Anboto 389

1,723 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anboto 389

 1. 1. 2010eko urriaren 8a Herririk Herri anboto 9. urtea - 389 zk. durangaldeko astekaria 7 Kultura 11 Berbaz 9 www.anboto.org Txantxibiri kaleko urbanizazio lanak Durangoko 45. Liburu eta Disko Azoka ‘No lloréis, lo que tenéis que hacer es laster hasiko dituzte Elorrion iragarriko duen kartela aurkeztu dute no olvidarnos’ liburuari buruz berbetan Durango prest, San Fausto jaiak bete-betean bizitzeko Bihar 13:00etan irakurriko du Jon Sarobe Zapaburu gazte konpartsa izango da dantzariak pregoia, jaiei hasiera emanez gaur txosnagunean pregoilari Gehigarria Izarren Distira: artista gazteen ezkutuko talentua erakusteko oholtza Durangaldea • Gazteen artean euskararen erabilera bultzatzea eta ikuskizuna antolatzea helbu- ru hartuta, talentu lehiaketa anto- latu dute Durangaldeko Amanko- munazgoak eta Abadiño, Atxon- do, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria eta Zal- dibarko udalek. Ekimenean 12 eta 18 urte bitarteko gazteek parte har- tu dezakete. Gaia gazteek eurek aukeratuko dutela azaldu dute, San Agustinen asteon egindako aurkezpenean. Izena emateko epea urriaren 26ra artekoa da. Castingak egingo dituzte, eta fina- l a D u r a n g o k o Sa n A g u s t i n kulturgunean jokatuko dute, aza- roaren 13an. Kepa Aginako 2 •D u r a n g o Tokiko Agenda 21eko ekintzak txostenean jaso dituzte 3 •B e r r i z Garita enpresan negoziatzen dabiltza, akordiora heltzeko 6 •A t x o n d o Behin-behineko anbulategia, urriaren 18tik aurrera zabalik 7 •I u r r e t a Pediatria kontsulta berria bi aste barru gertu izango da 7
 2. 2. H 2 2010eko urriaren 8a, barikua anboto HERRIRIK HERRI DURANGALDEA Artista gazteentzat agertoki aproposa ‘Izarren distira’-n 12 eta 18 urte bitartekoei bideratuta, euskararen erabilera eta ikuskizuna batzen ditu ekimenak urangaldeko Amankomu- distira.com webgunean egin dai- D nazgoko eta eskualdeko 10 herritako euskara batzor- deek sustatuta, 12 eta 18 urte arte- tezke eskakizunak. 12 eta 18 urte arteko gazteek parte hartu deza- kete lehiaketan. Bakarka edo ko gazteek euren ezkutuko talen- gehienez sei laguneko taldeka eus- tua plazaratzeko aukera izango kara hutsean aurkeztu beharko dute, azaroan, Izarren distira eki- dituzte bi eta hamar minutu arte- menaren bidez. Bertsoa, umorea, dantza, bakarrizketa… gaia librea Hiru casting egingo dituzte, eta da, bakoitzak barruan baduela finala azaroaren 13an izango da uste duen dohaiaren araberakoa. San Agustin kultur gunean Hiru castingen ondoren, San Agus- tin kulturgunean jokatuko dute finala, azaroaren 13an. Castingak Elorrio, Durango eta Amankomunazgoaz gainera, Abadiño edo Berrizen egingo Abadiño, Atxondo, Berriz, Duran- dituzte azaroaren hasieran go, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Durangoko San Agustin kulturgunean egingo dute finala, azaroaren 13an. Kepa Aginako Mañaria eta Zaldibarko udalek babestu dute ekimena; Hamaika ko ikuskizunak. Epamahaiak lanen gon, Elorrion —Arriolan— eta dituzte azaroan 13an, 19:00etan, nak, berriz, euskarazko disko eta telebista laguntzaile da. Helburua originaltasuna, hizkuntzaren tra- Berrizko edo Abadiñoko kultur Nerea Aliasek San Agustin kultur- liburuetan gastatzeko bonoa.Gaz- artista gazteen erakusleiho iza- taera, neska-mutilen parte-har- etxean. Izena ematen duten jato- gunean gidatuko duen finalerako. teen zerbitzura interneteko Tuen- teaz gainera, euskara sustatzea tzea eta talde-lana hartuko ditu rriaren arabera erabakiko dute Irabazleak multiabentura ekintza tin kontua ere sortu dute. J.D. da. kontuan aukeraketa egiteko. Berrizen edo Abadiñon egin. edo ikasbidairako laguntza iraba- Izena emateko epea urriaren Azaroaren 3an, 4an eta 5ean Lanen iraupenaren arabera, sei ziko du; bigarrenak laser partidak Bideoa ikusgai 26ra artekoa da eta www.izarren casting bana egingo dute Duran- edo zortzi ikuskizun aukeratuko eta afaria lagunekin; hirugarre- www.anboto.org-en Berrerabiltzeko Durango, Iurreta, Izurtza eta Aba- diñoko 192 dendatan berrerabil- tzeko poltsak doan banatuko diz- Emakumeen kontrako poltsak banatuko kiete erosketak egitera doazen bezeroei datozen asteetan, plas- indarkeria gaitzesteko tikoaren erabilera txikitu eta ingu- dituzte dendetan rumenarekiko errespetua bultza- tzeko +Dendak elkarteak martxan sariketa artistikoa jarritako kanpainan. Eskualdeko +Dendak elkarteak bultzatutako ekimenagaz, dendetan 2.500 poltsa banatuko Lehiaketara adierazpen artistiko oro aurkeztu plastikoaren erabilera txikitu gura dute daiteke: poesia, musika, eskultura, argazkia… Durango, Iurreta, Izurtza eta Abadiñoko dendetan Berdinsareak, berdintasunaren na. Irabazleak 1.000 euroko saria banatuko dituzte aldeko eta emakumeen aurkako eskuratuko du. Lehiaketa 16 eta berrerabiltzeko poltsak indarkeriaren kontrako udalen 26 urte bitartekoei zuzenduta sareak, Adieraz Zaitez. Beldur dago, eta bakarka zein taldeka Barik! izeneko sariketa antolatu aurkeztu daiteke, baina partai- dituzte +Dendaken logotipoagaz. du lehenengoz. Helburua modu deetako batek, gutxienez, ema- Herritarrak berrerabiltzeko pol- batera edo bestera emakumeen tsak erabiltzera ohitu daitezen aurkako indarkeria zuzenean gura dute ingurumenean plasti- edo zeharka gaitzesten duen Abadiñoko Udalak koa gutxitzeak daukan garrantziaz adierazpen artistiko oro balioes- diru-laguntzak emango ditu konturatzeko. tea eta sustatzea da. materiala erosteko +Dendaken berbetan, Lehiaketak adierazpen artis- “komertzioa indartu eta aktibita- tiko oro onartzen du, bitarteko te komertzial jasangarria bultza- edo teknikarik diskriminatu kumezkoa izan behar du. Lanak tzeko lan egiten” dabiltza, “herri barik: pintura, musika, zinema, edozein hizkuntzatan aurkeztu bakoitzaren eta bere inguruaren poesia, eskultura, dantza… daitezke, beti ere, euskarazko beharrizanak kontuan hartuta”. Deialdian parte hartzeko intere- eta gaztelaniazko itzulpenekin. Dendariek +Dendak elkartearen sa dutenek euren udalerriko uda- bulegoan jaso ditzakete bezeroei letxeko Berdintasun Sailean aur- Laguntzak Abadiñon banatzeko berrerabiltzeko pol- keztu beharko dute proposame- Abadiñoko Udalak proposamen tsak. J.G. artistikoak egiteko materiala eros- teko diru-laguntzak emango ditu; Berdinsarearen lehiaketa gehienez, 200 euro bakoitzari. Herritarrak berrerabiltzeko 16 eta 26 urte artekoei Eskabidea egiteko azken eguna poltsak erabiltzera ohitzea zuzenduta dago urriaren 29a da, Udaleko Ber- Denda batzuetan berrerabiltzeko poltsak banatzen dabiltza. da ekimenaren asmoa dintasun Sailean, Mediatekan eta Errota kultur etxean. J.D.
 3. 3. Herririk herri anboto 2010eko urriaren 8a, barikua 3 H DURANGO Iraunkortasunean gauzatutako ekintzak txostenean jasota 2011n amaituko den Tokiko Agenda 21ean egindako lanen balorazioa jaso dute txostenean okiko Agenda 21aren dura maila %50. Arlo sozialean T barruan orain arte eginda- ko lanen laburpena eta balo- razioa jasotzen duen txostena aur- dagoeneko martxan dauden inmi- grazio eta eta berdintasun planak azpimarratu dituzte. Horrez gai- keztu du, asteon, Durangoko Uda- nera, eguneko zentroetan hiruga- lak. Udal erakundeetan eskuragarri rren adinekoek duten plaza kopu- dago dagoeneko. ruak Euskal Autonomia Erkidego- Aurkeztutako txostena “ira- ko batez besteko kopurua kurterraza” da, eta helburu bi ditu; “bibidertu” egiten du. orain arte egindako lana jakina- raztea eta “herritarrei Tokiko Agen- Zebrabideak egokituta da 21ean parte hartzeko gonbita Irisgarritasunaren arloan, Duran- luzatzea”, Aitziber Irigoras Duran- goko zebrabideen %100 indarrean goko alkatearen esanetan. dauden araudietara egokituta Planak hiru eremuri eragiten egongo da aurtengo urtearen die: ingurugiroari gehienbat, eta amaierarako. Hiru urtean milioi eta baita arlo sozialari eta ekonomi- erdi euro inbertitu dituzte irisga- koari ere. Azpimarratu dutenez, rritasunean. Azkenik, bidegorrien “denbora gutxian ikaragarri hobe- sareari buruzkoak: orain urte gutxi tu da” airearen kalitatea. Inguru- 600 metro zeuden, gaur egun 10 giroari dagokionez, urtean zehar kilometro daude eta bost urteren airearen kalitatea txarra den egun buruan bidegorrien sarea 18 kilo- kopurua %98 jaitsi da, eta kutsa- metrora helduko da. J.D. Bidegorrien sarea urte gutxian ia 10 kilometro hazi dela azpimarratu dute. GARAI OTXANDIO Hardware informatikoa Aste honetako martitzenean eta eguaztenean Gigabyte Overloc- king School ikastaroa egin dute Antzinako 12 lagunek ezagutzeko ikastaroa Maristak ikastetxean, Amboto Hardware Labs taldearen eskutik. Klase teorikoa eta praktikoa bate- defuntu eman dute Maristak ikastetxean ratuz, ordenagailuen osagai ukiga- errituen izena euskara rriak —hardwarea— ezagutzeko eta euren funtzioa hobeto ulertze- erakusketa eskolarako Asteon Amboto Harware Labs taldeak eskaini die ko aukera eskaini dute. Martitzenean arlo teorikoa Ondarearen Europako Jardunal- Andresa Landa eraikinean eman- ikastaroa informatika eta elektronika ikasleei jorratu zuten. Josu Barandallak dien baitan hainbat ekintza era- go dituzten euskara eskolarako PC bat egituratzen duten osagaien tu dituzte Durangaldean, eta 12 lagunek eman dute izena. gainean jardun zuen. Ondoren, horietako bi Garain burutuko Horietako seik euskarazko oina- ikasleak harrituta utzi zituen over- dituzte. Antzinako defuntu erri- rrizko klaseetan jardungo dute, locking (ordenagailuaren errendi- tuen gaineko ekimena da dato- baina gainerako seirak Otxandio- mendua hobetzeko aurrerapenak) rren asteotan egingo dutena. ko Berbalagun egitasmora bide- erakustaldia egin zuten. Hain Ekimenak bi ekintza barne- ratu dituzte. zuzen, ordenagailu moderno bat biltzen ditu. Alde batetik, San Uda aurretik sortu zuten muntatu eta nitrogeno likidoagaz Migel eliza eta Momoitioko San Berbalagun lehenengoz, eta 15 Juan ermita bisitatzea proposa- lagunek parte hartu zuten. Izan- tzen dute, azalpenak jasotzeko dako harreragaz gustura dago Ordenagailua nitrogeno gidari eta guzti. Bihar egingo udala, eta egitasmoagaz aurre- likidoagaz hoztu zuten; dute lehen bisita gidatua, bi txan- ra jarraitzea erabaki dute. Asmoa ikasleak ordenagailua lanean datan; 16:00etan eta 18:00etan. urte osorako egitasmoa sortzea ikusi zuten -200 gradutan Bestetik, erakusketa egokituko da, azaroan hasi eta 2001eko dute Elizabarri elizan. Kasu azaroan amaituko dena. Orain honetan, antzinako errituetan euskaldunberriei euskaraz ber- hoztu zuten. Ikasleek ordenagai- erabiltzen ziren hainbat elemen- ba egiten lagunduko dien dina- lua -200 gradutan lanean ikusi tu ipiniko dituzte ikusgai. Esa- mizatzaile bila dabiltza. zuten: “Ez da egunero ikusten den terako, kandelarioak, andren- Bestalde, oraintsu udal ida- zerbait, normalean kobrea edo tzako aulkiak, katafalko bat, tra- tziak euskaraz jaso gura ditue- aluminioa erabiltzen direlako jeak eta meza-laguntzaileek nari horretarako aukera eskain- ordenagailua hozteko”, azaldu du erabiltzen zituzten txilinak. Anto- tzen dien ekimena martxan ipi- Josu Barandallak. latzaileek azaldu dutenez, kata- ni dute, eta 30 lagunek egin dute Eguaztenean, ikasleek aurre- falkoa Martzaatik ekarri dute, eskaera. Interesatuak udaletxe- ko eguneko teoria praktikan jar- eta trajeak erakusteko manikiak ra joan eta eskaera orri bat bete Martitzenean eta eguaztenean eman zuten ikastaroa. tzeko modua izan zuten. J.D. Bilbotik. M.O. besterik ez du egin behar. J.D.
 4. 4. Herririk herri H 4 2010eko urriaren 8a, barikua anboto ELORRIO Kiroldegian eguzki panelak ipintzeko mozioa onartu dute Kiroldegiko lanen bigarren fasean teilatuan eguzki panelak ipintzea eskatu zuen EAJk Elorrioko EAJ alderdiak kiroldegian tasunean jarduteko plana udale- egin beharreko zaharberritze lanen tan izeneko laguntzari erreferen- bigarren fasean eguzki panelak tzia eginez. Diru-laguntza horiek jartzeko eskatzen zuen mozioa eskatzeko epea azaroaren 15ean aurkeztu zuen udalbatzarrean. amaituko da. Ezker abertzaleak eta PSE-EEk Amaitzeko, alderdi jeltzaleak aldeko botoa eman zuten, eta aho aurkeztutako mozioak udal jabe- batez onartu zuten mozioa. tzakoak diren gainerako eraikine- Kiroldegiko bigarren fasean tan ere eguzki panelak jartzeko teilatua konpontzea aurreikusita eskakizuna egiten du. J.D. dago, eta, hori aprobetxatuz, ber- tan eguzki panelak egokitzearen onura jasotzen du mozioak: “Eguz- A. Otadui: “Eguzki panelak ki panelak jartzea ingurumena jartzea baliabideak aurrezteko babesteko neurria izateaz gaine- modua izango da; bueltatu ra, baliabideak aurrezteko tresna egingo da inbertitutakoa” Besteak beste, kalea berriztu eta Kurutziagako kurutzearen inguruko zonaldea handitu egingo dute. ere izango da, hasieran egindako inbertsioak udalera itzuliko dire- lako”, azaldu zuen Ana Otadui EAJ- ko zinegotziak. Mozioak udalaren gainerako Txantxibiri kaleko urbanizazio Horretarako diru-laguntzak jaso daitezkeela zehaztu zuen, uztailaren 16an boletin ofizialean eraikinetan ere eguzki panelak jartzea eskatzen du lanak laster hasiko dituzte argitaratutako Energia-eraginkor- Abadiñoko Lasuen enpresak 30 aste izango ditu proiektua gauzatzeko xantxibiri deitzen zaion irauten duten bitartean trafikoak T kalea urbanizatu eta berriz- tatzeko lanak laster hasiko dituzte. Lasuen enpresari esleitu Ahal dutenik eta arinen batuko dira Lasuen enpresagaz, aldaketak jasango ditu. Txantxibiriko berriztatze lanetan oinezkoentzat jarriko dute dizkiote lanak, milioi bat euro proiektua gauzatzeko kalea, eta Kurutziaga kurutzearen pasatxoan, eta 30 asteko epea ingurua handituko dute. Errepi- plangintza zehazteko izango dute proiektua amaitzeko. deagaz bat egiten duen Tanger Lanak hasteko eperik zehaz- tabernaren aurrealdeko zonaldea tu ez duten arren, udal agintariek ere atonduko dute, eta kaleko ilu- Lasuenegaz lehenbailehen batze- minazioa hobetuko dute. Horrez ko asmoa erakutsi dute, egutegia gainera, azpiegiturak berriztatu- eta lanen planifikazioa zehazte- Kalea urbanizatzeaz gainera, ko dituzte: “Ikusten ez den lana ko. Ondoren, Txantxibiri eta Otsa lur azpiko azpiegitura guztiak da, baina ikusten dena besteko kaleko bizilagunei zein lanek ere berriztatuko dituzte garrantzitsua”, Niko Moreno alka- modu batera edo bestera eragin- tearen arabera. Argindarra, ur hastear dagoen proiektuagaz go dien San Juan eta Ibarrondo hornidura eta teknologia berriko kalekoei adostutakoaren berri azpiegiturak berriztuko dituzte; jakinaraziko diete. Izan ere, lanek zuntz optikoa, esaterako. J.D. Kiroldegiko lehenengo faseko lanak amaitzear daude. Giro ederrean ospatu zuten Gazteen lokalen ordenantzari Errebonbillo emendakinak ipini dizkio EAJk Eguna Domekan goizaldeko 05:00etan Besteak beste, lokala ixteko ordua zehaztu beharko kalejiran irten zuten Elorrioko errebonbilloek. Herriko hainbat litzatekela uste dute, eta gauerdia proposatu dute gunetan tiroak botata, elorriarrei euren etorreraren berri eman zie- Gazteen lokalaren ordenantzari nantza betetzen ez duten lokalak ten. Ondoren, alkatearen etxean lau emendakin ipini dizkio EAJ edo bertan jasotakoa hausten gosalduta, txapliguak bota zituz- alderdiak. Horietako batean loka- dutenak ixteko eskaera jasotzen ten. Herritarrak arratsaldeko jai- len ixteko ordutegia ordenantzan du. Azkeneko alegazioa ere ildo ra gonbidatzeko urteroko modua zehaztu beharko litzatekeela dio- horretakoa da, baina lokalaren izaten da hori. te, eta gauerdia proposatu dute. egokitzapenari dagokio. Sei hilean Herriko plaza bete-beteta Bigarren emendakinean, ordenantzak agindutakora egoki- egon zen arratsaldean, errebon- auzotarren eta lokalaren erabiltzai- tu ezean (esaterako, komunik ez billoei harrera egiteko. Besteak leen artean ezadostasunen bat badu) lokala ixtea proposatzen beste, alardea eta txistularien kon- badago eta, ordenantzan jasota- du alderdi jeltzaleak. J.D. tzertua egon ziren. J.D. koa jarraituz, udalari auzia ezta- baidatzeko batzarra eskatzen Lokala sei hilean ordenantzara Alardea egin eta txistu badiote, berau gidatzeko bitarte- egokitu ezik, berau ixteko kontzertua izan ziren, besteak kari profesionala kontratatzeko eskatu dute. Hirugarren emenda- eskatu dute emendakinean beste, Herriko Plazan kina zigorren ingurukoa da. Orde- Kalejiran plaza nagusira heldu ziren errebonbilloak. Kepa Aginako
 5. 5. Publizitatea anboto 2010eko urriaren 8a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herri H 6 2010eko urriaren 8a, barikua anboto BERRIZ Garita enpresan negoziazioak hasi dituzte asteon Martitzenean egin zuten lehenengo batzarra, eta gaur dute bigarrena; oraingoz ez dago akordiorik arita enpresan sorturiko “enpresak ez duelako jarrera ona G gatazkan bi aldeak hurre- ratu egin dira asteon. Mar- titzenean beharginen eta enpresa- erakutsi orain arte”. Proposamenak ren ordezkariak batu ziren, eta Langileek protestak deitu zituzten oraindik akordiorik ez dagoen “aurretik lortutako eskubideen arren, beharginek protestak ber- urraketa eta lan hitzarmena ezta- tan behera utzi dituzte, negozia- baidatzeari ezezkoa emateagatik”. zioak iraun bitartean. Gaur izan- Beharginen eskarien artean “azken go dute berriro batzarra. 40 urteetan lanean ibili direnei errelebo kontratuak egitea” dago, esaterako, eta negoziazioetan ere Beharginek protestak bertan gai hori landu dute. Oraingoz, bai- behera utzi dituzte, na, ez dago akordiorik, “enpresak negoziazioak iraun bitartean egindako proposamenekin eza- rritako baldintzak ez direlako onar- garriak”. Beharginek lanean dihardute, protestak bertan behera utzita. LAB sindikatutik balorazio gazi-gozoa egin dute egoeraren Akordioa lortzea “gaitza” da Akordiora ailegatzea “gaitza” izan- Garita enpresan LAB sindika- gainean. Alde batetik, enpresa LAB sindikatuko ordezkariek adie- go dela uste dute langileen ordez- LABek kezka agertu du, tuak ordezkari bi ditu, eta ELAk bi. negoziazio mahaira ekartzea lor- razi dutenez, gaurko batzarrean kariek, eta “enpresak gaur egungo “enpresak ez duelako jarrera Beharginek joan zen astean eman tu dutelako pozik daude, diotenez enpresak zer jarrera hartuko duen jarrera luzaro mantentzen badu”, ona erakutsi orain arte” zuten egoeraren berri, asteburue- “horixe zelako lehen helburua”. ikusi ondoren erabakiko dute berriro aldarrikapenei ekitea ere ez tan aparteko ordurik ez egitera Baina, bestetik, kezkatuta daude, aurrerantzean egin beharrekoa. dute baztertzen. deitu zutela adieraziz. M.O. Emakumeei MALLABIA IZURTZA MAÑARIA begirako Maniobra militarrak aho Herri-baso Kultur etxearen ikastaro eta ondoko txabola igogailua formakuntza batez salatu dituzte egokitzeko hartuko duen Berrizko Udalak herriko emaku- Armadak herrian irailaren 8an egindako maniobra lanak hilabetez euskarria egiten meei begirako formakuntza pro- grama eratu du, eta tartean dira militarrak salatzeko mozioa onartu du udalak Datozen asteetan, urriaren biga- Fase bitan burutuko dituzte kul- gaur hasiko den sexualitate taile- rren hamabostaldian, ekingo die- tur etxe eta elkargune izango den rra zein inskripzioa zabalik dagoen Mallabiko Udaleko ordezkariek tzen ditu, eta “halako gertaeren te udalaren jabetzakoa den txa- eraikinean igogailua ipintzeko lan mundurako formakuntza saioa. armadak irailaren 8an egindako aurrean dituzten baliabide guztie- bola konpontzeko lanei. Udal lanak. Irailean ekin zieten Bizkai- Sexualitate tailerra barikuro maniobra militarren inguruko kin erantzuteko konpromisoa” har- gobernuaren aurreikuspenen ko Foru Aldundiaren diru-lagun- izango da, 17:30etik 19:30era, aza- mozioa aho batez onartu dute. tu dute. arabera, hilebeteko iraupena tza bigaz %70ean finantzatuko roaren 12ra bitartean. DBHko 3. Ezker Abertzaleko bost boto eta Modu honetako jardueren izango dute obrek. Azken urtee- dituzten lanen lehenengo fasea- eta 4. mailetan daudenentzako EAJko bigaz aurrera irten zen irai- ondorioz “kaltetutako herritarrei tan bertan behera utzita egon den ri: igogailua hartuko duen dorrea izango da; zalantza eta ardurak laren 30ean eztabaidatutako ekime- behar duten laguntza” eskainiko die- eraikina, “herriaren ondarearen egokituko dute. sexologo baten laguntzagaz argi- na. Mozioan Euskal Herriak bizi te. Halako gertaerak publikoki sala- parte” dela eta udalak zaindu tzen saiatuko dira. Bestetik, lan duen “eskubideen murrizketa eta tu eta erabakiaren berri emango die- beharra duela nabarmendu dute Finantziazio bila militarizazio egoera larria gaindi- te, eskutitzez, dagokien kargu gobernuko ordezkariek, “jaus- Udal gobernuaren asmoa dorre tzeko nahia eta beharra” adierazi politiko eta militar guztiei. J.D. ten ezin genuen utzi”, diote. horretan igogailua kokatzeko Sexualitate tailerrean dute. Udalak “indar armatu espai- datorren urtean beste diru-lagun- sexologo baten laguntzagaz niar eta frantsesekin laguntasun tza bat lortzea da. Kultur etxe eta argituko dituzte zalantzak harremanik ez izateko konpromi- Maniobrengatik kaltetutako Guztira, 25.000 euroko elkartegi izateko gutxinaka ego- soa” hartu du. Mallabian burutu dai- herritarrei behar duten aurrekontua dute txabolan kitzen diharduten eraikinaren bi tezkeen “maniobra, kontrol edo laguntza eskainiko die udalak egingo dituzten berrikuntzek solairuak lotuko dituen igogailua, barik dauden emakumeentzako jazarpen militar guztiak” debeka- 2011 urtean erabilgarri izatea formakuntza prestatu du udalak, itxaroten dute. Zabaltzen-Sartu elkartearen Bere egunean artzainek era- Aurten, bestalde, dagoene- laguntzagaz. Urriaren 15era arte eman daiteke izena, eta azaroa- Atxiloketen operazio polizialak”. Atxilotutako Ezker Abertzaleko kide guztiei bilitako 40 metro karratu ingu- ruko harrizko eraikina kontser- ko Tokiko Inbertsioetarako Esta- tuko Fondotik 36.000 euroko ren 2an hasiko da. 23 eta 45 urte kontrako elkartasun osoa bidali gura die, eta batzeko, “teilatua eta hormak” diru-laguntza jasota, bigarren artekoentzako pentsatuta dago. mobilizazioetan parte hartzeko konpondu eta lurzorua egokitu- solairuan lurzorua, hormak eta mozioa onartu deia egiten dute. ko dute (25.000 euroko aurrekon- sistema elektrikoa egokitzeko Menpekoentzako berbaldiak Udalak “ideia eta proiektu tua dute lanak burutzeko). lanak burutuko dituzte. Urte hau Bestalde, herenegun hasi zen men- du udalak guztiak demokratikoki defenda- Eraikinak inguruan daukan amaitu aurretik, beraz, kultur peko pertsonen eta euren zaintzai- tzea eta gauzatzea ezinbestekoa“ hariztia gune “atsegina” dela eta etxean igogailua kokatzeko leen arazoen gaineko berbaldi Ezker Abertzalearen kontra egin- dela adierazi du. “Euskal Herriak behin konpondu eta gero erai- dorrea eta goiko solairua prest zikloa. Eguaztenero egingo dituz- dako atxiloketak salatzeko mozioa aldaketa politikoa inoiz baino kina zertara bideratu erabakiko izatea da udal gobernuko jeltza- te hitzaldiok, Kultur Etxean. Per- onartu zuen udalak, Ezker Aber- beharrezkoagoa” duela nabar- dutela diote gobernutik. Pre- leen asmoa. I.E. tsona hauentzako erabilgarri izan tzalearen aldeko bost boto eta mendu dute, eta “udal honek miazkoa zena, eraikina jausten daitezkeen errekurtsoen inguruan EAJko boto bategaz. EAJko beste gatazkari konponbide demokra- utzi barik konpontzea zela nabar- jardungo dute, esate baterako, hautetsia abstenitu egin zen. tikoa ematearen alde bere esku mentzen dute udalean: “Udala- Bigarren solairuko hormak, Etxeko Laguntza Zerbitzua eta egu- Mozioak dioenez, “Mallabiko Uda- dagoen guztia” egingo duela. ren obligazioa da bere jabetza- lurzorua eta sistema neko zentroen informazioa eskai- lak irmoki salatzen du PSOEren “Euskal Herriak marko demokra- ko ondarea egoera onean man- elektrikoa egokituko dituzte niz. Doakoak dira; arratsaldeko gobernuaren aginduz euskal herri- tiko bat behar du”, jaso dute onar- tentzea”. Ondoren pentsatuko 18:00etatik 19:30era. M.O. tarren aurka garaturiko azken tutako mozioan. J.G. dute zein funtzio eman. I.E.
 7. 7. Herririk herri anboto 2010eko urriaren 8a, barikua 7 H IURRETA Gernikan ganadu onenaren saria Hilaren 18an irabazi du Jon Koldo Bikandik zabalduko dute Jon Koldo Bikandi iurretarrak gana- dutegi onenaren saria jaso du, pediatria berria astelehen honetan, Gernika- Mediku bat gehiago egongo da lanordu osora Lumon. Bertan piriniar arrazako abelgorrien 25. azoka antolatu eta kontsultarako denbora gehiago izango dute dute, eta lehian parte hartu duten 117 abelburuetatik Bikandirenak arrera lehengo lekura pasa- ku egongo dira egun osorako. Jose jaso du onenaren saria, “berdin- tsuena eta kalitate handikoa” izan delako, epaileen iritziz. Abelburu H tu, pediatriarako itxaron- gela bertan atondu eta hor- mak margotzea falta da Iurretako Luis Balenciaga anbulategiko arduradunak azaldu duenez, las- ter gutunak bidaliko dizkiete hain- onenaren sariaz gain, beste bos sari anbulategiko lanak amaitzeko. bat iurretarri, medikua aldatuko ere irabazi ditu Bikandik Gernikan. Bertako funtzionamendua urria- zaiela jakinarazteko: “Orain arte ren 18an aldatuko da; ordutik lan aldi osoan genbiltzan mediku aurrera umeek kontsulta berria bakoitzak 1.700 herritar inguru “Berdintsuena eta kalitate izango dute Iurretan. genituen gure zerrendan, eta handikoa” izateagatik saritu Behin lanak amaituta,espa- oraindik aurrera 1.350 inguru izan- dute Bikandiren ganadua zio handiagoa eta gela berriak go ditu bakoitzak”. edukiko ditu anbulategiak: pedia- Hirugarren medikuagaz kon- trarentzako kontsulta, umeen eri- tsultak luzeagoak izan ahalko dire- Piriniar arrazako behiak, ize- zaintzarako gela, batzargela, bil- la aurreikusi dute Iurretako anbu- nak dioen moduan, Pirinioetan tegia eta pediatriarako itxaronge- lategian. Erizainen kontsulta bizi dira, batez ere, baina Euskal la berria atontzen dabiltza azken orduak ere luzatuko dituzte alda- Herri osoan abelburu asko daude egunotan. keta horiekin. A.U. arraza horretakoak. Gernikan saria eskuratzeko aurkeztu diren gehie- Hiru mediku lanaldi osoan nak Bizkaikoak izan dira; Gipuz- Iurretako anbulategian familiako Gutunak bidaliko dizkiete koako sei, Nafarroako hiru eta mediku bik dihardute lanaldi hainbat iurretarri mediku Arabako bat ere aurkeztu dira osoan, eta bat egunean ordu bian. aldaketaren berri emateko lehiaketara. A.U. Hilaren 18tik aurrera hiru medi- Anbulategiko behargin bi pediatriako erizaintza gelan. ATXONDO Anbulategi zaharra handitzen Arrazolako egitasmoen berri Behin-behineko anbulategia duten bitartean udaletxe atzeko behin-behineko anbulategira jo gaurko herri-batzarrean aste bi barru zabalduko dute beharko dute atxondarrek, hilaren 18tik aurrera. Dagoeneko, azken ukituak ematea baino ez zaio fal- Apartamentu sozialen ordenantzaren zirriborroa Urriaren 18an hasiko dituzte anbulategia ta anbulategi horri. Zazpi modu- lugaz egindako eraikina da, eta aurkeztuko dute, eta Anbotoperako planen berri eman zabaltzeko beharrak; lau hile iraungo dute 130 metro karratu ditu. Barruan, itxarongela, hiru kontsulta eta Alokairuko etxebizitza sozialeta- tuko dute gaur, 19:00etan. David komuna dauzka. ko lanak hasi dituzte, dagoeneko, Cobos Atxondoko alkateak azal- Arrazolan. Irailean hasi ziren du duenez, “herritarren ekarpenak beharginak bertan egongo diren jasotzea izango da batzarraren Anbulategi zaharrak 90 metro lau apartamentuak atontzen, eta helburua”. karratu dauzka. 160 izango lau hile izango dituzte lanok amai- Horrez gainera, gaur arratsal- ditu handitu eta gero deko batzarrean, azken hogeita hamar urteotan Anbotope elkar- Arrazolako liburutegian tea egon den lokalerako udalak Gaur egungo anbulategia (90 egingo dute batzar duen egitasmoa ere azalduko dute metro karratu) baino handiagoa informatiboa, 19:00etan udal arduradunek. Udalaren da, beraz, probisional hau. Anbu- asmoa apartamentu sozialen lategia handitzeko lanen ondoren, azpian aterpetxea atontzea da. 160 metro karratu edukiko ditu tzeko. Laster apartamentuen Aterpetxera gerturatzen direnen- behin betiko anbulategiak. Bertan banaketa arautuko duen orde- tzako eta Arrazolako herritarren- itxarongela bi eta lau kontsulta- nantza amaituta egongo da, eta tzako Anbotoperena izan den loka- gela egongo dira, pediatria, medi- udala lantzen dabilen proposame- lean taberna, jatetxea eta denda kuntza orokorra, erizaintza eta na Arrazolako liburutegian aurkez- jartzea da udalaren asmoa. A.U. 130 metro karratu dauzka behin-behineko anbulategiak. sendaketetarako bana. A.U.
 8. 8. Herririk herri H 8 Durangaldean labur 2010eko urriaren 8a, barikua anboto Hispanitatearen Egunean, Iñaki Urkizuk banda eta korurako Dantzarien argazki ‘burrundara independentista’ landutako obra lehenengoz entzungai erakusketa Urriaren 12an Hispanitatearen Eguna ospatzen da, Bilboko Udal Bandako zuendariordea den Iñaki Urkizuk euskal Gaurtik urriaren 31ra Duran- eta “euskal herritarrei inposaturiko jai egun arrotz kantautore eta musika taldeen (Benito Lertxundi, Gorka Knorr, go dantzanizeneko argazki era- hori” salatzeko, urriaren 11tik 12rako gauerdian ordu Oskorri, Xabier Madina…) hainbat abestigaz osatutako lana mol- kusketa irekiko dute Durango- laurdeneko ‘burrundada independentista’ egitera dei- datu du banda eta korurako, eta berauek lehenengoz entzuteko ko Arte eta Historia Museoan. tu du Durangoko txosna batzordeak. 15 minutu aukera bihar, 20:00etan, egongo da, Andra Mariko elizpean, Tabi- Erakusketan 1887tik 1960ra horietan ez dute zerbitzurik eskainiko. Urriaren 12an ra musika bandaren eta Durangoko Orfeoiaren eskutik. Orain ehun dantza egin zuten durangarren zehar ere hainbat ekintza burutuko dituztela jakina- urte baino gehiago Sebastien Iradierrek konposatu eta Naohiro argazkiak ikusi daitezke, Juan razi dute txosna batzordeko kideek. Iwai japoniarrrak moldatutako La paloma ere eskainiko dute. Antonio Aromak batutakoak. ABADIÑO Babes ofizialeko 69 etxebizitza zozketatu zituzten atzo goizean Zelaietako probalekuan egin zuten Muntsaratz auzoan eraikitzen dabiltzan etxebizitzen zozketa iru txandatan zozketatuko Ume jaioberriak besotan, H dituzte Muntsaratzen erai- kitzen dabiltzan babes ofi- zialeko etxebizitzak (uda aurretik seme-alaba gazteen ordezkari- tzan joandako aiton-amonak zein jende gazte asko batu zen babes- egin zuten lehenengo zozketa), peko etxebizitza esleitzeko Etxe- eta atzo eguerdian egin zuten biga- bide Zerbitzu publikoak zuzendu- rren zotz egitea. riko Abadiñoko atzoko zozketara. Zelaietako probalekuan eta zozketa mahaiaren erdian Jose Berrehun izen zerrendan Luis Navarro alkatea zegoela buru- Muntsaratz auzoan eraikiko dituz- tu zuten zozketa. Gobernu talde- ten 69 etxebizitza, zerrendan ize- ko zenbait zinegotzi ere hurrera- na emandako ia berrehun eskatzai- tu ziren etxebizitzen zozketa ber- leen artean banatu zituzten atzo tatik bertara ikustera. eguerdian. Hamabietan hasi eta ordu laurdenean egokituta zeuz- katen etxebizitza guztiak. Alkatea, mahai buruan, eta Atzo zozketatu zituzten etxe- gobernuko zenbait zinegotzi bizitzak eraikitzen gutxi barru ere bertaratu ziren hasiko direla, eta eraikuntza lanek babestutakoen zozketara 18 eta 24 hilabete irautea aurrei- kusten dutela jakinarazi zuen Jose Luis Navarro alkateak. I.E. Herritar asko batu zen atzo eguerdiko probalekuko zozketan. Argiteria berrizteko lanak ‘Urrijena’ ZALDIBAR finantzatzeko kreditua ospatzeko Ume txikiekin euskaraz gonbita Energiaren Euskal Erakundearen diru-laguntzagaz berba egiten hasteko eta soberakinaren atal bategaz egingo dituzte Urkiolatik Helduentzako tailerra egingo dute hilaren 19an Urriko bigarrena izanik, dome- Udaleko aurtengo aurrekontu oro- taren alde udalbatzarrean, eta kon- ka honetan ospatuko dute Urkio- liburutegi zaharrean, udalak antolatuta korra onartu barik egonik, eta bere tra bozkatu zuten, aldiz, Ezker Aber- lako Santutegian Urrijena. Uda berbetan, Energiaren Euskal Erakun- tzaleko lau zinegotziek. amaituta neguan barneratu ordu- Zaldibarko Udaleko Euskara Zer- aurrerantzeko egoeretan lagunga- deak emandako 50.000 euroko diru- Guztira, 112.000 euroko aurre- ko eskertza egiteko prestatu dute bitzuak eratuta, helduei zuzendu- rri izan dadin. laguntza“ez galtzeko eta lanak buru- kontua duten lanak burutuko dituz- Urkiolan domekarako egitaraua. tako tailerra burutuko dute urria- tu ahal izateko”, kreditu aldaketa te Astolabeitian, hilerrian eta SanTro- Bilboko gotzainak emango ren 19an. Helburua ume txikiekin Izen-ematea egitea proposatu zuen Talde Inde- kaz plazaren inguruan. Berrikuntzok, du meza nagusia 12:00etan, Gau- euskaraz berba egin edo komu- Tailerra bi ordukoa izango da, eta pendienteko alkateak joan zen aste- “energia aurreztea ekarriko dutela- Txori abesbatzak emanaldia nikatzen hasteko moduak ezagu- doan eskainiko dute. Saio baka- ko udalbatzarrean: udal kontuaren ko”, oso garrantzizkotzat jo zituen eskainiko du eta bertsolarien tzea da, azaldu dutenez. Parte-har- rrekoa izango da; urriaren 19an, soberakinaren atal bategaz finantza- Jose Luis Navarro alkateak. I.E. zein dantzarien saioak ere izan- tzaileek, gainera, liburuxka eta hain zuzen ere. Arratsaldeko tuko dituzte argiteria berrizteko go dira ondoren, luntxagaz amai- disko bana ere jasoko dituzte, 18:00etatik 20:00etara garatuko lanen gainerako gastuak (50.000 tzeko. Domekan, gainera, Urkio- dute; dagoeneko badago izena Guztira, 112.000 euroko eurokoa da diru-laguntza, eta 62.000 lako Santutegian batutakoek Tailerra bi ordukoa izango da, emateko aukera, eta urriaren 13an euro bideratu dituzte soberakinetik). aurrekontua duten lanak omenaldia egingo diote 95 urte amaituko da horretarako epea. burutuko dituzte 3 zonatan eta doan eskainiko dute Jeltzaleek eta Talde Indepen- bete dituen On Bittor Garaigor- liburutegi zaharrean Euskara Zerbitzuan eskatu daite- dienteak egin zuten kreditu aldake- dobil gotzainari. I.E. ke informazioa. M.O.
 9. 9. Publizitatea anboto 2010eko urriaren 8a, barikua 9 P Garai J i Jatetxea San Migel, 17 Garai. Tel.: 94 681 35 95 Eztaiak, Jaunartzeak, Azken agurrak, Janedanak… Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat.
 10. 10. B 10 2010eko urriaren 8a, barikua anboto BERBAZ “Faxismoaren estrategien barruan sartzen da emakumearen kontrako errepresioa” ‘No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos’ liburuaren egileak dira Edu Barinaga eta Maria Gonzalez Edu Barinaga eta Maria Gonzalez • Barinaga Baleuko ekoiztetxeko produktorea da Gonzalez kazetaria da, Durango 1936 kultur elkarteko kidea Eta bortxaketa ez da emaku- meen gorputzak errazten duen ekintza bat. Gure gor- putza ez dago prest bortxa- t u a i z a t e k o, e z t a e r re t x i n a olioa hartzeko ere. Feminita- tearen kontrako erasoak izan ziren; komunitatearen nor- malizazioaren kontrako estrategia izan zen. “Feminitatearen eta komunitatearen kontrako estrategia ArgazkiPress izan zen” Gizon errepublikazaleen pape- S aturrarango kartzelan ‘Izarren argia’filmagaz lotutako rari buruz ere idatzi duzu libu- emakumeek bizita- liburua da hau. Nondik dator ruan... koak kontatzen ditu liburua argitaratzeko ideia? “Gerran hil, bortxatu eta mina eman gura E g i a d a g i z o n e r re p u b l i k a - ‘Izarren argia’ Baleukoren pelikulak. Donostiako zine- E.B.: Saturraranen egondako emakumeen testigantzak izan duen pertsona ezin da lehengo bera rrek askatasunaren alde b o r r o k a e g i n z u t e l a . Ba i n a maldian estreinatu dute fil- entzunda, historiak barnera- izatera bueltatu” askatasun hori ez zen ema- tu egin gaitu; ezinbestean kumeen askatasuna; ez zen ma, eta zinema aretoetara gizartera zabaltzeko konpro- eurek maite zituzten emaku- hilaren 22an helduko da. misoa hartu dugu. Filma Zelan heldu zara ondorio horre- juduen holokaustoa ezagu- meen askatasuna ere. Gerra L i b u r u a ka l e r a t u d u t e azkenean fikzioa da, eta tes- tara, Maria? tzen duten, adibidez. Horrek amaitutakoan etxeko indar- asteon, filmaren oinarri diren tigantza horiek idatzita, Ma r i a G o n z a l e z : B e r l i n e n kontuok jakiten ditugu, bai- keria kasuek, isilpean geratu emakumeen testigantzak liburuan batzea pentsatu egon nintzela, bertako artxi- na ez dakigu gure etxetik arren, gora egin zuten. Fron- eta faxismoak emakumeei dugu, indar gehiago emate- b o e t a n b e g i ra t z e k o a u k e ra hain gertu zer gertatu den. tetik datorren gizona, fron- zuzendutako errepresioa- k o. M a r i a m o d u k o i k e r l a r i izan nuen, eta han hemen tea beragaz dakarrela buelta- ren gainean: No lloréis, lo baten laguntzagaz, gainera, egin barik daukagun eztabai- Zer giro zegoen kalean? tzen da. Ezin da pentsatu que tenéis que hacer es no puzzle osoari zentzu oroko- da aspaldi eginda daukatela M . G . : Du ra n g o ra s a r t u t a k o gerran hil, bortxatu eta mina olvidarnos. rra ematen saiatu gara; bere konturatu nintzen. Faxismo Jose Ar tetxe euskal idazle eman gura izan duen pertso- sarreragaz demostratu gura garaiko indarkeria mota guz- karlistaren egunerokoan, na lehengo bera izatera buel- Esanguratsua da liburuaren izen- dugu Frankismoak hemen t i a k e u re n i z e n e z o n a r t u t a adibidez, igarri daiteke tatuko denik. burua. egin zuena Europan faxistek d a u z k a t e, e t a f a x i s m o a re n populazio zibilaren kontrako Eduardo Barinaga: Filmera- egindakoaren aplikazio bat estrategia propioa zirela fro- bortxaketak zer puntutarai- Zelan laburtuko zenukete egitas- ko elkarrizketatu genuen zela. Ideario faxistak pentsa- gatuta daukate. Hemen esa- no zeuden onartuta. 1937ko moaren helburua? emakume batek esandakoa tuta zeukan zer paper jokatu ten da kartzeletako emaku- maiatza aldera, bere lehen- E . B. : Me m o r i a h i s t o r i k o a r i da. Berari entzunda negargu- behar zuen emakumeak eta meei ilea labur-labur moztea gusua Durangoko ospitalean buruz berba egiterakoan ra etortzen zaizu. Esan zigun zer nolako errepresioa jaso falangisten kontua zela, bai- hilzorian zegoela, baten batailak, fusilatuak, gerla- negarrak ez duela ezer kon- behar zuen. na hori Alemaniako estrate- bategaz berbetan geratu zen riak... aipatzen dira, eta pontzen; egin behar duguna giagaz bat dator; hango talde Artetxe, eta bere emaztea eta gutxitan egiten da berba hor i zabaltzea dela: ahaztu m i l i t a r ra k S Sa k i z a n z i re n ; lehengusina aurretik zihoa- emakumeei buruz. Proiektu ez eta ahalik eta jende gehie- hemengoak, falangistak. zen. Soldadu bi euren gaine- hau guztia emakumearen nari gertatutakoa kontatzea. “Holokaustoa ra bota ziren, bortxatzeko i k u s p u n t u t i k e g i n d a d a g o. Indarra eta garbitasuna era- kutsi zituen, eta esaldi ezagutzen dugu, E.B.: Berandu inoiz ez da izaten, baina errealitate hau asmoz. Andre horiek bereak zirela esan behar izan zuen Emakumeen figura aldarr i- katu gura dugu; emakume horrek oso ondo islatzen du baina hemen duela hogeita hamar urte Artetxek, eta militarrez jan- izateagatik bakarrik zigor proiektuaren inguruan dau- landu behar genuen hemen. tzita zihoanez, kasu egin zio- berezia jaso zutelako emaku- kagun sentimendua. gertatutakoa ez” Nik gazteei galdetzen diet ea ten. Hori Durangon bertan. meek. A.Ugalde
 11. 11. anboto 2010eko urriaren 8a, barikua 11 K KULTURA KARTELA AURKEZPENA Bartzelonako diseinatzaile grafiko baten lana Azokarako Liburuan gordetako berbak anplifikatzen dituen 70eko hamarkadakoak lako disko-jogailu bat da epaimaihaiak hautatu duen Fede Bosch diseinatzaile grafikoaren karteleko irudi nagusia. Letren bitartez helarazitako mezua: ‘Durangoko Liburu eta Disko Azoka 2010eko abenduaren 4tik 8ra’. Azokaren 45. hitzordua gero eta gertuago dugun seinaleak dira. B artzelonako publizitate lehiaketaren berri. Horrela, Duran- enpresentzat lan egiten goko Azokaren inguruko infor- duen Fede Bosch diseina- mazioa eta aurreko edizioetako tzaile grafiko kataluniarrak lehia- kartelak sarean bilatzeari ekin zion ketara aurkeztutakoa da Duran- lehenengo eta behin, Bartzelona- goko Liburu eta Disko Azokako ko diseinatzaileak berak dioenez. kartela izateko Gerediaga elkarteak Lehiaketara aurkeztu aurretik, izendatu duen epaimahaiak hau- Durangoko Azokaren berririk ez tatu duen proposamena. Martitze- zeukala azaldu du irabazleak. nean, Landako Elkartegian egileak Hasierako zirriborroetan osa- berak aurkeztu zuen 1.300 euro- tu zuen irudia “barrokoagoa” zela ko saria eman dion sorkuntza. kontatu du, kartelaren sorkuntza prozesuari buruz galdetuta, Bosch- ek, eta ondorengo prozesuak era- “Irakurri eta musika man zuela irudi sinpleago hone- tara. Atzealde zuriaren gainean, entzun, biak batera 70eko hamarkadakoa dirudien egin daitezkeela disko-jogailu bat eta gainean libu- ru bat jasotzen ditu azkeneko kar- erakutsi gura izan dut” tel proposamenak: “Durangoko Azokaren bi elementuen batera- ko Azoka iragartzeko kartel izate- Pedro Mª Basañez arkitektoa garritasuna uztartu gura izan dut ko. Aurkeztutakoetariko hamar eta Arte Ederren fakultateko ira- Hilabete bi barru 45. kartelean”, azaldu du egileak, “ira- “Hasieran osatu nuen Euskal Herritik kanpokoak izan kaslea, Ismael Iglesias artista plas- Azoka hartuko duen Landako era- kurri eta musika entzun, biak bate- direla azaldu dute aurkezpenean, tiko durangarra, Javier Garcia de kustazokaren aldameneko are- ra egin daitezkeela erakusteko”. irudia barrokoagoa eta beste hamar Durangaldeko la Torre arkitektua eta Txaro Berrio- toan egindako agerraldian egileak Aitziber Atorrasagasti Gere- sortzaileek lehiaketara bidalita- zabalgoitia Gerediaga elkarteko berak azaldu duenez, Internet diaga elkarteko kudeatzaileak aur- zen, ondoren bilatu koak izan direla azpimarratu. bazkidea izan dira Durangoko bidez jaso zuen Durangoko Azo- kezpenean azpimarratu duenez, dut sinpletasuna” Gerediaga elkarteak lauga- Liburu eta Disko Azokarako kar- ka iragartzeko kartela aukeratze- guztira 49 proposamen jaso dituz- rren urtez lehiaketa bidez auke- tela hautatzeko epaimahaikide. ko Gerediaga elkarteak deitutako te 45. Durangoko Liburu eta Dis- ratu duen Azokaren kartel iragar- le izateko parte-hartzaileek bida- li dituzten lanak, Durangoko ‘durangokoazoka.com’ Berba gutxigaz, irudiekin komunikatzen Azokarako Gerediaga elkarteak martxan ipini duen webgunean webgunean ipini Interneteko www.fedebosch.com helbidea balia- daude ikusgai: www.durangokoa- zoka.com helbidean izango dira dituzte aurkeztutako tzen du 2010eko Durangoko Liburu eta Disko Azo- proposamenak bistara. lanak ikusgai kako kartelaren egileak, enpresa eta erakundeen- Orain lau urte, ordura arte tzako sortzen dituen irudi korporatibo, logotipo urteetan egiten zuten bezala, zein bestelako diseinuak erakusteko. Hain zuzen Durangaldeko artista bati kartela Aurten 45. edizioa du abendua- ere, enpresa ezagun batek bere irudia aurkeratze- egiteko enkargua luzatu barik kar- ren 4tik 8rako egunetan Durango- ko deitu zuen lehiaketa irabazi ondoren erabaki tela lehiaketa bidez hautatzeari ko Liburu eta Disko Azokak, eta zuen Boschek diseinugintzara bete-betean dedi- ekin zion Gerediaga elkarteak. Gerediaga elkarteko Aitziber Ato- katzea. Ordutik, besteak beste, San Ferminetako Ordutik, urtetik urtera gora egin rrasagasti kudeatzaileak aurreratu kartel lehiaketan edo Getxoko marka turistikoa- du parte-hartzaile kopuruak, eta duenez, “hainbat sorpresa” izango ren lehiaketan izan da finalista. diseinatzaile grafiko eta artisten da Landako erakustazokan aurten: Diseinu grafikoan egin zituen ikasketak, eta esparruan gero eta hedatuago ordura arte hitzordua gogora dakar- freelance moduan jardun ondoren, publizitate dago lehiaketa. Durangaldeko zein gun kartela dugu ikusgai, martitze- enpresentzat egiten du gaur egun lan. eskualdetik kanpoko egileen lanak netik. Laster aurkeztuko dituzte jasotzen dituzte urtero. gainerako nobedadeak. I.E.
 12. 12. Kultura K 12 2010eko urriaren 8a, barikua anboto MUSIKA LEHIAKETA oiena komunikazio tal- urtez Danbaka lehiaketako Elge- Hogei musika talde laugarren G deak antolatu eta Anbotok laguntzen duen maketa lehiaketan parte hartu ahal izate- tako Espaloia kafe antzokiko zuze- neko emanaldiak. Durangaldeko taldeok eta Danbaka maketa lehiaketarako ko izena eman duten 24 taldeeta- tik hemeretzi aukeratu ditu, dagoe- neko, epaimahaiak. Bere kantak lehiaketan parte hartuko duten Debagoiena eta Debabarreneko gainerako musika taldeek ere zuze- disko batean grabatzeko lehiatu- nekoak noiz eskainiko dituzten Debagoiena, Debabarrena eta Durangaldeko taldeek joko dute Elgetako lehiaketan zehaztu barik dago oraindik, bai- ko den hogeigarren taldea entzu- leek Interneten emandako botoen na jakina da urriaren 22an, aza- arabera aukeratu dute: Bergarako roaren 5ean, 19an eta 26an eta Dark Code taldeak jaso du Inter- abenduaren 17an izango direla neteko bozketan botorik gehien. kontzertuak. Lehiaketako finala, Aldameneko argazkian jaso- berriz, urtarrilaren 14rako dago tako Arrasateko ekitaldian, lehia- aurreikusita, Elgetako Espaloian. ketaren jarraipena egingo duela aurreratu zuen Anboto asteka- Yoko Out, Doctors Klub, riak, laguntzaile legez, Danbaka lehiaketaren gaineko informazioa Xarma eta Ymotek argitara emateko. taldeek joko dute Eskualdearen ordezkari Durangaldeko musikariak tartean Urri amaieran, azaroan dituzten lau taldek hartuko dute laugarren Danbaka maketa lehia- eta abenduan izango ketan parte: lehenago ere jardun izan dutenYmotek taldekoek berri- dira kontzertuak ro joko dute Espaloian. Maketa lehiaketan lehenengoz hartuko Zuzenekoetan egindako lana- dute parte, bestalde, Yoko Out tal- ren arabera aukeratuko duten tal- deko durangarrek, Ondarroa eta de irabazleak diskoa grabatzea Berrizko musikariek osatzen duten izango du sari; Debagoieneko tal- Xarma taldeak, eta Durango eta de onenarendako saria eta ikus- Abadiñoko musikariek osatzen leena ere emango dituzte. duten Doctors Klub taldeak. Oñati, Arrasate, Mutriku, Ber- Rockaren, metalaren zein gara, Aretxabaleta eta Eibarko bluesaren eraginagaz Durangal- musika taldeekin lehiatuko dira deko taldeok sortutako musikaren udazkeneko maketa lehiaketan Goiena Telebistaren egoitzan aurkeztu dute asteon Danbaka maketa lehiaketa. erakusleiho izango dira laugarren Durangaldeko musikariak. I.E. PINTURA ERAKUSKETA PROGRAMAZIOA AURKEZPENA X. Durango Uria dakoa. Ezkurdiko udal aretoko erakusketan badaude ez ohikoa- goak zaizkigun lekuetako paisaiak Berrizko Kultur Etxeko lehiaketako margolanak ere; herriko saria jaso duen Jesus Mari Agirreren behekaldeko argaz- urte amaierako egitaraua ikusgai Ezkurdi aretoan kiko koadroa, adibidez. Indiako emakumezko talde bat agertzen duen koadroa ere badago beste- gertu, eta ezin oparoago Urriaren 13ra arte daude euren lanak pintura lehiaketara ren artean Ezkurdiko aretoan. Urria, azaroa eta abendurako Berrizko Kultur Etxetik Durangaldean bizi izatea edo herritar guztiei egiten zaien eskaintza prest, dagoeneko aurkeztu dituzten 27 parte-hartzaileen koadroak ikusgai Durangaldeko Artisten elkarteko kide izatea zen lehiaketan parte Pintzelkaden lodierari, baliatuta- hartzeko baldintza, eta bigarren Zergatik bizi da basoan Txano- Musikak legez, antzerkiak ko teknikei eta koadroetan jaso- Behealdeko koadroaren hori da Jaime Zamacola gipuzkoa- gorritxoren amona? umeendako eta bertsolaritzak ere izango dute tako gaiei dagokionez, barietatea, egileak jaso du herriko rraren kasua: berak aurkeztu duen txotxongilo ikuskizunagaz ekin urrian, azaroan eta abenduan aniztasuna da Ezkurdiko udal are- zezen baten burua agertzen duen dio udako geldialdiaren ondoren Berrizko Kultur Etxean lekurik. toan ikusgai dauden margolanen parte-hartzaileen saria koadroa da Durango Uria sari Berrizko Kultur Etxeak ikasturte Euskararen Nazioarteko Eguna- ezaugarri nagusia. Durango Uria nagusia jaso duena. I.E. berriari, eta kultur programazio gaz bat eginda, bertsogintzak pintura lehiaketako parte-hartzai- oparoa aurkeztu dute udazken- beteko du Kultur Etxea: Amets leek bidali dituzten koadroak dira negu honetarako. Arzallus, Andoni Egaña, Maialen urriaren 3tik 13ra bitarteko astean Lujanbio eta Miren Amuriza txa- zeharreko arratsaldetan eta aste- peldunek jardungo dute Maite buruetan ere Ezkurdiko udal are- Hamabost emanaldi Berriozabalek emandako gaiekin. toan ikusgai daudenak. Zinema emanaldiei dago- Paisaiak dira erakusketan bil- jasotzen ditu datozen kienez, aldakuntza bi izango dira dutakoetariko zenbait, figurati- hileetarako egitarauak ikasturte berrian: barikuetan boagoak batzuk eta abstrakziotik umeentzako egiten den emanal- gertuago daudenak beste batzuk; dia ordu erdi atzeratuko dute, kolore grisen gama bategaz lan- (18:00etan izango da), eta zapa- dutakoa da herriguneko irudi bat Euskararen Egunagaz tuetan izango dira helduendako jasotzen duena, kasurako, eta film emanaldiak, 20:00etan. mendialdeko paisaia oso kolore- bateginda, bertso saio Azaroaren 22tik abendua- tsua agertzen du beste batek. ren 2ra, bestalde, Euskal Zinema- Ikuspegi horietako bat ager- polita abenduaren 3an ren Astean, Euskal Herrian ekoi- tzen dutenen artean, oso hurre- tziriko bosna film eta dokumen- koa egin dakigukeen basoa dago tal eskainiko dituzte Berrizko ikusgai, esaterako: lehiaketan biga- 2010 urteko udazken-negu- Kultur Etxean. I.E. rren saria jaso duen Airun Piede- ko programazioaren eskuorrian, lobo Arte Ederretako ikasleak egin- 15 ekitaldi jaso dituzte, guztiak Berrizko Kultur Etxea izango Airun Piedelobo izenagaz dutenak oholtza. Besteak beste, Zapatuetan, 20:00etan kantagintzan ibilbide hain eman- sinatutako lanari eman korra daukan Benito Lertxundi emango dituzte kantari oriotarraren emanaldia diote bigarren saria izango da, azaroaren 27an. helduendako filmak

×