מודיעין תחרותי באקדמיה

2,345 views

Published on

הרצאה שהועברה על ידי ענת קלומל כמסגרת הכנס השנתי למודיעין תחרותי מטעם פימ"ת הפורום הישראלי למודיעין תחרותי.
ביום זה הרצו - פרופ' יצחק בן ישראל, פרופ' בן גלעד, אמיר ברנע , יורם סנדר , ד"ר שי הרשקוביץ, ד"ר יניב לויתן ועוד מומחים נוספים.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מודיעין תחרותי באקדמיה

 1. 1. ,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 1) ‫תחרותי‬ ‫למודיעין‬ ‫השנתי‬ ‫הכנס‬CI(– ‫פימ"ת‬20‫מקצועית‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫שנה‬:‫תאריך‬27.11.2012‫ומרצה‬ ‫מידענית‬ ,‫קלומל‬ ‫ענת‬ :‫מרצה‬.‫תחרותי‬ ‫עסקי‬ ‫למודיעין‬www.bar-oriyan.comanatklu@gmail.com
 2. 2. ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬‫באקדמיה‬‫מידע‬ ‫ללימודי‬ ‫החוג‬: ‫אוניברסיטאות‬,(‫מידע‬ ‫לימודי‬ ‫)החוג‬ ‫בר-אילן‬.(‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫)ניהול‬ ‫חיפה‬‫תעודה‬ ‫לימודי‬:,‫הפתוחה‬ ‫אוניברסיטה‬.‫ברל‬ ‫בית‬ ‫מכללת‬ ,‫הטכניון‬‫מקוון‬ ‫מידע‬ ‫אחזור‬ :‫הדגש‬‫עסקים‬ ‫למנהל‬ ‫החוג‬:‫אוניברסיטאות‬.‫הטכניון‬ ,‫ירושלים‬ ,‫חיפה‬:‫מכללות‬,‫למנהל‬ ‫המכללה‬,‫אונו‬ ‫קריית‬ ,‫פרס‬ ‫אקדמי‬ ‫מרכז‬‫בית‬ ,‫המערבי‬ ‫הגליל‬ ‫מכללת‬.‫לטכנולוגיה‬ ‫הגבוה‬ ‫הספר‬‫עסקית‬ ‫חשיבה‬ :‫הדגש‬,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 2
 3. 3. - ‫ב‬ ‫ביבליומטרית‬ ‫סקירה‬CI
 4. 4. ‫עסקים‬ ‫במנהל‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬
 5. 5. ‫בנושא‬ ‫אקדמיים‬ ‫פרסומים‬ ‫מס‬CI‫בלבד‬ ‫אקדמים‬ ‫עת‬ ‫לכתבי‬ ‫הגבלה‬
 6. 6. – ‫ב‬ ‫העוסקים‬ ‫מאמרים‬CI‫מידע‬ ‫לימודי‬ ‫מתחום‬ ‫עת‬ ‫בכתבי‬
 7. 7. ‫עדכני‬ ‫ביבליומטרי‬ ‫מחקר‬
 8. 8. ‫בברזיל‬ ‫ביבליומטרי‬ ‫מחקר‬– ‫כ‬ ‫אוחזרו‬350‫ללימודי‬ ‫בחוג‬ ‫שנוצרו‬ ‫מאמרים‬– ‫כ‬ ‫מתוכם‬ ,‫מידע‬37‫בנושא‬ ‫עסקו‬CI.17‫)שהיו‬ ‫אקדמים‬ ‫עת‬ ‫בכתבי‬ ‫פורסמו‬ ‫מאמרים‬.(‫בכנסים‬ ‫גם‬ ‫להתפרסם‬ ‫אמורים‬10.‫דיסרטציות‬6.‫תיזות‬
 9. 9. ‫המסקנה‬:‫עסקים‬ ‫ממנהל‬ ‫מגמות‬‫מידע‬ ‫מלימודי‬ ‫מגמות‬:Open-source Intelligence (OSINT(Deep Web, Wikileaks, Government, Amazon, The Cloud, ServersSocial Media Intelligence (SOCMINT(‫המודיעין‬ ‫חוקר‬ ‫לבין‬ ‫המידענים‬ ‫בין‬ ‫אינטראקציה‬‫מודיעין‬‫תחרותי‬CI‫מודעין‬‫שוק‬MI‫מודיעין‬‫אסטרטגי‬SI‫משחקי‬‫מלחמה‬Competitive Insights
 10. 10. ‫מידענות‬ - ‫בר-אוריין‬ ,‫קלומל‬ ‫ענת‬ 10
 11. 11. ‫בתחום‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬Information Science Information Processing & Management Annual Review of Information Science andTechnology Information Management Journal Information Systems Research Information Outlook,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 11
 12. 12. ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שנועד‬ ‫ביבליומטרי‬ ‫במחקר‬) ‫האקדמית‬ ‫בספרות‬Wright, 2008 & (Calof‫מספר‬ ‫נסקרו‬ ,:‫במאמרים‬ ‫מופיעים‬ ‫שהמושגים‬ ‫הפעמים‬‫המידע‬ ‫ממאגר‬ ‫נעשה‬ ‫המאמרים‬ ‫אחזור‬ABI Inform-Proquest." ‫המושג‬ ‫הופיע‬ ‫אשר‬ ‫הפעמים‬ ‫מספר‬competitiveintelligence:‫הינו‬ "710" ‫המושג‬ ‫הופיע‬ ‫אשר‬ ‫הפעמים‬ ‫מספר‬market intelligence:‫הינו‬ "144" ‫המושג‬ ‫הופיע‬ ‫אשר‬ ‫הפעמים‬ ‫מספר‬marketingintelligence:‫הינו‬ "1,379‫שערכתי‬ ‫בבדיקות‬2012" ‫שהנושא‬ ‫אקדמיים‬ ‫מאמרים‬ ,CI"‫הוא‬669.,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 12
 13. 13. CI‫סורואזתבתזאורוס‬,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 13
 14. 14. ‫אקדמיים‬ ‫למאמרים‬ ‫הגבלה‬
 15. 15. - ‫סורואזתבתזאורוס‬ ‫תארנים‬CI
 16. 16. ‫סורואזתבליומטרי‬‫י‬‫סורואזתב‬ ‫מחקר‬) ‫סורואזתבליומטרי‬‫י‬‫סורואזתב‬ ‫המחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Wright, 2008 & Calof(‫סורואזתבספרות‬ ‫להופיע‬ ‫החל‬ ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬ ‫סורואזתבמושג‬ ‫השימוש‬– ‫ה‬ ‫סורואזתבשנות‬ ‫המקצועית‬60)Aguilar, 1967,‫מכן‬ ‫לאחר‬ .(– ‫ה‬ ‫סורואזתבשנות‬ ‫זה‬ ‫סורואזתבתחום‬ ‫לעסוק‬ ‫החלו‬ ‫סורואזתברים‬‫ח‬‫מ‬ ‫מספר‬70,80– ‫וה‬90– ‫ה‬ ‫למאה‬20. Fahey and King, 1977; Daft et al., 1988; Hambrick, 1982;Culnan, 1983; Grabowski, 1987; Daft and Macintosh,1981, Slater and Narver, 1994).,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 16
 17. 17. - ‫ב‬ ‫העוסקים‬ ‫מחקרים‬CI‫סורואזתבמודיעין‬ ‫המתמקדים‬ ‫יותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫המחקרים‬ ‫סורואזתבל‬‫א‬-‫ה‬ ‫סורואזתבשנות‬ ‫סורואזתבו‬‫ת‬‫נכ‬ ‫תחרותי‬ ‫עסקי‬2000)Wright, 2008 &Calof‫להתפתחות‬ ‫מודעות‬ ‫להיות‬ ‫צריכות‬ ‫היו‬ ‫סורואזתברות‬‫ח‬‫ה‬ .(.‫שלהן‬ ‫העסקית‬ ‫סורואזתבה‬‫י‬‫סורואזתב‬‫ס‬‫ה‬ Beal, 2000; Kourteli, 2000; Saxby et al., 2002; Kumar et al. , 2001,Voros, 2001; Decker et al. , 2005; Vojak and Suarez-Nunez, 2005;Rajaniemi, 2005; Brouard, 2006; Knip, 2006.,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 17
 18. 18. ‫משנת‬2000‫המובילים‬ ‫המושגים‬) ‫שוק‬ ‫מודיעין‬MI‫תחומים‬ ‫עם‬ ‫סורואזתבלים‬‫ל‬‫סורואזתב‬‫מ‬ ‫לעיתים‬ (‫סורואזתבינה‬ ,‫סורואזתבה‬‫י‬‫סורואזתב‬‫ס‬‫ה‬ ‫סריקת‬ ,‫שוק‬ ‫מחקר‬ :‫כגון‬ ‫חופפים‬) ‫עסקית‬BI) ‫שיווקי‬ ‫מחקר‬ ,(Fleisher andBlenkhorn, 2003.(- ‫אסטרטגי‬ ‫מודיעין‬Strategic Intelligence –SI(() ‫התרעות‬ ‫זיהוי‬Strategic Early Warning -SEW.() ‫הטקטי‬ ‫המודיעין‬Tactical Intelligence.(,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 18
 19. 19. - ‫ב‬ ‫מושגים‬CI Gilad, Ben (2001). "Industry Risk Management:CIs Next Step", Competitive IntelligenceMagazine, 4 (3), May-June.Business War Games(‫מלחמה‬ ‫)משחקי‬) ‫סיכונים‬ ‫הערכת‬risk assessments‫מודיעין‬ ‫הערכת‬ ,()intelligence estimates) ‫תרחישים‬ ‫בדיקות‬ ,(scenariodevelopments and testing(.) ‫השערות‬ ‫ניהול‬management assumptions(,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 19
 20. 20. 2008-2012‫של‬ ‫האירופאי‬ ‫הכנס‬ ‫את‬ ‫סיכם‬ ‫ברנע‬ ‫אבנר‬SCIP‫בשנת‬2008,‫)ברנע‬2009:‫בשם‬ ‫השימוש‬ ‫כי‬ ‫וציין‬ (Competitive Insight‫כדי‬ ‫פופולארי‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬.‫מודיעין‬ ‫בשם‬ ‫מהשימוש‬ ‫לברוח‬,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 20
 21. 21. ,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 21‫לאנליסטים‬ ‫ממידענים‬ Hohhof, Bonnie & Chitwood Lera (2000). At a crossroads:Information professional to intelligence analyst.Information Outlook. Washingtonville. 4, Iss. 2, p. 22-25 (4 pp.)‫סקיפ‬ ‫של‬ ‫הפורום‬ ‫במסגרת‬ ‫שנערך‬ ‫מחקר‬(Competitive Intelligence Professionals (SCIP) ‫של‬ ‫למעבר‬ ‫בנוגע‬‫אנליסטים‬ ‫של‬ ‫לתפקיד‬ ‫.מידענים‬,‫מידע‬ ‫לאיסוף‬ ‫גישה‬ ‫מהווים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫מידע‬ ‫אוספי‬ ‫רק‬ ‫אינם‬ ‫המידענים‬,‫תוכן‬ ,‫מעבירים,למשל‬ ‫הם‬ ‫שאותו‬ ‫למידע‬ ‫ערך‬ ‫להוסיף‬ ‫צריכים‬ ‫הם‬ ‫אלא‬‫וידע‬ ‫מערכתיות‬/.‫ועסקית‬ ‫רחבה‬ ‫חשיבה‬
 22. 22. ‫קלומל‬ ‫ענת‬‫בר-אילן‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫מידע‬ ‫ללימודי‬ ‫בחוג‬ ‫דוקטורנטית‬‫בחינת‬ - (‫ידע‬ ‫)הבניית‬ ‫מידע‬ ‫לעיבוד‬ ‫"ממידע‬ – ‫המחקר‬ ‫נושא‬‫מודיעין‬ ‫הערכות‬ ‫יצירת‬ ‫לבין‬ ‫מידע‬ ‫איסוף‬ ‫תהליכי‬ ‫שבין‬ ‫הדיאלקטיקה‬(."‫במערכת‬ ‫המודיעין‬ ‫לצרכן‬ ‫אפקטיביות‬M.A, ‫בר-אילן‬ ‫אונ‬ ,‫מידע‬ ‫ללימודי‬ ‫בחוג‬ ‫ארגונית‬ ‫.מידענות‬M.A, ‫תל-אביב‬ ‫אונ‬ ,‫ביטחון‬ ‫.לימודי‬B.A, ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫ושל‬ ‫מזה"ת‬ ‫של‬ ‫.היסטוריה‬.‫לווינסקי‬ ‫מכללת‬ ,‫ובהיסטוריה‬ ‫בערבית‬ ‫הוראה‬ ‫תעודת‬‫בר-אוריין‬ ‫אתר‬ ‫בעלת‬ ,‫עצמאית‬ ‫מידענית‬www.bar-oriyan.com,‫הפתוחה‬ ‫האונ‬ , "‫מידענים‬ ‫"הכשרת‬ ‫בקורס‬ ‫ומרצה‬ ‫מקצועית‬ ‫מרכזת‬.‫חוץ‬ ‫לימודי‬– ‫תחרותי‬ ‫עסקי‬ ‫"מודיעין‬ ‫קורס‬ ‫מרצה‬E-Method‫למנהל‬ ‫בחוג‬ ,.‫לטכנולוגיה‬ ‫הגבוה‬ ‫ספר‬ ‫ובבית‬ ‫פרס‬ ‫אקדמי‬ ‫במרכז‬ ‫עסקים‬,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 22
 23. 23. ,‫קלומל‬ ‫ענת‬2012‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ 23!‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬...‫בווב‬ ‫ונפגש‬‫קלומל‬ ‫ענת‬ :‫מרצה‬www.bar-oriyan.comhttp://www.facebook.com/BarOriyananatklu@gmail.com

×