara bueltatu koen lana; itzela da. egoteko gogo hor i. Auzoki- Marijek eta Garazik kanpa- doa; gizonak ez dira fronteraaurretik, agur jaia egin deen artean hartu-emana mentuetara joateko aukera joaten, bertan geratzen dirazuten barikuan. Orduan Alde handia dago hango ume- sendotu egin da; ume saha- eduki duzue. Zelako esperien- eta ez dago lanik... engandik hemengoengana? rauien adineko umeen etxee- tzia izan da?gerturatu ginen umeak Ga r a z i Et xe b a r r i a : De n e a n tan ateak zabaldu egin dira. M.O.: Gauza material larregi Itxaropenik bai?etxean hartu dituzten jartzen dute arreta, eta beste Azken batean, hemen horren- dauzkadala pentsatuz etorri G.E.: 35 urte daramate egoerafamiliekin berba egitera. balore batzuk dauzkate; beste besteko garrantzia duen edu- nintzen ni. Materialak ez horretan, eta ematen du ikuspuntu batetik ikusten kitzearen kontzeptua ahaztu- diren gauza asko galtzen onartuta dagoela egoerakBueltarako orduan, triste? dituzte gauzak. ta, izateak dauka garrantzia. gabiltza; koadrilan jesarrita horrela izaten jarraitu beharJu l i a n I z a g a : B e r a j o a t e a k egon eta kontuak kontatzen d u e l a . Po l i t i k a r i e k e z d u t epena ematen dit, baina ez J.I.: Nire umezaroa gogora- Zelakoa da euren bizimodua egote hori, adibidez. Batzue- ezer egiten, eta han jarraitzennago triste. Eurentzat hemen- tzen didate. Orduan etxeeta- han? tan ematen du ez daukagula dute; inoren lurretan, lagun-go egotaldia indarberritze eta ko ateak ez ziren sekula ixten. G.E.: Jaiki eta eskolara joaten denborarik eguna zelan joan tzei esker bizirauten...opor garaia da; etortzeko Fa m i l i a o s o e g i t u r a t u t a dira. Batzuek ordu bete ingu- den elkarri kontatzeko ere.gogo handia dute, eta buelta- zegoen, eta elkarrekin bazkal- ru egin behar dute oinez. J.I.: Mobilizazio premia ikus-tzeko ere irrikitan daude. du eta afaltzen genuen. Talde Gero etxean zer edo zer jan, G . E . : Po l i t a d a h a r a j o a t e a ten dut. Familia gehiago ego- sentimentua hemen baino eta arratsaldean jolastu edo h o r i g u z t i a i k u s t e k o, b a i n a tea gustatuko litzaidake, etaMar ije Orobio-Urr utia.: Ez handiagoa dute; elkarrekin lanak egiten laguntzen dute. gogorra ere bai. Gu erreginak Gabonetan trailer bat barikdute penarik, ez. Han ez dau- Antzera da egunero. legez hartu gaituzte, baina ur hiru bidaltzea. Kalean etakate ezer, baina etxera doaz. bidoiak ikusten dituzu, instituzioetan aldarrikapen M.O.: Hemen lehenago izaten k a m i o i a p a s a t ze n . . . Gu k e z honek oihartzuna izan beharAsko aldatzen da zuen egune- “Auzokideen arteko zen moduan, jende nagusia dugu ikusi janari banaketa d u . Um e e k i n b i z i t a k o a krokoa umeekin?J. I.: Batzuek ez dute ulertzen hartu-emana asko kontuak kontatzen ibiltzen da, eta umeei asko gustatzen zelan egiten den, baina batzuetan ez da heltzen, edo derrigortu egiten gaitu egoera honen aurrean geldirik ezuda horrela pasatu gura iza- sendotu da ume zaie entzutea. Errespetu han- gutxi heltzen da... egotera. Umeak ezagututa, eztea; oporrak beste modu dia diete nagusiei; familien duzu Sahara edo Fronte Poli-batean konpartitzen. Oporrek saharauiei esker” egituran agintzen duena M.O.: Nik atunaren banaketa sarioa ikusten, pertsonakerr itmo aldaketa esan gura amama izaten da. i k u s i n u e n , a n d re n a r t e a n . daude hor. A.Ugalde
 10. 10. Ed 10 2011ko abuztuaren 26a, barikua anboto EDERTASUN GIDA • Ana Camarero ESTETIKA ZENTROAK • Estetika zentroa dauka Durangon Oinak bistara ateratzeko unea Zergatik gomendatzen duzu oinetako tratamenduak egitea? Neguan zehar oinak estalita izaten ditugu, eta udan, berriz, erakusteko ohitura daukagu. Modak hala dio, bes- teen begietarako prest eduki behar ditugula. Itxura estetiko ona lortzeko, zerbitzu osoak eskaintzen ditugu: azazkalak moztea, berdintzea, kutiku- lak kentzea... Zer zapata izan daiteke kaltegarriena oinentzat? Batez ere, takoidun oinetakoek sor- tzen dituzte gogortasunak, eta hauek desagartzeko lana egiten dugu tornu bat erabiliz. Esfoliatu ondoren, ondo hidratatzen ditugu, krema bereziekin zein parafinagaz. Masajeak ematea ere komenigarria izango da, ezta? ILEAPAINDEGIAK Bai, oso garrantzitsuak dira. Sihatzu erakoak landu daitezke, thailandiarrak, ayurbedikoak, harri beroekin eginda- koak... Erreflexologia beste aukera bat da; baita bainu beroak ere. Jendeak ematen al dio garrantzirik oinen tratamenduari? Bai. Udan topera egiten dugu lan pedikura eta antzekoekin. Oinak bista- ra ateratzen ditugun unea da, eta jen- deak garrantzia ematen dio horri. Neguko zainketa txarraren eraginez sortzen dira arazoak? Gehiengoak urtean zehar zapatetan sartuta eta kasurik egin barik eduki- tzen ditu oinak. Batzuk zaintzen dira, baina orokorrean ez da hala gertatzen. Takoiak ez dira batere onak, eta horre- gatik izaten ditugu emakumeok gizo- nek baino gogortasun gehiago.
 11. 11. anboto 2011ko abuztuaren 26a, barikua 11 K KULTURAMUSIKA DURANGONEz ohiko gaixotasunenikerkuntzarako diruabiltzeko kultur jaialdiaHamalau musika talderen zuzeneko emanaldiak eta beste hainbat kulturemanaldi eta ekintza, irailaren 30ean eta urriaren 1ean, DuranWOP jaialdianI rabazi asmorik bako The Walk Ekimenagaz kolaboratzera On Project izeneko elkarteak etorriko diren aipaturiko musika bultzatu eta Durangoko Uda- Musika, antzerkia eta talde horiez gainera, proiektuarenlak, BBK-k eta Plateruena kafe bizkarrezurra den The Walk Onantzokiak lagundutako ekimena umeentzako hainbat Band taldearen emanaldia ereda irailaren 30en eta urriaren 1ean gozatu ahalko dugu Durangon:Landako erakustazokak hartuko ekimen gozagai gaixotasun neurodegeneratiboaduen jaialdi kultural eta solidarioa: daukan ume baten gurasoek gida-jaialdian batutako dirua gaixota- tutakoa da proiektu hau guztia, etasun neurodegeneratiboen gaine- aitaren eta musikari lagunenko ikerkuntzan laguntzera bide- proiektua da jaialdiaren zutaberatzea da ekimenaren ardatza. nagusia den The Walk On Band. Nazioarteko zein Euskal Batutako dirua ez ohikoHerriko dozena bat musika taldek gaixotasunak ikertzeko Familia osoarentzako jaiabaino gehiagok hartuko dute jaial- Musikaz gainera, bestelako hain-dian parte, The Walk On Project erabiliko dute bat kultur emankizun ere eskain-elkartearen helburuekin bat egin- tzen ditu Walk On Project irabazida. Besteak beste, Smile, Gari, asmorik bako elkarteak antolatu-Steve Wynn, Mariano Casanova, riko DuranWOP jaialdiak. Urriaren Aurreratu dutenez, irailarenThe Right Ons, The Grave Yatch 1ean, Plateruenean izango da 30ean eta urriaren 1ean, Landa-Club eta Mi Hermana Corina tal- umeendako joko, magia eta ipuin ko erakustazokan eta Platerue-deen emanaldiak dauzkate jaial- Obregón durangarrak kontalarien hitzordua, eta baita nean izango diren ekitaldietaradirako lotuta. hainbat kiroletan jardutekoa. Ekitaldietan sei mila 6.000 lagun baino gehiago gertu- zuzendutako ‘El Avaro’ Paco Obregón durangarrak lagun baino gehiago ratzea espero dute antolatzaileek. zuzentzen duen Otro Teatro tal- Aste honetan, BBKren kutxa- antzezlana ikusgai deak Molièren El Avaro obraren itxaroten dituzte zainetan zein webgunean ipini emanaldia eskainiko du, jaialdia- dituzte Duran WOP jaialdirako ren egitarauaren barruan. sarrerak salgai. I.Esteban. Hamalau musika talderekin • Elliott Murphy & The Normandy Allstars • The Whybirds osatu dute kartel erakargarria • JC Brooks & The Uptown Sound • Smile Goiko argazkiko New York-eko musika talde ere etorriko dira irai- • Loquillo Elliott Murphy musikaria The Nor- laren 30eko Durangoko jaialdira: • Gari mandy Allstars taldeko lagunek besteak beste, M-Clan, Loquillo, • Steve Wynn lagunduta etorriko da Durango- Aurora Beltrán, Ariel Roth, Maria- • Mariano Casanova ko elkartasun jaialdian parte har- no Casanova eta The Grave Yacht • The Right Ons tzera. Hamabi urte zeuzkanetik Club taldeek eman dute baietza. • The Grave Yatch Club musikari diharduen 1949an jaio- Emazteagaz batera ekimen • M-Clan tako Murphyrena legez, nazioar- honen antolatzaile lanetan dihar- teko beste hainbat musikariren ize- duen Mikel Renteriaren WOP Band • Ariel Roth nak jasotzen ditu kartelak: Steve taldeak eta lagunek ere eskainiko • Aurora Beltrán Wynn, TheWhybirds edo JC Brooks dute kontzertua Durangon; hain- .../... & The Uptown Sound, esaterako. bat musikariren kolaborazioagaz Rock, folk zein pop doinuak grabatu duten estreinako diskoa jorratzen dituzten beste hainbat aurkeztuko dute bertan.
 12. 12. KulturaK 12 2011ko abuztuaren 26a, barikua anbotoMUSIKA EMANALDIA GEURE DURANGALDEASilboberri elkarteko lau txistulariDonostiako Musika HamabostaldianKLEM taldearen musika garaikideagaz uztartuta eskainiko dute Silboberri taldeko kideek emanaldia gaurG aur iluntzean, Donostiako Musika hain zuzen ere, KLEM (Kuraia Laboratorio Hamabostaldiaren barruan, Kur- Perkusioak eta akordeoiak Electroacústica Musical) taldeagaz elkar- Arantza Arrazola saal jauregian kontzertu berezia lanean: doinu elektronikoen esperimenta- San Agustingoeskainiko du Silboberri txistu elkarteak. lagunduta eskainiko dute zioan jarduten duen taldea da KLEM.KLEM taldeagaz elkarlanean, hiru obra estrei- txistulariek emanaldia Besteak beste, Ituarte, Villaso eta Cha- kudeatzaileanatuko dituzte Donostia, beste lau obra ere mizoren lanak eskainiko dituzte. I.E.interpretatzeaz gainera. Silboberri taldeko Aitor Amilibia, Ser-gio Torices, Iñaki Martin eta Ortzi Torices Abuztuan laneantxistulariek jardungo dute, 20:00etatik aurre-ra, Kursaaleko emanaldian. Lanean jarduteko hilabete arraroa da abuztua! Aurten, neure azalean baiez- tatu ahal izan dut. Herria hutsik dago, Aitor Amilibia, Sergio Torices, ia dena itxita dago, eta zuk San Agus- Iñaki Martin eta Ortzi Toricesek tingo bulegoko freskuran hartzen duzu babes. jardungo dute emanaldian Lanen bat bukatu edo urtean zehar jorratu barik utzi behar izan zenuen txostena amaitzeko, eta pen- Perkusioak eta akordeoiak lagunduta tsatzeko; datorren urterako, 2012rako,jardungo dute kontzertuan Durangoko Sil- planak egitera bideratzen duzun hila-boberri elkarteko kide diren txistulariek, betea izaten da. Urte honetako abendura arteko aretoko programazioa inprentanDANTZA EMANALDIAK ERAKUSKETA DURANGON dago dagoeneko; abuztua baino lehen dena lotuta uztea komeni iza-Kriskitin Menorcan izan da udako Hiru ikasle gazteren ten da, gero ezinezkoa baita inor aurkitu eta beharrezko material guz- lanak batu eta ikusgaijai egunetan, kultur trukean ipini dituzte Art Leku tia batzea. Bulegoko telefonoak ez du jotzen, abuztuan inork ez du tinbreaDantza emanaldi bi eskaintzeko joan dira dantza taldekoak Balearretara pintura akademian jotzen, orduak askoz ere produkti- boagoak dira, hobeto kontzentra-Menorcako El Born taldeak gonbidatuta Bidaia honetan, besteak beste, Dantza- tzea lortzen duzu, hobeto pentsa-joan dira Kriskitin dantza taldeko kideak ri dantzaeta Lapurdiko, Nafarroako zein Biz- tzea... Eta sentsazio arraroa izaten daabuztuan Balearretara, eta Ciutadella hiri- kaiko hainbat herritako dantzak eskaini hain epe luzera pentsatzea; badaki-buruan eta Es Migjorn herrian eskaini dituz- ditu Kriskitin taldeak. zu datorren urteko inauteriak noizte dantza emanaldiak. Durangarrei ere Mediterraneoko folklo- izango diren, Aste Santuko oporrak Lehenago ere, 2002an, egonak ziren rea ezagutu eta gozatzeko aukera eskain- noiz hartuko dituzun, zenbat zubiDurangoko Kriskitin taldeko dantzariak tzeko eta hartu-emana sendotzeko, urrian, izango ditugun...Durangaldeko eta Euskal Herriko dantzak Durangora etortzera gonbidatu du Kriski- Urte amaierara arteko progra-Balearretan erakusten. tinek El Born taldea. I.E. mazioa lotu barik badago ere, eta zela- ko harrera eta emaitzak lortuko ditu- zun jakin barik ere, planifikatu egi- ten dugu. Hiru artista gazte Art Lekun izenburuko Arte eszenikoentzako, kultura- erakusketa dago ikusgai abuztuan eta rentzako, garai oso txarrak datozela irailean zehar Durangoko Zeharkaleko berba asko egin dugun arren, ez dut margo akademian. Bertan eskolak hartzen lortzen uda aurretik kontatu zidate- dituzten 12 eta 17 urteko hiru gazteren na burutik kentzea: gurearen antz lanak ipini dituzte erakusketan. handia daukaten herri bitan, Bizkaian Itziar Lavado, Jone Ercilla eta Aitor eta Gipuzkoan, programatutako ikus- Marcos gazteek ikasturtean zehar Art Leku kizunak bertan behera utzi behar izan akademian egindako lanaren emaitza eta zituzten ikusle faltagatik. Ikuskizun kurtsoan zeharreko bilakaera erakusten biak euskarazkoak eta Euskal Herri- dute hautatutako lanek: gazteen sorme- ko konpainiek sorturikoak zirela ger- naren eta margogintzarako trebetasuna- tatzen zait mingarrien. ren adibide dira lanok. I.E. GALIPOTX

×