Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

1. l'espai físic en que vivim

 1. 1. Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º ESO I. L’ESPAI FÍSIC EN QUÈ VIVIM
 2. 2. 1.LA TERRA ES DIVIDEIX EN PLAQUES  Teoria de la tectònica de plaques: • Col·lisió ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º • Separació Relle • Superposició u  Zones de contacte entre plaques: • Volcans • Terratrèmols o sismes • Tsunamis o sismes marins 2
 3. 3. 2. LA INFLUÈNCIA DE LES FORMES DE RELLEU  Desigualtats de la superfície terrestre  Població en àrees planes ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º  Agricultura  Comunicacions  Població en muntanyes:  Conflictes  Turisme  Transformació del medi:  Infraestructures  Terrasses o bancals 3  Risc ambiental
 4. 4. 3. LES AIGÜES ELS OCEANS ELS RIUS  Masses d’aigua salada  Corrents d’aigua dolça ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º  Corrents marines:  Afluents  Corrent calent  Conca de drenat  Corrent freda  Cabal:  Influència en clima  Regular Aprofitament  Irregular de l’aigua  Productivitat de les aigües 4
 5. 5. 3. LES AIGÜES ELS LLACS  Masses d’aigua permanents i tancades 1 ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º  Extensió variable  Llacuna = llac menut 2  Agua dolça  Aigua salada: mars interiors  Aportacions d’aigua:  Precipitacions  Rius  Turisme  Usos de l’aigua 1. Llac glacial al parc natural d'Aigüestortes 5 2. Piscina d’aigua calent en Yellowstone
 6. 6. 3. LES AIGÜES LES AIGÜES SUBTERRÀNIES  25% de l’aigua continental ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º  Principal reserva d’aigua potable  Alimenten rius i llacs Infiltració de pluges Aqüífers Extracció de l'aigua 6
 7. 7. 4. L’AIGUA I L’OCUPACIÓ HUMANA  Aigua necessària per la vida  Distribució desigual ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º  Obres hidràuliques:  Pantans o embassaments  Transvasaments  Dessalinitzadores  Canals  Pous  Impacte ambiental  Augment del consum  Augment de la contaminació 7
 8. 8. 5. EL SISTEMA CLIMÀTIC FA POSSIBLE LA VIDA TERRA • Condicions de temperatura i humitat SOL • Principal font d’energia de la terra ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º • Llum i calor ATMOSFERA • Capa gasosa que envolta la terra • Pas dels raigs del sol a la terra • Absorbeix el calor i manté la temperatura AIGUA LÍQUIDA CANVIS CLIMÀTICS 8 - Períodes freds: Glaciacions - Períodes càlids: Interglaciacions
 9. 9. 6. ELEMENTS DEL CLIMA Temperatures Altes: Prop de l'equador Baixes: zones polars ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º Precipitacions Pluja, granís o neu Condiciona assentaments i activitats humanes Pressió atmosfèrica Altes pressions: anticicló Baixes pressions: borrasca Vent Diferencies en la pressió atmosfèrica 9 Altes pressions - baixes pressions
 10. 10. 7. ELS FACTORS DEL CLIMA La latitud Distància a l’equador Inclinació dels raigs de sol ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º Influeix en temperatura L’altitud Temperatures més baixes Augment de les precipitacions El relleu Influència en el clima Impedeix pas de vents i núvols La distància al mar Moderació de temperatures 10 Aportació d’humitat
 11. 11. 8. EL CLIMA I LA NOSTRA VIDA  Temperatura i humitat  Zones temperades Població en medis hostils: ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º   Creixement de població  Població per part dels governs  Arrelament a un lloc i cultura  Desenvolupament tecnològic 11
 12. 12. 9. ELS CLIMES DE LA TERRA CLIMES CÀLIDS • Clima equatorial: selva • Clima tropical: selva, sabana i ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º estepa • Clima desèrtic CLIMES TEMPERATS • Clima mediterrani: fulla perenne • Clima oceànic o atlàntic: fulla caduca • Clima continental: taigà i praderies CLIMES FREDS • Clima polar • Clima d’alta muntanya 12
 13. 13. ¿quin tipus de clima es cadascun? 1 2 3 ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º 4 5 6 7 8 13
 14. 14. ELABORACIÓ D’UN CLIMOGRAMA TEMPERATURES Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º ESO PRECIPITACIONS BARRES DE LES LÍNIA DE LES PRECIPITACIONS TEMPERATURES MESOS DE L’ANY 14
 15. 15. http://www.aiguesdebarcelona.es/esp WEBS... PER A SABER MES  /agua/garantia_suministro/desaliniz adora.asp  http://tiposdeclimas.galeon.com/Cli ma.htm  http://conteni2.educarex.es/mats/144 ESO Ana Isabel Bernabeu Soler - Geografía 3º 69/contenido/  http://www.areaciencias.com/CLIMO GRAMA.htm  http://www.oup.com/images/es/pdf/9 788467327779.swf  http://www.tecnun.es/asignaturas/E cologia/Hipertexto/03AtmHidr/111Cl Mun.htm 15

×