Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03. Літаратура і мастацтва БССР у 1945-1955 гг.

551 views

Published on

Літаратура і мастацтва БССР у 1945-1955 гг.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03. Літаратура і мастацтва БССР у 1945-1955 гг.

 1. 1. Літаратура і мастацтва
 2. 2. Беларускія пісьменнікі пасля вайны • Скарачэнне колькасці (47 чалавек у 1945 г.); • З'яўленне новага пакален ня пісьменнікаў (Мележ, Шамякін, Макаёнак і г.д.).
 3. 3. Асноўнае патрабаванне партыі - Прытрымлівацца прынцыпу партыйнасці: Ідэалогія партыі; Героі - станоўчыя і адмоўныя.
 4. 4. Асноўныя формы і тэмы ў літаратуры Асноўная форма - проза (асабліва буйныя жанравыя формы). Асноўная тэма - ваенная.
 5. 5. Знакавыя творы пра вайну • "Векапомныя дні" (М. Лынькоў); • "Млечны шлях" (К. Чорны); • "Мінскі напрамак" (І. Мележ); • "Глыбокая плынь" (І. Шамякін). Праблема: шырокі ахоп падзей, акцэнт на гераізм, але павярхоўныя, няма глыбіні пранікнавення ў душы.
 6. 6. Творы пра мірнае жыццё • Завяршэнне трылогіі "На ростанях" (Я. Колас); • "Гартаванне" (А. Кулакоўскі) - пра МТЗ; • "Цёплае дыханне" (М. Паслядовіч) - пра МАЗ. Лейтматыў - паказальны аптымізм людзей у пасляваеннай БССР.
 7. 7. Паэзія Паэты: • П. Броўка; • М. Танк; • П. Панчанка і г.д. 1946 г. – А. Куляшоў – першы беларускі пісьменнік, які атрымаў Сталінскую прэмію (за “Сцяг брыгады”).
 8. 8. Характарыстыкі паэзіі: Пошук сувязяў з сучаснасцю; Адлюстраванне гераізму; Праблема героя (=носьбіта ідэалогіі) і г.д.
 9. 9. Новыя з'явы ў літаратуры З сяр. 1950-х гг. - тэндэнцыі: Пераадоленне апісальнасці; Паглыбленне ва ўнутраны свет герояў; На першы план - маральна-этычныя каштоўнасці. Прыклады: • "На Быстранцы" (Я. Брыль); • "Крыніцы" (І. Шамякін).
 10. 10. Непажаданыя пісьменнікі • У. Дубоўка; • С. Грахоўскі і г.д.
 11. 11. Тэатр пасля вайны • Вяртанне тэатраў з эвакуацыі (тэатр ім. Я. Купалы, тэатр ім. Я. Коласа і г.д.); • Студыі для падрыхтоўкі акцёраў; • Закрыццё тэатраў па палітычных прычынах (Дзяржаўны яўрэйскі тэатр).
 12. 12. Драматургія "Мілы чалавек" (К. Крапіва) - адна з першых пасляваенных камедый. Ваенная тэматыка: • "Гэта было ў Мінску", "Заложнікі" (А. Кучар); • "Канстанцін Заслонаў" (А. Маўзон); • "Брэсцкая крэпасць" (К. Губарэвіч).
 13. 13. Новыя з’явы ў драматургіі З к. 1940-х гг. - лірычныя камедыі. Прыклад: "Пяюць жаваранкі" К. Крапівы. З сяр. 1950-х гг. - востраканфліктныя п'есы, выкрывалі недахопы сацыяльнай рэчаіснасці. Прыклады: • "Выбачайце, калі ласка!" А. Макаёнак, • "На крутым павароце" К. Губарэвіча.
 14. 14. Опера і балет Шмат твораў гераічнай і гераічна- легендарнай тэматыкі: Оперы "Машэка" Р. Пукста, "Кастусь Каліноўскі" Д. Лукаса; Балет "Князь-возера" В. Залатарова.
 15. 15. Музыка Жанры сімфоніі і інструментальнай музыкі (М. Аладаў, Я. Цікоцкі і іншыя). 1952 г. – створаны гімн БССР. Установы: • Дзяржаўная харавая капэла БССР (кіраўнік - Р. Шырма); • Дзяржаўны народны аркестр БССР (кіраўнік - І. Жыновіч); • 1952 г. - Дзяржаўны акадэмічны народны хор (кіраўнік - Г. Цітовіч).
 16. 16. Жывапіс. Тэма вайны: “Палонных вядуць” А. Шыбнёў
 17. 17. “Канстанцін Заслонаў” У. Хрусталёў
 18. 18. “Абарона Брэсцкай крэпасці ў 1941 г.” Я. Зайцаў
 19. 19. “Мінск. 3 ліпеня 1944 г.” В. Волкаў
 20. 20. «За родную Беларусь» У. Сухаверкаў
 21. 21. Скульптура З. Азгур: цыклы партрэтаў: • Рускіх палкаводцаў, • Гісторыка-рэвалюцыйныя партрэты (Ленін, Дзяржынскі і г.д.); • Герояў сацыялістычнай працы; • Дзеячаў культуры Беларусі (Ф. Скарына, А. Пашкевіч і г.д.).
 22. 22. Манументальнае мастацтва Ваенныя помнікі і курганы славы. Помнікі Заслонаву ў Оршы, Марату Казею ў Мінску (С. Селіханаў). 1954 г. - ансамбль Плошчы Перамогі ў Мінску. Скульптары: Азгур, Бембель, Глебаў, Селіханаў. Архітэктары: У. Кароль, Г. Заборскі.
 23. 23. Архітэктура Рысы: Манументалізм; Будынкі па індывідуальных праэктах; Упрыгожванне скульптурамі, дэкорам і г.д.

×