FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003

1,261 views

Published on

FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003

 1. 1. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 FORMARE SPECIALIŞTI ÎN EVALUARE ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 2. 2. CUPRINS 1. Descriere succintă a proiectului INSAM 2. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative d 3. Managementul testelor în platforma INSAM 4. Corectarea testelor, analiza rezultatelor, rapoarte ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 3. 3. EVALUAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI Portofoliul fiecărui specialist în evaluare• 1 set de teste originale create de către cursant cu ajutorul platformei INSAM, pe o temăaleasă de către cursant din specialitatea / materia pe care o predă.3 teste selectate/create de el, în afara cursului:• 1 test din cele existente în platforma INSAM,• 1 test generat automat de către cursant şi• 1 test generat manual (din baza de itemi de evaluare existenţi în platformă).Aceste 3 teste trebuie să respecte următoarele tipuri: • unul să constituie test de evaluare pe o unitate de învăţare, • un altul să fie test de evaluare pe capitol şi • un altul să fie test de evaluare semestrială/anuală;Unul dintre cele trei teste trebuie să conţină itemi subiectivi, pentru ca elevii să se poatăautoevalua. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 4. 4. CUPRINS 1. Descriere succintă a proiectului INSAM 1.1. Scopul proiectului 1.2. Obiective 1.3. Discipline 1.4. Utilizatori ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 5. 5. Descriere succintă a proiectului INSAM – Scopul proiectuluiInstrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar • dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme digitale de îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopoziţionare / autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar liceal; • vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de evaluare / autoevaluare / autopoziţionare sunt mai acute, din perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu; • sistem informatic performant de evaluare accesibil tuturor participanţilor la procesul de educaţie (elevi, cadre didactice) ; • modernizarea şi diversificarea modului de furnizare a educaţiei de la nivel preuniversitar, prin utilizarea resurselor şi serviciilor digitale care vor constitui o baza pentru dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare şi pentru asigurarea calităţii procesului educational. ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 6. 6. Descriere succintă a proiectului INSAM – ObiectiveObiectivul principalObiectivul general îl constituie dezvoltarea şi implementarea deinstrumente şi mecanisme digitale de îmbunătăţire a proceselorevaluative şi de autopoziţionare / autoevaluare a elevilor dinînvăţământul preuniversitar liceal. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 7. 7. Descriere succintă a proiectului INSAM – ObiectiveObiective specifice•Îmbunătăţirea evaluării performanţelor elevilor prin dezvoltarea unor aplicaţii informatice şi a unei baze dedate cu resurse digitale specifice (itemi de evaluare) care să poată fi utilizate atât de către profesori cât şide către elevi în cadrul proceselor de evaluare şi autoevaluare.•Îmbunătăţirea proceselor de autopoziţionare/autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar prindezvoltarea de metodologii şi instrumente de evaluare care să implice utilizarea de resurse digitalespecifice.•Creşterea calităţii proceselor de evaluare a elevilor prin facilitarea accesului cadrelor didactice şi elevilor laresurse şi servicii digitale pentru evaluarea / autoevaluarea performanţelor, a dezvoltării personale şi aperspectivelor privind evoluţia în carieră a acestora.•Creşterea capacităţii cadrelor didactice şi a elevilor de a utiliza evaluarea prin instrumente/servicii digitalepentru îmbunătăţirea învăţării şi a orientării şcolare şi profesionale a elevilor.•Dezvoltarea unui corp comun de metodologii, proceduri si instrumente de evaluare a căror aplicare săasigure premisele instaurării unei culturi a evaluării la nivelul învăţământului preuniversitar din România.•Dezvoltarea unui sistem informatic de evaluare care să pună la dispoziţia elevilor şi cadrelor didacticeresponsabile cu evaluarea instrumente şi mecanisme digitale de evaluare. ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 8. 8. Descriere succintă a proiectului INSAM – DisciplineDisciplinele vizateProiectul INSAM şi-a propus elaborarea a 150 000 de itemi de evaluare şi a 5000 deteste de evaluare predefinite pentru următoarele discipline de studiu: • Limba şi literatura română; •Istorie; • Limba franceză; •Discipline socio-umane: • Limba germană; • Logică, argumentare si • Limba engleză; comunicare; • Matematică; • Psihologie; • Fizică; • Economie; • Chimie; • Sociologie; • Biologie; • Filosofie. • Informatică; • Geografie; • TIC. ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 9. 9. Descriere succintă a proiectului INSAM – Utilizatori• În cadrul sistemului informatic există 3 niveluri de acces pentru profesori: ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 10. 10. Descriere succintă a proiectului INSAM – UtilizatoriNiveluri de utilizatori profesoriProfesori Nivelul 1: • creează teste în cadrul sistemului pe baza itemilor existenţi în sistem; • administrează aceste teste către utilizatorii selectaţi sau direct către o clasă de elevi; • analizează rezultatele obţinute la teste; • vizualizează diferite rapoarte, ierarhii sau clasamente; • comunică cu ceilalţi profesori prin intermediul uneltelor de comunicare existente în sistem şi cu elevii săi; • studiază ghidurile şi metodologiile de evaluare disponibile în sistem, precum şi alte materiale.Profesori Nivelul 2: pe lângă activităţile descrise mai sus la care are acces, se mai adaugă: • posibilitatea de a crea şi edita itemi în sistemul informatic, şi de a-i trimite spre validare.Profesori Nivelul 3: sunt acei profesori care pot aproba sau respinge itemii creaţi şi trimişi sprevalidare de către profesorii de nivel 2. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 11. 11. Descriere succinta a proiectului INSAM – UtilizatoriNiveluri de utilizatori profesori ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 12. 12. Descriere succintă a proiectului INSAM – Utilizatori ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 13. 13. CUPRINS 1. Descriere succintă a proiectului INSAM 2. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva INSAM 3. Managementul testelor în platforma INSAM 4. Corectarea testelor, analiza rezultatelor, rapoarte ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 14. 14. CUPRINS 2. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva INSAM 2.1. Evaluare centrată pe competenţe 2.2. Calităţile probelor de evaluare 2.3. Strategii, metode, tehnici de evaluare 2.4. Itemi de evaluare 2.5. Aplicaţii practice ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 15. 15. Reactualizarea cunoştintelor – Evaluare centrată pe competenţe ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 16. 16. Reactualizarea cunoştintelor – Evaluare centrată pe competenţeEvaluare tradiţională Evaluare modernăCultura controlului / Cultura evaluăriiexaminării • promovarea unei noi mentalităţi privind evaluarea şcolară în context cotidian: dirijarea învăţării, asigurarea feed-backului, comunicarea, creşterea calităţii evaluatorilor ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 17. 17. Reactualizarea cunoştinţelor – Evaluare centrată pe competenţeEvaluare tradiţională Evaluare modernăEvaluarea intrărilor Evaluarea ieşirilor din sistemul de formare• evaluarea cunoştinţelor • diversificarea spectrului de achiziţii şcolare supuse evaluării: cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, produse creative, valori şi atitudini • tranziţia de la cunoştinţe la capacităţi şi de la capacităţi primare la capacităţi cognitive de ordin superior • centrarea evaulării pe competenţele educaţionale / profesionale ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 18. 18. Reactualizarea cunoştintelor – Evaluare centrată pe competenţeEvaluare tradiţională Evaluare modernăScopul evaluării Multiplicarea scopurilor / funcţiilor evaluării• măsurarea cantitativă a • creşterea rolului evaluării de impactcunoştinţelor • determinarea valorii unui program educaţional prin• controlul rezultatelor rezultatele produse • stabilirea răspunderilor pentru calitatea rezultatelorcuantificabile ale învăţării • dezvoltarea evaluării pentru învăţare• sancţionarea • utilizarea pârghiilor evaluării formative pentru motivarea învăţării – evaluarea este pusă în serviciul optimizării învăţării • transmiterea informaţiilor utile despre calitatea progreselor elevului, orientându-i eforturile, pornind de la statutul său de fiinţă care nu a încheiat procesul de dezvoltare ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 19. 19. Reactualizarea cunoştinţelor – Evaluare centrată pe competenţeEvaluare tradiţională Evaluare modernăMetodologia evaluării Perfecţionarea şi inovarea metodologiei evaluării• metode clasice • consolidarea şi dezvoltarea regulilor şi condiţiilor de utilizare• “cultura testării” care a metodelor clasiceapelează la măsurători şi • “cultura aprecierii”, care exploatează potenţialul metodelor alternative (proiectul, investigaţia, portofoliul), itemii deschişi,itemi obiectivi şi introduce alte criterii de evaluare, calitative, (calitatea învăţăriisemiobiectivi nu se reduce numai la un ansamblu de rezultate exclusiv cunatificabile. • valorificarea resurselor oferite de TIC în evaluare: computerizarea evaluării, softuri specifice • aprecierea drumului parcurs de elev, cât de relevante şi semnificative sunt progresele într-un context dat • punerea evaluării în slujba procesului educativ şi integrată acestuia. ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 20. 20. Reactualizarea cunoştinţelor – Evaluare centrată pe competenţeEvaluare tradiţională Evaluare modernăEvaluatorii Diversificarea agenţilor evaluatori• profesorul este unicul • profesorul şi conservă rolul de evaluator esenţial alevaluator performanţelor şcolare • elevul participă la procesul de evaluare în două forme: • evaluarea colegială (peer evaluation) • autoevaluarea. • competenţele de evaluare / autoevaluare ale elevilor extind registrul competenţelor promovat de şcoli şi sunt expresia concludentă a învăţării centrate pe elevi şi în aria evaluării • echilibrarea evaluării interne cu evaluarea externă ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 21. 21. Reactualizarea cunoştinţelor – Evaluare centrată pe competenţeEvaluare tradiţională Evaluare modernăEvaluarea în orizontul de timp Evaluarea în orizontul de timp• evaluarea tradiţională • concepţia actuală plasează evaluarea înaintea, înacordă, de regulă, timpul şi după învăţare – evaluarea iniţială, formativăpreponderenţă identificării şi şi sumativă. Însă, fiecare din cele 3 tipuri revendicăevaluării rezultatelor finale construirea şi utilizarea unor probe specifice:ale învăţării - evaluarea diagnostice, de progres şi sumative.sumativă, utilizîndu-se maiales probe specifice sumative. ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 22. 22. Reactualizarea cunoştinţelor – Evaluare centrată pe competenţeEvaluare tradiţională Evaluare modernăCosturile evaluării Costurile evaluării• costurile materiale şi • achiziţionarea de teste educaţionale, proiectarea,financiare minimalizate sau validarea, administrarea şi utilizarea rezultatelortratate adhoc evaluării antrenează costuri de resurse umane,• resursă umană – redusă la materiale şi financiareprofesorul clasei • problematica costurilor evaluării nu poate lipsi din strategia edificării unui sistem eficace şi eficient de evaluare şcolară. ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 23. 23. Reactualizarea cunoştinţelor – Calităţile probelor de evaluare ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 24. 24. Reactualizarea cunoştinţelor – Calităţile probelor de evaluareStandardizareaUn test standardizat este un instrument a cărui construcţie, aplicare şiinterpretare sunt complet şi riguros urmãrite, în baza unor norme şi criteriiclare, acceptate şi respectate de evaluatori şi evaluaţi.Standardizarea dar şi respectarea altor calităţi ale testelor asigură unsistem unic de raportare valorică a tuturor subiecţilor.Standardizarea este una din calităţile esenţiale. De această calitate /caracteristică depind obiectivitatea şi corectitudinea testului, independent decontext ori persoana evaluatorului. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 25. 25. Reactualizarea cunoştinţelor – Calităţile probelor de evaluareFidelitatea testului sau a unei probe reprezintă calitatea acestora de aoferi rezultate constante (similare) în condiţiile administrării identice,pe populaţii similare sub aspect statistic.Această calitate conduce la ideea posibilităţii de generalizare ainstrumentului respectiv, în vederea aplicării lui pe populaţii şcolare cuaceleaşi caracteristici.Dacă populaţia supusă analizei este o populaţie standard, iar condiţiile deadministrare sunt şi ele tipice, fidelitatea apropie testarea de condiţiile destandardizare a instrumentelor. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 26. 26. Reactualizarea cunoştinţelor – Calităţile probelor de evaluareValiditatea vizeazã corespondenţa dintre ceea ce trebuie evaluat şi ceeace s-a evaluat efectiv. Un instrument care are caracteristica de a fi valid evaluează ceea ce trebuie să evalueze: nimic în plus, nimic în minus, nimic altceva.Obiectivitatea testului / probei reprezintă gradul de concordanţă întreaprecierile făcute de mai mulţi evaluatori. Testele cu o foarte mare obiectivitate sunt testele standard. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 27. 27. Reactualizarea cunoştinţelor – Strategii, metode şi tehnici de evaluareDin perspectiva actorilor evaluării: • evaluare centrată pe elev şi pe personalitatea sa • evaluare centrată pe profesorDin perspectiva instrumentelor evaluării: A) strategii obiective (evaluare obiectivă) bazate pe teste, probestandardizate şi alte instrumente care pot măsura cât mai fidelprestaţia/performanţa elevului şi B) strategii calitative centrate mai ales pe calitatea rezultatelor,fundamentate pe criterii caltative. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 28. 28. Reactualizarea cunoştinţelor – Strategii, metode şi tehnici de evaluareDin perspectiva obiectului evaluării: • strategii sumative (evaluare sumativă), axată pe produsul final/rezultatele învăţării elevilor • strategii formative (evaluare formativă), axate pe procesul de învăţare ce conduce spre produs.Din perspectiva formei de organizare şi a numărului de subiecţi: • strategii de evaluare frontală (eşantionul integral) • • strategii de evaluare de grup • strategii de evaluare individuală ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 29. 29. Reactualizarea cunoştinţelor – Strategii, metode şi tehnici de evaluareEvaluarea formativă • se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic • este o evaluare criterială, bazată pe obiectivele învăţării; • face parte din procesul educativ normal; • acceptă „nereuşitele” elevului, considerându-le momente în rezolvarea unei probleme; • intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare; • informează elevul şi profesorul asupra gradului de stăpânire a obiectivelor, ajutându-i pe aceştia să determine mai bine achiziţiile necesare pentru a aborda sarcina următoare, într-un ansamblu secvenţial; • asigură o reglare a proceselor de formare a elevului; • îndrumă elevul în surmontarea dificultăţilor de învăţare; • este continuă, analitică, centrată mai mult pe cel ce învaţă decât pe produsul finit. ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 30. 30. Reactualizarea cunoştinţelor – Strategii, metode şi tehnici de evaluareEvaluarea formatoare • este din ce în ce mai mult invocată în ultima perioadă, în acord cu achiziţiile ştiinţei şi cu evoluţiile din planul teoriei şi practicii educaţionale. • este consideratã forma desăvârşită a evaluării formative. • Reprezintă o nouă etapă, superioarã de dezvoltare a evaluării formative, care va fi funcţională odată cu instaurarea obiectivului de asumare de către elevul însuşi a propriei învăţări: la început conştientizarea, eventual negocierea obiectivelor de atins şi apoi integrarea de către subiect a datelor furnizate prin demersul evaluativ în administrarea propriului parcurs. • Evaluarea formatoare, are drept scop: promovarea activităţii de învăţare ca motor motivaţional pentru elev. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 31. 31. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareDefiniţii:Instrumentul de evaluare se compune din itemi care solicitã tehnici dedeclanşare/ prezentare/ redactare a rãspunsurilor.Itemul înseamnã sarcina de lucru, forma sub care se prezintă plus rãspunsulaşteptat.Itemul pedagogic, în limbaj cotidian, reprezintă cea mai micăcomponentă identificabilă a unui test sau a unei probe de evaluare.În practica şcolară cotidiană, unde nu se practica întotdeauna evaluărirealizate „în condiţii de maximă rigurozitate”, itemii reprezintăelementele chestionarului sau probei unui examen sau ale uneievaluări normale, la clasă. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 32. 32. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareClasificarea itemilor de evaluare:3.Itemi obiectivi • Se regăsesc în limbajul pedagogic şi în practica şcolară şi sub denumirile: itemi cu răspuns la alegere, itemi cu corectare obiectivă sau itemi închişi • prin maniera de construcţie şi de corectare oferă obiectivitate ridicată în măsurarea / evaluarea rezultatelor învăţării • în funcţie de marcarea de către elev a răspunsului corect, punctajul stabilit prin barem se acordă sau nu, ceea ce conduce la asigurarea unei mai mari obiectivităţi2. Itemi semiobiectivi • vizează o problemă formulată de cadrul didactic sub forma unei întrebări foarte exacte sau a unui consemn / dispoziţii • răspunsul este foarte scurt şi specific (un cuvânt sau o expresie)3. Itemi subiectivi • solicită răspunsuri dezvoltate, elaborate • redactarea răspunsului solicită mobilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor care iau forma unor structuri integrate ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 33. 33. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareTipuri de itemi în platforma INSAM:Itemi obiectivi • Tip pereche – cu săgeţi • Tip pereche – cu liste • Alegere duală – adevărat / fals • Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, una singură corectă • Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, mai multe corecte • Alegere multiplă – Zonă imagine 1X3 – mai multe răspunsuri corecte • Alegere multiplă – Zonă imagine 2X2 – mai multe răspunsuri corecte • Alegere multiplă – Zonă imagine 3X1 – mai multe răspunsuri corecte • Alegere multiplă – Zonă imagine 3X3 – mai multe răspunsuri corecte ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 34. 34. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareTipuri de itemi în platforma INSAM:Itemi semiobiectivi • De completare – Selecţie din listă • De completare – Găseşte cuvântul • De completare – Găseşte cuvintele • Cu răspuns scurt – Completează cuvântul • Întrebare structurată – Răspuns liber • Cu răspuns deschis – Răspuns liber • Cu răspuns multiplu – Intrepretare – Răspuns liber ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 35. 35. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareTipuri de itemi în platforma INSAM:Itemi subiectivi • Eseu nestructurat – Răspuns liber • Eseu structurat – Răspuns liber • Text indus – Răspuns liber • Rezolvare de probleme – Răspuns liber • Răspuns scurt puţin elaborat – Răspuns liber ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 36. 36. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareElemente şi câmpuri pentru itemii INSAM: • Descriere item • Disciplină • Capitol / Temă • Subcapitol / Subtemă • Competenţe adresate • Dificultate • Cuvinte cheie • Enunţ / Sarcină de lucru / Cerinţă / Întrebare • Răspunsuri • Elemente multimedia asociate itemului, dacă este cazul (imagini, filme, audio) • Text lacunar / de lucru (dacă este cazul) • Imagine cu mai multe zone de răspuns, dacă este cazul • Indiciu de rezolvare (dacă este cazul) • Instrucţiune pentru utilizarea itemului de către elev • Barem de corectare (pentru profesorul corector; este obligatoriu pentru itemii subiectivi), inclusiv fişiere dacă e cazul • Punctajul orientativ pentru acel item ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 37. 37. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip pereche – cu liste ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 38. 38. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip Alegere duală – adevărat/fals ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 39. 39. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, una singură corectă ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 40. 40. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip Alegere multiplă Zonă imagine 1X3 ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 41. 41. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip De completare – selecţie din listă ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 42. 42. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip De completare – Găseşte cuvântul ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 43. 43. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip Cu răspuns scurt – Completează cuvântul ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 44. 44. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip Eseu nestructurat – Răspuns liber ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 45. 45. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareExemple itemiItem tip Rezolvare de probleme– Răspuns liber ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 46. 46. Reactualizarea cunoştinţelor – Itemi de evaluareCu aceşti itemi se pot crea teste în cadrul platformei INSAMTestele pot fi:• Sumative • Test capitol / unitate de învăţare • Test tip teză – semestrial • Test de final de an şcolar • Test tip bacalaureat • Predictive • Test predictiv • Formative • Test formativ ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 47. 47. Reactualizarea cunoştinţelor – Aplicaţii practice2. Dezbateţi în grupul Dvs. de lucru asemănările şi deosebirile dintre evaluareacentrată pe competenţe şi evaluarea tradiţională. Expuneţi, de asemenea,argumente pro şi contra pentru fiecare dintre acestea, şi încercaţi să răspundeţiargumentelor contra enumerate de colegi în privinţa evaluării centrate pecompetenţe.2. Identificaţi în cadrul platformei INSAM diferitele forme de evaluare. Imaginaţicum le-aţi folosi în activitatea Dvs didactică.3. Identificaţi câte 5 itemi din fiecare categorie: subiectivi, obiectivi şi semi-obiectivi şi notaţi numărul lor de identificare din cadrul platformei INSAM.4. Identificaţi în sistemul INSAM 3 itemi de evaluare pentru care elevul trebuie săcompleteze un text lacunar prin selectarea variantei potrivite dintr-o listă dată.Notaţi numărul lor de identificare, precum şi răspunsul corect definit. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 48. 48. Reactualizarea cunoştinţelor – Aplicaţii practice5. Identificaţi în sistemul INSAM 3 itemi de evaluare pentru care elevul trebuie sădea răspunsul corect prin click pe zona de imagine corespunzătoare. Notaţinumărul lor de identificare.6. Identificaţi în sistemul INSAM 3 itemi de evaluare pentru care elevul trebuie sădea răspunsul corect prin selectarea variantei corecte dintr-un set de răspunsuridate. Notaţi numărul lor de identificare.7. Identificaţi în sistemul INSAM 3 itemi de evaluare pentru care elevul trebuie sărealizeze corespondenţe corecte între două seturi de elemente. Notaţi numărullor de identificare.8. Alegeţi 5 itemi existenţi în sistemul INSAM şi faceţi o evaluare critică aacestora, din perspectiva evaluării centrate pe competenţe şi din perspectivaevaluării moderne.9. Enumeraţi cât mai multe propuneri de îmbunătăţire şi optimizare a construcţieiitemilor de evaluare în format digital. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 49. 49. CUPRINS 1. Descriere succintă a proiectului INSAM 2. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva INSAM 3. Managementul testelor in platforma INSAM 4. Corectarea testelor, analiza rezultatelor, rapoarte ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 50. 50. CUPRINS 3. Managementul testelor in platforma INSAM 3.1. Ce este un test? 3.2. Aplicaţii practice 3.3. Generarea automată de teste 3.4. Aplicaţii practice 3.5. Generarea manuală de teste 3.6. Aplicaţii practice 3.7. Administrarea testului către o clasă / grup 3.8. Aplicaţii practice 3.9. Administrarea testului către un anumit elev 3.10. Aplicaţii practice ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 51. 51. Managementul testelor – Ce este un test?Definiţie:Un test este o colecţie de itemi de evaluare, organizată după anumitecriterii, în funcţie de scopul acestuia.În sistemul informatic INSAM, un test poate fi compus din minim 1 item şimaxim 30 itemi.Itemi:Itemii din cadrul unui test pot fi subiectivi, semi-obiectivi şi / sau obiectivi,după cum există aceştia definiţi în baza de itemi INSAM.În interiorul fiecărei categorii de itemi (subiectivi, semi-obiectivi, obiectivi)există mai multe tipuri de itemi, din punct de vedere al construcţiei şi alinteracţiunii aşteptate de la elev. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 52. 52. Managementul testelor – Ce este un test?În cadrul sistemului informatic, un test este definit de: • lista itemilor asociaţi acestui test (minim 1, maxim 30) • autorul testului – numele de utilizator al autorului care a creat testul • data creării – data calendaristică la care a fost creat testul (în format zz/ll/aaaa) • data start test • data final test • denumire test • descriere test • cuvinte cheie • grad de dificultate la nivel de test • disciplina • tip test • timp de rezolvare ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 53. 53. Managementul testelor – Aplicaţii practice1.Identificaţi în sistemul INSAM testele existente pentru disciplina Dvs. şispecificaţi câte teste sunt disponibile.2. Identificaţi în sistemul INSAM informaţiile care sunt afişate în lista de testedisponibile pentru fiecare test în parte şi descrieţi aceste informaţii.3. Selectaţi numai testele care corespund clasei a IX sau nivelului B1 şispecificaţi câte teste sunt disponibile. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 54. 54. Managementul testelor – Generarea automată de testeGenerarea automată a testelor în sistemul INSAM se realizează prinparcurgerea unui proces care constă în mai mulţi paşi.În afară de primul pas, un utilizator se poate întoarce oricând într-un pasanterior pentru a completa şi modifica setările şi informaţiile introduse. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 55. 55. Managementul testelor – Generarea automată de teste• Definerea filtrelor pentru căutarea itemilor care vor forma testul şi a numărului exact de itemi (în funcţie de nivelul de dificultate)• Vizualizarea itemilor aleşi la pasul 1, stabilirea ordinii itemilor şi posibilitatea de rulare a testului. Atenţie! Toţi itemii trebuie să aibă punctaj definit.• Vizualizarea criteriilor alese la pasul 1, introducerea datelor despre test, precum: titlului testului, a instructajului şi descrierii, nivelul de dificultate, tipul testului, durata de valabilitate în platformă (dată start şi dată încheiere) şi durata de aplicare a testului la elevi. • Posibilitatea de amestecare a itemilor este recomandată pentru aplicarea testelor la clase cu mulţi elevi cu calculatoare apropiate • E recomandat să nu completaţi data de final a testului decât în momentul în care aceste devine învechit ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 56. 56. Managementul testelor – Aplicaţii practice1. Creaţi prin generare automată de teste un test pentru disciplina Dvs.2. Creaţi prin generare automată de teste un test care să conţină doar itemisubiectivi.3. Creaţi prin generare automată de teste un test care să conţină doar itemiobiectivi.4. Creaţi prin generare automată de teste un test care să conţină itemi diferiţica şi tip de item.5. Creaţi prin generare automată de teste un test pe care să-l puteţiadministra elevilor Dvs ca şi lucrare de control.6. Creaţi prin generare automată de teste un test pe care să-l puteţiadministra elevilor Dvs ca şi lucrare de sfîrşit de semestru.7. Creaţi prin generare automată de teste un test la care să completaţi uninstructaj original pentru începerea testului. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 57. 57. Managementul testelor – Generarea manuală de testeCrearea manuală a testelor în sistemul INSAM se va realiza tot prinparcurgerea unui proces de tip wizard (în pasi).La fel ca şi la procesul de generare automată a testelor, un utilizator sepoate întoarce oricând într-un pas anterior pentru a corecta / completa altfelcriteriile sau informaţiile necesare creării testului respectiv. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 58. 58. Managementul testelor – Generarea manuală de teste• Definirea filtrelor pentru căutarea itemilor care vor forma testul. Alegerea disciplinei şi a tipurilor de itemi este obligatorie.• Adăugarea itemilor identificaţi în platformă în urma căutării de la pasul 1. Există posibilitatea previzualizării itemilor prin clic pe numele acestora.• Vizualizarea itemilor aleşi la pasul 1, stabilirea ordinii itemilor şi posibilitatea de rulare a testului. Atenţie! Toţi itemii trebuie să aibă punctaj definit.• Vizualizarea criteriilor alese în paşii anteriori, introducerea datelor despre test, precum: titlului testului, a instructajului şi descrierii, nivelul de dificultate, tipul testului, durata de valabilitate în platformă (dată start şi dată încheiere) şi durata de aplicare a testului la elevi. • Posibilitatea de amestecare a itemilor este recomandată pentru aplicarea testelor la clase cu mulţi elevi cu calculatoare apropiate • E recomandat să nu completaţi data de final a testului decât în momentul în care aceste devine învechit ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 59. 59. Managementul testelor – Aplicații practice1. Creaţi prin generare manuală de teste un test pentru disciplina Dvs.2. Creaţi prin generare manuală de teste un test care să conţină doar itemisubiectivi.3. Creaţi prin generare manuală de teste un test care să conţină doar itemiobiectivi.4. Creaţi prin generare manuală de teste un test care să conţină itemi diferiţica şi tip de item.5. Creaţi prin generare manuală de teste un test pe care să-l puteţiadministra elevilor Dvs ca şi lucrare de control.6. Creaţi prin generare manuală de teste un test pe care să-l puteţiadministra elevilor Dvs ca şi lucrare de sfîrşit de semestru.7. Creaţi prin generare manuală de teste un test care să conţină itemi cufişiere audio sau video. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 60. 60. Managementul testelor – Administrarea testului către o clasa / grup • Test vizibil pentru toţi profesorii, la nivel naţional, indiferent de unitatea şcolară din care fac parte. • Test vizibil pentru toţi profesorii din aceeaşi unitate şcolară ca şi autorul testului respectiv. • Test vizibil doar de către profesorul autor şi elevii la care asignează - trimite testul spre rezolvare ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 61. 61. Managementul testelor – Administrarea testului către o clasa / grup Posibilităţi de administrare: • Un test nu poate fi rezolvat de către un elev sau asignat spre rezolvare de sine stătător în afara unei sesiuni de testare. • Pentru a putea administra un test unui elev sau unui grup de elevi, profesorul va trebui să creeze în prealabil o SESIUNE DE TESTARE în cadrul sistemului informatic. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 62. 62. Managementul testelor – Administrarea testului către o clasa / grup Constrângeri: • data start şi data final a testului • data start şi data final a sesiunii de testare • administrare numai către elevii proprii (din şcoală) ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 63. 63. Managementul testelor – Administrarea testului către o clasa / grup Crearea unei sesiuni de testare – varianta A (creare sesiune, apoi căutare test) ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 64. 64. Managementul testelor – Administrarea testului către o clasa / grup Crearea unei sesiuni de testare – varianta B (creare sesiune cu un anumit test) ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 65. 65. Managementul testelor – Aplicatii practice1. Creaţi minim 3 sesiuni de testare prin varianta A.2. Creaţi minim 3 sesiuni de testare prin varianta B. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 66. 66. Managementul testelor – Administrarea testului catre un anumit elevPentru administrarea unui test către un singur elev este deasemenea necesară crearea unei sesiuni de testare.La fel ca şi la administrarea unui test către o clasă sau grup de elevi, creareaunei sesiuni de testare se poate face în cadrul sistemului INSAM prin douăposibilităţi: varianta A şi varianta B, după cum este detaliat mai jos. În varianta A se creează mai întâi sesiunea de testare şi apoi se selectează testul care stă la baza sesiunii de testare. Pentru varianta B se selectează mai întâi testul şi pe baza lui se creează o sesiune de testare. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 67. 67. Managementul testelor – Aplicatii practice1.Creaţi minim 3 sesiuni de testare prin varianta A pentru un anumitelev.2. Creaţi minim 3 sesiuni de testare prin varianta B pentru un anumitelev. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 68. 68. CUPRINS 1. Descriere succintă a proiectului INSAM 2. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva INSAM 3. Managementul testelor in platforma INSAM 4. Corectarea testelor, analiza rezultatelor, rapoarte ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 69. 69. CUPRINS 4. Corectarea testelor, analiza rezultatelor, rapoarte 4.1. Tipuri de corectare 4.2. Corectare manuală 4.3. Secţiunea teste de corectat 4.4. Aplicaţii practice 4.5. Secţiunea teste corectate 4.6. Corectarea unui test 4.7. Aplicaţii practice 4.8. Vizualizarea şi analiza rezultatelor elevilor, rapoarte 4.9. Aplicaţii practice ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 70. 70. Corectarea testelor – Tipuri• Corectarea automată a sistemului - se efectuează numai peitemii închişi/obiectivi ce pot fi evaluaţi automat de către sistemulinformatic•Corectarea manuală a itemilor deschişi/subiectivi dintr-un test - de către utilizatorul de tip profesor• Autoevaluarea - Corectarea manuală a itemilor deschişi / subiectividintr-un test de tip autoevaluare - de către utilizatorul de tip elev pe bazabaremelor existente la nivelul itemilor. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 71. 71. Corectarea testelor – Corectarea manuala ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 72. 72. Corectarea testelor – Corectarea manuala• Creăm un test cu itemi subiectivi și obiectivi (de preferat maxim 2 subiectivi și 2 oriectivi);• Creăm o sesiune de testare folosind testul creat la pasul 1. Invităm elevul cu același nume ca utilizatorul profesor la această sesiune;• Intrăm în cont ca elev și parcurgem testul creat la pasul 1;• Ieșim din contul de elev și intră m cu contul de profesor;• Accesăm meniul Teste de corectat din Zona de evaluare;• Corectăm testul. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 73. 73. Corectarea testelor – Secţiunea teste de corectat Operaţii posibile: Vizualizarea testelor Marcarea testelor Sortarea testelor Informaţii afişate Utilizarea filtrelor pentru lista de teste ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 74. 74. Corectarea testelor – Aplicatii practice1. Identificaţi în sistemul INSAM testele venite spre corectare.2. Ordonaţi testele venite spre corectare în funcţie de numărul deitemi care trebuie corectaţi. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 75. 75. Corectarea testelor – Secţiunea teste corectateAcţiuni în zona Teste corectate: Vizualizarea testelor corectate Informaţii afişate Ordonarea testelor Recorectarea unui test ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 76. 76. Corectarea testelor – Corectarea unui testIdentificarea itemilor deschişiÎn modul de corectare, profesorul va vedea întreg testul sustinut de elev cutot cu răspunsurile elevului şi punctajele aferente fiecarui item, fara a puteainterveni asupra punctajului acordat automat.În mod implicit, testul de corectat se va deschide la primul item care trebuiecorectat.Itemii din cadrul testului care necesită corectare / evaluare din parteautilizatorului de tip profesor vor fi evidenţiaţi grafic. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 77. 77. Corectarea testelor – Corectarea unui testNotarea şi evaluarea unui itemPentru corectarea unui item deschis din cadrul unui test se parcurg următorii paşi: • în cadrul testului, în modul de corectare, se deschide itemul ce se doreşte a fi corectat / evaluat / notat • se studiază cerinţa itemului, sarcina de lucru şi elementele asociate enunţului dacă este cazul • se deschide baremul de corectare, prin click pe butonul “Vezi barem” • se evaluează răspunsul elevului la acel item, comparând cu indicaţiile specificate în barem • se deschide fereastra de Observaţii corectură, prin click pe butonul aferent, pentru cazurile în care profesorul corector doreşte să facă observaţii elevului în corectarea itemului respectiv • se apreciază gradul de completitudine a itemului respectiv, prin completarea procentului în câmpul aferent notării • se apasă butonul “Înregistrează punctaj” • se trece la itemul următor care trebuie corectat / evaluat. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 78. 78. Corectarea testelor – Corectarea unui testFinalizarea corectăriiDupă finalizarea evaluării tuturor itemilor deschişi din cadrul testul deschis în modul decorectare, utilizatorul de tip profesor va putea încheia corectarea testului prinacţionarea butonului “Încheie corectare test”.În acest moment sistemul informatic va verifica automat dacă au fost evaluaţi şi notaţitoţi itemii deschişi din cadrul testului respectiv.În plus, va fi afişată o casetă text în care vor putea fi vizualizate toate observaţiile pecare le-a făcut profesorul corector de-a lungul evaluării / corectării testului respectiv(pentru fiecare item corectat), casetă de text în va mai putea adăuga un comentariu(mesaj) pt elev ca feedback pe test.Corectarea unui test se consideră încheiată atunci cand toţi itemii deschişi din aceltest au fost corectaţi / notaţi (adică a fost completat procentul de completitudine pentrufiecare dintre aceşti itemi). În momentul în care un test se consideră corectat, atunciacesta va dispărea din lista de teste de corectat şi va fi mutat automat în lista "Testecorectate“. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 79. 79. Corectarea testelor – Corectarea unui testEditarea mesajului pentru elevÎn caseta de text care conţine toate observaţiile pe care le-a făcut profesorulcorector de-a lungul evaluării / corectării testului respectiv (pentru fiecareitem corectat), este recomandat ca utilizatorul profesor să completeze şi unmesaj de feedback per ansamblu, pentru a-i fi de ajutor elevului.Astfel, se recomandă utilizarea de feedback constructiv pozitiv, prinevidenţierea în acest mesaj a rezolvărilor bune, aprecieri pozitive şi încurajăripentru activitatea viitoare a elevului, alături de recomandări şi sfaturi pentrucorectarea aspectelor mai puţin bune reieşite în urma evaluării testului. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 80. 80. Corectarea testelor – Aplicaţii practice1. Evaluaţi / notaţi minim 2 teste venite spre corectare.2. Corectaţi / evaluaţi un test al unui elev şi redactaţi un mesaj definal care să reprezinte un feedback constructiv. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 81. 81. Corectarea testelor – Vizualizarea si analiza rezultatelor elevilor, rapoarteÎn cadrul sistemului informatic INSAM,rezultatele obţinute de elevi în urmaadministrării testelor vor fi salvate şiutilizate în diverse rapoarte şi statistici,pentru a servi cadrelor didactice, dar şielevilor, la analiza acestor rezultate înfuncţie de diverse criterii. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 82. 82. Corectarea testelor – Vizualizarea si analiza rezultatelor elevilor, rapoarteRapoarte cu rezultatele sesiunilor de testare ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 83. 83. Corectarea testelor – Aplicaţii practice1. Deschideţi rezultatele pentru o sesiune de testare încheiată şianalizaţi-le. Comentaţi şi discutaţi cu colegii de grupă acesterezultate.2. Identificaţi alte seturi de statistici şi rapoarte care ar putea fi pusela dispoziţie de sistemul informatic, pentru a vă ajuta în analizarezultatelor elevilor sau în analiza activităţii proprii. ID Proiect: 3074Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3
 84. 84. CUPRINS 1. Descriere succintă a proiectului INSAM 2. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva INSAM 3. Managementul testelor în platforma INSAM 4. Corectarea testelor, analiza rezultatelor, rapoarte ID Proiect: 3074 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar Cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3

×