SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Investeşte în oameni!
	
  
                          ACTIVITATEA	
  8	
  
                      Evidentierea pertinentei utilizarii TIC in clasa, la
                      orele de studiu in limbi moderne.	
  
                  	
  
        SCOP	
                        1	
  oră	
  
       DURATA	
  

                      Avand in vedere coordonatele generale necesare
                      pregatirii unei lectii, lucrati pe grupe si imaginati
                      un plan de lectie ce utilizeaza activitati TIC.
                      Grupele de lucru le veti alcatui pentru a proiecta
                      lectii astfel:
                      Grupa 1 – clasele 2-4
              	
        Grupa 2 – clasele 5-6
                      Grupa 3 – clasele 7-8
      INDICAȚII	
            Grupa 4 – clasele 9-10
                      Grupa 5 – clasele 11-12
                      Prezentati apoi planurile de lectie si activitatile in
                      plen.

                      Postati documentul creat pe pagina personala de pe
                      site-ul ticlimbimoderne.wikispaces.com.


                        Fisa	
  de	
  lucru	
  8.1	
  –	
  Niveluri europene ale limbilor
                        – grila de autoevaluare.
                        Fisa de lucru 8.2 – Tipuri de activitati realízate la
                        TIC, pe clase.
                     	
   Calculator
      MATERIALE	
  
                      	
  
      NECESARE	
  
Investeşte în oameni!

                 Fisa 8.1
Niveluri europene ale limbilor - Grila de autoevaluare


INTELEGERE:
  -­‐ Ascultare:
    A1: Pot să înţeleg expresii cunoscute si propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie
     şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate.
     A2: Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă
     imediată pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea,
     cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale
     din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare.
     B1: Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare
     la activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală
     din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau
     profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă.
     B2: Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o
     argumentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea
     emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în
     limbaj standard.
  -­‐  Citire:
     A1: Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din
     anunţuri, afişe sau cataloage.
     A2: Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în
     diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg
     scrisori personale scurte şi simple.
     B1: Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea
     mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a
     urărilor din scrisori personale.
     B2: Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite
     atitudini şi puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană.

VORBIRE
 -­‐ Participare la conversație:
   A1: Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să
     repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce
     încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate
     imediată şi să răspund la asemenea întrebări.
     A2: Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu
     şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar
     dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie.
     B1: Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o
     regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe
     teme familiare, de interes personal sau referitoare la viata cotidiană (de ex. familie, petrecerea
     timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi actualităţi).
Investeşte în oameni!
     B2: Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluentă care fac posibilă participarea
     normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii
     familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi opiniile.
  -­‐  Discurs oral:
     A1: Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii pe care îi
     cunosc.
     A2: Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a
     altor persoane, a condiţiilor de viată, a studiilor şi a activităţii mele profesionale prezente sau
     recente.
     B1: Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie
     experienţe şi evenimente, visele mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot să îmi argumentez
     şi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei
     cărţi sau a unui film şi să-mi exprim reacţiile.
     B2: Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de
     domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând
     avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni.

SCRIERE
   A1: Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să
     completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa mea
     pe un formular de hotel.
     A2: Pot să scriu mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de
     exemplu, de mulţumire.
     B1: Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să
     scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii.
     B2: Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu
     de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în
     favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe
     care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.
Investeşte în oameni!

       Fisa 8.2: Tipuri de activitati realizate la TIC, pe clase

Clasa a II-a – Software folosit: Paint, software dedicat
- exerciţii de punere în corespondenţă: imagine-cuvânt, cuvânt-imagine;
- ilustrarea prin desen a unui text citit;
- jocuri educaţionale de recunoaştere a cuvintelor;

Clasa a III-a – Software folosit: Paint, NotePad, WordPad, Word, software dedicat
- realizarea şi rezolvarea unui puzzle lingvistic;
- reprezentarea grafică a unui minirebus;
- realizarea unui document care să cuprindă un dialog imaginar, pe o temă dată;
- realizarea unei invitaţii, scrisori, carte poştală;
- realizarea de documente pentru un concurs de ghicitori propuse;
- jocuri de numărare;

Clasa a IV-a – Software folosit: Paint, Word, software dedicat
- realizarea unei felicitări, afiş sau reclamă;
- realizarea unui document care să cuprindă un dialog imaginar, pe o temă dată;
- realizarea unei invitaţii, scrisori, carte poştală;
- jocuri educaţionale de gramatică, jocuri de puzzle;

Clasa a V-a – Software folosit: Word, Publisher, software dedicat, platforme
colaborative
- Publisher: felicitări, invitaţii, cărţi de vizită, calendare, diplome. Exemplificare pt. calendar
Pentru realizarea materialelor se pot utiliza platforme de lucru în colaborare (de exemplu:
ThinkQuest, Moodle, Live@Edu).

Clasa a VI-a – Software folosit: Word, PowerPoint, software dedicat, platforme
colaborative
- realizarea de documente în Word pentru o temă dată, un cuvânt cheie, cu ocazia unui
eveniment, întocmirea unei cereri, întocmirea unui referat la o disciplină studiată etc.;
- realizarea de prezentări în PowerPoint pentru: o temă dată, un cuvânt cheie, cu ocazia unui
eveniment, concurs de poveşti ilustrate într-un număr limitat de diapozitive, etc.;
Pentru realizarea materialelor se pot utiliza platforme de lucru în colaborare (de exemplu:
ThinkQuest, Moodle, Google Docs, Live@Edu).
Investeşte în oameni!

Clasa a VII-a – Software folosit: Word, PowerPoint, Internet, software dedicat,
platforme colaborative
Sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online;
- realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie, o bibliotecă sau un dicţionar
online
- realizarea unui album de artă cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online;
- realizarea unor fişe de orientare turistică (traseu, distanţă, reprezentare obiective, etc.).

Clasa a VIII-a – Software folosit:
- prelucrare audio pot fi utilizate aplicaţiile: Winamp, Itunes, Windows Media Player etc;
- prelucrare video pot fi utilizate aplicaţiile: Windows Movie Maker, Windows Media Player
etc;
- prelucrare grafică raster pot fi utilizate aplicaţiile: Windows Picture and Fax Viewer,
IrfanView, Microsoft Office Picture Manager etc;
- prelucrare grafică vectorială pot fi utilizate aplicaţiile: Adobe Flash, Corel Draw, Inkscape
etc;
- optimizarea unor imagini pot fi utilizate aplicaţiile: Microsoft Office Word, Writer (Open
Office), Adobe Photoshop etc;
- transferul de elemente multimedia între calculator şi diferite medii externe de stocare/redare
se pot utiliza dispozitive de genul: iPod, stick, telefonul mobil etc.

Clasa a IX-a – Software folosit:
- aplicaţii dedicate: Kompozer, Yahoo SiteBuilder, Silverlight etc.
- aplicaţiile pentru realizarea de conferinţe audio şi video: Skype, Windows Live, Live@Edu
etc.
- motoarele de căutare: Google, Yahoo!, Bing etc.

Clasa a X-a – Software folosit:
Pentru tratarea conţinuturilor referitoare la prelucrarea imaginilor pot fi utilizate: IrfanView,
Gimp, Inkscape, Photoshop, Photopaint, aplicaţii disponibile online (de exemplu aviary.com,
Picasa şi Flickr) etc.
Pentru tratarea conţinuturilor referitoare la prelucrarea audio - video pot fi utilizate: Movie
Maker, Media Cope, Any Audio Converter, Audacity, aplicaţii disponibile online (de
exemplu aviary.com) etc.
Investeşte în oameni!

Clasa a XI-a si a XII-a – Software folosit: software dedicat pentru realizarea blogurilor
si a platformelor colaborative, Google docs etc.
Activităţi de învăţare recomandate:
- întocmirea unei pagini web personale
- realizarea de pagini web cu conţinut interdisciplinar
- realizarea de pagini web specifice unor evenimente
- realizarea de galerii foto

More Related Content

Similar to A8 - FISA 8

Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicareAbordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicareStella Grama
 
Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare Daniela Munca-Aftenev
 
Optional clasa a xii a ted-ed
Optional clasa a xii a ted-edOptional clasa a xii a ted-ed
Optional clasa a xii a ted-edDiana Zinveliu
 
Proiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandezaProiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandezaadelina245
 
unitati _intensiv-6 si 7.docx
unitati _intensiv-6 si 7.docxunitati _intensiv-6 si 7.docx
unitati _intensiv-6 si 7.docxClaudiaDiaconu3
 
Suport curs tehnici_comunicare
Suport curs tehnici_comunicareSuport curs tehnici_comunicare
Suport curs tehnici_comunicareDragos Raul
 
Activitate 2.1.
Activitate 2.1.Activitate 2.1.
Activitate 2.1.ALINADAN11
 
Activitate 2.1.
Activitate 2.1.Activitate 2.1.
Activitate 2.1.ALINADAN11
 
Proiect lectie deschisa
Proiect lectie deschisaProiect lectie deschisa
Proiect lectie deschisaTundeLaudat
 
Cunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatCunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatmirelamariaiancu
 
Cunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatCunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatmirelamariaiancu
 
Cunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatCunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatmirelamariaiancu
 
Cunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatCunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatmirelamariaiancu
 
proiectul_unei_unitati_de_invatarelb.engleza_intensiv-6.docx
proiectul_unei_unitati_de_invatarelb.engleza_intensiv-6.docxproiectul_unei_unitati_de_invatarelb.engleza_intensiv-6.docx
proiectul_unei_unitati_de_invatarelb.engleza_intensiv-6.docxClaudiaDiaconu3
 
AlphaEU_Romanian
AlphaEU_RomanianAlphaEU_Romanian
AlphaEU_RomanianAlphaEU
 
Proiect didactic RECAPITULARE X B M1 Etica si comunicare profesionala.docx
Proiect didactic RECAPITULARE X B M1 Etica si comunicare profesionala.docxProiect didactic RECAPITULARE X B M1 Etica si comunicare profesionala.docx
Proiect didactic RECAPITULARE X B M1 Etica si comunicare profesionala.docxnicoletatarita
 

Similar to A8 - FISA 8 (20)

Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicareAbordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare
 
Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare
 
Ae224maers
Ae224maersAe224maers
Ae224maers
 
Optional clasa a xii a ted-ed
Optional clasa a xii a ted-edOptional clasa a xii a ted-ed
Optional clasa a xii a ted-ed
 
Proiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandezaProiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandeza
 
unitati _intensiv-6 si 7.docx
unitati _intensiv-6 si 7.docxunitati _intensiv-6 si 7.docx
unitati _intensiv-6 si 7.docx
 
Suport curs tehnici_comunicare
Suport curs tehnici_comunicareSuport curs tehnici_comunicare
Suport curs tehnici_comunicare
 
A2 fisa 2
A2  fisa 2A2  fisa 2
A2 fisa 2
 
A1 fisa 1
A1  fisa 1A1  fisa 1
A1 fisa 1
 
Activitate 2.1.
Activitate 2.1.Activitate 2.1.
Activitate 2.1.
 
Activitate 2.1.
Activitate 2.1.Activitate 2.1.
Activitate 2.1.
 
Proiect lectie deschisa
Proiect lectie deschisaProiect lectie deschisa
Proiect lectie deschisa
 
Cunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatCunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificat
 
Cunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatCunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificat
 
Cunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatCunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificat
 
Cunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificatCunostinte tic romana modificat
Cunostinte tic romana modificat
 
proiectul_unei_unitati_de_invatarelb.engleza_intensiv-6.docx
proiectul_unei_unitati_de_invatarelb.engleza_intensiv-6.docxproiectul_unei_unitati_de_invatarelb.engleza_intensiv-6.docx
proiectul_unei_unitati_de_invatarelb.engleza_intensiv-6.docx
 
AlphaEU_Romanian
AlphaEU_RomanianAlphaEU_Romanian
AlphaEU_Romanian
 
Proiect didactic RECAPITULARE X B M1 Etica si comunicare profesionala.docx
Proiect didactic RECAPITULARE X B M1 Etica si comunicare profesionala.docxProiect didactic RECAPITULARE X B M1 Etica si comunicare profesionala.docx
Proiect didactic RECAPITULARE X B M1 Etica si comunicare profesionala.docx
 
Aux did. cls 2
Aux did. cls 2Aux did. cls 2
Aux did. cls 2
 

More from Ana Tudor

Project plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyProject plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyAna Tudor
 
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Ana Tudor
 
Reţete bucătărie
Reţete bucătărieReţete bucătărie
Reţete bucătărieAna Tudor
 
A21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiA21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiAna Tudor
 
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003Ana Tudor
 
A19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotA19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotAna Tudor
 
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMA15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMAna Tudor
 
A14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesA14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesAna Tudor
 
Tips Google Docs
Tips Google DocsTips Google Docs
Tips Google DocsAna Tudor
 
Using Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomUsing Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomAna Tudor
 
A13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsA13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsAna Tudor
 
A11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintA11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintAna Tudor
 
A9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziA9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziAna Tudor
 

More from Ana Tudor (20)

Project plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyProject plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacy
 
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
 
Reţete bucătărie
Reţete bucătărieReţete bucătărie
Reţete bucătărie
 
A21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiA21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - Activităţi
 
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
 
A19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotA19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPot
 
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMA15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
 
A14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesA14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - Wikispaces
 
Tips Google Docs
Tips Google DocsTips Google Docs
Tips Google Docs
 
Using Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomUsing Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroom
 
A13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsA13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docs
 
A11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintA11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - Paint
 
At the zoo
At the zooAt the zoo
At the zoo
 
At Zoo
At ZooAt Zoo
At Zoo
 
Birthday
BirthdayBirthday
Birthday
 
A9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziA9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - prezi
 
A7 - FISA 7
A7 - FISA 7A7 - FISA 7
A7 - FISA 7
 
A6 - FISA 6
A6 - FISA 6A6 - FISA 6
A6 - FISA 6
 
A5 - FISA 5
A5 - FISA 5A5 - FISA 5
A5 - FISA 5
 
A4 - FISA 4
A4 - FISA 4A4 - FISA 4
A4 - FISA 4
 

Recently uploaded

CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlCURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlARINAGAINA2
 
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariicomunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariilupucornelia1975
 
Organizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityOrganizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityHGTCLibrary
 
ClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxNuckles
 
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfInteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfToporanCristina
 
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie bunaStihariSvetlana1
 
Rolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptxRolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptxMarianaStoineac2
 

Recently uploaded (7)

CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlCURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
 
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariicomunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
 
Organizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityOrganizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue University
 
ClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptx
 
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfInteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
 
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
 
Rolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptxRolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptx
 

A8 - FISA 8

 • 1. Investeşte în oameni!   ACTIVITATEA  8   Evidentierea pertinentei utilizarii TIC in clasa, la orele de studiu in limbi moderne.     SCOP   1  oră   DURATA   Avand in vedere coordonatele generale necesare pregatirii unei lectii, lucrati pe grupe si imaginati un plan de lectie ce utilizeaza activitati TIC. Grupele de lucru le veti alcatui pentru a proiecta lectii astfel: Grupa 1 – clasele 2-4   Grupa 2 – clasele 5-6 Grupa 3 – clasele 7-8 INDICAȚII   Grupa 4 – clasele 9-10 Grupa 5 – clasele 11-12 Prezentati apoi planurile de lectie si activitatile in plen. Postati documentul creat pe pagina personala de pe site-ul ticlimbimoderne.wikispaces.com. Fisa  de  lucru  8.1  –  Niveluri europene ale limbilor – grila de autoevaluare. Fisa de lucru 8.2 – Tipuri de activitati realízate la TIC, pe clase.   Calculator MATERIALE     NECESARE  
 • 2. Investeşte în oameni! Fisa 8.1 Niveluri europene ale limbilor - Grila de autoevaluare INTELEGERE: -­‐ Ascultare: A1: Pot să înţeleg expresii cunoscute si propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate. A2: Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare. B1: Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă. B2: Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj standard. -­‐ Citire: A1: Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afişe sau cataloage. A2: Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg scrisori personale scurte şi simple. B1: Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale. B2: Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini şi puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană. VORBIRE -­‐ Participare la conversație: A1: Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări. A2: Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie. B1: Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viata cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi actualităţi).
 • 3. Investeşte în oameni! B2: Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluentă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi opiniile. -­‐ Discurs oral: A1: Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii pe care îi cunosc. A2: Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a altor persoane, a condiţiilor de viată, a studiilor şi a activităţii mele profesionale prezente sau recente. B1: Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experienţe şi evenimente, visele mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot să îmi argumentez şi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să-mi exprim reacţiile. B2: Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni. SCRIERE A1: Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa mea pe un formular de hotel. A2: Pot să scriu mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de mulţumire. B1: Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii. B2: Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.
 • 4. Investeşte în oameni! Fisa 8.2: Tipuri de activitati realizate la TIC, pe clase Clasa a II-a – Software folosit: Paint, software dedicat - exerciţii de punere în corespondenţă: imagine-cuvânt, cuvânt-imagine; - ilustrarea prin desen a unui text citit; - jocuri educaţionale de recunoaştere a cuvintelor; Clasa a III-a – Software folosit: Paint, NotePad, WordPad, Word, software dedicat - realizarea şi rezolvarea unui puzzle lingvistic; - reprezentarea grafică a unui minirebus; - realizarea unui document care să cuprindă un dialog imaginar, pe o temă dată; - realizarea unei invitaţii, scrisori, carte poştală; - realizarea de documente pentru un concurs de ghicitori propuse; - jocuri de numărare; Clasa a IV-a – Software folosit: Paint, Word, software dedicat - realizarea unei felicitări, afiş sau reclamă; - realizarea unui document care să cuprindă un dialog imaginar, pe o temă dată; - realizarea unei invitaţii, scrisori, carte poştală; - jocuri educaţionale de gramatică, jocuri de puzzle; Clasa a V-a – Software folosit: Word, Publisher, software dedicat, platforme colaborative - Publisher: felicitări, invitaţii, cărţi de vizită, calendare, diplome. Exemplificare pt. calendar Pentru realizarea materialelor se pot utiliza platforme de lucru în colaborare (de exemplu: ThinkQuest, Moodle, Live@Edu). Clasa a VI-a – Software folosit: Word, PowerPoint, software dedicat, platforme colaborative - realizarea de documente în Word pentru o temă dată, un cuvânt cheie, cu ocazia unui eveniment, întocmirea unei cereri, întocmirea unui referat la o disciplină studiată etc.; - realizarea de prezentări în PowerPoint pentru: o temă dată, un cuvânt cheie, cu ocazia unui eveniment, concurs de poveşti ilustrate într-un număr limitat de diapozitive, etc.; Pentru realizarea materialelor se pot utiliza platforme de lucru în colaborare (de exemplu: ThinkQuest, Moodle, Google Docs, Live@Edu).
 • 5. Investeşte în oameni! Clasa a VII-a – Software folosit: Word, PowerPoint, Internet, software dedicat, platforme colaborative Sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online; - realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie, o bibliotecă sau un dicţionar online - realizarea unui album de artă cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online; - realizarea unor fişe de orientare turistică (traseu, distanţă, reprezentare obiective, etc.). Clasa a VIII-a – Software folosit: - prelucrare audio pot fi utilizate aplicaţiile: Winamp, Itunes, Windows Media Player etc; - prelucrare video pot fi utilizate aplicaţiile: Windows Movie Maker, Windows Media Player etc; - prelucrare grafică raster pot fi utilizate aplicaţiile: Windows Picture and Fax Viewer, IrfanView, Microsoft Office Picture Manager etc; - prelucrare grafică vectorială pot fi utilizate aplicaţiile: Adobe Flash, Corel Draw, Inkscape etc; - optimizarea unor imagini pot fi utilizate aplicaţiile: Microsoft Office Word, Writer (Open Office), Adobe Photoshop etc; - transferul de elemente multimedia între calculator şi diferite medii externe de stocare/redare se pot utiliza dispozitive de genul: iPod, stick, telefonul mobil etc. Clasa a IX-a – Software folosit: - aplicaţii dedicate: Kompozer, Yahoo SiteBuilder, Silverlight etc. - aplicaţiile pentru realizarea de conferinţe audio şi video: Skype, Windows Live, Live@Edu etc. - motoarele de căutare: Google, Yahoo!, Bing etc. Clasa a X-a – Software folosit: Pentru tratarea conţinuturilor referitoare la prelucrarea imaginilor pot fi utilizate: IrfanView, Gimp, Inkscape, Photoshop, Photopaint, aplicaţii disponibile online (de exemplu aviary.com, Picasa şi Flickr) etc. Pentru tratarea conţinuturilor referitoare la prelucrarea audio - video pot fi utilizate: Movie Maker, Media Cope, Any Audio Converter, Audacity, aplicaţii disponibile online (de exemplu aviary.com) etc.
 • 6. Investeşte în oameni! Clasa a XI-a si a XII-a – Software folosit: software dedicat pentru realizarea blogurilor si a platformelor colaborative, Google docs etc. Activităţi de învăţare recomandate: - întocmirea unei pagini web personale - realizarea de pagini web cu conţinut interdisciplinar - realizarea de pagini web specifice unor evenimente - realizarea de galerii foto