Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TIPOLOGIES TEXTUALS       C.P Norai 2012       Àrea de Català        Ana Rodríguez
Què és un TEXT?     • El text és una unitat lingüística        formada per un conjunt      d’enunciats qu...
Quins textos coneixem?
QUINS TIPUS de TEXTOS HI     HA?     1-Narratius     2-Descriptius    3-Argumentatius     4-Predictiu...
TEXTOS NARRATIUS• Finalitat: explicar/narrar ordenadament fets, accions... que es desenvolupen en el temps.• Estructura ...
TEXTOS DESCRIPTIUS• Finalitat: consisteix en representar amb paraules, una persona, un objecte, un ambient, un entorn...,...
TEXTOS ARGUMENTATIUS• Finalitat: defensar idees i expressar opinions.• Estructura   -Introducció/Tesi   -Motius o argu...
TEXTOS PREDICTIUS• Finalitat: fer pronòstics sobre fets que poden ocórrer o potser ocorreran.• Estructura    -Distinci...
TEXTOS EXPOSITIUS• Finalitat: ens proporciona informació sobre fets, coneixements o ens els explica. Transmetre informac...
TEXTOS INSTRUCTIUSFinalitat: Fonamentalment comunicativa.Estructura:  -Cal seguir un ordre lògic (causa/efecte) i cronolò...
TEXTOS CONVERSACIONALS• Finalitat: reflectir la conversa entre dos o més interlocutors, situada en un context i condicion...
TEXTOS RETÒRICS•  Finalitat: Comunicar adequadament un contingut  amb finalitat didàctica o persuasiva. Argumentar uns ...
S         UN       LG      A ?    D IR ES   U   P L  E D X EMPO E
JUGUEM A ENDEVINAR EL    TEXT!           IU          UCT       S TR            ...
-Bones! Volia              xerrar amb na              Paula?           TIU  -Ara mate...
T                   E X RI C                  T Ò                   ...
ÉS EL VOSTRE TORN!• A sorts cada un farà una tipologia de les que hem explicat i après avui.• Pots fer-la del tema que mé...
tIPOLOGIES TEXTUALS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

tIPOLOGIES TEXTUALS

Treball del diferents textos

 • Be the first to comment

tIPOLOGIES TEXTUALS

 1. 1. TIPOLOGIES TEXTUALS C.P Norai 2012 Àrea de Català Ana Rodríguez
 2. 2. Què és un TEXT? • El text és una unitat lingüística formada per un conjunt d’enunciats que tenen una intenció comunicativa i tenen una estructura.  • Les propietats principals d’un text són la adequació, coherència i laDóna un sentit gobal al text i ens permet cohesió.interpretar cada una de les parts com un Es refereix a  lacomponent de tot.Un text és coherent bàsicament quan les parts que relació gramatical iel formen no es contradiuen entre sí. Hem de semántica entre elspensar que ens han d’entendre bé i la informació enunciats queha d’estar organitzada. forman el text.
 3. 3. Quins textos coneixem?
 4. 4. QUINS TIPUS de TEXTOS HI HA? 1-Narratius 2-Descriptius 3-Argumentatius 4-Predictius 5-Expositius 6-Instructius 7-Conversacionals 8-Retórics FONT: http://www.xtec.cat/ceip-santiscle
 5. 5. TEXTOS NARRATIUS• Finalitat: explicar/narrar ordenadament fets, accions... que es desenvolupen en el temps.• Estructura -Plantejament -Nu -Desenllaç• Característiques -Predomini del temps passat. -3a persona. -Connectors espacials i temporals.• Exemples: contes, llegendes, rondalles, cartes, notícies...
 6. 6. TEXTOS DESCRIPTIUS• Finalitat: consisteix en representar amb paraules, una persona, un objecte, un ambient, un entorn..., ordenant els elements lingüístics en funció dallò que es vulgui destacar més.• Estructura Ordre variat segons el tipus: -De dalt a baix -De dreta a esquerra -De general a particular• Característiques -Abundància de noms i adjectius -Adverbis de manera i connectors espacials -Puntuació: comes en les enumeracions, punt i coma per enllaçar sèries• Exemples: descripcions dobjectes, animals,
 7. 7. TEXTOS ARGUMENTATIUS• Finalitat: defensar idees i expressar opinions.• Estructura -Introducció/Tesi -Motius o arguments -Conclusió• Característiques -Semblants als textos expositius -Connectors lògics que jerarquitzen la informació i relacionen les idees. -Llenguatge formal.• Exemples: articles dopinió, crítiques, xerrades...
 8. 8. TEXTOS PREDICTIUS• Finalitat: fer pronòstics sobre fets que poden ocórrer o potser ocorreran.• Estructura -Distincions en el temps futur: immediat o llunyà -Previsions a curt, mitjà o llarg termini -Ordenació de la informació per temes -Gràfics, il·lustracions…• Característiques -Verbs en futur -Perífrasis de probabilitat -Adverbis temporals i de dubte (possiblement, pot ser...) -Oracions condicionals• Exemples: els més freqüents són la previsió meteorològica i els horòscops, però també hi ha informes predictius sobre el comportament de leconomia, la possibilitat de moviments sísmics o derupció de volcans, el canvi climàtic,etcètera.
 9. 9. TEXTOS EXPOSITIUS• Finalitat: ens proporciona informació sobre fets, coneixements o ens els explica. Transmetre informació de forma objectiva.• Estructura -introducció -desenvolupament -cloenda• Característiques -Verbs en present -Connectors que relacionen les dades i idees. Text objectiu.• Exemples: definicions, textos científics, esquemes, quadres, conferències...
 10. 10. TEXTOS INSTRUCTIUSFinalitat: Fonamentalment comunicativa.Estructura: -Cal seguir un ordre lògic (causa/efecte) i cronològic. -Cal precisar els objectius (material necessari si escau) - Procediments (processos que cal seguir per assolir l’objectiu).Recursos: Sovint s‘inclouen il·lustracions o gràfics i diferents cossos de lletra que actuen com a organitzadors del text.Característiques: -verbs en imperatiu -frases clares, curtes i precises.Parlem de textos que ens expliquen com hem de fer les coses,per exemple: una recepta de cuina, l’ús d’un medicament o d’un aparell,com muntar un moble,
 11. 11. TEXTOS CONVERSACIONALS• Finalitat: reflectir la conversa entre dos o més interlocutors, situada en un context i condicionada per lactitud dels parlants.• Estructura -Al començament hi hem de posar un guió. -Al final hi podem posar un punt. Si hi posem un altre guió, hi afegirem un aclariment referent a aquell qui parla. -Cada vegada que parla un personatge diferent, ho indiquem amb un punt i a part.• Característiques - Procés interactiu que es caracteritza per l’alternança de torns.• Exemples diàlegs, teatre, entrevista...
 12. 12. TEXTOS RETÒRICS• Finalitat: Comunicar adequadament un contingut amb finalitat didàctica o persuasiva. Argumentar uns fets per a arribar a persuadir. Juga amb el ritme i la rima del llenguatge• Estructura: utilitza el llenguatge en funció estètica. -Recerca d’arguments -Selecció i ordenació de dits arguments. -Exposició dels mateixos• Característiques -Riquesa i varietat de temps verbals -Ús de jocs de paraules• Exemples: poemes, rodolins, cançons, dites i refranys, endevinalles...
 13. 13. S UN LG A ? D IR ES U P L E D X EMPO E
 14. 14. JUGUEM A ENDEVINAR EL TEXT! IU UCT S TR T T IN EX CTIU T I T EX D PRE T EX TIU T A R NAR C Ò RI R ET T TEX
 15. 15. -Bones! Volia xerrar amb na Paula? TIU -Ara mateix noNALhi C T O RU és. VolsEX CI T deixar TIU T A A NS qualque RS R I VE AR XT missatge? N T NTE CO -És igual, ja EX T cridaré més tard. -D’acord... T EX TIU T A R N AR
 16. 16. T E X RI C T Ò T IU RE IPT S CR DE TT EX U ITI OS RI C E XP TÒ T RE TEX XTTE
 17. 17. ÉS EL VOSTRE TORN!• A sorts cada un farà una tipologia de les que hem explicat i après avui.• Pots fer-la del tema que més t’agradi (música, moda, jocs, documentals, cuina...) TÚ ELEGEIXES!• Però ha de seguir l’estructura adequada segons el tipus i anar alerta amb l’ortografia (treballada també a classe).• Demaneu qualsevol dubte que tingueu durant el procés de creació del vostre text.• La presentació de power point la penjarem al

×