Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Усходнеславянскія плямёны
на тэрыторыі Беларусі
Засяленне Беларусі славянамі
Каланізацыя Беларусі славянамі
Але!
На тэрыторыі Беларусі – ужо балты
Узаемадзеянне
Узаемадзеянне славян з балтамі
Спачатку – мірнае.
Прычына:
Славян і балтаў мала
Але!
Кан. VII – пач. VIII стст. – новая
хв...
Падабенствы паміж балтамі і славянамі
• Рэлігія (язычніцтва);
• Лад жыцця;
• Мова.
Адрозненні паміж балтамі і славянамі
Славяне – больш высокі
ўзровень развіцця.
Доказы:
• Племянныя правадыры;
• Моцнае вой...
Славяне запазычылі ў балтаў:
Гарадзішчы;
Упрыгожанні.
Саюзы плямён
Славяне + балты =
своеасаблівыя саюзы
плямён
VIII – IX стст. – склаліся
славянскія саюзы плямён:
Крывічы;
Д...
Крывічы
Самы буйны ўсходнеславянскі
саюз плямёнаў.
Тэрыторыя рассялення:
• Вярхоўі Дняпра і Заходняй
Дзвіны, да Волгі на ў...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый
параўнання
Крывічы-
палачане
Дрыгавічы Радзімічы
Паходжанне
назвы
Тэрыторыя
рассялення
Га...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Крывічы-палачане
Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці
слова “кр...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Крывічы-палачане
Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці
слова “кр...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Крывічы-палачане
Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці
слова “кр...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Крывічы-палачане
Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці
слова “кр...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Крывічы-палачане
Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці
слова “кр...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Крывічы-палачане
Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці
слова “кр...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Дрыгавічы
Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя
Драг/Дрыгавіт....
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Дрыгавічы
Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя
Драг/Дрыгавіт....
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Дрыгавічы
Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя
Драг/Дрыгавіт....
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Дрыгавічы
Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя
Драг/Дрыгавіт....
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Дрыгавічы
Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя
Драг/Дрыгавіт....
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Радзімічы
Паходжанне назвы Ад імя родапачынальніка Радзіма.
Тэрыторыя рассялен...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Радзімічы
Паходжанне назвы Ад імя родапачынальніка Радзіма.
Тэрыторыя рассялен...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Радзімічы
Паходжанне назвы Ад імя родапачынальніка Радзіма.
Тэрыторыя рассялен...
Славянскія саюзы плямён
Крытэрый параўнання Радзімічы
Паходжанне назвы Ад імя родапачынальніка Радзіма.
Тэрыторыя рассялен...
Лёс радзімічаў
Пачатак Старажытнай Русі.
984 г. – паражэнне радзімічаў
ад кіеўскага князя Уладзіміра
Святаславіча на р. Пя...
На шляху да дзяржавы
Знаць: шляхі фарміравання
Спачатку:
Карысныя для грамадства
людзі;
Найбольш паважаныя і
ўплывовыя людзі;
Мудрыя старцы;...
Шляхі ўзбагачэння:
• Старанная земляробчая праца;
• Занятак гандлем;
• Удзел у рабаўніцкім набегу.
Багаты чалавек – любіме...
З’яўленне князёў
Прычыны:
Перасяленне славян на
новыя землі
Войны
Патрэбен добры правадыр
Такі племянны правадыр –
князь
Князь
Рысы князя:
З ліку знаці;
Перадаваў сваё становішча
ў спадчыну.
Функцыі князя:
Ваенная – абарона і
нападзенне;
Р...
З’яўленне даніны
Даніна – натуральны падатак
(футра, мёд, прадукты і г.д.),
які насельніцтва абавязана
было штогод выплачв...
Дружына
Дружына – атрад узброеных і
спецыяльна абучаных ваеннай
справе людзей.
Рысы:
• Займаліся вайсковай службай;
• Адбі...
Ваеннае апалчэнне
Войны паміж асобнымі
славянскімі плямёнамі
Стварэнне ваеннага апалчэння
Ваеннае апалчэнне – ваеннае
фарм...
Стварэнне дзяржавы
Пастаянныя войны
Неабходна добрая абарона
Аб’яднанне плямён у саюзы
Але!
Яны слабыя
Неабходна стварыць
...
Веча
Праблема:
Славяне жылі на вялікай
тэрыторыі
Цяжка часта збіраць веча
Бягучыя справы вырашаў савет
старэйшын
Веча – на...
Функцыі веча:
• Вырашэнне пытанняў
вайны і міра;
• Выбар князя;
• Спачатку – усе
судовыя справы
(пасля – толькі самыя
скла...
Змяншэнне ролі веча
Паступова функцыі веча – да князя;
У яго – дружына;
Веча – у надзвычайных абставінах.
З’яўленне гарадоў
Некаторыя гарады – з
гарадзішчаў:
• Там хаваліся ад небяспекі;
• Быў запас прадуктаў;
• Было месца для г...
Пасяленні саюзаў плямёны
Крывічы – селішчы на
месцы Полацка, Віцебска,
Лукомля (ІХ ст.);
Дрыгавічы – Тураў (Х ст.);
Рад...
Племянныя княжанні
Племянное княжанне – славянскі саюз плямён, у якім існавала
княжацкая ўлада.
Рысы:
• Захоўвалася веча;
...
Усходнеславянскія княжанні
Былі ў крывічоў-палачан і
дрыгавічоў.
Х ст. – князь Рагвалод у
палачан.
Прыйшоў «з-за мора»
(ма...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
How To Cure Frequent Nightfall Or Wet Dreams In Men?
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

06. Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі. На шляху да дзяржавы

Download to read offline

Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі. На шляху да дзяржавы

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

06. Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі. На шляху да дзяржавы

 1. 1. Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі
 2. 2. Засяленне Беларусі славянамі Каланізацыя Беларусі славянамі Але! На тэрыторыі Беларусі – ужо балты Узаемадзеянне
 3. 3. Узаемадзеянне славян з балтамі Спачатку – мірнае. Прычына: Славян і балтаў мала Але! Кан. VII – пач. VIII стст. – новая хваля славян Войны Балты гінулі Балты зліваліся са славянамі
 4. 4. Падабенствы паміж балтамі і славянамі • Рэлігія (язычніцтва); • Лад жыцця; • Мова.
 5. 5. Адрозненні паміж балтамі і славянамі Славяне – больш высокі ўзровень развіцця. Доказы: • Племянныя правадыры; • Моцнае войска; • Больш развіта земляробства; • Больш развіта рамяство. Славянізацыя балтаў
 6. 6. Славяне запазычылі ў балтаў: Гарадзішчы; Упрыгожанні.
 7. 7. Саюзы плямён Славяне + балты = своеасаблівыя саюзы плямён VIII – IX стст. – склаліся славянскія саюзы плямён: Крывічы; Дрыгавічы; Радзімічы.
 8. 8. Крывічы Самы буйны ўсходнеславянскі саюз плямёнаў. Тэрыторыя рассялення: • Вярхоўі Дняпра і Заходняй Дзвіны, да Волгі на ўсходзе, Чудскага возера на поўначы. Падзяляліся на групы: Пскоўская; Полацкая; Смаленская.
 9. 9. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Крывічы- палачане Дрыгавічы Радзімічы Паходжанне назвы Тэрыторыя рассялення Галоўны горад - Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні - -
 10. 10. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Крывічы-палачане Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці слова “крэўныя”. “Палачане” – ад горада і ракі Палаты. Тэрыторыя рассялення Галоўны горад Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні
 11. 11. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Крывічы-палачане Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці слова “крэўныя”. “Палачане” – ад горада і ракі Палаты. Тэрыторыя рассялення Поўнач Беларусі Галоўны горад Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні
 12. 12. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Крывічы-палачане Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці слова “крэўныя”. “Палачане” – ад горада і ракі Палаты. Тэрыторыя рассялення Поўнач Беларусі Галоўны горад Полацк Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні
 13. 13. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Крывічы-палачане Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці слова “крэўныя”. “Палачане” – ад горада і ракі Палаты. Тэрыторыя рассялення Поўнач Беларусі Галоўны горад Полацк Суседзі Ільменскія славене, продкі латышоў Скроневыя кольцы Пахаванні
 14. 14. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Крывічы-палачане Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці слова “крэўныя”. “Палачане” – ад горада і ракі Палаты. Тэрыторыя рассялення Поўнач Беларусі Галоўны горад Полацк Суседзі Ільменскія славене, продкі латышоў Скроневыя кольцы Бранзалетападобныя Пахаванні
 15. 15. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Крывічы-палачане Паходжанне назвы “Крывічы” – ад старэйшыны Крыва ці слова “крэўныя”. “Палачане” – ад горада і ракі Палаты. Тэрыторыя рассялення Поўнач Беларусі Галоўны горад Полацк Суседзі Ільменскія славене, продкі латышоў Скроневыя кольцы Бранзалетападобныя Пахаванні Спальванне, пахаванне у доўгіх курганах – валатоўках.
 16. 16. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Дрыгавічы Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя Драг/Дрыгавіт. Тэрыторыя рассялення Галоўны горад Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні –
 17. 17. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Дрыгавічы Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя Драг/Дрыгавіт. Тэрыторыя рассялення Поўдзень Беларусі, сярэдняе цячэнне Прыпяці, пасля – басейн Свіслачы і сярэдняе цячэнне Бярэзіны, Брэстчына. Галоўны горад Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні –
 18. 18. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Дрыгавічы Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя Драг/Дрыгавіт. Тэрыторыя рассялення Поўдзень Беларусі, сярэдняе цячэнне Прыпяці, пасля – басейн Свіслачы і сярэдняе цячэнне Бярэзіны, Брэстчына. Галоўны горад Тураў Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні –
 19. 19. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Дрыгавічы Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя Драг/Дрыгавіт. Тэрыторыя рассялення Поўдзень Беларусі, сярэдняе цячэнне Прыпяці, пасля – басейн Свіслачы і сярэдняе цячэнне Бярэзіны, Брэстчына. Галоўны горад Тураў Суседзі Валыняне Скроневыя кольцы Пахаванні –
 20. 20. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Дрыгавічы Паходжанне назвы Ад слова “дрыгва” – балота ці ад імя Драг/Дрыгавіт. Тэрыторыя рассялення Поўдзень Беларусі, сярэдняе цячэнне Прыпяці, пасля – басейн Свіслачы і сярэдняе цячэнне Бярэзіны, Брэстчына. Галоўны горад Тураў Суседзі Валыняне Скроневыя кольцы Дротавыя (пацеркавыя) Пахаванні –
 21. 21. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Радзімічы Паходжанне назвы Ад імя родапачынальніка Радзіма. Тэрыторыя рассялення Галоўны горад – Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні –
 22. 22. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Радзімічы Паходжанне назвы Ад імя родапачынальніка Радзіма. Тэрыторыя рассялення Усход Беларусі, вакол ракі Сож. Галоўны горад – Суседзі Скроневыя кольцы Пахаванні –
 23. 23. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Радзімічы Паходжанне назвы Ад імя родапачынальніка Радзіма. Тэрыторыя рассялення Усход Беларусі, вакол ракі Сож. Галоўны горад – Суседзі Вяцічы (на ўсходзе), севяране (на поўдні). Скроневыя кольцы Пахаванні –
 24. 24. Славянскія саюзы плямён Крытэрый параўнання Радзімічы Паходжанне назвы Ад імя родапачынальніка Радзіма. Тэрыторыя рассялення Усход Беларусі, вакол ракі Сож. Галоўны горад – Суседзі Вяцічы (на ўсходзе), севяране (на поўдні). Скроневыя кольцы Сяміпрамянёвыя Пахаванні –
 25. 25. Лёс радзімічаў Пачатак Старажытнай Русі. 984 г. – паражэнне радзімічаў ад кіеўскага князя Уладзіміра Святаславіча на р. Пяшчань. Кіраўнік войска князя – ваявода Воўчы Хвост. 885 г. – падпарадкаваны князем Алегам. Да гэтага ён авалодаў Кіевам.
 26. 26. На шляху да дзяржавы
 27. 27. Знаць: шляхі фарміравання Спачатку: Карысныя для грамадства людзі; Найбольш паважаныя і ўплывовыя людзі; Мудрыя старцы; Багатыя людзі. Пасля: Дзеці і ўнукі гэтых людзей.
 28. 28. Шляхі ўзбагачэння: • Старанная земляробчая праца; • Занятак гандлем; • Удзел у рабаўніцкім набегу. Багаты чалавек – любімец багоў.
 29. 29. З’яўленне князёў Прычыны: Перасяленне славян на новыя землі Войны Патрэбен добры правадыр Такі племянны правадыр – князь
 30. 30. Князь Рысы князя: З ліку знаці; Перадаваў сваё становішча ў спадчыну. Функцыі князя: Ваенная – абарона і нападзенне; Размеркаванне здабычы; Суд.
 31. 31. З’яўленне даніны Даніна – натуральны падатак (футра, мёд, прадукты і г.д.), які насельніцтва абавязана было штогод выплачваць на карысць вярхоўнай улады – князя. Князю патрэбна аплата З’яўленне даніны
 32. 32. Дружына Дружына – атрад узброеных і спецыяльна абучаных ваеннай справе людзей. Рысы: • Займаліся вайсковай службай; • Адбіраліся асабіста князем; • Былі вершнікамі; • Умацоўвалі ўладу князя. Крок да стварэння дзяржавы
 33. 33. Ваеннае апалчэнне Войны паміж асобнымі славянскімі плямёнамі Стварэнне ваеннага апалчэння Ваеннае апалчэнне – ваеннае фарміраванне, у якое ўваходзілі ўсе мужчыны аднаго племені. Але! Слабей за княжацкую дружыну
 34. 34. Стварэнне дзяржавы Пастаянныя войны Неабходна добрая абарона Аб’яднанне плямён у саюзы Але! Яны слабыя Неабходна стварыць дзяржаву
 35. 35. Веча Праблема: Славяне жылі на вялікай тэрыторыі Цяжка часта збіраць веча Бягучыя справы вырашаў савет старэйшын Веча – народны сход у грамадстве ўсходніх славян, які склікаўся для вырашэння важных спраў. Правам удзелу ў ім карысталіся ўсе паўнапраўныя вольныя мужчыны.
 36. 36. Функцыі веча: • Вырашэнне пытанняў вайны і міра; • Выбар князя; • Спачатку – усе судовыя справы (пасля – толькі самыя складаныя).
 37. 37. Змяншэнне ролі веча Паступова функцыі веча – да князя; У яго – дружына; Веча – у надзвычайных абставінах.
 38. 38. З’яўленне гарадоў Некаторыя гарады – з гарадзішчаў: • Там хаваліся ад небяспекі; • Быў запас прадуктаў; • Было месца для грамадскіх мерапрыемстваў; • Сяліўся князь з дружынай. VIII – IX стст. – пачатак зараджэння гарадоў на беларускіх землях.
 39. 39. Пасяленні саюзаў плямёны Крывічы – селішчы на месцы Полацка, Віцебска, Лукомля (ІХ ст.); Дрыгавічы – Тураў (Х ст.); Радзімічы – гарадзішча на месцы Гомеля.
 40. 40. Племянныя княжанні Племянное княжанне – славянскі саюз плямён, у якім існавала княжацкая ўлада. Рысы: • Захоўвалася веча; Але! • Важнейшыя пытанні вырашаў князь і знаць; • Спадчынная ўлада князя; • Вялікае значэнне – войны.
 41. 41. Усходнеславянскія княжанні Былі ў крывічоў-палачан і дрыгавічоў. Х ст. – князь Рагвалод у палачан. Прыйшоў «з-за мора» (магчыма, скандынаў-вараг).

Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі. На шляху да дзяржавы

Views

Total views

277

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

67

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×