Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Atvērto datu potenciāls

Check these out next

1 of 52 Ad
1 of 52 Ad

Atvērto datu potenciāls

Download to read offline

Atvērtā lekcija "Atvērto datu potenciāls" notika LU SZF maģistrantūras kursa “Datu sabiedrības vadība” ietvaros, ko nolasīja Dr.sc.comp. Anastasija Ņikiforova, LU Datorikas fakultātes docente, pētniece.
Atvērtie dati tiek uzskatīti par vērtīgu resursu, kura izmantošana ir potenciāli spējīga sniegt ievērojamus ekonomiskus, tehnoloģiskus un sociālus ieguvumus. Taču to panākšanai ir jāizpildās virknei priekšnosacījumu, kas attiecināmi gan uz datiem, gan uz infrastruktūru, gan uz lietotājiem, t.i. atvērto datu iniciatīvas veiksmes faktors ir ilgtspējīgas atvērto pārvaldes datu ekosistēmas izveide un uzturēšana. Lekcijas mērķis ir sniegt ieskatu par atvērto datu popularitāti un potenciālu tehnoloģisko un ekonomisko procesu attīstībai, uzmanību pievēršot to praktiskiem pielietojumiem gan Latvijā, gan ārpus tās, datus transformējot (inovatīvajos) risinājumos un pakalpojumos. Tāpat, ir plānots sniegts ieskatu par nozīmīgākajiem aspektiem, kas potenciāli ir spējīgi sekmēt ilgtspējīgas atvērto datu ekosistēmas izveidi, nodrošinot iespēju ikvienam interesentam atvērtus datus transformēt vērtībā.

PhD, Dc. comp.sc. Anastasija Ņikiforova ir Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes docente un Inovatīvo informācijas tehnoloģiju laboratorijas pētniece. Dr. Ņikiforovas pētnieciskas intereses ir saistītas ar datu pārvaldības, īpaši datu kvalitātes, un atvērto datu saistītājiem jautājumiem. LU Datorikas fakultātē papildus citiem docētājiem kursiem viņa ir izstrādājusi Specsemināru “Atvērtie dati un datu kvalitāte” un maģistra programmas kursu “Atvērtie pārvaldes dati datu-virzītā pasaulē”. Dr. Ņikiforova ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) un Dabaszinātnes (Datorzinātnes un informātika) nozarēs, kā arī LATA (Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācija) asociētā biedre. Viņa ir vairāk kā 25 zinātnisko rakstu (līdz-)autore, 4 no kuriem ir publicēti augstākā rangā Q1 žurnālos.

Atvērtā lekcija "Atvērto datu potenciāls" notika LU SZF maģistrantūras kursa “Datu sabiedrības vadība” ietvaros, ko nolasīja Dr.sc.comp. Anastasija Ņikiforova, LU Datorikas fakultātes docente, pētniece.
Atvērtie dati tiek uzskatīti par vērtīgu resursu, kura izmantošana ir potenciāli spējīga sniegt ievērojamus ekonomiskus, tehnoloģiskus un sociālus ieguvumus. Taču to panākšanai ir jāizpildās virknei priekšnosacījumu, kas attiecināmi gan uz datiem, gan uz infrastruktūru, gan uz lietotājiem, t.i. atvērto datu iniciatīvas veiksmes faktors ir ilgtspējīgas atvērto pārvaldes datu ekosistēmas izveide un uzturēšana. Lekcijas mērķis ir sniegt ieskatu par atvērto datu popularitāti un potenciālu tehnoloģisko un ekonomisko procesu attīstībai, uzmanību pievēršot to praktiskiem pielietojumiem gan Latvijā, gan ārpus tās, datus transformējot (inovatīvajos) risinājumos un pakalpojumos. Tāpat, ir plānots sniegts ieskatu par nozīmīgākajiem aspektiem, kas potenciāli ir spējīgi sekmēt ilgtspējīgas atvērto datu ekosistēmas izveidi, nodrošinot iespēju ikvienam interesentam atvērtus datus transformēt vērtībā.

PhD, Dc. comp.sc. Anastasija Ņikiforova ir Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes docente un Inovatīvo informācijas tehnoloģiju laboratorijas pētniece. Dr. Ņikiforovas pētnieciskas intereses ir saistītas ar datu pārvaldības, īpaši datu kvalitātes, un atvērto datu saistītājiem jautājumiem. LU Datorikas fakultātē papildus citiem docētājiem kursiem viņa ir izstrādājusi Specsemināru “Atvērtie dati un datu kvalitāte” un maģistra programmas kursu “Atvērtie pārvaldes dati datu-virzītā pasaulē”. Dr. Ņikiforova ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) un Dabaszinātnes (Datorzinātnes un informātika) nozarēs, kā arī LATA (Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācija) asociētā biedre. Viņa ir vairāk kā 25 zinātnisko rakstu (līdz-)autore, 4 no kuriem ir publicēti augstākā rangā Q1 žurnālos.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Atvērto datu potenciāls

 1. 1. Docente Dr. Comp. Sc. (PhD) Anastasija Ņikiforova Datorikas Fakultāte, Latvijas Universitāte​ LZP eksperte​ Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) asociētā biedre Anastasija.Nikiforova@lu.lv ATVĒRTO DATU POTENCIĀLS Atvērtā lekcija LU SZF Politikas zinātnes maģistratūras kursā “Datu sabiedrības vadība”
 2. 2. Avots: https://garage48.org/blog/welcome-to-the-exciting-world-of-open-and-big-data DATI. INFORMĀCIJA. ZINĀŠANAS. GUDRĪBA.
 3. 3. https://ict4dblog.wordpress.com/2015/12/14/the-multiple-meanings-of-open-government-data/
 4. 4. Avots: https://datos.gob.es/en/noticia/future-open-data-and-its-multiple-faces
 5. 5. Image source: https://arcticanthropology.org/ Image source: https://globalbusinesscoalition.org/global-governance-news/b20-tokyo-summit-joint-recommendations-society-5-0-for-sdgs/attachment/figure-2-society-5-0-for-sdgs/ SOCIETY 5.0 Society 5.0 aims to resolve various modern social challenges by incorporating game-changing innovations such as the IoT, robotics, AI and big data into all industries and social activities. Rather than a future controlled and monitored by AI and robots, technology is harnessed to achieve a human-centred society in which each and every person can lead an active and enjoyable life. Following the hunting society (Society 1.0), the agricultural society (Society 2.0), the industrial society (Society 3.0), and the information society (Society 4.0), the far-reaching policies of Society 5.0 propose a new transformation of contemporary ways of life. a way by which to guide and mobilize action in science, technology and innovation (STI) to achieve a prosperous, sustainable, and inclusive future -- Japan, 5th Science and Technology Basic Plan
 6. 6. Image source: https://arcticanthropology.org/ Image source: https://globalbusinesscoalition.org/global-governance-news/b20-tokyo-summit-joint-recommendations-society-5-0-for-sdgs/attachment/figure-2-society-5-0-for-sdgs/
 7. 7. DIGITAL TRANSFORMATION IMAGINATION AND CREATIVITY OF INDIVIDUALS PROBLEM SOLVING VALUE CREATION X https://digital.thecatcompanyinc.com/b20magazine/tokyo-2019/society-5-0-updates-on-japanese-business-and-economy/
 8. 8. Source: https://digital.thecatcompanyinc.com/b20magazine/tokyo-2019/society-5-0-updates-on-japanese-business-and-economy/ ATVĒRTĪBA
 9. 9. ATVĒRTĪBA Open data, i.e., freely accessible, shareable, and usable data; Open science, i.e., making scientific research and its dissemination accessible to all levels of the society; Open standards, i.e., technology neutral specifications for hardware, software, or data developed through an open process; Open source software, i.e., free and open collaborative software development; Open hardware, i.e., physical products, machines and systems designed and offered by means of publicly shared information; Open education, i.e., learning and teaching without barriers
 10. 10. KAS IR ATVĒRTIE DATI? BRĪVPIEEJAMI DATI ATVĒRTIE DATI = ?
 11. 11. ATVĒRTIE DATI  vēlamais veids, kādā vispārpieejamus datus nodot atkārtotai izmantošanai;  publiski pieejami dati, un uz tiem neattiecas privātuma, drošības vai privilēģiju ierobežojumi.  nesatur personīgus, drošību ietekmējošus, kultūrsensitīvus, nepilnīgus vai maldinošus datus, kā arī datus, kas var tikt atzīti par komercnoslēpumu. “… atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju visiem datiem, kuru valsts iestāde publicē, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts informācijas sistēmu publiskajām daļām, pētījumiem, statistiku, tabulām utt. pieejas pamatā ir ideja, ka informācija sabiedrībai ir jānodod tādā formā, lai to varētu apstrādāt un brīvi lietot” Avots: https://openupguideforag.info/wp-content/uploads/2018/09/1_YjtXiiEUw89pUuRpIbHgHg.png -Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. “Atvērtie dati”
 12. 12. Complete Primary Accessible Machine- processable Timely Non-discriminatory Non-proprietary Licence-free KAS IR ATVĒRTO DATU VEIKSMES FAKTORI? OGD kvalitāti noteicošie faktori (pēc European Data Portal) 8 OGD principi (pēc Open Data Charter)
 13. 13. ATVĒRTIE DATI. PRINCIPI I  Datiem ir jābūt: 1. pilnīgiem – visiem datiem ir jābūt pieejamiem un pēc iespējas pilnīgiem (likumu robežās). Ir jābūt pieejamiem arī metadatiem, kas definē un apraksta publicēto datu kopu, skaidrojot arī kā konkrēto lauku vērtības tika iegūtas vai aprēķinātas, sniedzot datu lietotājiem iespēju pētīt datus pēc iespējas dziļākā detalizācijas līmenī; 2. primārajiem – publicētājiem datiem ir pilnībā jāatbilst datu avotam, no kura tie tika izgūti, ar augstāko iespējamo granularitātes pakāpi, neveicot to apstrādi vai apkopošanu; 3. laicīgiem – datiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas ātrāk (???), nodrošinot pēc iespējas laicīgāku datu nodošanu galalietotājam; 4. pieejamiem – datiem ir jābūt pieejamiem visplašākajam lietotāju lokam visiem iespējamajiem nolūkiem;
 14. 14. ATVĒRTIE DATI. PRINCIPI II 5. mašīnlasāmiem – datiem ir jābūt strukturētiem, lai tie varētu tikt automatizēti apstrādāti. Piemēram, dati, kas ir sniegti .pdf formātā ir grūti apstrādājami un netiek uzskatīti par atvērtajiem datiem. Datiem ir jābūt pieejamiem plaši lietojama mašīnlasāma formātā (piemēram, .csv, .xls utt.); 6. nediskriminējošiem – datiem ir jābūt pieejamiem visiem bez ierobežojumiem, izslēdzot nepieciešamību reģistrēties to iegūšanai; 7. atvērtajā datu formātā (angl. non-proprietary) – datiem ir jābūt pieejamiem tādā formātā, par kuru nevienam nav īpašas kontroles; 8. bez licences – uz datiem nedrīkst būt attiecinātām nekādām autortiesībām, preču zīmju vai patentu likumiem. Uz tiem var tikt attiecināti tikai un vienīgi pamatoti privātuma, drošības un privilēģiju ierobežojumi, ja to nosaka likumi. *** Neviens no atvērto datu principiem nav saistīts ar datu kvalitāti tās plašajā nozīme  ir pamats veikt pieņēmumu, ka atvērtajos datos (pat tajos, kas pilnībā ievēro visus iepriekšminētos principus) mēdz būt datu kvalitātes problēmas Ne gluži pieņēmums, bet drīzāk fakts
 15. 15. KAM UN KĀDIEM NOLŪKIEM ATVĒRTIE DATI VAR BŪT NODERĪGI?  situācijas apzināšanai (piem. slimības izplatīšanas izsekošanai)  datu virzītai lēmumpieņemšanai  valdes lēmumu labākai izpratnei  caurspīdīguma, uzskaitamības un uzticēšanos valdības lēmumiem veicināšanai, ieviesto lēmumu un ierobežojumu noteikšanai un izsekošanai  Plānošanai, prognozēšanai  ietekmes, cēloņu-seku un likumsakarību analīzei  datu virzīto risinājumu izstrādei  citu datu kopu aktualizēšanai  un ļoti daudziem citiem nolūkiem ... Attēla avots: https://4.bp.blogspot.com/-VA_zM5jXPvk/VxbRtA0U2JI/AAAAAAAACnY/WKvyQnAwvBIQOsjjLF0-TchL3EtD-q- hQCLcB/s1600/actual%2Becosystem.png
 16. 16. IZMANTOŠANAS VEIDI, POTENCIĀLIE LABUMI
 17. 17. https://b63f92bd-115b-4f05-84e7-3df822c70dce.filesusr.com/ugd/ea3b50_b12d0e163df14476a8c85135108e21fb.pdf
 18. 18. BET REĀLIE PIEMĒRI?
 19. 19. Avots: https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_analytical_report_n1_-_digital_transformation.pdf ATVĒRTO DATU IZMANTOŠANA DIGITĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS KONTEKSTĀ. SADALĪJUMS PĒC INDUSTRIJAS
 20. 20. Supporting growing economies To support the emergence of new data-driven businesses and the growth of existing ones, governments need to publish key datasets. Governments also need to support data infrastructure that connects data with those who use it. In return, governments are reaping the benefits of a growing data economy, such as in Finland where SMEs with access to open data grew 15% faster than those without. Take me to the Finnish case study Improved service delivery Governments need to balance the demands of growing populations with the need to tackle small-scale, local issues. The availability of detailed open data is essential to improving delivery of services at the local level. Some of these new services are available now: Take me to mySociety Take me to the Hungarian 'right to know' portal Take me to Fix my Street Norway Cost savings Open data allows governments to make savings in key areas such as healthcare, education and utilities. In the UK, open data helped reveal £200 million of savings in the health service. In France, energy data is being used to drive more efficient energy generation practices. Show me the France energy data. Open data can also bring transparency and accountability to budgets. Source: https://data.europa.eu/elearning/en/module2/#/id/co-01 ATVĒRTO DATU IZMANTOŠANA. VALDĪBU/ PĀRVALDES PIEMĒRI (source: data.europa.eu)
 21. 21. Improving the way we move Open data has the power to revolutionise the way we travel. Within the Dutch transport industry, open data is helping a growing number of small companies to develop new services. French app Tranquilien improves passenger comfort on transport and promotes efficient use of public transport by providing relevant information about empty seats, leaving times A new Dutch app, winner of the prestigious Apps4Europe competition, helps disabled people to book travel assistance for their journeys using open data. Open transport data saves commuters time, makes journeys more accessible and helps tourists to travel in unfamiliar cities. Improving the way we work Open data is changing the way we work. Open data reduces the time needed to find information and allows professionals to focus more of their time on productive activities. OpenCorporates offers an open database of companies around the world, showing their networks, financial stability and environmental impact. This helps organisations learn more about prospective clients, providers and partners. Take me to OpenCorporates The Finnish Kannattaako kauppa service provides insights on the price development of real estate in the future, making it easy to compare houses and neighborhoods by price and population. Improving the way we govern Open data is becoming a key source of evidence for governments in the policymaking process. Public administration will gain the most from opening up data, with a value of 22 bn EUR in 2020. For agriculture, the arts and entertainment sector, the benefits expected are smaller with 379 million EUR each. They still have a lot of potential in these sectors but will take more time to reach the full potential. They are also making the development of public policy more transparent and supporting dialogue between governments and citizens. Data on key issues such as immigration, trade and budget cuts can be used to inform important policy decisions. CityScale is a Ukrainian platform that provides Ukrainian citizens with relevant open data, such as on crime rates, health care, and air pollution. Take me to London fire station analysis ATVĒRTO DATU IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS UN PUBLISKĀS POLITIKAS IZMAIŅU PIEMĒRI (source: data.europa.eu)
 22. 22. Environment Open data helps farmers to improve yields and support a growing population without the need to destroy valuable habitats. Plantwise are collecting open data to produce valuable information packs for farmers about plant health and threats from diseases. Take me to Plantwise CIARD has produced a central repository of more than 1,500 open agricultural research collections worldwide, highlighting new research opportunities. Take me to CIARD Saving lives Open data is helping to save lives. Open geographic data and aid statistics are being used by humanitarian groups to deliver targeted supplies in disaster zones. Open mapping data helped disaster response teams target aid delivery during the 2010 Haiti earthquake. Haiti Open Street Map. Open data was also used for responses to the Philippines typhoon in 2014. Culture Open data is connecting people with important cultural issues and helping to shape a more informed debate around them. OpenGLAM is helping to capture the heritage and cultural memories of groups in Germany, Switzerland and Finland. Take me to OpenGLAM. The Open Data Institute is leading a global Data as Culture programme, with artists in residence re-examining the fundamental ways in which data is perceived. Take me to ODI Data as Culture ATVĒRTO DATU IZMANTOŠANA. KULTŪRA UN VIDE (source: data.europa.eu)
 23. 23. ATVĒRTO DATU LOMA ZINĀTNĒ *López, V.; Čukić, M. A dynamical model of SARS-CoV-2 based on people flow networks. Saf. Sci. 2021, 134, 105034 ** Stieb, D.M.; Evans, G.J.; To, T.M.; Brook, J.R.; Burnett, R.T. An ecological analysis of long-term exposure to PM2.5 and incidence of COVID-19 in Canadian health regions. Environ. Res. 2020, 191, 110052 ***Yacchirema, D.C.; Sarabia, D.; Palau, C.E.; Esteve, M. A Smart System for Sleep Monitoring by Integrating IoT With Big Data Analytics. IEEE Access 2018, 6, 35988–36001 ****Chen, L.J.; Ho, Y.H.; Lee, H.C.; Wu, H.C.; Liu, H.M.; Hsieh, H.H.; Lung, S.C.C. An open framework for participatory PM2.5 monitoring in smart cities. IEEE Access 2017, 5, 14441–14454. COVID-19 OGD  a SARS-CoV-2 virus transmission model based on human flow networks  new perspectives + modeling of different scenarios + illustrating the evolution of and trends in the pandemic*. relationship between COVID-19 open data and PM2.5  a positive relationship between long-term PM2.5 exposure and the incidence of COVID-19 **. air pollution open data catalog  detecting and treatment of one of the most important sleep disorders, Obtrusive sleep apnea (OSA)***. real-time (!!!) open data  urban-sensing framework for fine particulate matters PM2.5 - Taiwan +29 countries  one of the largest deployment projects for PM2.5 monitoring in the world  collected data are released in real time and in an open data manner, which has contributed to the development of other products and services using data which has been made open, thereby creating a chain of valuable open data-based solutions and services** https://www.mdpi.com/1424-8220/21/15/5204/htm
 24. 24. ATVĒRTO DATU LOMA ZINĀTNĒ. RĪKS VAI RESURSS? IEVADDATI (RESURSS) jauniem pakalpojumiem, risinājumiem utt. Piemēri: medicīna, transports, vide, Smart City utt. RĪKS eksistējoso algoritmu uzlabošanai Eksistējošo algoritmu optimizācija, jauno algoritmu izstrāde (izmantojot kā pamatdatus VAI papilddatus), treniņdati, utt.
 25. 25. https://globalearthchallenge.earthday.org/
 26. 26. AKTUĀLĀKIE PIEMĒRI
 27. 27. VEIKSMES STĀSTI: FRANCIJA Saite
 28. 28. VEIKSMES STĀSTI: SPĀNIJA Saite Saite Kritiskais klausītājs: "nav brīnums! Viņu atvērto datu portāls jau vairākus gadus ieņem līderpozīcijas EU27+ atvērto datu portālu salīdzinājumā" Saite
 29. 29. VEIKSMES STĀSTI: IGAUNIJA Saite
 30. 30. KAS TRAUCĒ MUMS? Q: Varbūt nav datu, ko vizualizēt? A: Nē! Q: Varbūt atvērtie dati sabiedrībai nav interesanti? Varbūt neviens nenojauš, ka tie vispār ir? A: Nē Q: Varbūt tie neatbilst atvērto datu principiem? Nav mašīnlasāmie, laicīgi utt.? A: Nē! Q: Varbūt tie nav aktuāli, t.i. netiek pastāvīgi atjaunināti? A: Nē! TOP-5 POPULĀRĀKAS ATVĒRTO DATU KOPAS LATVIJAS ATVĒRTO DATU PORTĀLĀ​
 31. 31. KAS TRAUCĒ MUMS?
 32. 32. VAI TAD TIEŠĀM NAV ATKALIZMANTOŠANAS PIEMĒRU? KĀPĒC? Saite Q: Vai tiešām nav neviena atkalizmantošanas piemēra? Vismaz Latvijas atvērto datu portālā nevar atrast. A: Ir! Piemēram, valsts kancelejas izstrādātājā vietnē https://covid19.gov.lv/ ir pieejami daži... Q: Kāpēc mums ir mazāk kā citiem? Kam būtu jāizstrādā tie? Valdībai? A: MUMS PAŠIEM!!! Atvērto datu* būtība paredz (un pasaules prakse liecina), ka atvērtos datus drīkst izmantot ikviens interesents, t.sk. izstrādājot šādus risinājumus (vizualizācijas, interaktīvās kartes, uz datiem balstītie palīgi utt.). Ir jāiesaistās pašiem! Q: Kas būtu nepieciešams? A: Dati, ideja (problēmas definīcija un ideja kā to risināt), iemaņas, radošums ** 28.01. dati par 13.01 Saite * un Latvijas Atvērto datu portāla datiem piemērojama licence​
 33. 33. https://covid19-visualisation.herokuapp.com/ ARĪ LU DF PIEMĒRS LU DF studenta B.comp.sc. Artjoma Daškeviča atvērto datu vizualizācijas risinājums Tehnoloģijas Datu vizualizācijai: Dash Python saskarnes bibliotēka Plotly Datu analīzei, grupēšanai utt.: pandas (Python) Dati: COVID-19 izmeklējumi, apstiprinātie gadījumi un iznākumi
 34. 34. VARBŪT VĒL KĀDI LATVIJAS PIEMĒRI?
 35. 35. https://deputatiuzdelnas.lv/ “DEPUTĀTI UZ DELNAS”
 36. 36. https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Autocelu/ VIDES TROKSNIS. RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS Ceļu satiksmes trokšņa karte Dzelzceļu un tramvaju satiksmes trokšņa karte Gaisa kuģu satiksmes trokšņa karte Rūpnieciskās darbības trokšņa karte Visi trokšņa avoti
 37. 37. https://geolatvija.lv/geo/map?call_id=gallery&mapitemkey=626743ac-c606-37fc-926e-6db9a4b3d66d ĢEOLATVIJA.LV. ĀRVALSTNIEKU DARĪJUMI AR NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM 2016.GADA 1.PUSGADĀ
 38. 38. https://lvceli.lv/#_buvobjekti_ierobezojumi LATVIJAS VALSTS CEĻI
 39. 39. https://geolatvija.lv/geo/tapis ĢEOLATVIJA.LV. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNŌŠANA
 40. 40. https://maps.lursoft.lv/lv/company/index?zoom=9&center=56.93298739609707;23.115234375 REĢISTRĒTO UZŅĒMUMU KARTE
 41. 41. https://www.latvijas-pilskalni.lv/ LATVIJAS PILSKALNI Projekta mērķis ir vienkopus apkopot informāciju par Latvijas pilskalniem, padarot šo informāciju ērtāk pieejamu tūristiem, senvēstures entuziastiem, kā arī radīt jauniešos interesi par Latvijas vēsturi. Entuziastu kopienai nav juridiska statusa, nav centralizētas vadības. Šī vietne piedāvāta kā informācijas apkopošanas platforma visiem, kuri vēlas iesaistīties pilskalnu apceļošanā, apzināšanā, foto un video fiksēšanā.
 42. 42. KAS TĀLĀK?
 43. 43. https://data.europa.eu/en/academy
 44. 44. https://delna.lv/lv/2021/09/20/aicinam-pieteikties-pretkorupcijas-datu-hakatonam/ DELNAS: PRETKORUPCIJAS DATU HAKATONS
 45. 45. https://www.lata.org.lv/skolas-2021 DELNAS: PRETKORUPCIJAS DATU HAKATONS
 46. 46. https://www.lata.org.lv/skolas-2021 LATA ATVĒRTO ĢEOTELPISKO DATU HAKATONS
 47. 47.  Atvērtie dati ir kļuvuši par ikdienas parādību.  Ilgtspējīgai attīstībai ir nepieciešams identificēt un nodrošināt augstvērtīgus datus, kuriem ir lielāks potenciāls sniegt pievienoto vērtību un sekmēt ekonomiskās, sabiedriskās, tehnoloģiskās utt. transformācijas.  Atvērtie dati, kas tiek laicīgi publicēti un regulāri atjaunināti, izraisa lielāku interesi lietotājiem un tiek izmantoti ne tikai situācijas apzināšanai, bet arī, lai rādītu labumus sabiedrībai kā to arī paredz atvērtie dati (t.i. datu kvalitātei ir ne mazāka loma kā datu pieejamībai).  Datu atvēršanai tiek veikta [ir jātiek veiktai] ne tikai tāpēc ka tā ir mūsdienīgā tendence (trends), bet arī tāpēc ka atvērto datu esamība ļauj sabiedrībai, zinātniekiem, pētniekiem un entuziastiem, atkalizmantot tos, pārveidojot datus zināšanās un vērtībā, rādot risinājumus, kas maina un uzlabo pasauli!!! SECINĀJUMI Laiks domāt! Laiks risināt! Laiks rādīt! Laiks mainīties un mainīt! Palīdz atvērtajiem datiem izmainīt pasauli!
 48. 48. Nikiforova, A. (2021). Smarter Open Government Data for Society 5.0: Are Your Open Data Smart Enough?. Sensors, 21(15), 5204. Lnenicka, M., & Nikiforova, A. (2021). Transparency-by-design: what is the role of open data portals?. Telematics and Informatics, 101605. Nikiforova, A., & Lnenicka, M. (2021). A multi-perspective knowledge-driven approach for analysis of the demand side of the Open Government Data portal. Government Information Quarterly, 101622. Nikiforova, A., & McBride, K. (2021). Open government data portal usability: A user-centred usability analysis of 41 open government data portals. Telematics and Informatics, 58, 101539. Nikiforova, A. (2020, October). Timeliness of open data in open government data portals through pandemic-related data: a long data way from the publisher to the user. In 2020 Fourth International Conference on Multimedia Computing, Networking and Applications (MCNA) (pp. 131-138). IEEE. Nikiforova, A. (2020). Assessment of the usability of Latvia’s open data portal or how close are we to gaining benefits from open data. In In IADIS 14th International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction (pp. 51-28). Nikiforova, A. (2019). Analysis of open health data quality using data object-driven approach to data quality evaluation: insights from a Latvian context. In IADIS International Conference e-Health (pp. 119-126). ESOT INTERESEI PAR LV PĒTĪJUMIEM OGD KONTEKSTĀ ...
 49. 49. PALDIES PAR UZMANĪBU! VAI IR KĀDI JAUTĀJUMI? Vairāk informācijas sk. ResearchGate un anastasijanikiforova.com Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet PhD Anastasijai Ņikiforovai Anastasija.Nikiforova@lu.lv Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Inovatīvo informācijas tehnoloģiju laboratorijas pētniece, Programmēšanas katedras docente Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas asociētā biedre Latvijas Zinātnes padomes eksperte

×