SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Școala – membru activ al
societății informaționale

  UTILIZAREA AVANSATĂ A
  INSTRUMENTELOR TIC
Prezentarea formatorului:


  Androne Valentina
  Casa Corpului Didactic Arges
  Email: valiobagiu@yahoo.com
  Nr. telefon: 0724339886
Utilizarea avansată a instrumentelor TIC

  Face parte din cadrul proiectului POSDRU „Şcoala - membru
  activ al societăţii informaţionale” cofinanţat din Fondul Social
  European prin POSDRU şi implementat de Ministerul Educaţiei,
  Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management
  al Proiectelor cu Finanţare Externă.
  Număr de credite: 25
  Total ore: 89
  Forma de învățământ: 60 de ore face to face (zi) și 29 de ore la
  distanță (studiu individual)
  Grupul țintă: 5000 cadre didactice din învățământul
  preuniversitar
Obiectivele generale ale programului:
  Să asigure cadrului didactic valorificarea cunoştinţelor dobândite şi a
  experienţei în domeniu, în vederea creării unor situaţii de învăţare care
  să ofere oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de proiectare şi
  evaluare, a proceselor superioare ale gândirii elevului, prin utilizarea la
  nivel avansat a aplicaţiilor soft disponibile în laboratoarele AEL.
  Să asigure cadrului didactic dezvoltarea capacităţii de rezolvare a unor
  probleme complexe de ordin pedagogic prin intermediul utilizării de
  instrumente TIC complexe, a unor tehnologii şi instrumente variate şi a
  conţinuturilor în format digital în vederea adaptării la nevoile elevului; a
  dezvoltării capacităţii de sinteză; a managementului timpului şi
  informaţiei precum şi în vederea proiectării şi dezvoltării de resurse.
  Să dezvolte capacitatea cadrului didactic de organizare a învăţării prin
  colaborare, a dezvoltării capacităţii de a descoperi, selecta şi utiliza în
  mod critic şi creativ informaţia, de rezolvare de probleme în mediu
  virtual şi de realizare de proiecte.
Programul de formare este structurat în două
module:

  Modulul I: Utilizarea avansată a
  calculatoarelor pentru pregătirea lecțiilor, în
  predare și evaluare – 43 de ore
  Modulul II: Utilizarea TIC pentru optimizarea
  procesului educaţional – 43 de ore
  Evaluare finală – 3 ore
 Modul 1. „Utilizarea avansată a calculatoarelor
 pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi
 evaluare” însumând 43 de ore de formare 28 ore
 de pregătire „faţă-în-faţă” şi 15 ore la distanţă. Pe
 activităţi în cadrul modulului orele sunt repartizate
 astfel:
- Activităţi directe: teorie – 9 ore, aplicaţii practice 19
 ore
- La distanţă – asistată pe platforma AEL: activitate
 individuală pentru portofoliu 8 ore, evaluare de
 parcurs 3 ore, lucrare practică proiect 4 ore
 Modul 2. „Utilizarea TIC pentru optimizarea
  procesului educaţional” însumând 43 de ore de
  formare 29 ore de pregătire „faţă-în-faţă” şi 14 ore la
  distanţă. Pe activităţi în cadrul modulului orele sunt
  repartizate astfel:
- Activităţi directe: teorie – 10 ore, aplicaţii practice 19
  ore
- La distanţă – asistată pe platforma AEL: activitate
  individuală pentru portofoliu 7 ore, evaluare de
  parcurs 3 ore, lucrare practică proiect 4 ore
Modalităţi de evaluare

                  Pondere în nota
    Modalităţi de examinare
                    finală, %
- test grilă on-line        20%
- test practic           20%
- lucrare practică finală      50%
- alte activităţi: teme sau proiecte
 individuale/ de grup etc.     10%
Dosarul cursantului va conține:
1. Cerere de înscriere la curs - cerere formulata de cursant – format
    standard
2. Formularul de grup tinta completat si semnat de cursant si de formator,
    însoțit de declaratia de consimțământ a cursantului – format
    standard
3. Diplomă de studii: licenţă/master - copie
4. Copie BI/CI
5. Alte acte doveditoare în cazul schimbării numelui (copie certificate
    căsătorie, copie după certificate divorț, dacă este cazul)
6. Adeverinţa de la unitatea şcolară unde există încadrare din care să
    reiasă funcţia şi specialitatea
7. copie după atestat/certificat/adeverință/diplomă din care să rezulte
    absolvirea unui curs inițiere IT/ECDL/AeL sau foaie matricolă
    (pentru cei care au parcurs un modul de inițiere IT în timpul
    facultății) atasată la copia după diploma de licență de la pct. 2
Portofoliul cursantului

  Materiale elaborate de catre cursant din care sa rezulte parcurgerea
  temelor planificate pentru formarea asistata la distanta – produse:
  ………………..
  Produse/materiale elaborate de cursant pe parcursul stagiului de
  formare directa si formare la distanta.
  Dovezi ale aplicarii cunostintelor dobandite pe parcursul stagiului de
  formare in activitatea curenta: planuri de lectie/activitate, fise de
  lucru, proiecte integrate etc.
  Opis al portofoliului personal
  Pagina de titlu: Titlul proiectului/Portofoliu personal al
  ……………………/ scoala…………………………../ judet.
  Apreciere generală din partea formatorului.
Calendarul activităţilor - Martie
Luni  Marţi  Miercuri  Joi   Vineri  Sâmbătă  Duminică
              1    2     3     4
 5    6     7    8    9    10     11
 12   13    14    15   16    17     18
                  2 ore
                  FTF
 19   20    21    22   23    24     25
2 ore  2 ore  4 ore SI  2 ore  2 ore
FTF   FTF        FTF   TF
 26   27    28    29   30    31
2 ore  2 ore  4 ore SI  2 ore  2 ore
FTF   FTF        FTF   FTF
Calendarul activităţilor - Aprilie
Luni  Marţi  Miercuri  Joi  Vineri   Sâmbătă  Duminică
                             1
 2    3    4    5    6     7     8
2 ore  2 ore  2 ore      4 ore SI
 9   10    11   12   13     14     15
2 ore  2 ore  3 ore SI
 16   17    18    19    20    21     22
    2 ore  2 ore      3 ore SI
 23   24    25    26    27    28     29
2 ore  2 ore  2 ore      3 ore SI
 30
3 ore
Calendarul activităţilor - Mai
 Luni   Marţi  Miercuri  Joi   Vineri   Sâmbătă  Duminică

      1     2     3    4     5     6
          2 ore   2 ore  3 ore SI
  7     8    9    10    11    12     13
 2 ore   2 ore  2 ore       3 ore SI
 14    15    16    17    18     19     20
 2 ore   2 ore  2 ore       2 ore
  21    22    23    24    25     26     27
 3 ore
Evaluare
 28    29    30    31

More Related Content

More from Ana Tudor

Project plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyProject plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyAna Tudor
 
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Ana Tudor
 
Reţete bucătărie
Reţete bucătărieReţete bucătărie
Reţete bucătărieAna Tudor
 
A21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiA21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiAna Tudor
 
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2Ana Tudor
 
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003Ana Tudor
 
A - FISA - Blog
A - FISA - BlogA - FISA - Blog
A - FISA - BlogAna Tudor
 
A19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotA19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotAna Tudor
 
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMA15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMAna Tudor
 
A14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesA14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesAna Tudor
 
Tips Google Docs
Tips Google DocsTips Google Docs
Tips Google DocsAna Tudor
 
Using Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomUsing Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomAna Tudor
 
A13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsA13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsAna Tudor
 
A12 - FISA 12 - Word
A12 - FISA 12 - WordA12 - FISA 12 - Word
A12 - FISA 12 - WordAna Tudor
 
A11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintA11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintAna Tudor
 
A10 - FISA 10 - ppt
A10 - FISA 10 - pptA10 - FISA 10 - ppt
A10 - FISA 10 - pptAna Tudor
 
A9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziA9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziAna Tudor
 

More from Ana Tudor (20)

Project plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyProject plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacy
 
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
 
Reţete bucătărie
Reţete bucătărieReţete bucătărie
Reţete bucătărie
 
A21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiA21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - Activităţi
 
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
 
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
 
A - FISA - Blog
A - FISA - BlogA - FISA - Blog
A - FISA - Blog
 
A19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotA19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPot
 
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMA15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
 
A14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesA14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - Wikispaces
 
Tips Google Docs
Tips Google DocsTips Google Docs
Tips Google Docs
 
Using Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomUsing Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroom
 
A13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsA13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docs
 
A12 - FISA 12 - Word
A12 - FISA 12 - WordA12 - FISA 12 - Word
A12 - FISA 12 - Word
 
A11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintA11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - Paint
 
At the zoo
At the zooAt the zoo
At the zoo
 
At Zoo
At ZooAt Zoo
At Zoo
 
Birthday
BirthdayBirthday
Birthday
 
A10 - FISA 10 - ppt
A10 - FISA 10 - pptA10 - FISA 10 - ppt
A10 - FISA 10 - ppt
 
A9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziA9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - prezi
 

Recently uploaded

ClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxNuckles
 
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfInteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfToporanCristina
 
Rolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptxRolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptxMarianaStoineac2
 
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariicomunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariilupucornelia1975
 
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie bunaStihariSvetlana1
 
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlCURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlARINAGAINA2
 
Organizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityOrganizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityHGTCLibrary
 

Recently uploaded (7)

ClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptx
 
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfInteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
 
Rolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptxRolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptx
 
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariicomunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
 
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
 
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlCURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
 
Organizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityOrganizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue University
 

Prezentare program de formare

 • 1. Școala – membru activ al societății informaționale UTILIZAREA AVANSATĂ A INSTRUMENTELOR TIC
 • 2. Prezentarea formatorului:  Androne Valentina  Casa Corpului Didactic Arges  Email: valiobagiu@yahoo.com  Nr. telefon: 0724339886
 • 3. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC  Face parte din cadrul proiectului POSDRU „Şcoala - membru activ al societăţii informaţionale” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU şi implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.  Număr de credite: 25  Total ore: 89  Forma de învățământ: 60 de ore face to face (zi) și 29 de ore la distanță (studiu individual)  Grupul țintă: 5000 cadre didactice din învățământul preuniversitar
 • 4. Obiectivele generale ale programului:  Să asigure cadrului didactic valorificarea cunoştinţelor dobândite şi a experienţei în domeniu, în vederea creării unor situaţii de învăţare care să ofere oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de proiectare şi evaluare, a proceselor superioare ale gândirii elevului, prin utilizarea la nivel avansat a aplicaţiilor soft disponibile în laboratoarele AEL.  Să asigure cadrului didactic dezvoltarea capacităţii de rezolvare a unor probleme complexe de ordin pedagogic prin intermediul utilizării de instrumente TIC complexe, a unor tehnologii şi instrumente variate şi a conţinuturilor în format digital în vederea adaptării la nevoile elevului; a dezvoltării capacităţii de sinteză; a managementului timpului şi informaţiei precum şi în vederea proiectării şi dezvoltării de resurse.  Să dezvolte capacitatea cadrului didactic de organizare a învăţării prin colaborare, a dezvoltării capacităţii de a descoperi, selecta şi utiliza în mod critic şi creativ informaţia, de rezolvare de probleme în mediu virtual şi de realizare de proiecte.
 • 5. Programul de formare este structurat în două module:  Modulul I: Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecțiilor, în predare și evaluare – 43 de ore  Modulul II: Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional – 43 de ore  Evaluare finală – 3 ore
 • 6.  Modul 1. „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare” însumând 43 de ore de formare 28 ore de pregătire „faţă-în-faţă” şi 15 ore la distanţă. Pe activităţi în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel: - Activităţi directe: teorie – 9 ore, aplicaţii practice 19 ore - La distanţă – asistată pe platforma AEL: activitate individuală pentru portofoliu 8 ore, evaluare de parcurs 3 ore, lucrare practică proiect 4 ore
 • 7.  Modul 2. „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional” însumând 43 de ore de formare 29 ore de pregătire „faţă-în-faţă” şi 14 ore la distanţă. Pe activităţi în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel: - Activităţi directe: teorie – 10 ore, aplicaţii practice 19 ore - La distanţă – asistată pe platforma AEL: activitate individuală pentru portofoliu 7 ore, evaluare de parcurs 3 ore, lucrare practică proiect 4 ore
 • 8. Modalităţi de evaluare Pondere în nota Modalităţi de examinare finală, % - test grilă on-line 20% - test practic 20% - lucrare practică finală 50% - alte activităţi: teme sau proiecte individuale/ de grup etc. 10%
 • 9. Dosarul cursantului va conține: 1. Cerere de înscriere la curs - cerere formulata de cursant – format standard 2. Formularul de grup tinta completat si semnat de cursant si de formator, însoțit de declaratia de consimțământ a cursantului – format standard 3. Diplomă de studii: licenţă/master - copie 4. Copie BI/CI 5. Alte acte doveditoare în cazul schimbării numelui (copie certificate căsătorie, copie după certificate divorț, dacă este cazul) 6. Adeverinţa de la unitatea şcolară unde există încadrare din care să reiasă funcţia şi specialitatea 7. copie după atestat/certificat/adeverință/diplomă din care să rezulte absolvirea unui curs inițiere IT/ECDL/AeL sau foaie matricolă (pentru cei care au parcurs un modul de inițiere IT în timpul facultății) atasată la copia după diploma de licență de la pct. 2
 • 10. Portofoliul cursantului  Materiale elaborate de catre cursant din care sa rezulte parcurgerea temelor planificate pentru formarea asistata la distanta – produse: ………………..  Produse/materiale elaborate de cursant pe parcursul stagiului de formare directa si formare la distanta.  Dovezi ale aplicarii cunostintelor dobandite pe parcursul stagiului de formare in activitatea curenta: planuri de lectie/activitate, fise de lucru, proiecte integrate etc.  Opis al portofoliului personal  Pagina de titlu: Titlul proiectului/Portofoliu personal al ……………………/ scoala…………………………../ judet.  Apreciere generală din partea formatorului.
 • 11. Calendarul activităţilor - Martie Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 ore FTF 19 20 21 22 23 24 25 2 ore 2 ore 4 ore SI 2 ore 2 ore FTF FTF FTF TF 26 27 28 29 30 31 2 ore 2 ore 4 ore SI 2 ore 2 ore FTF FTF FTF FTF
 • 12. Calendarul activităţilor - Aprilie Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ore 2 ore 2 ore 4 ore SI 9 10 11 12 13 14 15 2 ore 2 ore 3 ore SI 16 17 18 19 20 21 22 2 ore 2 ore 3 ore SI 23 24 25 26 27 28 29 2 ore 2 ore 2 ore 3 ore SI 30 3 ore
 • 13. Calendarul activităţilor - Mai Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 1 2 3 4 5 6 2 ore 2 ore 3 ore SI 7 8 9 10 11 12 13 2 ore 2 ore 2 ore 3 ore SI 14 15 16 17 18 19 20 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 21 22 23 24 25 26 27 3 ore Evaluare 28 29 30 31