Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 413

816 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 413

 1. 1. 2011ko apirilaren 29a 10. urtea - 413 zk. Herririk Herri anboto durangaldeko astekaria 2 Berbaz 10 Kultura 12 www.anboto.org Bilboko manifestazioetara joateko deia J.L.Navarro: “Hauteskunde programako Platerueneko DF Bertsozale Eskola, egin dute sindikatuek Maiatzaren 1erako egitasmo gehienak onartzea lortu dugu” maiatzeko lau eguenetan, hirugarrenezAsteleheneanzabalduko duteanbulategi berriaAtxondon 160 metro karratu, itxarongela bi eta lau kontsulta gela izango ditu osasun zentro eraberrituak Joan zen urteko urrian hasi zituzten lanak eta 190.000 euroko aurrekontua izan dute 3Gerediagak 1.509 Areto futbolekobaserriri buruzko hegemonia inoizdatuak sareratu ditu baino lehiatuagoDurangaldea • Orain 10 urte egin- KIROLA • Durangaldeko areto Kepa Aginakodako ikerketa bat oinarri hartuta, futbolaren erreferente izatenGerediaga elkarteak 1.509 baserriri jarraitzeko Sasikoak inoiz bai-buruzko fitxak sareratu ditu bere no lehia gogorragoa izango du Dantzaren agertoki Durango•Dantzaren Nazioarteko Egunagaz bat eginda, hainbat erakustaldi izango dirawebgunean. Sortze-data, ohar arki- datorren urtean. Maila galdutektoniko-historiko eta bestelako duenez, Nazional B mailan izango da Durango asteburuan. Esaterako, Kriskitin dantza tal- deak Andra Marian eta Udaletxeko plazan jar-erreferentziez gainera, satelitetik ariko da, eta hantxe jokatzenateratako argazkiak ere batu dituz- du Elorriokok ere; aurretik asteburu honetan dungo du. L’atelier taldeko ballet taldeek San Agustinen erakutsiko dituzte euren ikuskizu-te. Jendeak kontsultak egin ahala, elkar ezagutzen duten talde nak, eta Ezkurdi plazak eta Plateruenak Flash-baserrien gaineko datu basea gaur- biei gonbidatu berria gehitu mob erakustaldiak hartuko dituzte.kotzea ere badute helburu. zaie: Mallabia. 13 2 15•A b a d i ñ o Langileak “nahierara” kontratatu izana leporatu diote alkateari 5•I u r r e t a Urtebetean 4.000 litro olio batu dituzte birziklatzeko ontzietan 7•E l o r r i o Hiri Antolamendurako Plan Nagusia onartu dute 8•D u r a n g o 2013an prest izango dira zozketatutako 58 bizilekuak 4
 2. 2. H 2 2011ko apirilaren 29a, barikua anboto HERRIRIK HERRI DURANGALDEA 1.509 baserriren fitxak Gerediagaren webgunean Beste hainbat informaziogaz batera, eskualdeko baserriei buruz duela 10 urte egindako ikerlaneko datuak daude www.gerediaga.com atari berrituan badiñoko 270 baserri, Elo- baserriak airetik ikusitako irudie- Alfredo Baeschlin A rrioko 229, Berrizko 209, Iurretako 157... guztira, 1.509 baserriren fitxak ikusi daitez- tan errazago lokalizatzeko. Baserrien datu-basea 2000 eta 2001 urteetan osotu zuten, Eguenean, Gerediaga elkarteak Alfredo Baeschlin arkitekto sui- tzarra omentzeko ekitaldia egin du. ke aste honetatik aurrera Gere- Alberto Santana historialariaren 1926 eta 1927 urteetan Abadiñon diaga elkartearen webgune berri- zuzendaritzapean, Estibaliz Alde- bizi izan zen Baeschlin eta eskual- tuan. Duela hamar urte batutako koa-Otalorak eta Txelu Angoitiak. deko baserrien arkitekturari buruz- informazioa ipini dute eskuragai, Web gunea berritzerakoan, “infor- ko lehen idatziak bereak dira. Aba- eta, azaldu dutenez, “jendeak kon- mazio hori sareratzeko aukera” diñon bizi izan zen kaleak bere ize- tsultatu ahala ekarpenak jaso eta ikusi dutela azaldu du Aitziber na du, Baeschlinen omenez. datu basea gaurkotzea” da asmoa. Atorrasagasti Gerediaga Elkarte- Astolako San Bixente ermitan Baserriak on-lineizeneko ata- ko kudeatzaileak. Gerediagak plaka bat ipini zuen lean baserriak bilatu daitezke eta 1984an, arkitekto suitzarraren argazkiaz gainera, fitxetan, sortze omenez. Ordutik plaka hori birri- data, ohar arkitektonikoak, histo- Durangaldeko baserrien tan apurtuta agertu da, eta egue- rikoak eta bestelako erreferen- arkitektura aztertu zuen nean, Baeschlin jaio zela 128 urte tziak ikusi daitezke. Sateliteek ate- Alfredo Baeschlinek; Astolan bete direla-eta, eguna gogoan har- ratako argazkiak ere baditu Gere- bere izeneko plaka berritu dute tuta plaka berritzeko ekitaldia eginAtxondoko baserrien fitxak, esaterako, 147 dira. diagaren webgune berr iak, du Gerediagak. A.Ugalde ZALDIBARSindikatuek etzi Bilbora 204 bazkidejoateko deia egin dute berri egin ditu Santamañezarren eroritako gudariak gogoan, Castet EguneanEAEko hiriburuetan kontzentratuko dituzte liburutegiakMaiatzaren 1eko ekimenak sindikatuek urtebeteanMaiatzaren 1ean Langileen UGT eta CCOO alderdiek ere Zaldibarko liburutegi berriakNazioarteko Eguna dela-eta, toki eta ordu berean ipini dute urtea bete berri du, eta ardura-Durangaldeko sindikatuetako hitzordua. Gehiengo sindikalaren dunek balantzea egin dute. Azal-ordezkariek Bilbora joateko deia manifestazioa abiatu ondoren du dutenez, dagoeneko, 902 baz-egin dute, han abiatuko diren hasiko da horiena. Manifestazioan kide ditu liburutegiak, iaz bainomanifestazioetan parte hartzeko. eramango duten pankartako 204 gehiago. “Datu hauekin, hiru ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE leloak laburbitzen ditu sindikatu herritarretatik bat bazkide delaeta HIRU-k osatutako gehiengo bien aldarriak: Giza murrizketen esan daiteke ia”, diote.sindikalak domekan 11:30ean aurka, enplegua eskubideekin. Erabilera ere asko igo delahasiko du manifestazioa Bilboko azpimarratu dute; % 45eko igoe-Jesusen Bihotzetik: “Geure politi- CNT ere Bilbon ra, hain zuzen ere. Maileguen 1937ko apirilaren 25ean Santamañezarreko tontorrean hildakoka laboral eta sozialak erabakitze- CNT alderdiak ere Bilbon deitu du kasuan, %42,9 igo da kopurua, gudariak oroitu dituzte aurten ere, Castet Egunean. Urtemugazko ahalmena eta horiek gauzatze- manifestazioa, 11:30ean, Kale plazaratu dituzten datuen ara- batera ibilalditxoa egin zuten argazkiko herritarrek, behelainoako tresnak behar ditugu; lan harre- Nagusitik abiatuta. “Iraultza sozial bera. Horretaz gainera, liburu- arerio izan arren. Tontor horretan hil ziren 40 bat gudariak ezmanetarako eta babes sozialerako libertarioa” sustatzen dute, “gizar- tegiko ordenagailu eramanga- eze, “Euskal Herria eta askatasunaren alde borrokan jausitakoeuskal esparrua aldarrikatzen tean desberdintasun ekonomi- rriak 610 lagunek erabili dituz- guztiak” ekarri zituzten gogora Zaldibarren. M.O.dugu”, adierazi dute. koak murriztu” asmoz. J.D. tela azaldu dute. M.O.
 3. 3. Herririk herrianboto 2011ko apirilaren 29a, barikua 3 H ATXONDO BERRIZAnbulategi berria zabalduko Santiago Bideko bestedute datorren astean etapa bat egingo dute,160 metro karratu, itxarongela bi eta lau kontsulta gela izango ditu maiatzaren 28 eta 29an Santo Domingo de la Calzada eta Agés artean rritik beharrean ibili eta ko beste bat, erizaindegia eta sen- izan dute udaletxe alboko lorate-U gero, astelehenean zabal- duko dute anbulategi ber-rria Atxondon. Lehenago 90 metro daketa-gela izango ditu. Azken hile hauetan atxonda- rrek behin-behineko anbulategia gietan. Orain, berriz, astelehene- tik aurrera, behin betiko lokalera mugituko dituzte Osakidetzako egingo dute ibilbidea, Beloradotik pasatuta Berrizko Udalak bultzatuta San- ordaindu beharko dute parte-karratu zituen anbulategia txiki zerbitzuak. tiago Bideko etapa berri bat osa- hartzaileek. Kiroldegian emangeratu zela-eta, handitzeko beha- Osasun zentroa handitzeko tuko dute maiatzaren 28 eta 29an, behar dute izena interesatuek,rrak egin dituzte, eta datorren aste- Lau gela izango ditu: lanek 190.000 euroko aurrekontua Santo Domingo de la Calzadan maiatzaren 20a baino lehenago.tik aurrera lau kontsulta gela izan- erizainena, medikuntza eduki dute eta beharrak egin ahal hasi, Beloradotik pasatu eta Agés Kopuru mugatuko taldea izangogo dituzte atxondarrek. orokorrekoa, pediatriakoa izateko posta zerbitzua eta libu- herrian amaituz. Maiatzaren 20a dela gogoratu dute arduradunek. Anbulategi berriak pediatra- eta sendaketetakoa rutegia lekuz aldatu zituzten iaz- baino lehenago izena ematekoren gela, medikuntza orokorrera- ko udazkenean. A.Ugalde. deialdia egin dute antolatzaileek. Asteburuko plana izango Asteburuko plana denez, denez, bidaia, ostatua eta gosa- bidaia, ostatua eta gosaria ria sartuko dira eskaintzan. Maia- daude eskaintzan sartuta tzaren 28an goizeko 08:00etan ipini dute irteerarako hitzordua, eta hurrengo egunean bueltatu- Azkeneko txangoa urrian egin ko dira Berrizera, arratsaldeko zuten, Logroño eta Santo Domin- 19:00ak aldera. Guztira, 63 euro go de la Calzada artean M.O. Udal “hurbila eta biziagoa” du helburu EAJkAnbulategiaren parean izan da hileotan behin-behineko kontsultategia. tik gaur egunerainoko eskriturak,Astelehenean hasiko dira erregistroko oharrak eta katastro- ko dokumentuak aurkeztu dituz-berriro eskolako lanak te Jaurlaritzan. Hezkuntza Sailak obra moldatzea erabaki du, eta lur- sailen mugen artean bost metro- Maiatzaren 22ko udal eta foru kudeaketari dagokionez, uda-Jaurlaritzak lanak berriro abiarazteko agindu du ko distantzia utziko dute. hauteskundeetarako zerrenda la “arinagoa eta biziagoa” iza- David Cobos alkateak azaldu aurkeztu du Berrizko Eusko tea dute helburu jeltzaleek. Esa-Udalak lursailen gaineko hainbat geldituta, eta datorren astelehe- du udalak auzokideekin hartu- Alderdi Jeltzaleak. Orland Isoird terako, arretarako telefonoadokumentu aurkeztu eta gero, Hez- nean hasiko dira berriro lanean. emanetan jarraitzeko asmoa dau- izango da alkategaia, eta “herri- ezartzea planteatu du Isoirdek.kuntza Sailak eskolako beharrekin Lursailen inguruko zalantzak kala: “Gertatutakoa ikusita, gero- tarrengandik hurragoko udala” Auzoek ere arduratzen dutela-jarraitzeko baimena eman du, zirela-eta, udal arduradunek ra arazoak ez egoteko lursailen gai- egonkortzearen aldeko apustua eta, auzo-taxia ipini gura duteproiektua moldatu eta gero. Mar- 1987an EuskalHerria kalean etxe- neko kontuak argi utzi behar egin du. Horregaz batera, herriguneagaz lotzeko . M.O.txoaren hasieratik egon dira obrak bizitzen kooperatiba sortu zene- ditugu”. A.U.
 4. 4. Herririk herriH 4 2011ko apirilaren 29a, barikua anboto DURANGO OTXANDIO IZURTZA Lorategiak Udal aldizkarian2013rako amaituko dituzte mantentzeko ez dietelazozketatu dituzten 58 etxeak lanak egiteko lekurik eginApirilaren 20an egin zuten zozketarako 645 herritarrek eman zuten izena adjudikazioa salatu du EAJk Herriko lorategien mantenurako Legegintzaldiaren balantzea egi- enpresen lehiaketa burutu du nez “udalaren 1.600 euroko” udalak, eta dagoeneko adjudika- inbertsioagaz duela zenbait aste tu du zerbitzua. Azkeneko udal- herriko etxeetan banatu duten batzarrean hartu zuten erabakia. aldizkarian euren alderdiari Lau enpresak parte hartu dute “lekurik ez” diotela egin salatu du lehian eta Crisan Garden aba- apirileko udalbatzarrean EAJko diñarrari esleitzea onetsi dute. Zarrabeitia bozeramaileak. Aurkeztutako proposame- nen artean atalkako puntuake- Orain aste batzuk kaleratu ta egin dute, eta enpresa horrek zuten udal aldizkarian EAJri jaso du emaitzarik altuena. “ahotsik ez ematea” egotzi diote jeltzaleek gobernuari Aurkeztutako proposamenen artean atalkako puntuaketa Diru publikoagaz euren egin dute udalean “alderdiari ahotsa ematea” ego- tzi zion Zarrabeitiak Ezker Aber- tzaleko gobernuari. AldizkarianGarajeetako bigarren solairua eraikitzen dabiltza zozketatutako etxebizitzetan. UEUko ikastaroak jasotako hainbat ekimen EAJk Bestalde, Udako Euskal Uniber- sustaturikoak direla eta aldizka- rrotaritxuena auzoan, Odi- hilaren 20an zozketatu ziren babe- mugikortasun arazoak dituzten tsitatearen ikastaroetan parte rian aintzat hartu dituztela eran-E Bakar enpresa zegoen lur- sailetan etxebizitzak eraiki-tzeko lanek aurrera jarraitzen dute, seko 58 etxebizitzak. Durangon gutxienez bost urtean erroldatuta dauden herri- herritarrentzako egokitutakoak izango dira. hartuko duten herritarrei lagun- tza ematea erabaki zuten udal- batzarrean; UEUk egindako diru- tzun zion Muñoz alkateak. “Faltan bota duguna, lege- gintzaldi honetan udaletxe hone-eta, dagoeneko, bertan biziko dire- tarrentzat izan zen zozketa, eta, Lanen erritmoa laguntza eskaerari erantzunez tako talde garen heinean, jeltza-nek jaso dute euren berri ona; guztira, 645 pertsonek eman zuten Zozketa amaitutakoan Sukiako adostu zuten erabakia. M.O. leok egin dugun lana azaldu ahal izena bertan. San Agustin kultur- gerente Joseba Cedrunek hartu izateko aldizkarian lekutxo bat gunera 200 bat lagun gerturatu zen, zuen hitza. Adierazi zuenez, gara- edukitzea da, besterik barik”,Gutxienez bost urtean zozketaren emaitzen berri berta- jeetako bigarren pisua eraikitzen UEUko ikastaroetan parte azpimarratu zuen bozeramaleDurangon erroldatutakoek tik bertara izateko. dabiltza oraintxe bertan, eta hartuko dutenei laguntza jeltzaleak. Gobernuaren jarreraizan zuten aukera babeseko Logela bakarreko, biko eta 2013ko lehen hiruhilerako etxebi- ematea erabaki dute hori aurreko urteetan ere kriti-etxebizitzen zozketan hiruko etxebizitzak dabiltza erai- zitzen giltzak banatzeko moduan katu izan dutela gogorarazi zuen kitzen. Etxebizitza horietako hiru izango ei dira. A.Ugalde. Zarrabeitiak. I.E.
 5. 5. Herririk herrianboto 2011ko apirilaren 29a, barikua 5 H ABADIÑO GobernuarenLangileen kontratazioa nahierara alkateari: “kontratua bukatzean langile batzuk kaleratu egiten ditu, eta beste batzuei mugabako kon- kudeaketaegitea egotzi diote alkateari tratuak egiten dizkie”. Aurreko legegintzaldian, Talde Indepen- dientea oposizioan zegoela, orain kritikatu duteMartitzeneko bilkurako eskarien artean Ezker Abertzaleak salatu zuenez, berak egiten duen horrexegatik jeltzaleek denuntziatu zuela alkate-ohia aur-udaleko beharginak “bere gustuaren arabera” kontratatzen ditu alkateak pegiratu zion Arkarazok Talde Azken lau urteotan udal gober- Independienteko Jose Luis Nava- nuan egon diren Abadiñoko egegintzaldiko azkeneko ondoren eskainiko zituen datuak rro alkateari. Udaleko lan-pos- Independienteen udal kudea-L ohiko udal bilkuran, galde- ra eta eskarien tartean, EzkerAbertzaleak mahaigaineratutako Udaleko langileak bere “gustuaren arabera” bereiztea egotzi dio Ezker Abertzaleak udaletik kanpora jaso dituela azpi- marratu zuen: alkateak ez dizkio- la oposizioari jakinarazi. "Udale- tuak betetzeko ekainetik baliaga- rri dituzten lan-poltsak legez balia- tu ditzala ere eskatu zion. keta salatzeko oharra bidali dute jeltzaleek hedabideetara. Bes- teak beste, 2007an alkatetza har-galdera batek ekarri zuen eztabai- Navarro alkateari ko langileren batek denuntziatu al "Irregulartasunen bat buru- tu zutenean Abadiñoko Udalakda: "Zer gertatzen da udalaren du udala?", galdetu zuen Arkara- tu dudala uste baduzu, denuntzia- “lau milioi euroko superabita”kontratazioekin?", galdera zuzen- zok. Baietz erantzun zion Navarro tu ezazu behingoz", erantzun zuen zeukala eta “gaur egun udalekodu zion Igor Arkarazok Jose Luis alkateak, “udalaren kontrako hiru alkateak. Ika-mikaren erdian, diru-kutxan 28.000 euro” bainoNavarro alkateari. J.L. Navarro: “Irregulartasunen denuntzia indarrean” daudela. Ezker Abertzaleko zinegotziaren ez daudela salatu dute. Gobernu taldearen udala bat egin dudala uste baduzue Udaleko langileen artean bere “errespetu bako” berbakera sala- Jose Luis Navarro alkateakudeatzeko modua salatuz hasi denuntziatu, behingoz” "gustuaren araberako" bereizke- tuta, plenoa bertan behera utzi buru duen Abadiñoko Indepen-zuen Arkarazok hizketaldia, eta tak egitea egotzi zion Arkarazok zuen Navarrok. I.Esteban dienteak taldeak amaitzear dagoen legegintzaldian burutu duen udal kudeaketaren aurrean,Traña-Matienako kaleetan euren "haserrea" eta "desados- tasuna" agertu dute ohar horre-jai giro bete-betea bizi tan EAJko ordezkariek. I.E.dute eguaztenetik MAÑARIAEguaztenean jaso zuten Sanprudentzioetako Maiatzaren 13raDonien Atxa; egitarau oparoa daukate prest arte emanApiril amaiera eta maiatz hasiera- paella eta tortilla txapelketak izan- daiteke izenako egun eta gauak lotzeko, egita- go dira, besteak beste.rau zabala dago Sanprudentzio Bestalde, Txosna Batzordeak Haurreskolanjaietan gozagai. Eguazten ilun- azpimarratu duenez, apustu bere-tzean Traña zubian elkartu eta zia egingo dute aurten Sanpruden- Maiatzaren 2tik 13ra arteko epeajaien hasiera iragartzen duen tziotako txosnagunean. izango dute irailetik aurrera eurenDonien Atxa altxatu zuten auzo- seme-alabak Haurreskolantarrek. Monica Iglesiasi eman zio- Arratsaldea girotzeko matrikulatu gura dituzten gura-ten urteko pertsonaiaren saria Aurreko urteetan baino ordu bi soek. Izena emateko eskariak epeurteetan jai batzordean egindako lehenago zabalduko dute txosna- horren barruan aurkeztu ahalkolanagatik. gunea aurten; 22:00etan barik, dituzte Haurreskolan; informa- 20:00etan. Txosnen irekierarako, zio zabalagoa 08:00etatik gainera, ekitaldi bereziak antola- 10:00etara eta 12:30etatikIluntzeko jai giroa sustatzeko tu dituzte apirilaren 29 eta 30era- 15:00etara eskuratu ahalko dute,helburuz, 20:00etan zabalduko ko eta maiatzaren 7rako; parrilla- Haurreskolan bertan.dute aurten txosnagunea dak, kontzertuak eta sardina-jana Orain hiru urteko udabe- antolatu dituzte, besteak beste. rrian zabaldu zutenetik, urtetik "Egitarau zabal eta parte-hartzai- urtera egonkortzen eta herrita- Datozen egunetan, maiatza- lea" bilatu dutela antolatu azaldu rren artean harrera hobea izatenren 8an jai egitaraua amaitu arte, dute Txosna Batzordekoek. I.E. ari da Eusko Jaurlaritzaren Hau-deneriko ekitaldiak izango dira: rreskolen Partzuergoak kudea- Bideoa: www.anboto.org tzen duen zerbitzua. I.E.bertso-saioa, kontzertuak, edota Apirilaren 27an, iluntzean eman zioten jaiari hasiera.
 6. 6. PublizitateaP 6 2011ko apirilaren 29a, barikua anboto Garai J i Jatetxea San Migel, 17 Garai. Tel.: 94 681 35 95 Eztaiak, Jaunartzeak, Azken agurrak, Janedanak… Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat.
 7. 7. Herririk herrianboto 2011ko apirilaren 29a, barikua 7 H IURRETAEtxean erabilitako hiru oliolitrotik bat birziklatu dute2010eko apirilean ipini zituzten etxean erabilitako olioa birziklatzekozerbitzu integralerako ontzi bi; urte batean, 4.000 litro batu dituzte rtebetean, etxean erabili- dute; Aita San Migelen 1.200 litroU tako 4.000 litrotik gora olio batu dituzte olio hori bir-ziklatzeko zerbitzu integralerako Arrasateren ondoren, Gueñes inguru. “Urtebete izateko birzikla- tzea ondo asimilatu dugula esan- go nuke, eta lan horretan jarraituudalak ipinitako ontzi biek. Hau eta Iurreta izan ziren gura dugu”, dio alkateak.da, urtean, batez beste, iurretar hurrengoak etxeko olioabakoitzak etxean erabilitako hiru batzeko ontziok jartzen 10.000 euroko aurreztealitro oliotik bat birziklatu egin da. Alkateak gogoratu du harraskatikDatu horiexek eman ditu Iñaki isuritako litro bat olio garbitzekoTotorikaguena alkateak: “Pozik 1.000 litro ur behar dela, 2,5 eurogaude, birziklatze ratio altueneta- ez eze, hoditeria eta estolderiak gar-koa dugu-eta. Kontzientziazio lan bitzeko: “10.000 eurotik gorahorregaz jarraitu behar dugu”. Bixente Kapanagako ontziak aurreztu dute iurretarrek olioa bir- 2010eko apirilean jarri zituen 2.800 bat litro olio batu ditu; ziklatuz; litroak ur ere bai”. Biodie-Iurretak ontziok. Arrasateren Aita San Migel plazakoak, selerako erabiltzen da olio hori, etaondoren, Gueñes eta Iurreta izan 1.200 litro inguru bestelako aukerak aztertzen ariziren hurrengoak. Bixente Kapa- dira; batez ere, alternatiba indus-nagako ontzian 2.800 bat litro batu trialak. A.Basauri Etxean erabilitako olioa berziklatzeko ontzi bi daude Iurretan.Eskolatze gastuei aurre MALLABIAegiteko laguntza Goi mailako Ekuadorren ere Korrika egin zuten, bertso saioa hainbat euskaldunen ekimenez0-16 urte bitarteko neska-mutil bakoitzeko 75euro arteko diru-laguntzak emango ditu Udalak antolatu dute bihar frontoianUdalak 15.000 euro gorde ditu erroldatuta egotea, batetik, eta,herriko 0-16 urte bitarteko neska- bestetik, eskolatzea mantentzea Orraittio euskara elkarteak, uda-mutilen eskolatzetik familiei era- urte osoan zehar; Iurretan zein bes- lak babestuta, goi mailako ber-torritako gastuei aurre egiteko. te herri baten. Argitu duenez, tso saioa antolatu du zapatu gaue-Haurreskolatik Derrigorrezko Biga- aurreikusi baino eskari gehiago rako Mallabiko pilotalekuan. Seirren Hezkuntzara bitartean, gehie- egonez gero, diru-laguntzen bana- bertsolari ariko dira bertsotannez, 75 euroko laguntza jasoko keta berraztertuko dute. taula gainean, eta tartean dagodute familiek umeko; gutxienez, gaur egun Euskal Herriko Bertso-berriz, 20 euro, Iñaki Totorikague- Laugarren urtez lari Txapelketako txapelduna denna alkateak azaldu duenez. Laugarren urtez banatuko dituz- Maialen Lujanbio. Baldintza bi bete behar dira: te laguntzok. Iaz 300 neska-muti- Beragaz batera jardungo2010-2011 urte tartean Iurretan lek jaso zuten eta aurten 0-16 urte dute Imanol Lazkano, Igor Elor- Ekuadorreko Pastaza probintziako Puyo hiriburuan Korrikagaz arteko 500ek dute aukera. Eskariak tza, Beñat Ugartetxea, Julio Soto bat egin zuten apirilaren 15ean lau euskaldunen ekimenez; tar-Iaz 300 umek jaso zuten egiteko epea maiatzaren16an hasi eta Julen Zelaietak. Gai-jartzaile tean, Ane Loiola mallabitarra dago. Euskaraz eta kitxuaz idatzi- eta hilaren 27an amaituko da. lanak Asier Ibaibarriagak egingo tako pankarta bategaz irten ziren kalera euskarari elkartasunalaguntza; aurten, 0-16 urte Azken urteetan 15.000 euroko ditu. Bertso saioa 22:00etan hasi- adieraztera. Korrika egin aurretik, hainbat hitzaldi antolatubitarteko 500ek dute aukera atal hori mantendu du Iurretako ko da Mallabia I pilotalekuan, eta zituzten euskara eta kitxua anaitzeko. J.D. udalak. A.B. sarrera bost euro izango da. J.D.
 8. 8. Herririk herriH 8 Durangaldean labur 2011ko apirilaren 29a, barikua anboto‘Festa Kubatarra’ egingo Ostalariak eta dendariak Guraso.com guneak Gaizka Jareño presodute gaur San Marko jaietan presoen eskubideen alde aditu berriak ditu elorriarra kaleanGaur Festa Kubatarra egingo dute San Marko jaien Durangoko hainbat ostalari eta dendarik eus- Guraso.comwebgunea gurasoen pre- Gaizka Jareño atzo aske geratu zenbarruan; elkarrekin afaldu ondoren, musikak eta dan- kal presoen sakabanaketa egoeragaz amaitze- miak konpartitzeko gunea da, eus- bi urte eta erdi espetxean igaro ondo-tzek alaituko dute gau giroa. Zapatuan, 17:00etan, ko eskatu dute: “Sakabanaketarekin amaitzea, karaz sorturiko lehenengoa, eta kola- ren. 2008ko uztailean atxilotu zutenumeentzako jolasak eta dantzak egongo dira. Ilun- gaixotasun larriak dituzten presoen kalera- boratzaile berriz aberasturik dator elorriarra, ETAren kolaboratzaileatzean Luhartz taldeak erromeria eskainiko du. tzea, eta bizi osoko kartzela zigorra bertan 2011. urtean. Sei arlo berri (Internet, zela leporatu ondoren. Bi urte haue-Domekan, mezaren ondoren, Iurretako bandera- behera gelditzea” eskatu dute. Horren haritik, jolasak, gurasotasuna, logopedia, tan Madril eta Huelvako espetxeetanren 100. urteurreneko ekitaldia egingo dute, eta gaur, 20:00etan, Ezkurdin burutuko den elka- psikologia eta hezkuntza) jorratuko egon da. Hile honetan burutu da18:00etan idi-probak hasiko dira. rretaratzean parte hartzera deitu dute. dituzte beste hainbeste adituk. epaiketa eta ondoren gelditu da aske. ELORRIOBehin betiko onartu dute Hiri Bildu koalizioak zerrenda aurkeztu duAntolamendurako Plan NagusiaSan Antongo lurrak birkalifikatzearen kontra dauden taldeentzat plan “basatia” da Ia 300 pertsona gerturatu ziren dearen garrantzia nabarmen- hilaren 19an Bilduk Arriolan du zuen. egin zuen aurkezpenera. Udal Programa osotzeko hain- hauteskundeetara aurkeztuko bat alorretako gabeziak, beha- diren 14 hautetsiek parte har- rrak eta aukerak aztertu dituz- tu zuten ekitaldian; Idoia Burua- tela azaldu du zerrenda buruak: ga izango da alkategaia. Burua- “Badakigu zer dagoen egindaSan Antongo lurretan zazpi hektarea industriarako birkalifikatuko dituzte. gak aurkezpenean Eusko Alkar- eta zer egiteko, eta lan egiteko tasunak, Alternatibak eta prest dauden emakume etaE HA izan ezik, beste alderdi triarako kalifikatzearen kontra tes- ratu diote gobernu taldeari. Pla- independienteek osotutako tal- gizon gaituak ditugu”. A.U. guztiek babesa emanda tu bat aurkeztu zuten hainbat eko- naren aldeko alderdiek Jaurlaritza- onartu du Elorrioko Udalak logista taldek eta eragilek; tartean ren txostena ez dela loteslea nabar-Hiri Antolamendurako Plan Nagu- Auzo Koordinadorak, EHAk, EB- mendu dute.sia (HAPN). Hainbat ekarpenekin Berdeek eta Aralarrek. Egitasmoa HAPNk izan dituen aldaketen GARAItestua osotu eta behin betiko onar- “basatia eta espekulatiboa” dela artean, EHNEren alegazio bati kasutu dute plana. Bozketa egin zuten udalbatza- salatu dute, eta Eusko Jaurlaritzak “lur horiek babesteko emandako eginda, San Antongo 15 ha Lurren Banku Publikoan sartuko dituzte Udaletxeko teilatuarrean San Antongo lurrak indus- gomendioei kasurik ez egitea” lepo- nekazaritza sustatzeko. A.Ugalde konpontzeko adjudikazioaMahai-ingurua, maiatzaren dute, Xabier Aierdi soziologoagaz. Zelan ikusten ditugu etorkinak? izenburupean emango du berbal- Abuztuan egingo dituzte teilatuko lanak; joan zen astean onartu zuen udalbatzarrak5ean, herriko etorkinekin dia Ikuspegi Inmigrazioaren Beha- tokiko kideak. Hilaren azkeneko Garaiko udaletxeko teilatua kon- Abuztuan hasi eta amaitzea bi asteetan SOS Arrazakeriaren ponduko dute abuztuan, eta lanak itxaroten dute, horixe da lanak egi-Kainaberak antolatutako hitzaldi zikloa hasiko da erakusketa egongo da ikusgai, gai- bideratzeko prozedura martxan da teko ipinitako epea. nera, Iturrin: emakume etorkinen dagoeneko. Joan zen asteko udal-Emigrazioa zelan bizi duten kon- tako hitzaldi zikloaren barruan. gainekoa. batzarrean obraren adjudikazioa Itoginaktatuko dute Elorrioko hainbat etor- Iturri kultur etxean egingo dituz- Zikloa amaitzeko, herrialde burutu zuten; Egoin enpresak Udaletxeko teilatua konpondukinek datorren eguenean egingo te zikloko berbaldi guztiak; hiru arabiarretan hileotan egon diren izango du lanen ardura. Egitasmo- behar izateko arrazoien artean,duten mahai-inguruan. Kainabe- eguenetan, arratsaldeko 19:30ean. aldaketetan sakonduko dute, hila- rako, 112.120 euro inbertituko itoginak agertu direla azaldu zuenra GKEak gidatuko du hilaren 5eko Maiatzaren 19an inmigrazioa- ren 26an, Victor Pozas EHUko ira- ditu udalak, ordezkariek azaldu Gontzal Sarrigoitia Garaiko alka-hitzordua, maiatzerako antolatu- ren eta aurreiritzien gaia landuko kasleagaz. A.U. digutenez. teak urte hasieran. M.O.
 9. 9. Publizitateaanboto 2011ko apirilaren 29a, barikua 9 P
 10. 10. B 10 2011ko apirilaren 29a, barikua anboto BERBAZ“Auzoak oso desberdinak izateak ez duesan gura herritarrak banatu behar direnik”Gobernu taldea hiru herrigune nagusietako arazoetaz arduratu dela nabarmendu du Abadiñoko alkateak Jose Luis Navarro • Abadiñoko alkatea 55 urte dauzka “Traña-Matienako pabilioiko lanak ezin ditu oposizioak gelditu” koan, herritarrak elkartzeko eki- taldi bat eskola-kirola dela. Zelaieta eta Traña-Matienako umeek elkarrekin lehiatu behar- ko lukete. Horrela gurasoek ere hartu-emanak hasiko lituzkete, eta denak abadiñar sentituko lirateke; ez batzuk MatienakoakS anprudentzioak lehe- nek orain arte gobernu taldearen eta besteak Zelaietakoak. Egia da nengo, gero Santro- “Eskola-kirolean batera ibili beharko alde egin dute, eta Jaurlaritzatik auzo oso desberdinak direla, bai- kazak... jaiz betetakoasteak etorri aurretxoan izan lukete Zelaieta eta Traña-Matienako diru mugimenduak txarto egin direla esaten badute, beste modu na horrek ez du esan gura herri- tarrak banatu behar direnik.gara Abadiñoko alkateagaz eskola-umeek, Abadiño izenagaz” batera egiteko eskatuko digute,berbetan. baina lanak ez dituzte geldituko. Datozen urteetarako zer erronka izango ditu Abadiñok?Dagoeneko lau urte pasatu dira da zer edo zer orain. Durango, erabaki genuen. Independenteak Auzoak baztertu izana leporatu Arau subsidiarioak desblokeatualkatetzan zaudenetik. Zelakoa Traña-Matiena eta Zelaieta arte- izan eran hainbat sentsibilitateko dizuete oposizioko taldeek... beharko ditugu, batez ere, indus-izan da legegintzaldia? ko errepidea hobetzea ere lortu jendeak ematen digu botoa, PPri Ez da egia. Zelaietako proiektua tria berriak erakartzeko; Traña-Pozik nago. Ez genuen itxaroten, dugu. Pozik gaude egindakoagaz. eta PSE-EEri botoa ematen dion oposizioak atzeratu zuen eta Matiena sarreran industria poli-baina gure programako egitasmo jendeak tartean. Pentsatu oraindik premiazkoa dela irudi- gono bat egin gura dugu, adibi-gehienak onartzea lortu dugu. Arantzatxoren bat? genuen botu-emaile askok ez tzen zaigu; aurrera ateratzeko lan dez. Etxebizitza arloan egon denAurrekontuak onartzea urte Bai. 2010ean Zelaietarako hiri- lukeela gurako gu Ezker Abertza- egingo dugu. Zelaietak oinez- premia asetu dugula uste dugu;batean baino ez dugu lortu, eta gintza proiektua planteatu leagaz negoziatzen ibiltzea ETA koentzako guneak eduki behar eskaintzen gabiltzan etxebizitzahorrela izanda gaitza ematen du genuen; besteak beste, auzoko tiroka zebilen bitartean. Negozia- ditu, eta, adibidez, elizaren eta kopurua herritarren eskaria ase-baina EAJren laguntzagaz aurre- lurra altxatu eta oinezkoentzako zioak apurtu genituen, ez zuten udaletxe artean plaza bat. Traña- tzeko modukoa da.kontuak onartu genituenean hainbat leku ipini gura genituen. ulertu, eta esan ziguten ez zigute- Matienan zentratzea leporatuprogramako egitasmo gehienak Oposizioak ez zion babesik eman la urik ere emango. digute, eta hori ez zen gure hel- Hauteskundeetan sentsibilitateonartu genituen. aurrekontuari, nire “izaera auto- burua, baina egia da udalera hel- politiko guztiak egongo dira? ritarioa” aitzakitzat ipinita. Ingu- Azken eztabaida Traña-Matiena- tzean auzorik hondatuena zela. Hori gurako nuke. Alkatetza Bil-Egindakotik zer nabarmenduko rukoei galdetuta barre egingo ko ekintza anitzetarako pabilioiak Trafikoa kentzeko premiagaz hasi duren eta gure artean egongozenuke? dizute, ez bainaiz horrelakoa. sortu du... ginen 20.000 ibilgailu pasatzen dela uste dugu, eta eurek aukera-Euskara eta hezkuntza saila sortu Kontsentsua lortu gura izan dut, Eskolarako aterpea egiteko EAJ- zirelako egunero. Auzoa hobetze- rik ez badute, ez litzateke moralkidugu, eta kultura arloan ere hain- baina ez da erraza izan. gaz genuen egitasmotik 250.000 ko ahaleginak egin ditugu, baina egokia izango gu alkatetzan ego-bat kontu egin dugu; Errota eta euro sobratu zitzaizkigun. Tekni- ez bertan bakarrik. Muntsaratzen tea. Gehiengo absolutua izangoTxanportan astebururo egoten Zergatik izan da gaitza kontsen- koekin berba eginda, beste diru- ere, auzokideen elkartea egitera genuke, gainera. Udalean lan egi- tsu hori lortzea? atal batzuetatik dirua hartu eta animatu genituen, eta eskari teko desorosoa izango litzateke EAJk oposizioa egiten du alkate- proiektu hori egin daitekeela piloa egin dizkigute; auzoari bizia guztiontzat. Aukera denak egon-“Autoritarioa naizen tza kendu geniolako. Ezker Aber- konturatu ginen, eta kirola egite- ematen dio elkarteak. go direla pentsatzen dut, eta Sor- galdetuz gero, nire tzaleagaz hasieran eurekin nego- ziatzeko asmoa geneukan, baina ko pabilioia egitea proposatu genuen, 2007an herritarrek eska- Abadiñon, auzo bakoitzak bere tu legez kanporatzea eta Bilduri baimena ematea lehenagotik ingurukoek barre negoziatzen geundela ETAk su- tu zuten moduan. Komunikabi- nortasuna dauka... pentsatutako estra t e g i a i z a n etena amaitu zuen, eta gure deetan oposizioak obra gelditu Bai, eta elkarren arteko kohesioa dela. A.Ugalde egingo dizute” boto-emaileak kontutan hartuta, egin dezakeela agertu da, baina lortzea gaitza da. Eskoletako egoera horretan ez negoziatzea hori ez da egia; teknikoen txoste- zuzendariei esaten nien aurre- Bideoa: www.anboto.org
 11. 11. anboto 2011ko apirilaren 29a, barikua 11 K KULTURAMUSIKA EMANALDIAX abier Amuriza bertsola- riaren, Kepa Junkera musikariaren eta BasilioAstúlezek zuzentzen duen LeioaKantika koralaren elkarlanetik sor-tutako proiektuaren zuzenekoemanaldia da maiatzaren 7an Lan-dako erakustazokan entzungaiizango duguna. Sarrerakwww.generaltickets.com webgu-nean daude salgai. Asteon Astu-riasen disko baten zuzeneko gra-bazioan kolaboratzen jardun duenKepa Junkerak azaldu digu Beti biziproiektuak zertan datzan. Bermeon eskaini zuten lehe-nengoz zuzeneko emanaldia, etaGlasgow-ko Celtic Connectionsjaialdian ere hartu dute parte.Durangoko emanaldiaren aurre-tik, Leioan egongo dira bihar. K. Junkera: “Pribilegioa da hauek bezalako sortzaileekin aritzea” Hogeitik gora lagunek jardungo dute Landako eraskustazokan “Musikak eman didan pribi-legioa da hauek bezalako sortzai- Junkera, Amuriza eta Leioaleekin lan egin ahal izatea”, azpi-marratu digu lehenengo Junkerak.Ondoren azaldu digu, kopla tra-dizionalen inguruko Xabier Amu- Kantika abesbatza, bizi-bizirizaren ideia batetik sortu zelaBeti bizi:,“guztiok ezagutzen ditu- Durangaldean oso ezagun zaizkigun ‘Dantzari Dantza’-ko doinuak oinarri hartuta Xabier Amurizak, Kepagun melodiak moldatuz”. Kopla Junkerak eta Leioa Kantika koralak sortutakoa da maiatzaren 7an Durangon ikusgai izango dugun ‘Beti bizi’tradizionalak Dantzari dantzarenerritmoetara ekarri zituen Amu-rizak, eta material horregaz jardun bereizten diren proiektuetan par- tan darabilgun Beti bizi. Hogeitik torio hori gurean hain errotuadu ondoren Junkerak. te hartzeko irrikagaz dagoen tal- gora lagunek hartuko dute parte dagoelako, Durangoko maiatzaren Jose Luis Canal musikariagaz de gazteagaz, elkarlanean aritzea Landako erakustazokako emanal- 7ko emanaldiak “ilusio berezia”elkarlanean musikatu ditu Beti ere oso interesgarri egiten zaiola Amuriza asko miresten dian: hamabost lagunek osatzen egiten diola azaldu digu Junkerak.bizi diskorako kantak Kepa Jun- azpimarratu du trikitilariak. duten abesbatza eta zuzendaria, Ikuskizun berezia dela Beti bizi, etakerak, eta Xabier Sarasolaren kon- Amurizak berreskuraturiko eta errespetatzen duela Xabier Amuriza eta Kepa Junke- “musikaz gozatzea gogoko duena-ponketekin, “forma berria” eman koplak, programazioak, abesbatza raren talde osoa batuko dira. ren gustukoa” izango dela dio.diete elementu horiei guztiei. garaikidearen ahots eta mugimen- aitortu digu trikitilariak Amurizagaz elkarlanean Maiatzaren 7an Durangon Leioa Kantika koralagaz, abes- duak eta Junkeraren musika uztar- aurretik ere aritua dela eta “alde izango dugu, baina, aldi berean,batzen egitura tradizionaletik tuta sortutako ikuskizuna da aho- pertsonaletik zein profesionaletik beste hainbat egitasmotan ere asko miresten eta errespetatzen” badihardu: maiatz amaieran edo duela aitortu digu Junkerak. ekain hasieran kaleratuko duen Kopla zaharrak dantza erritmo ohituta gauden Aita San Migel, Banangoa eta Binangoa lakoak Elkarlana ikasbide disko berriari azken ukituak ema- ten dabil. Berak sortutako kantak, tradizionaletara moldatuta dira Beti bizidiskoaren doinu eta erritmo oinarriak. “Formazio musikal akademiko arrunta ez daukadanez, deneriko ikuspuntu “are irekiago” batetik sortutakoak, bilduko ditu Junke- Beti-bizi diskoan bilduta- musikariekin jardutea ikasbide raren disko berriak. I.Esteban Bertsozale elkartearen enkar- horretatik, “kalitate handikoe- koak, eta maiatzaren 7an Duran- oso inportantea izan da beti nire- guz aspaldi hasitako lana da Beti nak” direla deritzon beste hain- goko Landako erakustazokan tzat”, diosku Junkerak. Bere ibil- bizi diskoaren abiapuntuko Biz- bat kopla ere diskoan eskaintze- eskainiko dituztenak, “dantza bideak erakusten du esparru eta Errepertorioan; ‘Aita San kaiko koplen bilketa: bi milatik ko helburuagaz, Kepa Junkera- erritmoetara egokitutako kopla jatorri askotako musikariekin kola- Migel’, ‘Launangoa’, gora kopla batu eta liburuan gaz elkarlanari ekin zion. zaharrak” dira, Xabier Amuriza- boratzea zenbat baloratzen duen: argitaratu zituen Xabier Amu- Beti bizi disko honetarako, ren berbetan; kopla zaharrak “Zure musikaren gaineko besteen ‘Txotxongiloa’... rizak. Testu horiek beste euska- koplak Bizkaiko dantza doinuen kantatzeko eta entzuteko modu ekarpenak jaso ahal izatea oso da rri batean eskaini eta zabaltze- erritmora moldatzea bururatu berria eskaintzen dutenak. betegarria”, adierazi du. ko, Tapia eta Leturiagaz elkarla- zitzaiola kontatu digu Amurizak: Leioa Kantika koralaren eta Durangaldean oso ezagunak Ikuskizun berezia eta nean Bizkaiko kopla zaharrak Dantzari dantza serieko doi- Kepa Junkeraren Durangoko zaizkigun melodiak eskaintzen izeneko diskoa ere kaleratu zuen nuetara egokitu zituen testuak. emanaldian aurkezle lanak egin- dituzte Beti bizi proiektu honetan: gustagarria da ‘Beti bizi’ bere garaian. Zerrenda luze Plazan letrarik barik entzutera go ditu Xabier Amurizak. Launangoa, Txotxongiloa, Aita Junkeraren esanetan San Migel, Arkudantza... Erreper-
 12. 12. KulturaK 12 2011ko apirilaren 29a, barikua anbotoBERTSOLARITZA BERTSOZALE ESKOLA GEURE DURANGALDEAMaiatzeko lau eguenetan Platerueneanbatuko dira, hirugarrenez, bertsozaleakMaiatzaren 3ra bitartean, kultura@plateruena.net helbidean edo Platerueneko barran eman daiteke izenaB ertsogintzaren inguruko dibulgazioa Muruak legez, “bertsoaldi komenta- Fernan Ruiz egiteko helburuz, berbaldi forma- tuen” formatuan eskainiko du bere hitzal- SAIOAK Berbaroko kidea tuko hiru saio eta eskualdeko ber- dia bigarren saiorako gonbidatu duten Maiatzak 5, 20:00tsolariekin egingo duten saioa antolatu Amaia Agirrek. Bakarkako lanari buruz, Ofiziotan eta teman, gauza beradituzte Platerueneko DF Bertsozale Esko- bere esperientziatik jardungo du Agirrek.laren hirugarren edizio honetarako. Bertsozale Eskolaren hirugarren edi- ote?, Iñaki Murua bertsolariagaz Gaurkoaz Maiatzean hartuko du bertsozaleen zioa amaitzeko, maiatzaren 26ko bertso Maiatzak 12, 20:00gustuko hitzordua Durangoko Plateruena saiorako gaiak prestatzeko batuko dira par- Oroitzapen eguna da idazten ari nai- Bakarkako lana: sententziatikkafe antzokiak: maiatzeko eguenetan izan- te-hartzaileak maiatzaren 19an. Maite zen hau, baita ondo irabazitako opo- iradokizunera, Amaia Agirrego dira saio guztiak, 20:00etan hasita. Berriozabal gai-jartzaile berriztarragaz pres- rraldiaren biharamuna ere. Gainkar- bertsolariagaz Saioetan parte hartzeko interesa dau- tatuko dituzte laugarren hitzordurako gaiak: ga kendu ondoren, arin-arin buelta-katenek izena emateko aukera bi eskaini Unai Iturriagak, Gorka Lazkanok, Iratxe Maiatzak 19, 20:00 tzen den horietakoa naizenez, gusturadituzte antolatzaileek: Plateruena kafe antzo- Ibarrak eta Eneko Abasolo “Abarkas”-ek Maiatzak 26ko bertso saioaren ekin diot egunerokotasunari. Ohikokiko barran edo Interneteko kultura@pla- jardungo dute maiatzaren 26an. I.E. prestaketa Maite Berriozabal soinuetan zerbait diferentea sumatuteruena.net helbidean eman daiteke, maia- gai-jartzailearekin dut, Mañaria erreka ez dago lehengotzaren 3ra arte, parte hartzeko izena. moduan, presagainetik urik ez. Aurtengo egitaraua zabaltzeko, Iñaki Nahaspilatu samar topatu ditutMurua bertsolari gabiriarra gonbidatu dute Maiatzaren 26an, bertso saio Maiatzak 26, 20:00 mahai gaineko paperak. Bildu eta gero, Bertso saioa: Unai Iturriaga, GorkaDF Bertsozale Eskolan lehenengo berbal- bategaz itxiko dute bertsozale Lazkano, Iratxe Ibarra eta Eneko banan-banan aztertzen nabil. Begira-dia eskaintzeko: Ofiziotan eta teman, gau- Abasolo " Abarkas" bertsolariekin tu batean, dena txukun, izen-deiturakza bera ote? gaiaren inguruan burutuko ditu eskolaren aurtengo eskaintza eta gainontzeko datuak ere bai. Epai-datorren eguenean Muruak gogoetak. leen… barkatu, epaimahaikoen txan- da izango da ondoren, haiei entrega- tu behar baitizkiet paperok, eta denakERAKUSKETA ATZERABEGIRAKOA ondo miatutakoan ebatziko dute. Zalantzarik seguru izango dutena.Figuraziotik abstraktura,emakumearen gor-putzaren biribiltasunetik igarotaizenburua-gaz antolatu du 1949an Lillen jaiotako Michel Tytgat margolariaren Zizare zuloa, 1969 eta La cité de l’a- mour apartatuko dituzte, agian, txu- kunak begitandu zaizkie-eta. Irriba-Michel Tytgat margolariak bere ibilbidea-ren isla diren koadroen erakusketa. Maia- ibilbidearen erakusle diren rre gozo hura, Azken solairuko amo- na, Iluntze hartan, Eraikitzekotzaren 1era arte, Durangoko Ezkurdi aretoanizango da erakusketa zabalik. koadroen bilduma Ezkurdin suntsitzen, Ez naiz gai... hauek ere, badaezpada, aparte utziko dituzte, Egileak erakusketaren izenburuan jaso polito baitaude. Ez zaitezte endreda-duen legez, artistaren hasierako lan figura- Maiatzaren 1era arte Durangoko Ezkurdiko aretoan daude Michel Tytgat tu, Julene Azpeitia lehiaketaz ari naiz.tiboekin abiatu eta azken hamarkadan buru- artistaren margogintza ibilbide oparo eta aberatsaren isla diren koadroak Axola zaizkien gaiei buruz eta senti-tu dituen sorkuntza abstraktuagoekin ixten menduez idazten dute eskola-umeda erakusketa: 60ko hamarkada amaieran Erakusketan barneratuz, urteek aurre- eta gazteek, argi eta aske, gehienetan.eta 70eko hamarkadan zehar arkatzez eta ra egin ahala margolariak hartzen dituen Oroitzapen eguna da idazten ariformatu txikian osaturiko gorputz biluzien 60ko eta 70eko hamarkadetan, esperimentaziorako bideak dauzkagu ikus- naizen hau; Gernika, Txernobil…margoak dira erakusketarako bildutako arkatzez eta formatu txikian gai: collage-ak, margo koloretsuekin egin- Gaurkoaren eta biharkoaren beldurrez,zaharrenak: emakumea, biluztasuna eta dako paisaiak, azken hamarkadan jorratzen iraganera jotzea erosoago delakoanerotismoa oinarri daukaten lanak. osaturiko lanak abiapuntu diharduen pintura abstraktua... I.E. edo, martxoaren erditik hilabetea eman dut (dugu?) atzera begira, urrun. Hain urrun, ze harrapatuta sentitu bainaiz han, sasoi sumin hartan; eta garunek gelditzeko eskatu didate, nahi- koa dela, eta erreparatzeko begien aurrean daukadan ederrari. Onartu dezadan, inbidia apur bat diot umeek munduari begiratzeko duten erari, behinik behin, salbu daude nire belau- naldikook iraganaz ditugun obsesioe- tatik. Horietatik ihes egin guran edo, multzoka sailkatutako idazlanetatik bat hartu eta gainbegiratu bat eman diot; izenburu bitxia du: Deus vult.
 13. 13. Kulturaanboto 2011ko apirilaren 29a, barikua 13 KEGITARAUA EMANALDIAK MUSIKA SARIAKO Dantzaren nazioarteko egunaren Durangoko rain 29 urtetik mundu guztiko herri eta hirietan apirilaren 29an ospatzen Musika Eskolakoduten Dantzaren Nazioarteko Egu-nagaz bat eginda, egitarau oparoaantolatu dute bihar eta etzirako harira egitarau zabala Durangon ikasle bi saritu dituzte BilbonDurangon. Turismo bulegoaren,udalaren eta San Agustin kultur- Mundu guztiko herri eta hirietan apirilaren 29an ospatzen duten Dantzaren Nazioarteko Bilboko Crisostomo Arriaga kon-gunearen babesagaz, Durangoko Egunagaz bat egingo dute Durangon, bihar eta etzirako antolatu duten egitarauagaz tserbatorioan apirilaren hasieranL’atelier dantza eskolak antolatu burutu zuten Euskadiko interpre-ditu apirilaren 30erako eta maia- te gazteen lehiaketan saritu zituz-tzaren 1erako ekimenak. ten Durangoko Musika Eskolan Dantzak eta Durangon zein ikasten duten Jone Erzilla etaeskualdean dantzari jarduten Lexuri Armentia.dutenek beteko dituzte herriko Lehiaketan parte hartu ahalkale eta txokoak; euren arteagaz izateko gutxieneko adina dauka-beteko dute Durango. Entsegu te musikari gazte biek: 12 urte.lokal eta eskoletatik, kalera atera- Metalezko haize-instrumentuenko dute dantza, bihar eta etzi. espezializatean 12 eta 15 urte artekoen sailean bigarren saria eskuratu zuen Jone Erzillak, eta Durangoko L’atelier egurrezko haize-instrumentuen espezialitatean ohorezko aipa- dantza eskolak antolatu mena Lexuri Armentiak. du asteburuko ekimena Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak antolatu du Euskadiko Gazte Interpreteen Lehiaketa Apirilaren 30ean goizean hasi- hirugarren urtez, eta 70 bat ikas-ta, hainbat dantza agerraldi, asko- le aurkeztu dira aurten. I.E.tarikoak, izango dira Durangokokale kantoi eta plazetan: Kriskitin Erzillak metalezkodantza taldeak 11:30etatik aurre-ra Andra Marian eskainiko duen haize-instrumentuenemanaldiak abiatuko du egita- EMANALDIAKraua, eta Udaletxeko plazan, San Apirilaren 30ean 18:00etan, Flashmob-a Ezkurdin saileko saria jaso zuen 11:30ean, Kriskitin dantza taldea Andra Marian 19:30ean, Flashmob-a PlaterueneanAgustin kulturgunean, Ezkurdin 12:00etan, Kriskitin dantza taldea 24:00etan, Funky Festa Platerueneaneta Plateruenean izango dira egun Udaletxeko plazanosoan zehar emanaldiak. 12:30ean, L’atelier baleta (barra txikia) Maiatzaren 1ean Armentiak egurrezko Dantza klasikoa, euskal dan- San Agustin kulturgunean 12:30ean, L’atelier baleteko dantzariak 13:00etan, L’atelier baleta (barra handia) San Agustin kulturgunean haize-instrumentuentzak, funkya eta beste hainbat dis- San Agustin kulturgunean 13:15etan, L’atelier baleteko dantzariakziplinatako emanaldiak eskainiko 13:45ean, dantzarako material zozketa Ezkurdin San Agustin kulturgunean saria jaso zuendituzte dantzariek. I.E.

×