Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Blocs a la universitat

1,638 views

Published on

Blocs universitat

Published in: Business
  • Be the first to comment

Els Blocs a la universitat

  1. 1. ELS BLOCS <ul><li>la edició, publicació i distribució de continguts online AMB L’IMPLEMENTACIÓ HIPERTEXTUAL I MULTIMÈDIA (textos, imatges, elements multimèdia...) </li></ul>permeten <ul><li>en ordre cronològic invers </li></ul><ul><li>de forma gratuïta </li></ul><ul><li>amb la possibilitat de interacció amb els lectors (comentaris) </li></ul><ul><li>sense necessitat de programaris o llenguatges específics </li></ul><ul><li>sense requeriments tècnics </li></ul><ul><li>amb una estructuració dels continguts clara i entenedora </li></ul><ul><li>des de qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa </li></ul>Els blocs són una eina de publicació (web) per tontos (A. Knapp) Els blocs són la revenja dels aficionats (J. Alonso) Ana Romeo
  2. 2. Usos educatius a l’universitat <ul><li>Punt de trobada i informació , bloc corporatiu , tauló , comunitat d’aprenentatge </li></ul>Bloc institucional Blocs Acadèmics E D U B L O C S <ul><li>Bloc dedicat a la investigació , a la recerca, al debat , a la reflexió , a la creació d’un punt de trobada , la publicació de treballs acadèmics … </li></ul>Bloc acadèmic (de professor a professor) <ul><li>Bloc col.laboratiu: recull d’activitats , execució d’una activitat concreta , treball de recerca o estudi , punt de trobada , portfoli... </li></ul><ul><li>Bloc individual: recull d’activitats , execució d’una activitat concreta , treball de recerca, diari de pràctiques, portfoli... </li></ul>Bloc d’alumne/-s <ul><li>Bloc col.laboratiu vinculat a l’execució d’una activitat d’aprenentage </li></ul><ul><li>Bloc col.laboratiu vinculat a l’assignatura , </li></ul><ul><li>Bloc maestro que reuneix els blocs dels alumnes d’una assignatura en una comunitat d’aprenentatge </li></ul>Bloc gestionat per professor i alumnes <ul><li>Agenda de clase o bloc de l’assignatura </li></ul><ul><li>recull de recursos lligats a l’assignatura </li></ul><ul><li>activitat d’ensenyament-aprenentatge </li></ul><ul><li>aula virtual </li></ul>Bloc de professor adreçat als alumnes CONTINGUTS / OBJECTIUS PARTICIPANTS
  3. 3. <ul><li>Bloc de blocs , Ús dels weblogs a l’educació superior </li></ul><ul><li>Los blogs de apoyo docente de José Luís Orihuela </li></ul><ul><li>El Blog de Juan Freire </li></ul><ul><li>Weblogs Madri +d , directori de blocs de ciència i tecnologia </li></ul><ul><li>Blogfesores , directori de blocs universitaris </li></ul><ul><li>Blogs en asignaturas univesitarias , Daniel Martí </li></ul><ul><li>Comunicación e imagen corporativa , Guía docente i bloc de la assignatura de Publicitat i RRPP de de Daniel Martí </li></ul><ul><ul><li>Recull de blocs d’alumnes de l’asignatura </li></ul></ul><ul><li>Mis clases de álgebra II , recull de recursos i materials d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Uemcommunity , comunitat de blocs d’alumnes i professors de la Universitat Europea de Madrid </li></ul><ul><li>Recull de blocs educatius i utilitats a M ateriales de lengua </li></ul>Alguns exemples més
  4. 4. <ul><li>Posem a l’abast dels alumnes recursos, activitats i materials d’aprenentage </li></ul><ul><li>Establim una comunitat d’aprenentatge oberta en la qual els rols es modifiquen… </li></ul><ul><li>Trobem una plataforma per a la investigació, l’intercanvi i la publicació de treballs acadèmics </li></ul>I doncs, què en fem d’un bloc?
  5. 5. Els Blocs a la universitat <ul><li>Articles: </li></ul><ul><li>Blocs i wikis en educació superior, F. Balagué </li></ul><ul><li>Blog como diario de prácticas y blog del estudiante de doctorado , F. Balagué </li></ul><ul><li>Blogs y universidad , Daniel Martí Pellón </li></ul><ul><li>Blogs profesionales y blogs universitarios , D. Martí Pellón </li></ul><ul><li>Blogs , mercado y universidades , D. Martí Pellón </li></ul><ul><li>Diferentes tipos de blogs en la universidad , Julen Iturbe </li></ul><ul><li>Blogs para educar. Uso de los blogs en una pedagogía constructivista , Tíscar Lara </li></ul><ul><li>Los blogs como motor de la universidad 2.0 , Tíscar Lara </li></ul><ul><li>La utilidad de un blog académico , Tíscar Lara </li></ul><ul><li>Wikis , blogs y docencia: todo lo que la universidad debería aprender de las enseñanzas medias , Juan Freire </li></ul><ul><li>Abriendo puertas en la educación superior…con blogs , Carlos E. Santos </li></ul><ul><li>A las misiones , Antonio Fumero </li></ul><ul><li>Los blogs y la universidad , Andrés Pedreño </li></ul><ul><li>Prácticas emergentes en la Web y nuevas oportunidades educativas , Rune Baggetun </li></ul><ul><li>Nativos digitales y generación Net , Fernando Santamaría </li></ul><ul><li>Bitácoras y e- learning . Una propuesta formativa , José Luís Capón García </li></ul><ul><li>Recopilació bibliogràfica a Web de blogs , José Luís Orihuela </li></ul><ul><li>Web 2.0 a la UIC , Toni Sellas </li></ul><ul><li>Blocs i wikis en el context de l’espai europeu d’educació superior, F. Balagué (PP) </li></ul><ul><li>Utilización de blogs y wikis en la docencia universitaria , Pedro Cuesta (presentació) </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Para este viaje sólo necesitamos una mochila ligera pero bien abastecida para disfrutar del camino, desafiar las inclemencias y crecer con las conversaciones. El maestro debe ser un caminante más, alguien que repite trayecto, que nos acompaña y que nos da buenos consejos apoyados en su experiencia. Alguien que nos ayuda a preparar el petate, a identificar las setas venenosas, los cantos de sirenas y los personajes de Propp . La Red es nuestro bosque por explorar. Comienza la aventura. </li></ul><ul><li>Tíscar Lara, El peregrino digital … </li></ul>Els Blocs a la universitat
  7. 7. <ul><li>GESTORS DE BLOCS </li></ul><ul><li>Blogger </li></ul><ul><li>Wordpress </li></ul><ul><li>Blocat </li></ul><ul><li>Nireblog </li></ul><ul><li>UTILITATS </li></ul><ul><li>Bloglines </li></ul><ul><li>Googlereader </li></ul><ul><li>TUTORIALS </li></ul><ul><li>Els blocs educatius (Taller de Lourdes Domenech) </li></ul><ul><li>Taller de Isidro Vidal (wordpress) </li></ul><ul><li>Documentación de Aulablog </li></ul><ul><li>Curso de blogs de Miguel Luís Vidal </li></ul><ul><li>Recursos y herramientas para blogs </li></ul>Fes clic Ana Romeo

×