Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Русская версия презентации визии Нова Країна
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Стратегія Нової Країни

Download to read offline

Громадянська Платформа Нова Країна. Стратегія розвитку 2016-2022

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Стратегія Нової Країни

 1. 1. ГРОМАДЯНСЬКА ПЛАТФОРМА НОВА КРАЇНА Стратегія розвитку 2016-2022
 2. 2. *На кожному етапі розробки цієї стратегії ключовим вектором розвитку залишалась Візія Нової Країни-2022
 3. 3. Місія, Візія та Цінності Громадянської Платформи Нова Країна
 4. 4. Ми діємо через: Втілення суспільно корисних проектів Посилення інституційної спроможності недержавних, громадських та місцевих організацій та синергію їх зусиль Діалог і медіацію заради довіри і консенсусу в суспільстві Просвітництво та поширення ідей Напрацювання та поширення кращих практик організації спільних зусиль людей та інститутів що спрямовані на досягнення спільної мети Формування мережі людей зі спільними цінностями для синергії зусиль Наша місія Діяти заради розвитку суспільства свідомих та щасливих людей
 5. 5. Наше бачення – 2022 Ми бачимо себе спільнотою відповідальних активістів в країні свідомих, щасливих людей.
 6. 6. Наші цінності 2) Паритет відносин Ми будуємо відносини на принципах рівності та поваги до прав. Прозорість допомагає тримати цей паритет. Понад усе права і свободи людини. 1) Довіра Ми довіряємо один одному. Довіра є основою об’єднання зусиль та розвитку. Довіра підкріплюється відповідальністю.
 7. 7. 3) Прозорість Ми забезпечуємо прозорість нашої діяльності в усіх сферах. Кожен має вільний доступ до інформації щодо заходів, процедур, фінансових операцій і показників діяльності. 4) Відповідальність Ми відповідаємо за взяті зобов’язання власною репутацією. І вимагаємо відповідальності від усіх партнерів, з якими співпрацюємо.
 8. 8. Нова Країна - 2022 Потужний медіа-центр Інкубатор громадянських стартапів Центр політичної адвокації Кузня державницьких і політичних кадрів Активно діючий центр медіації Розгалужена мережа регіональних осередків
 9. 9. Стратегія Нової Країни-2022 та план дій на 2016 рік
 10. 10. Головний орієнтир діяльності ГП НК – Україна, образ якої визначено у Візії – країна свідомих, щасливих людей, що дихає вільно. Об’єкт докладання зусиль ГП НК Країна
 11. 11. Проблеми, які розв’язує ГП НК, прямуючи до мети: •відсутність суспільного консенсусу навколо необхідних змін, спільного бачення розвитку країни та руху до нього; •системні проблеми держави; •дефіцит ефективних методик колективної співпраці громад; •незадовільна комунікація між владою та суспільством; •низька якість управління країною.
 12. 12. • Інституціоналізація, впорядкування себе як системної організації. • Відбір, підготовка та інсталяція на управлінські посади державних інституцій людей, які поділяють Візію та Цінності НК. Тотальна заміна управлінських еліт в країні. • Поточне виявлення системних проблем, розробка рішень на рівні концепцій. Забезпечення суспільного консенсусу навколо таких рішень, розробка та адвокація законопроектів. • Інформаційна, просвітницька діяльність у суспільстві. • Медіація на рівні громад, міст, областей, країни. • Глобальна мережева діяльність, інтеграція з іншими ГО, громадами, середовищами, утворення громадського руху. • Науково-методична робота. • Активна участь у партнерських програмах. Методи впливу та забезпечення системних змін
 13. 13. База лояльних ЗМІ Унікальні ресурси ГП НК Члени ГО, громадські експерти, фахівці Команда офісуВізія ГП НК Репутація однієї з найвпливові ших ГО в Україні Власний науковий потенціалБази волонтерів та регіональних активістів Коворкін- говий простір Бренд+сайт
 14. 14. Головні задачі на 2016 рік Оформити членство в організації Сформувати організаційно-функціональну структуру виконавчих органів, затвердити основні регламенти, процедури, які регулюють правила, норми та порядок внутрішніх та зовнішніх взаємодій Провести ревізію проектів, які перебувають в роботі Затвердити перелік ключових проектів ГП НК на 2016 рік, визначити проектні команди та KPI, посилити їх ресурсами Ініціювати збір проектних груп. Розробити та затвердити порядок взаємодії між ними, керівними органами та командою офісу ГП НК Розробити та затвердити бюджет-2016 Розробити та затвердити інформаційну політику ГП НК Запровадити договірну (контрактну) роботу з іншими суб’єктами суспільства, включаючи громадські організації, бізнес-спільноті, місцеві та державні органи, політичні організації як в Україні, так і за кордоном
 15. 15. Організаційна структура Громадянської Платформи Нова Країна
 16. 16. СТРУКТУРА ГП НК
 17. 17. Прихильники ГП НК – люди, що поділяють цінності ГП НК. Члени ГП НК – прихильники ГП НК, від яких було прийнято заяву про членство, та які сплачують членські внески. Групи ГП НК – добровільне об’єднання членів ГП НК та/або її прихильників за інтересами або для досягнення конкретної мети. Координатори ГП НК – члени ГП НК, вповноважені відповідними групами представляти їх інтереси. Команда Офісу НК – активісти та найманий персонал ГП НК, який виконує сервісні функції супроводу проектів і поточної діяльності ГП НК. Рада координаторів ГП НК – вищий орган правління ГП НК, членом якого може стати координатор діючої групи ГП НК або активний член ГП НК. Наглядова рада ГП НК (ревізійна комісія ГП НК) – обирається зі складу членів ГП НК та контролює дотримання етичних, фінансових та інших норм та процедур ГП НК Суб’єкти НК
 18. 18. Вищий управлінській орган ГП НК, членом якого може стати координатор діючої групи ГП НК, або активний член ГП НК Функції Ради Координаторів: a)відповідає за розвиток НК (інституціональний та стратегічний); b)оцінює роботу груп і проектів ГП НК; c)слідкує за відповідністю поточної діяльності організації Візії-2022; d)приймає рішення про участь ГП НК в спільних проектах, виступах, комунікаціях; e)затверджує стратегії та політики організації, в тому числі фінансову. Рада Координаторів Рада Координаторів збирається не рідше ніж 1 раз на 2 місяці. Всі рішення приймаються шляхом консенсусу.
 19. 19. Наглядова рада Ревізійна комісія з 3-5 людей зі складу членів ГП НК, яких обирає Рада Координаторів 1 раз на рік шляхом голосування. Функції НР: ‒забезпечення дотримання етичних, фінансових та інших норм та процедур ГП НК ‒оцінка виконання річного бюджету та цільового використання коштів.
 20. 20. Голова ГП НК *Згідно зі Статутом: голову призначають, відкликають та переобирають співзасновники ГП НК, або члени ГП НК на загальних зборах строком на 4 роки. З допомогою команди офісу голова організації розробляє внутрішні стратегії та політики організації: фінансову, фандрайзингову, комунікаційну, HR та інші.
 21. 21. Щоб вступити до Громадянської Платформи Нова Країна потрібно: 1)Ознайомитись з Візією-2022 і бути готовим брати відповідальність заради її втілення; 2)Поділяти цінності ГП НК, і засвідчити це в письмовій формі; 3)Подати заяву на вступ і сплатити членський внесок. Вступ до ГП НК Член ГП НК – будь-яка людина (резидент чи нерезидент), що поділяє цінності Нової Країни. *Тільки фізичні особи можуть бути членами ГП НК
 22. 22. Вихід або виключення з членів розглядається на Раді Координаторів, рішення приймається консенсусом. Приводом для виключення зі складу членів ГП НК може бути: а) порушення Статуту ГП НК; б) порушення норм громадянського та карного права; в) тривала (більше року) несплата членських внесків.
 23. 23. перераховуються на рахунок НК; використовуються на статутну діяльність; сплачуються 1 раз на півроку; студенти та пенсіонери мають право на робити внесок у вигляді волонтерської допомоги команді офісу. Членські внески 25 грн/міс
 24. 24. Задачі з формалізації суб’єктів на квітень-травень In progress
 25. 25. Заявка + бриф Рішення про створення проектної групи від РК Порядок створення та умови існування проектних груп Група активістів з ідеєю Офіс ГП НК РК Проектна група ГП НК *Координатор – член НК; *Інформація про діяльність групи публікується у ЗМІ не рідше 1 разу на 2 місяці; *Подача грантової заявки не пізніше 3 місяців з моменту набуття статусу проектної групи; *Отримання фінансування не пізніше 1 року з моменту набуття статусу проектної групи Умови існування $123 Написання грантової заявки місяці місяців Залучення фінансування
 26. 26. Взаємодія ГП НК та проектних груп Проектна група ГП НК Research від експертних груп НК FR, PR, project-management, адміністрування Коворкінговий простір ГП НК Координатор стає членом НК Публікації про діяльність групи у ЗМІ Бренд Упродовж 3 місяців створена грантова заявка (10-25% на розвиток НК) ДОНОРИ
 27. 27. Структура проектного інкубатора ГП НК Адміністративний ресурс (постійний штаб) Керівник офісуГолова НК Бухгалтер Юрист Офіс-менеджер Спеціалист з фандрайзингу PR – група Системний адміністратор Організаційний ресурс (додатковий супровід проектів) Project- managers Financial – manager HR – спеціаліст GR - спеціаліст
 28. 28. Розвиток регіонів Окремі напрямки: • Освіта • Права людини • Екологія • інші ГП НК Стратегічний розвиток: • Налагодження взаємодії громадськості, бізнесу та влади • Проектні команди в регіонах • Розробка законодавчих ініціатив • Неформальна освіта Вплив на владу та контроль: • Антикорупційних рух • Команди з контролю діяльності місцевої влади • Розробка законодавчих змін • Навчання громадським компетенціям *Групи активістів, що поділяють цінності НК та беруть участь у втіленні проектів ГП НК в регіонах; *Отримують організаційну, експертну та інформаційну підтримку від ГП НК на основі МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВПРАЦЮ; *Координатор стає членом НК і входить до Ради Координаторів ГП НК; *Можуть бути сформовані як окремими активістами, так і існуючими ГО. Існуючі ГО Організаційна та експертна підтримка, PR, FR, навчання Рада координаторів Групи незалежних активістів Регіональні осередки Напрямки роботи в регіонах
 29. 29. Збудуємо разом країну, що дихає вільно!

Громадянська Платформа Нова Країна. Стратегія розвитку 2016-2022

Views

Total views

2,309

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,608

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×