Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרי

2,181 views

Published on

הרצאה של ד"ר איתן לסרי במסגרת כנס מידע 2012, שבוע המידע הבינלאומי בישראל אשר התקיים במלון הילטון שבתל-אביב.
הרצאה ביום העיון "רשתות חברתיות 2012" .

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסרי

 1. 1. ‫‪Info‬‬ ‫כנס מידע-2102‬ ‫רשתות חברתיות בישראל‬‫מערכות המידע בשלטון המקומי –‬‫הקשר בין ראש העיר לתושביו‬ ‫מאת : ד" ר איתן לסרי‬ ‫מלון הילטון, תל אביב , 2 102.5.4 1‬
 2. 2. ‫מצב השלטון המקומי בישראל‬ ‫‪‬השלטון המקומי אמון על דאגה לרווחת התושבים תחת שיפוטו ועל מענה שוטף לצרכיהם.‬ ‫‪ ‬בישראל יש כ- 27 עיריות, 521 מועצות-מ, 45 מועצות- א. ושתי מועצות -תעשייתיות.‬ ‫‪ ‬מאז שנת 1002 נקלעו רשויות מקומיות רבות למשבר כלכלי.‬ ‫‪ ‬חומרת הבעיות אחידה והיא בולטת בקרב אוכלוסיות מוחלשות ופריפריה.‬‫‪ ‬שני היבטים דומיננטיים בין השלטון המרכזי למקומי : תקציב הרשויות והיסוד החוקי שלהן.‬ ‫‪ ‬הבעיות שצצו בחלק ניכר מהרשויות המקומיות - קושי בפרעון חובות לספקים, הלנת שכר‬ ‫עובדים, הפקעת סמכויות על ידי הממשלה ומינוי וועדה קרואה.‬ ‫‪ ‬הגורמים הבולטים לכך בין השאר הם - הירידה בשיעור המימון הממשלתי, בעוצמתו‬ ‫הפוליטית של ראש העירייה ובטיב הניהול השוטף.‬ ‫‪ ‬במקביל, קיימות רשויות המנוהלות בצורה יעילה, אינן נזקקות לסיוע וחזקות פיננסית.‬
 3. 3. ‫אמצעי מימון פעילות‬ ‫השירותים של הרשויות‬ ‫המקומיות‬‫‪‬תקציב הרשויות המקומיות מורכב מהכנסות עצמיות )כ-%06(, שעיקרן הוא מיסי‬ ‫הארנונה, והשתתפות ייעודית של הממשלה )כ-%04(, שמממנת חלק מפעילות‬ ‫הרשויות המקומיות באמצעות השתתפות ייעודית בשירותים ממלכתיים.‬‫‪‬כיום קיימת מידת ריכוזיות ותלות רבה, מִנהלית וכלכלית,של הרשויות המקומיות‬‫בשלטון המרכזי. באופן אבסורדי,הפיקוח ההדוק גורם לעיתים לשיתוק מחד גיסא,‬ ‫והזנחה של השלטון המקומי מאידך גיסא. זוהי ככל הנראה סיבה אחת מני רבות‬ ‫למשבר הניהולי, הפוליטי, השירותי, הממשלתי, המשפטי והפיננסי שבו השלטון‬ ‫המקומי בישראל נמצא כיום.‬‫‪‬למרות שחל שיפור קל וניכרת עלייה קלה בשביעות הרצון מהשירותים המסופקים‬ ‫על ידי הרשויות לעומת שנים עברו, עדיין רמת הביצועים הכללית עומדת על ציון‬‫נמוך, מה שמעיד שהציבור מעריך את כלל הביצועים של השלטון המקומי כבינוניים‬ ‫עד ירודים.)מתוך מחקר שבוצע לאחרונה באונ"י חיפה ( .‬
 4. 4. ‫מערכות המידע בשלטון המקומי‬ ‫ייעודן הוא לאפשר הענקת‬ ‫מהוות תשתית אסטרטגית‬ ‫שירות מיטבי לתושב‬ ‫בכל רשות מקומית‬ ‫יחד עם ניהול תקין של הרשות המקומית‬ ‫ושיפור תהליכי קבלת ההחלטות‬‫בשל החדשנות והתפתחות הטכנולוגיה - אנשי מערכות המידע ברשות‬‫המקומית לומדים את סוד התכנון העירוני הווירטואלי תוך כדי תנועה‬ ‫ובעיקר בדרך של ניסוי וטעיה.‬
 5. 5. ‫קיימים שלושה סוגים בולטים‬ ‫של מערכות מידע‬ ‫מערכות מידע תפעוליות: תומכות באופן שוטף ושגרתי בביצוע מטלות שוטפות,‬ ‫משמשות את נותני השירות ומפיקות נתונים – ‪DATA‬‬‫מערכות מידע ניהוליות: מידע ודוחות לדרג ניהולי על בסיס המערכות התפעוליות,‬ ‫לניהול וקבלת החלטות. מערכות אלו משמשות את דרג הביניים‬ ‫ומפיקות מידע – ‪.INFORMATION‬‬ ‫מערכות לתמיכה בקבלת החלטות –מערכות אינטראקטיביות,גמישות,מבוססות‬‫מחשב ומערכות מידע המפותחות במטרה לתמוך בפתרון בעיות לא מובְנות בתחום‬ ‫הניהולי. מערכות אלו תומכות בפעילות הדרג הניהולי הבכיר ומפיקות‬ ‫ידע - ‪.KNOWLEDGE‬‬
 6. 6. ‫שוק ה-‪ IT‬מוניציפאלי‬ ‫‪ ‬מדובר בשוק עם היקף פעילות של מאות מיליוני שקלים בשנה.‬‫‪‬במשך שנים הייתה החברה לאוטומציה החברה היחידה שפיתחה מערכות מידע לשלטון‬ ‫המקומי וסיפקה שירותי מחשוב. היא הייתה בבעלות השלטון המקומי )%06( והמדינה‬ ‫)%04( וכיום היא בבעלות מלאה של השלטון המקומי.‬ ‫‪‬עיריית תל אביב, החזיקה בית תוכנה אשר פיתח ותחזק את מערכות המידע פנימה.‬‫‪ ‬לאחרונה, החיל משרד הפנים את חובת המכרזים על מערכות המידע בשלטון המקומי,‬‫דרישה שגרמה להצטרפותן של חברות נוספות לשוק ה-‪ IT‬המוניציפאלי, להורדת מחירים‬ ‫ולשיפור המערכות.‬ ‫‪ ‬כמות החברות הפעילות בשוק ה-‪ IT‬המוניציפאלי נמוכה בהשוואה להיקפו הכלכלי‬ ‫ולפוטנציאל הגלום בו.‬ ‫‪ ‬החל תהליך של הפרטת שירותים וכוח אדם בתחום מערכות המידע בשלטון המקומי‬
 7. 7. ‫יישום ההפרטה מוניציפאלית‬ ‫בתחום‬ ‫בתחומי הגבייה והמחשוב פועלות ברבות מהרשויות המקומיות מספר חברות גדולות‬ ‫וותיקות. כמו מילגם, מגע״ר, החברה לאוטומציה, מטרופולינט, ‪ EPR‬ועוד.‬‫כל חברה כזאת מגלגלת מחזור של עשרות ומאות מליוני ₪ בשנה ומעסיקה מאות עובדים‬ ‫ברחבי הארץ. התחרות בין החברות הייתה קשה והתמורה בגין השרותים שהן מספקות‬ ‫לרשויות פוחתת משנה לשנה לאור מגמת המיכרוז הגוברת, כל זאת לטובת הרשויות‬ ‫עצמן.‬ ‫לאחרונה, חלה תמורה בשוק זה, עובדה שניכרת בתופעה של התגברות הבעלויות‬ ‫הצולבות של החברות עצמן לדוגמא בשוק הגבייה והמחשוב, כאשר מתבצע הליך של‬ ‫מיזוג ורכישה בין חלק מהחברות המתמודדות בשוק זה .‬ ‫הפרטת שרותים יכולה לגרום להתייעלות, אך בהפרטה גלומים גם סיכונים שיש לתת‬‫עליהם את הדעת. ההפרטה מחייבת את הרשות המקומית לפתח מנגנוני בקרה, כפי שכל‬ ‫רגולטור מפתח כאשר הוא מפריט את שרותיו. לא די לערוך מכרז, לבחור זכיין ולצפות‬ ‫שהוא יעמוד במחויבויות שלקח על עצמו. זכיין ההפרטה הינו גוף עסקי שמטרתו‬ ‫הראשונית הינה להרוויח. מטרה זאת אכן מחייבת אותו לפעול ביעילות ואפקטיביות, אך‬ ‫לעיתים גם לצמצם או להפחית את איכות וכמות השרותים שהוא מופקד עליהם בפועל .‬
 8. 8. ‫הקשר בין ראש הרשות לתושב‬ ‫המגע בין ראש הרשות לבין תושביו חשוב מאין כמותו. מפגש ישיר יסייע בהעלאת‬ ‫נושאים "מהשטח" יצמצם את תחושת הניכור והריחוק של תושבים ממנגנוני‬ ‫השלטון, יחזק את הדמוקרטיה העירונית ויתרום לזיהוי הידע המקומי וחשיבותו.‬ ‫חברי המועצה, נבחרי הציבור, הם האנשים האמונים על ייצוג הציבור בעירייה,‬ ‫ואשר נושאים באחריות מול ציבור הבוחרים. על מנת לממש את תפקידם ולייצג‬ ‫את הציבור נאמנה, חשוב לאפשר קשר ישיר בין תושבי העיר ובין נבחרי הציבור.‬‫השפעתם של אמצעי התקשורת על דעת הקהל הציבורית, והשימוש בכלים פרסומיים,‬ ‫גוברים בהדרגה, ובמקביל, דעת הקהל הציבורית הפכה לחלק בלתי נפרד‬ ‫משיקולי המערכת השלטונית.‬
 9. 9. ‫הקשר בין הרשות לתושב‬ ‫בישראל כיום, רשויות רבות מדי נמנעות מלחשוף מידע לציבור, התפיסה שבבסיס‬‫השלטון הדמוקרטי, לפיו נבחרי הציבור הם נאמני הציבור, הפועלים בשם ולמען ציבור‬ ‫בוחריהם, התחלפה לא פעם בתפיסות ביורוקרטיות או במנטליות של השוק הפרטי,‬ ‫המזהות את הכוח והעוצמה שבהחזקת המידע ומוצאות סכנות בחשיפתו.‬ ‫ראוי כי נבחרי הציבור ברשות המקומית יבינו את התפקיד שיש לתקשורת, לרשתות‬ ‫החברתיות ולפרסום, וכיצד ניתן לחזק באמצעות השימוש בתקשורת זו את החיבור‬ ‫לציבור ולהתגבר על תחושת הניכור הקיימת בשטח.‬ ‫רציונל הפעילות של הנהלת העירייה ראוי שיתמקד בהצגת מסר ברור לפיו מטרת‬‫העל של הרשות היא מתן שירות לאזרח, הנמצא בראש מעייניה במשך כל ימות השנה‬ ‫ויצירת קשר רציף והדוק איתו, לא רק לקראת מערכת הבחירות המוניציפאלית.‬
 10. 10. ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫הנגשת מידע לציבור היא זכות יסוד, ויתרונותיה עולים לאין שיעור על רוב האיומים או חשש‬ ‫פוטנציאלי שבגללם מבקשים המוסדות לא לחשוף מידע.‬ ‫השקיפות תורמת לביקורת על תהליכי קבלת ההחלטות, לצמצום שחיתות ציבורית,‬ ‫ולהגדלת המעורבות האזרחית במערכת הפוליטית הארצית והמקומית כאחד.‬‫השקיפות מאפשרת מימוש תפיסה דמוקרטית עמוקה ואמיתית , ומהווה דרישת-קדם הכרחית‬ ‫למעורבות עמוקה יותר של תושבים לא רק בהבנת תהליכי קבלת ההחלטות העירוניים,‬ ‫אלא אף בהשתתפות בתהליכים אלה.‬ ‫מידע אמין וזמין על הנעשה ברשויות המקומיות הוא כלי רב ערך וחיוני,‬ ‫בחיזוק זיקת הציבור למקומות המגורים ובעידוד אזרחות אקטיבית.‬
 11. 11. ‫דוגמאות לקשר ישיר ושירות‬ ‫לתושב‬ ‫פגישות עם ראש העיר בעירייה‬‫קו פתוח לתושב – פעילות המוקד העירוני ומתן מענה של הנהלת העירייה‬ ‫סיורי מנהלי אגפים עם ראש העיר בשכונות העיר‬ ‫פעילות אתר האינטרנט העירוני‬ ‫פרסום בעיתונות המקומית ובשילוט חוצות‬ ‫פעילות בעמוד הפייסבוק של הרשות‬ ‫מערכת ‪ IVR‬שיגור הודעות קוליות והודעות ‪ SMS‬באירועים חשובים ועיתות חירום.‬ ‫דו"ח ביצוע ודף לתושב‬
 12. 12. ‫מערכות לניהול המידע ברשות‬‫‪ ‬תשלומים - תושב יכול לשלם את חובותיו לרשות באמצעי תשלום שונים, העדכון מבוצע‬ ‫מיידית במערכת התפעולית של הרשות .‬ ‫‪ ‬רישום לחינוך - תושב יכול לרשום את ילדיו למוסדות החינוך, לברר שיבוץ ולבצע‬ ‫תהליך ערעור ולעדכן את הקבצים העירוניים.‬ ‫‪ ‬תיק תושב - תושב יכול לצפות במידע אישי עדכני בזמן אמת ישירות מהמערכת‬‫התפעולית לקבל מידע על נכסיו, צריכת המים, לעקוב אחר התקדמות תהליכים שונים,‬ ‫כגון רישוי עסק או תוכניות בנייה ואף לבצע פעילות רישום ו/או תשלום.‬ ‫‪ ‬אתרי רשויות - מספק לתושב מידע עדכני ודינאמי על הנעשה ברשות- אירועים,‬ ‫הודעות,תמונות,פרוטוקולים,פורמים,דיווחים,על פעילות הרשות, פרויקטים ומידע‬ ‫היסטורי.‬ ‫‪ ‬מידע גיאוגרפי והנדסי.‬
 13. 13. ‫אמנת השירות העירונית‬ ‫ועקרונותיה‬ ‫במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הרשות, ומתוך רצון כן להיטיב את איכות‬ ‫השירותים הניתנים לתושבי העיר על ידי העירייה, מתחייבים בשם העירייה:‬ ‫ראש העיר, מנכ"ל העירייה, מנהלי האגפים ויו"ר ועד העובדים:‬ ‫לפעול למען תושבי העיר במקצועיות ובמסירות,בהתאם לעקרונות אמנת שירות זו.‬ ‫‪‬שירות אישי – מתן שירות אישי ואדיב לכל תושב בכל פנייה.‬ ‫‪‬שירות מקצועי - מתן שירות מקצועי, אמין וזמין לכל פונה.‬ ‫‪‬שירות מדיד- מתן מענה יעיל ואיכותי, תוך עמידה בתקן הביצוע העירוני.‬ ‫‪‬שירות דיסקרטי - שמירה על פרטיות הפונה ובקשתו.‬‫‪‬שירות משתף - פרסום תקן השירות העירוני, הכמותי והאיכותי, והזמנת משובים.‬ ‫‪‬שירות משופר- חתירה מתמדת לשיפור איכות השירות העירוני.‬
 14. 14. ‫מערכות המידע והתקשוב‬ ‫בשלטון המקומי- ומבקר‬ ‫מבקר המדינה: ליקויי אבטחת מידע המדינה‬ ‫והגנת פרטיות חמורים ברשויות המקומיות‬ ‫"ברוב הרשויות אין הנחיות מפורטות לטיפול שוטף בנושא. רובן פועלות ללא ממונה‬ ‫אבטחת מידע, כפי שנדרש בחוק. מאגרי המידע שבהן אינם רשומים כנדרש, והיקף‬ ‫פעילויותיהן בתחום ההדרכה והביקורת – מצומצם".)מאי 2102(‬ ‫•יותר משליש מהרשויות המקומיות לא שקופות ועוברות על חוק החופש המידעדו"ח:‬‫רק חמש רשויות - ירושלים, חיפה, הרצליה, באר שבע ורעננה - עונות על כל הקריטריונים‬‫של חוק חופש המידע, כך עולה מדו"ח שערכו עמותת שבי"ל ואוניברסיטת תל אביב ● יתר‬‫הרשויות לא מזינות את אתרי האינטרנט שלהן בתכנים, כגון: פרוטוקולים של ועדות תכנון,‬ ‫מידע נגיש על תקציבים ומידע חיוני על איכות הסביבה, כפי שהחוק דורש ● לפי עורכי‬ ‫הדו"ח, אין קשר ישיר בין רמת השקיפות של הרשויות למצב הסוציו-אקונומי שלהן,‬ ‫ורשויות מהפריפריה שקופות הרבה יותר מאחרות. )דצ 1102(‬ ‫מחשב אחד לכל 21 תלמידים; בשליש מבתי הספר אין מחשבים להוראה‬‫מבקר המדינה מעלה ליקויים חמורים בתיקשוב מערכת החינוך, לרבות אפליה בולטת של‬ ‫המגזר החרדי, הדרוזי והערבי. מספר עמדות המחשב בבתי הספר בישראל של שנת‬ ‫2102 עומד על אחת לכל 21 תלמידים, כאשר בחלק מבתי הספר היחס אף גרוע יותר -‬ ‫ועומד על מחשב אחד שזמין לכל 02 תלמידים בממוצע.)מאי 2102(‬
 15. 15. ‫קובץ המלצות‬ ‫‪ ‬בכדי לעודד שיפוי בהתאם לביצועים, על השלטון המרכזי לעודד תחרותיות ומצוינות באמצעות מדידה‬ ‫של ביצועי הרשות המקומית, ומתן תמריצים כלכליים לרשויות המקומיות אשר הוכיחו אספקת‬ ‫שירותים איכותית לתושביהן.‬ ‫‪ ‬על העיריות לאמץ את מהפכת הרשתות החברתיות ולספק באמצעותן שירותים לצרכנים - תושבי‬ ‫הערים והמבקרים בהן.‬‫‪ ‬מהפכת הרשתות החברתיות הגיעה לשלטון המקומי, מעצם היותו גוף פוליטי, והשפעתה תגבר בעיקר‬ ‫בתקופות של בחירות. יש להכין את השלטון המקומי לדרכי התמודדות ושימוש נכון במדיה זו.‬ ‫‪ ‬היות והממשק הראשוני והעיקרי של התושב הוא עם הרשות המקומית, יש ליצור שיתוף פעולה בין‬ ‫יחידת הממשל הזמין במשרד האוצר לשלטון המקומי.‬ ‫‪ ‬יש לעדכן מיידית את ספר התפקידים והעיסוקים של השלטון המקומי ולכלול בו תפקידי ניהול בתחום‬ ‫מערכות המידע והמחשוב.‬ ‫‪ ‬יש לחזק את המערכות לתמיכה בקבלת החלטות - בעיקר בתחומי הכספים, חינוך והנדסה.‬‫‪ ‬מספר החברות הפעילות בשוק ה-‪ IT‬המוניציפאלי נמוך בהשוואה להיקפו הכלכלי ולפוטנציאל הגלום‬ ‫בו. שוק זה ילך ויגדל עם הפרטת תחומי שירותים הניתנים לתושב.‬ ‫‪‬בשנים האחרונות פותחו ויושמו עשרות מדדים אשר המחישו את מגוון ההיבטים בניהול ממשל זמין,‬ ‫ובהם בחינת הסביבה העסקית, הבשלות הטכנולוגית של הממשלה, הפער הדיגיטלי, המוכנות‬ ‫החברתית, ועוד תחומים ומטרות לממשל זמין מוצלח.‬
 16. 16. ‫תודה רבה על ההקשבה !‬ ‫האתגר כולו שלנו !‬ ‫לפרטים :‬ ‫ד"ר איתן לסרי – מנכ"ל אתגר פתרונות אסטרטגיים‬‫המנהל האקדמי של המכון לשלטון מקומי - בבר אילן‬ ‫נייד- 7830083-250 , ‪elasri@013net.net‬‬ ‫‪www.etgarel.com‬‬

×