Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 386

1,220 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 386

 1. 1. 2010eko irailaren 17a Herririk Herri anboto 8. urtea - 386 zk. durangaldeko astekaria 3 Amalurra 10 Berbaz 9 www.anboto.org Basobisitan irtengo dute domekan Mugikortasun Iraunkorraren Astea J.M. Kortazar: “Azken urteotan Garai Otxandioko limitaduan ekitaldiz beteta dator Durangon eta Andra Maria izan dira nire etxea” Kaleratzeen aurkako mobilizazioak Permar enpresan Euskal Herriko Artzain-txakur Iurreta• Permar enpresan langile bat kaleratu dutela asteon jakitera eman du ELAk. Enpresaren dele- Txapelketa domekan, Atxondon gazioetan beste hiru langile kale- ratu dituztela jakinarazi du sindi- Axpeko Elizaburu landan hamaika Gerediaga elkarteak 44. biderrez katuak. Kontzentrazioa egingo txakur eta artzain lehiatuko dira antolatu du txapelketa eskualdean dute martitzenean. 4 3 Rokodromoa inauguratuko du udalak zapatuan Elorrio• Maisuen etxea izandako eraikinean atondutako boulderra inauguratuko dute bihar, 12:00etan. Udal ordezkariak eta Erdella mendi- zale taldeko kideak elkartuko dira herriko kirol instalazio berrian. 2 Urte eta erdiko lanaren emaitza erakusketan K U L T U R A • Aldundiak antola- tzen duen Ertibil lehiaketara aur- keztutako lanetatik epaimahaiak hautatu dituenen artean, Elorrio- ko Iturrin dago Damaris Pan mallabitarraren koadroa, iraila- ren 19ra arte ikusgai. 11 Juan Lazkano D u r a n g a l d e a • Gazteen artean Sasikoa, bigarren Baqué Txapelketa, pilota bultzatzea helburu duen izan duten pilotari ezagunak eta partiduak hartuko dituzten taldeko jokalariekin, hogeita bost urtean Cafés Baqué Txapelketak mende laurdena egin du. Aurten kadete Durangaldeko herrietako alkateak elkartu ziren, besteak beste, aste- fitxaketak osatuta pilota bultzatzen eta gazte mailan 24 pilotarik parte lehenean Errota kultur etxean hartuko dute. Txapelketa jokatu egindako aurkezpenean. KIROLA • Areto futbolean oho- 15 rezko A mailan hamaseitik zortzi talde jaitsiko dira. Sasikoakoek, zazpi jokalari gutxiago zeuzkate- nez, bigarren taldeko jokalariak igo dituzte. Sasoiko lehen parti- dua Castron jokatuko dute. 16 •I u r r e t a Tradiziozko ekitaldiak eta nobedadeak Sanmigeletan 6 •D u r a n g o Jon Sarobe dantzariak jaurtiko du txupinazoa Sanfaustoetan 4 •M a l l a b i a Kalbario kalea urbanizatzen hasi da Mallabiko Udala 7 4
 2. 2. H 2 2010eko irailaren 17a, barikua anboto HERRIRIK HERRI ELORRIO Rokodromoa inauguratuko dute bihar eguerdian Maisuen etxea izandako eraikinean atondutako boulderra ikusi ahalko dute herritarrek ihar, 12:00etan, Musika Erdellako eskalada alorreko B Eskolaren ondoko eraiki- nean egin duten rokodro- moa inauguratuko dute. Horrela, taldea astelehenetik aurrera zabal- kunde kanpaina egiten hasiko da; hau da, herritarrei rokodromoa herritarrek boulder berria berta- erabiltzeko baldintzen berri ema- tik bertara ezagutu ahalko dute. ten. Eric de la Cruz Erdellako kidea- Udal ordezkariak eta rokodromoa ren arabera boulderrean ibiltze- kudeatuko duten Erdella mendi- ko baldintza bakarra “mendizale zale taldeko eskalada arloko kideak taldeko bazkide izatea da”. Horko ere bertan izango dira. urteroko kuota ordainduta boul- derra erabili ahalko du interesa- daukanak. 16 urtetik beherakoek Erdella mendizale taldeko nagusi bategaz lagunduta joan eskalada arloak kudeatuko beharko dute rokodromora. Orain- du rokodromo berria dik ez dute ordutegirik zehaztu. Niko Moreno Elorrioko alkatea kazetariei boulder berria erakusten. Gaztetxoei begira Proiektua Espainiako gober- Herrian eskalada sustatzeko asmoz zazpi urteko gaztetxoek rokodro- eta horregatik sarritan dabilena- Besaidera igoera nuaren tokiko inbertsiotarako gaztetxoekin hainbat ekimen egi- moan ibiltzeko modua izango dute rentzako zein hasiberrientzako Bestalde, domekan Besaide Egu- diru-laguntzaren bitartez finantza- tea ere badute helburu. Herriko urtean zehar. Boulderraren egitu- erabilgarria da”. na ospatuko dute. Erdella mendi- tu dute 57.000 euroan. Erdellako hainbat kirol ezagutzera emateko rari buruz galdetuta, “txikia, bai- Boulderra Adolfo Madinabei- zale taldeak, 09:00etan ipini du kideek esan dutenez eskalada era- herri mailan dagoeneko martxan na polita” dela dio de la Cruzek: tia Gasteizko eskalatzaile ezagu- ordua herriko plazatik Besaidera kustaldiren bat ere egingo dute. dagoen egitasmoaren barruan, sei- “Hainbat zailtasun maila dauzka nak egituratu zuen. igotzeko. J.D. Erabilgarri daude Gaurkotutako izendegira ez dutenena ere bai. Herriko pla- karik gehienak orain aldatuko ikastetxeko eta Nizeto egokituz, kaleen izenen dituzte eta gutxi batzuk bigarren fase batean. Plaka horiek horma- ri lotuta ipini beharrean, hari per- Urkizuko haurren parkeak plakak aldatuko dituzte pendikular ipiniko dituzte, urru- nagotik ikusi ahal izan daitezen. Lan horiekin batera, herriko Haurrendako parke biak amaituta daude eta Udaleko zerbitzuen eta eraikin esanguratsuenen hainbat zerbitzu eta guneren kokapena jakinarazten duten 200.000 euroko aurrekontuagaz egin dituzte kokapena adierazteko seinaleak ipiniko dituzte norabide-seinaleak ere ipiniko dituzte; kanposantua, Iturri kul- Opor aurrean hasi ziren Nizeto txo bereziz estali dute, gaztetxoak Oraintsu, herriko kaleen izenen tur etxea, Aldatzekua, Kirol Etxea Urkizu inguruan eta Elorrioko Herri eroriz gero ahalik eta minik gutxien izendegi gaurkotua onartu zuten eta Kiroldegia zer norabidetan Ikastetxean —haurreskola ere han- hartu dezaten. Haren gainean udalbatzarrean. Orain, datozen Kaleen izenen plakak dauden adieraziko dute. Amaitze- txe dago— haurrendako parke mota guztietako txintxaunak ipi- hile bietan, herriko kaleak izen- hormari perpendikular ko, herrirako sarrera bitan gida- bana egiten. Lanak, dagoeneko, ni dituzte: “Herriaren hazkundea datzen dituzten plakak aldatuko ipiniko dituzte; horrela riei Elorrion sartzera doazela adie- amaituta daude eta jolasleku biak kontuan hartuta, herriko gune dituzte izendegi berrira egokituz. urrunagotik ikusiko dira raziko dien ongietorri seinaleak erabilgarri. horietan jolasleku falta somatzen Kale guztietako plakak aldatzea da ere ipiniko dituzte udalaren logo- Ikastetxeko parkea egiteko genuen, eta horregatik erabaki asmoa, izenean aldaketarik jasan tipo barriagaz. J.D. 80.000 euro erabili dituzte, eta genuen haurrendako parkeak egi- Nizeto Urkizukoa egiteko 120.000 tea”, adierazi du Niko Moreno euro. Parke bietako lurzorua kau- alkateak. J.D. MAÑARIA Herri-bazkaria Andra Mari Abuztuko herriko jaietan egin zuten taldetik igarotako hainbat elkartearen urteurrenean dantzarik elkartearen urteurrena ospatzeko antolatutako bigarren ekitaldia: dantzarien alardea. Bihar, irailaren 18an, egingo dute Andra Mari Herri-bazkaria da urteurrene- ko hurrengo hitzordua. Orain 25 elkartearen 25. urteurreneko herri-bazkaria urte sortutako kultur talde biotan aritu izan direnak eta gaur egun Andra Mari Abesbatza eta Dantza dantza taldearen mende laurde- dihardutenak batuko dira bihar- Elkartea sortu zuteneko mende nak ospatzeko antolatutako lehe- ko hitzorduan. I.E. laurdena ospatzeko urte honetan nengo ekitaldia: abesbatzaren zehar antolatu dituzten ekitaldiak emanaldi berezia egin zuten uda- borobilduko dituen herri-bazka- ren hasiera hartan, organu eta Abesbatzak eta dantzariek ria dago antolatuta bihar eguer- txistu doinuek lagunduta eskaini emanaldiak eskaini dituzte dirako, irailaren 18rako. Ekainean, zuten emanaldia. Urteotan abes- urteurrena ospatzeko Andra Mari elizan egin zuten Kiri- batzan parte hartu duten abesla- Mota guztietako txintxaunak ipini dituzte haurrendako parkean. kiño abesbatzaren eta Andra Mari riek ere kantatu zuten.
 3. 3. Herririk herri anboto 2010eko irailaren 17a, barikua 3 H ATXONDO GARAI Despedida eta Euskal Herriko ongietorriak Artzain-txakur Santa Katalina Txapelketa, domekan ermitan Santa Katalina ermitan jaia pres- Hamaika txakur eta artzain lehiatuko dira, iazko tatu dute biharko auzotarrek, usadioari eutsiz, eta eguerdi par- txapelduna eta lurralde bakoitzeko bi ordezkari tean burutuko dira ekitaldi guz- tiak. Eguerdiko 12:00etako meza E uskal Herriko artzain-txa- Iaz Aresoko Ttiki txakurrak eta elizkizunagaz murgilduko dira jai kur abilena zein den dome- Jose Antonio Alustiza artzainak egun honetan. ka honetan erabakiko da irabazi zuten txapelketa. Nafa- Axpen, Eleizaburu landan. Gere- rroako txapeldunak ere eurak dira, diaga elkarteak berrogeita lauga- eta horregatik Nafarroako txapel- Meza elizkizuna eta dantza rren biderrez antolatu du txapel- dunordeaz gainera, hirugarren saioaren ondoren, luntxa keta. sailkatua ere izango da Axpeko emango dute antolatzaileek Urtero legez, lurraldekako txa- lehiaketan. pelketak amaitu eta gero, lurral- de bakoitzeko txapeldun zein txa- Egin beharreko lana Despedida eta ongietorrien peldunordeek eta iazko Euskal Txakurrek artzainen aginduetara meza izango da. Izan ere, Jose Herriko txapeldunak parte hartu- hiru behar egin beharko dituzte. Mari Kortazar abadeak azken ko dute txapelketan. Goizeko Hasteko, banderekin markatuta- meza emango du, bere ordezkoe- 11:00etan hasiko da. 12:30ean ko bide batetik joan beharko dute gaz batera. Hain justu ere, due- saiheski dastaketa egongo da eta txakurrek, ardiak dauden lekutik la zazpi urte ermita honetan ardoa banatuko dute antolatzai- urruntzen. Gero landako hesieta- eman zuen lehen bider Garain leek. tik pasatu beharko dituzte ardiak, meza Kortazarrek. eta amaitzeko ardiak eskortan sar- Ondoren, dantza ekitaldia- tu beharko dituzte. ri lekua eginez, auzoko zein herri- Goizeko 11etan hasiko da eta Lehiaketan egindako beha- ko dantzariek saioa eskainiko 12:30ean saiheski dastaketa rragatik emango diren sariez gai- dute. Giroak geroago ere jarrai- egongo da Eleizaburu ondoan nera, euskal artzain-txakur arra- tuko du, izan ere, dantza saioa- za onenari ere emango diote saria ren ondoren luntxa ipiniko dute domekako txapelketan. . A.U. Iazko txapeldunak. Gerediaga elkartea, Txelu Angoitia antolatzaileek. M.O. Anbulategiko lanpostua IZURTZA hartzeko eskea Osakidetzari Bihar jokatuko da Arraza Santotomaseko landan bihar beharrean jardungo dutenak Bor- der Collie arraza eskoziarreko txa- Hogei urtean udalak ordaindu duen lanpostua Libreko Artzain-txakurren kurrak izango dira guztiak. Lau- na artzain eta txakurrek hartuko Osakidetzak bere gain hartzeko eskatu dute idatziz Bizkaiko VIII. Txapelketa dute txapelketan parte. Tartean, Bizkaiko txapelketa hirutan ira- Berbazko akordioak akordio, tzak “behin eta berriro” atzeratu bazi duen Jose Antonio Agirre Atxondoko anbulategiko lanpos- duela adierazi du Cobosek, eta Border Collie arrazako lau txakurrek eta euren “Kotzarri” artzain abadiñarra ari- tu bat udalak ordaintzen du, orain horregatik erabaki dutela eskaria jabeek hartuko dute parte biharko txapelketan tuko da, iaz txapelketa horretan dela hogei urtetik. Hori dela-eta, idatziz egitea: “Gai honi buruz bigarren egin zuen Blas bere txa- udalak idatzi bat bidaliko dio Osa- berba egiten hasteko idatzizko kurraren abildadeak erakusten. kidetzari lanpostua bere gain har- konpromisoa gura dugu”. Izurtzatik Mañarirako bideko Biharko txapelketan lehe- tu dezan eskatzeko. gasolindegiaren atzealdeko San- nengo eta bigarren sailkatzen Anbulategi probisionala totomaseko landan jokatuko dute, Jose Antonio Agirre diren parte-hartzeileek, hil honen Udaletxe alboko lorategian ipini- bihar 17:30ean, Bizkaiko arraza abadiñarrak ere hartuko du amaieran Elgoibarren jokatuko Osakidetzak kudeatzen ditu ta daude jadanik behin-behineko libreko artzain-txakurren txapel- biharko txapelketan parte den Euskadiko arraza libreko langilearen egutegia, oporrak, anbulategirako moduluak. Hilabe- ketaren VIII. edizioa. artzain-txakurren lehiaketarako bajak eta formazioa te barru zabalduko dute anbula- Txapelketa jokatu duten txartela lortuko dute. tegi hori, eta berrirako lanek iraun- orain arteko zazpi urteetan Gal- Ardi lanetarako, euren txaku- go duten lau hiletan egongo da dakaon egin izan duten hitzordua rrekin egunero egiten duten lana- David Cobos alkateak azaldu zabalik. 130 metro karratu ditu eta Izurtzako landetan izango da aur- Udalak eta Argintxu elkarteak ren erakusleiho legez ulertzen duenez, langilearen egutegia, opo- itxarongela, hiru kontsulta eta ten, lehenengoz. Izurtzako Uda- babestu dute Artxate dituzte biharkoa lako txapelketak rrak, bajak eta formazioa Osaki- komuna izango ditu. Laster altza- lak eta herriko Argintxu elkar- elkarteak antolatutako lehia Artxate elkarteko kideek: txaku- detzak kudeatzen ditu. Nomina riak ipini eta argia eta ura sartze- teak babestu dute, eta Artxate rrekin egiten duten lanagaz herri- ordaintzearen kontua Osakide- ko lanak egingo dituzte. A.U. artzainen elkarteak antolatu du. tar guztiek gozatu dezaten. I.E. Bixente Kapanaga 19, behea 48215 IURRETA (Bizkaia) Tel.: 946 816 673 Faxa: 946 817 636 construcciones@zarateyelexpe.biz
 4. 4. Herririk herri H 4 2010eko irailaren 17a, barikua anboto IURRETA Langile bat San Migel jaietako kaleratu eta egitaraua martxan gero, protestak Permarren da gaurtik aurrera ELAk jakinarazi duenez, Iurreta- Aurtengo jaietan Migeltxu Kajoi Eguna ospatuko ko Permar enpresan langile bat dute lehenengoz, urriaren 1ean, dotore jantzita kaleratu dute asteon, “ezelako arrazoi barik”. Enpresaren dele- B erez San Migelak irailaren teko eguna izango da bariku horre- gazioetan Permarrek beste hiru 28tik urriaren 3ra badira ere, takoa, eta prozesioa ere egingo langile ere kaleratu dituela jaki- iurretarrei jaiak “labur” egi- dute iurretarrek, tabernetan. narazi du sindikatuak. ten zaizkiela-eta, gaurtik hasita Horrez gainera, irailaren 25ean Kaleratzearen kontra pro- hainbat ekitaldi antolatu ditu San Zaldai mendi taldeak irteera anto- testa egiteko mobilizazioak egin Migeletako jai batzordeak. latuko du lehenengoz, eta egun Pirritx eta Porrotxen emanal- berean Euskadiko laugarren One- diagaz hasiko da egitaraua, gaur Wall txapelketa jokatuko da. Atzo mobilizazioak egin bertan. Frontoian egongo dira pai- zituzten enpresa aurrean eta lazoak, 18:00etatik aurrera. Bihar Jai herrikoiak martitzenean ere egingo herri-bazkaria edukiko dute, eta Jai egitaraua herriko hainbat tal- dituzte, 13:00etik 13:30era horren ondoren, 17:30ean, Ara- deren artean antolatutakoa dela maio eta Iurretaren arteko bertso nabarmendu dute jai batzordeko desafioa hasiko da. Otxandioko kideek. Gazte, pilotari, txirrindu- z i t u z t e n a t zo, 1 3 : 0 0 e t a t i k jaietan egin zuten lehenengo saioa. lari, bertsolari, aisialdi taldeko, 13:30era, eta datorren martitze- Aramaiok irabazi zuen orduan eta motorzale zein herri-kirol zaleek nean ere kontzentrazioa egingo zapatukoa errebantxa izango da. parte hartu dutela gogoratu du dutela azaldu dute. Kaleratzea Berrikuntzen artean, urria- batzordeko kide Eneko Abasolok: “enpresak inprozedentzia onar- ren 1erako Migeltxu Kajoi Eguna “herriaren parte-hartze bako jai- tzen duelako” izan dela dio ELAk: antolatu dute. Arrasateko Maritxu rik ez dugu ulertzen, Iurretan “enpresak ez du inongo diru ara- Kajoiri keinua eginda, dotore janz- behintzat”. I.E./A.U. Donien atxa San Migel bezperan altxatuko dute, ohitura denez. I.G. zorik”. A.U. MALLABIA Egun-pasa ederra egin dute Kofradia Egunean Kalbario kalea urbanizatzeko Urteroko hitzorduari hutsik egin barik, domekan ehun pertsona baino gehiago batu zen Laixia- lanei ekin die Udalak rren, Kofradia Eguna ospatzeko. Eguraldia lagun, Kalean autoz sartzeko aukera izango duten Iurretako sei kofradiek urteko kontuak argitu zituz- ten batzar orokorrean, eta gero iurretarrek baz- bakarrak bertako bizilagunak izango dira karian, jokoetan eta erromerian jardun zuten ilun- tzera arte. Laixiarren zozketatu zuten produktuz betetako otzara Jose Antonio Artiñanok irabazi Iñaki Irazabal du, 8.073 zenbakiagaz. ZALDIBAR Datorren barikurako bertso buruko saioa egingo dute. Euskal Herriko txapeldun izandakoak afaria antolatu dute esperientzia emango dio saioari; hendaiarrak ere badu esperientzia, baina gaztetasunetik ere asko du. Andoni Egaña eta Amets Arzallus bertsolariek Afarirako txartelak jardungo dute kantuan zaldibartarren aurrean Afarira joan ahal izateko txartelak daude salgai, hiru tabernatan: Pau- Bertso afaria antolatu du Zaldibar- laren Zokoan, Karobin eta Kizki- ko Udalak irailaren 24rako. Goie- tzan. 20 euroan eskuratu daitez- rriko auzo etxean izango da eki- Afarirako txartelak 20 euroan ke; irailaren 21a da horretarako Kultur Etxearen ondoan dabiltza makinak lanean. taldia, gaueko 21:00etan hasita. eskuratu daitezke; irailaren azkeneko eguna, antolatzaileek Bertan, Andoni Egaña eta Amets 21a da txartelak erosteko argitu dutenez. Bizkaiko Foru Joan zen astean hasi ziren Kalba- Aitor Loiola Mallabiko alka- Arzallusek jardungo dute. azkeneko eguna Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren rio kalea urbanizatzeko lanak. teak adierazi duenez, zain egon Auzo etxeko afariaren ondo- babesa izan du udalak ekimen hau Zorua, hoditeria eta espaloia berri- dira lan hauek egiteko Kalbario ren, Egaña eta Arzallusek buruz antolatzeko. M.O. tzeaz gainera, argindarraren ins- kalean bertan hainbat etxebizitza talazioa lurperatuko dute, mobi- berri egitekoak zirelako, eta etxe liarioa aldatu eta irteerarik gabe- berri hauek egin baino lehenago ez zuelako merezi urbanizatzen Kataluniak Euskadi garaitu Lanak Lasuen enpresak hastea. Gaineratu duenez, “gaur egun sufritzen ari garen egoera zuen rodeoan egingo ditu, 246.151 ekonomikoa, eraikuntza alorreko eurogatik adjudikatuta krisia eta etxe eskaria murriztu Westerna protagonista izan zen joan zen aste- buruan Zaldibarren. Zapatu eta domekan zehar, denez, atzeratzen dabil proiektu Euskadiko Txapelketan parte hartu zuten hain- hori eta urbanizazio lan hauek bat zaldunek, eta domekan Federazioen Arteko ko kalea behin betiko izango da. hasi dira, ezin ziren-eta gehiago Kopa jokatu zuten Euskadik eta Kataluniak. Autoz kale honetan sartu ahal atzeratu”. J.G. Berez, puntu gehiago lortu zituen etxeko taldeak, izango diren bakarrak bertako baina aurreko jardunaldietatik abantaila zekar- bizilagunak izango direla jakite- tenez azkenean katalanek jantzi zuten txapela. ra eman dute. Lanak Lasuen Aitor Loiola: “Zain egon gara Lehiaketaz gainera, afariak eta kontzertuak ere enpresak egingo ditu, eta 246.151 lan hauek egiteko hainbat ospatu zituzten Olazar zelaian. K. Aginako eurogatik adjudikatu ditu Malla- etxebitzitza eraiki arte” biko Udalak.
 5. 5. Publizitatea anboto 2010eko irailaren 17a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herri H 6 2010eko irailaren 17a, barikua anboto DURANGO DURANGALDEA Hizkuntz eskubideen urraketak salatzeko postontziak eskura Atxondon eta Mallabian jarri dituzte postontziak udal idazkaritza eta liburutegietan Egitasmoaren helburua Atxon- Behatokiari jakinaraziko dio. Ges- don eta Mallabian hizkuntza tioaren informazioa jaso eta kexa eskubideen urraketak jaso eta jarri duenari erantzungo diote. konponbidea jartzeko mekanis- Kexa guztiak udal idazkaritzan eta mo eraginkorra martxan jartzea liburutegian jasoko dituzte. da. UEMAk eta Behatokiak hitzar- Gaur egun, 50 buzoi inguru mena sinatu dute “hizkuntza jarrita daude. UEMAk bideratuta- eskubideen defentsa eraginkorra ko kexak 2008an 52 izan ziren, egiteko”. Herritarrek postontzie- 2009an 133 eta 2010ean 120 kexa. Udalak ez eze, herriko hainbat talde eta elkartek parte hartzen dute jaiak osatu orduan. tan kexa eta proposamenak jar- UEMAren berbetan, herritarrek tzea da asmoa. UEMAk espedien- erakunde publikoek zein pribatuek Jon Sarobe dantzariak tea zabalduko dio kexari, eta ez dietela ahozko tratua edo ida- tziak euskaraz ematen eta enpre- sek euskara baztertzen dutela azal- irakurriko du Sanfaustoei Herritarrek buzoietan kexak jartzea eta proposamenak egitea da ekimenaren asmoa du dute. Udal langile eta haute- tsiek UEMAko udalei euskaraz lan egitea eragozten dietela ere badio- hasiera emango dien pregoia te kexetan. J.G. Besteak beste, Violadores del Verso taldeak eskainiko du kontzertua urrekontuak doitu behar dute eta hainbat tailer egingo Indusketa lanak amaitu dituz- A izan dituzten arren, ekital- diz betetako datoz urriaren 9an hasi eta 17an amaituko diren dituzte; Andra Mariako elizpean, berriz, Durangoko taldeen kon- tzertuak egongo dira. Gazteei begi- tenez, ‘Zezenak dira’ ekimena berriro Santa Anara bueltatuko da. Legea aldatu dutenez, 16 urte- Sanfaustoak. Iaz 332.600 euroko ra, Gazte Diskojaia antolatu dute tik gorakoek bakarrik parte hartu aurrekontua izan zuten; aurten 11-15 urtekoentzat. Gainera, ohi- dezakete sokamuturrean eta ez 308.200 eurokoa. tura bat berreskuratuko dute: suz- 14 urtetik gorakoek iaz arte legez. Aurten Jon Sarobe dantzariak ko zezena egongo da hiru egune- Amaitzeko, txosnak Pinondon ego- irakurriko du jaiei hasiera eman- tan ezkurdin, 21:00etatik aurrera. kituko dituzte aurten. (egitarau go dien pregoia. 17 urtegaz hasi Kontzertuei dagokionez, Vio- osoa www.anboto.org-n). J.D. zen dantzan, eta Durangoko hain- ladores del Verso taldea etorriko bat taldetan ibili da, 30 urte bai- da (16 euro aurretik eta 20 bertan) no gehiagoan. urriaren 15ean. Urriaren 9an Sur- Urriaren 15ean Violadores del Sanfaustoetan, ohiko ekital- fin Kaos, Eraso eta Lor ariko dira, Verso rap taldeak joko du di jendetsuez gainera —artopi- eta 16an Doctor Deseo. Abba tal- Landako erakustazokan lak, esaterako—, nobedadeak ere dean oinarritutako taldeak ere badaude; ludoteka kalera aterako joko du 16an. Aitor Loiola Mallabiko alkatea eta David Cobos Atxondokoa. Ardo dastaketa go elorriarrak gidatuta. Izen-ema- tea doakoa da, baina plaza muga- BERRIZ Plateruenean, tuak ditu: gehienez 25 lagun. Apun- Euskara tatzeko honako e-mailera idatzi Frankismoko dokumentuak, irailaren 23an behar da: kultura@plateruena.net. ikasleentzako biktimen senideen esku Guztira, bost ardo dastatuko Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza dituzte: hiru txakolin eta ardo bi. udalaren Frankismoaren biktimei gorazarre egiteko ekitaldia egin zuten, Sailak euskal ardoak ezagutzera Txakolinak Bizkaiko, Getariko eta joan zen zapatuan, Berrizen. Eguerdian izan zen ekitaldi nagu- emateko kanpaina abiatu du Eus- Arabako bana dira; Ardoak, berriz, diru-laguntzak sia. Kultur Etxean, biktimen senideei Ferroleko artxibotik ate- kal Autonomia Erkidegoko hain- Arabar Errioxakoak. “Euskal ardoen ratako dokumentuak eman zizkieten, une hunkigarriak biziz. bat herritan. Datorren eguenean, kultura ezagutzera eman gura dugu Euskara ikasleentzako diru- Gainera, senide batek, berak gordetako dokumentuak Berrizko 20:00etatik aurrera, Plateruena eta kalitateko ardoak ditugula era- laguntzak emango ditu Berrizko herriari eman zizkion dohaintzan. Lore eskaintza, bertsolariak kafe antzokian egingo dute ardo kutsi. Dastaketa didaktikoa izan- Udalak. Hasiera, behe, erdi zein eta Etxeren musika ere izan ziren ekitaldian. dastaketa Mikel Garaizabal enolo- go da”, dio Garaizabalek. J.D. goi mailetako ikasleek izango dute aukera eskaera egiteko; etor- kinen mailan ikasten dutenek Etorkinentzako Atzerritik etorritako edozei- nek parte hartu dezake beti ere 16 ere diru-laguntzaren baitan sar- tu daitezke. Horretaz gainera, euskara ikastaroa urte edo gehiago baldin baditu. autoikaskuntzan dabiltzanek Ikastaroa urriaren 4an hasi eta –HE1, HE2, HE3 eta EGA– ere urrian hasita abenduaren 22an amaituko da. laguntza jaso ahal izango dute. Astelehen, martitzen eta eguazte- Udalak informatu duenez, Udaleko Euskara Sailaren ekime- n e t a n i z a n g o d i ra k l a s e a k , ordutegia zehaztu du tramite nez eta Inmigrazio Sailaren lagun- 19:00etatik 21:00etara. Ikastaroak hauek egiteko: goizez 09:15etik tzagaz, aurten seigarrenez anto- 60 orduko iraupena izango du eta 11:15era, eguerdiz 14:30etik latuko dute etorkinentzako eus- klase bakoitzak ordu bikoa. J.D. 16:00era –tarte hau, batez ere, kara ikastaroa, AISA programaren gurasoentzako– eta arratsaldez barruan. Izena emateko epea irai- 19:00etatik 21:00etara. laren 28ra artekoa da, eta udale- Izen-ematea doakoa eta da Bestalde, Berbalagun ko Euskara Sailean egin behar da. irailaren 28ra arte proiektuan parte hartzeko inte- Izen-ematea doakoa den arren, apuntatu daiteke udaleko resa dutenentzako, hilaren 16an, matrikula egiterakoan 10 euro Euskara Sailean 20an eta 21ean ipini dute zita; ordaindu beharko dira, ikastaroa anbulatorio zaharrean emango amaituta bueltatuko direnak. dute informazioa. M.O.
 7. 7. Herririk herri anboto 2010eko irailaren 17a, barikua Durangaldean labur 7 H Garmendia eta Aierbe atxilotu Kamioian 102 kilo speed zeramatzan Ahari Iurreta martxa zituzten martitzenean gizon bat atxilotu dute Durangon irailaren 26an Martitzen goizaldean Ekinen kontrako operazioan Burgosen helbideratua zegoen herbeherearra da atxilotua. Ustez, XXIII. Ahari Iurreta zikloturista atxilotutako Egoitz Garmendia otxandiarra eta Urko loreak ekartzen zituen Herbeheretatik Espaniara, eta Polizia Nazio- martxa irailaren 26an izango da. Aierbe Durangon bizi den donostiarra Guardia Zibi- nala bere atzetik zebilen aspaldian. Irungo mugatik atzetik jarrai- 09:00etan ipini dute hitzordua laren eskuetan daude oraindik. Berri agentzien ara- tu zioten, eta Durangon geldiarazi zuten; loreen artean, lau pol- plazan. Izena martxaren egu- bera, zapatuan pasatuko dira epailearen aurretik. Fer- tsatan banatuta, 102 kilo speed zeramatzan. Kamioian beragaz nean bertan eman behar da, goi- nando Grande-Marlaska epaileak gidatutako ope- zihoan laguna ere atxilotu dute; ondoren, etxea miatutakoan, bai- zeko 8:45 baino lehenago. Ziklis- razioan Aierberen Durangoko etxea eta Garmendiaren ta bere emaztea ere. 102 kilo horiekin 400.000 speed dosi egin zitez- tak Miota, Muniketa eta Traba- gurasoen etxea mitau zituzten, besteak beste. keela kalkulatzen du Barne Ministerioak. kutik ibiliko dira (95 kilometro). ABADIÑO Traña-Matienako eskolako jolaslekuan aterpe berria egiten Abuztuan hasi ziren eskolako jolaslekuan lanean eta datozen asteetan amaitzea itxaroten dute raña-Matienako eskoletako denerako orain arte ere eduki T patioan estalkia ipintzeko 154.374 euroko aurrekontua daukaten lanak burutzen dihardu duten haizetarako gunea, eta euria egiten duen egunetan umeek jola- saldiak igarotzeko aterpea izan udalak. Eguraldiak laguntzen ez dezaten burutu dituzte lanak. duenetan, eskolako umeek ater- Joan zen hilean, eskola hutsik pean aisialdi-gunea izan dezaten zegoela, egin dute lanaren parte- egiten dabiltza lanak, gobernu tal- rik handiena, eta, udalak adiera- deak jakitera eman duenez. zi duenez, denbora gutxi barru emango dituzte amaitutzat. Eskola hutsik zegoela ekin Abiadura murriztu guran Eskolako patioan estalkia ipintzeko lanak laster amaitzea itxaroten du udal gobernuak. zieten lanei, abuztuan, eta, Auzotik igarotzen diren autoen udalak jakitera eman duenez, “abiadura murrizteko eta oinez- tu ipini dituzte bi, eta Gaztanon- lak daraman politikaren” barne- laster dira amaitzekoak koen segurtasuna hobetzeko” hel- di kalean eta udaletxearen alboan ko neurri legez aukeztu ditu udal Zebra-bideetan goruneak ipini buruagaz ipini dituzte, udal gober- ere ipini dute bana. gobernuak lanok: Zelaietatik iga- dituzte, “kaleak hobetzeko eta Herri eskolako jolaslekuaren nuak ohar batean adierazi duenez, Asteotan jardun dute goru- rotzen diren autoen abiadura alboetako batean ipini dute estal- Zelaieta auzoko hainbat gunetan neok atontzen, eta “kaleak hobe- oinezkoiei laguntzeko” moteldu eta oinezkoei lehentasu- ki berria; aisialdirako, euririk ez goruneak; Txanporta plazatik ger- tu eta oinezkoei laguntzeko uda- na emateko atondu dituzte. I.E. Aitte Kurutzekoak, Astean zehar legez, gaur, bihar eta etzi ere Aitte Kurutzeko jaiak ospa- OTXANDIO domeka iluntzera arte tzeko Jai Batzordeak prestatu eta udalak eta herriko merkatari zein Ohiturari eutsiz, Basobisitan tabernariek babestutako egitarau zabala dago Zelaietan antolatuta. irtengo dute domekan Astelehenean donien atxa jaso zutenetik nabaria Ohiturazko ‘Pijama eta kamisoi eguna’ da gaurkoa, eta iluntzean da jai-giroa Zelaietan; domekara arte dira jaiak hasita gauerdira arte jairako adin Goizeko 08:00etan ipini dute hitzordua, herriko eta gustu guztietakoentzako plazan, Otxandioko limitaduak bisitatzeko moduko proposamenak izango dira Zelaietan: Lotxo taldeak giro- tuko duen erromerian zein ostean Iraileko hirugarren domekan, ohi horrek Oletagaz muga egiten du, ere dantzarako giroa izango da duten legez, Basobisitan irtengo eta Amaiotermineraino heltzen auzoan nagusi 20:00etako parri- dute goizeko 08:00etan plazan da. Ohi duten legez, aizkoragaz lladaren ostean, eta ohiturazko batzen diren herritar eta udal agin- zonalde horretako zuhaitzak mar- kantzontzilo eta kulero lasterke- tariek. Herriko mugarriak bisita- katuko dituzte; modu horretara, ta egingo dute 04:00etan. tuko dituzte. lur zati hori Otxandiokoa dela ‘Munduko kulturak’ gaia har- Plazatik abiatu eta Gomila- adierazi gura dute. tuta, euren mozorroak jantzita zera heltzen direnean, talde bitan Hamaiketakoa egin ondoren, aterako dira jai-giroagaz gozatze- banatuko dira ekimenean parte Anteparaluzetik herrigunera buel- ra asko, bihar. Arratsalderako, hartzen dutenak. Talde bat Ara- tatuko dira, Basobisitari amaiera umeentzako puzgarriak, bertso- maiogaz muga egiten duen ere- emanez. J.D. afaria eta erromeria jasotzen ditu, mura joango da. Han dagoen lur besteak beste, egitarauak. Euririk zati baten eskunduntzak ezbaiak Aramaiogaz muga egiten egin ezean ferialekuan izango dira eragin ditu herri bien artean. duen lur zati bateko ekitaldiak, eta probalekura alda- Otxandiarrek eta aramaioarrek, zuhaitzak markatuko dituzte Auzotar gazteak, astelehenean, donien atxa jasotzen. tuko dituzte bestela. I.E. biek eurena dela diote. Lur zati
 8. 8. B 8 2010eko irailaren 17a, barikua anboto BERBAZ “Fedeak ingurukoez arduratzen eta zoriontsu izaten lagundu behar digu” Garai eta Andra Mariko parrokietan izan duen elkarlanagaz pozik dago Jose Mari Kortazar. Arratiara doa Jose Mari Kortazar • Mundakarra Azken 7 urtetan Andra Mariko parrokian eta Garain egon da abade batean ezin da izan, herri m a t u t a e g o t e a , h o r re k b a l - D urangon eta Garain familia eduki du Jose bakoitzak bere ohiturak dintza biak ematen badira, Mari Kortazar aba- dituelako, eta hor i ezagutu oso ondo! “Palenquegaz hartu-emanetan jarraitzen e t a e r re s p e t a t u e g i n b e h a r deak azken zazpi urteotan. Domekan Arratiara doa, Aba- da. Nik ere hori egin beharko Euskaltzalea ere bazara. dut eta parrokietatik bi proiektutan diñoko abade Esteban Orbe- dut Arratian. Bai, abade izan aurretik eus- kara eskolak ematen ibili laguntzen dugu; ospitalea eta eskola” gaz, bertako parrokietan nintzen, eta Durangon egon behar egitera. Ekuadorren misiolari ibilitakoa ere bada “Oso harro nago naizen bitartean otoitz materialak eta katekesi Gandiagak esaten du fedeak ez gaituela arduragabetzen jendea ere etortzen da lan- tzean behin euren esperien- Kortazar. Durangaldean euskaraz sortu materialak egin ditugu eus- gizartearen arazoetatik. tzia kontatzera. egingo duen azken astean karaz. Lan batzuk euskaratu Batzuk uste dute fedea bizi- elkartu gara beragaz. dugun ditugu, beste batzuk sortu... tzaren arazoetatik libratzeko Domekan Andra Marin egin zizu- Gustura egon zara zazpi urteotan materialagaz” Durangon sortutako liburux- kak dira, eta Bizkaia osoan ihesbidea dela, eta, parroki- tik, guk ikusten dugu fedeak ten agurra. Zapatuan, Garain. Penatuta zoaz? Durangoko Andra Marin eta zabaldu ditugu. Horretaz lagundu egin behar digula Pena itzelagaz. Azken finean, Garain? harro eta pozik nago. Parro- ingurukoez arduratzen, ahu- zazpi urtetan hau izan da Nik aurreko domekan ere Gaur egungo egoera ikusita,aba- kia batek horrelako lan bat lari laguntzen eta denok nire familia; bai Garaikoa e s a n n i e n m e z a n ; e s k e r ra k deek laikoen gero eta laguntza egitea gauza handia da. Tabi- zoriontsu izaten; fedea ez da bai Andra Mar ikoa. Ez naiz eman gura dizkiet denei, oso handiagoa beharko duzue. ra e s k u a l d e a n h a i n b a t e k i - ihesbidea. u r r u n e g o n g o, b a i n a . Tr e - harrera ona egin zidatelako. Lehengo egunean Garaiko men egin ditugu, eta blog bat nean hogei minutu egin eta Mundakarra izanda, esaten eliztar batek esaten zidan: ere badaukagu. Ekuadorren egon zinen misiola- Lemoan gaude! A.Ugalde diet, denok joan garela trai- “Guk lagundu behar dugu ze ri. Hangoekin hartu-emanetan neru berean, norabide eliza gurea da”. Eliztar askok Zazpi urte hauetako oroitzapene- jarraitzen duzu? berean. hori sentitzen du, eta normal tatik zer nabarmenduko zenuke? Jo a n d e n u d a k o o p o r r e t a n laguntzen dute. Eurek eta Asko dauzkat onak. Bateo e r e h a n e g o n n a i z , Pa l e n - Zer aholku emango zenioke zure abadeek egiten dute lan, ze agiriaren 500 urteurrena quen. Proiektu bitan lagun- “Azken zazpi ordez datorrenari? Nik berari baino gehiago parrokia ez da abadearena. Ho r i s e n t i t ze n d u e n l a i k o a bizitzea tokatu zait, eta aurrekoan, adibidez, kanpo- d u d u g u A n d ra Ma r i t i k e t a Garaiko parrokiatik; ospitale urteotan Andra eliztarrei emango nieke berez dago prest, eta egia da tar helduak bataiatu geni- batean eta eskola batean. Maria eta Garai aholkua: harrera ona egite- gaur egun gehiago parte har- tuen, hogei urte baino gehia- Ospitalea orain dela 15 urte- ko, onartzeko eta eurengana- tzen dutela. Teologian jan- goko jendea. Hori hunkiga- tik dago martxan, eta eskolak izan dira nire tzeko. Abadeok leku berrira moldatzeko denboratxoa t z i a g o d a u d e, g a i n e ra ; f o r - mazioa jaso dute. Eliza nor- rria izan zen. Baina oroitza- pen bat aukeratzekotan 10 bat ur te dauzka. Pozik gaude eta hartu-eman estua etxea” behar izaten dugu. Bat- b e re t z a t e d u k i t ze a e t a f o r - Caritasegaz geratzen naiz. daukagu eurekin, eta hango
 9. 9. Iritzia anboto 2010eko irailaren 17a, barikua 9 Ir Sei hankako mahaia IRITZIA ✑ Gutunak @ niar estatu faxistak esplotatuak? Ez litzateke izango gure aldetik internazionalismo eta elkartasun proletarioaren adibiderik gar- biena haien/gure grebara gehitzea? Aupa Durangoko gazteok! Gauza bat argi daukat: Euskal Herria independentea bada eta Idoia Agorria Durangoko kaleak astintzeko asmoz, hainbat gazteren artean batzen Euskal Errepublika Sozialista bat ezartzen ez bada, nazio askape- PSE-EE hasi eta geure aisialdirako alternatibak sortzeari ekin geniola hila- nerako borroka guztia alferrik izango da. Modu horretan ere bur- bete batzuk igaro dira jada. gesiaren menpe egongo gara. Aldaketa bakarra: euskal burgesia Geure proiektu propioak aurrera eramateko ilusioz bildu ginen izango dela zanpatuko gaituena, eta aldi berean, hauek ez dute Dotorezia hainbat gazte, amesteko eta ekiteko esparru bat sortzeko. Ikaste- inongo arazorik izango euren anai-arrebekin (espainiar burgesiak) ko eta irakasteko toki bat izango denaren bidean, kaleak astintze- negozioak egiteko gu esplotatuta mantentzeko. Benetan uste al politikan ko gogoz, Durangon gazteon aisialdian dauden gabezia guztiak duzue aldaketarik izango dela? betetzeko irrikaz. Ilusio horren emaitza izango da zapatuan aur- Nolabaiteko kontraesan bat dago polo soberanista bultzatzen Aste honetan udako etenaz, keztuko dugun gazte konpartsa; gazteok sortua eta gazteontzat. duten ezkertiarrengan alderdi erreakzionarioekin elkartzerakoan eskolarako itzuleraz eta urte- Aurkezpen egunerako egitarau xume bat prestatu dugu eta (hori bai, euskaldunak), beste nazioetako langileriarekin batasu- sasoi honetan landu ohi diren Durangoko gazte guztiei dei egiten diegu zapatu honetan arra- na ukatzen duten bitartean; edo nazio berekoekin esatera haus- antzeko kontuei buruz jardu- tsaldeko 18:00retan Santa Anako plazara bertaratu daitezan. Ber- nartzen naiz: adibidez, Euskal Herriko CNTarekin. Pena bat da teko asmoa nuen. Baina duela tan ikusiko gara. sentimendu nazionalek eta estrategia partidistak langileriaren bata- ordu pare bateko gertakariak sunean eragina izatea. orain arte idatzita neukan apu- Durangoko Gazte Konpartsa “Agur” bat goikoentzako, pozik egongo baitira langile klasea rra desegin eta dotoreziak poli- zatitzen den bitartean. tikan duen tokiaz hausnartze- Herrialde guztietako proletarioak, elkar zaitezte! ra bultzatu nau. Greba orokorrari buruz Gainez egin duen ur-tanta Iker Oñate Barrainkua - Durango Kurutze Santu ermitan ospatu- Inor mintzeko asmorik gabe, irailaren 29ko grebari buruz eskutitz riko Aita Kurutzekoaren festa hau idaztera eta nire iritzia adieraztera behartuta ikusten dut nire ospakizuna izan da, aste hone- burua. LABeko afiliatu bezala haserre eta, aldi berean, harrituta nago. Urko, txapo! tan bertan. Zinegotzi batzuek komunikabideen bidez izan Egia esan, itxaropen txiki bat nuen, izan ere, euskal gehiengo sin- dugu ospakizunaren berri, eta dikala espainiar estatuan deitutako greba orokorrera gehituko zela- Inoiz entzun nahi ez duzun albiste batekin esnatu ginen astear- b e s t e b a t z u e k e ra i k i n a re n koan bainengoen. LAB eta ELAk CCOO eta UGTko zuzendaritzari tean; atxilotuak daude Euskal Herrian, Urko ere atxilotu egin dute. aurretik kasualitatez pasatze- bidalitako eskutitzak irakurri ondoren, txundituta jarraitzen nuen. Zer? Urko atxilotu dutela? Gehienok ez duzue jakingo nor den Urko rakoan jakin dute, Kurutziaga- Kritiken alde nago, azken finean, sindikatu hauen zuzendaritzak Aierbe, donostiarra berez, erdi gasteiztarra izatez eta orain urte- ko auzotarrekin batera Duran- patronalaren eta gobernuaren txotxongilo erosiak baitira. bete Durangon aterrizatu zuen mutil alai eta gertukoa. Urte bete goko alkatea bertan ikustean Baina euskal gehiengo sindikaleko zuzendariek ez dituzte kon- besterik ez darama Durangon bizitzen, eta segituan bilatu ditu EAJko beste zinegotzi batzue- tuan hartzen CCOO eta UGTko base guztiak, eta langile arruntak lagunak, egin du koadrila, eta asko gara bere atxiloketaren noti- kin eta, adi!, Alderdi Popularre- orokorrean. LAB eta ELAk batasun sindikalari buruz hitz egiten ziarekin lur jota gelditu garenak. ko zinegotziekin batera. dute, eta garbi ez dutela jokatzen esaten diete, guztiz ados. Azken Denbora luzea zeraman poliziaren jomugan, eta berak baze- finean, euskal sindikatuek gainontzekoei leporatzen diete erre- kien bizi zuen arriskua zein zen. “Jarraitu egiten naute”, edo “gaur formarekin bukatzeko asmorik ez dutela edo kalte minimoekin ere bertan daude” esaldiak entzuten genituen sarritan. Eta nik gal- Ohituta gaude gobernu konformatzen direla. Oso ondo, orduan estatuan grebara deitu dera bat egin nahi dizuet guztioi: polizia atzetik bazuen, lehenago taldeak ekitaldietan gu duen sindikatu oro erreformista al da? CNT, CGT, kataluniar inde- edo beranduago atxilotuko zuten aukerak handiak zirela jakinda egotea ekidin eta pendentistak eta bestelako sindikatu edo organizazio iraultzaile- eta egun hauetan telebistan dioten bezain gaiztoa, terrorista, txa- informazioa ukatzera ak ere? rra bada, zergatik ez zuen alde egin? Zergatik ez zen “sasira” edota Sindikatuetako zuzendarien batasunari buruz ez dugu hitz atzerrira joan? Nire iritzia argia da: ez delako esandako ezer ere. egin behar, langile guztien gehiengoari buruz baizik; sindikatu gabe- Muntaia polizial berri baten aurrean gaude, Euskal Herriak ko langileak eta beste gutxiengo sindikatuak kontuan harturik. hartu duen norabidearen aurrean, herritarrok hartutako eraba- Ohituta gaude Durangoko Edozein nazionalitateko langileen interesei buruz hitz egin behar kien aurrean, estatu espainiarrak bere indarra eta harropuzkeria udal gobernu taldeak edozela- dugu, sindikatuen edozein hitzarmen-esparrutik kanpo. erakutsi behar zituen. Urko eta gainerako 8 atxilotuak estatuak ko ekitaldietan gu egotea eki- Susmoa dut, azken batean, goi mailakoen artean eztabaida- behar zituen txotxongiloak besterik ez dira izan. ditera eta informazioa ukatze- tzen ari direla benetako langileriaren batasuna ahaztuz. Errefor- Niri Urko, zure indarrarekin, zure konpromisoarekin, zure duin- ra. Baina ez dugu onartuko mak euskaldunei kalte egin digu, baina espainolei, kataluniarrei, tasunarekin... lekzio handia eman didazu. Azken momentura arte “dotorezia eskas” hau izan galiziarrei eta abar ere bai, azken batean, gustuko izan ala ez, esta- burua zutik egon zara, ez zara kikildu. Eta orain zulo zikin horre- dezan gobernuan eta oposi- zioan gaudenon arteko harre- tu zapaltzaile berean bizi gara. Kontzientzia eta elkartasun eza iru- tan… nahiago dut zer egiten ari zaizkizun pentsatu ere ez egitea. manak hobeak edo txarragoak ditzen zait grebara ez gehitzea; aldi berean, ekainean deitutako Ostiralean edo larunbatean epailearen aurretik pasako zarete, zuen diren zertan jakin ez duten grebara gehitu ez zirenak eskirolak izan baitziren, nire ustez. deklarazioak, seguru asko, ez du ezertarako ere balioko. Jada zuen elkarte eta auzotarrekin, zein- Independentista, abertzale eta komunista bezala ikusten dut kondena idatzita baitago, eta kalera edo espetxera joango zareten tzuek udalera gonbidapena nire burua, eta espainiar edo edozein herrialdeko langile bat anaia- badaki Marlaskak. bidaltzen dutenean alderdi arreba bezala ikusten dut, klase berekoak garelako, klase esplota- Nik lanerako eta borrokarako konpromisoari eutsiko diot, harro, politiko guztietako bozeramai- tua. Argalak esaten zuen moduan, desberdintzen gaituena nazio- zuk erakutsitako moduan. Eta larunbatean Durangon edo bi hila- leengana ir itsiko den uste nalitatea soilik baita. Badirudi sentimendu nazional burges txiki bete barru Soton, Alcalan, Navalcarneron… edo Espainiako edo- onean egiten duten. merkea gure herriko esparru gehiegitan hedatzen ari dela, borro- zein kartzelatan ikusiko garela agintzen dizut. Ahaztu balitzaio ere, EAJk ka soziala eta langile borroka alde batera utziz. Sindikatuen inte- Animo eta eutsi gogor, maite zaituztegu-eta! Durangoko Udaleko 21 zinego- res partidistek langileria kaltetzen eta zatitzen dute. Akaso izan al tzietatik 7 baino ez ditu bereak. du bestelako eraginik erreformak Euskal Herrian? Espainiar, kata- Eulate Zilonizaurrekoetxea Uribarren - Urko Aierberen laguna Alkate on baten adierazgarri luniar eta beste langileak ez al daude euskaldunak bezala espai- bere jarrera demokratikoak behar lukeela uste dugu. Zuzendaria: anboto durangaldeko astekaria Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazioa: Itziar Belar, Miren Abasolo eta Anboto komunikabideak Elkartea Naiara Alzaga. 2010eko irailaren 17a - 9. urtea - 386 zk. Publizitatea: Itziar Azula, Goretti Alonso eta Amaia Huarte. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Laguntzailea: Eta honako Udal guztiak: Esteban, Markel Onaindia, Amaia Abadiño Elorrio Mallabia Ugalde. Atxondo Garai Mañaria Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Berriz Iurreta Otxandio Argazkilariak: Ana Domínguez, Kepa Durango Izurtza Zaldibar Aginako eta Juanra de la Cruz. Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
 10. 10. Publizitatea P 10 2010eko irailaren 17a, barikua anboto
 11. 11. anboto 2010eko irailaren 17a, barikua 11 K KULTURA PINTURA ERAKUSKETA Zergatik aukeratu zenuen koa- dro hau Ertibilera aurkezteko? Ertibilerako aproposa ikusi nuen koadroa, batetik, orain arte egin Esperimentazio lan sakon baten emaitza margozten dudan esperimentazio-lan han- diena koadro horretan egin duda- lako; urte eta erdian jardun nuen beharrean, eta oso lan garrantzi- tsua izan da niretzat. Bestalde, askotan ikusgarriagoa izaten da horrelako lan handi bat lehiaketa Epaimahai batek aukeratutako bizkaitar gazteen artelanak daude irailaren 19ra arte, Ertibil erakusketaren batera begira. Maila horretako barruan, Elorrioko Iturri kultur etxean ikusgai. Tartean, 27 urteko Damaris Pan Vega margolari mallabitarraren beste lanik ere ez neukan, eta bera metro bi luze eta metro bi zabal den koadroa dago bertan. Marokoko paisaia bat agertzen duen argazki bat bakarrik aurkeztea erabaki nuen. izan zuen koadroak abiapuntu, eta urte eta erdiko sorkuntza prozesua. Arte Ederretako beste lau lagunekin Zelakoa izan zen koadro horren konpartitzen du Damarisek tailerra Bilbon orain. Ikasten eta arte galeria batean lanean egona da Berlinen. sorrera prozesua? Marokora egindako bidaia batean egindako argazki batetik abiatu- ta hasi nintzen koadro horretara- ko lehenengo konposizioak egiten: Mediterraneoko argiagaz, beste paisaia batzuetako elementuekin, hemengo gauzak eta abstrakzioa zein figurazioa nahastuz egin nuen lan. Urte eta erdi horretan apar- teko bozetoetan landutako gauzak ere joan nintzen jasotzen. Sarritan hartzen dituzu argaz- kiak abiapuntu? Bai. Askotan lana egituratzen has- teko erabiltzen ditut, bitarteko legez. Koadroetarako erabiliko ditudala pentsatuz egiten ditut askotan argazkiak. Eta hortik aurrera modu intuitiboago batean jarraitzen dut lanean, beste artis- ta batzuek erabilitako estrategiei begira batzuetan, eta beste hain- bat prozeduratan. Argazkia eta koadroa, biak jen- dearen bistara,erakusketan ipin- tzea ez dozu pentsatu? Ez. Nik uste dut horrek sorkuntza prozesuagaz lotutako esangura izan dezakeela, baina ez dut uste ikus- leari erakusteak zentzurik izango lukeenik: nire pintzelak erakuske- tan ipintzea legez litzateke!... lana beste espazio batean koka- sortu dugu hemen ere kaleko inter- Orain doktorego tesia prestatzen tuta, lana desberdin ikusteko auke- bentzioak egiteko. Hirietako este- diharduzu buru-belarri. Zeren Zergatik izan du koadro horrek ra delako, bestetik. tika gris-lauki inposatuari buelta inguruan diharduzu lanean? halako prozesu luzea? batzuk emateko, fatxaden forma ‘Akatsaren mekanismoak arte sor- Berez denbora askotxo ematen dut Berlinen eta Euskal Herrian, zer aldarazteko interbentzioak egitea kuntzan’ da gaia: ona eta txarra koadro bakoitzagaz: ekin eta ekin alde dago artista batentzat? da ideia: Bilboko Zazpi Katu gazte- zehazten duten balioak artean apli- egiten dut. Sei hilabete-edo igaro Berlinera gazte europar asko joa- txeko fatxadan egin dugu lan aur- katu ote daitezkeen zalantzan jar- arte ez dut ikusten koadroa amai- ten da zerbait topatzera, eta han ere ten; irailean amaitu eta inaugura- tzen saiatzen naiz, eta horrek zelan tuta dagoela. Beste kasu batzuetan, ez da erraza lekua egitea. Galeria zioa egiteko asmoa daukagu, eto- baldintzatu dezakeen bakoitzaren urtebete ematen dut lanean: izan asko daude, baina hemen legez, ez rri gura baduzue! sormen prozesua; horixe da tesia- liteke kolore bat topatu dudala eta dela saltzen esaten da... Esperien- ren hari nagusia. Estandarrak “aka- hortik abiatuta hainbat proba egi- tzia oso ona izan zen Alemaniakoa; Irakasle lana egin izan duzu... tsaren” bitartez zelan apurtu dai- tea, edo gaiari dagokionean dihar- unibertsitatean zein kalean, gauza Ikasten nenbilen bitartean, sei urtez tezkeen eta bide berriak zelan zabal- dudala buru-belarri lanean... berri asko ikusten dituzu halako hiri egon nintzen lau eta hamabi urte du ere aztertzen dihardut. batean. Tailerra ere alokatu nuen bitarteko Mallabiako umeei esko- Zer diotsu zure koadroa erakus- han, eta kaleko interbentzioei arre- laz kanpoko pintura klaseak ema- Zerk bultzatu zaitu tesirako azter- ketan ikusteak? ta handiagoa hasi nintzen jartzen; ten. Faltan botatzen dut, oso gus- gai hori aukeratzera? Nire lanak lehiaketa edo erakus- keta batera aurkeztu aurretik buel- “Gazte asko joaten da mural asko ikusi nituen fatxadetan, kaleko arte asko, eta hori beste tura jardun nuelako, baina ez dau- kat denerako denborarik. Nik Arte Beti jardun dut arau, lege eta aurrei- ritzien inguruan hausnartzen... Hori ta asko ematen dizkiot: koadroak aukera berri bila eskola bat izan zen... Oraingo nire Ederretan ikasten nuena eurei tras- dena artearen eremura eroatea da merezi duela oso konbentzituta lanean ere bide horretatik esperi- mititzen saiatzen nintzen: aurrei- gura izan dudana. Urte bi darama- egon behar dut; bestela, gurago dut Berlinera, eta ez da mentatzen dihardut beste lagun ritzi barik lan egitea zen bilatzen tzat gaian sakontzen. Oso aberas- ez erakutsi... Koadroagaz gustura erraza lekua egitea” batzuekin batera. nuena, esperimentatu zezatela. garria ari da izaten, eta nire lan egi- bazaude oso sentsazio ona da era- Joan zen urtean ordezkapen bat teko moduan ere eragina izan du: kusketan ipintzea. Ikasteko beste Beste disziplina batzuetan ere egin nuen unibertsitatean, eta han gogoeta luzeagoa egiten dut mar- bide bat dira erakusketak; jasotzen badiharduzu, beraz. ere oso gustura egin nuen behar, gotzen hasi aurretik orain, gehiago dituzun kritikengatik, batetik, eta Koldo Tellaetxe eta Jon Elortza lagu- baina oso desberdina da; umee- jartzen dut koadroan egingo dudan nekin, Perderika Kolektiboa taldea kin oso ondo pasatzen nuen. guztia zalantzan. I.E.

×