Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEKNIK-TEKNIK ADOBE PHOTOSHOP
6.0 PENGENALAN <ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Memahami dan menguasai TEKNIK-TEKNIK untuk meminda, mengubahsuai, mem...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Proses meminda struktur objek / imej dari pelbagai aspek: Perspektif, saiz, sudut pandanga...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 1: Transformasi Scale dan Distort </li></ul><ul><li>Buka 2 fail imej </li></ul>Obje...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 1: Transformasi Scale dan Distort </li></ul><ul><li>Aktifkan fail Objek B. </li></u...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 1: Transformasi Scale dan Distort </li></ul><ul><li>Oleh kerana ijem Objek B agak t...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 1: Transformasi Scale dan Distort </li></ul><ul><li>Setelah berpuas hati dengan sai...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 2: Transformasi Flip </li></ul><ul><li>Transformasi Flip membolehkan imej diubah se...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 2: Transformasi Flip </li></ul><ul><li>Gunakan arahan Select > All untuk aktifkan...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 2: Transformasi Flip </li></ul><ul><li>Gunakan arahan undo untuk kembali kepada ime...
6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 2: Transformasi Flip </li></ul><ul><li>Gunakan arahan undo untuk kembali kepada ime...
6.1 KESAN IMEJ DAN TEKS <ul><li>Projek 3: Teks – Kesan Imej di dalam Teks </li></ul><ul><li>Buka mana-mana fail imej </li...
6.1 KESAN IMEJ DAN TEKS <ul><li>Projek 3: Teks – Kesan Imej di dalam Teks </li></ul><ul><li>Bawa tetikus agar berada di g...
6.1 KESAN IMEJ DAN TEKS <ul><li>Projek 3: Teks – Kesan Imej di dalam Teks </li></ul><ul><li>Gunakan arahan Merge Visible...
6.1 KESAN IMEJ DAN TEKS <ul><li>Projek 3: Teks – Kesan Imej di dalam Teks </li></ul><ul><li>Kesan lain boleh ditambah den...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Dengan Adobe, kita boleh gabungkan beberapa imej menjadi satu imej yang baru dan lebih krea...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Berikut adalah 3 imej yang dipilih </li></ul>Monster.jpg Shrek.jpg ToyStory.jpg
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 1: Pemilihan Kawasan: Ikon Marquee Tool </li></ul><ul><li>Aktifkan fail ToyStory.j...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 1: Pemilihan Kawasan: Ikon Marquee Tool </li></ul><ul><li>Boleh gunakan arahan Sel...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 1: Pemilihan Kawasan: Ikon Marquee Tool </li></ul><ul><li>Aktifkan kembali ToyStor...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 2: Pemilihan Kawasan: Ikon Magic Wand Tool </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk menyal...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 2: Pemilihan Kawasan: Ikon Magic Wand Tool </li></ul><ul><li>Aktifkan arahan Selec...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 3: Pemilihan Kawasan: Ikon Lasso Tool </li></ul><ul><li>Buka fail Shrek.jpg </li></...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 3: Pemilihan Kawasan: Ikon Lasso Tool </li></ul><ul><li>Apabila selesai gunakan ara...
6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Hasil Akhir </li></ul><ul><li>Tambahkan teks ke dalam grafik untuk kelihatan lebih menarik....
RUMUSAN <ul><li>Sebentar tadi, anda telah memperlihatkan antara contoh-contoh pengubahsuaian dari satu bentuk imej kepada ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknik teknik dalam adobe photoshop

3,331 views

Published on

Published in: Art & Photos, Technology
 • Be the first to comment

Teknik teknik dalam adobe photoshop

 1. 1. TEKNIK-TEKNIK ADOBE PHOTOSHOP
 2. 2. 6.0 PENGENALAN <ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Memahami dan menguasai TEKNIK-TEKNIK untuk meminda, mengubahsuai, memanipulasi serta menghasilkan sesebuah imej menggunakan Adobe Photoshop </li></ul><ul><li>Memahami PRINSIP PENGUBAHSUAIAN IMEJ dalam perisian Adobe Photoshop. </li></ul>
 3. 3. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Proses meminda struktur objek / imej dari pelbagai aspek: Perspektif, saiz, sudut pandangan. </li></ul><ul><li>Teknik transformasi digunakan bagi memastikan aspek kualiti imej yang terhasil adalah lebih sempurna </li></ul><ul><li>Antara Proses Transformasi Objek yang asas: </li></ul><ul><ul><li>Scale dan Distort </li></ul></ul><ul><ul><li>Flip </li></ul></ul>
 4. 4. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 1: Transformasi Scale dan Distort </li></ul><ul><li>Buka 2 fail imej </li></ul>Objek A Objek B
 5. 5. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 1: Transformasi Scale dan Distort </li></ul><ul><li>Aktifkan fail Objek B. </li></ul><ul><li>Gunakan arahan select > all utk memilih keseluruhan imej </li></ul><ul><li>Aktifkan ikon Move Tools. </li></ul><ul><li>Heret Objek B ke dalam Objek A </li></ul>Hasil Layer
 6. 6. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 1: Transformasi Scale dan Distort </li></ul><ul><li>Oleh kerana ijem Objek B agak tidak menepati saiz skrin komputer, maka ianya perlu diubahsuai. </li></ul><ul><li>Aktifkan Layer 2 ( layer yang mengandungi Objek B) </li></ul><ul><li>Guna arahan: Edit > Transform > Scale </li></ul><ul><li>Pergi pada mana-mana penjuru dan gerakkan ianya ke arah membesar atau mengecil </li></ul>
 7. 7. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 1: Transformasi Scale dan Distort </li></ul><ul><li>Setelah berpuas hati dengan saiz baru, tekan Enter. </li></ul><ul><li>Gunakan Ikon Move Tools utk gerakkan imej agar memenuhi ruangan skrin komputer </li></ul><ul><li>Laksanakan arahan Edit > Transform > Distort. </li></ul><ul><li>Klik pada pepenjuru Objek A dan heretkan agar ia memenuhi pepenjuru skrin komputer </li></ul>
 8. 8. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 2: Transformasi Flip </li></ul><ul><li>Transformasi Flip membolehkan imej diubah secara Horizontal atau Vertikal </li></ul><ul><li>Buka mana2 fail imej </li></ul>
 9. 9. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 2: Transformasi Flip </li></ul><ul><li>Gunakan arahan Select > All untuk aktifkan imej. </li></ul><ul><li>Kemundian, arahan Edit > Transform > Flip Horizontal </li></ul>
 10. 10. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 2: Transformasi Flip </li></ul><ul><li>Gunakan arahan undo untuk kembali kepada imej asal </li></ul><ul><li>Gunakan Ikon Marquee Tool. </li></ul><ul><li>Pilih sebahagian daripada imej </li></ul><ul><li>Laksanakan arahan: Edit > Transform > Flip Vertical </li></ul>
 11. 11. 6.1 TRANSFORMASI OBJEK <ul><li>Projek 2: Transformasi Flip </li></ul><ul><li>Gunakan arahan undo untuk kembali kepada imej asal </li></ul><ul><li>Gunakan Ikon Marquee Tool. </li></ul><ul><li>Pilih sebahagian daripada imej </li></ul><ul><li>Laksanakan arahan: Edit > Transform > Flip Vertical </li></ul>
 12. 12. 6.1 KESAN IMEJ DAN TEKS <ul><li>Projek 3: Teks – Kesan Imej di dalam Teks </li></ul><ul><li>Buka mana-mana fail imej </li></ul><ul><li>Aktifkan Type Tools dan taipkan pada mana-mana bahagian imej </li></ul><ul><li>Serek layer teks agar ia berada di bawah layer yang mengandungi imej </li></ul>
 13. 13. 6.1 KESAN IMEJ DAN TEKS <ul><li>Projek 3: Teks – Kesan Imej di dalam Teks </li></ul><ul><li>Bawa tetikus agar berada di garisan antara layer teks dan layer imeg </li></ul><ul><li>Tekan kekunci CTRL + ALT serentak dengan klik tetikus. </li></ul><ul><li>Akan terpapar ikon penunjuk yang diwakili imej dua bulatan </li></ul><ul><li>Teks boleh digerakkan </li></ul><ul><li>untuk mendapatkan </li></ul><ul><li>hasil yang lebih baik </li></ul>
 14. 14. 6.1 KESAN IMEJ DAN TEKS <ul><li>Projek 3: Teks – Kesan Imej di dalam Teks </li></ul><ul><li>Gunakan arahan Merge Visible dari menu pilihan pada tetingkap layer </li></ul><ul><li>Bina satu lagi Layer baru dan warnakan ianya dengan warna yang bersesuaian. </li></ul><ul><li>Pastikan layer baru berada di bawah layer imej </li></ul>
 15. 15. 6.1 KESAN IMEJ DAN TEKS <ul><li>Projek 3: Teks – Kesan Imej di dalam Teks </li></ul><ul><li>Kesan lain boleh ditambah dengan menggunakan kesan Stroke atau Layer Style . </li></ul>Boleh gunakan Fungsi STYLE pada tetingkap Palet untuk kesan yang lebih menarik
 16. 16. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Dengan Adobe, kita boleh gabungkan beberapa imej menjadi satu imej yang baru dan lebih kreatif. </li></ul><ul><li>Ikon-ikon yang boleh digunakan </li></ul><ul><ul><li>Marquee Tool, Lasso Tool, dan Magic Wand. </li></ul></ul><ul><li>Manakala ikon Move Tool digunakan untuk perpindahan imej. </li></ul><ul><li>Untuk latihan kali ini, kita pilih 3 imej dari fail yang berbeza dan gabungkannya menjadi 1 imej yang lebih kreatif </li></ul>
 17. 17. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Berikut adalah 3 imej yang dipilih </li></ul>Monster.jpg Shrek.jpg ToyStory.jpg
 18. 18. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 1: Pemilihan Kawasan: Ikon Marquee Tool </li></ul><ul><li>Aktifkan fail ToyStory.jpg </li></ul><ul><li>Buat seleksi pada kawasan teks menggunakan Ikon Marquee Tool. </li></ul><ul><li>Tujuan: untuk buangkan Teks tersebut. </li></ul><ul><li>Gunakan kekunci Shift untuk menambah ruang seleksi. Heretkan tetikus pada ruang yang ingin ditambah. </li></ul><ul><li>Seterusnya tekan kekunci Delete </li></ul>
 19. 19. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 1: Pemilihan Kawasan: Ikon Marquee Tool </li></ul><ul><li>Boleh gunakan arahan Select > Deselect utk menyah-aktifkan kawasan pilihan tadi </li></ul><ul><li>Dengan cara yang sama, cuba buang teks yang terdapat pada imej monster.jpg </li></ul><ul><li>Hasil yang sama juga akan diperolehi </li></ul>
 20. 20. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 1: Pemilihan Kawasan: Ikon Marquee Tool </li></ul><ul><li>Aktifkan kembali ToyStory.jpg </li></ul><ul><li>Dengan menggunakan arahan Image>Canvas Size </li></ul><ul><li>Buat perubahan saiz kanvas. Cth: 600 piksel </li></ul><ul><li>Guna Ikon Marquee Tool utk buat pilihan pada kawasan watak </li></ul><ul><li>seterusnya,, pindahkan imej tersebut ke penjuru kanan bawah: Ikon Move Tool </li></ul>
 21. 21. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 2: Pemilihan Kawasan: Ikon Magic Wand Tool </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk menyalin imej Monster.jpg </li></ul><ul><li>Oleh kerana latar belakang adalah berwarna putih, maka proses penyalinan menjadi mudah </li></ul><ul><li>Klik pada latar belakang putih: Ikon Magic Wand </li></ul><ul><li>Gunakan arahan Add To Selection (right Click) untuk gabungkan kawasan pilihan </li></ul>
 22. 22. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 2: Pemilihan Kawasan: Ikon Magic Wand Tool </li></ul><ul><li>Aktifkan arahan Select > Inverse. </li></ul><ul><li>Hasilnya hanya kawasan watak yang akan diaktifkan. </li></ul><ul><li>Gunakan arahan select>feather dan masukkan nilai 2 pixel. </li></ul><ul><li>Tujuan: menjadikan kawasan yang dipilih lebih realistik. </li></ul><ul><li>Kemundian dengan arahan Edit>Copy dan Edit>Paste , salin watak monster kedalam fail toy story </li></ul>
 23. 23. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 3: Pemilihan Kawasan: Ikon Lasso Tool </li></ul><ul><li>Buka fail Shrek.jpg </li></ul><ul><li>Latar belakang yang agak kompleks menyebabkan perlu menggunakan Ikon Lasso Tool </li></ul><ul><li>Tujuan untuk memilih hanya kawasan watak sahaja. </li></ul><ul><li>Aktifkan Ikon Lasso Tool dan klik pada penjuru bawah kanan sebagai titik permulaan </li></ul><ul><li>Klik dan heret tetikus menrangkumi watak utama </li></ul>
 24. 24. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Langkah 3: Pemilihan Kawasan: Ikon Lasso Tool </li></ul><ul><li>Apabila selesai gunakan arahan Select>Feather dan masukkan nilai 2 piksel. </li></ul><ul><li>Dengan cara yang sama, gunakan arahan Copy dan Paste untuk memasukkan gambar Shrek ke dalam gambar ToyStory </li></ul><ul><li>Gunakan Ikon Move Tool utk susun atur ketiga-tiga imej tersebut. </li></ul><ul><li>Rujuk Tetingkap Layer untuk mencapai setiap imej yang berbeza. </li></ul>
 25. 25. 6.1 PENGGABUNGAN IMEJ <ul><li>Hasil Akhir </li></ul><ul><li>Tambahkan teks ke dalam grafik untuk kelihatan lebih menarik. </li></ul>
 26. 26. RUMUSAN <ul><li>Sebentar tadi, anda telah memperlihatkan antara contoh-contoh pengubahsuaian dari satu bentuk imej kepada satu bentuk yang lain. </li></ul><ul><li>Ini secara tidak langsung, menunjukkan bahawa perisian mengedit seperti Adobe Photoshop ini mempunyai keupayaan yang tinggi dalam perubahan sesuatu imej. </li></ul><ul><li>Untuk pemprosesan imej, memadai dengan hanya memahirkan diri dengan Adobe Photoshop sahaja. </li></ul><ul><li>Namun demikian, anda digalakkan untuk mencuba perisian lain terutama Perisian yang dipilih: Jasc Paint Shop Pro </li></ul>

×