Oracle 10g Database Server Kurulum

19,553 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle 10g Database Server Kurulum

 1. 1. Oracle 10g Database Server Kurulum Rehberi I- İçindekiler 1- Giriş ............................................................................................................................... 2 2- Kurulum öncesi hazırlıklar ............................................................................................ 2 2.1 Sistem Gereksinimleri............................................................................................... 2 2.2 Software Gereksinimleri ........................................................................................... 3 2.2.1 Red Hat Enterprise Linux ES/AS 2.1 (Update 3 yada yüksek versiyonu)......... 3 2.2.2 Red Hat Enterprise Linux ES/AS 3 (Update 3 yada yüksek versiyonu).......... 3 2.2.3 SUSE Linux Enterprise Server 8 (Service Pack 3 or higher) ........................... 4 2.2.4 SUSE Linux Enterprise Server 9 ....................................................................... 4 2.3 Kernel Parametrelerinin Ayarlanması....................................................................... 5 3- Kurulum öncesi adımlar ................................................................................................. 6 4- Oracle 10g Database Server Kurulumu .......................................................................... 8 4.1 - Kurulumun başlatılması........................................................................................ 8 4.2 Oracle 10g Enterprise Database Kurulumu .............................................................. 9
 2. 2. 1- Giriş Bu rehber Oracle 10g Database Server ürünün Linux X86 sistemler üzerine kuruluşunun basamaklarını açıklamak için hazırlanmıştır. 2- Kurulum öncesi hazırlıklar 2.1 Sistem Gereksinimleri Sistem aşağıdaki hardware gereksinimlerini karşılamak zorundadır. --------------------------------------------------------------------------------------------------Gereksinim Minimum Değer --------------------------------------------------------------------------------------------------Fiziksel bellek (RAM) 512 MB (524288KB) --------------------------------------------------------------------------------------------------Swap alanı 1GB (1048576 KB) yada RAM'ın iki katı 2GB yada daha fazla RAM'ı olan sıstemlerde,swap alanı RAM'ın boyutunun bir ile iki katı arasında bir değerde olabilir. --------------------------------------------------------------------------------------------------/tmp icindeki gereken disk alanı 400 MB (409600 KB) --------------------------------------------------------------------------------------------------Software icin gereken disk alanı 2.5 GB (2621440 KB) --------------------------------------------------------------------------------------------------Veritabanı dosyaları icin 1.2 GB (1258290 KB) gereken disk alanı ----------------------------------------------------- --------------------------------------------Sistemin bu gereksinimleri karşıladığından emin olmak icin, aşağıdaki adımları izleyin. • Fiziksel Ram boyutunu öğrenmek için, aşagıdaki komutu giriniz: #grep MemTotal /proc/meminfo Sistemdeki fiziksel Ram boyutu 512 MB'dan küçükse, kuruluma başlamadan sisteme bellek yükleyin • Hali hazırdaki yapılandırılmış swap alanını öğrenebilmek için, aşağıdaki komutu girin #grep SwapTotal /proc/meminfo
 3. 3. • /tmp dizinindeki boş disk alanını öğrenmek için, aşağıdaki komutu giriniz #df -k /tmp /tmp dizinindeki boş disk alanı 400 MB'dan az ise, aşadaki adımlardan birini izleyiniz: İstenen disk alanına ulaşılabilecek şekilde /tmp dizinindeki gereksiz dosyaları silin TEMP ve TMPDIR environment değişkenini oracle kullanıcısının environmentında set edin (daha sonra anlatılacak) /tmp dizinini iceren dosya sistemini genişletin, Eğer gerekli ise, sistem yöneticiniz ile irtibata geciniz. • Sistemdeki boş disk alanını öğrenmek için, aşagıdaki komutu giriniz #df -k *Oracle yazılımı ve veritabanı için toplam olarak 3.7 GB boş disk alanı gerekli. 2.2 Software Gereksinimleri Sistem aşağıdaki software gereksinimlerini, Linux versiyonunuza bağlı olarak karşılamak durumundadır. 2.2.1 Red Hat Enterprise Linux ES/AS 2.1 (Update 3 yada yüksek versiyonu) • • Kernel versiyonu minimum 2.4.9 errata (e.34) olmalı Aşağıdaki paketlerin (yada daha yüksek versiyonları) kurulmuş olmalı make-3.79 openmotif-2.1.30 gcc-2.96-128 gcc-c++-2.96-128 libstdc++-2.96-128 glibc-2.2.4-32 2.2.2 Red Hat Enterprise Linux ES/AS 3 (Update 3 yada yüksek versiyonu) • • Kernel versiyonu minimum 2.4.21-15 olmalı Aşağıdaki paketlerin (yada daha yüksek versiyonları) kurulmuş olmalı gcc-3.2.3-34 gcc-c++-3.2.3-34 glibc-2.3.2-95.20 make-3.79.1 openmotif21-2.1.30-8 setarch-1.3-1 compat-db-4.0.14-5 compat-gcc-7.3-2.96.128 compat-gcc-c++-7.3-2.96.128
 4. 4. compat-libstdc++-7.3-2.96.128 compat-libstdc++-devel-7.3-2.96.128 2.2.3 SUSE Linux Enterprise Server 8 (Service Pack 3 or higher) • Kernel versiyonu minimum 2.4.21-138 olmalı • Aşağıdaki paketlerin (yada daha yüksek versiyonları) kurulmuş olmalı gcc-3.2.2-38 gcc-c++-3.2.2-38 glibc-2.2.2-124 make-3.79.1 openmotif-2.2.2-124 2.2.4 SUSE Linux Enterprise Server 9 • • Kernel versiyonu minimum 2.6.5-7.5 olmalı Aşağıdaki paketlerin (yada daha yüksek versiyonları) kurulmuş olmalı gcc-3.3.3-43 gcc-c++-3.3.3-43 glibc-2.3.3-98 libaio-0.3.98-18 libaio-devel-0.3.98-18 make-3.80 openmotif-libs-2.2.2-519.1 2.2.5 Sistemin bu ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını anlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz: • Linux’un versiyon ve distributionu öğrenmek için, aşağıdaki komutu girin # cat /etc/issue Not: Sadece listelenmiş olan distribution ve versiyonlar şu an sertifikalı ve desteklenmiştir. • Gerekli paketlerin kurulup kurulmadığını anlamak için, aşağıdaki komutları giriniz $ rpm -q package_name Gerekli paket kurulu değilse yada kurulu olan paketin versiyonu istenende düşük ise, paketi operating systemi kurdugunuz mediadan yada Linux sağlayıcınızın websitesinden download edin. • Gerekli kernel versiyonu kontrol etmek için, aşağıdaki komutu giriniz # uname –r
 5. 5. Kernel versiyonunuzun versiyonu düşükse, gerekli versiyonu yada üst versiyonu Linux sağlayıcınızın Websitesinden download edip kurunuz. 2.3 Kernel Parametrelerinin Ayarlanması Sisteminizdeki kernel parametrelerinin, aşağıdaki tabloda önerilenlerle eşit yada daha yüksek olmasını sağlayın. Tablodan sonraki prosedurlar kernel parametrelerinin nasıl kontrol edilip değistirilebilecegini göstermektedir. Parametre Değer Dosya semmsl semmns semopm semmni shmall 250 32000 100 128 2097152 /proc/sys/kernel/sem /proc/sys/kernel/shmall shmmax /proc/sys/kernel/shmmax shmmni Fiziksel hafızanın yarısı (byte cinsinden) 4096 file-max 65536 /proc/sys/fs/file-max ip_local_port_range 1024 65000 /proc/sys/net/ipv4 /ip_local_port_range /proc/sys/kernel/shmmni Not: Sistemdeki parametre değeri tabloda listenen değerden büyükse, o parametreyi değiştirmeyin 2.3.1 Aşağıdaki komutlara benzer komutlar girerek, kernel parametrelerinin şu anki durumunu görebilirsiniz. Parametre semmsl, semmns, semopm, semmni Komut #/sbin/sysctl -a | grep sem Bu komut semaphore parametrelerin değerlerini sıralı bir şekilde listeler shmall, shmmax,shmni file-max ip_local_port_range #/sbin/sysctl -a | grep shm #/sbin/sysctl -a | grep file-max #/sbin/sysctl -a|grep ip_local_port_range 2.3.2 Kernel parametrelerin herhangi bir tanesi önerilen değerden değisik ise, aşağıdaki adımları yerine getiriniz: Herhangi bir text editor ile, /etc/sysctl.conf ya edit edin yada yaratın ve aşağıdaki satırları ya ekleyin yada düzeltin: kernel.shmall = 2097152 kernel.shmmax = 2147483648
 6. 6. kernel.shmmni = 4096 kernel.sem = 250 32000 100 128 fs.file-max = 65536 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 /etc/sysctl.conf dosyasını değistirdiksen sonra, bu değerler sisteminizi reboot ettikten sonra aktif hale gelecektir. SUSE sistemleri için, aşağıdaki komutu sistemin reboot olduktan sonra /etc/sysctl.conf dosyasını okuyabilmesi için giriniz #/sbin/chkconfig boot.sysctl on 3- Kurulum öncesi adımlar • dba sistem grubunun yaratılması # groupadd dba • oracle kullanıcısının yaratılması #useradd –s /usr/bin/ksh –g dba –d /home/oracle –m oracle • oracle Kullanıcısın Shell Limitlerinin Ayarlanması Linux sistemlerindeki software performansını artırmak için, oracle kullanıcısının shell limitlerini artırın. Shell limitlerini artırmak için Aşağıdaki satırları /etc/security/limits.conf dosyasına ekleyin: oracle oracle oracle oracle soft hard soft hard nproc 2047 nproc 16384 nofile 1024 nofile 65536 /etc/pam.d/login dosyasına eğer yoksa aşağıdaki satırlatı ekleyin: session required /lib/security/pam_limits.so oracle kullanıcısının varsayalın shell’ine bağlı olarak, varsayılan shell start-up dosyasında aşağıdaki değisiklilikleri yapın: Bourne,Bash yada Korn shell için, aşağıdaki satırları /etc/profile dosyasına ekleyin. (SUSE sistemlerinde /etc/profile.local ) if [ $USER = "oracle" ]; then if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then ulimit -p 16384 ulimit -n 65536 else
 7. 7. ulimit -u 16384 -n 65536 fi fi C yada tcsh shell’i için, aşağıdaki satırları, /etc/csh.login dosyasına ekleyin. (SUSE sistemlerinde /etc/csh.login.local) if ( $USER == "oracle" ) then limit maxproc 16384 limit descriptors 65536 endif • Kurulumun yapılacağı dizinlerin yaratılması mkdir –p /…/app/oracle/product/10.1.0 not: ‘…’ kurulumu yapmayı kararlaştırdığınız base dizini ile değiştiriniz • Dizinlerin sahibinin oracle:dba yapılması chown -R oracle:dba /…/app not: ‘…’ kurulumu yapmayı kararlaştırdığınız base dizini ile değiştiriniz • /usr/local/bin dizini yoksa yaratınız • Kurulum sırasında oracle en az 400MB temp alanına ihtiyaç duymaktadır. • Bu ihtiyaç iki yolla karşılanabilir /tmp dizini kullanılabilir temp alanı olarak başka bir dizin kullanılabilir. Bunun için: temp alanı için bir dizin yaratın Dizinin sahibini oracle:dba olarak değiştirin. TMP,TMPDIR,TEMP ve TEMPDIR environment değişkenlerini bu yeni yaratılan dizini gösterebilecek şekilde değistiriniz. Örnek: export TMP=/opt/oratmp export TMPDIR=/opt/oratmp export TEMP=/opt/oratmp export TEMPDIR=/opt/oratmp • oracle kullanıcısının .profile dosyasını (/home/oracle dizini altındaki) aşağıdaki örneğe benzeyecek bir şekilde edit edin. ORACLE_BASE=/PRD/oraweb/app/oracle; export ORACLE_BASE ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.1.0; export ORACLE_HOME ORACLE_SID=asdb; export ORACLE_SID
 8. 8. NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P9; export NLS_LANG ORA_NLS33=$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data; export ORA_NLS33 DISPLAY=`hostname`:0.0; export DISPLAY PATH=$ORACLE_HOME/bin:/usr/bin:/etc:/usr/ccs/bin:/usr/lbin:/usr/bin/X11:/usr/local/bin:$PATH; export PATH LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib; export LD_LIBRARY_PATH LIBPATH=$ORACLE_HOME/lib32:$ORACLE_HOME/lib; export LIBPATH unset LANG ### Aşağıdakilerini temp alanı için /tmp dizininden farklı bir alan kullanacaksanız set edin. ####### TMP=/opt/oratmp; export TMP TMPDIR=/opt/oratmp; export TMPDIR TEMP=/opt/oratmp; export TEMP TEMPDIR=/opt/oratmp; export TEMPDIR ######################################################## 4- Oracle 10g Database Server Kurulumu 4.1 - Kurulumun başlatılması • root kullanıcısı ile bir terminal açın. • root kullanıcısı olarak xhost + komutunu çalıştırın # xhost + • oracle kullanıcısına geçiniz. # su - oracle • Xwindow uygulamasının açılıp açılamadığını kontrol etmek için xclock yada xcalc uygulamalarını çalıştırın. • CD’yi mount edin Red Hat: # mount /mnt /cdrom SUSE : # mount /media/cdrom • Kurulumu ilk CD’den aşağıdaki komutla çalıştırınız. Red Hat: # /mnt /cdrom/runInstaller SUSE : #/media/cdrom/runInstaller
 9. 9. 4.2 Oracle 10g Enterprise Database Kurulumu • Welcome to the Oracle Database 10g Installation ekranında sunduğu BasicInstallation ve Advanced Installation seçenekler arasından Advanced Installation seçeneğini tercih edin. • Specify Inventory directory and credentials ekranında Specify Operating System group name kısmına dba giriniz. Enter the full path
 10. 10. of the inventory directory kısmını ORACLE_BASE’inizin bir altdizinine default olarak koyar. • Orainventory’nizin altındaki orainstRoot.sh scriptini root kullanıcısı olarak calıştırınız. Daha sonra Continue tuşuna basınız. . • Specify File Locations ekranında Name alanına mantıklı bir isim verin. Path kısmına ise ORACLE_HOME olarak set ettiğiniz
 11. 11. environment değişkenin değerini giriniz. Daha sonra Next tuşuna basınız. • Select Iype nstallation Tekranında ise Enterprise Edition (877MB) seçeneğinizi seçiniz. Sonra Next tuşuna basınız. • Product specific Prerequisite Checks ekranı sisteminizin, oracle kurulumunun öngereksinimleri kontrol eder.
 12. 12. • Select Database Configuration ekranında oracle sofware’ine ek olarak default bir database instance’si yaratabilirsiniz. İsterseniz kurulumdan sonra database configuration assistant sihirbazı ile database instance’ı oluşturabilirsiniz. • Specify Database Configuration Options ekranında Global Database Name ile SID kısmına ORACLE_SID’inizi girin. Database Character Set olarak da Türkçe karakterleri destekleyen Turkish WE8ISO8859P9
 13. 13. girin. Sonra Next tuşuna basınız. • Select Database Management Option ekranını olduğu gibi bırakarak Next tuşuna basınız. • Specify Database File Storage Option ekranında File System kısmını seçiniz. Specify Database file location default olarak ORACLE_BASE’in altını gösterecektir.
 14. 14. • Specify Backup and Recovery Options ekranını olduğu gibi bırakıp Next tuşuna basınız. • Specify Database Schema Passwords ekranında SYS, SYSTEM, SYSMAN ve DBSNMP gibi önemli database kullanıcılarının şifrelerini giriniz.
 15. 15. • Summary ekranı yapılacak olan kurulumu özetler. Neyin, nerelere kurulacağı ne kadar alan ihtiyaç duyduğu vs vs. • Install ekranı ise kurulum hakkındaki gelişmeleri özetler. Daha detaylı bir kurulum bilgisi için orainventory’inizin altındaki logs dizininde installActions<date>.log dosyasını inceleyebilirsiniz.
 16. 16. • Configuration Assistants ekranı install ekranından sonra gelir ve kurulmuş olan ürünleri configure eder.

×