Anboto 420

731 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 420

 1. 1. 2011ko ekainaren 17a Herririk Herri anboto 10. urtea - 420 zk. durangaldeko astekaria 3 Berbaz 8 Kultura 13 www.anboto.org Inbestidura ekitaldietan aurreikusitako J.M.Bilbao: “Apurka-apurka, Intxaurre Markeliñeren lan berriagaz hasiko dute hautagaiek lortu zuten alkatetza jendea batzeko erreferente bihurtu da” Uda Kalen Bizi ekimena DurangonBaserrietan lapurretakekiditeko aholkuakeman ditu Ertzaintzak Datorren astean itxikoDurangaldea • Azken urteetan lapu-rreten kopurua igo ez den arren,baserritarrek “neurriak” hartzearengarrantzia azpimarratu du Ertzain- dute Ductilor-Fytasatzak: “Jabeak etxean direla ere, sar-tu izan dira”. Iurretan eta Berrizen Gaurkoa izan da azken produkzio eguna Enpresa komitearen esanetan, epaileaklapurreta kopuruak gora egin du, 90 langile dituen Elorrioko enpresan ixteko agindua emango du datorren asteaneta herri horietan arreta bereziagaz 2dabiltzala adierazi dute. 4Goiuriko kofradiakudala salatu du,zabortegia dela-etaIurreta • Bost urtean itxita egonondoren, obra lizentzia eman zionabenduan Iurretako Udalak Goiuri-ko zabortegiari. Baldintza guztiakbetetzen dituela-eta, baimena ema-tera “derrigorturik” zeudela dio Iña-ki Totorikaguena alkateak. Goiurikokofradiak eta norbanako batek sala-keta ipini diote udalari. 630. urteurrenaospatuko du biharElorrio Rugby TaldeakKIROLA • Herri-afaria, Erlaxi tal-dearen erromeria eta suzko zezenakizango dira, besteak beste, ElorrioRugby Taldeak sortu zeneko 30.urteurrena ospatzeko antolatu duenjaian. Taldearen historia errepasatudugu Asier Igarza jokalariagaz. 15 Ductilor-Fytasa enpresako goizeko erreleboko langileak, atzo, lantegiaren atarian. Kepa Aginako•D u r a n g o Munduko Arrozak ekimena ospatuko dute bihar Ezkurdin 4•B e r r i z Tailerrak egingo dituzte familian euskararen transmisioa lantzeko 2•Durangaldea San Joan suak eguen gauean 3
 2. 2. H 2 2011ko ekainaren 17a, barikua anboto HERRIRIK HERRI ELORRIOGaurkoa izan da azken KRONOLOGIA 2007: Fytasak lantegia zabal- tea zabaltzea, besteak beste.produkzio eguna Fytasan du zuen Polonian. 2008: Fundizioaren bezero garrantzitsu batek, Boshek, Langileek itxialdiak eta mani- festazioak egin zituzten. 2010eko martxoa: Murrizke-Otsailetik likidazioan dago Ductilor-Fytasa. Aste honetan azken eskabideei bezero izateari utzi zion. ten kontra greba mugabakoa hasi zuten langileek. 16 egunerantzuteko beharrak egin dituzte; datorren astean itxiko dituzte ateak 2008ko amaiera: Lehenengo eta gero, akordioa lortu zuten. Lan Erregulazio Espedientea. Enpresak kaleratu gura zituen 2009ko iraila: Zorrak zirela- 21 pertsonak barik, 14k utzi eta, konkurtso egoeran sartu zuten enpresa, euren boron- zen enpresa. datez. 2009ko abendua:Bideragarri- 2011ko otsaila:likidazio fasean tasun plana proposatu zuen sartu zen enpresa. Epaileak Ductilorrek: ERE berria eta 21 itxiera agindua noiz emango pertsonari kaleratze espedien- zain daude. A.U. Konkurtso egoeran urte eta erdi, eta azkeneko hilabeteak likidazioanMurrizketen kontrako protestan, 16 eguneko greba egin zuten iazko martxoan. Juanra de la Cruz Fytasa eta Ductilorrek ezin administrazioak. Soldatak Foga- zituztenez zorrak ordaindu, sak ordaintzen izan ditu. te asko jo ditugu, baina ez daudenetik, ugazaben berririk ez gileek, 21 kaleratze barneratzen 2009ko irailaren 15ean epaileek Konkurtso fasean, legez,A diogu egoerari irtenbiderik topatu”. 2008tik Fytasa-Ductilorren egoera ekonomikoa dutela salatu du komite buruak. 2008tik, gero eta txartoago zituen bideragarritasun planaren kontra. Akordiora heldu ziren, 14 langilek euren borondatez enpre- konkurtso egoera deklaratu zuen bi enpresentzat. Fytasa sozietate anonimoa fundizioa- enpresako zuzendaritzak hitzar- men bat proposatu behar die hartzekodunei, eta horrela egingeroago eta txarragoa izan da, eta Duela hiru urte 160 langile zebil- sa utzita. “Greba garaian Italiako ren administrazioaz eta sal- zuen aurtengo otsailaren 15ean.otsailetik likidazio egoeran dago tzan fundizioan lanean. Orain 90 bezero garrantzitsu bat zuzenda- mentez arduratzen izan da, eta Hartzekodunen gehiengoakenpresa. Bezeroek, egoera zein daude. Enpresaren egoera “zuzen- ritzagaz haserretu zen, eta ez du Ductilor sozietate mugatuko onartu behar du hitzarmenaden ikusita, azken hileotan norma- daritzaren kudeaketa txarraren ia lanik eskatu ordutik”. langileek fabrikazioan egin aurrera egiteko, baina otsailekola baino lan gehiago eskatu diete, errua” da, langileen ustez. dute lan Fytasarentzat. batzar horretan ez zen behareta behar horiek amaitzen jardun 2008an, bezero garrantzitsue- Poloniako lantegia Konkurtso egoeran egonda, beste hartzekodun agertu.dute aste honetan. Datorren astean nak, Boshek –“produkzioaren 2007an Fytasak Polonian lantegi administrazio konkurtsal bat Horiek horrela, likidazio faseanepaileak zarratzeko agindua eman- %60-70 eurentzako zen”– bezero bat zabaldu zuen. Hango egoeraz izendatu zuten enpresako diru sartu zen enpresa. Orain admi-go duela azaldu digu enpresa komi- izateari utzi zion. Handik gutxira informazio gutxi dutela azaldu du kontuak aztertzeko. Aktiboa eta nistrazio konkurtsalak Fytasateko buru Igor Cengotitabengoak. enplegu erregulazio espedientee- komite buruak: “Esan digutenez, pasiboa aztertu eta hartzekodu- desegin eta likidazio prozesua Zorrak zirela-eta, konkurtso kin hasi ziren. 2010eko martxoan egoera oso txarrean daude. Zor nei informazioa eman izan die kudeatu behar du. A.U.egoeran egon da enpresa: “Inber- 16 eguneko greba egin zuten lan- handiak dituzte, gehienak gugaz”.tsoreak bilatzen ahalegindu gara, Poloniako inbertsioek ElorriokoEusko Jaurlaritzagaz batu gara, lantegian eragin handia izan due- Duela hiru urte 160 behargin BERRIZenpresa guk hartzea ere pentsa- la uste dute: “Diru asko sartu datu dugu, baina azkenean ez dugu zituen Fytasak. Azken aldian han, eta hemen inbertsiotarako etairtenbiderik topatu”, esan du Cen-gotitabengoak. Likidazio egoeran 90 pertsonak jardun dute guri ordaintzeko arazo handiak egon dira horregatik”. A.Ugalde Familian euskararen transmisioa lantzekoBelaunaldien arteko Belaunaldien arteko hartu-emanak bultzatzeko belaunaldien arteko tailerrak eratuko dituzte martxak arrakasta handia edukimartxa arrakastatsua zuen, joan zen domekan. Martxa aurretik 278 lagunek eman zuten izena, eta gehiago ere hurreratu Bikote gazteen hizkuntza ohituretan eraginez, euskararen erabilera aktibatzea dute helburuDomekako martxan 300 lagun inguru batu ziren ziren Elorrioko auzoetan zehar ibi- li eta goiz-pasa egitera. Berrizko Udalak guraso eta biko- gazteei. Besteak beste, euren Hiru ibilbide antolatu zituen te gazteei euren seme-alabekin seme-alabekiko jardunean euska- Erdella mendizale taldeak dome- euskara egunerokoan erabili ahal raren erabileran dauzkaten “gabe- karako, eta San Agustinetik Alda- izateko bitarteko, baliabide eta zia eta beharrizanak” antzematea tzekuara, batzuk kilometro gehia- aholkuak emango dizkien tailerrak gura dute. go eginda beste batzuk gutxiago, eta saioak eratuko ditu uda ostean. 25-39 urte bitarteko ezkon- elkarrekin bidea egin eta berba egi- Oinarri bat finkatze aldera, has- berriak, ezkongabeak edo haurra teko aukera eduki zuten hainbat teko, datozen egunetan errolda- izan berri dutenak izan daitezke adinetako lagunek. tik abiatuz telefono bidezko inkes- tailerreko parte-hartzaile. Bizkaiko Nagusiak elkartea, ta egingo diete guraso eta bikote Euskararen erabilera “gura- Elorrioko La Esperanza nagusien so modernoaren ereduaren elkartea, udala eta amankomunaz- barruan” kokatu gura dute, “haur goa izan dira martxaren antolatzai- Datozen egunetan telefono euskaldun zaharrek eta elebidu- le. Lehenengo esperientzia honen bidezko inkesta egingo diete nen artean aktiboek gora egite- ondoren, datozen urteetako guraso eta bikote gazteei ko, kopuruan eta ehunekoetan”. hitzordu bilakatu daiteke martxa Ohiturak aldatuz, erabilera akti-San Agustinetik irten ziren martxako hiru taldeak. J.Ugalde hau gure eskualdean. A.U. batzea dute helburu. M.O.
 3. 3. Herririk herrianboto 2011ko ekainaren 17a, barikua 3 H DURANGALDEAItxaroten zena bete zenzapatuko aginte-hartzeetanElorrion EAJko Ana Otadui izango da alkate, PPk botoa eman eta gero z zen sorpresarik izan inbes- ka Jaiok hartu zuen aginte-maki- Hauteskundeetan bozkatuena iza-E tidura ekitaldietan. Tentsioa bai, Elorrion. Bildu izan zenzerrenda bozkatuena maiatzaren la Jabier Arteagaren eskutik. Zal- dibarren ere Bilduko Arantza Bai- gorrik hartu zuen kargua, ekitaldi tearren, Irigoras izango da alkate. Abadiñon AIko Jose Luis Navarrok jarraituko du alkate; EAJ Durangoko udalbatzaren talde-argazkia, zin egin ondoren.22ko hauteskundeetan, baina koa- hunkigarrian. abstenitu egin zen. Iurretan EAJ-lizioak eta EAJk zinegotzi kopuru ko Iñaki Totorikaguenak jarraitu-bera eskuratu zuten: sei. PPk zeu- Aldaketa barik ko du alkatetzan, alderdi guztiekkan giltza, eta Carlos Garcia zine- Gainerako herrietan ez da aginte euren burua babestu eta gero.gotziak aurretik esandakoa bete aldaketarik gertatu, alderdiei dago- Berrizen, PSE-EE abstenituta,zuen; EAJri botoa eman zion, eta kienez. Durangon, Aitziber Irigo- Orlan Isoird jeltzalea da alkate. Bil-Ana Otadui izango da alkate. ras (EAJ) eta Urdaspal Bolinaga (Bil- duko Rosa Mari Elizburu, Santi Uri- EAJko eta PPko zinegotziek du) berdinduta geratu ziren, Ara- be, Luis Jose Ballarin eta Milaberba egiterakoan, aretoan batu- larrek Bildu babestu ondoren. Mondragon dira alkate Atxondon,tako gehienek, zutunduta, bizka- Otxandion, Izurtzan eta Malla-rra eman zieten. “Jasotako oihu eta bian, hurrenez hurren. Garainmehatxuengatik” salaketa mozioa Elorrio, Zaldibar eta Mañaria Herriko Taldeko Gontzal Sarrigoi-aurkeztu du PPk. kenduta, gainerakoetan ez da tiak jarraituko du. M.Onaindia. Bestalde, 16 urteko hegemo- alderdi aldaketarik egon Bideoa: www.anboto.org Dantzariek agurra eskaini zioten Jaio (Bildu) alkateari Mañarian.nia eten du Bilduk Mañarian; Endi-Elorrioko ekitaldian, tentsio handiko uneak. J. de la Cruz Abadiñoko aginte-hartzea, Navarro (AI) buru dela. Zaldibarko alkate berria da Arantza Baigorri (Bildu).Administrazioan eta Hamaika su txiki hilaren 23an,metal arloan indarra San Joan bezpera ospatzekohartu du LABek Axpen, esaterako, dantza, erromeria, bertsoak… izango dituzte girotzeko Hilaren 24a San Joan eguna da, eta dantzak eta gazteentzako paila- Berr izen, hilaren 23an,Hauteskunde sindikalak baloratu ditu LABek bezperan, tradizioari eutsiz, suak zoak egongo dira. 21:00etan, Elizondotik abiatuta piztuko dituzte eskualdeko hain- Durangon, aurten ere Herria kalejira egingo dute Zo-ZongóHauteskunde sindikalen emaitzak rrekoetxeak: "Krisialdiaren eta lan bat txokotan. San Joan gauean, auzo elkarteak ez du surik egin- taldeagaz. Ondoren, Berrizburunbaloratu ditu eskualdeko LABek. erreformaren kontra ekintza zuze- suagaz batera, donien atxa jaso- go. San Fauston seguruenik egin- txorizo dastaketa prestatu dute etaHego Euskal Herri mailan, Biz- na egin du LABek, eta jendeak ko dute Axpen, eta berakatz zopa go dute, baina toki bila dabiltza. 22:30ean isiotuko dute sua.kaian zein Durangaldean gora eskertu egin du hori; argi daukate eta txokolatea banatuko dituzte. Kriskitin dantza taldeak aurten Mallabian, Goitaa auzoan,egin dutela nabarmendu dute sin- ez garela emaitza on batzuekin Barikuan igel, briska eta esku Daztelugatxeko San Joan ingu- donien atxa jasoko dute 20:30ean,dikatuko kideek. Eskualdean, biga- konformatuko; gauzak aldatzeko ruan eskainiko du Akelarrea. ondoren sua pizteko. Barikuan,rren indar sindikala izaten jarrai- beharrean jarraituko dugu". Abadiñon, hilaren 23an, 22:00etan, herri-afaria egingo dutetzen du LABek. Aipatzekoak dira osasungin- Mallabian, Goitaa auzoan, 17:00etatik aurrera, umeentzako eta Aitor Sarriegi eta Beñat Gaz- tzan eta irakaskuntzan eskualdean donien atxa jaso eta sua jolasak, ipuin kontalaria eta txo- telumendi bertsotan ibiliko dira. izan dituen emaitzak; osasungin- piztuko dute eguenean kolate-jana egongo dira, eta ondo- domeka eguerdian ardi txakurOsasungintzan eta tzan hirukoiztu egin du ordezka- ren sua piztuko dute. erakustaldia egingo dute.irakaskuntzan lortu ditu ritza (% 6,67 izatetik % 19,23 edu- Iurretan, 20:30ean, plazan Garain Momoitioko San Joanordezkari gehien LABek kitzera). Metal arloan duela lau urte afari herrikoia egingo dute. Ondo- ermitaren inguruan donien atxa ordezkarien % 27,01 zuen LABek; Berrizen, Zo Zongó taldeagaz ren, Luhartzen erromeria hasiko jasoko dute, 20:00etan; ondoren, aurtengo hauteskundeen ostean, kalejiran irten eta Berrizburun da eta kontzertuaren atsedenal- sua piztuko dute han inguruan. Eulate Zilonizaurrekoetxea % 29,58. piztuko dute San Joan sua dian piztuko dute sua. Barikuan meza egongo da. J.D.LABeko ordezkariak hauteskundesindikalen emaitzak "oso onak" Eskualdeko mapa sindikalaizan direla baloratu du: “Enpresa Durangaldean ELA sindikatuak pilota txapelketen ondoren, Jo tahandietan finkatuta daukagu dauzka ordezkari gehien: % 37,09. Su taldeak erromeria eskainikoordezkaritza eta txikietan indartzen –duela lau urte % 38,05 zituen–. du. Zapatuan bakailao eta tortilagabiltza”. Bide beretik jarraitu eta LABek ordezkarien % 27,72 lortu txapelketak egingo dituzte; ondo-indarra hartu gura du sindikatuak du –duela lau urte % 26,55–. Hau- ren, pilotalekuan afalduko dute.datozen urteetan. teskundeen ondoren, "eskualdean Dantzaz eta bertsoz osatutako Administrazio publikoan eta gehiengo sindikala indartuta" ikuskizuna ere egongo da eta,metal arloan izan dituzten emai- dagoela nabarmendu dute LABe- 22:30 inguruan, Luhartz taldeaktzak nabarmendu ditu Zilonizau- ko kideek. A.U. erromeria eskainiko du. Domekan,
 4. 4. Herririk herriH 4 2011ko ekainaren 17a, barikua anboto DURANGALDEABaserrietako lapurretei aurre LAPURRETA DATUAK: 2009 2010 2011egiteko gomendioak zabaltzen DURANGO IURRETA 40 7 36 18 11 6Baserritarrek “neurriak” hartzearen garrantzia azpimarratu du Ertzaintzak ABADIÑO 7 4 4 ELORRIO 5 7 3 urangaldeko baserritarrek, ten duten azaltzea baino; herrita-D lapurreten aurrean hartu ditzaketen neurriak batzendituen diptikoa jaso dute eguno- Jabea etxean egonagatik lapurretak izan direla rrei 112 larrialdietako telefona edo 94 466 93 00 Durangoko Ertzain Etxera deitu dezaketela jakinara- BERRIZ ZALDIBAR 8 7 7 7 6 3tan postontzietan. Ertzaintzako ohartarazi du Ertzaintzak zi diete. MAÑARIA 0 2 3iturrien arabera, ekimenaren hel-burua gune isolatuetako lapurre- Datuak IZURTZA 1 2 0tei aurrea hartzea da. Bertako biz- inguruan osteko”, diote Ertzaintza- “EAEko beste herri batzuekin alde-tanleek Ertzaintzagaz hartu-ema- tik. Besteak beste, kotxe-matriku- ratuta, kriminalitate datuak txarrak GARAI 3 1 0na estutzea da asmoa, patruilaren lak eta pertsonen deskribapenak ez badira ere, hobetu daitezke”, ATXONDO 2 3 0bat ikustean, “zalantza barik gel- gordetzea eta leihoak eta ateak gil- azaldu dute. Baserri eta hirigu-diarazi eta beharren edo kezken tzez ondo ixtea gomendatzen dute, neetan jasotako datuen arabera, OTXANDIO 0 0 1berri emateko”. nahiz eta etxean egon, edo alda- eskualdeko herrietan, orokorrean, “Sarritan baserrietara galde- meneko ortuan; “jabeak etxean delitu kopurua ez da hazi. Iurre- MALLABIA 7 2 2rak egitera hurreratzen da jen- direla ere, lapurretak izan dira-eta”. tan eta Berrizen, baina, lapurretek * 2011ko datuak lehenengo lau hilabeteei dagozkio.dea, galdu egin direla edo lan bila Ertzaintzaren esanetan, eki- gora egin dutela eta herri horietan * Lapurretak ezezik lapurreta saiakerak ere jasota daude,dabiltzala esanez, baina informa- menaren asmoa ez da “alarma lanean dabiltzala adierazi du baserrietakoak zein herri gunekoak.zio bila ibiltzen dira, bertan edo piztea”, delitugileek zelan jardu- Ertzaintzak. J.Guenetxea. DURANGO Gaur zabalduko dituzte650 pertsonatik gora batuko da Tabirako igerilekuakbihar Munduko Arrozak jaian Iaz baino 13 egun gutxiago egongo dira zabalik “krisi sasoian aurreztu beharra” dagoelakoZubiguneak elkarteen tailerrak hirugarrenez antolatu du kulturarteko jaia Tabirako kanpoko igerilekuak gaur PSE-EEk kritikatu egin du ige- zabaldu eta irailaren 4an itxiko rilekuetako denboraldia labur- dituzte. Iaz baino 13 egun gutxia- tzea: “Kalitateko zerbitzu publikoa go egongo dira igerilekuak zaba- jasotzeko eskubidea dute duran- lik. Udal arduradunek adierazi garrek”. Hilaren 18ra arte zabal- dutenez, “krisi sasoian aurreztu tzea proposatu dute. beharra” dagoelako egin dute Hainbat berriztapen egin murrizketa. Irailaren 4an kanpo- dituzte igerilekuetan; irisgarrita- ko igerilekuak zarratuko badi- sun araudia betetzeko aldagele- tuzte ere, abonatuak estalitako tan distribuzio berria egin dute, igerilekuetara joan ahalko dira eta taberna eta biblio-igerilekua irailaren 15era arte. lekuz aldatu dituzte. A.U. MALLABIA Eguenean amaituko du kurtsoa AEK-k, 14 ikaslegazDuela urte bitik indarra hartzen joan da Munduko Arrozak ekimena. Klaseak goizez eta arratsaldez banatuta,Bihar eguerdian hogei talde bai- dari. Izan ere, ekimena Zubiguneak Bihar, krisia eta inmigrazioa ikasleen lan orduetara moldatzea lortu duteno gehiago gerturatuko dira Ezkur- Durangoko elkarteen parte-hartze lantzen dituzten bideoak ipinikodi plazara, arroza prestatzera. Arro- tailerrak antolatzen du, eta bertan dituzte. Horrez gainera, lehenen- Ikasturtearen balorazio ona egin AEK-ko irakasleak. Datorren egue-za kultura askotako jakia izanik, mota askotako elkarteak daude. go biderrez bidezko merkatari- du Kaltxango AEK euskaltegiak. nean amaituko dute kurtsoa. Kul-kultura arteko jaia izaten da Mun- Garapen komunitarioan elkarre- tzako salmenta postua ipiniko Lehenengo biderrez, bitan bana- tur etxeko teilatua konpontzenduko Arrozak izenekoa. Euskal kin behar egiteko tailerra da Zubi- dute, eta joko kooperatiboak egon- tu dituzte klaseak, goizez eta arra- dabiltzanez, goizeko klasea libu-Herriko hainbat herritan egiten da, guneak. go dira umeentzat. Egun osoan tsaldez; horren helburua errele- rutegian emango dute eta arra-eta Durangon hirugarren urtez hainbat kultur emanaldi ere egon- boetan behar egiten duten ikas- tsaldekoa Zurrotoki gelan.ospatuko dute. Aldarrikapen eguna go dira. A.Ugalde. leei malgutasuna eskaintzea da, Gogoratu dutenez, EGA pres- Bazkaritarako 650 lagunek Jai giroa eta kultura aniztasuna ahalik eta klaserik gutxien galdu tatu gura duena edo espezializa-eman dute izena, baina bihar, izango da nagusi zapatuan, eta dezaten; hain zuzen ere, 14 ikas- zioren bat bilatzen duena Ermu-14:30 inguruan, edonor hurrera- baita aldarrikapena ere. Iaz Haiti- Hogei talde baino gehiagok letik ia erdiak erreleboka lan egi- ko AEKra bideratzen dute: “Malla-tu daiteke Ezkurdira arroza pro- ren aldeko Durangok Haiti Gogoan eman dute izena bihar, te dute: “Erabaki positiboa izan da, bian ezin bada, Ermuko AEKnbatzera. Norbanako eta herriko kanpaina amaitu zuten Munduko Ezkurdin arroza prestatzeko eta datorren urtean berdin jarrai- maila gehiago eta arlo askotari-hainbat elkarte ibiliko da sukal- Arrozak egunean. tuko dugu”, dio Juanmi Bravo koak daude”. J.D.
 5. 5. Publizitateaanboto 2011ko ekainaren 17a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herriH 6 2011ko ekainaren 17a, barikua anboto IURRETA OTXANDIOZabortegia dela-eta, salaketa Dantzariek afariajarri dute Goiuriko bizilagunek egingo dute zapatuan,2006tik itxita egon ondoren, iazko abenduan Obra Lizentzia eskuratu zuen Urdurik antolatutaLeku Baso S.L-k. Lizentzia hori baliogabeztatzeko eskatzen dute goiuriarrek 51 urte bete ditu aurten Urduri dantza taldeak. Afariaz gain, poteoa eta dantzaldia egongo dira Urtero legez, dantzarien afaria tsonak hurbilduko dira ekimene- egongo da Urduri dantza taldeak ra. Afalostean, berriz, dantzaldia antolatuta. Afariaz gainera, arra- egongo da musika jartzaile batek tsalderako egitaraua ere prestatu proposatuko dituen doinuekin. dute Urdurikoek. Arratsaldean, Dantzarien afariak urteurren 19:30ean, poteoa egingo dute, ospakizunagaz bat egiten du; aur- txistulariekin batera. Afaria, oste- ten, 51 urte bete ditu Urduri dan- ra, 21:00etan hasiko da. Ainhoa tza taldeak. Lasuenek azalduta- Lasuenen berbetan, 100 bat per- koaren arabera, 125 lagun ingu- ruk osatzen dute Otxandioko dantza taldea. Alde batetik, Gaur egun, 125 bat pertsonak umeen taldea dago; 70 bat umek osatzen dute Urduri; 70 ume, osatzen dutena. Bestalde, nagu- 40 neska eta 15 mutilek sien bi talde daude; 40 emakumek osatzen dute bat; bestea, 15 gizo- nek osatzen dutena da. A.M.Urteetan geldirik egon ostean, duela “bi hile inguru” ekin zioten berriz obrei. ost urtean itxita egon ondo- eskaerari. Iñaki Totorikaguena gustuko izan zein ez”. 2006an itxiB ren, Goiuriko zabortegian obra lanetan hasi dira berri-ro. Iurretako Udalak, baldintza guz- alkatearen berbetan, bete beha- rreko baldintza guztiak betetzen ditu eskaerak. Baldintzak bete- zuten zabortegia, lizentzia barik martxan zebilela-eta. Zabortegia zabaldu aurretik, ostera, zabaltzetiak betetzen dituela argudiatuta, tzen diren kasuetan, udala baime- lizentzia eskuratu behar duelaobra lizentzia eman zion aben- na ematera “derrigorturik” dagoe- azaldu du alkateak. Bere berbetan,duan. Hori dela-eta, Goiuriako la nabarmendu du alkateak, “obra gaur egun zabortegian egitenKofradiak eta bertako bizilagun dabiltzan obrak lizentzia hori lor-batek salaketa bana jarri diote tzeko beharrezkoak dituzten “ego- Iñaki Totorikaguena:Udalari. kitze lanak” dira. Zabaltze lizen- Abendu hasieran, udalak “Eskaerak baldintza guztiak tzia lortzeko eskaerari buruz gal-baiezkoa eman zion Leku Basok betetzen ditu, Udalak onartu detuta, Totorikak ez du eperik jarri.–zabortegia kudeatzen duen baino ezin du egin”. “Baldintzak bete arte ez du lizen-enpresak– egindako obra lizentzia tziarik izango”, dio. A.M. Urtero legez, dantzarien afaria egingo du Urdurik. ZALDIBAR MAÑARIA ATXONDOLiburutegia Elikadura eta kontsumo Apatako igerilekuak,arratsaldeetan gaiei buruzko berbaldia bihartik aurrera zabalikitxita, eguenetik Ekainaren 21ean, udaletxean eskainiko dute Aurten ere hiru hilebetean egongo dira pistinakaurrera ‘Alimentación y recursos naturales’ berbaldia zabalik. Abonu txartela egiteko aukera dagoZaldibarko Udal Liburutegiakordutegiak aldatzea erabaki du, Bilboko Kontsumo gelako Unai Elikaduraren eta janariagaz Asteburu honetatik aurrera uda Igerilekuetarako txartela egi-uda datorrela-eta. Datorren egue- Achurrak eskainiko du ekainaren lotura daukaten beste hainbat giroa igarriko da herrian. Udal teko informazio guztia eta betenetik aurrera –ekainak 23–, arra- 21eko berbaldia. Alimentación y gairen inguruan jardungo dute, igerilekuak bihar zabalduko dituz- beharreko formularioa udale-tsaldez itxi egingo dute, eta recursos naturales izenburua dau- martitzenean, udaletxean batzen te, goizeko 11:00etan. Datozen txean hartu daitezke.08:00etatik 15:00etara bakarrik ka hitzaldiak, eta udaletxean da direnek. Elikaduraren historiaz hiru hileotan bertara joateko auke- Atxondoko familientzat, ige-egongo da zabalik. Arduradunek hitzordua, 18:00etan hasita. eta gaur egungo egoeraz arituko rilekuetarako bonoak 51 euroazaldu digutenez, abuztu osoan Hain oinarrizko eta egunero- dira, esaterako; baita banaketa balio ditu, 18 urtetik gorako bana-itxita mantenduko dute. ko baina sarritan gutxi zainduta- kate handiek eragindako gizarte Irailaren 18ra arte egongo koek, berriz, 28 euro ordaindu Horrez gainera, ekaineko bari- ko gure kulturaren parte diren eli- arazoez ere, 2008ko elikaduraren dira igerilekuak zabalik, beharko dute, eta adin txikikoekku arratsaldeetan itxita izan dute kadurari eta baliabide naturalei mundu mailako krisiaz, nutri- astelehenetik barikura, 19 euro. Atxondon erroldatuta ezliburutegia, eta gaur ere hala izan buruz jardungo du emaileak dato- zioaz eta janarien etiketatuari 11:00etatik 20:00etara daudenentzako prezioak karu-da. Goizeko 09:30etik eguerdiko rren martitzeneko berbaldian. buruz, besteak beste. txoagoak dira. A.U.14:00etara izan dute zabalik. Egungo kontsumo ereduak Bestalde, bidaien gaineko Gaurko kontsumo ereduak erangindako “ingurugiro eta gizar- ra egongo da, irailaren 18ra arte;zikloa atzo ipini zuten martxan te arazoak murrizteko” zer irten- orduan zarratuko dute aurtengo Txartela eskuratzeko eragindako “ingurugiro etaliburutegian. Hurrengo kontakizu- bide mahaigaineratu daitezkeen uda denboraldia. Igerilekuen informazioa eta formularioak gizarte arazoak” murrizteazna udako oporralditik bueltan ere aurkeztuko dute ekainaren ordutegia 11:00etatik 20:00etara- udaletxean daude jardungo dute, esaterakoantolatuko dute. M.O. 21eko berbaldian. I.E. koa izango da.
 7. 7. Herririk herrianboto 2011ko ekainaren 17a, barikua Durangaldean labur 7 HDurangoko Muruetatorren UGTko Damaso Casado, Nagusiei zuzenduta, Kantzerrari buruzkojaiak ospatuko dituzte Durangoko delegatuekin irteera Donostiara hitzaldia DurangonZapatuan, 11:00etan, jaurtiko dute txupinazoa. Goi- UGT-Euskadiko idazkari nagusi Damaso Casa- Durangoko Udaleko Adinekoen Sai- Oihana Urraza psikologoak etazez zein arratsaldez, umeentzako jolasak eta ludo- do Durangon izan da, gaur goizean, delegatuen lak ekainaren 24rako nagusiei zuzen- Espainiako Minbiziaren Kontrakoteka egongo dira. 20:00etan trikipoteoa egingo dute batzarrean parte hartzeko. Batzarrean nego- dutako irteera kulturala antolatu du Elkarteko kideak bularreko minbizia-eta 22:30ean Rex taldeak kontzertua eskainiko du. ziazio kolektiboaren gaineko dekretu-legea Donostiara. Besteak beste, San Tel- ren inguruko hitzaldia eskainiko du Domekan, 10:00etan, bidegorrian zehar bizi- eztabaidatu dute, eta patroiekin negoziazioak mo Museoa bisitatuko dute gida ekainaren 21ean, 18:30ean, Andra-kleta irteera egingo dute. 13:00etan Txoritxu Alai apurtu izanaren zergatiak azaldu ditu. UGT sin- bategaz. Interesdunek Nagusien Udal guneak Pinondo plazako eraikineantaldeak dantzak eskainiko ditu. 18:00etatik aurre- dikatuak Montevideo kalean duen egoitzan izan Egoitzan (Astarloa kalea, 1-2. solai- duen egoitzan. Hitzaldirako sarrerara, diskofesta eta txokolate-jana prestatu dituzte. da delegatuen batzarra. ruan) eman behar dute izena. doakoa izango da. ABADIÑO GARAIBabes ofizialeko 54 etxe zotz Ekainaren 27an hasiko dituzte udalekuakegin dituzte Gantza-Zelaietan 19 umek parte hartuko dute udalekuetakoEguazten goizean, Zelaietako probalekuan egin zuten Eusko Jaurlaritzaren ekitaldia aurtengo edizioan; ekintza ugari egingo dituzte Udalak helarazitako datuen Garaiko Udalak umeentzako uda- izatekotan, arratsaldez irteera- arabera, 98 eskatzaile abadiña- lekuak antolatzeko ohitura hartu ren bat eratzen bada izango dela rrek bete dituzte zozketan parte du azken urteotan, eta aurten ere jakin eragin dute. hartu ahal izateko baldintzak. ideia berari ekingo diote. Dagoe- Zotz-egite ekitaldira bertara- neko amaitu da izena emateko Ekintzak tu zirenetariko batzuek txaloekin epea, eta, udaleko iturriek aipa- Ume eta gaztetxoek ez dute asper- erantzun zuten euren izena entzu- tu digutenez, 19 umek parte har- tzeko astirik edukiko. Egunero tean; ekitalditik burumakur atera tuko dute aurtengo aldi honetan. hainbat tailer eta jolasetan parte ziren, aldiz, zozketatik hirugarre- Hilaren 27an emango diote hartzeko aukera izango dute, eta, nez zorterik barik joan zirenak. hasiera udalekuetako egitaraua- gainera, kanpora joateko ekime- ri, eta uztailaren 15era arte iraun- nik ere prestatu dute antolatzai- go du, azaldu digutenez. Goize- leek. Esate baterako, hondartza- Udalaren datuen arabera, 98 ko 09:00etatik eguerdiko 13:00eta- ra joatea itxaroten dute egun eskatzailek bete dituzte parte ra bitartean zehaztu dute batean eta beste batean Olentze- hartu ahal izateko baldintzak ordutegia, eta salbuespenen bat roren baserrira. M.O. Gobernu taldeak jakinarazi IZURTZA duenez, babes ofizialeko beste 20Ekitaldia bertatik bertara jarraitu zuen hainbat herritarrek. etxebizitza esleitzeko zozketa burutzea dute aurreikusita. Erro- Ondarearen Zerrendan abes ofizialeko 54 etxebizi- Gantza Zelaietan eraikiko ta Kultur Etxearen eta Pierburg sartu dute Arana jauregiaB tza zozkatu zituzten eguaz- ten goizean Eusko Jaurla-ritzako Etxebizitza Sailak Zelaie- dituzten etxebizitzen jabetza da, ekainaren 15ean, Jose Luis Nava- rro alkateak ere parte hartu zuen enpresaren artean (lehengo Car- bureibar) eraikiko dituzte etxebi- zitza horiek. Zozketa datozen Euskal Kulturaren Ondarearen Zerrendantako probalekuan burutu zuen ekitaldian zehaztu zutena; 54 etxe- hileetan egitea aurreikusi duekitaldi publikoan. bizitza zotz egin zituzten. gobernu taldeak. I.Esteban inskribatu dute 1852an eraikitako Arana jauregia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi- na babesteko eta udal hirigintza “Argi dago Bildu ez zegoela taratu du Kultura Sailak “Arana jau- planeamenduan sartzeko” eska-Alkatetzarako negoziazioei Abadiñon udal gobernu indartsu bat eratzeko eta herritarrentzako regia Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean monumen- ria egiten zaio udalari. Jabearen ekimena izan zenburuzko adierazpenak onuragarriak izango diren proiek- tuak adosteko prest”, salatu du tu kategorian” inskribatu dutela. Eusko Jaurlaritzako kultura Arana jauregia eta inguruko lur- saila ondare izendatzeko eska- Talde Independienteak. sailburuak sinatzen duen ida- tzea. Azken lau urteetan gobernuOhar bana bidali dute Independienteek eta Bilduk Hedabideetara helarazi duen tzian, 1852an eraikitako “higiezi- taldeak begi onez ikusi zuen erai- oharrean, “gure apustua EAJ-PNV- kina babestea, baina lar zeritzonAsteon komunikabideetara bida- petatzea aldarrikatzeko “zalapar- rekin akordioa lortzea izan da”, inguruko lursaila ere babesteari,li duen idatzian egotzi dio Abadiño- ta” eragin dutela, eta Abadiñoren azaldu du Bilduk. Idatzi horretan “Higiezina babesteko” eta eta alegazioa aurkeztu zuen. Kul-ko Independienteak taldeak Bildu- kasuan, aldiz, “zerrenda bozka- azaldu dutenez, “EAJ-PNVk akor- “hirigintza planeamenduan tura Sailak ez du alegazioa aintzatri “neurtzeko modu bi” baliatzea. tuenari alkatetza kentzeko asmoa” dioa ezinezko egin du eta ez da gai sartzeko” eskatzen dio hartu. Gaia jorratzeko batzarraElorrioko kasuan, Bilduri dago- agertu duela Bilduk azpimarratu izan guk horren garrantzitsu ikus- udalari Kultura Sailak eskatuko dio gobernu talde berriakkion zerrenda bozkatuena erres- du Talde Independienteak. ten genuen urratsa emateko”. I.E. Kultura Sailari. I.E.
 8. 8. B 8 2011ko ekainaren 17a, barikua anboto BERBAZ“Mota guztietako batzarrak egin diraIntxaurren; beti egon dira ateak zabalik”Duela 25 urte zabaldu zituen lehenengoz ateak Intxaurre elkarteko tabernak. Bihar jai bategaz ospatuko dute. Jose Mari Bilbao eta Ibon Azueta “Txutxi” • Intxaurre elkarteko kideak dira bere sorreratik. 200 bazkide baino gehiago dira elkartean. ahal digute. Ohitu egin gara, baina ez da broma. Herriko tabernen makroprozesuan 150 bat elkarte gaude. Elkarte bakoitza bere abokatuagaz aur- keztu denez, makroprozesua oso makro bihurtu da. Horrega- tik, jabetzan ez dauden elkar- teak prozesutik kanpora utzi dituzte, eta besteontzat bi urte- ko epea ipini dute alegazioak ipintzeko. Pilo bat luzatu daite- ke, eta bitartean jendea kartze- lan dago. Durangar bat ere egon zen hiru urtean kartzelan, eta epaiketaren zain dago orain. farola zela pentsatu zuten. Ez “Intxaurre jendea pondu izan gara. Sanfaustoetan Asko aldatu da Intxaurre urteo-U rte guztian hainbat ekitaldi egin dituzte, geneukan dirurik, baina ingu- garbiketa brigada jartzen tan? baina bihar dute jai rukoen artean dirua batzen hasi elkartzeko genuen, eta egunero, goizetan, I.A.: Aldatu, ez. Hori bai, jen- eta lortu genuen etxea erosteko batzuk zezenetara joaten ziren dea berriztu da; jende asko sar-egun handa Intxaurreren25.urteurrena ospatzeko. lain: 600.000 pezeta. erreferente bihurtu eta beste batzuk garbitzera. tu da. Baina ez da ahaztu beharEgun osoko egitaraua anto- Gero, obrak egin behar. da; lehenago ez I.A.: Egia da, lehenengotan lehenengotatik egon zen jen- deari eskerrak egin dela hau;latu dute, eta 300 laguninguru batuko dira bazka- JM.B.: Bai, hasi aurretik hesi bat zegoen horrelako batez ere, herrian zer edo zer hau gaur egun ez da egiten. ipini genuen, eta urtebetean txarra pasatzen bazen errefe-ritarako. Sorreratik elkarte- egon zen horrela, baina gero lekurik” rentzia hau izan dela. Aurpegia JM.B.: Orain ere egingo litzate-ko kide diren Jose Mari Bil- berrikuntzekin hasi ginen, teila- hau izan da, eta askotan barra ke. Hauek erdi gazte hauek pen-bao eta Ibon Azueta “Txu- tutik hasita. Jende asko ibili zen gon ez zegoen elkartzeko leku- atzeko pertsona. 2000. urte tsatzen dute oraingo gazteek eztxi”gaz egon gara. beharrean eta dirua ipintzen. rik, eta Intxaurre erreferente inguruan astero-astero guardia dutela inplikaziorik, baina nik Elkartea sortu genuen, eta bihurtu da. Urteotan denentzatZelan gogoratzen duzue Intxau- eskriturak bere izenean daude. egon dira ateak zabalik.rreren sorrera? Baimen denak eta arau guztiakJose Mari Bilbao: 1983an erosi beteta egin genuen dena; inork JM.B.: Mota guztietako batza- “Enbargu egoerara ohitu garela esango rrak egin dira hemen. Guk mar-genuen etxea. Zinegotzi ginelabatzartzeko leku bat behar ezingo du esan legerik bete ez dugunik. txan ipini genuenean PCk-eta genuke, baina ez da broma; jendeagenuen, eta udaletxean lekurikez, antza. Etxe hau ugazabak Ibon Azueta: Bai, erosi zela 28 ez zeukaten lokalik, eta bertan batzarrak egindakoak dira. kartzelan dago herrikoen auziagatik”dohaintzan eman gura izan urte izango dira, eta taberna Auzokideen komunitateak erezion udalari, baina jaustear inauguratu zela 25. Zabaldu batzartuta daude hemen, koa-zegoen, eta udalak ez zuen har- baino urtebete arinago, San- drilak ere bai... Ondo konpondu zibilak eta ertzainak etortzen pentsatzen dut baietz, guk edu-tu; balio zuena baino gastu faustoetan txosna moduan izan gara ingurukoekin. Azke- ziren. Jazarpen handia eduki ki genuen eta gure aurrekoekhandiagoa zeukala zioten. Uda- zabaldu genuen. Lurra ipini nean, mojekin ere bai. genuen. ere bai. Guk mundua sortulak erosi ezean geuk erosiko barik zegoen, eta tarima bate- behar genuela pentsatzengenuela bota nuen. Udalean gaz moldatu ginen. Hasieran arazoren bat izan zenu- Herriko tabernen auzia dela-eta, genuen, baina denborak dife- ten mojekin ? etxea enbargatuta dago.Zer era- renteak dira. Sorrera hartan oraingo funtzio- JM.B.: Ez... musika ipintzen gin izan du auzi horrek? “Udaletxeak ez namendua zeneukaten buruan? genuela eta kexaren bat egon I.A.: Laster bederatzi urte izan- I.A.: Inplikazioa orain, hasiera- I.A.: Bai. Hasieran taberna eta zen, baina esan nien: “Zuek ere go da etxea enbargatuta gaude- ko urte haietan baino txikiagoa zuen etxea erosi txokoa genituen, bata bestearen kanpaiak jotzen dituzue goizal- la; gurea da, baina ez da gurea: da, baina egon badago. Belau- gura izan, jaustear alboan. Tabernak, baina, inda- rra hartu zuen, eta txiki geratu dean”; eta... isildu. Baina eure- kin ondo. Beti garbitu izan die- kontuak blokeatuta dauzkagu eta txarrena segurtasun falta da. naldi berriak gogoz datoz, eta urteurrena ospatzeko antolake- zegoelako” zenean txokoa jan zuen. Baina gu komentu ingurua gauean Enbarguak aurrera egiten badu tan ere eurak ibili dira lanean bestela, bai. Lehenago Duran- zikindu denean, eta ondo kon- bihar-etzi jabetza kendu egin buru-belarri. A.Ugalde
 9. 9. Publizitateaanboto 2011ko ekainaren 17a, barikua 9 P Garai J i Jatetxea San Migel, 17 Garai. Tel.: 94 681 35 95 Eztaiak, Jaunartzeak, Azken agurrak, Janedanak… Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat.
 10. 10. 10Ir 2011ko ekainaren 17a, barikua anboto Sei hankako mahaia IRITZIA ✑ gutunak@anboto.orgGutunak @ Eskerrak lagundu diguzuenoi Jose Luis Zubillaga EB Inoiz ez nuen pentsatu izango Durangora bidea hain luzea arduraz jokatuko dugu izandako babes sozial horri eskainita- zenik. Burua, zurrunbiloan, zoratu beharrean, eta bihotza... koa defendatzeko. itota. Denborari bultzaka, Atxartera heldu nintzen, aitaren bila. Abadiñoko Udalari begira, gure asmoa udal gobernu sen- Ezker Batuaren Hiru egun, arraroak eta amaigabeak, igaro genituen esperan- tza eta atsekabea nahasian, baina, azkenean zoritxarrak ziz- do bat sortzea izan da, udalari egonkortasuna emateko. Aba- diñoko Independenteekin ez genuen akordio bat posible ikus- hautes-porrota tada eman eta han utzi gintuen, abandonatuak baina ez baka- ten, alde batetik, euren azken urteetako gestio maila eta opo- Azken udal eta foru hautes- rrik. sizioarekiko izandako jarrera baztertzailea ikusita, eta, bestetik, kundeetan Ezker Batuak jasan Eskerrak eman nahi dizkiegu gau eta egun, goiz eta arra- datozen urteetarako dituzten proiektuak aztertuta. duen hautes-porrota gutxi tsaldez, indarrak agortu arte behin eta berriro haitz artera ate- Horregatik eta betiere gobernu sendo bat osatzeko inten- gorabehera aurreikusi zitekeen ra zinetenei, eten gabe eta etsi gabe, bai mendian bai Atxar- tzioarekin, gure apustua EAJ-PNVrekin akordioa lortzea izan kontua zen, funtsezko bi arra- ten izanda, aita aurkitzeari ekin zeniotenei. Eskerrak eta besar- da. Guk EAJ-PNVri proposamena luzatu diogu, eta akordioa zoigatik. kada bana hartu, erakutsi zenuten adoreagatik. Eskerrak posible ikusi dugu. EAJ-PNVk akordioa ezinezko egin du eta Lehenik, Bilduren sarrera bihotz-bihotzez denoi, ezbeharrean eman diguzuen laguntza- ez da gai izan guk horren garrantzitsu ikusten genuen urrats indartsua, eta, bigarrenik, gure gatik. hori emateko. erakundeak azken bi urteetan Udalbatzan zinegotziek egindako bozketaren ostean, Aba- bizi duen barne krisia. Krisi Maider eta Olaya diñoko Independenteen hautagaitzak sei bozka jazo ditu, Bil- horrek gure zale eta boto-emai- du Abadiñoko hautagaitzak bost eta beste bi abstentzio egon leekiko sinesgarritasuna txi- dira. Era horretan EAJ-PNVk, bere bi zinegotzien abstentzio- kitu digu, ez baitugu jakin ari esker, Abadiñoko Independenteek gobernuan jarraitzea ahal- kohesioan oinarr itutako Abadiñoko Bildu, alkatearen bidetu du. proiektu politiko erakargarri bat helarazten. hautagaitzari buruz Bildu Abadiñok gaur egungo kontestu politikoan, herria- ri eskainitako herri programa defendatuko du, kasu honetan Bilduk oso emaitza onak oposiziotik ilusio eta kemen guztiarekin. izan ditu hauteskunde hauetan, Maiatzaren 22an Bildu Abadiñok lortutako 1.516 bozkak his- koalizioko buruzagiek ere espe- torikoak izan dira. Balorazio guztiz positiboa egin ostean, hau- ro ez zituztenak, eta EBk zorion- teskunde egunean emandako babes hori eskertzen dugu, eta Abadiñoko Bildu du egin gura ditu izan duten arrakastagatik. Ea emaitza hauek ETAren biolentziaren amaiera dakarten epe labu- rrean, Bilduk berak defendatzen duen moduan eta euskal hiri- tarren gehiengoak eskatzen duen moduan. Ezker Batuak emaitza txa- rra izan du udal eta foru hau- teskundeetan, beste arrazoi batzuen artean, azken bi urtee- tan eman dugun zatiketa iru- diagatik. Badakigu gure era- kundearen zati garrantzitsu batek uste duela koordinatzai- le orokorrak dimisioa eman beharko lukeela hauteskunde hauen ondoren, bere aurre- koak 2009an antzeko egoera batean egin zuen bezalaxe. Ezker Batuan sinesten Aiert Zubigarai - Elorrio dugu, bere lorpen eta akatse- kin, eta Euskadin beharrezko den indarra dela uste dugu. Ezkerra da berme bakarra gizar- te justuagoa, jasangarriagoa Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org eta gizatiarragoa eraiki nahi Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN badugu. Hiritarrek gure sigle- tan berriz sinetsi dezaten pau- zenbakiagaz batera bialdu behar dira. suak eman behar ditugu etor- kizunean, progresisten ilusioa Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten izenean sinatuta berreskuratzeko eta mugimen- du politiko antikapitalista, erre- eta ANBOTOren erizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. publikazalea eta federala DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO osatzeko. * Erredakzioan itzulia Erredakzio burua: anboto durangaldeko astekaria Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar Administrazioa: Miren Abasolo. Anboto komunikabideak Elkartea Publizitatea: 2011ko ekainaren 17a - 10. urtea - 420 zk. Itziar Azula, Goretti Alonso eta Amaia Huarte. Eta honako udal guztiak: Laguntzailea: Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia, Amaia Ugalde, Aritz Maldonado. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz. Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

×