Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

על חודה של פתווה

854 views

Published on

הרצאה של נחום שילה כנס מידע 2011 , ביום העיון "פורטלים ומידע רב מימדי". יום העיון מתקיים בשבוע המידע בישראל.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

על חודה של פתווה

 1. 1. " על חודה של פתווה " פורטלים ערביים ואסלאמיים כנדבך חשוב במודיעין התחרותי מרצה : נחום שילה מנכ " ל חברת GMI – Gulf Markets Intelligence Ltd 17 מאי 2011 כנס ותערוכת המידע הבינ " ל ה -26 I NFO 2011
 2. 2. פתוות נגד בנקים / מוסדות פיננסיים רגילים <ul><li>שאלה : &quot; האם מותר לרכוש מניות של חברת האחזקות הממלכתית ?&quot; </li></ul><ul><li>[ תאגיד ענק בערב - הסעודית , בבעלות הנסיך אל - וליד בן טלאל , נכדו של מייסד הממלכה , </li></ul><ul><li>המדורג 22 ברשימת עשירי העולם ] </li></ul><ul><li>תשובה [ של שיח ' יוסף עבדאללה אל - שבילי - איש דת סעודי בכיר , חבר ברשות הפיקוח </li></ul><ul><li>השרעית של בנכ אל - בלאד – בנק אסלאמי שהוקם לא מכבר בערב - הסעודית ] </li></ul><ul><li>&quot; החברה מחזיקה מניות של חברות העוסקות בדברים אסורים ובהן בנקים הפועלים על - פי ריבית , כגון סיטיבנק והבנק הסעודי - אמריקני ... החברה מחזיקה גם במניות של ערוצי טלוויזיה המשדרים דברי תועבה ובמניות של בתי - מלון בהם השירות והמזון אינם עולים בקנה אחד עם השריעה . </li></ul><ul><li>דעתי היא , שאסור לרכוש את מניותיה של חברה זו . אני קורא לבעלי החברה לאמץ מדיניות שרעית , להימנע מהשקעות בחברות אסורות ... זאת על מנת שבעלי החברה יזכו לגמול טוב בעולם הזה ובעולם הבא ועל מנת שניתן יהיה לרכוש את מניותיה ...&quot; </li></ul><ul><li>המקור : אתר &quot; דרך האסלאם &quot; – טריק אלאסלאם </li></ul><ul><li>www.islamway.com </li></ul>
 3. 3. הפתווה נגד חברת האחזקות - משמעויות <ul><li>מדובר בפסק הלכה שמעמיד בסימן שאלה כדאיות של עשיית עסקים עם החברה . </li></ul><ul><li>מדובר במידע חיוני עבור מקבלי החלטות בכל האמור לגבי שאלת ה - Go or Not go שהינה המרכיב החשוב ביותר בתוצר המודיעין התחרותי . </li></ul><ul><li>מדובר במידע שהופיע רק באתרי אינטרנט בערבית ( פורטל פתוות ) ואיתורו הצריך מיומנות גבוהה בשפה בערבית ובכלי המידענות והמודיעין התחרותי . </li></ul><ul><li>מדובר במידע שאיתורו איתורו חייב המשך מחקר בפורטלים ערביים ואסלאמיים ( כאלו העוסקים בכלכלה אסלאמית ) לשם הבנת הנושא . </li></ul>
 4. 4. מודיעין תחרותי בעולם הערבי / אסלאמי <ul><li>עבודת המודיעין התחרותי , שמושאה שווקים מזרח תיכוניים / אסלאמיים דומה במספר מאפיינים לעבודת מודיעין תחרותי רגילה , אולם יש לה גם מאפיינים יחודיים משלה , בפרט כשמודבר במודיעין תחרותי ממקורות גלויים : </li></ul><ul><li>נדרש ידע של שפות אחרות – ערבית , פרסית , תורכית ויכולת להתגבר על מוסכמות (&quot; באינטרנט יש הכל באנגלית &quot;, &quot; מה כבר אפשר למצוא בערבית ?&quot;). </li></ul><ul><li>יש לתת משקל רב יותר לאלמנט הדתי – חברתי ( אנשי דת , ארגונים דתיים , מפלגות דתיות , שבטים , עדות ). </li></ul><ul><li>לרוב יש גרסאות סותרות – &quot; נתוני ממשלה &quot; מול &quot; נתוני אופוזיציה &quot;. </li></ul><ul><li>יש להכיר את הכלכלה האסלאמית . </li></ul>
 5. 5. מודיעין תחרותי בעולם הערבי / אסלאמי – הנגזרת המידענית <ul><li>יש בשפות המזרח - תיכוניות פורטלים רבים , אשר השילוב ביניהם מטייב את עבודת המודיעין העסקי - תחרותי ומשלים פערי מידע . לכל שלב בתרשים הזרימה של עבודת המודיעין העסקי ניעזר בפורטלים רלבנטיים : משלב מיפוי השוק , דרך שלב איתור החסמים / בעיות וכלה בשלב ההחלטה . </li></ul><ul><li>הפורטלים הערביים / אסלאמיים הללו לא תמיד דומים לפורטלים &quot; מערביים &quot; – יש לחדד את &quot; אומנות הנבירה &quot; בפורטל הערבי / אסלאמי . </li></ul>
 6. 6. איסוף מידע כלכלי : מי החברה ? מה שמות המנהלים ? מהם נתוניה הכלכליים ? מה נתח השוק שלה ? העמקת הידע : האם מנהלי החברה מקורבים לשלטונות ? האם מדובר בעסק רגיל או עסק משפחתי ? ברורים נוספים : האם יש מניעה לעשות עסקים עם החברה ? אם כן – על איזה רקע ? Go / Not Go פורטלים כלכליים / עיתונאיים פורטלים כלכליים / חברתיים פורטלים פוליטיים / דתיים מקורות גלויים משפות לא מזרח תיכונית מידע ממקורות בלתי גלויים
 7. 7. פורטלים ערביים ואסאלמיים - דוגמאות <ul><li>פורטלים כלכליים : </li></ul><ul><li>www.arabdecision.com </li></ul><ul><li>http://arabic.china.org.cn </li></ul><ul><li>פורטלים של ממשלות </li></ul><ul><li>- http:// www.dubai.ae / </li></ul><ul><li>- http:// www.mop.ir/Portal/Home/Default.aspx </li></ul>
 8. 8. פורטלים ערביים ואסאלמיים - דוגמאות <ul><li>פורטלים דתיים </li></ul><ul><li>http:// www.saaid.net/fatwa/index.htm </li></ul><ul><li>www.ikhwanonline.com </li></ul><ul><li>פורטלים חברתיים </li></ul><ul><li>- www.alotaiby.net </li></ul>
 9. 9. סיכום ומסקנות <ul><li>עבודת המודיעין התחרותי הגלוי מול שווקים מזרח - תיכוניים מחייבת רכישת מיומנות בשימוש בפורטלים ערביים ואסלאמיים ובידע נרחב בשפות הרלבנטיות . </li></ul><ul><li>דת , חברה ופוליטיקה משפיעות על פעילות עסקית במזה &quot; ת ולכן חשוב להכיר את כל סוגי הפורטלים הערביים / אסלאמיים . </li></ul><ul><li>המידען / איש המודיעין התחרותי העוסק בפורטלים ערביים ואסלאמיים חייב להיות &quot; איש אשכולות &quot; - להיות בקי לא רק בכלכלה אלא גם בדת , פוליטיקה וחברה בזירה הרלבנטית . </li></ul><ul><li>התפתחות האינטרנט והפורטלים בעולם האסלאמי הינה מהירה . הפורלטים מתרבים והופכים יותר ויותר &quot; ידידותיים למשתמש &quot;. </li></ul>

×