Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 3 Sistem-sistem dan Teknologi dalam Pembuatan
Kandungan 3.1 Sistem pembuatan 3.1.1 Klasifikasi pembuatan 3.1.2 Kitaran pembangunan produk 3.1.3 Enterprise 3.1.4 Oper...
Kandungan 3.2 Rekabentuk berbantukan Komputer (CAD) 3.2.4 Teknik-teknik pemodelan geometri 3.2.5 Struktur data dlm CAD 3.2...
Kandungan 3.4 Integrasi teknologi CAD dan CAM 3.4.1 Program ICAM 3.4.2 Integrasi CAD/CAM 3.5 Perancangan proses berbant...
Kandungan 3.7 Group Technology (GT) 3.7.1 Rekabentuk produk 3.7.2 Perancangan proses 3.7.3 Pengeluaran 3.7.4 Klasifikasi d...
Kandungan 3.8 Kawalan lantai pengeluaran 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik 3.8.2 Jenis kawalan 3.8.3 Teknologi pende...
Kandungan 3.10.4 Kren 3.10.5 AS/RS
3.1 Sistem pembuatan Model pengeluaran [Regh] <ul><li>Tidak ada sykt yg mempunyai operasi p’luaran yg sama. </li></ul><ul...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan Kriteria Bagaimana barangan dihasilkan di dalam sistem pembuatan . Bagaimana memenuhi kepuasa...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Klasifikasi Job shop Barisan Berulang Projek Berterusan
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Projek <ul><li>Produk rumit, banyak parts, one of a kind. </li></ul><ul><li...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Berulang <ul><li>Tempahan berulang hampir 100% </li></ul><ul><li>Baharui ko...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Barisan <ul><li>Lead time pelanggan lazimnya pendek drp jumlah masa yg dipe...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Barisan <ul><li>Lead time pelanggan lazimnya pendek drp jumlah masa yg dipe...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Perbandingan ciri-ciri sistem pembuatan [Regh].
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Strategi pengeluaran Lead time pelanggan Lead time pembuatan
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Lead time pembuatan Jangka masa maksimum di antara tempahan diterima d...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Lead time pelanggan Jangka masa maksimum yang seseorang pelanggan sangg...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Strategi pengeluaran ETO MTS ATO MTO
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Engineering to Order <ul><li>Produk pada tahap pertama. </li></ul><ul><...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan -Strategi pengeluaran Assemble to Order <ul><li>Sebab: lead time pelanggan pendek drpd lead ti...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Strategi pembuatan dan lead time pembuatan [Regh]. Strategi pembuatan [...
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran
3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Lead time pembuatan mesti disesuaikan dengan Lead time pelanggan Strat...
3.1.2 Kitaran pembangunan produk Kitaran pembanguan produk [Regh].
3.1.2 Kitaran pembangunan produk
3.1.2 Kitaran pembangunan produk <ul><li>Untuk produk baru: </li></ul><ul><li>Sokongan pelanggan – form, fit function </li...
3.1.2 Kitaran pembangunan produk <ul><li>Untuk produk sedia ada: </li></ul><ul><li>Proses hampir sama dengan produk baru. ...
3.1.3 Enterprise <ul><li>Blok-blok yg berfungsi dlm pembuatan. </li></ul><ul><li>model ini menunjukkan aliran data dan mak...
3.1.3 Enterprise - Promosi dan jualan <ul><li>Misi utama: cari pelanggan. </li></ul><ul><li>9 fungsi: </li></ul><ul><ul><...
3.1.3 Enterprise - Pengurusan dan Kewangan <ul><li>Tanggungjawab: tentukan matlamat, laksanakan fungsi kewangan dan buat ...
3.1.3 Enterprise - Definisi Produk/proses Antaramuka produk & proses [Regh]. <ul><li>Unit-unit: </li></ul><ul><li>Rekaben...
3.1.3 Enterprise - Definisi Produk/proses Antaramuka produk & proses [Regh]. <ul><li>3 piawai yang ditentukan oleh kejuru...
3.1.3 Enterprise - Perancangan dan kawalan pembuatan MPC [Regh]. <ul><li>Tanggungjawab: </li></ul><ul><li>tentukan arah t...
3.1.3 Enterprise - Perancangan dan kawalan pembuatan Model MPC [Regh].
3.1.3 Enterprise - Lantai pengeluaran Lantai pengeluaran [Regh]. <ul><li>Aktiviti di lantai pengeluaran: </li></ul><ul><l...
3.1.4 Operasi pengeluaran
3.1.4 Operasi pengeluaran <ul><li>Ciri-ciri: </li></ul><ul><li>Tiada maklumbalas. </li></ul><ul><li>campuran antara manual...
3.2 Rekabentuk berbantukan komputer (CAD) CAD is the application of computers and graphics software to aid or enhance the ...
3.2 Rekabentuk berbantukan komputer (CAD) Garis masa sistem automasi [Regh].
3.2.1 Perisian CAD <ul><li>Utk laksana fungsi2 spt: </li></ul><ul><li>Perwakilan geometri </li></ul><ul><li>Pengolahan </l...
3.2.2 Perkakasan CAD <ul><li>Dirkbt utk semua jenis komputer: PC, mini, mainframe, workstation, mikro dan superkomputer </...
3.2.2 Perkakasan CAD <ul><li>Jenis VDU </li></ul><ul><ul><li>Raster-scan display </li></ul></ul><ul><ul><li>Vector-scan d...
3.2.3 Struktur CAD <ul><li>Dimensi model </li></ul><ul><li>2D ii) 2 ½D iii) 3D </li></ul><ul><li>Data model </li></ul><ul...
3.2.4 Teknik-teknik pemodelan geometri <ul><li>Wireframe </li></ul><ul><li>Surface modelling </li></ul><ul><li>Boundary Re...
3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD <ul><li>Tujuan : simpan model </li></ul><ul><li>Struktur asas terdiri drp unit2 data (s...
3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD <ul><li>Cara mewakilkan titik dlm satu strutur data </li></ul><ul><li>(rujuk rajah) </l...
3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD <ul><li>CSG simpan arahan2 b’mana utk bina sesuatu objek </li></ul><ul><li>Maklumat dlm...
3.2.6 Kebaikan CAD <ul><li>Satu model yg dibentuk drp ciri2 geometri sesuatu objek </li></ul><ul><li>Boleh dimanipulasikan...
3.2.6 Kebaikan CAD <ul><li>Kebaikan / kelebihan </li></ul><ul><li>Jana automatik lukisan terperinci atau lukisan kejuruter...
3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM) CAM is the effective use of computer technology in the planning management and co...
3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM) <ul><li>Diaplikasi dlm semua fungsi p’luaran (rajah) </li></ul><ul><li>Teknik gu...
3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM) <ul><li>Maklumat-maklumat pengeluaran produk diperolehi secara terus drp data rek...
3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM)
3.3.1 Senario CAM Rekabentuk siap CAD Manufacture?
3.3.1 Senario CAM Simultaneous engineering Concurrent engineering
3.3.1 Senario CAM Peralatan Perancangan Bahan & Proses Pemantauan & Pengawalan Lantai Pengeluaran Laporan Pengurusan
3.3.1 Senario CAM <ul><li>Peralatan </li></ul><ul><li>Alat2 dipilih drp p.data </li></ul><ul><li>Produk volume tinggi, sim...
3.3.1 Senario CAM <ul><li>Perancangan bahan & proses </li></ul><ul><li>Maklumat BOM, penjadualan, data aliran proses dan m...
3.3.1 Senario CAM <ul><li>Pemantauan & pengawalan lantai p’luaran </li></ul><ul><li>Proses dipantau oleh komputer </li></u...
3.3.1 Senario CAM <ul><li>Laporan pengurusan </li></ul><ul><li>Jana laporan guna maklumat drp p.data pembuatan </li></ul><...
3.3.2 Format fail CAD CAM Translator
3.3.2 Format fail <ul><li>Ada perisian CAM ada kemampuan lakukan rekabentuk yang terhad. </li></ul><ul><li>cth: SmartCAM, ...
3.4 Integrasi teknologi CAD/CAM <ul><li>Bny sist automasi, tapi masih wujud benteng komunikasi (rajah) </li></ul><ul><li>...
3.4 Integrasi teknologi CAD/CAM <ul><li>Usaha utk atasi masalah2 ini </li></ul><ul><ul><li>Integrasi subt sist. di dlm ked...
3.4.1 Program ICAM <ul><li>Dicipta kerana tekanan dan keperluan drp teknologi terkini, ekonomi, peningkatan kekangan manus...
3.4.2 Integrasi CAD/CAM <ul><li>ICAM sedia kerangka utk integrasikan CAD/CAM </li></ul><ul><li>Teknologi komputer diaplika...
3.4.2 Integrasi CAD/CAM <ul><li>Jimat masa dan kos serta kurangkan risiko kerosakan data </li></ul><ul><li>Tugas2 CAM yg d...
3.4.2 Integrasi CAD/CAM <ul><li>Masalah dlm p’hantaran fail </li></ul><ul><ul><li>Definisi geometeri produk hilang/rosak d...
3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) Computer-aided process planning Penggunaan komputer dlm membantu peranc...
3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) <ul><li>Manual, sediakan kertas kerja berkenaan aliran bahan mentah ser...
3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) Perancangan proses dr 4 orang perancang. [Regh].
3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) <ul><li>CAPP >> Urus aktiviti2 storan, capaian, pengagihan dan penyelen...
3.5 CAPP Direkabentuk Sistem capaian CAPP Sistem generatif CAPP
3.5.1 Retrievel CAPP <ul><li>Berdasarkan prinsip GT. </li></ul><ul><li>Capai maklumat drp p.data yg mengandungi perancanga...
3.5.1 Retrievel CAPP Prosidur retrievel CAPP [Groover].
3.5.2 Generative CAPP <ul><li>Drp capai dan ubahsuai, sist ini bina perancangan proses berdasarkan prosidur logik. </li></...
3.5.2 Generative CAPP <ul><li>2) Deskripsi berkenaan dgn part yg hendak dilakukan yg difahami komputer. </li></ul><ul><li...
3.5.2 Generative CAPP <ul><li>Kelebihan: </li></ul><ul><ul><li>Perancangan yg konsisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Berses...
3.5.2 CAPP <ul><li>Kesimpulan: </li></ul><ul><li>CAPP </li></ul><ul><li>Penggunaan komputer utk baiki produktiviti peranca...
3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran Berkaitan dgn masalah-masalah pengaliran di dalam pembuatan >> mengurus apa, b...
3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran Perancangan pengeluaran <ul><li>Buat keputusan produk mana yg </li></ul><ul><li...
3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran Perancangan pengeluaran <ul><li>Aktiviti-aktiviti yg terlibat: </li></ul><ul><l...
3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran Pengawalan pengeluaran <ul><li>Menentukan sama ada sumber-sumber </li></ul><ul>...
3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran <ul><li>Fungsi >> menakrifkan anggaran pemasaran atau tempahan pelanggan kpd su...
3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran
3.6.1 Perancangan aggreget <ul><li>Merupakan aktiviti perancangan korporat </li></ul><ul><li>Matlamat>> bina perancangan p...
3.6.2 MRPII MRP = Teknik perkomputeran menukarkan master schedule bagi produk akhir kpd penjadualan yg terperinci bagi ba...
3.6.2 MRPII Struktur bagi sistem MRP [Groover]. MRP
3.6.2 MRPII <ul><li>Output MRP </li></ul><ul><li>Planned order releases. </li></ul><ul><li>Laporan planned order releases ...
3.6.2 MRPII <ul><li>Kelebihan MRP </li></ul><ul><li>Pengurangan dlm inventori. </li></ul><ul><li>Tindak balas terhadap pe...
3.6.2 MRPII MRP >> hanya satu alat perancangan bahan serta parts yang mana pengiraannya adalah berdasarkan MPS. MRPII >> s...
3.6.2 MRPII Model bagi MRP2 [Regh]. Production Plan MPS MRP Plan OK?
3.6.2 MRPII <ul><li>Modul-modul yg ada: </li></ul><ul><ul><li>Perancangan pengurusan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkhidma...
3.6.2 MRPII <ul><li>MRPII yg terkini sokong </li></ul><ul><ul><li>QC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengurusan penyelenggaraa...
3.6.2 MRPII <ul><li>Generasi baru MRPII </li></ul><ul><ul><li>ERP </li></ul></ul><ul><ul><li>COMMS </li></ul></ul><ul><ul>...
3.6.3 JIT Just in time (JIT) is a philosophy of manufacturing based on planned elimination of waste and on continuous imp...
3.6.3 JIT
3.6.3 JIT Ideal >> sediakan serta hantar komponen di dlm bilangan yg tepat kpd operasi pengeluaran tepat pada masa yg dipe...
3.6.3 JIT Elemen JIT Pengurusan teknologi Pengurusan manusia Pengurusan sistem
3.6.3 JIT
3.6.3 JIT <ul><li>Aliran pembuatan berstruktur . </li></ul><ul><li>Pengeluaran small-lot. </li></ul><ul><li>Pengurangan se...
3.6.3 JIT Aliran pembuatan berstruktur [Regh].
3.6.3 JIT <ul><li>Penyertaan pekerja sepenuhnya. </li></ul><ul><li>Pemantauan. </li></ul><ul><li>Housekeeping. </li></ul><...
3.6.3 JIT <ul><li>Beban serta imbangan aliran. </li></ul><ul><li>Langkah pembaikan. </li></ul><ul><li>Pembekal adalah raka...
3.6.3 JIT Implementasi JIT Meningkatkan kecekapan pengeluaran sedia ada tanpa mengimplementasi JIT kpd keseluruhan operasi...
3.7 Group Technology (GT) Satu falsafah pembuatan di mana kenalpasti part yang sama dan dikumpulkan bersama disebabkan k...
3.7 Group Technology (GT) <ul><li>GT sesuai diaplikasi di dalam situasti berikut: </li></ul><ul><li>Kilang tersebut menggu...
3.7 Group Technology (GT) Satu part family. [Regh].
3.7 Group Technology (GT) <ul><li>2 tugas yg kritikal di dalam GT: </li></ul><ul><li>Kenalpasti part family. </li></ul><ul...
3.7 Group Technology (GT) <ul><li>Kelebihan GT: </li></ul><ul><li>Penggunaan alatan, fixture serta masa setup yang sama. <...
3.7 Group Technology Susun atur berorientasikan proses. [Groover].
3.7 Group Technology Susun atur GT. [Groover].
3.7 Group Technology Atribut. [Groover].
3.7.1 Rekabentuk produk <ul><li>Komponen dikelas dan dikodkan ikut kesamaan geometri </li></ul><ul><li>  Family of parts...
3.7.2 Perancangan proses <ul><li>Kod GT boleh digunakan utk perancangan proses </li></ul><ul><ul><li>cepatkan capaian makl...
3.7.3 Pengeluaran <ul><li>GT dan sel pembuatan : mesin2 diguna utk p’luaran komponen2 yg hampir sama </li></ul><ul><li> ...
3.7.4 Klasifikasi dan pengkodan <ul><li>Struktur logikal dianggap skema pengkodan, dirujuk sbg pokok logik </li></ul><ul><...
3.7.4 Klasifikasi dan pengkodan <ul><li>Pengekodan: </li></ul><ul><li>Satu set peraturan yg tersusun supaya senang diterje...
3.7.5 Skema pengkodan <ul><li>Sist dibina drp teknik yg tidak formal kpd yg berstruktur </li></ul><ul><li>GT yg baik > sis...
3.7.5 Skema pengkodan Bidang operasi yg bny guna GT Perancangan proses, Perancangan produk dan kawalan, Rekabentuk
3.7.6 Struktur pengkodan 3 jenis struktur GT Struktur jenis rantaian Struktur hibrid Struktur berhirarki
3.7.6 Struktur pengkodan struktur berhirarki <ul><li>Asal>>sistem klasifikasi biologi oleh Linnaeus. </li></ul><ul><li>Int...
3.7.6 Struktur pengkodan struktur berhirarki GT Monocode. [Regh].
3.7.6 Struktur pengkodan Struktur jenis rantaian <ul><li>Kontra dgn struktur berhirarki </li></ul><ul><li>Setiap simbol dl...
3.7.6 Struktur pengkodan Struktur jenis rantaian <ul><li>Dirujuk dgn nama lain: polycode, attribute code, fixed digit code...
3.7.6 Struktur pengkodan Struktur jenis rantaian GT Polycode. [Regh].
3.7.6 Struktur pengkodan Struktur hibrid <ul><li>Kombinasi monocode + polycode </li></ul><ul><li>Dikenali : kod multicode ...
3.7.7 Implementasi GT <ul><li>Dlm CAD/CAM, GT adalah satu teknik utk kenalpasti dan kumpul komponen yg sama atau berkaitan...
3.7.7 Implementasi GT <ul><li>Aplikasi GT </li></ul><ul><li>Bidang: </li></ul><ul><li>penjadualan, </li></ul><ul><li>per...
3.7.7 Implementasi GT <ul><li>Kelebihan: </li></ul><ul><li>Integrasi aplikasi pembuatan </li></ul><ul><li>Peranan utama: i...
3.7.7 Implementasi GT <ul><li>Kelebihan: </li></ul><ul><li>Melalui </li></ul><ul><ul><li>Capaian kpd dokumentasi dan anali...
3.8 Kawalan lantai pengeluaran <ul><li>Fungsi2 yg dijalankan dilantai p’luaran </li></ul><ul><li>1. Pengumpulan data: manu...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik <ul><li>1. Bar code </li></ul><ul><li>2. OCR (optical character recognition) </li>...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Kumpul data automatik penting dlm CIM > pastikan aliran maklumat ...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Dicipta pada 1949 oleh Norman J. Woodland drp Ventnor, NJ dan Ber...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Teknik: </li></ul><ul><li>simbol2 dlm bar code merupakan kombinas...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>pelbagai sist pengkodan; dimensi bar +...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Bhn utk label dan teknologi pencetak adalah penting </li></ul><ul...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Pengimbas : </li></ul><ul><li>m’luarkan alur cahaya dan kesan pan...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Pengimbas: </li></ul><ul><li>Jenis sentuh: sentuh simbol secara f...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-OCR <ul><li>OCR kenalpasti dan proses simbol </li></ul><ul><li>OCR terjemah huruf2...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik- Vision or image processing <ul><li>komputer analisis dan terjemah imej </li></ul>...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik - Vision or image processing <ul><li>Pengenalpastian : simbol tentukan identiti o...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-RFID <ul><li>objek ada transponder yg keluarkan frekuensi radio tertentu </li></ul...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-RFID <ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>Antena akan keluarkan isyarat gelombang mi...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-RFID <ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>selepas selesaikan tugas2 (stesen kerja), ...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik- Magnetic Identification <ul><li>guna magnetic stripes atau magnetic ink character...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Teknologi Suara <ul><li>kadangkala teknologi ini guna bersama sist lain utk tingka...
3.8.1 Pengumpulan data secara automatik <ul><li>Perbandingan </li></ul><ul><li>kadar kesilapan tiga alat yg sering digunak...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan <ul><li>CIM guna pelbagai jenis kawalan > on-off, jujukan atau pergerakan </li></ul><ul><li>Peng...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan Satu struktur rangkaian pembuatan [Regh].
3.8.2 Jenis-jenis kawalan Struktur kawalan di lantai pengeluaran [Regh].
3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Pengawal sel <ul><li>Pengawal sel di dalam sel pemesinan dan pemasangan >> komputer yg menggu...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Struktur perisian <ul><li>Aplikasi yg lazimnya terdapat pada pengawal sel: </li></ul><ul><li>...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Struktur perisian <ul><li>In-house-developed software. </li></ul><ul><li>Application enablers...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Struktur perisian <ul><li>Enablers software : </li></ul><ul><li>Menyediakan satu set perisian...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Struktur perisian <ul><li>OSI-MMS </li></ul><ul><li>MMS >> ISO 9506 </li></ul><ul><ul><li>1) ...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan Programmable logic controllers <ul><li>PLC --> peranti berasaskan pemproses mikro dirkbt khas ut...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan <ul><li>Programmable Logic Controllers (PLC) </li></ul><ul><li>Definisi (National Electrical Man...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan <ul><li>PLC merupakan antaramuka utk membolehkan operasi logik pd insyarat input jana t’balas ou...
3.8.2 Jenis-jenis kawalan <ul><li>Kawal proses yg terdiri drp robot, mesin, operasi pemasangan dan pergerakan bahan kpd da...
3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>A) Touch probes </li></ul><ul><li>penderia elektromekanikal yg boleh kenalpasti keduduk...
3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>B) Penderia gentian optik </li></ul><ul><li>guna utk ukur fenomena fizikal spt tekanan ...
3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>penggunaan utama: sbg displacement transducer </li></ul><ul><li>--> penderia amplitud y...
3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>C) Penderia rangkaian </li></ul><ul><li>kelebihan gentian optik>> boleh terima dan hant...
3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>C) Penderia rangkaian </li></ul><ul><li>kaedah rangkaian hibrid: masuk penderia gentian...
3.9 Robot industri <ul><li>Kurangkan masa pergerakan, menunggu, loading dpt tingkatkan kadar p’luaran </li></ul><ul><li>an...
3.9 Robot industri <ul><li>Karel Capek perkenalkan robota melalui teater RUR (Rossum’s Universal Robots) di US 1922 </li><...
3.9 Robot industri <ul><li>Definisi Robot oleh Robotic Institute of America (RIA) </li></ul><ul><li>“ A robot is a repro...
3.9 Robot industri <ul><li>Multi-functional: </li></ul><ul><ul><li>Robot boleh laksana pelbagai fungsi, bergantung kpd pen...
3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Proses yg membolehkan robot buat tugas2, tidak lebih drp ruang lingkup kerja (working envelop...
3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Teach pendant </li></ul><ul><li>kebanyakan robot ada pengawal > teach pendant </li></ul><ul><...
3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>4) Penerimaan robot lambat, sukar utk ubah suai. Gangguan kerap berlaku --> Kos meningkat </l...
3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Dry run task </li></ul><ul><li>p’aturcaraan kurang cekap </li></ul><ul><li>pegang lengan robo...
3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Kedua2 kaedah >> robot tak boleh kerja semasa diaturcarakan --> tidak kos efektif dlm p’luara...
3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Dgn guna perisian simulasi, p’aturcaraan dibina utk tugas2 tertentu yg akan dilaksanakan oleh...
3.9.2 Penderiaan pengawal robot <ul><li>Kecekapan robot dlm pengendalian bhn bergantung kpd perletakan dan orientasi item...
3.9.2 Penderiaan pengawal robot <ul><li>Suis penghad (limit switch) akan tendang pada takat tekanan tertentu </li></ul><ul...
3.10 Pengendalian bahan Pengenalan <ul><li>Peralatan yg digunakan utk pengendalian bahan: </li></ul><ul><li>Pengangkutan. ...
3.10 Pengendalian bahan Pengenalan Contoh peralatan pengendalian bahan [Groover].
3.10 Pengendalian bahan Pengenalan <ul><li>Peralatan yg digunakan utk pengendalian bahan: </li></ul><ul><li>Penyusunan. </...
3.10 .1 Trak Trak Tanpa bantuan kuasa Dengan bantuan kuasa
3.10 .1 Trak tanpa bantuan kuasa <ul><li>hand trucks </li></ul><ul><li>Ditarik dan ditolak oleh manusia. </li></ul><ul><li...
3.10 .1 Trak dengan bantuan kuasa <ul><li>Bergerak tanpa menggunakan kuasa manusia. </li></ul><ul><li>walkie trucks, </li>...
3.10 .2 AGV <ul><li>Sist konveyor atau pengendalian bhn termoden </li></ul><ul><li>spt forklift, tapi tiada pemandu </li><...
3.10 .2 AGV
3.10 .2 AGV
3.10.2 Automated Guided Vehicle (AGV) <ul><li>Jenis dan teknologi </li></ul><ul><li>dahulu dikenali sbg wire-guided vehicl...
3.10.2 Automated Guided Vehicle (AGV) <ul><li>Jenis dan teknologi </li></ul><ul><li>pembangunan terkini, laluan tape atau ...
3.10.2 Automated Guided Vehicle (AGV) <ul><li>Jenis dan teknologi </li></ul><ul><li>bekerja baik atas lantai yg bersih </l...
3.10.2 Automated Guided Vehicle (AGV) <ul><li>Kawalan </li></ul><ul><li>kawalan AGV : dalaman dan luaran </li></ul><ul><li...
3.10.3 Konveyor <ul><li>Digunakan > kuantiti bahan yg dipindahkan besar. </li></ul><ul><li>Laluan yg tetap. </li></ul><ul>...
3.10.3 Konveyor <ul><li>Roller conveyor </li></ul><ul><li>Skate conveyor </li></ul>Belt conveyor
3.10.3 Konveyor Overhead conveyor Towline conveyor
3.10.4 Kren <ul><li>Pengendalian bahan secara menegak </li></ul><ul><li>Utk bahan yg berat > melebihi 100 tan </li></ul>
3.10.5 AS/RS <ul><li>Lazimnya, bhn mentah dan alat disimpan di tengah2 kilang </li></ul><ul><li>hantar pada stesen kerja b...
3.10.5 AS/RS
3.10.5 AS/RS
3.10.5 AS/RS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem sistem dan teknologi dalam pembuatan

14,891 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Sistem sistem dan teknologi dalam pembuatan

 1. 1. BAB 3 Sistem-sistem dan Teknologi dalam Pembuatan
 2. 2. Kandungan 3.1 Sistem pembuatan 3.1.1 Klasifikasi pembuatan 3.1.2 Kitaran pembangunan produk 3.1.3 Enterprise 3.1.4 Operasi pengeluaran 3.2 Rekabentuk berbantukan Komputer (CAD) 3.2.1 Pengenalan 3.2.2 Perisian CAD 3.2.3 Perkakasan CAD
 3. 3. Kandungan 3.2 Rekabentuk berbantukan Komputer (CAD) 3.2.4 Teknik-teknik pemodelan geometri 3.2.5 Struktur data dlm CAD 3.2.6 Kelebihan CAD 3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM) 3.3.1 Senario CAM 3.3.2 Format fail
 4. 4. Kandungan 3.4 Integrasi teknologi CAD dan CAM 3.4.1 Program ICAM 3.4.2 Integrasi CAD/CAM 3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) 3.5.1 Retrieval CAPP 3.5.2 Generative CAPP 3.6 Perancangan dan pengawalan proses 3.6.1 Perancangan aggreget 3.6.2 MRPII 3.6.3 JIT
 5. 5. Kandungan 3.7 Group Technology (GT) 3.7.1 Rekabentuk produk 3.7.2 Perancangan proses 3.7.3 Pengeluaran 3.7.4 Klasifikasi dan pengkodan 3.7.5 Skema pengkodan 3.7.6 Struktur pengkodan 3.7.7 Implementasi GT
 6. 6. Kandungan 3.8 Kawalan lantai pengeluaran 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik 3.8.2 Jenis kawalan 3.8.3 Teknologi penderiaan 3.9 Robot industri 3.9.1 Pengaturcaraan robot 3.9.2 Robot kawalan penderiaan 3.10 Pengendalian bahan 3.10.1 Trak 3.10.2 AGV 3.10.3 Konveyor
 7. 7. Kandungan 3.10.4 Kren 3.10.5 AS/RS
 8. 8. 3.1 Sistem pembuatan Model pengeluaran [Regh] <ul><li>Tidak ada sykt yg mempunyai operasi p’luaran yg sama. </li></ul><ul><li>Perbezaan >> berasaskan Produk dan Teknologi . </li></ul><ul><li>Maka CIM yg diimplementasi di dalam p’luaran adalah unik. </li></ul><ul><li>Daritu, kenalpasti proses p’luaran yg pelbagai serta perubahan teknologi adalah satu proses kritikal supaya CIM yg sesuai dpt diaplikasikan. </li></ul>
 9. 9. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan Kriteria Bagaimana barangan dihasilkan di dalam sistem pembuatan . Bagaimana memenuhi kepuasan pelanggan berdasarkan strategi pengeluaran.
 10. 10. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Klasifikasi Job shop Barisan Berulang Projek Berterusan
 11. 11. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Projek <ul><li>Produk rumit, banyak parts, one of a kind. </li></ul><ul><li>Cth: k. pemproses minyak, k. kapal, k. kapalterbang. </li></ul><ul><li>Layout kilang  Fixed position . </li></ul>Job shop <ul><li>Volume rendah,lot saiz kecil. </li></ul><ul><li>saiz dan berat produk adalah kecil. </li></ul><ul><li>Layout kilang  Process layout . </li></ul>
 12. 12. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Berulang <ul><li>Tempahan berulang hampir 100% </li></ul><ul><li>Baharui kontrak dgn pelanggan sering berlaku. </li></ul><ul><li>Volume tinggi, lot saiz dlm julat besar. </li></ul><ul><li>laluan pemesinan yg tetap. Mesin khas. </li></ul><ul><li>Subcon (cth: Automotive subcontractors). </li></ul><ul><li>Layout kilang  Process atau Product layout. </li></ul>
 13. 13. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Barisan <ul><li>Lead time pelanggan lazimnya pendek drp jumlah masa yg diperlukan dlm p’luaran produk. </li></ul><ul><li>Produk bny model atau pilihan. </li></ul><ul><li>Inventori sub pemasangan. </li></ul><ul><li>Layout kilang  Product layout. </li></ul>
 14. 14. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Barisan <ul><li>Lead time pelanggan lazimnya pendek drp jumlah masa yg diperlukan dlm p’luaran produk. </li></ul><ul><li>Produk bny model atau pilihan. </li></ul><ul><li>Inventori sub pemasangan. </li></ul><ul><li>Layout kilang  Product layout. </li></ul>
 15. 15. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan
 16. 16. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Sistem pembuatan Perbandingan ciri-ciri sistem pembuatan [Regh].
 17. 17. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Strategi pengeluaran Lead time pelanggan Lead time pembuatan
 18. 18. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Lead time pembuatan Jangka masa maksimum di antara tempahan diterima dengan penghantaran tempahan.
 19. 19. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Lead time pelanggan Jangka masa maksimum yang seseorang pelanggan sanggup tunggu bagi penghantaran sesuatu produk selepas tempahan dibuat.
 20. 20. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Strategi pengeluaran ETO MTS ATO MTO
 21. 21. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Engineering to Order <ul><li>Produk pada tahap pertama. </li></ul><ul><li>Produk rumit, rekabentuk unit. </li></ul><ul><li>cth: jambatan, kilang bahan kimia, kereta, kapalterbang, kapal) </li></ul><ul><li>Pelanggan terima lead time yg panjang. </li></ul>Make to Order <ul><li>Kejuruteraan dan rekabentuk siap. </li></ul><ul><li>Proses pengeluaran telah ditentukan. </li></ul><ul><li>Permintaan tidak dijangka. </li></ul><ul><li>cth: PC yg dibuat berdasarkan spek. Pelanggan. </li></ul>
 22. 22. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan -Strategi pengeluaran Assemble to Order <ul><li>Sebab: lead time pelanggan pendek drpd lead time pembuatan. </li></ul><ul><li>pilihan produk boleh dijangka/diramalkan. </li></ul><ul><li>subassembly for final product  finished component inventory. </li></ul>Make to Stock <ul><li>Sebab: </li></ul><ul><ul><li>Lead time pelanggan pendek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bahagian produk tetap. </li></ul></ul><ul><li>Produk dibuat untuk disimpan. (store shelf never empty-order winning criterion). </li></ul>
 23. 23. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Strategi pembuatan dan lead time pembuatan [Regh]. Strategi pembuatan [Regh].
 24. 24. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran
 25. 25. 3.1.1 Klasifikasi pembuatan - Strategi pengeluaran Lead time pembuatan mesti disesuaikan dengan Lead time pelanggan Strategi pengeluaran
 26. 26. 3.1.2 Kitaran pembangunan produk Kitaran pembanguan produk [Regh].
 27. 27. 3.1.2 Kitaran pembangunan produk
 28. 28. 3.1.2 Kitaran pembangunan produk <ul><li>Untuk produk baru: </li></ul><ul><li>Sokongan pelanggan – form, fit function </li></ul><ul><li>Management review – pasaran, spek produk, kelebihan kompetatif, keputusan go or no go. </li></ul><ul><li>Design engineering – terperinci berkenaan produk serta kelebihan kompetatif. </li></ul><ul><li>Production engineering – perancangan pembuatan, fungsi kawalan. </li></ul><ul><li>Manufacturing. </li></ul>
 29. 29. 3.1.2 Kitaran pembangunan produk <ul><li>Untuk produk sedia ada: </li></ul><ul><li>Proses hampir sama dengan produk baru. </li></ul><ul><li>Beza>> di mana bermula. </li></ul>Kitaran produk adalah untuk untuk kenalpasti aliran data produk yg perlu disokong oleh CIM. Produk baru perlu antaramuka top-to-bottom. Produk sedia ada perlu antaramuka yg boleh bekerja pada mana -mana titik dalam kitaran.
 30. 30. 3.1.3 Enterprise <ul><li>Blok-blok yg berfungsi dlm pembuatan. </li></ul><ul><li>model ini menunjukkan aliran data dan maklumat. </li></ul><ul><li>fungsi pelbagai bidang yang terlibat dlm pengeluaran. </li></ul><ul><li>CIM akan beri kesan kepada blok-blok. </li></ul>Organisasi pembuatan [Regh].
 31. 31. 3.1.3 Enterprise - Promosi dan jualan <ul><li>Misi utama: cari pelanggan. </li></ul><ul><li>9 fungsi: </li></ul><ul><ul><li>jualan, perkhidmatan pelanggan, periklanan, RnD produk, tentu harga, pembungkusan, PR, pengedaran, peramalan. </li></ul></ul><ul><li>antaramuka perkhidmatan pelanggan sokong order entry, order changes dan order shipping and billing. </li></ul><ul><li>beri maklumat strategik serta perancangan produk kpd: blok kewangan dan pengurusan , spek produk serta maklumbalas pelanggan , maklumat utk MPS kpd blok perancangan pembuatan dan kawalan . </li></ul><ul><li>antaramuka dengan engineering release: sebarang maklumat berkenaan dgn perubahan produk perlu di persetujui oleh promosi dan jualan </li></ul>
 32. 32. 3.1.3 Enterprise - Pengurusan dan Kewangan <ul><li>Tanggungjawab: tentukan matlamat, laksanakan fungsi kewangan dan buat perancangan j.pendek dan j. sederhana. </li></ul><ul><li>4 fungsi utama: </li></ul><ul><ul><li>pengurusan tunai/perakaunan- general acc., cost acc., fungsi2 yg berkaitan. </li></ul></ul><ul><ul><li>perancangan kewangan – perancangan j.panjang </li></ul></ul><ul><ul><li>analisis kewangan- halatuju </li></ul></ul><ul><ul><li>perancangan strategik – medium term atau long range </li></ul></ul>
 33. 33. 3.1.3 Enterprise - Definisi Produk/proses Antaramuka produk & proses [Regh]. <ul><li>Unit-unit: </li></ul><ul><li>Rekabentuk produk, </li></ul><ul><li>Kejuruteraan pengeluaran, </li></ul><ul><li>Engineering release. </li></ul><ul><li>3 fungsi utama rekabentuk produk: </li></ul><ul><li>rekabentuk produk dan konseptual. </li></ul><ul><li>pemilihan bahan. </li></ul><ul><li>dokumentasi rekabentuk. </li></ul>
 34. 34. 3.1.3 Enterprise - Definisi Produk/proses Antaramuka produk & proses [Regh]. <ul><li>3 piawai yang ditentukan oleh kejuruteraan pengeluaran: </li></ul><ul><li>kerja, </li></ul><ul><li>proses </li></ul><ul><li>kualiti. </li></ul><ul><li>Engineering release: </li></ul><ul><li>urus perubahan pengeluaran. </li></ul>
 35. 35. 3.1.3 Enterprise - Perancangan dan kawalan pembuatan MPC [Regh]. <ul><li>Tanggungjawab: </li></ul><ul><li>tentukan arah tuju enterprise dgn tukar perancangan pengurusan kepada perancang pengeluaran </li></ul><ul><li>sediakan perancangan yang teliti untuk aliran bahan serta sokongan kapasiti </li></ul>
 36. 36. 3.1.3 Enterprise - Perancangan dan kawalan pembuatan Model MPC [Regh].
 37. 37. 3.1.3 Enterprise - Lantai pengeluaran Lantai pengeluaran [Regh]. <ul><li>Aktiviti di lantai pengeluaran: </li></ul><ul><li>perancangan kerja serta melapor. </li></ul><ul><li>aliran bahan. </li></ul><ul><li>proses pembuatan. </li></ul><ul><li>kawalan lantai kilang. </li></ul><ul><li>kawalan kualiti. </li></ul>
 38. 38. 3.1.4 Operasi pengeluaran
 39. 39. 3.1.4 Operasi pengeluaran <ul><li>Ciri-ciri: </li></ul><ul><li>Tiada maklumbalas. </li></ul><ul><li>campuran antara manual dan automasi. Halang komunikasi. </li></ul><ul><li>produktiviti lemah : pengulangan maklumat. </li></ul><ul><li>tidak fleksibel. </li></ul><ul><li>unit yang tersendiri. </li></ul>
 40. 40. 3.2 Rekabentuk berbantukan komputer (CAD) CAD is the application of computers and graphics software to aid or enhance the product design from conceptualization to documentation. Penggunaan sejenis sist. komputer utk membantu di dlm mewujudkan, mengubah, menganalisis dan mengoptimasi sesebuah rkbt. Any design activity that involves the use of the computer to create, modify or document an engineering design.
 41. 41. 3.2 Rekabentuk berbantukan komputer (CAD) Garis masa sistem automasi [Regh].
 42. 42. 3.2.1 Perisian CAD <ul><li>Utk laksana fungsi2 spt: </li></ul><ul><li>Perwakilan geometri </li></ul><ul><li>Pengolahan </li></ul><ul><li>Penjanaan imej objek/model </li></ul><ul><li>Analisis kejuruteraan </li></ul><ul><li>Cth perisian CAD: </li></ul><ul><li>AutoCAD, VersaCAD, CADkey, ProE, Unigraphic dsb </li></ul>
 43. 43. 3.2.2 Perkakasan CAD <ul><li>Dirkbt utk semua jenis komputer: PC, mini, mainframe, workstation, mikro dan superkomputer </li></ul><ul><li>Peranti Input </li></ul><ul><ul><li>Alat potentiometer (mouse, trackball,joystick), lightpens, digitizers, papan kekunci </li></ul></ul><ul><li>Peranti Output </li></ul><ul><ul><li>Pemplot, pencetak, video display unit (VDU) </li></ul></ul>
 44. 44. 3.2.2 Perkakasan CAD <ul><li>Jenis VDU </li></ul><ul><ul><li>Raster-scan display </li></ul></ul><ul><ul><li>Vector-scan display </li></ul></ul><ul><li>Utk peranti output, ciri2 yg perlu diambilkira </li></ul><ul><ul><li>Media </li></ul></ul><ul><ul><li>Kelajuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Resolusi, ketepatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penjanaan corak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaedah pengoperasian </li></ul></ul>
 45. 45. 3.2.3 Struktur CAD <ul><li>Dimensi model </li></ul><ul><li>2D ii) 2 ½D iii) 3D </li></ul><ul><li>Data model </li></ul><ul><li>Geometri </li></ul><ul><li>Topologi </li></ul>
 46. 46. 3.2.4 Teknik-teknik pemodelan geometri <ul><li>Wireframe </li></ul><ul><li>Surface modelling </li></ul><ul><li>Boundary Representation (B-rep) </li></ul><ul><li>Constructive solid geometry (CSG) </li></ul>
 47. 47. 3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD <ul><li>Tujuan : simpan model </li></ul><ul><li>Struktur asas terdiri drp unit2 data (sel) dan pointers (alamat) </li></ul><ul><li>Tiap2 jenis entiti perlu kuantiti data berlainan </li></ul><ul><li>Cth: </li></ul><ul><li>titik ditakrifkan oleh nombor2 sahih. X, Y, Z </li></ul><ul><li>Matlamat struktur data dlm penyimpanan objek </li></ul><ul><li>Ketepatan </li></ul><ul><li>Lengkap </li></ul><ul><li>Mudah </li></ul>
 48. 48. 3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD <ul><li>Cara mewakilkan titik dlm satu strutur data </li></ul><ul><li>(rujuk rajah) </li></ul><ul><li>B-rep </li></ul><ul><li>Hanya simpan maklumat permukaan diluar </li></ul><ul><li>(rujuk rajah) </li></ul><ul><li>CSG </li></ul><ul><li>Simpan objek guna struktur data pokok binari </li></ul><ul><li>Dedaun  maklumat primitif </li></ul><ul><li>Nod2 akar  operator2 Boolean </li></ul><ul><li>(rujuk rajah) </li></ul>
 49. 49. 3.2.5 Struktur data bagi sist. CAD <ul><li>CSG simpan arahan2 b’mana utk bina sesuatu objek </li></ul><ul><li>Maklumat dlm dedaun </li></ul><ul><ul><li>Jenis primitif </li></ul></ul><ul><ul><li>Definisi faktor penskelan </li></ul></ul><ul><ul><li>Definisi transformasi yg diperlukan </li></ul></ul>
 50. 50. 3.2.6 Kebaikan CAD <ul><li>Satu model yg dibentuk drp ciri2 geometri sesuatu objek </li></ul><ul><li>Boleh dimanipulasikan dgn pantas tanpa kesilapan selepas dibentuk dan disimpan </li></ul><ul><li>Kebaikan / kelebihan </li></ul><ul><li>Produk baru dirkbt dgn pantas </li></ul><ul><li>Kesilapan semasa melakukan perubahan rkbt kurang </li></ul><ul><li>Dokumentasi & lukisan kualiti baik, kurang kekaburan </li></ul>
 51. 51. 3.2.6 Kebaikan CAD <ul><li>Kebaikan / kelebihan </li></ul><ul><li>Jana automatik lukisan terperinci atau lukisan kejuruteraan >> fungsi p’luaran, ilustrasi utk pemasaran, fail BOM, inventori dsb </li></ul><ul><li>Penganalisaan model atas talian boleh dibuat </li></ul><ul><li>Tugas2 prototaip kurang </li></ul><ul><li>Kawal penggunaan komponen yg tidak diperlukan, alat2, fixtures melalui pendekatan part family dan GT </li></ul>
 52. 52. 3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM) CAM is the effective use of computer technology in the planning management and control of production for the enterprise.
 53. 53. 3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM) <ul><li>Diaplikasi dlm semua fungsi p’luaran (rajah) </li></ul><ul><li>Teknik guna komputer dan perisian sokongan proses utk bantu dlm p’luaran dan sedia maklumat lantai p’luaran (rajah) </li></ul><ul><li>Implementasi rkbt, proses, mesin dan sist. pengendalian bahan utk m’hasilkan produk yg memenuhi ke semua keperluan rkbt. </li></ul>
 54. 54. 3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM) <ul><li>Maklumat-maklumat pengeluaran produk diperolehi secara terus drp data rekabentuk. </li></ul><ul><li>Geometri ‘part’ daripada CAD digunakan oleh perisian CAM untuk bina kod mesin. </li></ul>
 55. 55. 3.3 Pembuatan berbantukan komputer (CAM)
 56. 56. 3.3.1 Senario CAM Rekabentuk siap CAD Manufacture?
 57. 57. 3.3.1 Senario CAM Simultaneous engineering Concurrent engineering
 58. 58. 3.3.1 Senario CAM Peralatan Perancangan Bahan & Proses Pemantauan & Pengawalan Lantai Pengeluaran Laporan Pengurusan
 59. 59. 3.3.1 Senario CAM <ul><li>Peralatan </li></ul><ul><li>Alat2 dipilih drp p.data </li></ul><ul><li>Produk volume tinggi, simulasi sist p’luaran </li></ul><ul><li>Produk dihasilkan di mesin NC, maklumat berkenaan laluan pemotongan akan dijana automatik </li></ul><ul><ul><li>Kurangkan kos part programming dan bil. produk rosak </li></ul></ul><ul><li>Simulasi pergerakan robot </li></ul>
 60. 60. 3.3.1 Senario CAM <ul><li>Perancangan bahan & proses </li></ul><ul><li>Maklumat BOM, penjadualan, data aliran proses dan maklumat p’luaran yg lain dijana automatik </li></ul><ul><ul><li>Utk diguna dilantai p’luaran </li></ul></ul><ul><li>Maklumat disimpan di p.data </li></ul>
 61. 61. 3.3.1 Senario CAM <ul><li>Pemantauan & pengawalan lantai p’luaran </li></ul><ul><li>Proses dipantau oleh komputer </li></ul><ul><li>Selaraskan proses utk menentukan kecekapan, kualiti dan kos </li></ul><ul><li>Alih dan simpan bhn mentah dan produk siap dikendalikan sist. pengendalian bahan dan sist. gudang </li></ul><ul><li>Data kos akan disimpan </li></ul><ul><li>Maklumat kawalan dijana drp data pembuatan dan susunatur kilang </li></ul>
 62. 62. 3.3.1 Senario CAM <ul><li>Laporan pengurusan </li></ul><ul><li>Jana laporan guna maklumat drp p.data pembuatan </li></ul><ul><li>Laporan jana secara berkala </li></ul><ul><li>Pengurus capai maklumat drp p.data utk hasilkan laporan yg bermakna </li></ul>
 63. 63. 3.3.2 Format fail CAD CAM Translator
 64. 64. 3.3.2 Format fail <ul><li>Ada perisian CAM ada kemampuan lakukan rekabentuk yang terhad. </li></ul><ul><li>cth: SmartCAM, MasterCAM </li></ul><ul><li>Ada perisian CAD ada kemampuan CAM. </li></ul><ul><li>>> CAD/CAM. Cth: CATIA </li></ul><ul><li>.dxf (drawing interchange file) </li></ul><ul><li>APT (automatically programmed tool) </li></ul><ul><li>COMPACT II </li></ul><ul><li>IGES (initial graphic exchange specification) </li></ul><ul><li>PDES (product data exchange standard) </li></ul><ul><li>CALS (computer-aided acquisition and logistics support) </li></ul>
 65. 65. 3.4 Integrasi teknologi CAD/CAM <ul><li>Bny sist automasi, tapi masih wujud benteng komunikasi (rajah) </li></ul><ul><li>P’luaran terima data tak tepat >> masalah p’luaran, masa lewat dan kualiti rendah </li></ul><ul><li>Kurang perkongsian data, muncul masalah2: </li></ul><ul><ul><li>kesilapan manusia tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>masa penyediaan program utk NC lama </li></ul></ul><ul><ul><li>masa turnaround lambat </li></ul></ul><ul><ul><li>produktiviti turun </li></ul></ul><ul><ul><li>kurang maklumat utk kejuruteraan </li></ul></ul>
 66. 66. 3.4 Integrasi teknologi CAD/CAM <ul><li>Usaha utk atasi masalah2 ini </li></ul><ul><ul><li>Integrasi subt sist. di dlm kedua2 fungsi </li></ul></ul><ul><li>Integrasi dlm proses p’luaran utk tingkatkan produktiviti </li></ul>
 67. 67. 3.4.1 Program ICAM <ul><li>Dicipta kerana tekanan dan keperluan drp teknologi terkini, ekonomi, peningkatan kekangan manusia, rkbt aeroangkasa serta kerumitan pembuatannya, perkembangan komputer dan saingan </li></ul><ul><li>ICAM sokong ke semua bidang teknologi CAD/CAM </li></ul><ul><li>CAD/CAM > mampu keluarkan produk ikut spesifikasi pereka </li></ul><ul><li>Meliputi semua operasi dlm kitaran pembuatan </li></ul><ul><ul><li>Permintaan pelanggan  merkbt  lantai p’luaran </li></ul></ul>
 68. 68. 3.4.2 Integrasi CAD/CAM <ul><li>ICAM sedia kerangka utk integrasikan CAD/CAM </li></ul><ul><li>Teknologi komputer diaplikasi ke dlm aktiviti rkbt dan p’luaran sesuatu produk </li></ul><ul><li>Komunikasi data >> melalui perkongsian data melalui suatu sist p.data </li></ul><ul><li>Sub sist dlm CAD/CAM dikenali sbg sub sist CIM (CIMS) </li></ul><ul><li>keperluan kritikal CAD & CAM </li></ul><ul><ul><li>Kemampuan utk guna data rkbt tanpa perlu masukkan data </li></ul></ul>
 69. 69. 3.4.2 Integrasi CAD/CAM <ul><li>Jimat masa dan kos serta kurangkan risiko kerosakan data </li></ul><ul><li>Tugas2 CAM yg dipengaruhi oleh CAD </li></ul><ul><ul><li>Pemprosesan data </li></ul></ul><ul><ul><li>NC/CNC part programming </li></ul></ul><ul><ul><li>P’aturcaraan robot </li></ul></ul><ul><ul><li>P’aturcaraan CMM </li></ul></ul><ul><ul><li>Operasi FMS </li></ul></ul><ul><ul><li>Rkbt alat </li></ul></ul><ul><ul><li>Sist MRP </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembangunan produk </li></ul></ul>
 70. 70. 3.4.2 Integrasi CAD/CAM <ul><li>Masalah dlm p’hantaran fail </li></ul><ul><ul><li>Definisi geometeri produk hilang/rosak drp asal semasa proses penterjemahan </li></ul></ul><ul><ul><li>B’mana program NC menakrif/mengganggarkan bentuk yg dikehendaki dgn tepat </li></ul></ul>
 71. 71. 3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) Computer-aided process planning Penggunaan komputer dlm membantu perancang proses menentukan kaedah-kaedah yg akan digunakan di dlm proses-proses pengeluaran dgn lebih sistematik.
 72. 72. 3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) <ul><li>Manual, sediakan kertas kerja berkenaan aliran bahan mentah serta parts di dalam pengeluaran serta pemasangan. </li></ul>Perancang proses Fahamkan lukisan Pilih data drp machinability data handbook. Semak sama ada alat serta fixtures ada. Pilih bahan. Pilih operasi pemotongan yg sesuai.
 73. 73. 3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) Perancangan proses dr 4 orang perancang. [Regh].
 74. 74. 3.5 Perancangan proses berbantukan komputer (CAPP) <ul><li>CAPP >> Urus aktiviti2 storan, capaian, pengagihan dan penyelenggaraan perancangan proses </li></ul><ul><li>Hubungkan proses penukaran maklumat di antara CAD dan MRPII dan CIPM </li></ul><ul><li>Kelebihan: </li></ul><ul><ul><li>Process rationalization and standardization. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tingkatkan produktiviti perancang proses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengurangkan lead time dlm perancangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tingkatkan kebolehbacaan (legibility). </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekerjasama dgn perisian komputer yg lain. </li></ul></ul>
 75. 75. 3.5 CAPP Direkabentuk Sistem capaian CAPP Sistem generatif CAPP
 76. 76. 3.5.1 Retrievel CAPP <ul><li>Berdasarkan prinsip GT. </li></ul><ul><li>Capai maklumat drp p.data yg mengandungi perancangan proses yg telah disediakan secara manual. </li></ul><ul><li>Padankan komponen bagi parts baru dgn perancangan proses yg sedia ada. </li></ul><ul><li>Perancangan piawai disimpan ke dlm p.data – kekunci id family. </li></ul><ul><li>Sesuatu komponen yg baru diberi kod family, kemudian susuri rutin carian part-family utk dapatkan family yg sesuai. </li></ul><ul><li>Perancangan piawai dicapai kemudian buat pengubahsuaian. </li></ul><ul><li>Difahamkan masa perancangan proses dikurangkan sebanyak 50%. </li></ul>
 77. 77. 3.5.1 Retrievel CAPP Prosidur retrievel CAPP [Groover].
 78. 78. 3.5.2 Generative CAPP <ul><li>Drp capai dan ubahsuai, sist ini bina perancangan proses berdasarkan prosidur logik. </li></ul><ul><ul><li>Tanpa bantuan manusia serta perancangan piawai. </li></ul></ul><ul><li>hampir sama dgn sist pakar </li></ul><ul><li>Sist pakar  satu p’aturcaraan komputer yg terbina drp kepakaran seseorg atau lebih </li></ul><ul><li>1) Pengetahuan teknikal serta logik berkenaan pembuatan drp perancang yg berjaya di kodkan ke dlam p’aturcaraan >> knowledge-base. </li></ul><ul><li>Guna knowledge base utk selesaikan masalah. </li></ul>
 79. 79. 3.5.2 Generative CAPP <ul><li>2) Deskripsi berkenaan dgn part yg hendak dilakukan yg difahami komputer. </li></ul><ul><li>Maklumat utk jujukan proses </li></ul><ul><ul><ul><li>Drp model geometri hasil drp CAD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kod GT </li></ul></ul></ul><ul><li>Kemampuan utk aplikasi knowledge-base (process knowledge serta logik perancangan) kpd deskripsi part. </li></ul><ul><li>Merancang utk part baru >> inference engine. </li></ul><ul><li>Dgn guna knowledge base serta inference engine sist CAPP bina perancang proses yg baru utk setiap part baru yg ingin dibina. </li></ul>
 80. 80. 3.5.2 Generative CAPP <ul><li>Kelebihan: </li></ul><ul><ul><li>Perancangan yg konsisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Bersesuai dgn teknologi terkini </li></ul></ul><ul><ul><li>Kualiti menyeluruh </li></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan mesin dipertingkatkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Keanjalan tidak terhad </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebebasan kpd perancang </li></ul></ul><ul><ul><li>Berantaramuka dengan MRP serta ERP. </li></ul></ul>
 81. 81. 3.5.2 CAPP <ul><li>Kesimpulan: </li></ul><ul><li>CAPP </li></ul><ul><li>Penggunaan komputer utk baiki produktiviti perancang </li></ul><ul><li>Dirkbt utk tingkatkan produktiviti antaramuka antara rkbt dan p’luaran dan kejuruteraan </li></ul><ul><li>Pengaruhi penggunaan mesin, perancangan kapasiti, penjadualan, anggaran kos dll. </li></ul>
 82. 82. 3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran Berkaitan dgn masalah-masalah pengaliran di dalam pembuatan >> mengurus apa, bagaimana dan bila menghasilkan produk serta dapatkan bahan mentah, parts serta sumber-sumber yang diperlukan.
 83. 83. 3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran Perancangan pengeluaran <ul><li>Buat keputusan produk mana yg </li></ul><ul><li>hendak dikeluarkan, berapa bny, </li></ul><ul><li>dan bila harus disiapkan. </li></ul><ul><li>2) Penjadualan penghantaran dan </li></ul><ul><li>pengeluaran produk/parts. </li></ul><ul><li>Merancang tenaga pekerja serta </li></ul><ul><ul><li>sumber2 yg diperlukan untuk </li></ul></ul><ul><ul><li>pengeluaran. </li></ul></ul>
 84. 84. 3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran Perancangan pengeluaran <ul><li>Aktiviti-aktiviti yg terlibat: </li></ul><ul><li>Perancangan aggreget. </li></ul><ul><li>Master production planning >> MPS. </li></ul><ul><li>MRP. </li></ul><ul><li>Perancangan kapasiti. </li></ul>
 85. 85. 3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran Pengawalan pengeluaran <ul><li>Menentukan sama ada sumber-sumber </li></ul><ul><li>yg diperlukan sedia ada, jika tidak </li></ul><ul><li>tindakan bagi mengatasi kekurangan </li></ul><ul><li>dibuat. </li></ul><ul><li>Kawalan lantai pengeluaran. </li></ul><ul><li>Kawalan inventori. </li></ul><ul><li>MRPII. </li></ul><ul><li>Sistem pengeluaran JIT. </li></ul>
 86. 86. 3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran <ul><li>Fungsi >> menakrifkan anggaran pemasaran atau tempahan pelanggan kpd sumber manusia dan keperluan fasiliti </li></ul><ul><ul><li>Utk hasilkan penjadualan dan perancangan kapasiti </li></ul></ul><ul><li>Satu fasa dlm pembuatan >> rkbt diterjemahkan kpd kpd proses2 yg dikehendaki utk hasilkan produk tersebut </li></ul><ul><li>Tanggungjawab = aliran maklumat drp kejuruteraan rkbt kpd lantai p’luaran </li></ul>
 87. 87. 3.6 Perancangan dan pengawalan pengeluaran
 88. 88. 3.6.1 Perancangan aggreget <ul><li>Merupakan aktiviti perancangan korporat </li></ul><ul><li>Matlamat>> bina perancangan pengeluaran yg menggunakan sumber2 dengan cekap untuk memenuhi permintaan pelanggan. </li></ul><ul><li>B ‘mana kadar output, tahap inventori serta tempahan lewat beri kesan terhadap sumber-sumber berubah serta tetap sykt. </li></ul><ul><li>Tiga situasi yg perlu diambil kira: </li></ul><ul><ul><li>Permintaan serta kapasiti sama. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permintaan melebihi kapasiti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapasiti melebihi permintaan. </li></ul></ul>Buat tindakan sebelum tentukan sumber
 89. 89. 3.6.2 MRPII MRP = Teknik perkomputeran menukarkan master schedule bagi produk akhir kpd penjadualan yg terperinci bagi bahan mentah serta komponen yg terlibat di dlm pembinaan produk akhir.
 90. 90. 3.6.2 MRPII Struktur bagi sistem MRP [Groover]. MRP
 91. 91. 3.6.2 MRPII <ul><li>Output MRP </li></ul><ul><li>Planned order releases. </li></ul><ul><li>Laporan planned order releases utk masa hadapan. </li></ul><ul><li>Pemberitahuan – jadualkan notis>>perubahan tarikh tamat. </li></ul><ul><li>Notis pembatalan. </li></ul><ul><li>Laporan status inventori. </li></ul><ul><li>Laporan prestasi. </li></ul><ul><li>Laporan penolakan. </li></ul><ul><li>Peramalan inventori. </li></ul>
 92. 92. 3.6.2 MRPII <ul><li>Kelebihan MRP </li></ul><ul><li>Pengurangan dlm inventori. </li></ul><ul><li>Tindak balas terhadap perubahan permintaan cepat. </li></ul><ul><li>Kurangkan setup serta kos pertukaran produk. </li></ul><ul><li>Penggunaan mesin yang baik. </li></ul><ul><li>Kapasiti lebih baik supaya boleh bertindak balas dgn perubahan master schedule. </li></ul><ul><li>Sebagai panduan dlm membuat master schedule. </li></ul>
 93. 93. 3.6.2 MRPII MRP >> hanya satu alat perancangan bahan serta parts yang mana pengiraannya adalah berdasarkan MPS. MRPII >> sistem berasaskan komputer bagi merancang, menjadual serta mengawal bahan-bahan, sumber-sumber serta aktiviti sokongan yg diperlukan untuk memenuhi MPS
 94. 94. 3.6.2 MRPII Model bagi MRP2 [Regh]. Production Plan MPS MRP Plan OK?
 95. 95. 3.6.2 MRPII <ul><li>Modul-modul yg ada: </li></ul><ul><ul><li>Perancangan pengurusan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkhidmatan pelanggan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perancangan operasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlaksanaan operasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fungsi-fungsi kewangan. </li></ul></ul>
 96. 96. 3.6.2 MRPII <ul><li>MRPII yg terkini sokong </li></ul><ul><ul><li>QC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengurusan penyelenggaraan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaminan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sokongan pemasaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>SCM. </li></ul></ul>
 97. 97. 3.6.2 MRPII <ul><li>Generasi baru MRPII </li></ul><ul><ul><li>ERP </li></ul></ul><ul><ul><li>COMMS </li></ul></ul><ul><ul><li>MES </li></ul></ul><ul><ul><li>COMS </li></ul></ul>
 98. 98. 3.6.3 JIT Just in time (JIT) is a philosophy of manufacturing based on planned elimination of waste and on continuous improvement of productivity . It encompasses the successful execution of all manufacturing activities required to produce a final product, from design engineering to delivery and includes all stages of conversion from raw material onward. The primary elements of JIT are to have the required inventory when needed ; to improve quality to zero defects ; to reduce lead times by reducing setup times, queue lengths, and lot sizes ; to revise incrementally the operations themselves ; and to accomplish these activities at minimum cost . In the broad sense, it applies to all forms of manufacturing-job shop, process and repetitive-and to many service industries as well.
 99. 99. 3.6.3 JIT
 100. 100. 3.6.3 JIT Ideal >> sediakan serta hantar komponen di dlm bilangan yg tepat kpd operasi pengeluaran tepat pada masa yg diperlukan. <ul><li>Minimumkan WIP </li></ul><ul><li>Minimumkan lead time pembuatan. </li></ul><ul><li>minimumkan ruang. </li></ul><ul><li>Minimumkan wang yg dilaburkan dlm WIP </li></ul>
 101. 101. 3.6.3 JIT Elemen JIT Pengurusan teknologi Pengurusan manusia Pengurusan sistem
 102. 102. 3.6.3 JIT
 103. 103. 3.6.3 JIT <ul><li>Aliran pembuatan berstruktur . </li></ul><ul><li>Pengeluaran small-lot. </li></ul><ul><li>Pengurangan setup. </li></ul><ul><li>Fitness for use. </li></ul>Pengurusan teknologi Fokus kpd persekitaran p’luaran serta penekanan kpd sistem pembuatan yg responsif.
 104. 104. 3.6.3 JIT Aliran pembuatan berstruktur [Regh].
 105. 105. 3.6.3 JIT <ul><li>Penyertaan pekerja sepenuhnya. </li></ul><ul><li>Pemantauan. </li></ul><ul><li>Housekeeping. </li></ul><ul><li>Focus TQ. </li></ul>Pengurusan manusia Kritikal terhadap objektif JIT iaitu pembaikan berterusan. Ia membina persekitaran di mana semua pekerja (atas – bawah) bertanggungjawab serta mempunyai kuasa dlm memberi cadangan untuk meningkatkan prestasi sistem pembuatan.
 106. 106. 3.6.3 JIT <ul><li>Beban serta imbangan aliran. </li></ul><ul><li>Langkah pembaikan. </li></ul><ul><li>Pembekal adalah rakan kongsi. </li></ul><ul><li>Pull systems. </li></ul>Pengurusan sistem fokus kpd aktiviti pengedaran yang berkesan serta penggunaan sumber-sumber yang terhad.
 107. 107. 3.6.3 JIT Implementasi JIT Meningkatkan kecekapan pengeluaran sedia ada tanpa mengimplementasi JIT kpd keseluruhan operasi. Install sistem pengeluaran JIT.
 108. 108. 3.7 Group Technology (GT) Satu falsafah pembuatan di mana kenalpasti part yang sama dan dikumpulkan bersama disebabkan kesamaan dlm rekabentuk serta pengeluarannya . Utk tingkatkan keberkesanan pembuatan atribut sel pembuatan, maklumat geometri, bahan, proses p’luaran, kaedah dsb
 109. 109. 3.7 Group Technology (GT) <ul><li>GT sesuai diaplikasi di dalam situasti berikut: </li></ul><ul><li>Kilang tersebut menggunakan pengeluaran secara batch serta mempunyai susunatur berorientasikan proses. </li></ul><ul><li>Part boleh dikumpulkan berdasarkan part family. </li></ul>
 110. 110. 3.7 Group Technology (GT) Satu part family. [Regh].
 111. 111. 3.7 Group Technology (GT) <ul><li>2 tugas yg kritikal di dalam GT: </li></ul><ul><li>Kenalpasti part family. </li></ul><ul><li>Menyusun semula mesin-mesin p’luaran kepada mesin sel. </li></ul>
 112. 112. 3.7 Group Technology (GT) <ul><li>Kelebihan GT: </li></ul><ul><li>Penggunaan alatan, fixture serta masa setup yang sama. </li></ul><ul><li>Pengendalian bahan yg kurang kerana part bergerak di antara sel dan bukan keseluruhan kilang. </li></ul><ul><li>Perancangan proses serta penjadualan dapat dipermudahkan. </li></ul><ul><li>Masa setup kurang >> masa mendulu pengeluaran turun. </li></ul><ul><li>WIP kurang. </li></ul><ul><li>Kepuasan pekerja meningkat. </li></ul><ul><li>Dapatkan hasilkan kerja yg berkualiti tinggi. </li></ul>
 113. 113. 3.7 Group Technology Susun atur berorientasikan proses. [Groover].
 114. 114. 3.7 Group Technology Susun atur GT. [Groover].
 115. 115. 3.7 Group Technology Atribut. [Groover].
 116. 116. 3.7.1 Rekabentuk produk <ul><li>Komponen dikelas dan dikodkan ikut kesamaan geometri </li></ul><ul><li> Family of parts </li></ul><ul><li>Kesamaan = bentuk geometri hampir sama dan juga dimensi </li></ul><ul><li>Pereka capai semua komponen yg ada ciri2 tertentu </li></ul><ul><li>Elak pereka rkbt komponen yg baru </li></ul>
 117. 117. 3.7.2 Perancangan proses <ul><li>Kod GT boleh digunakan utk perancangan proses </li></ul><ul><ul><li>cepatkan capaian maklumat berkenaan komponen, </li></ul></ul><ul><ul><li>membantu perancangan proses, </li></ul></ul><ul><ul><li>baiki ketepatan perancangan proses, </li></ul></ul><ul><ul><li>bantu pembinaan dan pengoperasian sel pembuatan dan </li></ul></ul><ul><ul><li>kembangkan komunikasi di antara bidang2 berkaitan </li></ul></ul>
 118. 118. 3.7.3 Pengeluaran <ul><li>GT dan sel pembuatan : mesin2 diguna utk p’luaran komponen2 yg hampir sama </li></ul><ul><li> mesin dikelompokkan utk capai p’aliran bhn lebih cekap dan kurang masa setup </li></ul><ul><li>Masa dan usaha dlm tentukan b’mana sesuatu komponen dihasilkan dapat dikurangkan kerana ada maklumat2 diperlukan drp komponen yg hampir sama </li></ul><ul><ul><li>dua komponen yg diproses atau melalui proses2 yg sama atau hampir sama </li></ul></ul><ul><li>Daritu komponen2 yg melalui proses yg sama boleh dlm bentuk berlainan </li></ul>
 119. 119. 3.7.4 Klasifikasi dan pengkodan <ul><li>Struktur logikal dianggap skema pengkodan, dirujuk sbg pokok logik </li></ul><ul><li>Pokok logik > bertindak sbg penunjuk (pointer) kpd fail atau keluarga bagi rkbt sedia ada yg disimpan di dlm p.data </li></ul>Klasifikasi: Kumpul item spt komponen2, bahan2, proses2, alat2 dsb berdasarkan kesamaan
 120. 120. 3.7.4 Klasifikasi dan pengkodan <ul><li>Pengekodan: </li></ul><ul><li>Satu set peraturan yg tersusun supaya senang diterjemahkan oleh sist. </li></ul>
 121. 121. 3.7.5 Skema pengkodan <ul><li>Sist dibina drp teknik yg tidak formal kpd yg berstruktur </li></ul><ul><li>GT yg baik > sist pengkodan yg formal </li></ul><ul><ul><li>Sist pengkodan formal > setiap komponen satu kod nombor (numeral) atau kod alphanumerik yg menerangkan atributnya </li></ul></ul><ul><li>Sist. Pengkelasan dan pengkodan telah dibahagikan kpd 4 kategori </li></ul><ul><ul><li>CAD – sist berdasarkan atribut bagi rkbt produk </li></ul></ul><ul><ul><li>CAM – sist berdasarkan atribut p’luaran produk </li></ul></ul><ul><ul><li>CAB – sist berdasarkan atribut bisnes produk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kombinasi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CAD/CAM – sist berdasarkan atribut rkbt dan p’luaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CIM – sist berdasarkan atribut bisnes, rkbt & p’luaran </li></ul></ul></ul>
 122. 122. 3.7.5 Skema pengkodan Bidang operasi yg bny guna GT Perancangan proses, Perancangan produk dan kawalan, Rekabentuk
 123. 123. 3.7.6 Struktur pengkodan 3 jenis struktur GT Struktur jenis rantaian Struktur hibrid Struktur berhirarki
 124. 124. 3.7.6 Struktur pengkodan struktur berhirarki <ul><li>Asal>>sistem klasifikasi biologi oleh Linnaeus. </li></ul><ul><li>Intepretasi simbol pada satu tahap bergantung kpd nilai simbol di tahap sebelumnya </li></ul><ul><li>Struktur hirariki dikenali sbg monocode dan struktur pokok </li></ul><ul><li>Jenis pengkodan tertua </li></ul><ul><li>Wakili struktur yg padat dan berupaya beri bny maklumat berkenaan dgn komponen dgn hanya guna sedikit digit </li></ul><ul><ul><li> Berkesan utk capai p.data </li></ul></ul>
 125. 125. 3.7.6 Struktur pengkodan struktur berhirarki GT Monocode. [Regh].
 126. 126. 3.7.6 Struktur pengkodan Struktur jenis rantaian <ul><li>Kontra dgn struktur berhirarki </li></ul><ul><li>Setiap simbol dlm satu jujukan nombor/digit adalah tetap dan tidak bergantung kpd nilai digit sebelumnya </li></ul><ul><li>Kod panjang </li></ul><ul><li>Setiap digit wakil maklumat terperinci sesuatu komponen </li></ul><ul><ul><li>Cth, bentuk, bhn, dimensi dsb </li></ul></ul><ul><li>Dgn me’rantai’ maklumat, satu komponen yg lengkap boleh dijelaskan </li></ul><ul><li>Setiap ciri2 komponen dijelaskan melalui kod tertentu  kod panjang </li></ul>
 127. 127. 3.7.6 Struktur pengkodan Struktur jenis rantaian <ul><li>Dirujuk dgn nama lain: polycode, attribute code, fixed digit code dan descriptor code </li></ul><ul><li>Sesuai apabila komponen hendak diklasifikasikan berdasarkan proses teknologikal </li></ul>
 128. 128. 3.7.6 Struktur pengkodan Struktur jenis rantaian GT Polycode. [Regh].
 129. 129. 3.7.6 Struktur pengkodan Struktur hibrid <ul><li>Kombinasi monocode + polycode </li></ul><ul><li>Dikenali : kod multicode dan popular dlm kebnykan sist GT </li></ul><ul><li>Kelebihan : bina utk capai ciri2 yg baik di antara kedua2 kod asal </li></ul><ul><li>Kod hibrid terdiri drp satu siri kod polycode yg pendek </li></ul><ul><li>Setiap digit dlm kod berdikari (rtidak bergantung) manakala satu atau lebih simbol dlm kod diguna utk kelas komponen kpd kumpulan2 tertentu spt struktur hirarki </li></ul>
 130. 130. 3.7.7 Implementasi GT <ul><li>Dlm CAD/CAM, GT adalah satu teknik utk kenalpasti dan kumpul komponen yg sama atau berkaitan disebabkan kesamaan rkbt dan perancangan proses </li></ul><ul><li>“ glue that holds CAD and CAM together” </li></ul><ul><li>Sebelum implement GT, perlu perancangan yg teliti </li></ul><ul><li>Perancangan, dimulakan dgn objektif sykt dan aplikasi GT kpd proses pembuatan </li></ul>
 131. 131. 3.7.7 Implementasi GT <ul><li>Aplikasi GT </li></ul><ul><li>Bidang: </li></ul><ul><li>penjadualan, </li></ul><ul><li>perancangan proses, </li></ul><ul><li>pembinaan ‘family of parts’, </li></ul><ul><li>jujukan ‘part family’ pada mesin2, </li></ul><ul><li>rkbt komponen dan p’ubahsuaian, </li></ul><ul><li>pembinaan sel pembuatan, </li></ul><ul><li>pembelian, </li></ul><ul><li>anggaran kos dan </li></ul><ul><li>penentuan kebarangkalian keadaan ekonomi utk buat perubahan kpd kos bahan </li></ul>
 132. 132. 3.7.7 Implementasi GT <ul><li>Kelebihan: </li></ul><ul><li>Integrasi aplikasi pembuatan </li></ul><ul><li>Peranan utama: integrasi aktiviti rkbt dan p’luaran </li></ul><ul><li>Aplikasi GT dapat: </li></ul><ul><ul><li>Baiki aliran kerja </li></ul></ul><ul><ul><li>Tingkatkan throughput </li></ul></ul><ul><ul><li>Baiki WIP </li></ul></ul><ul><ul><li>Baiki stok </li></ul></ul><ul><ul><li>Tingkatkan penggunaan mesin </li></ul></ul>
 133. 133. 3.7.7 Implementasi GT <ul><li>Kelebihan: </li></ul><ul><li>Melalui </li></ul><ul><ul><li>Capaian kpd dokumentasi dan analisis kejuruteraan bagi sesuatu komponen yg sedia ada </li></ul></ul><ul><ul><li>Elak penduaan rkbt komponen </li></ul></ul><ul><ul><li>Rujukan rkbt sedia ada terhadap komponen2 yg sama </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembangunan piawai kejuruteraan </li></ul></ul><ul><ul><li>Keseragaman proses pembuatan yg paling efisyen </li></ul></ul>
 134. 134. 3.8 Kawalan lantai pengeluaran <ul><li>Fungsi2 yg dijalankan dilantai p’luaran </li></ul><ul><li>1. Pengumpulan data: manual/automatik </li></ul><ul><li>2. Pengurusan maklumat setiap hari: sokongan keputusan dan arahan operator dan prosidur </li></ul><ul><li>3. Pengurusan sumber setiap hari: bahan, inventori WIP, peralatan dsb </li></ul><ul><li>4. Penjadualan lantai p’luaran: perjalanan dan loading </li></ul><ul><li>5. Pemantauan dan p’awalan kualiti </li></ul><ul><li>6. Pengawal proses pemasangan, robotik, pemesinan dan sel pengujian </li></ul>
 135. 135. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik <ul><li>1. Bar code </li></ul><ul><li>2. OCR (optical character recognition) </li></ul><ul><li>3. Vision or image processing </li></ul><ul><li>4. RFID (radio frequency identification) </li></ul><ul><li>5. Magnetik </li></ul><ul><li>6. Suara </li></ul>Laporan NASA, 1985, 6 teknologi yg sering digunakan dlm pengumpulan data secara automatik utk pengurusan inventori dan keperluan kawalan CIM yg lain
 136. 136. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Kumpul data automatik penting dlm CIM > pastikan aliran maklumat yg licin </li></ul><ul><li>Bar code teknologi yg sesuai </li></ul><ul><li>Lebih cepat drp papan kekunci; throughput 60-80 perkataan seminit, kesilapan 40% </li></ul><ul><li>Bar code; 1420-2100 perkataan seminit, kesilapan 1 dlm 10 jutaan bacaan </li></ul><ul><li>Kekurangan: imbasan gagal baca bar code </li></ul><ul><ul><li>Bukan kesilapan pembacaan tapi breakdown </li></ul></ul><ul><li>Alternatif : teknologi RFID dan suara </li></ul>
 137. 137. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Dicipta pada 1949 oleh Norman J. Woodland drp Ventnor, NJ dan Bernard Silver drp Philadephia, Penns. </li></ul><ul><li>Menurut Bert Willoughby, penghujung 1960, </li></ul><ul><li>“ The two things that gave bar coding the shot it needed were the laser and microprocessor. In a technological sense, they were the driving force. The microprocessor even more so because it was instrumental in both printing and reading.” </li></ul><ul><li>Pengimbas bar code pertama > penghujung 1960 di pasaraya Kroger, Cincinnati </li></ul>
 138. 138. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Teknik: </li></ul><ul><li>simbol2 dlm bar code merupakan kombinasi digit2, huruf atau tanda bacaan yg tertentu </li></ul><ul><li>pengimbas baca simbol dgn pancarkan cahaya atasnya dan takrifkan pantulan cahaya </li></ul><ul><ul><li>pengimbas --> guna laser (cahaya coherence) </li></ul></ul><ul><li>Bar code adalah simbol yg terdiri drp bar-bar yg selari dan dipisahkan oleh jarak. (mempunyai ketebalan berbeza) </li></ul><ul><ul><li>lebar garisan bar dan ruang kosong ada maklumat. </li></ul></ul><ul><ul><li>ketinggian tiada maklumat. </li></ul></ul>
 139. 139. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>pelbagai sist pengkodan; dimensi bar + ruang yg tetap dan toleransi tertentu </li></ul><ul><li>lazimnya > sist pengkodan Code-39 </li></ul><ul><ul><li>Boleh wakil 26 huruf, 10 digit dan 10 aksara tambahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kekurangan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-->memerlukan ruang yg besar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Densiti  (maklumat per ruang). Kod lain beri densiti  (bny maklumat dlm ruang yg sikit) </li></ul></ul></ul><ul><li>brg runcit guna UPC (Universal Product Code) </li></ul><ul><ul><li>Kekurangan: </li></ul></ul><ul><ul><li>--> tak boleh cetak guna sist mudah alih, kemampuan bacaan lemah, tidak boleh alphanumerik </li></ul></ul>
 140. 140. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Bhn utk label dan teknologi pencetak adalah penting </li></ul><ul><li>Bhn label: kertas, mylar, plasti, besi, kain atau kepingan aluminium </li></ul><ul><li>Pencetak: dot matrix, ink jet, thermal transfer, punaran (etching) besi, pencetak laser dan photographic </li></ul>
 141. 141. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Pengimbas : </li></ul><ul><li>m’luarkan alur cahaya dan kesan pantulan utk bezakan bar yg serap cahaya dan ruang kosong yg tidak serap cahaya </li></ul><ul><li>denyutan isyarat akan tentukan lebar bar dan ruang kosong </li></ul><ul><li>maklumat dihantar kpd pembaca (reader), guna penterjemah logik (decoder) utk sahkan kod berdasarkan algoritma </li></ul><ul><li>Jenis pengimbas </li></ul><ul><ul><li> sentuh </li></ul></ul><ul><ul><li> tidak sentuh </li></ul></ul>
 142. 142. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Bar Code <ul><li>Pengimbas: </li></ul><ul><li>Jenis sentuh: sentuh simbol secara fizikal </li></ul><ul><ul><li>cth wand (pen) atau pembaca slot </li></ul></ul><ul><ul><li>bersambung dgn komputer atau </li></ul></ul><ul><ul><li>hantar data guna frekuensi radio </li></ul></ul><ul><li>Jenis tidak sentuh: boleh kesan walaupun jauh drp simbol </li></ul><ul><ul><li>cth model alur tetap atau model alur bergerak </li></ul></ul><ul><li>pengimbas model tetap diletakkan di stesen kerja atau digunakan utk memantau WIP </li></ul><ul><li>model mudah alih > kuasa bateri. Data diimbas disimpan dlm satu ingatan dan kemudian dibeban turun ke dlm komputer samada melalui talian terus, talian telefon atau penerima FM </li></ul>
 143. 143. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-OCR <ul><li>OCR kenalpasti dan proses simbol </li></ul><ul><li>OCR terjemah huruf2 yg boleh dibaca oleh manusia ke dlm komputer </li></ul><ul><li>OCR kumpul huruf2 tersebut dlm bentuk pixels </li></ul><ul><li>data boleh diimbas samada dari kiri atau kanan </li></ul><ul><li>pengimbas OCR boleh baca 20-200 huruf per saat, sist kelajuan tinggi pula 1,200 huruf per saat </li></ul>
 144. 144. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik- Vision or image processing <ul><li>komputer analisis dan terjemah imej </li></ul><ul><li>kamera analisis pixel utk kenalpasti objek2 yg ketara spt lubang atau pinggir </li></ul><ul><li>Kamera: vidicon > sama spt kamera TV, CCD (charge-coupled device) dan CCPD (charge-coupled photo-diode) </li></ul><ul><li>Tugas2: </li></ul><ul><li>1. Pengukuran 2. Penjelasan </li></ul><ul><li>3. Pengenalpastian 4. Pengecaman </li></ul><ul><li>5. Menentu kedudukan 6. Mengesan kerosakan </li></ul><ul><li>7. Pengintegrasian multimedia </li></ul>
 145. 145. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik - Vision or image processing <ul><li>Pengenalpastian : simbol tentukan identiti objek </li></ul><ul><li>Pengecaman : mengecam dgn guna ciri2 tertentu objek </li></ul><ul><li>Pengintegrasian multimedia : camtumkan data imej dan pemprosesan perkataan, p.data, grafik dan sist komunikasi </li></ul><ul><li>Aplikasi dlm pembuatan: </li></ul><ul><ul><li>pengasingan, pengendalian bahan, kawalan proses, pemantauan mesin, keselamatan, panduan dsb </li></ul></ul>
 146. 146. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-RFID <ul><li>objek ada transponder yg keluarkan frekuensi radio tertentu </li></ul><ul><li>ia mewakili satu tanda yg unik atau satu jujukan data yg membolehkan media p’hantar atau alat yg membaca memahaminya </li></ul><ul><li>antena tarik isyarat tersebut </li></ul><ul><li>komponen utama: </li></ul><ul><ul><li>unit kawalan (reader), </li></ul></ul><ul><ul><li>antena </li></ul></ul><ul><ul><li>tag (coded identification) </li></ul></ul>
 147. 147. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-RFID <ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>Antena akan keluarkan isyarat gelombang mikro 1 - 7mW berterusan </li></ul><ul><li>bila tag masuk kaw liputan, isyarat yg dipantul akan mengalami modulasi frekuensi </li></ul><ul><li>tag </li></ul><ul><ul><li>boleh aktif </li></ul></ul><ul><ul><li>pasif </li></ul></ul><ul><ul><li>tag aktif : guna bateri utk operasi. Boleh simpan data sehingga beberapa Kbytes dan boleh tambah, buang atau ubah data pada tag </li></ul></ul><ul><li>tag > mengandungi maklumat2 proses yg telah ditentukan yg boleh dibaca di setiap stesen kerja </li></ul>
 148. 148. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-RFID <ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>selepas selesaikan tugas2 (stesen kerja), stesen tersebut akan tambah mesej2 yg berkaitan pd tag </li></ul><ul><li>pada penghujung barisan pemasangan, komputer boleh simpan semua maklumat drp tag, utk sediakan satu laporan yg lengkap berkenaan pemasangan dan fungsi pengujian </li></ul>
 149. 149. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik- Magnetic Identification <ul><li>guna magnetic stripes atau magnetic ink character </li></ul><ul><li>medan elektromagnetik akan tukar maklumat kpd kod dan kemudian akan terjemahkan semula oleh komputer </li></ul>
 150. 150. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik-Teknologi Suara <ul><li>kadangkala teknologi ini guna bersama sist lain utk tingkatkan pengenalpastian </li></ul><ul><li>guna pada 3 kategori </li></ul><ul><li>1. Sintesis percakapan </li></ul><ul><li>- komputer bercakap dgn manusia (komunikasi C-P) </li></ul><ul><li>2. Kemasukan suara </li></ul><ul><li>- tukar data percakapan kpd bentuk digital utk storan dan diproses oleh komputer </li></ul><ul><li>3. Pengecaman suara </li></ul><ul><li>- membolehkan komputer memahami percakapan manusia </li></ul>
 151. 151. 3.8.1 Pengumpulan data secara automatik <ul><li>Perbandingan </li></ul><ul><li>kadar kesilapan tiga alat yg sering digunakan: </li></ul><ul><li>OCR 1 dlm 1,000 </li></ul><ul><li>Pembaca bar code 1 dlm 3 juta </li></ul><ul><li>RF transponders 1 dlm 1 billion </li></ul>
 152. 152. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan <ul><li>CIM guna pelbagai jenis kawalan > on-off, jujukan atau pergerakan </li></ul><ul><li>Pengawal > suis sensor  pengawal yg berasaskan logik yg komplek </li></ul><ul><li>sumber kuasa utk sist kawalan > mekanikal, elektromekanikal, pnuematik atau hidrolik </li></ul><ul><li>Kawalan secara elektronik atau komputer bantu sist kawalan </li></ul>
 153. 153. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan Satu struktur rangkaian pembuatan [Regh].
 154. 154. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan Struktur kawalan di lantai pengeluaran [Regh].
 155. 155. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Pengawal sel <ul><li>Pengawal sel di dalam sel pemesinan dan pemasangan >> komputer yg menggunakan Intel chips </li></ul><ul><li>>> minicomputer dgn processor chip </li></ul><ul><li>>> komputer yg guna Intel dan RISC chip </li></ul><ul><li>>> dilarikan Microsoft NT/2000 serta UNIX </li></ul>
 156. 156. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Struktur perisian <ul><li>Aplikasi yg lazimnya terdapat pada pengawal sel: </li></ul><ul><li>Pemantauan pengeluaran </li></ul><ul><li>Pemantauan proses </li></ul><ul><li>Pemantauan peralatan </li></ul><ul><li>Pengurusan peringatan </li></ul><ul><li>Penjanaan laporan berkenaan dgn aktiviti sel </li></ul><ul><li>Sokongan operator </li></ul><ul><li>Pengagihan tugas serta penjadualan </li></ul>
 157. 157. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Struktur perisian <ul><li>In-house-developed software. </li></ul><ul><li>Application enablers. </li></ul><ul><li>Berasaskan OSI spt. Manufacturing Message Specification (MMS). </li></ul><ul><li>Kenapa In-house : </li></ul><ul><li>Pembangunan perisian menggunakan C adalah $50 se baris. </li></ul><ul><li>Kurang > kos serta kesukaran dlm perubahan perisian apabila konfigurasi perkakasan atau sel diubah. </li></ul>
 158. 158. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Struktur perisian <ul><li>Enablers software : </li></ul><ul><li>Menyediakan satu set perisian yg mengandungi tools utk produktiviti yg digunakan bagi membina perisian kawalan utk sel CIM. </li></ul><ul><ul><li>Plantworks (IBM), Industrial Precision Tool Kit (HP) CELLworks (FASTech), FIX DMACS (Intellution), Factory Link (U.S. Data) dan In-touch (Wonderware). </li></ul></ul><ul><li>Kemudahan yg diberikan: </li></ul><ul><ul><li>Sokongan LAB serta komunikasi data, fungsi logik serta matematik, sambungan kpd kerangka utama serta pangkalan data dsb. </li></ul></ul>
 159. 159. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan - Struktur perisian <ul><li>OSI-MMS </li></ul><ul><li>MMS >> ISO 9506 </li></ul><ul><ul><li>1) Spesifikasi perkhidmatan </li></ul></ul><ul><ul><li>2) Spesifikasi protokol </li></ul></ul><ul><ul><li>3) Spesifikasi antaramuka robot dan protokol </li></ul></ul>
 160. 160. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan Programmable logic controllers <ul><li>PLC --> peranti berasaskan pemproses mikro dirkbt khas utk kawal dan pantau proses </li></ul><ul><li>direka & diperkenalkan oleh Richard Morley dari Bedford Ass. (kemudian dikenali sbg Modicon dan dijual kpd Gould Inc.) pada awal 1960an. </li></ul><ul><ul><li>Pengawal tersebut dikenali sbg MODICON. </li></ul></ul><ul><li>Tujuan : ganti panel relay, gelung, pemasa, counter dsb. </li></ul>
 161. 161. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan <ul><li>Programmable Logic Controllers (PLC) </li></ul><ul><li>Definisi (National Electrical Manufacturing Association (NEMA)): </li></ul><ul><li>“ a digitally operating electronic apparatus which uses a programmable memory for the internal storage of instruction by implementing specific functions such as logic sequencing, timing, counting and arithmetic to control through digital or analog input/output modules, various types of machines or processes. The digital computer which is used to perform the functions of a programmable controller is considered to be within this scope. Excluded are drum and other similar mechanical sequencing controllers. </li></ul>
 162. 162. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan <ul><li>PLC merupakan antaramuka utk membolehkan operasi logik pd insyarat input jana t’balas output </li></ul><ul><li>alat2 yg beri isyarat input: pushbuttons, pemasa, counter, sel foto, suis penghad, thermocouples dan potentiometer </li></ul><ul><li>utk aturcara + operasi PLC lebih mudah guna rajah ladder. </li></ul><ul><li>Rajah ladder utk dokumentasi litar utk suis, motor, pemanas, pemasa, relay dan peranti2 yg kawal operasi bg sesuatu proses </li></ul>
 163. 163. 3.8.2 Jenis-jenis kawalan <ul><li>Kawal proses yg terdiri drp robot, mesin, operasi pemasangan dan pergerakan bahan kpd dan drp stesen kerja </li></ul><ul><li>teknologi PLC dibangunkan khas utk pembuatan </li></ul><ul><li>Kelebihan </li></ul><ul><ul><li>jangka hayat lama </li></ul></ul><ul><ul><li>keboleharapan  </li></ul></ul><ul><ul><li>penggunaan tenaga  </li></ul></ul><ul><ul><li>kos  banding dgn sist mekanikal berasaskan relay </li></ul></ul><ul><ul><li>pengubahsuaian dan penggunaan yg lebih fleksibel </li></ul></ul><ul><ul><li>penggunaan ruang yg kecil </li></ul></ul>
 164. 164. 3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>A) Touch probes </li></ul><ul><li>penderia elektromekanikal yg boleh kenalpasti kedudukan alat2, bhn kerja atau objek2 lain dgn menyentuhnya </li></ul><ul><li>3 sub sist: </li></ul><ul><li>(a) kepala probe dan h’ware berkaitan </li></ul><ul><li>(b) perantaraan probe dgn CNC </li></ul><ul><li>(c) perisian </li></ul><ul><li>--> utk kendali kitaran probe </li></ul><ul><li>cth kitaran probe: jana pergerakan mesin ikut paksi, simpan data, analisis data secara matematik utk susun maklumat dsb </li></ul>
 165. 165. 3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>B) Penderia gentian optik </li></ul><ul><li>guna utk ukur fenomena fizikal spt tekanan atau getaran </li></ul><ul><li>kelebihan utama: </li></ul><ul><ul><li>immune kpd gangguan elektromagnetik dan frekuensi radio </li></ul></ul><ul><ul><li>immune kpd pengasingan elektrikal </li></ul></ul><ul><ul><li>dan boleh beroperasi pada suhu  </li></ul></ul>
 166. 166. 3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>penggunaan utama: sbg displacement transducer </li></ul><ul><li>--> penderia amplitud yg keluarkan dan terima isyarat cahaya yg bertindak apabila cahaya dipantulkan luar dr sasaran </li></ul><ul><li>bila sasaran bergerak tinggalkan gentian tersebut, intensiti cahaya pantulan meningkat sehingga ke tahap maksimum selepas terhad tersebut, intensiti akan berkurangan </li></ul><ul><li>transducer diguna dlm pengujian kejituan lead screw bg mesin2 dan dlm analisis kepala read/write bg pemacu cakera keras </li></ul>
 167. 167. 3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>C) Penderia rangkaian </li></ul><ul><li>kelebihan gentian optik>> boleh terima dan hantar isyarat </li></ul><ul><li>--> sist rangkaian penderiaan yg lebih kos efektif </li></ul><ul><li>terdiri drp sumber cahaya biasa, gentian optik yg bawa cahaya kpd setiap penderia, gentian lain yg bawa cahaya termodulasi kpd pengesan cahaya dan litar pemprosesan isyarat </li></ul>
 168. 168. 3.8.3 Teknologi penderiaan <ul><li>C) Penderia rangkaian </li></ul><ul><li>kaedah rangkaian hibrid: masuk penderia gentian optik yg pasif kpd nod elektro optik guna kabel gentian. </li></ul><ul><ul><li>Isyarat optik akan ditukarkan kpd bentuk elektronik, diproses, ditukar semula kpd bentuk optik dan kemudian dihantar kpd pemproses kawalan pusat melalui laluan gentian </li></ul></ul>
 169. 169. 3.9 Robot industri <ul><li>Kurangkan masa pergerakan, menunggu, loading dpt tingkatkan kadar p’luaran </li></ul><ul><li>antara kaedah/teknik utk kurangkan kos pengendalian bahan : mrkbt dan merancang kilang, susunatur kilang dikomputerkan dan simulasi </li></ul><ul><li>Teknologi robot > satu alat minimumkan kos pengendalian bahan dan alat </li></ul><ul><li>Perkataan robot > Czech-Polish, robota  kerja </li></ul>
 170. 170. 3.9 Robot industri <ul><li>Karel Capek perkenalkan robota melalui teater RUR (Rossum’s Universal Robots) di US 1922 </li></ul><ul><li>Robot  hamba </li></ul><ul><li>Issac Asimov : Novel > I Robot (1950)  robot sbg sahabat </li></ul><ul><li>1970an, Unimation > sykt pembuatan pertama fokus kpd robottik </li></ul><ul><li>Robot industri : lengan berautomatik yg boleh diaturcarakan supaya menjalankan tugas2 tertentu dlm pengendalian bhn dlm lingkungan geometri dan kuasanya </li></ul>
 171. 171. 3.9 Robot industri <ul><li>Definisi Robot oleh Robotic Institute of America (RIA) </li></ul><ul><li>“ A robot is a reprogrammable multi-functional manipulator designed to move material, parts, tools or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks.” </li></ul><ul><li>Reprogrammable : </li></ul><ul><ul><li>Pergerakan robot bergantung kpd pengaturcaraan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengaturcaraan boleh diubah utk mengubah pergerakan lengan robot. </li></ul></ul>
 172. 172. 3.9 Robot industri <ul><li>Multi-functional: </li></ul><ul><ul><li>Robot boleh laksana pelbagai fungsi, bergantung kpd pengaturcaraan serta alat yg digunakan. </li></ul></ul><ul><li> Hasilkan robot yg fleksibel </li></ul><ul><li>teknologi lama = pengolah mekanikal yg tetap dan dikawal oleh cams dan gear  tidak fleksibel </li></ul>
 173. 173. 3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Proses yg membolehkan robot buat tugas2, tidak lebih drp ruang lingkup kerja (working envelope) dan payload </li></ul><ul><li>payload = berat lengan robot (end effector) yg selamat </li></ul><ul><li>ruang lingkup = sempadan ruang kerja </li></ul><ul><ul><li>Ada 4 ruang lingkup </li></ul></ul><ul><li>bahasa : VAL (Victor’s Assembly Language) atau AML (A Manufacturing Language) atau BASIC </li></ul><ul><li>VAL dibina oleh Unimation utk robot PUMA </li></ul><ul><li>robot kecil, Microbots, guna ARMBASIC </li></ul>
 174. 174. 3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Teach pendant </li></ul><ul><li>kebanyakan robot ada pengawal > teach pendant </li></ul><ul><li>p’aturcaraan : tekan butang2 berkaitan pada pengawal utk ajar robot ikut laluan tertentu. </li></ul><ul><li>Bila selesai, set kpd kelajuan yg dikehendaki </li></ul><ul><li>Kelemahan: </li></ul><ul><li>1) Sel kerja melahu ketika robot belajar </li></ul><ul><li>2) Mengajar di kaw. sesak, kemalangan boleh berlaku </li></ul><ul><li>3) Kecekapan p’ajaran bergantung kpd gambaran operator, peralatan </li></ul>
 175. 175. 3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>4) Penerimaan robot lambat, sukar utk ubah suai. Gangguan kerap berlaku --> Kos meningkat </li></ul><ul><li>5) Dlm operasi pemasangan yg perlu tolerance kecil, cth mikroelektronik, tolerance 0.05mm, kaedah ini kurang baik. </li></ul><ul><li>W’bagaimanapun, berguna sbg alat override bila berlaku break down/sist tergendala </li></ul>
 176. 176. 3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Dry run task </li></ul><ul><li>p’aturcaraan kurang cekap </li></ul><ul><li>pegang lengan robot dan gerakkan utk buat laluan </li></ul><ul><li>robot akan ingat laluan, dan ulang balik </li></ul><ul><li>cth: semburan cat dan welding </li></ul><ul><li>kaedah lemah </li></ul>
 177. 177. 3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Kedua2 kaedah >> robot tak boleh kerja semasa diaturcarakan --> tidak kos efektif dlm p’luaran volume rendah </li></ul><ul><li>alternatif : p’aturcaraan off-line </li></ul><ul><li>Pengaturcaraan off-line </li></ul><ul><li>aturcara dibina pada lengan simulasi (fizikal/grafik) </li></ul><ul><li>lengan simulasi fizikal lebih ringan dan senang dimanipulasikan </li></ul><ul><li>lengan grafik, model komputer pada skrin </li></ul>
 178. 178. 3.9.1 Pengaturcaraan <ul><li>Dgn guna perisian simulasi, p’aturcaraan dibina utk tugas2 tertentu yg akan dilaksanakan oleh robot </li></ul><ul><li>Dlm CIM, p’aturcaraan secara grafik lebih ideal </li></ul>
 179. 179. 3.9.2 Penderiaan pengawal robot <ul><li>Kecekapan robot dlm pengendalian bhn bergantung kpd perletakan dan orientasi item </li></ul><ul><li>had kejituan menyebabkan sist robot kurang mampun meletakkan end effector pada titik yg sama </li></ul><ul><li>proses lebih berkesan kalau robot boleh ‘melihat’ dan ‘merasa’ </li></ul><ul><li>vision robot dan tactile sensing membolehkan ia melihat dan merasa </li></ul><ul><li>antaranya: meletakkan peranti mekanikal utk ukur tekanan pada gripper bersama dgn suis penghad </li></ul>
 180. 180. 3.9.2 Penderiaan pengawal robot <ul><li>Suis penghad (limit switch) akan tendang pada takat tekanan tertentu </li></ul><ul><li>penderia fotoelektrik diguna utk hentikan robot bila ada gangguan (kehadiran) </li></ul>
 181. 181. 3.10 Pengendalian bahan Pengenalan <ul><li>Peralatan yg digunakan utk pengendalian bahan: </li></ul><ul><li>Pengangkutan. </li></ul><ul><ul><li>Trak, AGV, monorail atau rail guided, konveyor, kren </li></ul></ul><ul><li>Sistem storan. </li></ul><ul><li>Storan bulk, sist. rak, laci, sist. storan automatik. </li></ul>
 182. 182. 3.10 Pengendalian bahan Pengenalan Contoh peralatan pengendalian bahan [Groover].
 183. 183. 3.10 Pengendalian bahan Pengenalan <ul><li>Peralatan yg digunakan utk pengendalian bahan: </li></ul><ul><li>Penyusunan. </li></ul><ul><li>pallet, kotak, bakul, tong dsb </li></ul><ul><li>Sistem kenalpasti dan jejak. </li></ul><ul><li>sist. Bar code </li></ul>
 184. 184. 3.10 .1 Trak Trak Tanpa bantuan kuasa Dengan bantuan kuasa
 185. 185. 3.10 .1 Trak tanpa bantuan kuasa <ul><li>hand trucks </li></ul><ul><li>Ditarik dan ditolak oleh manusia. </li></ul><ul><li>Kuantiti kecil, muatan ringan </li></ul>
 186. 186. 3.10 .1 Trak dengan bantuan kuasa <ul><li>Bergerak tanpa menggunakan kuasa manusia. </li></ul><ul><li>walkie trucks, </li></ul><ul><li>Forklift rider trucks, </li></ul><ul><li>Towing tractors </li></ul>
 187. 187. 3.10 .2 AGV <ul><li>Sist konveyor atau pengendalian bhn termoden </li></ul><ul><li>spt forklift, tapi tiada pemandu </li></ul><ul><li>ikut laluan yg disediakan dan ada pengawal (komputer) </li></ul><ul><li>boleh pilih laluan sendiri utk sampai destinasi </li></ul><ul><li>--> lebih fleksibel dan lebih baik drp sist tradisional </li></ul><ul><ul><li>sist tradisional : monorail atau konveyor </li></ul></ul><ul><li>pengawal yg menjlnkan AGV. Ia terima maklumat melalui komputer utama </li></ul>
 188. 188. 3.10 .2 AGV
 189. 189. 3.10 .2 AGV
 190. 190. 3.10.2 Automated Guided Vehicle (AGV) <ul><li>Jenis dan teknologi </li></ul><ul><li>dahulu dikenali sbg wire-guided vehicle </li></ul><ul><li>satu wayar ditanam 1 kaki dlm akan keluarkan isyarat tahap rendah (0.5A) </li></ul><ul><li>antena pada carrier tarik isyarat dan pengawal akan analisa utk tentukan laluan </li></ul><ul><li>sist ini bertugas baik di atas lantai dgn laluan tidak rumit dan jarak yg terhad </li></ul><ul><li>lantai konkrit yg rata </li></ul>
 191. 191. 3.10.2 Automated Guided Vehicle (AGV) <ul><li>Jenis dan teknologi </li></ul><ul><li>pembangunan terkini, laluan tape atau stripe (garis di cat atau filem besi) </li></ul><ul><li>carrier ada sumber UV akan baca cahaya terang yg dipantulkan oleh garisan cat utk bergerak </li></ul><ul><li>teknologi baru : strip kimia, diletak pada apa2 permukaan dan hanya perlu penyelenggaraan yg kecil </li></ul><ul><li>boleh buat perubahan laluan tanpa ganggu p’luaran </li></ul>
 192. 192. 3.10.2 Automated Guided Vehicle (AGV) <ul><li>Jenis dan teknologi </li></ul><ul><li>bekerja baik atas lantai yg bersih </li></ul><ul><li>Generasi AGV pertama : wire-in-the-floor. Tidak fleksibel dan keperluan lantai yg cerewet </li></ul><ul><li>Generasi kedua : guna bar code yg diletakkan di lokasi strategik sepanjang laluan dan dibaca oleh laser </li></ul><ul><li>AGV baru : guna teknologi vision. Membolehkan ia proses imej halangan2 yg terdapat di laluan </li></ul><ul><li>--> kamera CCD </li></ul>
 193. 193. 3.10.2 Automated Guided Vehicle (AGV) <ul><li>Kawalan </li></ul><ul><li>kawalan AGV : dalaman dan luaran </li></ul><ul><li>dalaman : utk pastikan operasi bebas drp kesilapan </li></ul><ul><li>luaran : berkomunikasi dgn dunia luar melalui komputer </li></ul><ul><li>kawalan berlaku dlm 3 tahap: </li></ul><ul><li>level 1 : hos sist </li></ul><ul><li>level 2 : kawalan lantai p’luaran </li></ul><ul><li>level 3 : pemproses p’angkuatan </li></ul>
 194. 194. 3.10.3 Konveyor <ul><li>Digunakan > kuantiti bahan yg dipindahkan besar. </li></ul><ul><li>Laluan yg tetap. </li></ul><ul><li>Diklasifikasi kpd dua kategori: </li></ul><ul><ul><li>Tanpa bantuan kuasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan bantuan kuasa </li></ul></ul>
 195. 195. 3.10.3 Konveyor <ul><li>Roller conveyor </li></ul><ul><li>Skate conveyor </li></ul>Belt conveyor
 196. 196. 3.10.3 Konveyor Overhead conveyor Towline conveyor
 197. 197. 3.10.4 Kren <ul><li>Pengendalian bahan secara menegak </li></ul><ul><li>Utk bahan yg berat > melebihi 100 tan </li></ul>
 198. 198. 3.10.5 AS/RS <ul><li>Lazimnya, bhn mentah dan alat disimpan di tengah2 kilang </li></ul><ul><li>hantar pada stesen kerja bila diperlukan --> makan masa </li></ul><ul><li>Dgn persekitaran CIM : simpan bhn dan alat berhampiran stesen kerja </li></ul><ul><li>Dikawal AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) </li></ul><ul><li>Ruang storan tinggi, spt rak-rak buku </li></ul><ul><li>Bila bhn/alat diperlukan, satu alat p’angkutan akan sampai ke rak dan ambil item </li></ul><ul><li> buruh dan ruang </li></ul><ul><li>Bantu pengurusan bahan secara berkomputer </li></ul>
 199. 199. 3.10.5 AS/RS
 200. 200. 3.10.5 AS/RS
 201. 201. 3.10.5 AS/RS

×