Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Școala – membru activ alsocietății informaționale  UTILIZAREA AVANSATĂ A  INSTRUMENTELOR TIC
Prezentarea formatorului:  Androne Valentina  Casa Corpului Didactic Arges  Email: valiobagiu@yahoo.com  Nr. telef...
Utilizarea avansată a instrumentelor TIC  Face parte din cadrul proiectului POSDRU „Şcoala - membru  activ al societăţ...
Obiectivele generale ale programului:  Să asigure cadrului didactic valorificarea cunoştinţelor dobândite şi a  experi...
Programul de formare este structurat în douămodule:  Modulul I: Utilizarea avansată a  calculatoarelor pentru pregătir...
 Modul 1. „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare” însumând 43 de or...
 Modul 2. „Utilizarea TIC pentru optimizarea  procesului educaţional” însumând 43 de ore de  formare 29 ore de pregăti...
Modalităţi de evaluare                  Pondere în nota    Modalităţi de examinare         ...
Dosarul cursantului va conține:1. Cerere de înscriere la curs - cerere formulata de cursant – format    standard2. For...
Portofoliul cursantului  Materiale elaborate de catre cursant din care sa rezulte parcurgerea  temelor planificate pen...
Calendarul activităţilor - MartieLuni  Marţi  Miercuri  Joi   Vineri  Sâmbătă  Duminică              ...
Calendarul activităţilor - AprilieLuni  Marţi  Miercuri  Joi  Vineri   Sâmbătă  Duminică             ...
Calendarul activităţilor - Mai Luni   Marţi  Miercuri  Joi   Vineri   Sâmbătă  Duminică      1     2 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentare program de formare

1,859 views

Published on

Prezentare program de formare

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare program de formare

 1. 1. Școala – membru activ alsocietății informaționale UTILIZAREA AVANSATĂ A INSTRUMENTELOR TIC
 2. 2. Prezentarea formatorului: Androne Valentina Casa Corpului Didactic Arges Email: valiobagiu@yahoo.com Nr. telefon: 0724339886
 3. 3. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC Face parte din cadrul proiectului POSDRU „Şcoala - membru activ al societăţii informaţionale” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU şi implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. Număr de credite: 25 Total ore: 89 Forma de învățământ: 60 de ore face to face (zi) și 29 de ore la distanță (studiu individual) Grupul țintă: 5000 cadre didactice din învățământul preuniversitar
 4. 4. Obiectivele generale ale programului: Să asigure cadrului didactic valorificarea cunoştinţelor dobândite şi a experienţei în domeniu, în vederea creării unor situaţii de învăţare care să ofere oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de proiectare şi evaluare, a proceselor superioare ale gândirii elevului, prin utilizarea la nivel avansat a aplicaţiilor soft disponibile în laboratoarele AEL. Să asigure cadrului didactic dezvoltarea capacităţii de rezolvare a unor probleme complexe de ordin pedagogic prin intermediul utilizării de instrumente TIC complexe, a unor tehnologii şi instrumente variate şi a conţinuturilor în format digital în vederea adaptării la nevoile elevului; a dezvoltării capacităţii de sinteză; a managementului timpului şi informaţiei precum şi în vederea proiectării şi dezvoltării de resurse. Să dezvolte capacitatea cadrului didactic de organizare a învăţării prin colaborare, a dezvoltării capacităţii de a descoperi, selecta şi utiliza în mod critic şi creativ informaţia, de rezolvare de probleme în mediu virtual şi de realizare de proiecte.
 5. 5. Programul de formare este structurat în douămodule: Modulul I: Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecțiilor, în predare și evaluare – 43 de ore Modulul II: Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional – 43 de ore Evaluare finală – 3 ore
 6. 6.  Modul 1. „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare” însumând 43 de ore de formare 28 ore de pregătire „faţă-în-faţă” şi 15 ore la distanţă. Pe activităţi în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:- Activităţi directe: teorie – 9 ore, aplicaţii practice 19 ore- La distanţă – asistată pe platforma AEL: activitate individuală pentru portofoliu 8 ore, evaluare de parcurs 3 ore, lucrare practică proiect 4 ore
 7. 7.  Modul 2. „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional” însumând 43 de ore de formare 29 ore de pregătire „faţă-în-faţă” şi 14 ore la distanţă. Pe activităţi în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:- Activităţi directe: teorie – 10 ore, aplicaţii practice 19 ore- La distanţă – asistată pe platforma AEL: activitate individuală pentru portofoliu 7 ore, evaluare de parcurs 3 ore, lucrare practică proiect 4 ore
 8. 8. Modalităţi de evaluare Pondere în nota Modalităţi de examinare finală, %- test grilă on-line 20%- test practic 20%- lucrare practică finală 50%- alte activităţi: teme sau proiecte individuale/ de grup etc. 10%
 9. 9. Dosarul cursantului va conține:1. Cerere de înscriere la curs - cerere formulata de cursant – format standard2. Formularul de grup tinta completat si semnat de cursant si de formator, însoțit de declaratia de consimțământ a cursantului – format standard3. Diplomă de studii: licenţă/master - copie4. Copie BI/CI5. Alte acte doveditoare în cazul schimbării numelui (copie certificate căsătorie, copie după certificate divorț, dacă este cazul)6. Adeverinţa de la unitatea şcolară unde există încadrare din care să reiasă funcţia şi specialitatea7. copie după atestat/certificat/adeverință/diplomă din care să rezulte absolvirea unui curs inițiere IT/ECDL/AeL sau foaie matricolă (pentru cei care au parcurs un modul de inițiere IT în timpul facultății) atasată la copia după diploma de licență de la pct. 2
 10. 10. Portofoliul cursantului Materiale elaborate de catre cursant din care sa rezulte parcurgerea temelor planificate pentru formarea asistata la distanta – produse: ……………….. Produse/materiale elaborate de cursant pe parcursul stagiului de formare directa si formare la distanta. Dovezi ale aplicarii cunostintelor dobandite pe parcursul stagiului de formare in activitatea curenta: planuri de lectie/activitate, fise de lucru, proiecte integrate etc. Opis al portofoliului personal Pagina de titlu: Titlul proiectului/Portofoliu personal al ……………………/ scoala…………………………../ judet. Apreciere generală din partea formatorului.
 11. 11. Calendarul activităţilor - MartieLuni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 ore FTF 19 20 21 22 23 24 252 ore 2 ore 4 ore SI 2 ore 2 oreFTF FTF FTF TF 26 27 28 29 30 312 ore 2 ore 4 ore SI 2 ore 2 oreFTF FTF FTF FTF
 12. 12. Calendarul activităţilor - AprilieLuni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 1 2 3 4 5 6 7 82 ore 2 ore 2 ore 4 ore SI 9 10 11 12 13 14 152 ore 2 ore 3 ore SI 16 17 18 19 20 21 22 2 ore 2 ore 3 ore SI 23 24 25 26 27 28 292 ore 2 ore 2 ore 3 ore SI 303 ore
 13. 13. Calendarul activităţilor - Mai Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 1 2 3 4 5 6 2 ore 2 ore 3 ore SI 7 8 9 10 11 12 13 2 ore 2 ore 2 ore 3 ore SI 14 15 16 17 18 19 20 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 21 22 23 24 25 26 27 3 oreEvaluare 28 29 30 31

×