Successfully reported this slideshow.

O naukometriji i altmetriji. ana ivkovic. 29.09 sep 2016.

2

Share

1 of 68
1 of 68

O naukometriji i altmetriji. ana ivkovic. 29.09 sep 2016.

2

Share

Download to read offline

Nova era digitalizacije otvorila je i nove mogućnosti istraživačima. Naućna zajednica je tradicionalno publikovanje preselila na onlajn publikovanje, a nastanak društvenih mreža, naučnih blogova, kao i citatnih i web alata omogućio je brzu razmenu i deljenje naučnih informacija. Kao odgovor na ovu pojavu usledio nastanak novog načina merenja individualnog rada istraživača - altmetrije. Altmetrija predstavlja aplikacije otvorenog pristupa ...

Nova era digitalizacije otvorila je i nove mogućnosti istraživačima. Naućna zajednica je tradicionalno publikovanje preselila na onlajn publikovanje, a nastanak društvenih mreža, naučnih blogova, kao i citatnih i web alata omogućio je brzu razmenu i deljenje naučnih informacija. Kao odgovor na ovu pojavu usledio nastanak novog načina merenja individualnog rada istraživača - altmetrije. Altmetrija predstavlja aplikacije otvorenog pristupa ...

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

O naukometriji i altmetriji. ana ivkovic. 29.09 sep 2016.

 1. 1. O NAUKOMETRIJI I ALTMETRIJI Altmetrija kao merenje naučnog uticaja po nivoima Ana Ivković analauda@gmail.com Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 2. 2. ... mnoge su vlade uzimale citatni indexd kako bi procenile rast naučne populacije...  TRIF Thompson Reuters IF najrasprostranjeniji parametar za izračunavanje naučne uticajnosti u zemljama zapadne Evrope  Izračunava se u okviru citatne baze Web of Science  Journal Citation Reports® pomoću ISI Web of Knowledge, izrađuju godišnje proračune faktora uticaja
 3. 3. Standardi koji su izrađeni za evaluiranje - Autori moraju poštovati propozicije uredništva Urednici moraju poštovati STANDARDE ISI Thomson, Web of Science Parametri za evaluaciju ISI Thomson Reuters - STANDARDI
 4. 4. NEDOSTACI  Jedan od ključnih nedostataka je sporost. Potrebno je da prodju dve godine da bi se pokazalo koliko je rad citiran  Komercijalizacija časopisa. vrednovanje se vrši prema citiranosti najnovijih radova objavljenih u časopisu, ali ne u korist nauke, već u korist časopisa.  Časopisi sa velikim brojem citata se više rangiraju i podižu cenu izdavaču dovodi do veštačkog održavanja nivoa časopisa.
 5. 5. GUŠI SE INVENTIVNOST Vrednovanje individualnog rada istraživača se zanemaruje  ...... Ubija skepticizam, kriticizam... izostaju komentari...  Zanemaruje se naučni uticaj istaknute naučne zajednice, fakulteta, instituta, ili države ...ovakvog načina vrednovanja u kojem je citat koautoru zagarantovan ....gubi se takmičarski duh... • Kod autorskih timova -tim stručnjaka koji rade na istraživanju jedne oblasti, zajedno objavljuju rad u časopisu sa visokim IF - zagarantovan citat
 6. 6. koautori već imaju ...zagarantovani citat, u sledećim tematski srodnim radovima, koautori citiranjem svojih kolega ....zaradjuju citat za njih..
 7. 7. 2012. godina kada su se urednici akademski h časopisa sastali u San Francisku Deklaracija DORA u San Francisku  Inicijativa je imala za cilj da pomoću seta preporuka poboljša sistem vrednovanja i izbegne vrednovanje istraživača samo rangom časopisa, ukine vrednovanje putem IF
 8. 8. San Francisco Declaration on Research Assessment D O R A Vratiti vrednost individualnog rada, važan index autora Broj referenci literature ne sme biti ograničen, mora biti od pomoći istraživaču Jedna od preporuka je da se uvede ALTERNATIVNA METRIJA San Francisco Declaration on Research Assessment.(DORA) – Elsevier’s view. Posted by Andry Plum, Phd, on 3 June, 2013. https://www.elsevier.com/connect/story/research-matters/research- evaluation/san-francisco-declaration-on-research-assessment-dora- elseviers-view
 9. 9. Web 2 i pristupačnost informacijama nov način vrednovanja naučnih informacija Webometrics ili cybermetrics Vrednovanje svega što se našlo na internetu Scientometrics Vrednovanje naučnih sadržaja na internetu Altmetrics Vrednovanje naučnih radova, peer reviewed, u indeksnim bazama (Medline)
 10. 10. Altmetrija alternativna metrija po nivoima  Uređivački tim PLOS časopisa (Public Library of Science)  pomoću veb alata, aplikacija i programa izradio alternativni način metrije ALM  Article Level Metrics svoju uticajnost vrednuje prema nivoima a. broju viđenih, b. preuzetih, c. štampanih radova, d. citiranih u MEDLINE i u drugim indeksnim bazama (peer reviewed). vrednovanje peer reviewed naučnih radova
 11. 11. ALTMETRIK altmetric.com Altmetrics bookmarklet A  Omogućava korisniku da brzo sazna rezultate altmetrije za jedan naučni rad  Dostupan je svima i lako se pristupa registracijom na http://altmetric.it Više ...  ALTMETRIJA i altmetrik  https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://kobson.nb.rs/upload/documents/oN amaPredavanja/Altmetric22mart.pdf
 12. 12. Naučni rad objavljen u onlajn časopisu navođen u više izvora • sajtovi medical news • blogovi • twitter • Facebook strana • komentari, komunikacija • kritički osvrt
 13. 13. ALTMETRICS SCORE ALTMETRICS ATTENTION Altmetrics score predstavlja rezultat koji je postigao jedan naučni rad na osnovu pominjanja u razlicitim izvorima. Za razliku od JIF (citiranost prema IF ), altmetrija reflektuje uticaj samog rada na naučnu populaciju i na javnost, a ne časopisa gde je objavljen. Ne doprinose svi izvori podjednako konačnom rezultatu, i nisu ni svi komentari pozitivni. Altmetrija prati uticajnost rada i van naučne zajednice. Rezultat nekog članka raste ako ga veći broj ljudi pominje, odnosno ako PRIVUČE PAŽNJU – ALTMETRICS ATTENTION. Značajan je podatak o učestalosti komentara i diskusija.
 14. 14. Primer ALM
 15. 15. Viđenost raste a sa time i uticajnost Viewed
 16. 16. Embedovanje altmetrics bedža  Altmetric krofna nalazi se često pored naučnog rada ili na webstrani e-časopisa, sajtovima repozitorija, blogovima.  Svako može da kreira altmetrik bedž krofnicu. Besplatno je za institute i za istraživače kao pojedince  https://api.altmetric.com/embeds.html
 17. 17. Izvori alternativne metrije  Najraširenija društvena mreža i omiljena je među svim društvenim kategorijama je Facebook. Postavljanje novina, rezultata naučnih dostignuća na facebook dovelo je do miksa raznovrsnih sadržaja.  Twitter, LinkedIn, ResGate postaju neophodni alati kojima se služe istraživači. Najčešći razlog pojave radova na društvenim mrežama je 1. želja da se podeli neki novi sadržaj istraživanja 2. samopromocija autora, 3. komunikacija sa drugim autorima.  Wikipedia , U svakodnevnom porastu informacija na wiki portalima pominjanje novina u nauci brzo se azuriraju  Blogovi  Multimedija –Youtube, Reddit  Scopus citati ...
 18. 18. Deljenje na ResearchGate  ResGate nastala iz potrebe istraživača da formiraju svoj profil onlajn predstavljajući se naučnoj zejednici radovima koje su objavili bilo kao prvi autori ili kao autori saradnici.  Na profilu istraživača se nalaze svi podaci o naučnom bavljenju, interesovanjima  Radove postavljaju odmah po objavljivanju u vidu apstrakata, a na zahtev od kolega za „full text” , dolazi do deljenja rada u punom obliku.  Svake godine ResearchGate- akademska mreža se uvećava a u okviru naučnih oblasti ostvaruje se komunikacija sa kolegama u cilju razmene iskustava među istraživačima
 19. 19. Svaki istraživač u svom profilu ima i score – ResearchGate Score  Šta je Research Gate Score Mišljenja mnogih naučnika sa RG se slažu u tome da niko zapravo ne zna kako se ustvari računa RGS, ali da nije merodavno za naučno napredovanje. ResearchGate Score Sastoji se od tri komponente. 1. PREGLED PROFILA, PREGLED RADOVA i 2. POSTAVLJANJE OBJAVLJENIH RADOVA U VISOKO UTICAJNIM ČASOPISIMA, na ResGate i korelacija sa drugim naučnicima uopšte 3. AKTIVNOST : Q&A na ResearchGate. Pitanja i odgovori Q&A služi samo za podizanje skora – RGS Uočeno je da se često postavljaju besmislena pitanja, vrlo loše formulisana, za koja bi se odgovor mogao pronaći i jednostavnim pretraživanjem Googla
 20. 20. Citiranje postova sa društvenih mreža  Postovi i sajtovi koje posećujemo mogu nositi ključnu informaciju pri izradi naučnog rada, a s tim u vezi važno je zabeležiti izvor iz kojeg se dobiju novi podaci.  U takvom slučaju izvor sa društvene mreže postaje referenca  Za to su se potrudile APA i MLA agencije za referisanje i dali formate za referisanje izvora sa društvenih mreža.  2013. godine izrađuju tabelu Social Media Citation Guide
 21. 21. How To Cite Social Media: MLA & APA Formats https://teachbytes.com/2013/04/09/how-to-cite-social-media-mla-apa-formats/
 22. 22. Alati alternativne metrije  Alati alternativne metrije su takodje i referent menadžeri.  Referent menadžeri Zotero, Mendeley , CiteULike su onlajn alati , besplatni programi koji služe naučnoj populaciji, studentima i istraživačima.  EndNote ...se plaća...
 23. 23. Mendeley alat. (Elsevier ) https://www.mendeley.com/ Program za upravljanje referencama U ovaj alat je moguće je dodavati pojedinačne dokumente i foldere ručno, direktno sa kompjutera kao i pohranjivati sa interneta,web menadžera, EndNote..  Ono što je posebno korisno kod ovog programa je što omogućava lakše citiranje.  Ima sposobnost uređenja podataka na različite načine: prema vremenu unošenja, prema godini objavljivanja radova, prema alfabetu imena autora.  Prvenstveno je namenjen akademskim radnicima, studentima i istraživačima.  http://www.slideshare.net/zoricajankovic/mendeley-program-za- upravljanje-referencama
 24. 24. Mendeley desctop Jednostavan unos podataka PDF radovi...otvoreni, vidljivi Onlajn biblioteka. Deli se dalje ... Wordu... Notpad... Excel... Može se slati slati mailom bibliografski zapis i biranje citatnog stila
 25. 25. …Veruje se da recenzija obezbeđuje kvalitet objavljenih naučnih članaka… ..predrasude? KOMENTARI
 26. 26. Recenzija ?  Recenzija se smatra uzrokom mnogih problema. usporava objavljivanje novih naučnih otkrića/dostignuća  stvara čitalačke predrasude o ispravnosti  u stvarnosti pokazalo da recenzija ne diže kvalitet objavljenog naučnog rada.  Postoje brojni primeri objavljenih naučnih radova koji su doneli nove zaključke a da su kasnije ispali netačni.
 27. 27. KOMENTARI  Sve je veći broj naučnika koji daju kratki osvrt na objavljene radove i doprinose istraživačkom radu . Nekada se u časopisu mogu videti obraćanje autoru, ili pismo uredniku. Ovaj proces obraćanja je dugotrajan. DANAS SU TO KOMENTARI .
 28. 28. PubMed Commons Iznerviran zbog ovakve nedelotvornosti, Tibshirani je sa još nekolicinom naučnika razvio PubMed Commons, novi sistem za postavljanje recenzija/ mišljenja/kritičkih osvrta, a smešten je u bazu podataka biomedisicnskih istraživanja Nacionalnog centra za biotehnološke informacije (NCBI). Commons je omogućio korisnicima da direktno postavljaju svoje komentare 23 miliona članaka koji su objavljeni u PubMed, na sličan način na koji se komentarišu filmovi, ili ocenjuje restoranske usluge ocenjuje kvalit kupovine na Amazon-u. PubMed Commons biće regulisani licencom Creative Commons Attribution license.
 29. 29. NCBI PubMed Commons
 30. 30. PubMed Commons od 2015.
 31. 31. Postavljanje komentara na PubMed Commons omogućeno i preko PubPeer  PubPeer sajt osnovao je tim anonimnih naučnika  Postoji besplatan plug-in pretraživač za skidanje podataka koji direktno prikazuje PubPeer komentare na PubMed.  Omogućava autorima da komentarišu gotovo svaki naučni članak koji je objavljen na DOI ili je u najavi u arXiv
 32. 32. Digitalna oznaka identifikator istraživača. U želji da rad bude prepoznatljiv, istraživači kreiraju svoj profesionalni profil ORCID. Open Researcher and Contributer ID ORCID ID Viđen... ...Prepoznat... ...poznat!!!
 33. 33. ORCID kao DOI kod naučne literature  Ovaj KOD rešava problem oko utvrđivanja identiteta istraživača koji se javlja u različitim slučajevima:  Kad se ne zna šta je autoru ime a šta prezime,  kod autora sa istim prezimenima ili istim inicijalima  kod autora koji promene ime , ili adresu (grad/zemlju) življenja (najčešće žene, prilikom udaje)  kod autora koji imaju adresu i na gostujućim institutima, klinikama, univerzitetima
 34. 34. KOD predstavlja identitet bez obzira na prezime, mesto boravka afilijaciju
 35. 35. ORCID Dr Nada Santrač
 36. 36. ...i Čestitam! Postali ste deo novog kodiranog društva! I ovako registrovani dobijate nov ID

×