Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anboto 382

1,181 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anboto 382

 1. 1. Herririk Herri anboto 2010eko uztailaren 16a 9. urtea - 382 zk. durangaldeko astekaria 3 Ekonomia 10 Berbaz 9 www.anboto.org Hondatutako lurzoruak konponduko Langileek greba egingo dute Julen Azkoaga: “ESAITen Mendi Martxa dituzte Durangoko Alde Zaharrean Abadiñoko Rothenberger-en abuztuaren 5ean helduko da Atxondora” Laku artifiziala eta jolas parkea inauguratu dituzte Elorrioko gazteen lokalen Abadiño • Aisialdigune berria inau- guratu zuten atzo Eroski hipermer- katuaren aldamenean. Laku artifi- ziala ipini dute: txintxaunak, tiroli- ordenantza onartu dute na bat eta lakua alde batetik bestera Gazteen, auzotarren eta jabeen eskubide eta Lokalek komunak eta su-itzalgailuak izan igarotzeko txalupatxoa. Parkea betebeharrak jasotzen ditu ordenantzak beharko dituzte, besteak beste. 188.000 euroko inbertsioa izan da. 02 7 Javi Etxebarria mendizale berriztarra zazpimilakoaren bila KIROLA • Javi Etxebarria uztailaren 29an Kaxmirrera egingo duen bidaia prestatzen dabil. Indiaren kontrol- pean dagoen zonaldean dago Nun mendia (7.135 m.). Gailurrera hel- tzen saiatuko da berriztarra Amurrio- ko eta Gasteizko beste sei kidegaz. 19 Alice and the blackfeet: diskoa grabatzeko gertu KULTURA • Orain urtebete inguru elkartu eta hasi ziren euren kantak konpartitzen Alicia Moreno eta Ibon Larrañaga; Rock Izar eskolako bes- te bi musikarigaz osatu dute taldea. 13 Durangaldeko herri guztietan ohikoak dira gazteak batzen diren lokalak; Elorrion 22 daude. Juanra de la Cruz •B e r r i z Eskalatzeko lokal berria ez dago guztiz bukatuta oraindik 4 •E l o r r i o Institutuko eta ikastolako gazteak Saharara joateko dirua batzen 2 •I u r r e t a Udal ortuen araudia onartu dute 6
 2. 2. H 2 2010eko uztailaren 16a, barikua anboto HERRIRIK HERRI ELORRIO Gazteen lokalak erregulatzeko ordenantza onartu dute aho batez Gazteen, auzotarren eta lokaletako jabeen eskubideak eta betebeharrak jasotzen ditu E lorrion gazteak batzen diren Zeregin horretan lokaletako jabeek behe solairuko 22 lokal dau- ere erantzukizuna dute: “Orain de. Jarduera hori erregulatze- arte ez zirela existitzen zirudien”. ko ordenantza landu eta atzoko Beraz, irail inguruan, alega- udalbatzarren aho batez onartu zioak aztertu eta ordenantza behin zuten. Niko Moreno alkatearen betiko onartzen dutenean, gaz- esanetan, gazteen lokalak “feno- teen lokalak sortzeko prozedura meno nahiko hedatua dira” eta arautua jarraitu beharko dute. arlo hori erregulatzeko “premia” Lehenengo Udaletxean jarduera ikusi dute. Ordenantzagaz gaz- aldaketarako lizentzia eskaera egin teen eta lokala dagoen komunita- beharko dute, beharrezko doku- Elorrion gazteen 22 lokal daude eta “gutxi batzuek bakarrik” sortu dituzte arazoak. tearen arteko hartu-emana “har- mentazioagaz: lokaleko espazioa- monizatu” gura dute, alde bakoi- ren banaketa jasotzen duen planoa eskubidea aintzatesten du. Arazo- baldintza fisiko minimoak eta jar- ririk kalera atera enbarazua sortu tzaren betebeharrak garbi utzita. eta teknikari aren egiaztagiria… rik sortuko balitz udalaren bitar- dueraren garapenean sortu daitez- dezakeenean, eta lokal batetik ger- Ondoren, hilabeteko epean, tekaritza ere ahalbidetzen du. keen arazoak. Gutxiengo baldin- tuen dagoenerako gutxieneko dis- Lokalek komun itxia, auzoko bizilagunei eskaeraren Irtenbide batera heldu ezik, akor- tzen artean daude lokalak komun tantzia 20 metrokoa izango da su-itzalgailua eta erantzukizun berri eman eta Konbibentzia Akor- dioa apurtu egin daiteke. itxia, su-itzalgailuak, emergentzia kale berean badaude, eta 10 metro- dioa sinatzeko aukera emango argiteria eta erantzukizun zibile- koa aurrez aurreko espaloietan zibileko asegurua izan behar zaie. Akordio horrek zehaztu gabe- Gutxieneko baldintzak ko asegurua izatea. aurkitzen badira. Arauak ez bete- dute, besteak beste ko epea du, eta auzotarrek deskan- Ordenantzak batez ere eremu bi Bestelako eskakizunen artean tzeak 500etik 5.000 eurora arteko tsurako eta ongizaterako duten erregulatu gura ditu: Lokalaren hauek daude: ezingo dute altza- isuna ekarri dezake. J.D. Natividad Tera irabazle balkoiak 25 gazte Saharara lorez apaintzeko lehiaketan joateko dirua batzen Valentin Irazola bigarren geratu da eta Begoña Garaizabal hirugarren Elorrioko Institutuko eta Txintxirri ikastolako loreei eta sarritan ureztatu behar Endozorrotza baserriko laguna. gazteek Saharara joan gura dute abenduan Nativida Terak irabazi du Elorri- ko Merkatarien Elkarteak antola- izaten ditut”. Baserriko fatxadan atondu dituz- tu duen balkoien eta fatxaden Bigarren tokian Valentin Ira- te loreak, eta orturako erramintak Elorrioko Institutuko eta Txintxi- dugun, baina euren kulturaren lehenengo txapelketa. Epa- zola geratu da, Gazeta auzoko tartekatu dituzte han eta hemen, rri ikastolako 25 bat gazte ekimen berri jaso eta guk geurearen berri mahaiak “loreen konposizio ede- “oso efektu dotorea” lortuz epai- berezia prestatzen dabiltza. Aben- ematea da asmoa: Horretarako, rra” saritu du. Geranio, alegria eta mahaiaren iritziz. duan Saharara joan gura dute, dantzak, jokoak, tailerrak… egin pentsamenduak erabili ditu, bes- Irabazlearen balkoitik Hirugarren saria Begoña hango bizimodua ezagutu eta gura ditugu”, adierazi du Leire teak beste. Lan handia eskatu dio, “konposizio orokorraren Garaizabali eman diote: “Geranio kultura elkartrukea egiteko. Agirreazaldegi Elorrioko Institu- baina gustura egin du: “Goizero eta dotorezia” azpimarratu dute lilak erabili ditu balkoia janzteko, Horretarako, bidaia finantzatzen tuko ikasleak. iluntzero kentzen dizkiet orri hilak eta oso lan ona egin du”. J.D. lagunduko dien dirua batzen hasi dira. Gaur kamisetak salgai Abenduaren 3tik 10era joan Gaur, 22:30ean, Musikaire progra- gura dute Saharara 15-16 urte- maren barruan, Saharako abesla- ko gazteek. Bidaia “ilusio handiz” ri Aziza Brahimek kontzertua eskai- prestatzen ari direla dio Udane niko du plazan, eta emanaldi hori baliatuko dute stand bat egokitu eta bertan kamisetak eta pastelak Aziza Brahim-ek gaur plazan saltzeko. Kamisetetan ‘Sahara’ ber- eskainiko duen kontzertua ba euskaraz ageri da eta ‘Elorrio’ baliatuko dute kamisetak saharar hizkuntzan. eta pastelak saltzeko Horrez gainera, dirua batze- ko itsulapikoak ere ipini dituzte herriko hainbat taberna eta Astobitza Txintxirri ikastolako komertziotan. J.D. ikasleak: “Esperientzia berria da, eta gogoz hartu dugu”. Saharan hango errealitatea Herriko tabernetan eta ezagutzeaz gainera, kultur elkar- komertzioetan itsulapikoak trukerako hartu-emanak ere sor- ipini dituzte dirua batzeko tu gura dituzte: “Oraindik ez Natividad Tera lehenengo saria eman dion balkoi apainduan. dugu guztiz zehaztu zer egingo
 3. 3. Herririk herri anboto 2010eko uztailaren 16a, barikua 3 H DURANGO PSEk dio bidegorriko seinaleztapen proposamena “legezkoa” dela Bidegorrien gaineko mozioari Aitziber Irigorasek egindako kritikei erantzun die PSE-EE alderdiak Bidegorrian seinaleztapena aha- ta bakarrik pintatuta uztea legez- lik arinen egiteko eta zoruan pin- koa ote den, eta informe juridi- tura ez labaingarria erabiltzeko koa eskatu zuela adierazi zuen. eskatuz PSE-EEk udalbatzarrean Agorriak esan du "proposamena aurkeztutako mozioa kritikatu legezkoa" dela, "bere ibilbidea zuen, joan zen astean, Aitziber Iri- izan duena eta ondo aztertu ondo- goras alkateak. PSE-EEk kritikei ren aurkeztu duguna". Horrez erantzun die. Egia "desitxura- gainera, gogoratu zuenez, "duda tzen" saiatu dela salatu du Idoia legalik izan balu udalbatzarreko Agorria zinegotzi sozialistak, eta idazkariak hori jakinarazteko mozioa betetzeko eskatu dute, ahalmena zuen, eta ezer esan ez udalbatzarrak onartu zuelako. Kurutziaga iturriaren pareko tartea hondatuta dago autoak eten barik pasatzen direlako. Mozioa eztabaidatu zen egu- nean ezer esan ez izana salatu “Seinaleztapenak aspaldi prest behar zuen. Gura denean Alde Zaharrean hondatutako zuen Agorriak: "Hurrengo egune- ko prentsaurreko batean egin zituen adierazpenak". Gainera, gauzak arin egiten dira” lurzoruak konponduko dituzte "mozioa Hirigintza Batzordean ere erakutsi zitzaien alderdi guz- bazuen, arazo legalik aurkitu ez tiei, eta orduan ere ez zuten ezer zuelako da". Gogoratu zuenez, esan". Aitziber Irigorasek dudan bestalde, "askotan” eskatu dute Esaterako, Kurutziagako iturriaren ondoko gunea berriztatuko dute ipini zuen zoruko gezietan silue- oinezkoen zebrabideak kolore bitan ez pintatzeko, eta hala ere hori egiten jarraitu dute". “Askotan eskatu dugu A urrekontu orokorretako gako iturri ondokoa, ibilgailu ema- Larrinagatxun udalaren jabetza- Seinaleztapenari buruz zera ohiko sarreren %5 alkate riaren ondorioz hondatuta dagoe- ko lurzoru bati eusten dion hor- zebrabideak kolore bitan ez dio:"Badakigu dagoeneko ipin- dekretu bitartez bideratu na. Lanak laster hasiko dituzte, ma indartzeko erabiliko dituzte. pintatzeko, baina berdin tzen ari direna, baina aspaldi ipi- daiteke, eta Aitziber Irigoras alka- esleitzeko prest daude-eta. egiten jarraitu dute” nita behar zuten. Gura denean teak portzentaia horri dagozkion gauzak arin egiten dira”. J.D. Goienkaleko lurzorua leundu 1,6 milioi euroak zertara bidera- Euskaltegia Azterlanera tuko dituzten azaldu du. Bestalde, sasoi bateko Azterlane- egingo dute, oinez ibiltzeko “deseroso” dagoelako, Udalak ipiniko dituen 80.000 euroekin eta Eusko Jaurlaritzako ko eraikina (Maristak ikastetxea- ren ondoan) alokatu du udalak, eta Aitziber Irigorasen esanetan Arripausuetan zelai berria Merkagune programatik jaso hara tokialdatuko dituzte Euskal- duten 113.000 euroekin Alde Zaha- rreko zorua errekuperatuko dute. tegia eta Berritzegune zerbitzua. Ondorioz, eraikinean egokitzapen Amaitzeko, 26.500 eurogaz eta gimnasioa egiten ari dira Batetik, Goienkaleko harlauza gri- lanak egingo dituzte. Lanak ezin- eta Jaurlaritzako Hezkuntza Sai- Belar artifiziala aldatu eta 2,5 metro zabalduta sak (erlieberik handiena dutenak) go dituzte irailerako amaitu. Berri- leko 239.000 euroko laguntzagaz, leunduko dituzte. Bestetik, Alde tzegune San Faustoko eraikin Zabalarra herri eskolako teilatua nazioarteko partiduak hartu ahalko ditu Zaharrean hondatuta dauden lur- batean egon da orain arte. Eraikin konponduko dute. zoru guneak konponduko dituz- hori aurten eraitsi eta zentro zibi- Denboraldi berrirako berdegune adierazi du Ander Gorrotxategi te. Horien artean dago Kurutzia- ko bat egiten hasiko dira. 3,3 milioiko soberakina berria izango du Arripausuetak. udal zinegotziak. Horrez gainera, Durangoko zonalde batzuk Irigorasen esanetan, 2009an 3,3 Horretarako 331.000 euroko aldageletan espazio bat irabazi beste jabe batzuekin partekatzen milioi euroko soberakina izan du aurrekontua bideratu dute eta 10 dute gimnasio txiki bat jartzeko. 2009an 3,3 milioiko soberakina ditu udalak, eta zonalde horietan udalak. Alde batetik, udaleko sail urteko bermea izango du. “Orain Belar artifiziala berezia da, izan dute, “batzorde guztiak egin beharreko urbanizazio lane- guztietan doiketak egin dituzte. urte batzuk indarrean jarritako eta Euskal Autonomia Erkidegoan doituta” eta Udalkutxari tan udalari dagokion kopururako Era berean, "Udalkutxari buelta- araudi baten ondorioz, Arripau- ipintzen den lehenengoa: hiru bueltatu beharrekoa atzeratuta 265.000 euro bideratuko dituzte. tu beharreko hiru milioi euroak sueta nazioarteko partiduak har- nerbio zentral ditu eta zazpi zen- Alkate dekretu bidez bidera- 2011tik aurrera hiru urteko epean tu ezinda geratu zen; aldaketa- timetroko altuera, hareaz eta kau- tuko dituzten beste 105.000 euro bueltatuko ditugu”. J.D. gaz, berriro hartu ahalko ditu”, txo poliuretanoz betea. J.D.
 4. 4. Herririk herri H 4 2010eko uztailaren 16a, barikua anboto BERRIZ Lur sail batzuk desjabetu dituzte Eskalatzeko lokala hiltegia egiteko oraindik ez dago Hiltegi berriko lanetarako trami- teak aurrera doaz. Bertara sartze- ko bidea egiteko Ametzualdeko guztiz amaituta lurrak hiru jaberenak direla azal- Udala eta Amaraune taldeak datorren du dute, eguazten honetan, oso- ko bilkuran. Jabe bigaz akordioa eguaztenean egingo dute hurrengo batzarra lortzera heldu direla esan dute, bai- E na jabeetako bategaz ez dute lor- skalatzeko lokala oraindik “kirol taldeak frontoia eramaten tu berba egiterik ere urte bi eta ez dago guztiz amaituta. duen moduan”. Erabaki hori, bai- erdian. Azaldu dutenez, hura nahi- Koltxoia boulderretik urrun na, hartuta dago, eta udala ardu- taez desjabetzea “beste erremedio- gelditu da eta hori hurreratu behar ratuko da. rik ez” dauka Udalak. dute, ilungune batean argiak ipi- Amaraune taldea eta udala ni behar dituzte eta skate gunea- hartu-emanetan daude. Orain ren ertzbatean bigungarria. Loka- arte hartutako erabakien artean Nahitaezko desjabetza onartu la gertu egoteko lan horiek amai- lokalera sartu-irtenak erregistra- du Udalak, jabeagaz berba tzea falta dela adierazi du Puri tzeko sistema eta segurtasuna egiterik lortu ez duelako Perez Kirol Batzordeko Presiden- bermatzeko kamara ipintzea dau- teak. “Enpresak ez zituen konpon- de. Sarreran hatz-marka bidezko keta horiek egin, eta esan bage- sistema ipintzea begiratzen dabil- Lursailen jabea agertuz gero, nion ere ez zuen lana amaitzen”, tza. Tarifa, ordutegi eta oinarriz- beste jabeei legez metro karratu- dio Perezek. Beraz, azkenean, ko arauen inguruan ere berba egin ko diru kopuru bat (9,45 euro) “beste enpresa batek emango die dute. Amaraune taldeak bilera emango diote. 3.807 metro koa- amaiera lanei”. Amaraune taldea informatiboa izan du aste hone- dro desjabetuko ditu Udalak, eta kexu da, “urrian lanen %99 amai- tan, eta “arauekin ados” daude. sarbideko lanek irauten duten tuta zegoen eta asko atzeratzen Udala eta amaraune taldeak bitartean 1.994 metro koadro dabil”. hurrengo bilera datorren eguaz- gehiago beharko dituzte. Bestalde, hasiera batean loka- tenean izango dutela adierazi du Alkateak azaldu duenez, “hil- laren arduraren inguruan Ama- Puri Perezek, Kirol Batzordeko tegiaren lanak tramitazioak amai- raune eskalada taldea eta udala Presidenteak. G.A. tu eta ahal denik lasterren hastea ez ziren ados ipintzen. Amarau- da asmoa”. Lur mugimenduak uda ne taldeak udala arduratzea gura Amaraune taldea kexu da eta udazkenean egin gurako lituz- zuen, “udal erakundea” zelako; “lanak asko atzeratzen” ketela adierazi du, baina tramiteen bestalde, udalak Amaraunek ges- dabiltzalako menpe daudela epeak. A.U. Beste enpresa batek egingo ditu gelditzen diren lanak. tionatzea hobeto ikusten zuen ATXONDO OTXANDIO Eguaztenean egingo Udal idatziak euskara dunei horretarako aukera eskaini gura diegu”, adierazi dute Euskara dute oposizioen hutsean jasotzeko aukera Batzordeko kideek. Edonork ulertzeko euskara Testuetan euskara ulerterreza erabiliko dute; Testuetan euskara “ulerterraza” lehenengo azterketa beste hainbat herritan harrera ona izan ei du erabiliko ei dute; “edozein euskal- dunek ulertzeko modukoa”, azal- du dutenez:“Beste herri batzueta- Hiru lanpostu daude oposiziotan; peoi lanetarako Udalagaz euskaraz kanpainaren uztea nahiko izango da idatziak barruan, udaleko idatziak eus- euskaraz jasotzeko. postu bi eta lantaldeko arduradunaren postua kara hutsez jasotzeko aukera Otxandiarren %80k baino Beste herri batzuetan “ez eskainiko dute hemendik aurre- gehiagok daki euskaraz, eta Otxan- dute ezelako arazorik izan” Apatako frontoian datorren eguaz- ko azterketa ordu bi geroago hasi- ra. Herritarren artean fitxa bat dio Udalerri Euskaldunen Manko- idatziak euskaraz ulertzeko tenean oposizioetarako azterke- ko da, 11:00etan. zabalduko dute, eta hura bete- munitateko kide da 2007az geroz- ta eguna izango dute. Hiru lanpos- Guztira, azterketak egiten 200 tzea eta Udaletxeko buzoian tik. Horrez gainera, udal bulegoe- tutarako oposizioen azterketa teo- pertsona baino gehiago egongo da tako behargin guztiak euskaldunak ko esperientziaren arabera, herri- rikoa egingo dute bertan; herriko Apatako frontoian. Peoi postueta- dira, eta azken urteotan“asko aurre- tarrek ez dute inongo arazorik Otxandiarren %80k baino hainbat lanetarako peoi postu bi rako azterketarako izena 130 per- ratu da euskararen udal erabileran”, edukitzen horrelako idatziak uler- gehiagok daki euskaraz, eta eta lantaldeko arduraduna izan- tsona inguruk eman dute, eta Euskara Batzordeko kideek adie- tzeko”. Beraz, herritarrei “beldurra go denaren postua. arduradun posturako, berriz, 70 2007tik Udalerri Euskaldunen razi dutenez. Horregatik, beste alde batera utzi” eta ekimenean Lehenengo azterketa peoi iza- inguruk. Azterketa teorikoa gain- Mankomunitatean dago herri batzuetan legez, “udalagaz parte hartzeko gonbita luzatu gura teko hautagaiena izango da, eta ditzen duten hautagaiek irailean euskaraz jardun gura duten euskal- izan diete. J.D. 09:00etan hasiko da. Lantaldeko azterketa praktikoa egin beharko arduradun izan gura dutenentza- dute. A.U. Gaztetxoei zuzendutako Horrez gainera, eguen guztie- tan gaztetxoei zein helduei zuzen- liburutegia igerilekuan dutako ekintzak antolatuko dituz- te: kantautorek, antzerkia, bideo emanaldiak, zinema, ipuin kon- Hainbat liburu aukeran ipiniko dituzte; gura talariak… Kontzertuak 20:00ak inguruan hasiko dira, eta gazte- dutena aukeratu eta astebeterako hartu daiteke txoei zuzendutakoak eguerdian garatuko dituzte. Eguen honetan hasita irailean Otxandion finkatuta dagoen igerilekuetako denboraldia amai- Kataluniako lagun talde batek har- tu arte Otxandioko igerilekuetan tu du aurten igerilekuetako gida- 5-16 urte bitarteko gaztetxoei Horrez gainera, eguenetan ritza, eta igerileku zerbitzua bes- zuzendatuta liburutegi zerbitzua musika kontzertuak, zinema telako ekintzekin osatzea erabaki eskainiko dute. Gaztetxoek gura eta bideo emanaldiak dute. Otxandioko igerilekuak aste- duten liburua aukeratu, euren eskainiko dituzte lehenetik domekara egoten dira datuak utzi eta astebeterako har- zabalik, 11:00etatik 20:00etara. tu ahalko dute liburua igerilekuan Taberna, berriz, 11:00etatik gauer- 200 pertsona inguruk egingo dute azterketa Apatako frontoian. bertan zein etxean irakurtzeko. dira bitartean. J.D.
 5. 5. Publizitatea anboto 2010eko uztailaren 16a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herri H 6 2010eko uztailaren 16a, barikua anboto IURRETA Onartu dute udal baratzen erabilera arautuko duen ordenantza “Aisialdiko udal baratzen erabilera zuzenduko duten arauak” dira ordenantzak biltzen dituenak E AJko zinegotzi bat falta izan aurreratuen daukan Durangalde- zen joan zen barikuko udal- ko herria da Iurreta, ordenantza batzarrean, eta Iñaki Toto- onartu duen lehenengoa. rikaguena alkatearen kalitateko Aisialdiko udal baratzen era- botoagaz onartu zuten udal bara- bilera zuzenduko duten arauak tzen erabilera arautzen duen orde- dira barikuan onartutako ordenan- nantza. Jeltzaleek eta Ezker Batu- tza honek zehazten dituenak; bes- ko zinegotziek alde, eta PSEko eta teak beste, udalak izango dituen PPko ordezkariek proposamena- eskumen eta betebeharrak, ortuak ren kontra bozkatu zuten. jorratzeko erabili ahalko den tres- Urkiola Landa Garapena neria, azpiegituraren mantenua- Herritarrak ortuak erabiltzen urrian hasi ahal izatea gura du udalak. elkartegaz bat eginda, eskaria egi- ri eta erabilerari dagozkien hain- ten duten herritarrei udal ortu bat bat irizpide, baratzean sortutako Udal baratzeak atontzeko lak, eta urrirako ortuak prest ego- esleitzea helburu duen egitasmoa hondakinen tratamendua zela- obra zibila (tresneria gordetzeko tea da helburua. koa izan behar den (ortuetan sor- eraikina, hesia etab.) ia amaituta Udal ortuen azpiegituren kon- Azpiegituren kontrolaren eta tutako hondakin organikoak berre- dagoela aipatu digu asteon Toto- trola eta kudeaketa bere ardura- Udal baratzetan ekoizten kudeaketaren ardura izango rabiltzeko konpostajerako balia- rikaguena alkateak, eta hile honen koak izango dituen begirale baten direnak produktu duen begirale baten figura bideak ipiniko dituzte) eta udal amaieran edo abuztu hasieran figura ere aurreikusi du joan zen ekologikoak izan beharko baratzetan ekoizten direnak pro- amaitzea aurreikusi dutela uda- ere aurreikusi dute araudian barikuan udalean onartu zuten direla zehazten du araudiak duktu ekologikoak izan behar lean. Ortuen esleipen prozedi- ordenantzak, eta bere egitekoak dutela jasotzen du araudiak. menduari irailean ekingo dio uda- ere zehazten ditu araudiak. I.E. IZURTZA MAÑARIA Otxandiar baten kartela Herriko ia 20 pilotazale garren urtea da aurtengoa emaku- mezko pilotarien txapelketa ere aukeratu dute jaietarako binakako txapelketan jokatuko dutena. Herriko emaku- mezkoek osatutako sei bikotek jar- dungo dute txapelketan. Aurkeztu dituzten bost proposamenetatik, Ainhoa Emakumezkoen sei eta gizonezkoen hamahiru Herrian tradizio luzekoa den gizonezkoen txapelketan, bestal- Garate otxandiarrarena hautatu du epaimahaiak bikotek dihardute txapelketan parte hartzen de, 16 eta 50 urte bitarteko pilo- tazaleek dihardute parte hartzen: Kultura batzordean batzen diren bazlearen osagai nagusia. More Ekainean ekin zieten gizonez- 13 bikotek eman dute izena. zinegotzi gehienen botoak jasota kolore biziko atzealdean islatzen koek partiduei, eta laster finalau- Laster jokatuko dituzte Astelehen eta martitzenetan aukeratu zuten, joan zen astean, du kartelak jai giroaren erakusle rrekoak igarota, abuztuaren 16an, gizonezkoek finalaurrekoak, jokatzen dituzte urtean zehar ere Ainhoa Garate otxandiarrak lehia- den uneetako bat. San Roke egunean jokatuko eta datorren astean ekingo herriko 15 umeren pilota eskolak ketara aurkeztutako kartela herri- Bost lagunek aurkeztu dituz- dituzte finalak. Herriko pilota diete emakumeek partiduei antolatzen duen mañariarren pilo- ko iraileko jaiak iragartzeko. Lehia- te euren proposamenak lehiake- eskolak antolatuta, bestalde, hiru- ta txapelketako partiduak. I.E. ketaren oinarrietan jasotzen dena- tara. Jaso dituzten lan guztiak bil- ren arabera, 250 euroko saria du eta erakusketa batean ikusgai dagokio irabazleari. ipiniko dituzte Udaletxean. I.E. Jaiaren elkargune nagusia eta MALLABIA dantzari biren irudia agertzen dituen marrazkia da kartel ira- Eskolako sukaldea udan dutena. Datorren urtean haurresko- lan egin beharreko lanak udalbatza- Jai giroa islatzen duen irudia da kultura batzordeko kideek eraberrituko dute rrak asteon onartu ditu. Haurresko- lan komun gehiago egingo dituzte. Gela gehiago jarriko dituzte, baita osatutako epaimahaiak jaiak Ume kopuruak gora egin duela-eta, duela urte leihoak aldatu ere. Obra honek iragartzeko hautatu duena 309.000 euroko diru-atala eskatzen bi herri eskola eraberritzeari ekin zion udalak du. Udalak Eusko Jaurlaritzaren laguntza du. Eskolako komunak eta Mallabiko Learreta Markina herri saneamendua orain urte bi kon- Jaso dituzten proposamenak eskolan ume kopuruak gora egin Haurreskolako datorren pondu zituzten. Aldagelak eta fron- bildu, eta udaletxean ikusgai du. Eskola egokitzeko obrak due- urteko lanak asteon onartu toia atondu zituzten iaz, jolaslekuak ipintzea dute asmoa la urte bi martxan jarri zituen uda- ditu udalbatzarrak handituz. Eskoletako irisgarritasu- lak. Sukaldea eraberritzea da aur- na hobetu beharra dagoela azaldu tengo udako oporretan egingo du Aitor Loiola alkateak. J.G.
 7. 7. Herririk herri anboto 2010eko uztailaren 16a, barikua 7 H ABADIÑO ABADIÑO Abuztuaren 5etik 8ra bitarte, Laku artifiziala eta uretan Salbadore jaiak Gerediagan jolasteko gailuak parke berrian Udagaz batera hainbat herri eta auzotako jaiak datoz, eta Gere- dian ere ez diote hutsik egingo urteroko zitari. Abuztuaren 5ean hasiko dira Salbadore jaiak, donien atxa altxatuz, eta lau egu- Atzo arratsaldean inauguratu zuten aisialdigune berria; herriko umeek netan zehar makina bat ekitaldi prestatuko dituzte. Tartean lehia- keta ugari izango da: tortilla, bakailao, briska, karabina eta igel zeukaten 17:00etan parke berrira gerturatzeko gonbidapen berezia txapelketak, asto lasterketa... Abuztuaren 6an, barikuan, bertso saioan izango dira Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Igor Elor- U darako prest, atzo arratsal- artifiziala eta umeentzako hain- tza eta Jon Maia, Unai Iturriagaren aginduetara. Egun horretan dean inauguratu zuten bat gailu ipini dituzte: txintxaunak, moduan, egunero ekarriko dute erromeria talderen bat. Eroski hipermerkatuaren Txintxaunak, tirolina bat eta tirolina bat, lakuaren alde batetik aldamenean azken urtean aton- lakuaren alde batetik bestera bestera igarotzeko txalupatxoa... tzen jardun duten eta iazko aurre- igarotzeko txalupatxoa Oraindik amaitu barik dauden DURANGALDEA kontuan jasotako aisialdirako gune atondu dituzte parke berrian lanen artean, gerizpea emango berria. Atzo arratsaldean gozatu zuten umeek parkea lehenengoz. duten pergola bi eta farola berriak aipatu ditu alkateak. Parkeak behar Saharako eta Errusiako umeei Atzo goizean egin zuen duen elektrizitatea sortuko duen harrera egin diete eskualdean 188.000 euroko inbertsioagaz era- Iazko aurrekontuan jasotako eguzki energia bidezko instala- tu duten gunearen hedabideen proiektua da; 188.000 euroko zioa ere eraikitzeke dago. Saharako eta Errusiako umeak etorri dira Durangaldera azken aurreko aurkezpena udal gober- inbertsioagaz burutu dute Datorren urtean, bestalde, egunotan, eta oraindik ere baten bat heltzeko dago. Herria eta nuak. Jose Luis Navarro alkateak lursailaren beheko aldean errete- Kainabera elkarteek bultzatuta, ume hauek eskualdeko fami- eta Marisa Vazquez zinegotziak gia eta mahaiak ipintzeko asmoa liekin pasatuko dute uda sasoia. Gaur, Durangoko Udaletxean egin zituzten gidari lanak. Laku dutela azaldu du alkateak. I.E. egin diete harrera urira etorritakoei. Saharako 30 haur izango dira eskualdean, irailaren 8ra arte. 14 daude Durangon, 11 Elorrion eta 5 Berrizen. Durangokoek askaria egin zuten eguaztenean, Herria elkartean. Kainabera- ren bidez 65 ume etorriko dira Euskal Herrira, eta horietatik 29 izango dira eskualdean. 11 astelehenean ailegatuko dira. ELORRIO Andoni Zengotitabengoa gose greban dago berriz ere Maiatzean gose greban egon ondoren, elorriarrak berriro ere pro- testari ekin zion uztailaren 10ean. Preso moduan dagozkion esku- bideen alde dihardu gose greban. Familiak bakarrik bisitatu deza- ke, eta aurrez aurreko bisitak bere bikoteagaz bakarrik baimen- du dizkiote. 24 orduak isolatuta ematen ditu; 23 zeldan. Astean telefono dei bi egiteko aukera dauka, eta ez diote ikasketak buru- tzen utzi. Aurrez aurrekoen ondoren, odol eta txiz analisiak egi- ten dizkiote. Ez diote izaera politikoa onartzen, eta greban dagoe- Herriko umeek “gozatu dezaten” atondutako gunea dela esanez aurkeztu du parkea alkateak. netik liburutegira eta gimnasiora joatea debekatu diote. ZALDIBAR GARAI Alex Castañaresek irabazi du Postal lehiaketa antolatu Bazkarirako jaietako kartel lehiaketa izena emateko 2010eko Ferixa Nausikoak iragarriko dituen 'Kolore biziak' ize- dute hirugarren biderrez epea hasi da neko irudian, koadrodun zapia buruan duela jaietako soinuak zabaltzen dituen lagun bat ageri da. Uztailaren 12an eman zuen erabakia epaimahaiak. Mahai honetako kideek, berrikuntza Zaldibarko Liburutegiak eta Euskara Sailak Santiago, Santana eta Saninazio moduan, aurretik jaien barruan herri-bazkaria jendearen iritzia antolatuta, 100 euroko saria jasoko du irabazleak antolatu du Trumoitte kultur jakiteko aukera izan elkarteak, jaiak eratzeaz ardura- dute. Cristina Sierra Oporretan zauden lekuan postal da, "postala hondartza eta palme- tzen den taldeak. Abuztuaren kultura zinegotzia, bat erosi, euskaraz idatzitako des- rak ez izatea". Deskribapena labu- 1ean izango da hitzordu hori, eta Javier Salaberria eta kribapen labur bat egin eta Zaldi- rra izan behar da, eta norbere dagoeneko badago izena emate- Mª Carmen Muñoz barko Udal Liburutegira irailaren hitzekin idatzia "lagun bati bida- ko aukera. zinegotziak, Maita- 17a baino lehenago postaz bida- liko bazenio legez", azaldu du libu- Uztailaren 27an ipini dute ne Iribar udaleko liz gero, 100 euro irabazi daitezke. ruzainak. Ondoren, bidaltzen diren azken eguna apuntatzeko. Baz- berdintasun tekni- Bigarren sarituak 60 euro jasoko postal guztiekin erakusketa bat karian parte hartu gura dutenek kar ia eta Jose luke, eta 16 urtetik beherakoek 30 egingo dute Liburutegian. Udaletxera joan behar dute; txar- Ramon Lazkano eta euro. Postala Euskal Herria 5 behea Aurtengoa hirugarren aldia tela eskuratzeko nagusiek 20 Iñaki Larrañaga jai 48250 helbidera bidali behar da, da Zaldibarko Liburutegia eta Eus- euro ordainduko dute, eta batzordeko kideek zigiluagaz eta zigilu markagaz. kara Sailak postal lehiaketa anto- umeek, berriz, 10. osatu dute epai- Postalean telefonoa ere ipini behar latzen dutena. Ekimenaren helbu- Uztailaren 23an hasi eta m a h a i a . Ho r i e k da. Javier Vidal, Zaldibarko libu- rua euskaraz idaztera bultzatzea herri-bazkariagaz batera amai- guztiek Lorea Litra- ruzainak adierazi duenez, "saritu- da. Aurten liburutegi berriagaz tuko dira Garaiko jaiak. 12.000 go diseinatzailea- ko dena postala eta deskribapena parte-hartze handiagoa itxaroten euro inguru emango ditu Uda- ren aholkularitza- polita eta originala izatea da. Hau du liburuzainak. G.A. lak jaiak prestatzeko. M.O. pean jardun dute.
 8. 8. Publizitatea P 8 2010eko uztailaren 16a, barikua anboto
 9. 9. anboto 2010eko uztailaren 16a, barikua 9 B BERBAZ “Euskal selekzioa aldarrikatzea eta indarrak batzea da Mendi Martxaren helburua” Hamargarren Mendi Martxa antolatu du ESAITek. Atxondotik ere pasatuko da; azken zehaztasunak lotzen dabiltza Julen Azkoaga • ESAITen Mendi Martxan Durangaldeko etapa antolatzen dabilen lagun taldekoa da Ezkerretik eskumara: Julen Azkoaga, Unai Azkune, Beñat Azkoaga eta Gorka Gorrotxategi “Mendiko etapez gainera, herrietako E SAITek Euskal Selek- egun osoko jaialdia egingo genuen, eta aur ten, etapan finean, mendi martxaren zioaren aldeko 10. dugu, abuztuaren 4an. Aur- sherpa lana egiteaz gainera, helburua hori da: aldarrika- ekitaldiak ere oso Mendi Martxa antola- t e n , g a i n e r a , l e h e n Me n d i Martxako ibilbidea egingo Atxondoko harrera eta ekital- diak prestatuko ditugu. tzea, nazio garen herri legez, euskal selekzioa behar dugu- aberasgarriak dira” tu du aurten. Uztailaren 31tik abuztuaren 8ra egingo dute da, baina aurkako norabi- la, eta indarrak batzea. dean. Zer prestatu duzue? tzea eskatzen diogu. Partai- ibilaldia, eta gure eskualde- Herr i guztietan izaten da Martxa egitekotan, osorik egin deei dagokienez, 100 pertso- tik ere pasatuko da. Abuz- Denboratxoa daroazu Mendi harrera moduko bat, eta hori behar da? nako muga jartzen da, baina tuaren 5ean martxa Atxon- Martxan parte hartzen. prestatzeaz gainera, orain Dena egitera edo egun sol- ez dago arazorik egun baten dora helduko da, Elgetatik, Lagun batzuekin joan nin- Atxondo eta inguruetako kul- teak egitera joan daiteke. ger turatu eta etapa solteak eta hurrengo egunean Ara- tzen lehenengoz, eta orduan tur eta kirol eragileen atxiki- Mendi Martxa guztia egiteko egiteko. maiora joango da. Durangal- 16 urte genituen. Gurasoen deko etapak antolatzen lagun batzuekin joan ginen, Etapak zelakoak izaten dira? Pres- Durangaldeko lagun talde eta partaideen artean nahiko tatuta egon behar da? bat dabil. Euretako bat da umeak ginen orduan. Urtero- “ESAITen webgunean dago Medi Martxa Ez da mendizale profesiona- Julen Azkoaga. urtero joaten jarraitu dugu, e t a h a u b o s g a r re n a i z a n g o egiteko informazioa; egun solteetan ere la izan behar, baina apur bat mendian ibilita egotea Euskal Herriko hainbat herrita- da. Bertako jendea ezagutu eta konfiantza hartu dugu. joan daiteke, borondatea emanda” k o m e n i d a . Et a p a k n o r m a - tik pasatuko da Mendi Martxa... lean arazo barik egitekoak Ez da beti Euskal Herr iko Aurten Durangaldetik pasa- dira, baina etapa egiteko probintzia guztietatik pasa- tzen dela ikusita, bertako indar barik egonez gero fur- tzen, baina aurtengoan bai. etapak antolatzen ibiltzeko menduak jasotzen gabiltza. izena emateko epea zabalik goneta bat dago hurrengo Normalean, zortzi egun iza- eskatu digute. Mar txa Atxondora heltzean d a g o, e t a E S A I Te n w e b g u - herriraino joateko. Jendeak ten dira. Aurten hamargarren harrera ekitaldia egingo nean topatu daiteke zer egin ez dezala beldurrik eduki. aldia denez, egun bat gehia- ‘Sherpa’ lana ere egin duzue ari- dugu, eta saiatuko gara kiro- behar den. 200 euro jartzen Mendi Martxak daukan gau- go izango du, eta Elgetan nago. lariren bat ekartzen. Gero d i ra , e t a e t a p a b a k o i t ze a n , za ona hori da, mendian egi- Lehengo urtean eurek eska- herri gehienetan herri-afaria egunerako behar duzuna ten dugula, egunean 6-8 tuta etapa baten sherpa lana prestatzen saiatzen gara, eta baino ez duzu eramaten ordu izaten dira, eta ez men- “16 urtegaz joan esaten dena egin genuen. Gutxienez, lau bat lagun ego- kontzerturen bat ere lotu gura dugu. Kontua martxako aldean; kamioi txiki bat dago beste gauza guztiekin. Herri dian bakarrik, herriak ezagu- tzeko aukera ere egoten da, nintzen lehenengoz, ten dira bai aurrean bai jendeaz gainera Atxondoko batera heltzen garenean, afa- eta ekitaldi asko. Oso aberas- atzean; walkiekin jendeari eta inguruetako jendea ber- ria, lo egiteko lekua, garria da eta jende jatorrak eta ordutik urtero b i d e a e ra k u s t e n e t a s e i n a - taratzea da. Garrantzitsua d u t x a k . . . e g o t e n d i ra . E z i n hartzen du parte. Ea Duran- errepikatu dut” leak jartzen egon behar iza- ten dira. Iaz hori egin izaten da talde eta pertsonen atxikimenduak batzea. Azken duenari osorik egin, egunean b e r t a n b o ro n d a t e a o rd a i n - galdeko gazteak, batez ere, animatzen diren! A.Ugalde
 10. 10. Ek 10 2010eko uztailaren 16a, barikua anboto EKONOMIA ABADIÑO kolaborazinoa R Langileek greba egingo othenberger Abadiñoko enpresan Enpresa Komitea mobilizazioekin hasi da aste honetan. Baina, Sindikatuek dio- tenez, datorren astelehenetik egue- nera txanda bakoitzean lau ordu- dute Rothenberger-en ko greba egingo dute. Beharginek konbenioa negoziatu gura dute. Enpresa Komiteak deituta, mobilizazioak egin dituzte aste honetan Izan ere, aurreko bi urteetan sol- Ainhoa Iturbe datak izoztu egin zituzten, enpre- EHNE sindikatua saren egoeragatik, eta “galera horien zati bat berreskuratu gura dugu”, dio CCOO sindikatuko Roberto Martínek. Bi urte horie- tako KPIak eguneratzea eskatzen Ekonomiaren dute beharginek, datorren urteko lehen seihileetan beranduen jota. traktoreak vs. Martínek dioenez, “enpresaren traktorearen egoera hobea da bai eskaeretan bai emaitzetan, baina enpresak solda- ekonomia tak bere horretan utzi gura ditu, igoerarik barik, eta ez dugu onar- Ekonomia eta krisia gora eta tzen”. Bestalde, Gizpuzkoako metal behera dabilgu denok aspaldi arloko konbenioan onurak badau- honetan. Batzuk, handiek, de horiek ere ezartzea eskatzen hobetzen doala errepikatuz, dute. krisia amaierara heltzen ari Enpresak grebaren eragina delaka; langileek, lan egin txikitzeko ordutegien malgutzea guran, krisiaren tunelaren ezarri duela azaldu dute sindika- amaiera non ote dagoen tuek; “larunbatean lan egitea eska- antzeman ezinik, EREen tu digute”. Baina Enpresa Komiteak aroan buru-belarri sartuta. Ahaztu zaigu ekonomi asanbladara deitu du neurri horre- modeloaren inguruko kin ados ez dagoelako eta “lanik hausnarketa egin beharra. Bi ez egiteko”eskatzeko. Enpresa mila euroko bonoa kotxeak Komitea bihar enpresara joango da, erosteko, hirurehun euroko “bozkatutakoa errespetatzeko eta bonoa altzariak erosteko eta greba bateratuta hasteko”. G.A Astelehenetik eguenera txanda bakoitzean lau orduko greba egingo dute. euro bateko bonoa “la chispa de la vida” den Coka-Cola edan ahal izateko. EMAn 14 beharginek DURANGALDEA Horrela konpondu digute ekonomia eta bizimodua. onartu dute kalte-ordaina Energia kontsumoa Kontsumitu, kontsumitu... Marxek, Grouchok esan Kontsulta epea hilabete luzatu behar izan dute, aurrezteko auditoriak zuena parafraseatuz, kontsu- mitu, gerra da eta. Eta kontsumitzen ez badugu dokumentu batzuk aurkeztea falta zelako + Dendak elkarteak kudeatuko ditu auditoriak nonon gerra bat, beste bat gehiago, antolatu beharko dugu, Irakeko petrolioa El Material Aislante epresako kaleratzeen artean, hamalau lan- Durangaldeko dendek %15 eta Kostuari dagokionez, batez- eskuratzeko, Hego Amerikako zuzendaritza eta sindikatuek gilek enpresak eskainitako kalte- %25 bitarteko energia kontsumoa beste, denda bakoitzak 75 euro uretaz jabetzeko edo Soma- azken batzarrean konpromiso ordaina onartu dute. Kalera joan aurrezteko +Dendak elkarteak ordaindu beharko du; +Dendak- liako atuna izateko fresko- batzuk hartu zituzten, baina doku- gura ez duen beharginari dagokio- ikuskaritzak kudeatuko ditu, nego- en egoitzan eman behar da izena. fresko. mentu batzuen faltan kontsulta nez, berriz, enpresan jarraitzeko zioen “lehiakortasunerako garran- Sarritan diote ekonomia- epea hilabete luzatu dute. LABek konpromisoa hartu du EMAk, lan- tzitsutzat” daukatelako. Trukerako 100 txartel saritan ren traktoreak behar ditugula dioenez, “bileran hartutako kon- poltsa sortuz; LEEa irauten duen Auditoreek egindako txoste- Txartela erabiltzean pizza, gosari gure bizimoduak mantentze- promisoak enpresaren aldetik zer- bitartean postuak mantenduko nean denda bakoitzean energia eta meriendengatik trukatzeko 100 ko, aberastasunari eusteko. tan gelditzen diren ikusi beharko dira. Eta LEEa sindikatuen sina- kontsumoa txikitu eta horrela dirua txartel irabazteko aukera eskain- Traktorez traktore, orain dela dugu orain”. Enpresak lan delega- dura barik joango da, “lan aginta- aurrezteko egin beharreko hobe- tzen du + Dendak-ek, Telepizza eta 20 urte, Euskal Autonomia ritzan aurkeztutako hamabost ritzak hartuko du erabakia”. G.A kuntzak zehaztuko dituzte. Café Misarben alda daitezke G.A Erkidegoan 15.000 behitegi zeuden, eta orain 800 beste- rik ez; Bizkaiari dagokionez, 1991. urtean 11.000 pertsona baino gehiago zeuden lanean nekazaritzarekin zuzenean lotuta, 2001. urtean 5.000 pasatxo, eta gaur egun? Eskualdeko lur gero eta gehiago porlanez estaltzen da, ustez ekonomiaren traktoreak diren eraikuntza eta automozioarentzako, eta bitartean mundu guztiak, Bixente Kapanaga 19, behea politikari, funtzionario, 48215 IURRETA (Bizkaia) herriak guretzat egunerokoa den zerbait ahazten du: Tel.: 946 816 673 baserritarrok traktorearen Faxa: 946 817 636 ekonomia ekonomia traktore bihurtzen dugula, egunero construcciones@zarateyelexpe.biz behar dugun jatekoa sortzeak lanpostu askoren sortzea ere ekar dezakeela.
 11. 11. anboto 2010eko uztailaren 16a, barikua 11 K KULTURA MUSIKA LEHIAKETA Danbaka I railaren 17ra arteko tartea dute Danbaka musika lehia- ketan izena eman gura duten Debagoieneko, Debabarreneko tientzako, Durangaldean, Deba- goienean eta Debabarrenean bizi- bizirik dagoen musika mugimen- duaren emaitzak ezagutzeko auke- lehiaketaren eta Durangaldeko musika taldeek. Izena emateko epea zabalik dagoe- la iragarri eta Durangaldeko musi- kariak parte hartzera deitu dituz- ra da Danbaka lehiaketa. Izena ematen dutenetatik lehiaketan parte hartuko duten 19 taldeak epaimahaiak hautatuko Bigarren urtez, laugarren te aurreko edizioan parte hartu zuen Ymotek taldeko kide bik eta antolatzaileek Plateruenean. Laugarren edizioa du Danba- ditu, eta ikusleek aukeratuko dute hogeigarrena. Hiru sari daude; sari nagusia, Debagoieneko talde onenaren saria eta ikuslearen saria. Durangaldeko musikariek ere har dezakete parte edizioa prest kak aurtengoa, eta aipatutako hiru eskualdeetako proposamen musi- kalen isla izango dira Elgetako Espaloia kafe antzokian urrian, “Euskal Herrian dugun auke- ra onena” dela-eta, euren lanak Danbakara bidaltzera animatu ditu Ymotekeko Asier Otaduik azaroan eta abenduan izango Durangaldeko taldeak: hiru kan- diren zuzenekoak. Taldeentzako ta eta taldearen datuak bidaltze- euren lana erakusteko aukera, eta ra. Informazio gehiago www.dan- eskualdeotako musikazale guz- baka.com helbidean duzue. I.E. 12 Folklore jaialdiak Durangaldean 13 Alice & The Blackfeet Uztailaren 23an Bulgaria eta Brasilgo dantzak ditugu Rock Izar eskolan sortutako proiektua da Alicia Berrizen, eta uztailaren 30erako antolatu du Kriskitin Moreno gaztea kantari duena: Ibon Larrañaga, Dani taldeak Dagestango dantzarien emanaldia Durangon. Ortega eta Dario Campos ditu taldekide.

×