Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gure ikas-sekuentziak aberasteko eta hobetzeko ideiak

3,800 views

Published on

Gure ikas-sekuentziak aberasteko eta hobetzeko ideiak

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gure ikas-sekuentziak aberasteko eta hobetzeko ideiak

 1. 1. Gure ikas-sekuentziak hobetzeko eta aberasteko ideiak Heziberri 2020 Ana Basterra Leioako BerritzeguneaErandio BHI
 2. 2. anabast.wordpress.com
 3. 3. https://www.slideshare.net/AnaBasterra
 4. 4. Lehenengo eta behin… Zorionak!!!
 5. 5. Curriculumaren Gaitasunak era natural batean landu eta ebaluatuko dira.
 6. 6. Hitzezkoetahitzikgabekokomunikaziorako etakomunikaziodigitalerakokonpetentzia Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia Elkarbizitzarako konpetentzia Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia Norbera izaten ikasteko konpetentzia Hizkuntza- eta literatura- komunikaziorako konpetentzia Matematikarako konpetentzia Zientziarako konpetentzia Teknologiarako konpetentzia Konpetentzia sozial eta zibikoa Arterako konpetentzia Konpetentzia motorra D E K R E T U A ZEHAR-KONPETENTZIAK DIZIPLINA-DIZIPLINARTEKO KONPETENTZIAK
 7. 7. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia 1. Hitzezko eta idatzizko komunikazio jariokor, autonomo, sortzaile eta eraginkorrak egitea. 2. Hitzik gabeko kodeak ulertzea eta jarioz, autonomiaz, sormenez eta eraginkortasunez erabiltzea 3. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu sortzaile, kritiko, eraginkor eta segu- ruan erabiltzea, ikasteko, aisiarako, inklusiorako eta gizartean parte hartzeko. Elkarbizitzarako konpetentzia Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea da, ikasitakoa erabili eta beste testuinguru eta egoera batzuetara transferitzea, norberaren ikaskuntza autonomiaz antolatzeko. 1. Informazioa bilatzea, aukeratzea, gordetzea eta berreskuratzea hainbat informazio-iturritatik (informazio- iturri inprimatu, ahozko, ikus-entzunezko, digital eta bestelakoetatik), eta iturri horien egokitasuna ebaluatzea. 2. Informazioa ulertzea eta buruz ikastea (pentsamendu analitikoa). 3. Informazioa interpretatzea eta ebaluatzea (pentsamendu kritikoa). 4. Ideiak sortzea eta hautatzea (pentsamendu sortzailea). 5. Baliabide kognitiboen erabilera estrategikoa egitea, ikasitakoa baliatuz eta beste egoera batzuetara transferituz Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan elkarrekikotasun-irizpideekin parte hartzea da, gainerako pertsonei aitortuz nork bere buruari aitortzen dizkion eskubideak eta bete- beharrak, eta horrela, ekarpen bat egitea norberaren eta guztion onari. 1. Norberaren eta besteren nahiak asebete daitezen uztartzea komunikazioetan; hau da, nor- beraren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak modu asertiboan adieraztea eta, aldi berean, besteren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak adi entzutea eta kontuan hartzea. 2. Taldean ikastea eta lan egitea, nork bere ardurak onartuz eta helburu komuneko lanetan lan- kidetzan arituz, pertsonen eta iritzien aniztasunak dakarren aberastasuna aitortuta. 3. Norberaren portaerak giza eskubideen oinarrian dauden printzipio etikoak eta elkarbizitzaren oinarri diren gizarte- ohituretatik eratortzen diren arauak betetzea. 4. Gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea. 7 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea da, komunikazio egokiak eta eraginkorrak egiteko egoera pertsonal, sozial eta akademikoetan
 8. 8. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia. Ekimenez jardutea eta prozesu ekintzailea ausart eta eraginkor kudeatzea da egoera eta tes- tuinguru pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza bihur daitezen. 1. Ideiak edo proiektuak sortzea eta/edo nork bere gain hartzea, proiektuen plangintza egitea eta haien bideragarritasuna aztertzea. 2. Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta, beharrezkoa baldin bada, haiek doitzea. 3. Egindako ekintzak ebaluatzea, haien berri ematea eta hobetzeko proposamenak egitea Norbera izaten ikasteko konpetentzia. Norberari bizitzako hainbat egoera eta esparrutan sortzen zaizkion sentimenduez eta pentsa- menduez hausnartzea eta norberak egiten dituen ekintzez gogoeta egitea, eta, horien gainean egiten den balorazioari erreparatuta, haiek sendotzea edo doitzea; finean, pertsonaren autorreali- zaziorako bidea egitea bere dimentsio guztietan, etengabeko hobekuntzaren bidez. 1. Hitzezko eta hitzik gabeko hizkuntza eta hizkuntza digitala autorregulatzea. 2. Ikaskuntza-prozesuak eta norberaren estilo kognitiboa autorregulatzea. 3. Portaera soziala eta morala autorregulatzea. 4. Motibazioa eta gogo-indarra autorregulatzea, erabakiak eta betebeharrak gauzatzeko. 5. Gorputzaren funtzioak, norberaren osasuna eta ongizatea eta gorputzaren irudia autorregulatzea. 6. Emozioak autorregulatzea. 8 Zeharkako konpetentziak
 9. 9. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia eta Hizkuntza-eta Literatura- komunikaziorako konpetentziaren arteko desberdintasunak Hizkuntzen departamentuak + Diziplina konkretu bat Jakintzagai guztiak
 10. 10. TESTUINGURUA Zuen familietako nagusiei edo zuen inguruko nagusiei Espainiako Gerra Zibilari buruz galdetzen badiezue, seguruenik kontatuko dizuete pasadizoren bat; izan ere, garai hartan umeak ziren arren bizipen asko izan zituzten eta beste batzuei gauza asko entzun dizkiete. Batzuek suntsituta ikusi zuten beren herria, goseak egon ziren, beldur izan ziren...; ikusi zuten nola hiltzen zituzten lagunak edo senideak, eta batzuek ihes egin behar izan zuten eta zenbaitetan bueltatu ere ez ziren egin. Agian zuen beste ezagun batzuek, gerra ostean jaio zirenek, kontatu dizute zer-nolako gosea, miseria eta jazarpena pairatu zuten garai hartan. Historia irakaslearekin, garai historiko hura ikasi eta ikertu dugu. Emango dugu beste pauso bat aurrera? Eremuak: Soziala eta Akademikoa – – HISTORIA KLASEAN
 11. 11. ATAZA: SORMENEZKO IDAZKETA Kontaketabat idatzi eta ikasgelan ozen irakurri 1. JARDUERA: Espainiako Guda Zibilean gertutakoa sentitu eta gogoratu Pablo Picassoren “Gernika” pintura ikusten 2. JARDUERA: Kontaketa bat idatzi. Ereduak ikusi. Orientabideak eta ebaluazio-tresna 3. JARDUERA: Geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatzi 4. JARDUERA: Zirriborroa birpasatu eta kontaketa idatzi. ISSU-ra igo. Orientabideak eta ebaluazio tresna 5. JARDUERA: Kontaketa ozen irakurri. Orientabideak
 12. 12. Ikas-sekuentzia baten programazioa diseinatzeko orientabideak Berritzegune Nagusia eta Leioako Berritzegunea
 13. 13. ATAZA: Taldeka, Industria iraultzari buruz ikertu, diapositiben aurkezpena sortu eta ikasgelan ahozko aurkezpena egin. ATAZA=Unitate didaktikoa ATAZA=UNITATE DIDAKTIKOA? ATAZA: Bikoteka, Industria iraultzaren garaian lan egin zuen ume baten larruan jartzen, eguneroko pertsonala idatzi eta adiskideen aurrean ozen irakurri. ATAZA= Unitate didaktikoaren atal edo aspektu bat.
 14. 14. Atazak Heziberri-k proposatzen dituen lau eremu desberdinetan planteatu behar dira. Eremu akademikoa Eremu soziala Lan-eremua Eremu pertsonala
 15. 15. Eremu personala Bizitzatik bizitzen jakitea -Burua aurkeztu -Azaldu, iritziak eman, argudiatu, laburtu -Eguneroko bizitzako arazoak konpondu -Egoten jakin -Balioak eduki -Enpatia eduki Eremu soziala Munduko herritarra izatea Munduko arazoen berri izan eta konpontzen saiatu Lan-eremua Etorkizunerako egiten jakitea -Gutun bat, e-mail bat edo curriculum bat idatzi -Portfolio digitala sortu -Diapositiba-aurkezpena egin -Jendeaurrean hitz egin Eremu akademikoa Jakintzagaiarekin erlazionatuta dauden egoerak edo problemak konpondu
 16. 16. Ikas-sekuentzia bat diseinatzeko eta aberasteko ideiak
 17. 17. -Ikas-sekuentzia bat hobetzeko orientabideak -Ataza digitalak egiteko proposamenak Gure ibilbidea
 18. 18. AHOBETZEKO IDEIAK
 19. 19. Jardueren sekuentzia Lehen fasea • Jarduera gutxi. • Motibazioa landu behar da. • Ikasleek egin behar duten lana ezagutu behar dute. • Aurreko ezagutza zein den jakitea komenigarria da.
 20. 20. Motibazioa pizteko jarduera
 21. 21. Ataza: Industri Iraultza. Ikerketa, diapositiben aurkezpena eta ahozko azalpena. Lana bakarka eta taldeka. 0. Jarduera Mariari entzungo diogu 1. Jarduera: Industri Iraultzan haurren lanari buruz bideo laburra ikusi eta emozioak eta sentimenduak adierazi. “Ikusi/pentsatu/buruari galdetu” 2. Jarduera: Gaiari buruz zer dakigu? 3. Jarduera : Taldekideen artean lana banatuko dugu 4. Jarduera: Internet-en informazioa bilatu eta fitxetan gorde 5. Jarduera: Bidean geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatziko dugu 6. Jarduera: Diapositiben aurkezpena egin. Orientabideak eta Ebaluazio- tresna 7. Jarduera: Ahozko azalpena. Orientabideak eta ebaluazio-tresna
 22. 22. Abatar bat entzutea…
 23. 23. Bideo bat ikustea…
 24. 24. … eta galdetegi bat erantzutea Haiti-k negar egiten du Jarduera Joan eta etorriko bidaiaJarduera
 25. 25. Google formularioak
 26. 26. Martxan jarriko gara IIkusi/Pentsatu/Buruari galdetu Antolatzaile grafiko bat erabiltzea
 27. 27. Aurretiko ideiak jasotzeko jarduera
 28. 28. Ataza: Industri Iraultza. Ikerketa, diapositiben aurkezpena eta ahozko azalpena. Lana bakarka eta taldeka. 0. Jarduera Mariari entzungo diogu 1. Jarduera: Industri Iraultzan haurren lanari buruz bideo laburrak ikusi eta emozioak eta sentimenduak adierazi. “Ikusi/pentsatu/buruari galdetu” 2. Jarduera: Gaiari buruz zer dakigu? 3. Jarduera : Taldekideen artean lana banatuko dugu 4. Jarduera: Internet-en informazioa bilatu eta fitxetan gorde 5. Jarduera: Bidean geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatziko dugu 6. Jarduera: Diapositiben aurkezpena egin. Orientabideak eta Ebaluazio- tresna 7. Jarduera: Ahozko azalpena. Orientabideak eta ebaluazio-tresna
 29. 29. … folio birakaria dinamika erabiltzen… Jarduera Entzuteko, irudiaren gainean klik egin
 30. 30. … edo post-its…
 31. 31. … horma-irudi digitala … On-line On-line
 32. 32. Jardueren sekuentzia Garapen-fasea • Ataza ondo egiteko jarduera zentzudunak. • Behar denean orientabideak eta eredu onak eman. • Ikas-egunerokoan idazteko jarduera bat sortu. • Zirriborroak edo bitarteko ekoizpenak zuzentzeko jarduera bat proposatu. • Ebaluazio-tresna aukeratu.
 33. 33. Egin behar den Ataza planifikatzea eta, taldeka lan egiten bada, ardurak banatzea.
 34. 34. Ataza planifikatzeko
 35. 35. Jarduera batek Interneteko baliabideak behar baditu Sarean bilatzea eta ikasleen adina kontuan izanik aukeratzea Informazioa bilatzea, hautatzea eta kudeatzea Irakaslearen ardura URL-ak jarri
 36. 36. Ataza: Industri Iraultza. Ikerketa, diapositiben aurkezpena eta ahozko azalpena. Lana bakarka eta taldeka. 0. Jarduera Mariari entzungo diogu 1. Jarduera: Industri Iraultzan haurren lanari buruz bideo laburrak ikusi eta emozioak eta sentimenduak adierazi. “Ikusi/pentsatu/buruari galdetu” 2. Jarduera: Gaiari buruz zer dakigu? 3. Jarduera : Taldekideen artean lana banatuko dugu 4. Jarduera: Internet-en informazioa bilatu eta fitxetan gorde 5. Jarduera: Bidean geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatziko dugu 6. Jarduera: Diapositiben aurkezpena egin. Orientabideak eta Ebaluazio- tresna 7. Jarduera: Ahozko azalpena. Orientabideak eta ebaluazio-tresna
 37. 37. Ikas-prozesuaren erdian ikasleek hausnarketa egiteko eta pentsatzeko jarduera bat sartzea
 38. 38. • Zer ari naiz ikasten? • Zein pauso eman behar dut lana egiteko? • Zer baliabide erabiltzen ditut? Zertarako? • Norekin ikasten dut? • Badaukat arazorik? • Nork lagunduko dit? • Nolakoa da nire inplikazioa ataza egitean: altua, ertaina, baxua? Zergatik? Ikasle baten ikas-egunerokoa Ikas- egunerokoa
 39. 39. AUTOEBALUAZIORAKO DOKUMENTUA Ataza: Ikaslea: Data: Hau egin behar nuen: Hau egin dut: Hurrengo pausoak hauek dira: Nire arazoak eta galderarik inportanteenak hauek dira: Hau ikasi dut:
 40. 40. AUTOEBALUAZIOA: ZERTAN LAGUNDU DIODAN TALDEARI Ataza: Honetan lagundu diot taldeari: Binaka edo talde handiagoan lan egitean, hau egiten zait zaila: Egoera hau alda dezaket, baldin eta…: Bikotea edo taldea eraginkorragoa izan dadin, hau egin behar dut:
 41. 41. Autoebaluazioa Zeren bidez?  Ikas-prozesuaren egunerokoa  Balorazio-eskalak  Errubrikak  Bideoak ikustea  Irakaslearen ebaluazioa  Ikaskideen ebaluazioa Ikaskuntzan gora egiteko aldamioak
 42. 42. Ikasleek egin behar duten ekoizpena amaitu baino lehen, nola hobe daitekeen ikustea. Artaza-Romo institutua DBH-ko 1. maila
 43. 43. Nola egin? • Pantailan edo mahaian 4-5 ikasleen ekoizpenak jarri. • Klasekideen artean zer dagoen ondo eta zer hobe daitekeen esan. • Batera ikasle bakoitzak bere ekoizpena hobetuko du. Bere ondoko ikaskideari laguntza eskatu ahal izango dio. Ahozko aurkezpena bada ensaioak egin, nola hobetu adostu. Ahal bada, aurkezpena mugikorrarekin grabatu. Ebaluazio-tresnak ikusi: -Balorazio-eskalak -Errubrikak Astrabuduako institutua DBHko 2. maila.
 44. 44. Balorazio-eskala
 45. 45. Errubrika
 46. 46. Ikasleek egindako ekoizpena ebaluatzeko ebaluazio-tresnak erabiltzea Balorazio-eskalak Errubrikak Ebaluazioa ikasteko eta hobetzeko
 47. 47. IKASLEEN ARTEKO EBALUAZIOA Balorazio-eskalak Google formularioak Ikasgelako eredua
 48. 48. 1-2-4 Taldeka ikaskide bati ebaluatzeko Argudiatzen eta adosten Dinamika
 49. 49. Lantzen diren gaitasunak -Jarduerak -Ebaluazio-adierazleak
 50. 50. Jardueren sekuentzia Aplikazio-eta komunikazio-fasea
 51. 51. Departamentuan ataza desberdinak proposatzea.
 52. 52. AZKEN EKOIZPENEN EREDUAK EKOIZPEN IDATZIAK JENDAURREAN AURKEZTEKO EKOIZPENAK EKOIZPEN DIGITALAK EKOIZPENAK BESTE EUSKARRI BATZUETAN - Gutuna - Narrazioa - Txostena - Poema - Biografia - Autobiografia - Saioa - Pelikula baterako gidoia - Liburu baten gaineko iritzia - Laburpena - Eskema - Diptikoa - Inkesta/Galdetegia - Horma-irudia - ... - Hitzaldia - Eztabaida - Antzerkia - Abestia - Musika - Dantza - Produktuen erakusketa - Diapositiba- aurkezpena - … - Web orria - Webquesta - Bloga - Wikia - Web 2.0-ren aplikazioekin egitekoak:  Narrazio digitala  Komikia  Horma-irudia  Denbora- ardatzak  Bideoak  Ahots artxiboak  … - Diapositiba- aurkezpena - Marrazkia - Margoa - Eskultura - Collage-a - Mapa - Argazkien albuma - Ahozko istorioa - ...
 53. 53. Ataza ondo egiteko eredu onak eta orientabideakproposatzea
 54. 54. Ataza: Industri Iraultza. Ikerketa, diapositiben aurkezpena eta ahozko azalpena. Lana bakarka eta taldeka. 1. Jarduera: Industri Iraultzan haurren lanari buruz bideo laburrak ikusi eta emozioak eta sentimenduak adierazi. “Ikusi/pentsatu/buruari galdetu”. 2. Jarduera: Gaiari buruz zer dakigu? Folio birakaria. 3. Jarduera : Taldekideen artean lana banatuko dugu. 4. Jarduera: Internet-en informazioa bilatu eta fitxetan gorde. 5. Jarduera: Bidean geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatziko dugu. 6. Jarduera: Diapositiben aurkezpena egin. Orientabideak eta Ebaluazio- tresna. 7. Jarduera: Ahozko azalpena. Orientabideak eta ebaluazio-tresna.
 55. 55. Balorazio-eskala
 56. 56. Errubrika
 57. 57. Ikerketa eta ahozko aurkezpenak Proiektua Artaza-Romo ikastetxea. DBH-ko 2. maila
 58. 58. Ahozkotasuna: eredu desberdinak ikusi. Maite Goñi. Ikasleak Kolon: Amets baten bila Gorrotoa, odola eta malkoak: Heriotzatik ihesi Pobreziatik ihesi: Espainiako bidaia txartela DBH-ko2. maila. Artaza-Romo institutua
 59. 59. Umeen esplotazioa XXI. mendean Ikaslea: Esteban Astrabuduako Institutua DBHko 2. maila TUTORIALA
 60. 60. The immigration Gaztelueta ikastetxea. DBH-ko 4. maila
 61. 61. Interview a Valeria Gaztelueta ikastetxea DBHko 4. maila The immigration Entrevistando a Luciana Ayalde ikastetxea DBHko 4. maila
 62. 62. Ikaslea: Ericka Astrabuduako institutua DBHko 1. maila Ikaslea: Tania Astrabuduako institutua DBHko 1. maila Historias en primera persona
 63. 63. Historias en primera persona: Entrevistas Astrabuduako institutua DBHko 1. maila
 64. 64. Yan Sheng ikaslea Artaza-Romo institutua SMORE TUTORIALA
 65. 65. Eredu batTUTORIALA
 66. 66. Egindako lana erakutsi eta zabaldu
 67. 67.  Blog, Sites batean argitaratu.  Ikasgelako adiskideei, beste mailen ikaskideei, gurasoei ...ahozko azalpena egin.  Ikastetxean egindako ekoizpenen erakusketa antolatu. Adibidez,"Humanitateen astea", "proiektuen astea" ...  Eskola-aldizkarian, egunkarian argitaratu.  Ekoizpen desberdinak erakusteko eta azaltzeko ekitaldi bat antolatu.
 68. 68. Jardueren sekuentzia Orokortzea eta transferentzia fasea
 69. 69. Sekuentzia didaktikoa lan egin ondoren… Ikasi dut: • Ezaguerak: • Egitera: • Sentitzera, baloratzera: Ikasteko erabili dut: Sentitu naiz: • Nire buruarekin: • Nire ikaskideekin: • Nire irakaslearekin: • Gehiago gustatu zaidana. Zergatik? • Gutxiago gustatu zaidana. Zergatik?
 70. 70. 1-2-4 Ikasleek, ikas-sekuentzia amaitzean haien iritzia emateko Komunean jartzen • Zer ikasi dugu? • Zer gustatu zaigu? Zergatik? • Zer ez zaigu batere gustatu? Zergatik? • Nola sentitu gara? Dinamika Orokortze-fasea
 71. 71. Badu zentzurik azken proba egiteak? Bai, baldin eta… arrakasta izateko aukera handia badago eta gaia globalizatzeko balio badu. Kontua ez da “azterketarako ikastea”, baizik eta ikaslea arazo edo testuinguru baten aurrean jartzea, klasean ikasi duena aplikatzeko gauza den frogatzeko.
 72. 72. …EDUKIAK HAINBAT EGOERATAN APLIKATZEN DIREN NEURTZEKOAK IKASITAKOA MARTXAN JARTZEN DA  Sartu Interneten, eta ikertu Industria Iraultzak zergatik aldatu zuen pertsonen bizimodua. Gero, azaldu diapositiben bidez.  Saiatu Erdi Aroko pertsona baten larruan jartzen (aukeratu estamentua, gizona/emakumea/umea, lana, etxebizitza, janzkera…), eta kontatu eguneroko batean nola bizi zinen.  Bilatu Interneten haurren lanari buruzko informazioa, Industria Iraultzaren garaikoa eta gaur egungoa. Iraupena eta aldaketa kontzeptuak landuz, idatzi azalpenezko testu konparatibo bat.  Becquer: Zergatik da poeta erromantikoa? Eman arrazoiak.  Aukeratu Becquerren errima bat, idatzi iruzkin literario txiki bat, eta esan zergatik aukeratu duzun.
 73. 73. Begiratu irudiei, eta egin iruzkin bat.  Ezagutzen duzu egilea?  Zer-nolako pertsonaiak ageri dira?  Nola bizi ziren?  Zein mendetakoak direla uste duzu? Zergatik?  Zer ezaugarri dituzte pintura hauek? Iturri asko kontsultatu ditzakezu.
 74. 74. Begiratu bi mapa hauei. Lurraren bi proiekzio dira: Mercator-ena eta Peters-ena. Identifikatu mapa bakoitzeko proiekzioa, bilatu informazioa, eta adierazi beheko laukietan zertan diren ezberdinak eta zein den bakoitzaren fidagarritasun maila. Mercator-en proiekzioa Peters-en proiekzioa
 75. 75. Bilboren gaur egungo plano baten gainean, seinalatu nola joan den hazten hiria XIV. mendetik XXI. mendera. Markatu kolore batekin Bilboren jatorria; beste batekin, nola joan den hedatzen. Identifikatu eraikin hauek:
 76. 76. XIX. mendearen amaierako eraikin horiek identifikatu ondoren, kokatu Bilboko planoan. Koloreztatu planoan Bilboren arteria: Kale Nagusia (Gran Via) Adierazi, Bilboren gaur egungo planoan, zein auzo eraiki diren XX. eta XXI. mendeetan. Bilboko planoa deskargatu Interneten kontsultatu ditzakezu datu batzuk.
 77. 77. Beste ideia batzuk
 78. 78. Padlet aplikazioa, zertarako?  Nire ikasleek etxean atazaren bat egin behar dutenean haien zalantzak ezagutzeko. Gelan gai bat hasi baino lehen ideia-euria egiteko.  Nire ikaslegoari bideoak, diapositibak, dokumentuak, soinu- artxiboak igotzea etxean edo ikasgelan ataza bat egiteko.  Ikasleek haien lanak igotzen dituzten plataforma. Tutorial
 79. 79. GOOGLE DOCS, ZERTARAKO? -Ikas-egunerokoak Sarbidea -Taldeko lana -Kontrolak edo frogak
 80. 80. Google Drive formularioak…  Gai bat hasi baino lehen aurreko ezaguerak aktibatzeko  Etxean bideo bat, argazki bat, dokumentu bat ikusi ondoren galdera batzuei erantzuteko eta gero ikasgelan lan egiten jarraitzeko.  Gai bat landu ezkero ikasitako edukiak egiaztatzeko. Hausnarketa bat egiteko eta ikastea ebaluatzeko. Balorazio-eskalak edo errubrikak diseinatzeko. Tutoriala. (Ikasteko orientabideak eta ebaluazio-tresnak) Tutoriala Irakaslearen ebaluazio-tresnak Autoebaluaziorako eta ikasleen arteko ebaluaziorako tresnak
 81. 81. Errubrikak Ahozko aurkezpena egitea
 82. 82. Zuek egindako ikas-sekuentziak aberastu ondoren utziko zenizkidakete beste irakasleekin konpartitzeko?
 83. 83. Hiru minutuko geldiunea… Zer ikasi dugu? Zer zalantza ditugu?
 84. 84. ANA BASTERRA COSSÍO AURKEZPEN HONETAN ERABILITAKO IRUDIAK GOOGLE IRUDIETATIK HARTU DITUT Mila esker!!

×