Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aplikasi multimedia macromedia director

1,954 views

Published on

 • Be the first to comment

Aplikasi multimedia macromedia director

 1. 1. PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA Perisian Marcomedia Director
 2. 2. 9.0 Pengenalan <ul><li>Objektif: </li></ul><ul><li>Memahami konsep-konsep asas dan fitur-fitur dalam perisian Director; </li></ul><ul><li>Mengenali antaramuka utama yang terdapat di dalam persekitaran pengarangan Macromedia Director; dan </li></ul><ul><li>Mengenal pasti kepentingan dan kelebihan perisian Director jika dibandingkan dengan perisian-perisian lain. </li></ul>
 3. 3. 9.1 Pengenalan Director <ul><li>Director membolehkan anda menghasilkan persembahan visual atau perisian multimedia interaktif termasuk audio dan video dengan mudah. </li></ul><ul><li>Anda boleh menambah tarikan visual kepada persembahan lisan anda dengan mencipta slaid-slaid animasi. </li></ul><ul><li>Nama Director diambil sempena fungsi atau peranan anda sebagai pengarah atau director di dalam membangunkan apa jua produk multimedia. </li></ul>
 4. 4. 9.1 Pengenalan Director <ul><li>Kelebihan Director </li></ul><ul><li>(i) Persekitaran Yang lengkap </li></ul><ul><ul><li>Kebanyakan elemen multimedia seperti mencipta dan mengedit grafik atau teks, animasi, audio, mencipta palet, interaktiviti dan arahan pengaturcaraan telah tersedia ada di dalam perisian ini tanpa perlu kepada perisian sokongan. </li></ul></ul><ul><li>(ii) Keupayaan Cross Platform </li></ul><ul><ul><li>Terdapat dua versi Director : Mac & Windows </li></ul></ul><ul><ul><li>Fail yang dibangunkan di dalam satu versi boleh dibuka secara langsung di dalam versi satu lagi dan boleh disimpan di dalam bentuk stand alone untuk kedua-dua platform ini. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikasi yang tersedia dalam format CD boleh dimainkan pada kedua-dua platform Mac dan Windows. </li></ul></ul>
 5. 5. 9.1 Pengenalan Director <ul><li>Kelebihan Director </li></ul><ul><li>(iii) Pengedaran Bebas-Royalti </li></ul><ul><ul><li>Fail yang dihasilkan dengan Director boleh dijual dan diedarkan dengan percuma; tanpa perlu membayar royalti kepada Macromedia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Produk mestilah memaparkan logo khusus “Made with Macromedia”. </li></ul></ul><ul><li>(iv) Boleh Dimainkan Di Internet </li></ul><ul><ul><li>Aplikasi yang dibangunkan dengan Director boleh dimainkan pada Internet dengan menggunakan teknologi yang dinamakan Shockwave. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesiapa sahaja yang mempunyai penyemak lewa (browser) yang telah dikonfigurasi dengan betul boleh berinteraksi dengan movie semasa melayari muka surat tersebut </li></ul></ul>
 6. 6. 9.2 Konsep Asas Director <ul><li>4 Langkah Asas Menggunakan Director </li></ul><ul><li>Langkah 1: Kumpulkan elemen-elemen media. </li></ul><ul><li>Menghasilkan elemen-elemen media yang baru atau menggunakan elemen-elemen yang telah dibangunkan. </li></ul><ul><li>Director menyediakan pelbagai alatan untuk mencipta elemen-elemen ini termasuklah alatan paint (paint tool) dan alatan mencipta teks (text creation tool). </li></ul><ul><li>Langkah 2: Posisi elemen-elemen media di atas stage dan jujukan mereka di dalam score . </li></ul><ul><li>Anda menggunakan kedua-dua stage dan score untuk mengatur elemen-elemen media dalam ruang masa dan tempat. </li></ul>
 7. 7. 9.2 Konsep Asas Director <ul><li>4 Langkah Asas Menggunakan Director </li></ul><ul><li>Langkah 3: Menambah interaktivi dan skrip. </li></ul><ul><li>Bahasa skrip atau scripting yang terkandung dalam Director dapat menghasilkan movie yang lebih dinamik daripada penggunaan yang terhad kepada stage dan score . </li></ul><ul><li>Langkah 4: Pakej movie kepada Format Pengedaran ( Projektor ). </li></ul><ul><li>Projektor adalah program perisian yang sebenar (actual) dan stand alone yang akan dimainkan oleh pengguna akhir. </li></ul><ul><li>Dengan mengedarkan movie anda dalam bentuk projektor, pengguna akhir boleh memainkan movie multimedia anda tanpa memerlukan salinan Director mereka sendiri. </li></ul>
 8. 8. 9.3 Persekitaran Pengarangan Director Stage Score Control Panel Internal Cast Property Inspector
 9. 9. 9.3 Persekitaran Pengarangan Director <ul><li>Terdapat 5 Tetingkap Utama </li></ul><ul><li>Tetingkap 1: The Cast Window </li></ul><ul><ul><li>Peranti storan yang menyimpan elemen-elemen multimedia ( Cast Member ) : imej, animasi, jujukan, teks, bunyi, transisi, behavior. </li></ul></ul>
 10. 10. 9.3 Persekitaran Pengarangan Director <ul><li>Terdapat 5 Tetingkap Utama </li></ul><ul><li>Tetingkap 2: The Stage Window </li></ul><ul><li>Sejenis Kanvas yang memaparkan hasil kerja. </li></ul><ul><li>Skrin di mana movie ditayangkan. </li></ul><ul><li>Konfigurasi kanvas boleh disesuaikan: saiz, warna, lokasi. </li></ul>
 11. 11. 9.3 Persekitaran Pengarangan Director <ul><li>Terdapat 5 Tetingkap Utama </li></ul><ul><li>Tetingkap 3: The Score Window </li></ul><ul><ul><li>Grid terperinci yang mewakili apa yang berlaku di dalam movie menurut masa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdiri daripada: Channels (rows) yang memegang Frame (columns). </li></ul></ul>Channels Frame
 12. 12. 9.3 Persekitaran Pengarangan Director <ul><li>Terdapat 5 Tetingkap Utama </li></ul><ul><li>Tetingkap 4: The Property Inspector </li></ul><ul><li>Menyediakan cara yang mudah untuk melihat dan mengubah atribut objek yang dipilih. </li></ul><ul><li>Tetingkap 5: The Control Panel </li></ul><ul><li>Kawalan mainan semula movie dalam persekitaran pengarangan. </li></ul><ul><li>Barupa replika kawalan yang mengandungi Toolbar kawalan: play, stop, rewind. </li></ul>
 13. 13. 9.4 Berkaitan CAST <ul><li>Cast Member </li></ul><ul><li>Merupakan lokasi kecil dalam cast yang mengandungi elemen2 dalam movie. </li></ul>
 14. 14. 9.4 Berkaitan CAST <ul><li>Mencipta Cast dan Cast Member </li></ul><ul><ul><li>Internal Cast disediakan secara semulajadi apabila anda memulakan Director. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ianya kosong, dan anda boleh mencipta lebih banyak cast. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cara: Klik kotak sebelah kiri di atas tentingkap cast. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apa sahaja elemen yang anda letakkan di atas stage, cast member akan dicipta secara serta merta. </li></ul></ul>
 15. 15. 9.4 Berkaitan CAST <ul><li>Menyusun Cast Member </li></ul><ul><li>Dua cara untuk melihat Cast Members: </li></ul><ul><ul><li>List View: Maklumat terperinci berkaitan setiap cast </li></ul></ul><ul><ul><li>Thumbnail View: Cast members diwakili oleh versi miniature seperti yang kelihatan dalam stage. </li></ul></ul><ul><li>Susunan Cast boleh diubah2 mengikut jujukan dan kehendak pembangun . </li></ul>
 16. 16. 9.5 Berkaitan STAGE <ul><li>Membuka Stage </li></ul><ul><li>Stage: Merupakan pentas dimana segala aksi berlaku. Stage biasanya akan terbuka secara default. </li></ul><ul><ul><li>Cara Alternatif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memilih Windows/Stage </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shortcut key: Ctrl + 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klik pada Ikon Stage </li></ul></ul></ul>
 17. 17. 9.5 Berkaitan STAGE <ul><li>Menukar Saiz </li></ul><ul><ul><li>Saiz boleh diubah mengikut kesesuaian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Klik butang kanan tetikus > Pilih Movie Properties > Pilih Stage > ubah saiz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kedudukan stage dan warna stage juga boleh diubah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoom stage boleh diubah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cara: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klik pada kekotak drop-down pada penjuru kiri bawah stage </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pilih ration zoom yang diingini </li></ul></ul></ul>
 18. 18. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>Merupakan bahagian yang akan merekod semua yang berlaku di atas stage. </li></ul><ul><li>Menerangkan perjalanan movie. </li></ul><ul><li>Tool untuk mencipta dan mengedit animasi di stage </li></ul>
 19. 19. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>Sprite </li></ul><ul><ul><li>Cast member yang diletakkan dalam score/stage </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengandungi cast member termasuk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ciri-ciri properties & Behaviours </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Menentukan bagaimana, bila dan di mana cast member akan muncul dalam movie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan pada sprite akan mempengaruhi ciri-ciri cast member. </li></ul></ul><ul><li>Frame </li></ul><ul><ul><li>Lajur-lajur sel yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh setiap sprite di atas stage pada selang masa tertentu. </li></ul></ul>
 20. 20. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>Channel </li></ul><ul><ul><li>Baris-baris sel yang terdiri daripada: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sprite Channel & Effect Channel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Setiap channel merupakan satu lapisan yang mewakili satu objek dalam stage </li></ul></ul><ul><li>Score </li></ul><ul><ul><li>Mengawal masa atau timming movie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Berperanan sebagai timeline pada anaimasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat 1 score dalam 1 movie, di mana 1 score mengandungi beberapa channel. </li></ul></ul>
 21. 21. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>Membuka Score </li></ul><ul><ul><li>Pilih windows/score atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Shortcut key : Ctrl + 4 </li></ul></ul><ul><li>Menukar Saiz </li></ul><ul><li>Melalui butang bahagian kanan lajur bar bernombor. </li></ul><ul><li>Shortcut key: Ctrl + ‘+’ (add zoom), Ctrl </li></ul>
 22. 22. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>9.6.3 Fitur-fitur penting score </li></ul><ul><li>Markers </li></ul><ul><ul><li>Penanda: digunakan untuk melabelkan bahagian penting dalam movie. </li></ul></ul><ul><li>Effect Channel </li></ul><ul><ul><li>Untuk menambah kesan spesifik pada movie </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat 6 jenis effect channel </li></ul></ul>Effect Channel Untuk aktifkan Effect Channel
 23. 23. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>9.6.3 Fitur-fitur penting score </li></ul><ul><li>Effect Channel 1: Tempo Channel </li></ul><ul><ul><li>Digunakan untuk menset kelajuan main semula </li></ul></ul><ul><ul><li>Dwi-klik pada frame untuk membuka / mengubah tempo </li></ul></ul>Ubah kelajuan
 24. 24. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>9.6.3 Fitur-fitur penting score </li></ul><ul><li>Effect Channel 2: Pallette Channel </li></ul><ul><ul><li>Menentukan Palet Warna </li></ul></ul>Pemilihan Palette
 25. 25. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>9.6.3 Fitur-fitur penting score </li></ul><ul><li>Effect Channel 3: Transition Channel </li></ul><ul><ul><li>Digunakan untuk menset transisi antara scenes Cth: dissolves / wipes. </li></ul></ul>Jenis transisi yang boleh diset
 26. 26. 9.6 Berkaitan SCORE <ul><li>9.6.3 Fitur-fitur penting score </li></ul><ul><li>Effect Channel 4 & 5: Sound Channel </li></ul><ul><ul><li>Membolehkan penambahan </li></ul></ul><ul><ul><li>kesan bunyi dan trek suara. </li></ul></ul><ul><li>Effect Channel 6: Script Channel. </li></ul><ul><ul><li>Membolehkan anda menggabungkan skrip pengaturcaraan linggo. </li></ul></ul>
 27. 27. 9.7 Berkaitan SPRITE <ul><li>Sprite: objek dalam movie yang mengandungi cast member. </li></ul><ul><li>Dihasilkan apabila objek diletakkan dalam score atau atas stage. </li></ul><ul><li>Di dalam score, sprite diwakili: sprite span </li></ul><ul><li>Ditempatkan pada julat bingkai untuk menunjukkan bila dan tempoh masa sprite muncul dalam movie </li></ul>
 28. 28. 9.7 Berkaitan SPRITE <ul><li>Di atas stage pula, sprite diwakili oleh imej cast member. </li></ul><ul><li>Jenis2 sprite: Graphic Sprites, Sound Sprites, Transition Sprites, Behavior Sprites. </li></ul>
 29. 29. 9.8 Berkaitan INSPECTORS <ul><li>Inspectors mengadungi pelbagai butiran terperinci tentang elemen-elemen dan properties yang berkaitan di dalam movies. </li></ul><ul><li>Terdapat empat jenis Inspectors : </li></ul><ul><ul><li>Property Inspector, </li></ul></ul><ul><ul><li>Text Inspector, </li></ul></ul><ul><ul><li>Behavior Inspector dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memory Inspector. </li></ul></ul>Cara untuk membuka Inspectors
 30. 30. 9.8 Berkaitan INSPECTORS <ul><li>Property Inspector </li></ul><ul><ul><li>Alatan yang membolehkan anda melihat dan menset properties pelbagai objek di dalam movies seperti sprite, stage , cast member dan properties . </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan dapat dilakukan dengan cepat pada properties . </li></ul></ul>
 31. 31. 9.8 Berkaitan INSPECTORS <ul><li>Text Inspector </li></ul><ul><ul><li>Untuk memformat teks sama ada untuk cast member yang spesifik atau text sprite . </li></ul></ul><ul><ul><li>Juga untuk menset teks sebagai hiperpaut, dengan menggunakan medan Hyperlink Data yang terdapat pada text inspector . </li></ul></ul>
 32. 32. 9.8 Berkaitan INSPECTORS <ul><li>Behavior Inspector </li></ul><ul><ul><li>Mengandungi kawalan-kawalan untuk menghasil dan customize behaviors (skrip Lingo). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ini membolehkan anda menghasilkan behavior yang baru, mengubah suai behavior yang sedia ada atau menukar susunan sesuatu behaviors dilaksanakan untuk sprite yang diberikan. </li></ul></ul>
 33. 33. 9.8 Berkaitan INSPECTORS <ul><li>Memory Inspector </li></ul><ul><ul><li>Membolehkan anda mengawasi penggunaan memori sesuatu movies yang sedang dibangunkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ia memberitahu anda berapa banyak memori yang digunakan oleh cast dan score . </li></ul></ul>
 34. 34. 9.9 Berkaitan CONTROL PANEL <ul><li>Control Panel sebenarnya adalah replika beberapa butang kawalan yang terdapat pada toolbar seperti butang Main (Play), Stop (Berhenti) dan Rewind . </li></ul><ul><li>Digunakan untuk mengawal persembahan di stage seperti play , s top, rewind, forward dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Ia juga digunakan sewaktu anda ingin melarikan atau menguji movie anda, melaksanakan persembahan berulang-ulang kali, mengawal tempo animasi, menunjukkan nombor frame dan tempo semasa. </li></ul>
 35. 35. RUMUSAN <ul><li>Di dalam bab ini, anda telah: </li></ul><ul><ul><li>Diperkenalkan kepada perisian pembangunan multimedia yang dinamik dan mudah dipelajari : Mac. Director. </li></ul></ul><ul><ul><li>Diterangkan tentang kebaikan dan langkah-langkah asas dalam menghasilkan movie Director. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempelajari tentang persekitaran pengarangan utama yang terdapat di dalam Director 8. </li></ul></ul><ul><li>Untuk persediaan pada tutorial akan datang: </li></ul><ul><ul><li>Cuba biasakan diri anda dengan persekitaran Director. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bawa koleksi elemen-elemen yang hendak anda masukkan dalam aplikasi anda </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutorial akan datang kita akan lihat lanjutan kepada Macromedia Director </li></ul></ul>

×