Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Gua bsica-para-la-elaboracin-de-rbricas-1203558263164031-3
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Ebaluazio eredu berriaren bidean

Download to read offline

Ebaluazio eredu honetan curriculum-aren 8 oinarrizko gaitasunak kontuan hartzen dira. Gainera, ebaluazioaren bi aspektu lantzen dira: Ikasleak bere ikaskuntze prozesua nola kontrolatzen eta ebaluatzen duen (autorregulazioa) eta irakasleak bere ikasleak nola ebaluatzen dituen. Ebaluaziorako orientabideak,ereduak eta tresna ezberdinak ematen dira.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ebaluazio eredu berriaren bidean

 1. 1. LA EVALUACIÓN EBALUAZIO EREDU BERRIAREN BIDEAN
 2. 2. Nola ebaluatzen dira gaitasunak? IRUDIAREN GAINEAN KLIKATU
 3. 3. Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako konpetentzia Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia Matematikarako konpetentzia Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko konpetentzia Hizkuntza Komunikaziorako konpetentzia Ikasten ikasteko konpetentzia Norberaren ekimenerako eta autonomiarako konpetentzia Kultura humanistiko eta artistikorako gaitasuna MATERIAK Oinarrizko 8 gaitasunak GAITASUNAK, NOLA EBALUATZEN DIRA?
 4. 4. JARDUERA ETA AZKEN EKOIZPENEN BITARTEZ GAITASUNAK EBALUATZEN DIRA
 5. 5. Hezkuntz eredu berrian IKASLEA PROTAGONISTA IRAKASLEA PROTAGONISTA ERROLEN ALDAKETA!!!!!!
 6. 6. Ebaluazioa, oinarrizko gaitasunak garatzen dituen hezkuntz eredu batean, sartu behar da IKASLEAK BERE IKASKUNTZA-PROZESUA EBALUATU BEHAR DU IRAKASLEAK BERE IKASLEAREN IKASKUNTZA EBALUATU BEHAR DU
 7. 7. Ebaluatzen ez dena debaluatzen da <ul><li>Ezin da ebaluatu azterketa edo azken froga bakarra baten bidez </li></ul><ul><li>Ebaluazio-irizpideek eta adierazleek prozesua bideratzen dute </li></ul><ul><li>Ebaluazioa autoerregulatzeko baliogarria izan beharra </li></ul><ul><li>Kalifikazioa orekatuta </li></ul>
 8. 8. Azken froga egiteak badu zentzurik? <ul><li>BAI, ARRAKASTA LORTZEKO AUKERA HANDIA BALDIN BADAGO </li></ul><ul><li>eta </li></ul><ul><li>IKASITAKO GAIA GLOBALIZATZEKO BALIOGARRIA BADA </li></ul><ul><li>Ez da “azterketa batentzat” ikastea, baizik eta ikasleak, egoera problematiko baten aurrean , ezagutzen duena aplikatzeko gai izatea den ala ez </li></ul>
 9. 9. IRAKASLEAK, ZER EBALUATU AHAL DU? ETA IKASLEAK? ZEIN TRESNEKIN?
 10. 10. ZER EBALUATU <ul><li>IRAKASLEA : </li></ul><ul><li>Kalifikaziorako jarduerak , lanak eta behaketak Irakasleak egokienak zeintzuk diren aukeratuko ditu, beti ebaluazio irizpide eta adierazleen arabera </li></ul><ul><li>Ikaskuntza/ irakaskuntzako prozesua bideratzeko behaketak </li></ul><ul><li>2. IKASLEA : </li></ul><ul><li>Bere ikaskuntza kontrolatzeko planifikazio, autoebaluazio eta txekeoko jarduerak (autoerregulazioa) </li></ul><ul><li>Talde lana bideratzeko planifikazio, elkarren arteko ebaluazio eta txekeoko jarduerak </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Aurreikusita dituen jarduera esanguratsuak. Ikas-prozesuan egindako lanak: </li></ul><ul><li>APUNTEAK </li></ul><ul><li>E-MAIL-EN ARTXIBOA </li></ul><ul><li>GIDOIAK, ALDEZ AURREKO KONTZEPTU-MAPAK </li></ul><ul><li>ELKARRIZKETAK, ERABAKIAK ETA LANEN BERRIKUSTE ARTXIBOAK </li></ul><ul><li>PROIEKTUAREN AURRERAPENA ISLATZEN DEN PARAGRAFO LABURRAK, ZIRRIBORROAK... </li></ul><ul><li>AZKEN EKOIZPENA </li></ul><ul><li>PROBA, ... </li></ul>IRKASL IRAKASLEAK ZER EBALUATZEN DU? EAK ZER EBALUATZEN DU? IRAKASLEAK, ZER EBALUATZEN DU?
 12. 12. <ul><li>Eguneroko lanaren behaketarako txantiloiak </li></ul><ul><li>Jarduera edo ikerketa egin ondoren aurrerapenaren txostena </li></ul><ul><li>Zirriborroak eta azken ekoizpenak (kontrol-orriak) </li></ul><ul><li>Banakako eta elkarren arteko ebaluaziorako uneak (elkarrizketak, ahozko azalpenak...) </li></ul><ul><li>Ikaskuntza maila desberdinak ebaluatzen laguntzen dizkiguten errubrikak </li></ul><ul><li>Azterketak,... </li></ul>EBALUATZEA, ZEIN TRESNAREN BIDEZ?
 13. 13. IKASLEEK, HAIEN IKASKUNTZAREN PROTAGONISTAK IZATEKO, ZER BEHAR DUTE?
 14. 14. <ul><li>IKAS-SEKUENTZIA BATEAN </li></ul><ul><li>Helburu didaktikoak ezagutzea </li></ul><ul><li>Azken ekoizpenak eta egin behar dituzten jarduerak buruan izatea </li></ul><ul><li>Jarduera bakoitzean orientabideak, ereduak, kontrol-orriak izatea </li></ul><ul><li>Ebaluazio irizpideak eta adierazleak ezagutzea </li></ul>
 15. 15. IKASLEEK, NOLA KONTROLATZEN DUTE BEREN IKASKUNTZA AURRERA JOATEN DELA?
 16. 16. NORBANAKO ETA TALDEKO EBALUAZIOAREN BITARTEZ <ul><li>Ikasteko banakako koadernoak : ikaste-egunerokoa, kontrol orriak, errubrikak, autoebaluazioak, laburpenak, zirriborroak, apunteak , lanaren antolakuntzarako tresnak... </li></ul><ul><li>Ikasteko taldearen koadernoak : lanaren planifikazioa, eginkizunak, errolak, koebaluazioak, taldearen azken ebaluazioa... </li></ul>
 17. 17. Ikaskuntza egunerokoa erabiliz <ul><li>Zer ikasten dut? </li></ul><ul><li>Zein baliabide erabiltzen ditut?, zertarako? </li></ul><ul><li>Norekin ikasten dut? </li></ul><ul><li>Zailtasunak ditut?, zeintzuk? </li></ul><ul><li>Nork lagundu ahal dit? </li></ul>
 18. 18. BESTE TRESNAK ERABILTZEN EREDU BEZALA...
 19. 19. Banakako ebaluazioaren dokumentua Data: Ikaslea: Ikasi dut: Nire zailtasunak, galderarik inportanteenak hauek dira: Hurrengo pausoak hauek dira: Egin dut: Egin behar nuen: Ataza:
 20. 20. TALDEARI EGINDAKO EKARPENAREN AUTOEBALUAZIOA Gure talde edo bikote eraginkorragoa izateko hurrengoa egin behar dut: Hau aldatu ahal dut hurrengoa egiten: Talde edo bikote honetan niretzat zaila da egitea: Bikotea edo taldea aurrera joateari lagundu diot: Ataza:
 21. 21. IKAS SEKUENTZIA AMAITZEAN AUTOEBALUAZIOA DATA: IKASLEA: Aldatu ahal izango banu aldatuko nuke... Ikasi dut gehiago lan egin behar dudala: Ikasi dut nire sendotasunak hurrengoak direla: Zeri buruz... Publiko aurrean nola aurkezteaz Ikerketa bat nola egiteaz: Bikoteka edo taldeka lan egiteaz: Jakintzagaiaz: Ikas sekuentzia amaitzean hurrengoa ikasi dut: IKAS-SEKUENTZIA:
 22. 22. EKOIZPENA HASTEAN IKASLEAREN DOKUMENTUA DATA: IKASLEA(K): Ikasten dut/duguna erakutsiko dut/dugu hurrengoa egiten... Ikasten dut/duguna birpasatzen dut/dugu? Gure ikaskuntza-egunerokoa erabiltzen dugu? Ekoizpen honetan lan egitean hurrengoa ikastea espero dut/dugu: Zein pausoak eman behar ditut/ditugu? Zein ekoizpena egin nahi dut/dugu? AZKEN EKOIZPENA:
 23. 23. IKERKETA HASTEAN IKASLEAREN DOKUMENTUA Laguntza behar dut hurrengoan: Datuak biltzeko erabiliko dudan metodoa: Taldean: Nork egingo du? Zer? Jasoko ditudan datuak: Ikertuko dudan/ditudan galdera(k):
 24. 24. IKERKETA EGIN ONDOREN AURRERAPEN TXOSTENA DATA: IKASLEA(K): Ataza amaitzean (azken ekoizpena) aldatu beharko nuke/genuke: Hurrengoa egiten ikasi dut/dugu: Aurkitu dut/dugu: Hurrengoa egiten ikasi dut/dugu: Hurrengo pausoak jarraitu ditut/ditugu: Ikertu dut/dugu: ATAZA:
 25. 25. KONTROL- ORRIAK ETA ERRUBRIKAK, ZERTARAKO?
 26. 26. KONTROL ORRIAK ETA ERRUBRIKAK ZERTARAKO? <ul><li>JARDUERA EDO ATAZA BATEN PAUSOAK JAKITEKO </li></ul><ul><li>BANAKAKO EBALUAZIOA EGITEKO </li></ul><ul><li>ELKARREN ARTEKO EBALUAZIOA EGITEKO </li></ul><ul><li>IRAKASLEAK BERE IKASLEAK EBALUATZEKO </li></ul>
 27. 27. KONTROL-ORRIA 1.-Egokia 2.- Nahikoa 3.- Desegokia EGUNEROKOA EBALUATZEKO TXANTILOIA Ikaslea: 1 2 3 Idatzizko eta irudien informazioa ondo ordenatua agertzen da 1. pertsona mantentzen da Aditzak lehenaldian daude Hiztegia egokia eta aberatsa da Garaia eta tokiaren elementu deskribatzaileak agertzen dira Hizkuntzaren erabilera adierazgarria da Aurkibidea agertzen da Portadaren diseinua egokia da
 28. 28. INFORMAZIOA LANTZEKO JARRAIBIDEAK ERRUBRIKA MUGATUA GARATZE BIDEAN ONA AURRERATUA BIKAINA Ideiak konektatzen ditu Informazio garrantzisua eta ideiak etiketatu eta identifikatzen ditu Datuak eta ideiak antolatzen ditu Ideiak etiketatu eta kategorietan jartzen ditu Informazioa interpretatzen du Informazioa laburtzen du
 29. 29. EBALUAZIORAKO DESKRIBATZAILEAK TXERTATZEN DITUT IDEIAK KONEKTATZEN DITU MUGATUA GARATZE BIDEAN ONA AURRERATUA BIKAINA Informazioa literalki irakurtzen eta idazten du. Ideien arteko erlazioak ez ditu komentatzen. Egindako oharretan eta laburpenetan, iturri batean hartutako ideien erlazioak, ikusten dira Egindako oharretan eta laburpenetan, iturri ezberdinetan hartutako ideien arteko erlazioak, sakontasunean komentatzen ditu
 30. 30. EREDUA ( bai irakasle, bai ikasleentzako lagungarria) HELBURU DIDAKTIKOAK: ATAZAK ETA JARDUERAK (JARDUERA BAKOITZEAN JARRAIBIDEAK, PROZEDURAK, EREDUAK, ... EMATEN SAIATU) 1. ATAZA BALIABIDEAK TALDEKATZEA DENBORA LANDUTAKO GAITASUNAK IKASKUNTZA-TRESNAK EBALUAZIOA 1. JARDUERA 2. JARDUERA ... 2. ATAZA BALIABIDEAK TALDEKATZEA DENBORA LANDUTAKO GAITASUNAK IKASKUNTZA-TRESNAK EBALUAZIOA 1. JARDUERA 2. JARDUERA ... 3. ATAZA BALIABIDEAK TALDEKATZEA DENBORA LANDUTAKO GAITASUNAK IKASKUNTZA-TRESNAK EBALUAZIOA 1.JARDUERA ...
 31. 31. Ebaluazioa oinarrizko gaitasunak garatzen dituen hezkuntz eredu batean LEIOAKO BERRITZEGUNEA IKASTARO BIRTUALA
 32. 32. GEHIAGO JAKITEKO <ul><li>BIDEOAK </li></ul><ul><li>Gaitasunak ebaluatzea José Moya </li></ul><ul><li>Gaitasunen benetako ebaluazioa </li></ul><ul><li>Carles Monereo </li></ul><ul><li>Ebaluazioa eta gaitasunak ikasgelan . Metodologiaren aldaketa Kantabria </li></ul><ul><li>AURKEZPENAK </li></ul><ul><li>Ikasteko ebaluatzea Neus Sanmartí </li></ul>
 33. 33. Mila esker

Ebaluazio eredu honetan curriculum-aren 8 oinarrizko gaitasunak kontuan hartzen dira. Gainera, ebaluazioaren bi aspektu lantzen dira: Ikasleak bere ikaskuntze prozesua nola kontrolatzen eta ebaluatzen duen (autorregulazioa) eta irakasleak bere ikasleak nola ebaluatzen dituen. Ebaluaziorako orientabideak,ereduak eta tresna ezberdinak ematen dira.

Views

Total views

4,315

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,254

Actions

Downloads

41

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×