Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

00. Уводзіны ў гісторыю Беларусі сяр. ХІІІ - сяр. ХVІ ст.

Уводзіны ў гісторыю сяр. ХІІІ - сяр. ХVІ ст.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

00. Уводзіны ў гісторыю Беларусі сяр. ХІІІ - сяр. ХVІ ст.

 1. 1. Уводзіны
 2. 2. Новая дзяржава ХІІІ ст. – беларускія землі ўвайшлі ў склад Вялікага княства Літоўскага і Рускага (ВКЛ). Складалася з: Балцкіх зямель; Княстваў былой Русі.
 3. 3. Нацыянальнае пытанне ВКЛ – шматнацыянальная дзяржава: • Кіруючая дынастыя – з літоўскай знаці; • Культурнае і гаспадарчае аблічча вызначалі беларускія землі.
 4. 4. Значэнне ВКЛ у гісторыі Беларусі Перамога ў супрацьстаянні з крыжакамі і мангола-татарамі; Фарміраванне беларускай народнасці; Афармленне асноўных рысаў беларускай культуры і характару:  Шматканфесійнасць;  Цярпімасць;  Павага да розных культур і г.д.
 5. 5. Гістарычныя крыніцы: летапісы ХІІ ст. – “Аповесць мінулых гадоў”. Пасля – мясцовыя летапісы (Кіеўскі, Галіцка- Валынскі, Наўгародскі).
 6. 6. Іпацьеўскі летапіс Кіеўскі + Галіцка-Валынскі летапіс = Іпацьеўскі летапісны звод ХVІІІ ст. – ён знойдзены ў Іпацьеўскім манастыры каля г. Кастрама. • Звесткі пра Кіеўскую, Галіцка- Валынскую, Полацкую зямель і пачатак ўтварэння ВКЛ. • Асноўная крыніца па гісторыі беларускіх зямель ХІІІ ст.
 7. 7. Беларуска-літоўскае летапісанне ХV – ХVІІ стст. – складваецца. 1446 г. – Беларуска-літоўскі летапіс – агульнадзяржаўны звод. Ідэя – заканамернасць аб’яднання літоўцаў і славян у ВКЛ. Сяр. ХVІ ст. – “Хроніка Быхаўца” (найбольш поўны летапісны звод).
 8. 8. Гістарычныя творы Першы гісторык ВКЛ – польскі храніст ХVІ ст. Мацей Стрыйкоўскі. 1582 г. – “Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі” М. Стрыйкоўскага.
 9. 9. Заканадаўчыя помнікі 1468 г. – Судзебнік Казіміра. 1529 г., 1566 г., 1588 гг. – Статуты ВКЛ.
 10. 10. Архіўныя помнікі “Метрыка ВКЛ” – архіў ВКЛ (тысячы дакументаў).
 11. 11. Перыядызацыя Па перыядызацыі Заходняй Еўропы – Позняе Сярэднявечча (ХІV – ХV стст.). Перыядызацыя гісторыі ВКЛ: 1) Сяр. ХІІІ ст. – 1385 г. – ад заснавання да Крэўскай уніі. 2) 1385 – 1569 гг. – ад Крэўскай да Люблінскай уніі (ВКЛ – у склад Рэчы Паспалітай). Сяр. ХІІІ ст. 1385 г. 1569 г.

×