Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
מודל ארבעת הממדים של האינטראקציה המקוונת – מאווטר ועד פייסבוק <ul><li>_________ </li></ul><ul><li>טליה פלד - מרכוס ( P...
<ul><li>לפני שהתמכרנו לרשתות החברתיות באינטרנט , לקחנו חלק בתוכנות שמאפשרות לנו לדבר בצורה מקוונת , כמו האייסיקיו , המס...
אחד מעולמות הצ ' אט הראשוניים שהתפתחו היה תוכנת המשחק - צ ' אט ה &quot; ארמון &quot;- The Palace&quot; &quot; המתבססת על...
<ul><li>למרות שנדמה שהמושג &quot; אווטר &quot; הבליח בחיינו רק בחודשים האחרונים , תוכנת הארמון , כולל כמובן השימוש ברע...
אווטר -  הינו מונח שמקורו במסורת ההינדית . פירושו - &quot; נפילה &quot;, מעבר , מגן עדן לעולם שלנו . התגלמות אלוהית ב...
לעומת אפשרויות האווטריות המחזקות את אופציית האנונימיות ואימוץ זהות בדויה ברשת , אנו עדים היום לכיוון חדש של אינטראקציה בר...
אנונימיות , חשיפה ואינטראקציה <ul><li>אבל השאלה - האם להיתלות בדמות אווטר מושאלת , או לחלופין לתת את כולי -, על אף שנ...
<ul><li>אז איזו רשת של אינטראקציות מתקיימת בתוך הרשת החברתית ? </li></ul>
<ul><li>כדי ללמוד על האינטראקציות ברשתות החברתיות ננסה להקיש מתוך ניתוח האינטראקציות של </li></ul>הלמידה המתוקשבת
<ul><li>היה זה כבר לפני כשני עשורים (1989) כאשר החוקר הנודע מיכאל מור ( (Moore דיבר על קיומן של אינטראקציות שונות במסג...
1. אינטראקציה עם התוכן <ul><li>מידת הרלוונטיות והעניין שנוצר ללומד עם התוכן , יוצרת מעין מצב של &quot; שיחה &quot; של ...
2. האינטראקציה עם המנחה <ul><li>Moore  מצביע על חשיבות הפיכת האינטראקציה עם הידע למשהו אישי עבור הלומד . אחריות זו היא ...
אינטראקציה בלמידה ותפיסת המסוגלות .... <ul><li>מחקר הדוקטורט שערכתי (2009) בתחום של הטמעת ידע בארגון בחן את הגורמים המש...
3. האינטראקציה עם עמיתים ללמידה <ul><li>מור התייחס לכך שחייב להיות שינוי גישה ביחס לתפיסה של רכישת הידע - רוב מסגרות הלמ...
האם באמת האינטראקציה החברתית במסגרת למידה ברשת יעילה ? <ul><li>ישנם ממצאים שונים לגבי יעילות האינטראקציה החברתית הוירטואלי...
4. אינטראקציה עם המערכת <ul><li>אינטראקציה רביעית אשר לא הועלתה לדיון על ידי Moore . </li></ul><ul><li>האינטראקציה עם המ...
<ul><li>ברור הוא שכל ממדי האינטראקציות במישורים השונים של הלמידה מרחוק - עם העמיתים , עם מנהל התוכנית ועם התכנים שזורים ...
<ul><li>ומאינטראקציה בלמידה מתוקשבת לאינטראקציה ברשת החברתית ..... </li></ul>
מישורי האינטראקציה ברשתות החברתיות ? <ul><li>לאחר שדנו בארבעת ממדי האינטראקציות שעלו בהקשר של למידה מרחוק , נתמקד לרגע ב...
רשת חברתית <ul><li>עצם ההגדרה של התקשורת המתקיימת באינטרנט כ &quot; רשת חברתית &quot; מציעה לנו התייחסות מעט שונה . </li>...
<ul><li>אך יחד עם זאת נראה כי כל אחת מהאינטראקציות האלו רלוונטית לקיום ולחיים של רשת חברתית באשר היא - </li></ul>
האינטראקציה עם התוכן - הינה הדלק של הרשת החברתית באשר היא ,
האינטראקציה עם דמות של מנהל - מנחה - ( כמעט בכל קבוצה / פורום / בלוג ( גם אם אנחנו מנהלים את דף הפייסבוק של עצמנו ...) ...
האינטראקציה עם המערכת  – מהווה את המסגרת התומכת והמאגדת של הרשת החברתית .
אבל נראה כי מה שנראה בעבר דווקא כחוליה החלשה של העולם הווירטואלי – האינטראקציה בין החברים השונים ברשת , הפך להיות מרכז הכ...
האינטראקציה הבין אישית – מונעת  על ידי  האינטראקציה עם המערכת , מונהגת  על ידי האינטראקציה עם המנהל , והיא זו  ה מס...
יחד , כל ארבעת ממדי האינטראקציה הקיימים ברשת החברתית , יוצרים אוסף של רשתות חברתיות גרעיניות , היוצרים יחד את הרשת החב...
מבנה הדיון ברשת החברתית כמראה של מצב האינטראקציה - <ul><li>מתוך מבנה הדיון המתפתח ברשת החברתית ניתן ללמוד הרבה על מצבה ש...
<ul><li>כאמור , היכולת המובנית של הגולשים להתבטא באופן עצמאי , חופשי וישיר , במעין &quot; הייד פארק &quot; ווירטואלי ...
<ul><li>אנונימיות וזהות שאולה - </li></ul><ul><ul><li>התפיסה האווטרית מתייחסת ל אנונימיות שמאפשרת הרשת הוירטואלית , ככז...
על פניו נראה כי בכדי ליצור אינטראקציה מועילה ברשת ישנו צורך במידה מסוימת של אמון  ו הערכה  כלפי שותפינו לרשת ,
<ul><li>ולפיכך הנטייה המתפתחת היא דווקא של צמצום האנונימיות והרחבת החשיפה האישית , כל זאת בכדי שנוכל ליצור  קשרים ולהפי...
<ul><li>והאינטראקציה עם המערכת – תומכת בכל אלו . </li></ul>נטייה זו הפונה מהאנונימיות לחשיפה מקסימאלית , שזורה בכל אחד ...
<ul><li>אם כך , המעבר בין אינטראקציות המבוססות על סגנון האווטר , לאינטראקציות מבוססת סגנון הפייסבוק , איננו מקרי !! </...
&quot; הברירה הטבעית &quot; העולם הולך ומאמץ את אופי התקשורת היעיל יותר - שהוא דווקא חשיפה וזהות שלנו . כמו כל מוצר חדש ...
* פלד - מרכוס טליה . תשמ &quot; ט . אימוץ ידע בארגון - בחינת תיאוריות הצפייה ותפיסת המסוגלות בהקשר של הטמעת הידע בארג...
לסיכום
כפי שראינו - כל ארבעת ממדי האינטראקציות המתקיימים בהקשר של למידה מרחוק , רלוונטיים גם בהתייחס לרשתות חברתיות . שותפים תו...
תפקיד האינטראקציות ברשת החברתית <ul><li>חשיפה מקסימאלית </li></ul><ul><li>צמצום המרחק הפסיכולוגי </li></ul><ul><li>ביסוס ה...
<ul><li>אחזור המידע מהרשת החברתית הינו תוצאה של אינטראקציות המתבססות על האמון וההערכה כלפי עמיתנו ברשת , המביאות לכך שנוכ...
<ul><li>ואם כך , נסיים ב - </li></ul><ul><li>Goodbye  אווטר , </li></ul><ul><li>שלום פייסבוק ! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

= ממדים של האינטראקציה המקוונת – מאווטר (1)

969 views

Published on

ד"ר טלי מרכוס הרצתה בכנס מידע 2010 ביום העיון "עולם הרשתות החברתיות - אחזור מידע" , נושא הרצאתה: "מודל ארבעת המימדים של אינטארקציה מקוונת בקבוצות".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

= ממדים של האינטראקציה המקוונת – מאווטר (1)

 1. 1. מודל ארבעת הממדים של האינטראקציה המקוונת – מאווטר ועד פייסבוק <ul><li>_________ </li></ul><ul><li>טליה פלד - מרכוס ( PhD ) </li></ul><ul><li>שירותי מידע </li></ul><ul><li>הנחיית קבוצות </li></ul><ul><li>הדרכות עובדים </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>052-2385188 סקייפ : tali.marcus </li></ul><ul><li>  ___________________ </li></ul>
 2. 2. <ul><li>לפני שהתמכרנו לרשתות החברתיות באינטרנט , לקחנו חלק בתוכנות שמאפשרות לנו לדבר בצורה מקוונת , כמו האייסיקיו , המסנג ' ר סקייפ ועוד . אנשים התמכרו לתגובות המיידיות ולקשר החי עם הצד השני , היה משהו מגנטי ביכולת ליצור עולם בדקות , להיות מי שאתה רוצה ולדבר עם מי שאתה רוצה . </li></ul>
 3. 3. אחד מעולמות הצ ' אט הראשוניים שהתפתחו היה תוכנת המשחק - צ ' אט ה &quot; ארמון &quot;- The Palace&quot; &quot; המתבססת על דמויות הנקראות אווטר
 4. 4. <ul><li>למרות שנדמה שהמושג &quot; אווטר &quot; הבליח בחיינו רק בחודשים האחרונים , תוכנת הארמון , כולל כמובן השימוש ברעיון ובמונח אווטר , פותחה ונפתחה לשימוש הציבור בשנת 1995 על ידי אדם בשם ג ' ים בומגארדנר !! ( ועל אף דעיכתה הטבעית , עדיין ישנה קהילת משתמשים חיה , בועטת וקיימת לתוכנת צ ' אט זו !!) </li></ul>ב - Palace , המשתתפים יצרו לעצמם אווטר , שהוא פרי בחירתם ויכלו לנהל צ ' אטים בחדרי שיחה שונים כשהם מיוצגים על ידי דמות האווטר אותה יצרו בעצמם על פי ראות עיניהם . המשתתפים יכולים לפתח לעצמם דמות &quot; מוחשית &quot; וסביבת שיחה &quot; מוחשית &quot; בעולם וירטואלי , ולהפוך את הצ ' אט המסורתי , המבוסס טקסט בעיקרו , למשהו יותר ויזואלי
 5. 5. אווטר - הינו מונח שמקורו במסורת ההינדית . פירושו - &quot; נפילה &quot;, מעבר , מגן עדן לעולם שלנו . התגלמות אלוהית בחיים הארציים . במסורת ההינדית ישנו מספר רב של אווטירים שבמקור היו קיימים בעולם המופשט וכעת מסתובבים כדמויות מוחשיות בעולם הגשמי , אך הן עדיין בעלות יכולות ואיכויות - על
 6. 6. לעומת אפשרויות האווטריות המחזקות את אופציית האנונימיות ואימוץ זהות בדויה ברשת , אנו עדים היום לכיוון חדש של אינטראקציה ברשת המתבססת דווקא על ההפך מכך - חשיפה מלאה שלנו . הדבר בא לידי ביטוי ברשתות מקצועיות וחברתיות רבות , כגון ה - LinkedIn , TheMarker Cafe , וכמובן , הבולטת שברשתות החברתיות , ספר הפנים של העולם - הלא הוא הפייסבוק . שני סוגי תקשורת באינטרנט
 7. 7. אנונימיות , חשיפה ואינטראקציה <ul><li>אבל השאלה - האם להיתלות בדמות אווטר מושאלת , או לחלופין לתת את כולי -, על אף שנדמה כי היא מתייחסת רק לעצם האינטראקציה שבין המשתתפים עצמם , </li></ul><ul><li>יש לה השפעה על מימדי אינטראקציה נוספים המתקיימים ברשת החברתית . </li></ul>
 8. 8. <ul><li>אז איזו רשת של אינטראקציות מתקיימת בתוך הרשת החברתית ? </li></ul>
 9. 9. <ul><li>כדי ללמוד על האינטראקציות ברשתות החברתיות ננסה להקיש מתוך ניתוח האינטראקציות של </li></ul>הלמידה המתוקשבת
 10. 10. <ul><li>היה זה כבר לפני כשני עשורים (1989) כאשר החוקר הנודע מיכאל מור ( (Moore דיבר על קיומן של אינטראקציות שונות במסגרת הוירטואלית . הוא התייחס לשלושה רבדים של אינטראקציות , המתקיימים באופן ספציפי במסגרת הלמידה מרחוק באמצעות הרשת האינטרנטית </li></ul><ul><li>( Moore, M.G. 1989, `Three Types of Interaction', American Journal of Distance Education, vol. 3, no. 2, pp. 1-6.), </li></ul>אינטראקציה בלמידה מרחוק
 11. 11. 1. אינטראקציה עם התוכן <ul><li>מידת הרלוונטיות והעניין שנוצר ללומד עם התוכן , יוצרת מעין מצב של &quot; שיחה &quot; של הלומד עם התוכן שבמערכת הלמידה המקוונת . </li></ul>
 12. 12. 2. האינטראקציה עם המנחה <ul><li>Moore מצביע על חשיבות הפיכת האינטראקציה עם הידע למשהו אישי עבור הלומד . אחריות זו היא בידי המנחה , ובכוחו לנווט את הלמידה ולהשפיע על מידת המשמעות שתהיה ללמידה באמצעות יצירת אינטראקציה אפקטיבית עם הלומד . </li></ul>
 13. 13. אינטראקציה בלמידה ותפיסת המסוגלות .... <ul><li>מחקר הדוקטורט שערכתי (2009) בתחום של הטמעת ידע בארגון בחן את הגורמים המשפיעים על הטמעת הידע של עובדים בארגון . מחקר זה אישש את ההשערה כי לאספקטים הנוגעים בעובד ובתפיסות שלו לגבי הלמידה , ובעיקר לתפיסת המסוגלות שלו ביחס לנושא המועבר , ישנה השפעה עד כדי 37% על תוצאות הלמידה שלו והטמעת הידע שלו !! </li></ul><ul><li>תפיסת המסוגלות הינה משתנה אשר יכול להיות מושפע כמעט באופן מלא מהאינטראקציה שנוצרת ( או לא נוצרת ) בין הלומד למנחה הלמידה ! נתון זה מדגיש עוד יותר את החשיבות של האינטראקציות שבין הלומד למנחה במסגרת הלמידה המקוונת , לעיתים אף יותר מההשפעה שיכולה להיות לכך במסגרת &quot; פנים אל פנים &quot;! </li></ul>
 14. 14. 3. האינטראקציה עם עמיתים ללמידה <ul><li>מור התייחס לכך שחייב להיות שינוי גישה ביחס לתפיסה של רכישת הידע - רוב מסגרות הלמידה הסטנדרטיות בנויות על כך שהן מעודדות רכישה עצמאית של ידע וביצועים אישיים . במסגרת האינטרנט גישה זו צרכה להשתנות , טען כבר אז Moore , מכיוון שהדרך המשפיעה ביותר על הלמידה ברשת הינה דווקא השימוש באינטראקציה בין המשתתפים עצמם ! </li></ul><ul><li>שיטות חשיבה ולמידה כגון סיעור מוחות ודיון הינן אידיאליות במיוחד לשימוש ברשת ! </li></ul><ul><li>Lai, K. W. (1997 ) “  Computer Mediated Communication for Teenage Students: A content Analysis of a Student Messaging System”. Education and Information Technologies, 2, 31–45.) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 15. 15. האם באמת האינטראקציה החברתית במסגרת למידה ברשת יעילה ? <ul><li>ישנם ממצאים שונים לגבי יעילות האינטראקציה החברתית הוירטואלית ומידת תרומתה ללמידה המתוקשבת . </li></ul><ul><li>במחקר התיזה שלי , למשל , נבחנה תרומתה של קבוצת הדיון ללמידה והתוצאות הצביעו על כך שתרומתה לא הייתה מוחלטת - לא נמצא כי סטודנטים שהיו יותר פעילים בקבוצת הדיון הגיעו לתוצאות טובות יותר בלמידה ! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ככלל ניתן להצביע על כך , שכמו שגם במישור האינטראקציה של הסטודנטים עם המנחה בקורס מתוקשב , נדרשת הסתכלות חדשה ושימוש נכון בכלים הקיימים ברשת בכדי להתאים וליצור אינטראקציה חדשה , כך גם באינטראקציה עם העמיתים נדרשת התייחסות חדשה ומקורית בכדי להפוך את האינטראקציה לכזו התורמת ללמידה ברשת ! </li></ul>
 16. 16. 4. אינטראקציה עם המערכת <ul><li>אינטראקציה רביעית אשר לא הועלתה לדיון על ידי Moore . </li></ul><ul><li>האינטראקציה עם המערכת מאגדת בתוכה את כל מישורי האינטראקציה שאנו מצפים שיתקיימו בעולם המתוקשב - הכלים המשלימים שמציעה המערכת – הם אלו היוצרים אינטראקציה עם המערכת כולה ומשלימים לנו את התמונה </li></ul>
 17. 17. <ul><li>ברור הוא שכל ממדי האינטראקציות במישורים השונים של הלמידה מרחוק - עם העמיתים , עם מנהל התוכנית ועם התכנים שזורים זה בזה ורק מערכת התומכת בכל אלו נותנת לנו מסגרת אידיאלית !! </li></ul>
 18. 18. <ul><li>ומאינטראקציה בלמידה מתוקשבת לאינטראקציה ברשת החברתית ..... </li></ul>
 19. 19. מישורי האינטראקציה ברשתות החברתיות ? <ul><li>לאחר שדנו בארבעת ממדי האינטראקציות שעלו בהקשר של למידה מרחוק , נתמקד לרגע בשאלה - </li></ul><ul><li>האם גם ברשתות חברתיות מקוונות , שלא לצורך למידה , נדרש קיומם של ארבעת ממדי האינטראקציה , כפי שראינו שמתקיימים במסגרת של למידה מתוקשבת , ומה אופיין של אינטראקציות אלו בתוך הרשת החברתית ? </li></ul>
 20. 20. רשת חברתית <ul><li>עצם ההגדרה של התקשורת המתקיימת באינטרנט כ &quot; רשת חברתית &quot; מציעה לנו התייחסות מעט שונה . </li></ul><ul><li>השימוש במונח - &quot; רשת &quot; הינו מטפורה המבטאת החלשה של מושג המרכז וההיררכיה הסמכותית , ואילו המושג &quot; חברתית &quot; מחזק את המימד הבין - אישי . </li></ul><ul><li>מכיוון שכך , ניתן להבין כי ברשתות החברתיות של היום מדובר על מערכת הרבה יותר מסועפת , שטוחה ופחות היררכית מהמסגרת אליה התייחס Moore , ובהתאם לכך קשה לעשות את ההפרדה בין מישורי האינטראקציה השונים . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>אך יחד עם זאת נראה כי כל אחת מהאינטראקציות האלו רלוונטית לקיום ולחיים של רשת חברתית באשר היא - </li></ul>
 22. 22. האינטראקציה עם התוכן - הינה הדלק של הרשת החברתית באשר היא ,
 23. 23. האינטראקציה עם דמות של מנהל - מנחה - ( כמעט בכל קבוצה / פורום / בלוג ( גם אם אנחנו מנהלים את דף הפייסבוק של עצמנו ...) ישנה דמות מובילה המנווטת את הקבוצה ומייצרת את האינטראקציות הנדרשות בכדי ליצור את המוטיבציה הדרושה בכדי למשוך את העוברים ברשת ולגרום להם להרגיש חלק מהקבוצה שנוצרת .
 24. 24. האינטראקציה עם המערכת – מהווה את המסגרת התומכת והמאגדת של הרשת החברתית .
 25. 25. אבל נראה כי מה שנראה בעבר דווקא כחוליה החלשה של העולם הווירטואלי – האינטראקציה בין החברים השונים ברשת , הפך להיות מרכז הכובד של העולם הווירטואלי !!
 26. 26. האינטראקציה הבין אישית – מונעת על ידי האינטראקציה עם המערכת , מונהגת על ידי האינטראקציה עם המנהל , והיא זו ה מספקת את הדלק לאינטראקציה עם הידע .
 27. 27. יחד , כל ארבעת ממדי האינטראקציה הקיימים ברשת החברתית , יוצרים אוסף של רשתות חברתיות גרעיניות , היוצרים יחד את הרשת החברתית המורחבת
 28. 28. מבנה הדיון ברשת החברתית כמראה של מצב האינטראקציה - <ul><li>מתוך מבנה הדיון המתפתח ברשת החברתית ניתן ללמוד הרבה על מצבה של הקבוצה . מנהל הקבוצה צריך לנסות להביא את הדיון למצב שטוח ככל האפשר בו , יהיו מעורבים מספר רב של משתתפים , ופחות דיונים מסוג &quot; פינג פונג &quot; בינו ובין משתתף בודד . כך האינטראקציה עם המנהל תומכת באינטראקציה עם המשתתפים , אשר מעלים את הדיון מרמתו הבסיסית של שיתוף במידע לשיתוף בידע !! </li></ul>
 29. 29. <ul><li>כאמור , היכולת המובנית של הגולשים להתבטא באופן עצמאי , חופשי וישיר , במעין &quot; הייד פארק &quot; ווירטואלי , מעלה שתי אופציות לקיומן של האינטראקציות ברשתות החברתיות - </li></ul>כאן שוב נכנסים לתמונה אווטר ופייסבוק .
 30. 30. <ul><li>אנונימיות וזהות שאולה - </li></ul><ul><ul><li>התפיסה האווטרית מתייחסת ל אנונימיות שמאפשרת הרשת הוירטואלית , ככזו המאפשרת ומעודדת אינטראקציה . </li></ul></ul><ul><li>לעומת זאת - </li></ul><ul><li>חשיפה מקסימאלית - </li></ul><ul><li>הפייסבוק ושכמותיו מתייחסים דווקא להצגת הפנים האמיתיות שלנו וחשיפה אישית מרבית , ככזו המאפשרת לנו ליצור אינטראקציות המבוססות על זיהוי מכנים משותפים וצרכים משותפים . </li></ul>
 31. 31. על פניו נראה כי בכדי ליצור אינטראקציה מועילה ברשת ישנו צורך במידה מסוימת של אמון ו הערכה כלפי שותפינו לרשת ,
 32. 32. <ul><li>ולפיכך הנטייה המתפתחת היא דווקא של צמצום האנונימיות והרחבת החשיפה האישית , כל זאת בכדי שנוכל ליצור קשרים ולהפיק תועלות מהרשת , באמצעות שיתוף במידע ובידע האישי שלנו . </li></ul>
 33. 33. <ul><li>והאינטראקציה עם המערכת – תומכת בכל אלו . </li></ul>נטייה זו הפונה מהאנונימיות לחשיפה מקסימאלית , שזורה בכל אחד מארבעת מממדי האינטראקציות שדנו בהן בהקשר של הרשתות החברתיות - <ul><li>האינטראקציה עם התוכן - מתבססת על שיתוף בידע אישי של כל חברי הרשת , </li></ul><ul><li>האינטראקציה עם המנהל - מושתתת על יכולתו לחבר בין האנשים על בסיס זהותו , מומחיותו האישית ועולמו האישי . </li></ul>האינטראקציה עם עמיתים – מעוגנת באמון הדדי והערכה .
 34. 34. <ul><li>אם כך , המעבר בין אינטראקציות המבוססות על סגנון האווטר , לאינטראקציות מבוססת סגנון הפייסבוק , איננו מקרי !! </li></ul>
 35. 35. &quot; הברירה הטבעית &quot; העולם הולך ומאמץ את אופי התקשורת היעיל יותר - שהוא דווקא חשיפה וזהות שלנו . כמו כל מוצר חדש - אנשים מתלהבים מתכונה חדשה כלשהי שיש בו - לא בהכרח התכונה שתלווה אותו כתכונה החזקה שלו גם בעתיד . כך גם קרה עם כניסת האינטרנט לחיינו - נדמה היה שהאנונימיות ואימוץ זהות שאולה , שעד קודם לכן לא היו אפשריים כמעט ( לא ממש יכולנו לנהל תקשורת מבלי להיות מזוהים - מקסימום יכולנו להרים טלפון ולא להגיד את שמנו ....) הם התכונות שיהפכו את האינטרנט לפופולארי ועוצמתי , אבל עם הזמן אנחנו מגלים שהצד החזק של הרשת זו דווקא היכולת שלנו לחשוף את עצמנו - זה מה שמאפשר לנו ליצור אינטראקציה מועילה עם עמיתים , כזו המבוססת על אינטראקציה טובה עם ידע שרלוונטי לנו . אינטראקציה זו מתקיימת בתוך אותן רשתות אשר מאפשרות אינטראקציה טובה עם המערכת עצמה ושנותנות לנו כלים טובים לחשיפה מקסימאלית של פרטים על עצמנו .
 36. 36. * פלד - מרכוס טליה . תשמ &quot; ט . אימוץ ידע בארגון - בחינת תיאוריות הצפייה ותפיסת המסוגלות בהקשר של הטמעת הידע בארגון הלומד . חיבור לשם קבלת התואר &quot; דוקטור לפילוסופיה &quot; במחלקה ללימודי המידע , אוניברסיטת בר - אילן . אוניברסיטת בר - אילן , רמת גן . <ul><li>אחת מהמסקנות החשובות העולות ממחקר הדוקטורט * שלי מתייחסת לחשיבות שיש לתת להיבט הפסיכולוגי של האנשים המעורבים בתהליך הלמידה - לא רק להיבט הטכנולוגי ו / או הטכני . </li></ul><ul><li>כך גם בהקשר של רשתות חברתיות - ארבעת האינטראקציות בהן דנו מתייחסות לאופן בו אנחנו מצמצמים את המרחק הפסיכולוגי הקיים לכאורה ברשת , על ידי שימוש נכון בכל אחד מממדי האינטראקציות הזמינים לנו ברשת החברתית . </li></ul>האינטראקציות וצמצום המרחק הפסיכולוגי ברשת
 37. 37. לסיכום
 38. 38. כפי שראינו - כל ארבעת ממדי האינטראקציות המתקיימים בהקשר של למידה מרחוק , רלוונטיים גם בהתייחס לרשתות חברתיות . שותפים תוכן המערכת מנהל אינטראקציה
 39. 39. תפקיד האינטראקציות ברשת החברתית <ul><li>חשיפה מקסימאלית </li></ul><ul><li>צמצום המרחק הפסיכולוגי </li></ul><ul><li>ביסוס האמון וההערכה ההדדית </li></ul><ul><li>יצירת מאגר ידע רלוונטי למשתתפים </li></ul>
 40. 40. <ul><li>אחזור המידע מהרשת החברתית הינו תוצאה של אינטראקציות המתבססות על האמון וההערכה כלפי עמיתנו ברשת , המביאות לכך שנוכל למצוא מידע אמין ומועיל גם בתוך הרשת החברתית !! </li></ul>אחזור מידע והאינטראקציות ברשת החברתית
 41. 41. <ul><li>ואם כך , נסיים ב - </li></ul><ul><li>Goodbye אווטר , </li></ul><ul><li>שלום פייסבוק ! </li></ul>

×