Ziarul Miovenii, Nr. 163

1,568 views

Published on

newspaper in Mioveni

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ziarul Miovenii, Nr. 163

  1. 1. MIOVENII “Cetăţenii sunt egali în faţa legii si a autorităţilor locale” 4 pagini APRILIE 2009 Nr. 163 Publicaţie bilunară editată de Tiraj: 2000 exemplare www.primariamioveni.ro PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI Sediul redacţiei: Centrul Cultural Mioveni, Strada ZIARUL SE DISTRIBUIE GRATUIT!!! Tudor Muşatescu, Bl. V2B (lângă Poliţia Comunitară) Pentru o mai bună informare vizitaţi site-ul primăriei: CONTACT: Tel: 0730.444.767 / 0348.445.856 www.primariamioveni.ro E-mail: ziarmiovenii@yahoo.com INTERVIU cu Deputatul de Argeş Ion BURNEI Asistenţii personali din oraş PARTICIPĂ LA CURSURI “AM UN DIALOG PERMANENT CU DE CALIFICARE PRIMARUL ION GEORGESCU ŞI Potrivit legii asistenţii person- ali sunt obligaţi ca o dată la 2 ani să urmeze cursuri de in- CONSILIUL LOCAL PENTRU A GĂSI struire/perfecţionare pe o du- rată de 6 săptămâni. Cei 80 de CELE MAI BUNE SOLUŢII” asistenţi personali aflaţi în evi- denţa Primăriei oraşului Mioveni participă la aceste Iuliana Nedelcu: Dom- îmbunătăţirea serviciilor Am pornit de la aproape cursuri în fiecare marţi la Cen- nule Deputat, aţi obţinut medicale şi la aducerea nimic, iar astăzi pot trul Cultural din oraş. la ultimele alegeri un pro- de specialişti în spitale. spune că nu există locali- cent de peste 54%, ceea Mioveni este un oraş cu tate în Colegiul 3 fără pagina 2 ce denotă o încredere un suport financiar ce ne măcar un punct medical destul de mare a permite să realizăm la care locuitorii să CHIAR NU multe. Am un dialog per- cetăţeanului în omul politic Ion Burnei. De ce manent cu primarul Ion apeleze la nevoie. Susţin în continuare înfiinţarea NE PASĂ DE credeţi că oamenii au în- Georgescu şi Consiliul acestor cabinete med- BANII Local pentru a găsi cele credere în dvs.? Ion Burnei: Îmi place să mai bune soluţii. Mă voi icale şi fac un apel către autorităţile locale din în- NOŞTRI?! cred că oamenii au în- implica şi în celelalte as- treg colegiul. Putem înfi- Unii oameni au un mod tare ciudat credere în mine, pentru pecte, nu numai în sănă- inţa mai multe astfel de de a se distra sau de a-şi vărsa nervii: că mă cunosc, pentru că tate. M-am gândit la nişte ca-binete, oferind în ace- vandalizând tot ce le iese în cale, şi am fost aproape de ei. soluţii legate de traficul laşi timp slujbe cetăţe- cel mai des cad pradă parcurile de Faptul că sunt un om din oraş, de urbanism şi nilor calificaţi. Le stau la joacă pentru copii şi spaţiile verzi. politic cu vechime cred arhitectură a oraşului, dispoziţie prin inter- că i-a ajutat în decizie. idei pe care le voi discuta mediul cabinetului de au- pagina 3 Ion BURNEI Părerea mea este că acest şi cu dl. Georgescu. dienţe. Deput at de Ar geş procent ar fi putut fi mai I.N.: Sunteţi de profesie farmacist, deci cunoaşteţi I.N.: La cabinetul de au- DACIA SE IMPLICĂ ÎN -am găsit pe domnul deputat mare dacă alegerile nu ar mai bine ca alţii prob- dienţe pe care îl aveţi în VIAŢA COMUNITĂŢII L Ion Burnei la cabinetul său din Mioveni unde oferă consiliere cetăţenilor cu diferite probleme. De fi coincis cu perioada în care angajaţii de la Uzina Dacia erau în neplată. Rezultatele de la Mioveni lemele cu care se con- fruntă sistemul medical. Asistenţa me-dicală este oraş oferiţi consiliere cetăţenilor. Care sunt cel mai des întâlnite prob- leme semnalate de aceş- LOCALE Dacia este mereu prezentă în viaţa comunităţii locale din care fac profesie farmacist, deputatul Ion deficitară în unele local- au fost puţin mai slabe tia? parte salariaţii săi şi a venit în spri- Burnei a terminat în 1974 Facultatea ităţi mai ales în mediul decât în restul loca- I.B.: Cetăţenii mă pot jinul acestora de nenumărate ori. „Carol Davila” din Bucureşti, în 2003 rural. Ce planuri aveţi în lităţilor din Colegiul 3, găsi în fiacere Joi la cabi- Donarea de mobilier şi calcula- s-a specializat în Ştiinţe Politice la această privinţă? toare pentru şcolile şi grădiniţele Facultatea „Dimitrie Cantemir” Bu- dar consider că e normal I.B.: Pentru că fac parte netul din Mioveni pe strada Tudor Muşatescu, din oraş, 10.000 de cărţi tehnice cureşti, în prezent studiind ştiinţe ju- având în vedere situaţia din comisia de sănătate, bibliotecii franceze şi a unui au- ridice la Facultatea „Hyperion” tot în de la acea vreme. ca şi în mandatul trecut, Bl. V2B, mezanin, între toturism Serviciului Ambulanţă capitală. Reputatul parlamentar a I.N.: Reprezentaţi am ca prioritate refor- orele 10.00 – 12.00, tel: sunt câteva acţiuni întreprinse în deţinut mai multe funcţii în decursul cetăţenii colegiului în marea sistemului de 0348.807.825 sau acest sens. anilor: Director al Centrului de Diag- Parlament. Ce obiective sănătate. Cunosc foarte 0348.457.398. În cele- nostic şi Tratament Piteşti, Vi- aveţi pentru oraşul bine situaţia de la lalte zile ale săptămânii cepreşedinte al Casei de Asigurări de Mioveni? Mioveni şi cred că sun- stau la dispoziţia pagina 4 Sănătate Argeş, iar din 2000 până în I.B.: Obiectivul meu pri- tem pe o traiectorie bună. cetăţeanului prin inter- prezent ocupă funcţia de deputat în oritar pentru oraşul Merg des în teritoriu să mediul consilierilor mei PROGRAMUL ZILELOR DE 1, 2 ŞI 3 MAI Parlamentul României, făcând parte Mioveni, dar şi pentru vad care sunt problemele. între orele 14.00 - din comisiile permanente pentru celelalte localităţi pe care In ultimii ani s-au înfi- 16.00.Cel mai des îmi TREI ZILE DE sănătate şi familie şi cea pentru egali- le reprezint este sănă- inţat multe puncte de calcă pragul locuitori cu tatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. tatea şi mă refer aici la lucru pe lângă farmacii. probleme sociale. SĂRBĂTOARE LA MIOVENI “SĂRBĂTOAREA Vă invităm la TEATRU! MUNCII, A FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU COPII ŞI TINERET “LUDICUS”, a ajuns la ediţia a VIII-a. PRIMĂVERII ŞI A nul acesta oraşul Mioveni găzduieşte cea de a VIII-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineret „LUDICUS”, manifestare devenită o tradiţie pentru oraşul nostru, organizată de Consiliul Local Mioveni, Primăria oraşului şi Centrul Cultural A BUCURIEI” Mioveni. În perioada 11 – 13 Iunie 2009, la Mioveni vor fi prezente mai multe trupe de teatru din: La Izvorul Tămăduirii (între Colibaşi şi Făget) Piteşti, Bucureşti, Craiova, Târgovişte, Sibiu, Ploieşti, Bistriţa, Câmpulung Muscel, Braşov, Rast şi Mioveni. Concurenţii vor intra în competiţie pentru câştigarea trofeului LUDICUS. pagina 4
  2. 2. Pagina 2 - MIOVENII PENTRU O MAI BUNĂ INFORMARE Asistenţii personali din oraş PRIMĂRIA MIOVENI VĂ PUNE LA PARTICIPĂ LA CURSURI DISPOZIŢIE SITE-UL: DE CALIFICARE Î ncă de anul trecut Primăria oraşu- lui Mioveni a pus la dispoziţia cetăţeanului un site, www.pri- mariamioveni.ro, pentru accesarea diferitelor informaţii: comunicate de presă, ediţia online a ziarului „Miovenii” anunţuri, legislaţie, documente utile, hotărâri ale Consiliului Local, informaţii privitoare la serviciile din subordinea CL şi multe altele. Peste 56.000 de vizitatori au vizualizat până în prezent site-ul Primăriei. Acţiune de ecologizare “PROIECTUL DE ECOLOGIZARE” La sfârşitul celor 6 săptămâni de cur s, asistenţii per sonali vor trece p r i n t r- o t e s t a r e p e n t r u o b ţ i n e r e a d i p l o m e i ANGRENEAZĂ LUNAR SUTE DE ELEVI A sistenţii person- Mioveni participă la aceste ali care au în în- cursuri în fiecare marţi la L a începutul Acţiunea îşi propune câteva zone din oraş. grijire persoane Centrul Cultural din oraş. cu handicap, au mari re- „Cursurile sunt obliga- lunii aprilie a educarea elevilor în Cea de a doua acţiune sponsabilităţi. Foarte mulţi torii, în urma acestora vor demarat ac- spiritul protejării medi- desfăşurată a fost des- dintre aceştia nu au niciun obţine diplome recunoscute tivitatea de ecologizare ului înconjurător. făşurată de elevii de la fel de calificare în acest sens. de către Ministerul Muncii. a mediului înconjură- „Prima acţiune din Şcoala „Marin Sorescu” Majoritatea asistenţilor per- La fiecare 2 ani asistenţii tor. „Proiectul de Eco- cadrul Proiectului a – Racoviţa şi Liceul sonali fac parte din familiile personali trebuie să par- logizare”, iniţiat în 2008 avut loc la începutul Teoretic „Iulia Zam- persoanelor cu dizabilităţi şi ticipe la aceste cursuri pe de către Primarul oraşu- lunii aprilie. 150 de firescu” a vizat în unele cazuri salariul perfecţionare pentru a putea lui Mioveni, angrenează elevi şi cadre didactice curăţarea văii râului primit pentru această activi- practica. Prin aceste cursuri toate şcolile de pe raza de la Şcolile „Liviu Re- Argeşel” a declarat Mar- tate este singurul venit al se urmăreşte îmbunătăţirea oraşului prin partici- breanu” şi „George ilena Ionescu, consilier familiei. activităţii asistenţilor per- parea efectivă a elevilor Topârceanu” au ecolo- pe probleme de în- Potrivit legii asistenţii sonali în ceea ce priveşte personali sunt obligaţi ca o sănătatea, alimentaţia, şi cadrelor didactice. gizat timp de două ore văţământ. dată la 2 ani să urmeze cur- igiena personală, mediul tenţilor personali şi benefi- suri de instruire/per- fecţionare pe o durată de 6 ambiant (locul de dormit, spaţiul unde pacientul îşi pe- ciarii pe care îi deservesc BIBLIOTECA FRANCEZĂ DIN CADRUL aceştia.”, a declarat Nicolae săptămâni. Cei 80 de asis- tenţi personali aflaţi în evi- trece timpul) şi totodată accesarea legislaţiei în ceea Alexe – Şef Birou Asistenţă CENTRULUI CULTURAL VĂ AŞTEAPTĂ! Socială. denţa Primăriei oraşului ce priveşte drepturile asis- Î n cadrul Centrului Cultural Mioveni din Consiliul Local Mioveni a oferit strada Tudor Muşatescu, bl. V2B, parter, 4000 de pachete în noaptea de Înviere funcţionează Biblioteca În fiecare an, în preajma Franceză. Fondul de carte Sărbătorilor Pascale edilii francofon însumează peste locali încearcă să facă câte o bucurie locuitorilor cu 10.000 de volume de liter- probleme. În acest an, 50 atură, ştiinţă, enciclopedii de persoane cu handicap şi cărţi pentru copii, grav, aflate în evidenţa Biroului Asistenţă Socială reprezentând o donaţie a Asociaţiei de Prietenie au primit pachete cu pro- Mioveni – Landerneau. Alături de cărţile în duse alimentare, acestea limba franceză, biblioteca adăposteşte alte fiind duse la domiciliile persoanelor în cauză. 10.000 de cărţi tehnice provenite de la SC Au- O altă „tradiţie” în oraşul tomobile Dacia SA. Înscrierile se fac de luni până nostru este ca în noaptea vineri între orele 08.00 – 16.00 în baza buletinului de Înviere, Consiliul Local sau a cărţii de identitate, iar pentru minorii care Mioveni să ofere pachete credincioşilor. 4000 de pachete cu ouă roşii şi cozonăcei au fost nu au împlinit încă 14 ani în baza unui act de oferite în acest an, acestea fiind distribuite puţin după miezul nopţii la Bisericile din identitate al părinţilor. Mioveni, Racoviţa, Făget, Clucereasa şi Colibaşi după ce enoriaşii au luat lumină. CENTRUL CULTURAL MIOVENI OFERĂ GRATUIT CURSURI DE DANS MODERN ŞI DANS DE SOCIETATE CENTRUL CULTURAL MIOVENI Organizează preselecţie pentru următoarele cursuri: dans modern dans de societate Sunt aşteptaţi la sediul Centrului Cultural din strada Tudor Muşatescu, Bl. V2B, parter, copii cu vârste cuprinse între 5 – 18 ani, în fiecare Sâmbătă, orele 14.00 şi Duminică, orele 12.00. Cursurile sunt GRATUITE!!!
  3. 3. Pagina 3 - MIOVENII Festivalul Primăverii, ediţia a II-a 300 DE COPII AU CONCURAT PENTRU CÂŞTIGAREA PREMIILOR OFERITE DE CONSILIUL LOCAL MIOVENI Consiliul Local Mioveni, CAŞ – Şcoala „Liviu REBRE- Secţiunea a Premiul I: SELEA IU- Organizatorii au pregătit Primăria oraşului, Centrul Cul- ANU” Mioveni; III-a: Paradă ECO LIAN – Şcoala Nr. 5 Piteşti; copiilor surprize plăcute pe tot tural Mioveni, Şcoala cu clasele Premiul al II-lea: Stanca Premiul I: CARAVANA Premiul al II-lea: STURZ parcursul evenimentului. Buna I-VIII Nr. 1 „Liviu REBRE- Elena Roxana – Şcoala COL- ECO – Şcoala „Liviu REBRE- FLORA – Şcoala „Liviu RE- organizare a fost asigurată de o ANU” din MIOVENI, în IBAŞI; ANU” Mioveni; BREANU” Mioveni; echipă de cadre didactice ini- parteneriat cu Inspectoratul Iordache Ştefan – Şcoala Premiul al II-lea: MICII Premiul al III-lea: moase: învăţător – Berechet Şcolar Judeţean Argeş, Casa de George TOPÂRCEANU; TOPÂRCENI ECOLOGIŞTI POPESCU FLAVIA – Şcoala Daniela, institutor – Costache Cultură Mioveni, Clubul Copi- Premiul al III-lea: Vancea – Şcoala George George TOPÂRCEANU; ilor Mioveni şi Comitetul Mihai – Şcoala „Liviu REBRE- TOPÂRCEANU; Lidia, profesor – Căpăţână Menţiune: GHENA Gabriela, institutor – Fîlfănescu Reprezentativ al Părinţilor din ANU” Mioveni; Buzatu Mi- Premiul al III-lea: ECO- CLAUDIA – CLUBUL COPI- Sabina, învăţător – Năstase Şcoala „Liviu REBREANU” a hăescu Oana – Şcoala Nr. 5 MODA – Liceul Teoretic Iulia ILOR MIOVENI; Elena, profesor – Rădulescu fost gazda Concursului Judeţean Piteşti; ZAMFIRESCU; c) Grup vocal: FESTIVALUL PRIMĂVERII. Menţiune: Muşeţan Adri- Menţiune: VOINICEII – Mariana. Premiul I: FLOARE DE Acest concurs s-a adresat ana – Şcoala Valea Ursului; Şcoala BÂRLA; FLORILE Pentru buna colaborare, or- COLŢ – Şcoala OPREA elevilor din ciclul primar şi s-a Secţiunea a II-a: Dans tematic PRIMĂVERII – Şcoala COL- ganizatorii mulţumesc partener- desfăşurat pe patru secţiuni: Premiul I: FLORIILE – IBAŞI; IORGULESCU C-LUNG; ilor din acest proiect educaţional recitare poezie tematică, inter- Şcoala „Liviu REBREANU” Secţiunea a IV-a: Premiul al II-lea: PRIMĂ- şi sponsorilor. pretare melodie tematică, dans Mioveni; BUBURUZELE – INTERPRETARE MELODIE VARA – Şcoala „Liviu REBRE- ANU” Mioveni; Publicul a fost plăcut impre- tematic şi paradă costume ECO. Şcoala George TEMATICĂ; sionat de buna organizare a Au evoluat pe scena Festival- TOPÂRCEANU; a)Solist instrumental: Premiul al III-lea: GRUP VOCAL - Liceul Teoretic Iulia acestui eveniment precum şi de ului aproximativ 300 de copii Premiul al II-lea: BE Premiul I: POPA LIVIU ZAMFIRESCU; FLORI DE înalta ţinută artistică a formaţi- din Piteşti, Câmpulung, Bârla, HAPPY – Liceul Teoretic Iulia ŞTEFAN – Şcoala George Piscani, Bascov, Valea Ursului şi ZAMFIRESCU; TOPÂRCEANU; CÂNTEC – Şcoala PISCANI ; ilor participante. Aceste impre- bineînţeles din Mioveni. Premiul al III-lea: Premiul al II-lea: DINU Menţiune: GRUP VOCAL – sii constituie pentru În urma jurizării au fost acor- MĂRŢIŞOARELE – Şcoala MARIN ALEXANDRU - Şcoala VALEA URSULUI; organizatori un imbold ca date următoarele premii: „Liviu REBREANU” Mioveni; Liceul Teoretic Iulia ZAM- Formaţiile participante au acest festival să devină o tradiţie Secţiunea I: Recitare tematică Menţiune: DIVINELE – FIRESCU; impresionat publicul prin talent, a Şcolii „Liviu REBREANU”. Premiul I: TRIO BUCLU- Şcoala COLIBAŞI; b) Solist vocal: ingeniozitate şi inocenţă. Chiar nu ne pasă de banii noştri?! nii oameni au un de lângă blocul A19, după U mod tare ciudat de a se distra sau de a-şi vărsa nervii: vandal- care au fugit. La scurtă vreme agenţii comunitari i-au iden- tificat pe responsabili: Giu- O altă “ispr avă” a concetăţenilor noştri izând tot ce le iese în cale, şi lian Marius, Grigore Robert, cel mai des cad pradă par- curile de joacă pentru copii Mădălin Răducu şi Tănăsoi şi spaţiile verzi. În aceste Alexandru toţi locuitori ai locuri publice trebuie mereu Mioveniului, după care au reparat câte ceva, lucru ce se fost predaţi Poliţiei oraşului datorează unor concetăţeni Mioveni pentru stabilirea ai noştri cărora puţin le pasă gradului de vinovăţie şi că reparaţiile înseamnă bani, tragerea la răspundere pen- banii noştri. Băncile sunt rupte, leagănele dezmem- tru faptele comise. brate, florile rupte şi toate „Infracţiunea de dis- acestea sunt reparate pe trugere este foarte gravă, re- cheltuiala noastră, a tuturor. sponsabilii riscând O astfel de sesizare a întocmirea unui dosar penal” primit Poliţia Comunitară a explicat Ion Vîlsan, Şeful Mioveni. Un grup de tineri Poliţiei Comunitare au devastat parcul de joacă Mioveni.
  4. 4. Pagina 4 - MIOVENII DACIA se implică în viaţa comunităţii locale acia este mereu prezentă fost prezent la Mioveni pentru a D în viaţa comunităţii locale din care fac parte salari- aţii săi şi a venit în sprijinul aces- dona Primăriei o altă ambulanţă. Deşi autoturismul nu este de ul- timă generaţie, ci numai o Dacia tora de nenumărate ori. Donarea Break, ambulanţa se află în stare de mobilier şi calculatoare pentru perfectă de funcţionare. şcolile şi grădiniţele din oraş, Ambulanţa va servi transportului 10.000 de cărţi tehnice bibliotecii persoanelor cu dizabilităţi, moni- franceze şi a unui autoturism Ser- torizate de Consorţiul pentru Dez- viciului Ambulanţă sunt câteva voltare Locală şi Biroul Asistenţă acţiuni întreprinse în acest sens. Socială, la instituţiile de resort, dar La începutul lunii aprilie, Direc- va fi folosită şi de către Serviciul François Fourmont a înmânat autorităţilor locale torul General François Fourmont a Ambulanţă în caz de nevoie. o ambulanţă „Toate aceste acţiuni denotă grija Privitor la situaţia în care se află uzina, F.Fourmont a ţinut să pre- noastră pentru comunitate, în a cărei cizeze că lucrurile stau mai bine decât acum trei luni, numai că piaţa viaţă vrem să ne implicăm cât mai mult. auto e plină de suprize şi nu se ştie cum vor evolua lucrurile. To- Sponsorizarea Primăriei oraşului Mioveni todată a dat asigurări că până în luna august se va lucra con- face parte dintr-un demers mai amplu de îm- tinuu. bunătăţire a calităţii vieţii, iar sănătatea este 170 de contracte pe perioadă determinată au fost trans- un aspect foarte important în acest sens” formate în contracte cu perioadă nedeterminată. a declarat Directorul General al SC În luna martie s-au produs 28.000 de autovehicule, 90% din- Automobile Dacia SA. tre acestea fiind exportate. Principalele pieţe către care sunt expor- tate produsele Dacia sunt: Germania şi Franţa. PROGRAMUL ZILELOR DE 1, 2 ŞI 3 MAI 50 de copii de la Căminul Creşă au oferit cadouri copiilor nevoiaşi TREI ZILE DE SĂRBĂTOARE LA MIOVENI SĂRBĂTOAREA MUNCII, A PRIMĂVERII ŞI A BUCURIEI ACŢIUNE UMANITARĂ Consiliul Local Mioveni, drăgitei cântăreţe Nineta Popa. LA GRĂDINIŢA LESPEZI Primăria oraşului şi Centrul Cul- Ziua de 2 Mai este dedicată r u p e l e Hârtieşti. Micuţii din Copiii de aici au o tural organizează a II-a ediţie a Săr- bătorii Muncii, Primăverii şi Bucuriei. Zilele de 1 şi 2 Mai sunt dedi- tineretului. Pe aceeaşi scenă vor urca în jurul orei 1700: soliştii Ion Moise Bădulescu şi Flavia Popescu, Trupa de Dans Modern G „ B u b u - ruzele” şi „Albinuţele” de la Mioveni au pregătit de acasă câte un pacheţel cu jucării, haine şi dul- situaţie materială mai precară, aşa că ne-am hotărât să facem ceva Grădiniţa cu program ciuri pentru a-l oferi pentru ei. În acţiunea cate spectacolului în aer liber şi se a Centrului Cultural Mioveni şi prelungit nr. 12 din preşcolarilor din noastră ne-a sprijinit vor desfăşura în punctul „Izvorul Trupa de Estradă a Teatrului Al. oraş, îndrumate de ed. Lespezi. şi domnul Primar care Tămăduirii” din cartierul Făget. În Davila . prima zi de sărbătoare, începând cu Ultima zi, 3 Mai, este dedicată Popa Felicia, Ghinea „Toţi cei 50 de copii ne-a pus la dispoziţie ora 1500, locuitorii vor avea parte competiţiilor ce se vor desfăşura pe Silvia, Ghinescu Co- ai grădiniţei din un mijloc de trans- de un spectacol de muzică popu- stadionul din oraş şi la Sala de druţa, Manoloiu Si- Lespezi au primit câte port. O altă acţiune de lară. Vor urca pe scenă Orchestra Sport a Şcolii “Liviu Rebreanu”, mona şi de un pacheţel de la acest gen va avea loc Doina Argeşului a Teatrului Al. între elevii şcolilor din oraş. directoarea Cârlănaru copiii noştri. Acţiunea în luna iunie” a de- Davila, Ansamnlul „Plai de Dor”, Cele trei zile de sărbătoare se Maria, au mers într-o este rezultatul unui clarat Cârlănaru Grupul Vocal „Doruleţul” şi Tara- vor încheia cu un spectacol pe pla- acţiune umanitară la parteneriat între gră- Maria, Director GPP ful Centrului Cultural Mioveni în- toul Casei de Cultură a Sindi- Grădiniţa Lespezi din diniţele noastre. nr. 12. I.Nedelcu soţit de soliştii Sergiu Tudor, catelor cu începere la ora 1900. Vor Liliana Iordache şi Daniel intra în scenă Trupa RIFF şi Lili Chiţulescu. Seara se va încheia cu Sandu. PROGRAMUL BIROULUI IMPOZITE ŞI TAXE: o reprezentaţie de excepţie a în- LUNI: 08.00 – 16.00 MARŢI: 08.00 – 16.00 MIERCURI: 08.00 – 16.00 JOI: 08.00 – 18.00 VINERI: 08.00 – 16.00 P e s t a d i o n u l o r ă ş e n e s c s e va d e s f ă ş u r a “Cupa 1 Mai la Fotbal” CASETA TEHNICĂ Redactor coordonator, tehnoredactor: Iuliana NEDELCU Redactori: Şefii de birouri din Primărie Fondatori: Ing. Vasile Costescu şi Ion Horia Gliniastei Contact: Str. Tudor Muşatescu, bl. V2B, parter, Mioveni Tel/Fax: 0348.445.956; 0730.444.767 ziarmiovenii@yahoo.com Se tipăreşte la SC ARGEŞUL LIBER SA

×