Anboto 385

945 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anboto 385

 1. 1. Herririk Herri anboto 2010eko irailaren 10a 9. urtea - 385 zk. durangaldeko astekaria 3 Kultura 12 Kirola 16 www.anboto.org Abadiñoko Mendiola errekan udan Donostiako Zinemaldian aurkeztuko dute Nerea Amilibia da faborito emakumeen isuriak izan direla salatu dute Baleukok ekoitzi duen ‘Izarren argia’ filma Sorginen Lasterketa irabazteko Urteko azkeneko Supermoto eta klasikoen lauhileko kultur programazioa prest erakustaldia bihar Astolan KULTURA• Arantza Arrazola pro- gramatzaileak eta Marijose Balier zinegotziak asteon aurkeztu dute San Agustin kulturgunearen dato- zen lau hileetarako programazioa. Hamalau emanaldi jasotzen ditu Abadiñon 70eko hamarkadako moto klasikoen Txus Jaiok eta Igor Urien abadiñarrak egitarauak guztira, eta horietako lasterketa antolatuko dute lehenengoz autoekin duten trebezia erakutsiko dute bost dira umeei zuzendurikoak. 15 Haurrentzako antzezlan bat izango da ikasturteko lehenengoa. 11 “EKT enpresako lan istripua prekarietateagatik gertatu da” Iurreta• Euskal Kataforesis (EKT) enpresan 39 urteko emakume bat hil zen, joan zen barikuan, lan istri- puan. Meltxor Unzueta LAB sin- dikatuko delegatuak urteak dara- matza enpresako beharginen lan erritmo handi eta estua salatzen. Abenduan Lan Ikuskaritzan aur- keztu zuen salaketa. “Muga- mugan” jardun dutela beharrean azaldu digu, eta “prekarietateaga- tik” gertatu dela istripua. Aste- lehenean elkarretaratzean bildu ziren enpresaren aurrean. Marti- tzenean lanera bueltatzea gogo- rra izan zela azaldu digu Unzue- tak. “Enpresakoek susto handia hartu dute, baina guk handiagoa”. Kepa Aginako 8 •E l o r r i o Sortzez Garbiaren erretaula eraberritu dute 6 •B e r r i z Frankismoaren biktimak omentzeko ekitaldiak 4 •O t x a n d i o Andikona plaza urbanizatzeko lehen fasea abiatuko dute 7 •Z a l d i b a r Zaldi gaineko ikuskizuna eta jaia asteburuan 7
 2. 2. H 2 2010eko irailaren 10a, barikua anboto HERRIRIK HERRI ABADIÑO Kanpin-dendak jaso eta joan Uda honetan dira zubipetik bigarrenez, erreka Eroski ondoan, Abadiñotik dato- rren errepideak N-634agaz bat egi- ten duen zubiaren azpian, egon kutsatuta Mendiolan dira 25 lagun hiru astez dendetan Ehunka arrain eta karramarro hilda agertu dira bizitzen. Astelehen eguerdian, uda- lagaz hitzartutako moduan, kan- asteburuko isuri kutsakorraren ondorioz pamendua desegin eta joan egin ziren bertatik. Jose Luis Navarro ztailaren 12an gertatu zen Auzotarrek diotenez, gogai- alkateak azaldu duenez, joan zen eguenean esan omen zieten ber- tan bizitzen jarritakoei astelehe- U asteburu honetakoaren aurreko isurketa, eta erre- ka leheneratzen eta bizia berres- tuta daude egoeragaz: amuarrai- nak, karramarroak eta beste hain- bat arrainen bizilekua azken hile neko 12:00ak baino lehenago joan kuratzen hasia zegoenean ur biotan birritan kutsatu dutelako, beharko zutela zubiaren azpitik. kutsatuan berriro “ehunka arrain batetik, eta baita errekako ura Udalaren agindua betez, Jose eta karramarro hil” dira, Mendio- ortuak ureztatzeko erabiltzera ere Luis Navarro Abadiñoko alkateak lako auzokideek salatu dutenez. ez direlako ausartzen, bestetik. azaldu duenez, astelehenean den- Auzotarrek eurek deitu dute isur- dak desegin eta “euren kabuz" ketaren berri ematera Jaurlaritza- Neurriak hartu ditzatela joan omen ziren. ko Ingurumen Sailera, eta auzoan Orain hamarkada bat inguru, izan dira Ura Agentziako teknika- urtean behin, gutxienez (auzota- Astelehenean dendak desegin riak datu-bilketa egiten. rrek azaldu dutenez, gehienetan eta joan egin ziren azken Oso ur gutxigaz dator asteo- udako oporren bueltan), aldame- asteetan Eroski ondoko tan erreka, eta dauden ur-putzue- neko enpresako isuriren baten zubipean bizi ziren 25 lagunak tan bistan daude kutsadurak hil- inguruko salaketa ipini behar iza- dako animaliak. “Uztaileko zein ten zuten: askotan bizi izan dute azkeneko isuri kutsakorraren jato- egoera hau bera Mendiolan. Oraingo hau ez da, Talde Inde- rria aldameneko enpresa” dela Azkeneko lau-bost urteetan, pendienteko alkateak azaldu due- eman du Udalak jakitera: duela baina, egoera asko hobetuta nez, Abadiñon halako kanpamen- zenbait urte hondakinak erreka- zegoela eta uztailekoa arte beste du bat egon den lehenengo aldia. ra bota beharrean tratatzeko sis- isurketarik ez dela gertatu nabar- “Aspalditik datorren kontua da”, tema berria ipini zuten enpresan, mendu dute mendiolarrek. Dago- alkatearen berbetan. "Gauetan baina, auzotarrek azaldu dutenez, kien agintariei, halako isurketa- sarri etorri izan dira lo egitera, eta “enpresaren kanpoaldean meta- rik berriro gertatu ez dadin beha- egunez alde egin izan dute”, Nava- tzen dituzten hondakinetatik fil- rrezko neurriak hartu ditzatela rrok azaldu duenez. I.E. tratzen da kutsadura errekara”. eskatu diete auzotarrek. I.E. Oso ur gutxigaz dator erreka, gainera, egunotan. Aitei zuzenduriko EAJ: “Polita bada Traña-Matiena auzoan uztailean inauguratu zuten Uribitarteko par- biltzera bultzatu zituen". Ondo- ren eman omen du jeltzaleen iri- masaje ikastaroa keak umeentzako dakarren "arris- tzitz gobernuak atzerapausoa; bost saiotan parkea, baina ez da kua" salatzeko, parkean bertan egin zuten agerraldira deitu dituz- “EAJk gaia udalbatzarrean mahai- gaineratu zuenean hartu zuen Bereziki aitei zuzenduta antolatu batere erabilgarria” te jeltzaleek hedabideak. Eneko Etxebarria EAJren udal urmaelean bainua debekatzeko erabakia gobernu taldeak”. du Abadiñoko Udaleko Berdinta- hauteskundeetarako hautagaia, Parkea erabiltzaileentzat osa- sun Sailak umeei masajeak ema- Eguaztenean plazaratu zituzten euren kritikak Axier Garate egungo zerrendabu- sungarria izan dadin beharrezko teko ikastaroa, hirugarren urtez. rua eta Matias Sendino zinegotzi neurriak hartzeko eskatu diote "Aiten eta seme-alaben arteko jeltzaleek, eta atzo erantzun zien alkateak jeltzalea batu dira udal gobernua- jeltzaleek udal gobernuari: urmae- lotura, batez ere ukimenaren bitar- ren kudeaketaren inguruko sala- leko urak bainurako kontrolik eta tez, sendotzea" da ikastaroaren keta plazaratzera. Parkea, izan tratamendurik ez badauka, gober- helburua, antolatzaileek azaldu "oso leku polita” dela baina ez nuak "jendea sartu ez dadin neu- dutenez. Urte honetan jaiotako dela “batere praktikoa" diote jel- rriak hartu ditzala" eskatu dute. umeen aitei dago zuzendua. tzaleek. "Halako inbertsio propa- gandistiko gehiago ez egitea" ere Alkatearen erantzuna eskatu diote udal gobernuari. Jeltzaleek egindako kritikei eran- Urte honetan jaiotako umeen tzun zien, atzo kaleratutako ohar aitei zuzenduta dago “Inaugurazio egunean jendea batean, Jose Luis Navarro alka- Berdintasun Sailak antolatu urmaelean bainua hartzera teak. Gunea aisialdirako prestatu- duen masaje ikastaroa tako lekua dela dio. "Umeek ber- bultzatu zuen alkateak berak” tan jolastea baimenduta dago, bai- na laku artifizialeko uretan sartzea Iraileko hirugarren astean debekatuta dago", dio Navarrok: hasiko dute ikastaroa, eta bost Parkea erabiltzaileentzat "Ez da igerileku bat". saio egingo dituzte hurrengo astee- Bestalde, parkea erabilgarri osasungarria izan dadin tan. Ikastaroaren aurkezpena Erro- egon den udako hilabete bietan neurriak eskatu zituzten ta kultur etxean egin zuten iraila- Durangaldeko "ehunka” umek ren 8an, eta, aurkezpenaren ondo- Uribitarteko parkea olgetarako ren eman izen zuten interesdunek erabili dutelako oso pozik daude- ikastaroan izena. I.E. Jeltzaleen berbetan, parkean la adierazi zuen Jose Luis Navarro ipini duten urmaeleko ura bainu- alkate abadiñarra. Aita-semeen arteko lotura rako kontrolik eta tratamendurik Oharra amaitzeko, "2009ko masajeen eta ukimenaren bakoa izan arren, "Navarro alka- udal aurrekontuaren aldeko botoa tea bera bainujantziagaz etorri eman zutenean, parke hori erai- bitartez lantzea da zen inauguraziora, eta herritarrak kitzea onartu zuten jeltzaleek", ikastaroaren helburua Jeltzaleak, uztailetik zabalik dagoen parke berrian. ingurua bainurako-gune tzat era- azpimarratu du alkateak. I.E.
 3. 3. Herririk herri anboto 2010eko irailaren 10a, barikua 3 H IURRETA Lan istripuaren ondoren, sindikatuek Arriandiko EKT Euskal Kataforesis enpresan joan zen barikuan behar- gin bat hil zen kontenedore bi gai- EKTko “lan erritmo biziegia” salatu dute nera jausi zitzaizkionean. Aste- lehenean, EKT aurrean kontzentra- tuta, sindikatuek ezbeharra enpresak ezarritako "lan erritmo Joan zen barikuan langile bat beharrean hil eta gero, segurtasun neurri duinak eskatzeko kontzentratu dira estuegiagatik" gertatu dela salatu dute. ELAko Bizkaiko lan osasune- rako arduradun den Leire Here- diak gogoratu duenez, "enpresa batzordeak sarri salatu ditu zuzen- daritzan lan baldintza desego- kiak". Erantzunik ez dutela jaso azaldu du Herediak: “Horrelako ezbeharren aurrean administra- zioek eta enpresek beste alde bate- ra begiratzen dute". LABeko Durangaldeko metal arloko arduradun Marieli Urrio- labeitiak erakundeei enpresetan "esku hartzeko" exijitu die: "Kri- siaren aitzakiagaz langileei sakri- fizioak egiteko eskatzen diete, eta langile bat hiltzen bada zorte txa- rra dela diote. Ez da zorte txarra: enpresaren eta administrazioen errua da". UGTko Durangaldeko ardura- dun Mauricio Garciak ere enpre- sak ipinitako "lan erritmo bizie- gia" salatu du. UGTk abenduan enpresako gerentziari baldintzak hobetzeko neurriak eskatu ziz- kiola eta erantzunik ez dutela jaso Langileek eta sindikatuetako ordezkariek astelehenean ordu erdiko elkarretaratzea egin zuten EKTn. gogoratu du. J.D./A.U. Kofradia Eguna ospatuko Orozketako ATXONDO dute domeka honetan errepidea, Zergak eta tasak lantzen hilabetean hasi da Ogasun Batzordea Laixiarren egun-pasa egiteko 500 bat lagun elkartuko dira XXXVII.Kofradia Egunean konponduta Gobernu taldeak 2011ko zergak eta tasak Iazko urte amaieran egondako Kofradia urteko kontuen berri ema- baserri-auzoetako premiei eran- euriteetatik hondatuta dagoen lantzeko ekarpenak jaso gura ditu tea jairako aitzakia izaten da Kofra- tzuteko; basoak zaintzeko auzola- errepide zatia laster konpondu- dia Egunean. Domeka honetan na da oinarri. Basoetatik aterata- ko dute Orozketan. Udalak kon- Atxondoko Udaleko Ogasun sia tarteko, azken bi urteotan zer- ospatuko da aurten jai egun hori, ko etekinak auzoetako lanetarako ponketak egiteko lanak esleitu Batzordea 2011ko zergak eta tasak gen eta tasen kongelazioa ia oro- urtero legez, Laixiarreko landan. erabiltzen dituzte: argiteria, uren ditu, eta 30.000 euro ordaindu- lantzen hasi da. David Cobos alka- korra izan dela gaineratu du. Berri- bideratzea, bideen konponketa... ko ditu hilabete inguru iraungo teak jakitera eman duenez, “oga- kusi beharreko gaia dela azaldu duten beharrengatik. suneko batzarrak zabalak dira, du alkateak: “Bonifikazioak ezar- Eguerdiko 12:00etan hasiko Egitaraua Errepideak 15 metroko zati eta oposizioaren eta herritarren tzea aztertzen gabiltza”. da jai-eguna, kofradien urteko Eguerdiko hamabietan hasiko da batean arrakalak ditu, eta zati proposamenak jasotzea da gober- Urtea amaitu orduko zergak kontuak aitzakia hartuta jai-giroa Laixiarren. Meza eduki- batzuk hondoratuta dauzka. nu taldearen asmoa”. Idatziz ere eta tasak boletinean publikatuko ko dute, eta ondoren Kofradien Zorua konpontzeko errepidea- ekarpenak udalera bidaltzeko dituzte, eta hilabeteko epean ale- Batzar Orokorra. Orduantxe eman- ren zati bat altxatuko dute, eta aukera dago. Alkatearen berbetan, gazioak aurkezteko aukera izan- Iurretako sei kofradiek (San go dute urteko kontuen berri. aurrerantzean lur-jausiek kalte- aurrekontuak ere bide honetatik go da. J.G. Marko, Santa Maña, Fauste, Oroz- Ondoren, Iurretako dantzarien rik ez egiteko, errepide alboko lur- egin dituzte. keta, Iurreta eta Goiuria) 70eko emanaldia eta bertso saioa egon- eremua edo ezponda garbitu eta Udalak ezartzen dituen zer- hamarkadatik ospatzen dute Kofra- go dira. Bazkaritarako ordua hel- hormigoizko zoruagaz eta hor- ga eta tasa guztiei ehuneko por- Proposamenak jasotzeko dia Eguna, baina kofradien lehe- duko da gero, eta arratsaldean ma bategaz sendotuko dute. tzentaia bera igo beharrean, batzar zabalak egiten nengo berriak aspaldikoak dira. umeentzako jolasak eta errome- Horren ondoren, kaltetutako banan-banan aztertzeko gaia dela dituztela azaldu du alkateak XIII.mendean sortu zen egitura, ria izango dituzte. A.U. erreia asfaltatuko dute. A.U. adierazi du Cobos alkateak. Kri- Bixente Kapanaga 19, behea 48215 IURRETA (Bizkaia) Tel.: 946 816 673 Faxa: 946 817 636 construcciones@zarateyelexpe.biz
 4. 4. Herririk herri H 4 2010eko irailaren 10a, barikua anboto BERRIZ Frankismoaren biktimak omentzeko ekitaldia burutuko dute bihar Eguerdiko 13:00etan izango da eguneko ekitaldi nagusia, lore eskaintzagaz; horren aurretik Los caminos de la memoria dokumentala proiektatuko dute elipe Urtiaga, alkate izan Bertsolariak ere hurreratuko dira F zena, eta Jose Agirre, guar- dia herritarra, fusilatu egin zituzten 1937ko irailaren 11n. ekimenera, eta Etxe musikariak Gogoan doguz Berrizen izeneko kanta abestuko du; 2008an berak Lore eskaintza, bertsolariak Hauei eta frankismoaren gainera- eta Xabier Amurizak eginikoa. eta Etxe musikariaren ko biktimei gorazarre egiteko emanaldia izango dira bihar asmoz, ekitaldia eratu ohi du Gaur, dantza ikuskizuna eguerdiko ekitaldian 2005etik udalak, eta 2007tik Berriz Biharkoa ekitaldi garrantzitsuena 1936 Gogoratzen elkartea ere izan arren, hile hasieratik martxan badago antolatzaileen artean. dago egitaraua. Aranzadik hilo- Bihar, 13:00etan, izango da bien gainean eginiko erakusketa ekitaldia. Horren aurretik, baina, izan da Kultur Etxean, eta bihar itxi- 11:00etan, Los caminos de la ko ditu ateak. Gaur, bestalde, dan- memoria dokumentala eskainiko tza emankizuna izango da pilota- Gernika, mihise gaineko dute Kultur Etxean. Erbesteratuen lekuan, Aukeran dantza konpainia- dantza ikuskizuna eskainiko iloba da lan honen zuzendaria; Jose ren eskutik. Gernika, mihise Luis Peñafuente, hain zuzen ere. gaineko dantza ikuskizunean, du, gaur, Aukeran konpainiak 2007an Memoria Historikoaren “bonbardaketan hildakoak herio- Legea onartu zenean hasi zen tzatik bueltatuko dira, gertatuta- lanean proiektu honetan. koa kontatzeko”. “Hondamendia- Esandako moduan, eguer- ren” aurretik zelan bizi ziren azal- dian ekitaldia izango da Urtiaga duko dute; gaueko 22:00etan da plazan, lore eskaintza bategaz. hitzordua. M.O. Iaz ere lore eskaintza egin zuten irailaren 11ko ekitaldietan. I.G. IZURTZA DURANGALDEA MAÑARIA Herriko jaien bigarren Orain astebete txupinazoa jaurti zutenetik herrian bizi den jai-giroa Mendekotasuna Behargin bat asteburuan biziagotzeko, gaur, duten lagunak urrira arte, astebururako programa bihar eta etzirako, goiz, arratsalde zein gauerako hainbat proposa- zaintzeko Zaindu mantenimendu Gaur dute Jaietako bigarren barikua izurtzarrek: men batzen ditu Izurtzako jai-egi- frontenisa eta DJak dira gaurko proposamenak tarauak. Frontenis txapelketaren programa abian zereginetarako finalerdiak eta finalak jokatuko dituzte frontoian gaur, 18:00etan, Durangoko Udalak eta Durangal- Joan zen urteko maiatzean eta DJen txanda izango da gauean, deko Amankomuzgoak elkarla- Durangaldeko Amankomunaz- 23:00etan hasita, Gaztelekuan. nean Zaindu programa abiatu goagaz elkarlanean udalean jar- Goizean barik arratsaldetik dute, mendekotasuna duten seni- duteko sortu zituzten bi lanpos- igarriko da bihar, zapatuan, jai- deak zaintzeko trebakuntza tuetako langileetako batek jarrai- giroa gehien. Kirolagaz da bihar- eskaintzeko helburuagaz. tu egingo du urrira arte ko lehenengo hitzordua ere: men- Ekintza horiek mendeko per- beharrean; lanari otsailean ekin diko bizikleta ibilaldia antolatu tsonen zaintzaile ez profesiona- zion langileak uztailean bete du dute 16:00etan. Afalorduaren buel- lei zuzenduta daude eta doakoak sei hilabeteko kontratua. tan, bestalde, tortilla txapelketa eta dira. Irailean eta urrian zehar cous-cous dastaketa izango da konferentzia bat eta bina ikasta- gerturatzen diren guztientzat. ro eta mintegi garatuko dituzte. Otsailetik uztailera arte Domekan, 10:00etan ekingo Mintegiak mendekotasun jardun du langileetako dio Jaizale taldeak azken jai-egu- dutenen arretarako eskualdean batek, eta urrira arteko na musikaz berotzeari, eta Men- dauden gizarte baliabideak jaki- kontratua dauka bigarrenak digain dantza taldearen emanal- naraztea du helburu. Iraileko mar- dia eta bertsolarien saioa egongo titzenetan eta urriaren 5ean egin- Joan den asteburuko jai-giroa. K.Aginako da, besteak beste, ondoren. I.E. go dute Joxe Migel Barandiaran Udalean zabaldu zuten lan egoitzan. Bigarren mintegian gai poltsan hamar lagunek eman horren gaineko webgune inte- zuten izena maiatzean, eta pun- GARAI resgarrien berri emango dute turik gehien jaso zuten mañariar Albaian Estudis Informaticos-en gazte biak izan ziren udalak sei Kultur etxea egiteko lanen tuan, lanen ardura. Urteko aurre- kontuetako egitasmo garrantzi- egoitzan. hilabeterako kontratatu zitue- nak. Besteak beste, auzoetako bigarren fasea martxan tsuenetarikoa da honako hau. Lehenengo fasean, besteak beste, igogailua ipini eta fatxada Mintegiak, konferentziak eta ikastaroak izango dira bideak garbitu, herriko parkeak eta ekipamenduak zaindu, eta herriko altzariteria garbitu eta Lau hilabete beharko dira fasea burura eroateko; eraberritu ondoren, lehenengo bi irailean eta urrian zehar margotzen jardun dute. pisuak atontzeari ekingo diote. Amankomunazgoak, Bizkai- lehenengo eta bigarren pisuak atonduko dituzte Hain zuzen ere, argia eta uraren ko Aldundiak eta eskualdeko distribuzioa egokituko dute. Gai- Urriaren 16ko Konferentzian udalek 50 lanpostu sortzeko pla- Astelehenean hasi zituzten kultur nera, komun berriak ere ipiniko pertsona nagusi bat buruaski iza- nean, langile bi egokitu zitzaiz- etxea izango denaren obretako dituzte. Lanok elbarrien baldin- tetik mendekotasuna izatera iga- kion Mañariko Udalari. I.E. bigarren ataleko lanak. Lau hila- Argia eta uraren distribuzioa tzen arabera egingo dituzte, udal rotzen den prozesua aztertuko beteko epean amaituta egotea itxa- egokituko dituzte; komun arduradunek azaldu dutenez. dute Behargintzan. Amaitzeko, Auzo-bideak garbitu, parkeak roten dute udal ordezkariek, eta berriak ere ipiniko dituzte Proiektu orokorrak hiruga- ikastaroek antsietatea kontrola- zein ekipamenduak zaindu 129.784 euro erabiliko dituzte rren fase bat beharko du, horni- ko baliabideak eskainiko dituzte. eta altzariteria margotzen horretarako; Zamakoa enpresari kuntzagaz lotutakoa berau; 2011n Informazio gehiago jasotzeko: adjudikatu zioten, joan zen abuz- garatzea itxaroten dute. M.O. zaindu@durango-udala.net. J.D. jardun dute beharginek
 5. 5. Herririk herri anboto 2010eko irailaren 10a, barikua 5 P DURANGO Udal Ludotekan izena emateko Xabier Leginaren aukera irailean kartelak iragarriko Datorren urrian ekingo diote den- boraldiari Durangoko Ludotekan. 3 eta 11 urte bitarteko haurrei ditu Sanfaustoak zuzendutako ludoteka talde bitan Artekalen barrena Santa Anako arkua ageri den banatuko dute: 3 eta 6 urte bitar- tekoen taldea, eta 7 eta 11 urte bitar- kartel koloretsua osatu du Legina zornotzarrak tekoen taldea. Gainera, urtean zehar hiru aldi bereizten dituzte. uztira, 23 kartel aurkeztu ri dira, sokamuturrari erreferen- Lehenengoa urritik urtarrilera arte- koa izango da, bigarrena otsaila- tik maiatzera, eta hirugarrena ekai- G dituzte lehiaketara. Epai- mahaiak bost aukeratu eta webgunean ipini zituen, herri- tzia eginez. "Iazko jaietan, egu- na argitu aurretxoan, kartelak islatzen duen inguruan segitu nean zehar. Lehenengo bi aldie- tarrei bozka emateko aukera ema- nuen sokamuturra, eta jende tan matrikula egin behar da, baina nez. Aste bian emandako 7.820 askok parte hartu zuen". Horre- ekainean libre da sarrera. botoetatik Xabier Leginarenak la, aseguruak eta segurtasun neu- jaso zituen gehien. Zornotzarrak rriak geroago eta lotuagoak diren kartel bi aurkeztu zituen; bestea sasoi honetan “neure babesa Lehenenengo aldirako izen- ere finalerako aukeratu zuten, eta eman gura nion ekimenari". ematea irailaren 20tik 24ra hirugarren bozkatuena izan zen. izango da, Udal Lukotekan, 1996an ere bere kartel batek ira- Herritarren parte-hartzea 17:00etatik 20:00etara garri zituen Sanfaustoak. Kartel irabazlea aukeratzeko Inter- Aurten lanak aurkezteko epea net bidezko herritarren bozka ez aurreratu dutenez, horretaz azken zaio sistema egokia iruditzen: Bestalde, larunbatetan eta unean ohartu eta "aurreko egu- "Sistema horrek ez duela funtzio- igandeetan edozeinek izango du neko gau osoa eman nuen buruan natzen uste dut, sarritan, gehia- aukera ludoteka erabiltzeko; loka- dagoeneko banerabilen ideia osa- go dira lagunek lagunen kartelei laren edukiera bete arte, betiere. tzen", azaldu du. Jaiak iragartzen emandako bozkak. Nik epaimahai Heldu ahala sartuko dira umeak, dituen kartel bat "lehen begira- profesional baten esku utziko eta pertsona nagusi bategaz edo tuan ikusi behar dela" deritzo, nuke. Ezer ez da sekula denen gus- arduradun bategaz etorri behar- "beste kartelen ondoan ipinita tuko, baina bide egokiagoa dela ko dute. ere arreta deitu behar du". Horre- iruditzen zait". J.D. Lehenengo bi aldietan parte gatik, "kartel koloretsua eta mezu hartu gura dutenentzako izen- garbia duena egiten saiatu naiz". ematea irailaren 20tik 24ra eta Kartelean Santa Anako arkua Arreta erakartzen duen urtarrilaren 17tik 21era izango da ageri da, Artekaletik ikusita. kartela egiten saiatu da, Udal Ludotekan bertan, arratsal- Kalean, han hemenka, bigantxa- mezu labur eta garbikoa deko 17:00etatik 20:00etara. J.D. Kartelak sokamuturrari ere egiten dio erreferentzia. ri iheska dabiltzan lagunak age-
 6. 6. Herririk herri H 6 2010eko irailaren 10a, barikua anboto ELORRIO Sortzez Garbiaren erretaula eraberritu eta hango argindar sistema aldatu dute Otsailean erretaulako zati batzuk jausi ziren, eta abuzturako amaitu zituzten berriztatzeko lanak ortzez Garbiaren basilika- ordezkariak etorri ziren erretaula S ren erretaula aldamioz esta- lita egon da hile askoan. Orain, eraberritzeko lanak amai- ikuskatzera. Azterketaren ondo- ren, egoera “oso txarrean” zegoe- la esan zuten, gune batzuetan tuta, Bizkaiko Aldundiak ondare erretaulak behera egin zuelako. legez izendatuta daukan erretau- Horrez gainera, erretaulan zeuden lak sasoi bateko distira berresku- argiteriaren kable-sarea handik ratu du berriro. Ereberritze lanak kendu behar zela erabaki zuten, egiteko, udaletik eta aldunditik “sutea eragin zezaketelako”. diru-laguntzak jaso dituzte. Martxoan, erretaula babes- 56.000 euroko proiektua teko aldamioa ipini ondoren, bes- Erretaula eraberritzeko lanak maia- teak beste, Bizkaiko Aldundiko tzean hasi zituen Equipo 7 izene- Uztailaren amaieran amaitu zituzten erretaula finkatu eta eraberritzeko lanak. ko enpresak; proiektu hori gauza- tzeak 56.000 euroko kostua izan du. Ofizialki uztailaren 23an amaitzeko. Martin Aranbarri basi- Erretaulako lanak Equipo 7 Hainbat aurrekontu aztertu ondo- amaitu zituzten erretaula erabe- likako abadearen esanetan, orain- izeneko enpresak gauzatu ditu Erretaulako lanek 56.000 ren, argiteria moldatzeko lanak rritzeko lanak, eta irailean zehar dik “argiteriaren inguruko xehe- eta argiteria moldatzekoak, Eliseo-Usabel enpresaren kargu berriro bueltatzeko konpromisoa euroko aurrekontua izan dute, tasun batzuk amaitzea falta da, bai- berriz, Eliseo-Usabel enpresak utzi zituzten, eta 5.000 bat euro hartu zuten, konponketa txikiren eta argiteriarenak 5.000koa na beste guztia amaituta dago, balio izan dute. baten beharra ikusten bazen hura eta oso dotore geratu da”. J.D. Gazte Eguna eta MALLABIA Maniobra karrozen jaitsiera militarrak salatu jaietako azken txanpan ditu Mallabiko Udalak Eguenean Zornotzan abiatu zuten Durangaldeko Soldaduak Mallabian egiten dabil- Gazte Martxa bihar helduko da Elorriora tzan maniobra militarrak salatu ditu Aitor Loiola alkateak. “Asper- Eguenean Zornotzan hasi zuten Ferixa Nausikoen azkeneko tuta gaude, urtero-urtero, arma- Durangaldeko Gazte Martxa, eta asteburuan beste hainbat ekital- tutako militarrak gure herrian Durangon zein Berrizen hainbat di ere aurreikusten ditu jai egita- ikusteaz”. ekitaldi gauzatu ondoren, bihar rauak. Bihar, esaterako, herritarren Elorrion amaituko dute Gazte Egu- aldetik parte-hartze zabala izan ohi Mallabiko eskola inguruan nagaz bat eginez. Hain zuzen ere, duen Sukalki Eguna ospatuko dute normalean Gazte Eguna egue- Aldatzekuan. Arratsaldean, eta Mallegoi auzoan ikusi nean antolatzen da, baina aurten 19:00etan hasita, kantaldi ibilta- dituzte asteon soldaduak domekara aldatu dute Gazte Mar- rian irtengo dira Tanger taberna- entrenamenduak egiten txagaz bat egin dezan. tik, Alkartu elkartean eta Urarka kalean zehar, elizpean amaitzeko. Eskola inguruan eta Malle- Bihar, jende asko batu ohi goi auzoan militarrak entrena- duen Sukalki Eguna ere Karrozen jaitsiera menduak egiten ikusi dituztela Jende asko batu zen domekan ospatu zuten azokan. K.Aginako ospatuko dute Aldatzekuan Aurten lehenengoz antolatu duten asteon jakitera eman du Malla- karrozen jaitsierak ere emango du biko alkateak. zeresana. Iaz hainbat karroza iku- Loiolaren berbetan, “heli- si ahal izan ziren kaleetan, eta aur- kopteroan lurreratzeak beste urte Txosnagunean, Arkada Social ten herritarrak animatu eta ekimen batzuetako maniobretan inoiz eta Des-kontrol taldeek ofizial moduan antolatzea eraba- egin dituzte”. Inoiz herrian ber- kontzertua eskainiko dute ki dute. Gauean, 22:30etik aurre- tan ere izan direla gaineratu du. ra, Kalerik kale eta Pandemia kale “Ez dugu ondo ikusten horre- animazioak, eta Arkada Social eta lako indar erakustaldirik ; sobe- Durangon eta Berrizen egin- Des-kontrol taldeen kontzertuak ran daude. Kezkatuta gaude uste- dako geldialdietan hitzaldiak, film egongo dira. kabean azaltzen direlako eta inoiz emanaldiak eta musika kontzer- Domekan, 18:30ean, Maialen ez dutelako ezer jakinarazten, tuak egin dituzte, besteak beste. Lujanbio, Igor Elortza, Amets Arza- horrela ezinegona sortuz herri- Bihar goizean Berriztik irten eta llus eta Onintza Enbeita bertso- tarren artean”, gaineratu du Loio- 11:30ean harrera egingo diete txos- tan ariko dira plazan. J.D. la alkateak. J.G. nagunean; 12:30ean poteoa egin- go dute txosnagunetik hasita. Domeka arratsaldean Maialen Aitor Loiola: “Aspertuta Ondoren, 14:30ean, Gazte Egu- neko bazkaria egingo dute eliz- Lujanbio, Igor Elortza, Amets gaude armatutako militarrak pean. 17:30ean, berriz, poteo herri- Arzallus era Onintza Enbeita Mallabiko herrian ikusteaz koian irtengo dira, tabernaz taber- bertsolariek saioa egingo dute urtero-urtero” na eta txosnaz txosna.
 7. 7. Herririk herri anboto 2010eko irailaren 10a, barikua Durangaldean labur 7 H Fiskaltzak 83 urteko kartzela Paperezko hegazkinik handienaren Astialdiko begirale zigorra eskatu du Palaciosentzat bila Maristetan, sormena sustatuz ikastaroa irailean Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak 83 urteko kartzela zigor Aurten ere Maristak Learning System-aren (MLS) ardatz diren tal- Durangaldeko Amankomunaz- eskaera mantendu du Gorka Palacios iurretarraren- de lana eta sormena bultzatu guran arazo bati aurre egin behar goak astialdiko begirale ikasta- tzat. 2001ean ETAk Madrilen egindako atentatu izan diote Maristetako ikasleek euren lehenengo egunean. Ara- roa antolatu du, eta Urtxintxa batean parte hartu izana leporatzen diote. Fiskaltza- zoa zein izango eta, paperezko hegazkinik handiena diseinatu eta eskolak emango du. Honako hel- ren txostenean jasotzen denez, Palaciosek ez zuen egitea. Gaur egun, enpresek beharginak kontratatzeko orduan sor- bidean eman daiteke izena: eus- atentatuan zuzenean parte hartu, baina atentatua mena, berrikuntzarako ahalmena eta talde lana lako dohainak geroa- kera.mdurango@bizkaia.org. egiteko informazioa batzen ibili izana go eta gehiago hartzen dituzte kontuan, eta Maristak ikastetxeak Izena emateko azkeneko eguna leporatzen diote. eremu horiek landu gura izan ditu ekimen horrekin. irailaren 30a izango da. ZALDIBAR Euskadiko western txapela Zapatublai ekimenean jokoan, hainbat modalitatetan izena emateko aukera Zaldi gaineko ikuskizuna asteburuan, Euskal Western elkarteak eratuta Zapatuetan, hamabostean behin, euskarazko olgeta proposatzen dute ekimenean endebaldeko filmetako ru sartu beharko dituzte ikuiluan. M itxura hartuko du bihar eta etzi Zaldibarrek. Izan ere, Euskal Western elkarteak antola- Zapatuan, afarian eta Egunari amaitzeko, afarian eta ondorengo country kontzertuan elkartuko dira lehiakide eta zaleak. Urriaren 9an hasi eta ekainaren 18ra arte iraungo du Zapatublaik, eta hamabostean behingo maiz- tan; umeak 10 laguneko taldeetan banatuko dira, adinaren arabera. tuta, Euskadiko Western Estaltze tasunagaz garatuko da. Izena Antolakuntza finala jokatuko da, proba ugaritan ondorengo country Katalunia-Euskadi eman gura duten ume eta gazte- Koordinatzaile eta begiraleek osa- banatuta. kontzertuan elkartuko dira Domekan Team Penningaren biga- txoek irailaren 16a dute azkene- tuko dute Zapatublaiko lan-taldea. Zapatuan goizetik hasiko da lehiakideak eta zaleak rren txanda jokatuko dute, goize- ko eguna. Unibertsitatean zein umeen mun- lehia. 10:00etan, Cattle Penning ko 10:00etatik aurrera. Horren Udaletik adierazi dutenez, duan esperientzia handiko gazte ariketa izango dute: zaldunak abel- atzetik, 13:00etan, beste zita egitasmoaren helburuak hona- euskaldunek jardungo dute zere- buru bat ikuilura eroan beharko garrantzitsu bat: Katalunia eta koak dira: euskararen erabilera gin horretan. Udal arduradunek du, ahal duenik eta denbora labu- Euskadiren arteko Federazio Kopa- segurtatzea eta indartzea, umea jakinarazi dutenez, 15 euroko da rrenean. 12:30ean, Barrel Racin- ren finala. Zaldibarren erabakiko lagunarteko giro jatorrean hezi- prezioa, eta udalaren kontu-zen- ga eta Poole Bendinga izango da zein selekziok janzten duen tzea, natura errespetatzen ikastea, bakian sartu behar da dirua. Ordai- dituzte. Lehenengoak abiadura Beste zita garrantzitsu bat txapela. Jardunaldia sari banake- ingurua ezagutzea eta, zelan ez, nagiria Udaletxean aurkeztu behar eta bizitasuna konbinatzea eska- Katalunia eta Euskadiko ta eta banderen desfileagaz itxiko ondo pasatzea ere bai. da, eskaera orriagaz. M.O. tzen du; bigarrenak zaldiaren tre- selekzioen arteko Federazio dute, eguerdiko 14:30ean. Hiru taldetan sailkatuko bezia neurtuko du slaloma eginez. Koparen finala izango da Bestalde, aipatzekoa da bari- dituzte haurrak: Haur Hezkuntza Arratsaldeko 17:00etan, Team Pen- kuan Clinic berezi bat eskainiko (2005, 2006 eta 2007an jaioak), LH Parte hartu gura dutenek ning probaren lehenengo txandan duela Juan Arakistainek, teknika 1. zikloa (2002, 2003 eta 2004an irailaren 16a dute izena murgilduko dira. Taldeko lanean, hobetzeko gomendio eta irizpi- jaioak) eta LH 2. zikloa (1999, 2000 emateko azken eguna ganaduaren artetik hiru abelbu- deak emanez. M.O. eta 2001ean jaioak). Kopurua mugatua izango da kasu guztie- OTXANDIO Andikona plazan urbanizazio lanen lehen fasea hastear Datorren astean hasiko dituzte; ezer baino lehenago ikerketa arkeologikoa egin behar dute Uztailean Ruiz de Infante enpre- Aldundiaren oniritzia jaso behar- sari esleitu zizkion Udalak Andi- ko dute: “Azterketa arkeologikoa- kona plazako lehenengo faseko ren helburua, batez ere, ubidea- urbanizazio lanak 130.000 euroan. ren balioaren gaineko informazio Lanak datorren astean hastea itxa- dokumetatua izatea da”, dio Aritz roten dute. Otxandiano alkateak. Hala ere, ezer baino lehena- Dena dela, ikerketak ez dio go, ikerketa arkeologikoa egingo plaza osoari eragingo. Eragiten ez dute. Izan ere, plazaren azpialdean dion eremuan datorren astean herriko errota batera zihoan ubi- bertan hasiko dira urbanizazio de bat dago, eta haren balioa jaso lanak egiten. J.D. gura dute. Txostena hilabete ingu- ruan osatu eta Bizkaiko Foru Udalak 130.000 eurotan Aldundira bidaliko dute. Han esleitu zizkion lanak Ruiz ondorioak aztertu eta urbaniza- de Infante enpresari Iaz antolatu zuten lehenengoz zaldi gaineko ikuskizuna Zaldibarren. J.Fernandez zio lanei ekin aurretik Bizkaiko
 8. 8. B 8 2010eko irailaren 10a, barikua anboto BERBAZ “Orain hartutako neurriak duela sei urte hartuta, lankidea ez zen hilda egongo” Urteetan jardun du lan istripuan hildako emakumearen ondoan beharrean Unzueta LABeko delegatuak Meltxor Unzueta• Abadiñarra, 56 urte EKTko behargina eta LAB sindikatuko delegatua “Erregulazio Kepa Aginako espedientea atzera bota zuten L ur jota ekin diote lana- ri Iurretako Euskal LAB , ELA eta UGT rekin. Beste b i s i n d i k a t u e t a k o o rd e z k a - Aurretik ere, gomendio batzuk egin zituen Osalanek. Gertatutakoaren zer irakurketa egiten duzu? enpresak irabazi Kataforesis (E KT) riek ez dutenez salaketa jarri, bertan behera utzi du. Osalanek 2006an gomendio batzuk jakitera eman zituen. Erantzukizunak topatu beha- rrean konplizitateak daude handiak zituela enpresan. Joan zen barikuan 39 urteko lankide bat lan Laneko istripuen indizea hemen. Lan Ikuskaritza, ikusita” istripuan hil zen, edukiontzi altua zela adierazi zuen, eta enpresaren zuzendaritza gaixotasun profesionalena kasurik ez egitearren, langile langile kalera bota zituzten. batzuek harrapatuta. LABek ere bai. Enpresak neurri batzuk insumisio edo sumi- Atoan konturatu nintzen zer- sarritan salatu du enpresa “Kaleratzeak, batzuk hartu behar zituela sioagatik. Kaleratzeak, gatik. Ratio ekonomiko eta honetako lan erritmoa. Mel- txor Unzueta sindikatu horre- baliaezintasunak esan zuen. baliaezintasunak eta herio- tza dira laburpena. finantzarioak aurkeztu behar dira 50 langiletik gorako tako delegatuak argi dauka eta heriotza dira Zelan gertatu zen istripua? e n p r e s e t a n E R E a j a r t z e k o. heriotzaren arrazoia zein Is t r i p u a p re k a r i e t a t e a g a t i k Egoera aldatu egin da istripua eta Datu horiek aurkeztu behar izan den. gertatutakoaren g e r t a t u d a . Fe m i s t e k k u t x a gero? izan zituzten, eta ERE a atze- LABek abenduan zergatik jarri laburpena” bat eraman behar dute segurtasun neurriengatik, Behargin bat gehiago jarri dute orain katean, baina hori ra bota zuten. Enpresak ira- bazi handiak zituen. Kalera- zuen salaketa Lan Ikuskaritzan? baina lan handia dago eta bagenuen orain urte batzuk. tzeak negoziatu zituzten Au r re k o u r t e a n b o s t l a g u n gehiago hartu behar dituzte. Lehenago piezak eskasagoak enpresa ekonomikoki oso kaleratu zituzten, eta lagun Enpresaren aurrean ere kexatu Presaka ibiltzen dira, aurrera ziren, baina orain lan errit- ondo zegoela ikusi zutelako, gutxiagogaz lan berdina egi- izan zarete? e t a a t z e r a , l a n a b e t e t z e k o. moa handiagoa da. Pertsona eta 20 egun beharrean 45 ten gabiltza. Lan erritmo Orain sei urte erreleboko Ho r r e t a n z e b i l t z a l a , b e s t e hori orain sei urte jarri balu- egun kobratu zituzten lan horren aurrean Lan Ikuskari- langileen sinadurak jasota aldera jauzi ziren kutxak eta te, lankidea ez zen hilda egindako ur te bakoitzaren- tzan zer baldintzatan gabil- joan nintzen zuzendaritzara, langilea harrapatu zuen. e g o n g o. O r a i n f e m i s t a b i gatik. Guk ez dugu kaleratze- tzan lanean ikusi dezaten, pertsona bat gutxiago genue- daude, baina lehenago beste rik negoziatzen. salaketa jarri genuen. lako erreleboan. Begiratuko langile bat zegoen. Enpresa- zutela esaten zuten, baina koek susto handia hartu Pertsonalki,zelan bizi duzue lan- Lan Ikuskaritzak zer erantzun zuen? a rd u ra b a t a k b e s t e a r i b o t a zion. Enpresa Komiteko “Lan Ikuskaritzak dute, baina guk handiagoa. gileok egoera?. Langileak jo eta haustuta Ez dagoenez egite edo ez egi- batzarretan salatu nuen ez du salatutako Kaleratzeak egon ziren orain bi gaude. Femista txarto pasa- te bat, ez dagoela inkunpli- egoera. Gainera, beteranook urte enpresan. tzen dabil, eta gogoan izan mendurik. Salatutako gaian limitera gabiltza; esperien- lan erritmoen Bai, 2008an 54 langile gen- nahiko nuke. Banekien neska ez da sartzen. Lan erritmoei ez die aipamenik egiten. Pre- tzia dugu katean, eta berriak datozenean zaindu egin inguruan biltzan lanean. Lan-erregula- zio espedientea jarri gura asko estimatzen genuela, baina ez nekien hainbeste bentziorako komite bat dago, behar dugu euren lana. ezer esaten ” zuten. Aurreko egunean 9 maite genuenik. J.G.
 9. 9. Iritzia anboto 2010eko irailaren 10a, barikua 9 Ir Sei hankako mahaia IRITZIA ✑ Gutunak @ Klik batean @ Sergio Murillo EAJ Gure herentzia: Duintasuna Azken aste honetan emozioz betetako egunak bizi izan ditugu ‘Barreñatarrok’; batetik, su etenaren notiziak pozez Zor zaharra, eta itxaropenez bete gintuen, eta, bestetik, “Tiopako”-ren heriotzak bihotza estutu digu. zor txarra Batek baino gehiagok esango du: eta zer zerikusi dau- kate batek eta besteak? Hasi dogu ikasturte barria eta Ba, oso-osoa. ohiko martxari ekin deutsagu. Gure familiaren ibilbidea eta bizipenak erabat lotuta egon Ohikoa… zoritxarrez, zordunak direlako Euskal Herriaren historiarekin eta honekiko kon- zorretan jarraitzen dabelako! promisoarekin Madrilen zordun dira. Atzera jotzen dut, eta …… han ikusten ditut aita eta tio- 1979an onartu eta erreferendu- ak fundizioko hautsaz beteta lan eta lan; gogoratzen ditut mean baieztatutako Lege Orga- mendian, koadrilan pasatzen genituen igandeak; akordatzen nikoa den Gernikako Estatutua naiz gerra garaiko kontakizunak presente zeudela: tio Niko- oraindik bete barik daukagu, eta las; gogoratzen dut ama eta aita manifestazioetara joaten zordunari, Estatuari, urtero- zirela; gogoratzen dut estatu kolpea izan zenean nire ingu- urtero joan behar gaiakoz zorra ordaintzeko eskatzera. Iaz lan ruan igartzen nuen beldurra; gogoratzen ditut ‘Marcha de la politika aktiboen zorra buelta- libertad’-eko argazkiak; gogoratzen ditut poliziak gure etxe- tzeko asmoz ziren: ordainduko etan, torturaren markak, kartzeletako bidaiak, presoak beti ete dabe? Aurten zorraren bes- gogoan…….. te zati bat berreskuratzeko lan Onartu behar dut batzuetan Barreña izatea zaila egin zai- egingo dabe EAJko Madrilgo gor- dala (zaigula), baina ozenki esan behar dut harro nagoela Kotxeen zarata teetako ordezkariek; ez izan (gaudela), erakutsi eta erakusten diguten duintasuna eta aska- zalantzarik. tasun egarriagatik. Argazkian Olazar kaleko bi estolda ikusten dira; bata biribila Gerra zibila galdu arren, borrokan jarraitzea erabaki zenu- da, eta bestea, kale zabalera hartzen duena. Auzotarrek sala- ten… Orain guri tokatzen zaigu… Lepoan hartu eta segi aurre- tu dutenez, oso neketsua izaten da kotxeak pasatzen direnean ETAk zorretan jarraitzen ra! egiten duten zarata entzutea, batez ere, gauetan; gehiago ume dauela ezin ukatu, baina Joan zareten guztioi tio Nikolas, aitite, amama, tio Julian, txikiak lotan dituztenean. Gainera, orain, sarbide berria dela- beharbada zorra kitatzeko tio Antonio, tio Pako, agur eta ohore. eta, kotxe gehiago igarotzen da, eta batzuk oso azkar, gainera. asmoa jakinarazten dabil Bizirik zaudetenoi animo eta aurrera! Duela urtebete zerbait egingo zuela esan zien udalak, baina orain- Maite zaituztegu dik ez dute ezer egin. Espero dute laster konponduko dutela, eta solte dauden estolda hauen zarata amaituko dela. Maite Barreña - Durango Aurreko asteburuan gure herri honen zordunik handienak bere zor historikoa kitatzeko asmoa zeukala pentsatzen hasi- ta gengozenean, gure ametsetik atara gaitu errealitatearen kru- deltasunak; ETAk ez dau herri Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org honekin daukan zorra kitatu, ez Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN oraindik, behintzat; ez guztiz, zenbakiagaz batera bialdu behar dira. sikiera. Zordunarekin baketan izango ginelakoan, benetako bakea zor! Aldiz, zordunak aspaldiko zor baten zatitxo bat ordain- tzeari ekiten deutsanean, zorre- Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia tan jarraitzen dauela ezin uka- tu, bai, baina beharbada zorra helarazteko helbideak: kitatzeko asmoa daukala jakina- razten dabil… Ikusi nahi doda- na eta benetan ikusten dodana Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten ize- nahasten dabilzen susmoa dau- nean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak jarraituz kat. Holangoetan, gure asaba zuzenduta publikatuko dira. zaharren hizkuntza jakintsuari DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO so, honegaz egiten dot topo: zor zaharra, zor txarra! Nahiago neuke, barriz, beste honi ekin- go bageunskio: gogoak malka- rrak zelaitzen ditu. Zuzendaria: anboto durangaldeko astekaria Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazioa: Itziar Belar, Miren Abasolo eta Anboto komunikabideak Elkartea Naiara Alzaga. 2010eko irailaren 10a - 9. urtea - 385 zk. Publizitatea: Itziar Azula, Goretti Alonso eta Amaia Huarte. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Laguntzailea: Eta honako Udal guztiak: Esteban, Markel Onaindia, Amaia Abadiño Elorrio Mallabia Ugalde. Atxondo Garai Mañaria Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Berriz Iurreta Otxandio Argazkilariak: Ana Domínguez, Kepa Durango Izurtza Zaldibar Aginako eta Juanra de la Cruz. Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
 10. 10. Publizitatea P 10 2010eko irailaren 10a, barikua anboto

×