Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hizkuntz Trataera Bateratua Euskal Autonomia Erkidegoan

2,162 views

Published on

Hizkuntz Trataera Bateratua zer den, zer egiten den Erkidegoan eta Leioako Berritzeguneko zonaldean

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hizkuntz Trataera Bateratua Euskal Autonomia Erkidegoan

 1. 1. HIZKUNTZ TRATAERA BATERATUA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN EUSKERA GAZTELANIA INGELESA FRANTSESA . . . .
 2. 2. HIZKUNTZA PROIEKTUA ETA HIZKUNTZ TRATAERA BATERATUAREN PROGRAMA ARDURADUNA: TERESA RUIZ BERRITZEGUNE NAGUSIA
 3. 3. ZER DA HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUA ? Curriculumaren Hizkuntzen programazio adostua Hizkuntzen oinarri komunak eta metodologia berdinak dira programazioaren abiapuntua Ikuspegi komunikatibotik programatuta
 4. 4. Zergatik hitz egiten da gaur egunean Hizkuntza Trataera Bateratuaz? <ul><li>Euskara eta gaztelaniaren koofizialtasuna. </li></ul><ul><li>Bi edo hiru hizkuntza hezkuntza transmititzeko tresna bezala. </li></ul><ul><li>Hizkuntza aniztasun handigoa eskolan. </li></ul><ul><li>Jarrera positiboen garapena hizkuntzen aniztasunaren aurrean . </li></ul><ul><li>Aldaketak iturri epistemologikoetan . </li></ul><ul><li>Aldaketak ikaskuntza teorietan . </li></ul><ul><li>Aldaketak ikuspegi metodologietan . </li></ul>HIZKUNTZEN DIDAKTIKAN HIZKUNTZEN ESTATUSEAN ALDAKETAK
 5. 5. HTBranzko URRATSAK <ul><li>“ Hizkuntza Arloaren ikuspegiak bateratzaile behar du izan, hizkuntza batean ikasitakoa beste edozeinetara igarotzea ahalbidetuko duten curriculumeko hizkuntza guztien oinarri komun eta metodologia berdinetatik abiatzearren”. </li></ul>“ Oinarrizko Curriculum Diseinu honen abiapuntua hizkuntza ikaskuntzak Hizkuntza Arlo bakarrean biltzea da..” <ul><li>1992 </li></ul><ul><li>OINARRIZKO CURRICULUM DISENUA </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Hizkuntza Normalkuntza </li></ul><ul><li>Ingeleraren sarrera goiztiarra </li></ul><ul><li>Hizkuntzen Trataera Bateratua </li></ul>2001-2003: Hizkuntza Prozesuko Ildoa
 7. 7. 2003-2006. Normalizazioa eta Eleaniztasuna <ul><li>Normalizazioa </li></ul><ul><li>Hezkuntza eleanitza </li></ul><ul><li>Hizkuntza Proiektua </li></ul><ul><li>Hizkuntzen Trataera Bateratua </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2007 EUSKAL CURRICULUMA </li></ul><ul><li>Elebitasuna : “Ikasleek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan komunikatzeko gaitasuna eskuratu behar dute.” (13. Artikulua) </li></ul><ul><li>Eleaniztasuna : “...atzerri-hizkuntzen ikaskuntza eta erabilpenak finkatzeko neurriak ezarriko dituzte ikastetxeek...” “ Ikastetxeek aukera izango dute zenbait irakasgai atzerri-hizkuntza horietan ikasteko,... (13. Artikulua) </li></ul><ul><li>- Hizkuntz Trataera Bateratua : “Bigarren Hezkuntzako ikasleak eleanitzak dira, neurri batean; hori dela eta, proposatutako hizkuntza-helburuez gainera, hizkuntza-irakasleek hausnartu eta beren irakaskuntza moduak egokitu beharko dituzte, eta, aldi berean, arreta berezia jarri beharko diote hizkuntzen lanketa integratuari ( V. Eranskina. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. Euskera eta Literatura, Gaztelania eta Literatura, eta Atzerriko hizkuntza) </li></ul>
 9. 9. IKUSPEGI KOMUNIKATIBOA HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZAN
 10. 10. IRAKASKUNTZAREN XEDEAREN ALDAKETAK: KOMUNIKAZIO GAITASUNA Komunikazio gaitasunaz zera ulertzen da: komunikazio egoera anitzetan hizkuntza erabiltzeko gaitasuna. TE S T UAK ulertu zein ekoiztu
 11. 11. TESTUAK <ul><li>Komunikazio unitatea. </li></ul><ul><li>Zentzuaren unitatea . </li></ul><ul><li>Ahozko zein idatzizkoak . </li></ul><ul><li>Anitzak. </li></ul><ul><li>Jarduera didaktikorako antolatuta : </li></ul><ul><ul><li>Erabileraren eremuak . </li></ul></ul><ul><ul><li>T estu t ipolog i a k. </li></ul></ul><ul><ul><li>Testu ge nero ak. </li></ul></ul>
 12. 12. IKUSPEGI KOMUNIKATIBOA Jarduera motak <ul><li>Jarduerek komunikazio prozesuetan arreta jartzen dute. </li></ul><ul><li>Testuak ulertu zein ekoiztu da lanaren ardatza. </li></ul><ul><li>Honako prozesuek eskatzen dute erabiltzea klaseorduetan landu behar diren estrategi kognitiboa, diskurtsibo eta linguistikoak , konplexuak direnak. </li></ul>
 13. 13. IKUSPEGI KOMUNIKATIBOA <ul><li>Ikaskuntza ikaslearen eraigintzat jotzen da. </li></ul><ul><li>Ikaskuntza ikasleen hizkuntza erabileretatik abiatzen da. </li></ul><ul><li>Ikaskuntza interesa eta motibazioetatik bultzatzen da. </li></ul>Ikaskuntza kontzeptua
 14. 14. IKUSPEGI KOMUNIKATIBOA <ul><li>Ikaslea da irakaskuntzaren egilea eta horregaitik esku hartzen du. </li></ul><ul><li>Ikasleak autonomiaz egiten du eta ardurak onartzen ditu. </li></ul><ul><li>Ikasleak elkarlanean aritzen dira. </li></ul><ul><li>Irakasleak ikasleei orientatu , motibatu eta irakaskuntzan inplikatzen die. </li></ul>Ikasle eta irakaslearen papera
 15. 15. <ul><li>Programaren aspektu bat da, eta prozesuko edozein momentu bertan dago. </li></ul><ul><li>Bere izaera sumatiboa baino formatiboa da . </li></ul><ul><li>Ebaluazioaren helburuak eta egileak anitzak dira. </li></ul><ul><li>Ikas-irakaskuntza prozesuak erregulatzeko ezinbesteko papera betetzen du. </li></ul>IKUSPEGI KOMUNIKATIBOA Ebaluazio kontzeptua
 16. 16. <ul><li>Ikasgelan lanerako eredu didaktikoak </li></ul>
 17. 17. IDAZKETAREN PROIEKTUAK Prestatu Gauzatu Ebaluatu Lanaren irudipena Proiektuaren aurkezpena Helburuen aurkezpena Lan sistematikoa Testu planifikatu Testu idatzi Orrazketa Testu eta proiektuarena Ikasketarena Prozesuarena
 18. 18. SECUENCIA DIDÁCTICA       Sekuentzia didaktikoa DEFINIZIOA EZAUGARRIAK Testu bat ekoizteko zuzenduta dauden jarduera multzo antolatu bat da. Oinarrizko trebetasunak lantzen dira. Hiru motatako edukiak integratzen dira. Gogoeta linguistikoa integratzen da. Taldekatze anitzak ahalbidetzen dira. Ikasketa zein prozesua ebaluatzen dira .
 19. 19. Laburbilduz <ul><li>Hizkuntza guztiak besteekin elkarreraginean ikasten dira </li></ul><ul><li>Hizkuntzak ikasteko estrategiak berdinak dira. </li></ul><ul><li>Hizkuntzei buruzko gogoeta bultzatzeko eremuak komunak dira: soziolinguistikoa, psikolinguistikoa, pragmatikoa eta estrategikoa. </li></ul><ul><li>Testuak ulertu zein ekoizteko prozedurak berdinak dira. </li></ul><ul><li>Ikasteko zein komunikatzeko estrategiak komunak dira. </li></ul><ul><li>Hizkuntza kontzeptu berdinak erabiltzen dira hizkuntza guztietan. </li></ul><ul><li>Testu tipo eta testu generoen ezaugarriak antzekoak dira hizkuntza desberdinetan. </li></ul>
 20. 20. HIZKUNTZEN PORTFOLIO EUROPARRA Europear Kontseiluak bultzatu duen dokumentua pertsonala da. Ikasleek dokumentu honetan, izan dituzten hizkuntza eta kultur irakaskuntzaren esperientziak, erregistratu ahal dituzte hausnarketa bat eginez.
 21. 21. <ul><li>Portfolioak ikaslearengan bultzatzen du: </li></ul><ul><li>Autoebaluaketa </li></ul><ul><li>Autonomia </li></ul><ul><li>Hausnarketa </li></ul>
 22. 22. HIZKUNTZA TRATAERA BATERATUAREN PROGRAMAK ARGITARATU DITUEN MATERIALAK
 23. 23. Hizkuntza lan proiektu baten bidez lantzen da konpetentzia batzu lan egiten Gizarte eta hiritar konpetentzia Kultura zientifikoa, teknologia eta osasunerako konpetentzia Arte eta giza kultura konpetentzia TESTUEN BIDEZ LANTZEN DIRA Lau konpetentzia beti
 24. 24. <ul><li>LEHEN HEZKUNTZA </li></ul><ul><li>1. ZIKLOA (Hizkuntza arloen bitartez) </li></ul><ul><li>“ Elkar Ezagutu” </li></ul><ul><li>“ Indarkeriak baztertzen” </li></ul><ul><li>2. ZIKLOA (Hizkuntza arloen bitartez) </li></ul><ul><li>“ ¿Qué voy a ser de mayor?” </li></ul><ul><li>“ Ikertzaileak gara” </li></ul><ul><li>3. ZIKLOA </li></ul><ul><li>- Bazterkeriaren aurka </li></ul>HIZKUNTZA TRATAERA BATERATUAREN PROGRAMAK ARGITARATU DITUEN MATERIALAK
 25. 25. <ul><li>DBH-KO 1. MAILA </li></ul><ul><li>Azalpenezko testuak: </li></ul><ul><li>“ Hiztunak eta hizkuntzak” (azken ekoizpena: Informazio panela ) </li></ul><ul><li>“ Los hablantes y las lenguas” (producto final: Exposición oral ) </li></ul><ul><li>- DBH-KO 2. MAILA </li></ul><ul><li>Azalpenezko testuak: </li></ul><ul><li>“ Literaturan murgildurik: ahozko euskal literatura” (azken ekoizpena: Jendaurreko azalpena ) </li></ul><ul><li>“ Sumergidos en la Literatura” (Producto final: Antología de relatos ) </li></ul>HIZKUNTZA TRATAERA BATERATUAREN PROGRAMAK ARGITARATU DITUEN MATERIALAK
 26. 26. <ul><li>DBH-KO 3. MAILA </li></ul><ul><li>Azalpenezko testuak: </li></ul><ul><li>“ Salud para todos” (producto final: Glosario ) </li></ul><ul><li>“ Osasuna herrialde garatuetan eta ez garatuetan” (azken ekoizpena: Monografia ) </li></ul><ul><li>“ Taking care of oursalves” (last production: A presentation ) </li></ul><ul><li>Argudiozko testua: </li></ul><ul><li>“ Gizartea eta gazteak” (euskera, gaztelania, ingelesa) </li></ul><ul><li>(egiteko prozesuan) </li></ul><ul><li>Azken ekoizpena: </li></ul><ul><li>Euskera: Kexa eskutitza Gaztelania: Mesa redonda </li></ul><ul><li>Ingelesa: A persuasive leaflet </li></ul>
 27. 27. <ul><li>DBH-KO 4. MAILA </li></ul><ul><li>Azalpenezko testuak: </li></ul><ul><li>“ A vueltas con el deporte” (producción final: Informe escrito ) </li></ul><ul><li>“ Kirola gora eta behera” (azken ekoizpena: Hitzaldia ) </li></ul>
 28. 28. www.berrikuntza.net Normalización lingüística y multilingüismo Programa Tratamiento Integrado de Lenguas Recursos: Materiales Hurrengo ibilbidea jarraituz materialak aurki ditzakezu HTB PROGRAMAREN BLOGA
 29. 29. LEIOAKO BERRITZEGUNEKO IKASTETXEEN ESPERIENTZIAK
 30. 30. “ Hizkuntza Trataera Bateraturantz pausoak ematen ” ASTRABUDUA DBH
 31. 31. <ul><li>IRLANDESAS IKASTETXEA </li></ul><ul><li>2006-2007 ikasturtean sekuentzia didaktikoak egin zituzten </li></ul><ul><li>2007-2008 ikasturtean klasean frogatu dira </li></ul><ul><li>Sekuentzia didaktiko bateratua </li></ul><ul><li>Euskera, Gaztelania eta Ingelesa departamentuek parte hartu dute </li></ul><ul><li>Lehen Hezkuntzako 4. Maila </li></ul><ul><li>Teoria gazteleraz </li></ul><ul><li>Azken ekoizpena: Komikia euskeraz edo ingelesez </li></ul><ul><li>DBH-ko 3. Mailan </li></ul><ul><li>Teoria gazteleraz </li></ul><ul><li>Azken ekoizpena: kontaera bat (euskeraz, gazteleraz eta ingelesez) </li></ul><ul><li>2007-2008 ikasturtean beste sekuentzia didaktikoak prestatzen daude </li></ul>
 32. 32. GAZTELUETA IKASTETXEA Aldaketak Hizkuntza departamentuetan
 33. 33. AYALDE IKASTETXEA Irakurketa euskeraz gaztelaniaz eta ingelesez Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailan 2006-2007 ikasturtean landu zen 2007-2008 ikasturtean idazketa hiru hizkuntzetan lantzen ari da
 34. 34. AYALDE IKASTETXEA I dazketa euskeraz gaztelaniaz eta ingelesez Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailan 2007-2008 ikasturtean landu zen 2007-2008 ikasturtean idazketa hiru hizkuntzetan lantzen ari da
 35. 35. Aurkezpen hau, Euskal Erkidegoko Hizkuntz Trataera Bateratuaren programak emandako materialean, oinarritu da Leioako Berritzegunea (Ana Basterra)

×